ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Крайният срок за подаване на номинации в кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“ е удължен
  Краен срок: 30 ноември 2014 г.
  ИАГ и БДЗП обявиха конкурс с награди за всеки, който спомогне разкриването на престъпления срещу дивата природа.
  Кампанията има за цел да популяризира случаите, в които любители на природата или професионалисти спомагащи разследването, предотвратяването или друга дейност отнасяща се до престъпленията срещу дивата природа са предприели действия, за да предотвратят или разкрият дадено престъпление. Примери за подобни престъпления са незаконното залавяне на животни от дивата природа и отглеждането им в плен, ограбване на гнезда, яйца и малки от дивата природа; трафик и търговия със защитени видове; използване на незаконни методи за лов с примамки и отрови; бракониерски острел; незаконно препариране и др.
  Всеки желаещ може да направи номинация в кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“. Можете да номинирате както себе си, така и ваш колега или познат. Изпратете кратко описание на извършеното според вас престъпление (не повече от 500 думи) и действията, които сте предприели то да бъде предотвратено. За допълнителни доказателства за действията предприети от кандидата ще се считат снимки, кореспонденция с институция, както документи доказващ развитието на случая.
  Кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“ ще предостави 10 бр. награди по 150 лв.
 • НОВО: „Софтуерна академия на Телерик“ – Програмиране за начинаещи и напреднали
  Краен срок: 7 декември 2014 г.
  „Софтуерната академия на Телерик“ e интензивна програма за обучение на софтуерни инженери, която предоставя практически опит и задълбочени знания по програмиране, необходими за вашето успешно кариерно развитие в ИТ индустрията.
  Безплатното практическо обучение, част от инициативата „Академията на Телерик“, е подходящо както за напълно начинаещи програмисти, quality assurance инженери, developer support инженери и front-end разработчици, така и за хора с опит в разработката на софтуер.
  В рамките на програмата ще изучите основите на програмирането, езика C#, HTML, CSS и JavaScript, съвременните .NET технологии, технологии за създаване на мобилни, уеб и десктоп приложения. Отличилите се с най-високи резултати по време на обучението курсисти ще получат сертификат от „Академията на Телерик“.
  За да се включите в инициативата, е необходимо да кандидатствате и да се явите на входен изпит, който включва тест по информационни технологии, английски и IQ.
 • НОВО: Конкурс за озеленяване на до два общински терена в малко населено място
  Краен срок: 7 декември 2014 г.
  Конкурсът е част от проекта „Обичам моето село и се грижа за него" на Фондация "Евроразвитие 2007" е Основна цел на проекта е да популяризираме и дадем пример за активно гражданство в действие, в малките населени места.
 • НОВО: FUNCITY обяви конкурс за младежки инициативи в чест на Варна – Европейска младежка столица 2017
  Краен срок: 30 ноември 2014 г.
  В рамките на своята инициатива FUN Capital (Забавна столица), Сдружение „Варненски Младежки Фестивал” обявява конкурс за 5 забавни и нестандартни, еднодневни младежки инициативи на територията на Варна, които да обогатят календара от младежки събития в града. Идеята на организаторите на FUNCITY е да подпомогнат реализирането на подобни инициативи извън летния сезон, когато няма толкова възможности за младите, като част от инициативите бъдат изнесени в кварталите на града, така че да покрият максимално голяма територия.
  Инициативите трябва да имат следните цели:
  – предоставят смислено свободно време на младите хора
  – осигуряват интересни дейности за младежи от 15 до 29 години да се включат като доброволци, артисти, участници или публика
  – осигуряват възможности за партньорство между младежките организации във Варна и популяризиране на техните дейности.
  Дейностите трябва да се развиват поне в една от следните области:
  – Музика
  – Спорт
  – Танци
  – Сценични изкуства
  – Визуални изкуства
  Поканата е отворена за младежи, неформални групи и младежки организации от Варна, които имат креативни идеи за младежки инициативи. Те ще трябва да планират реализирането на своите еднодневни инициативи в периода Декември 2014 – Май 2015 и Септември – Ноември 2015. Целта е инициативата FUN Capital да предложи интересни дейности за младежи извън летния период, когато възможностите са ограничени.
  Сдружението „Варненски Младежки Фестивал” осигурява:
  – Финансова подкрепа – до 850 лв. на инициатива
  – Техническа подкрепа – озвучение, реклама и популяризиране
  – Качествена подкрепа – обучения за екипите и менторство при подготовка на инициативите
  Всички желаещи да кандидатстват трябва да подготвят резюме на идеята си до 1 стр. с примерен бюджет.
 • НОВО: Конкурс за участие в Созополски семинари по творческо писане, 18-22 юни 2015
  Краен срок: 20 март 2015 г., 22:00 ч.
  Програмата на семинара включва интензивни всекидневни уъркшопове по творческо писане, дискусии под формата на кръгли маси, лекции, изнесени от гост-лекторите, и литературни четения на преподавателите и участниците в програмата. За участие в семинара могат да кандидатстват писатели от България и от англоговорящи страни, включващи, но неограничени до Великобритания и САЩ. До участие ще бъдат допуснати общо десет кандидати, които ще получат стипендии.
 • НОВО: Конкурс за включване на разкази в "Words Without Borders"
  Краен срок: 15 януари 2015 г., 17:00 ч.
  Фондация "Елизабет Костова" (ФЕК) и литературното списание "Words Without Borders" обявяват конкурс за разкази от съвременни български писатели, които ще бъдат публикувани в тематично обособена българска рубрика на списанието през пролетта на 2015 г.
  Конкурсът е насочен към преводачи на съвременна българска литература. Всеки преводач може да кандидатства с до два разказа.
 • НОВО: Световната банка набира стажанти
  Краен срок: за лятната стажантска програма (юни-септември) – от 1 декември до 31 януари всяка година, а за зимната (декември-март) – от 1 септември до 31 октомври всяка година
  Световната банка започна набирането на канидати за своите зимна и лятна стажантски програми. Стажовете са платени и са насочени към студенти, които се интересуват от социални и икономически въпроси и които са граждани на страните акционери в Световната банка. Кандидатите трябва да притежават бакалавърска степен и да са записани редовно обучение магистратура или докторантура.
  Областите, в които се търсят стажантите, са икономика, финанси, развитие на човешките ресурси (обществено здравеопазване, образование, хранене, демография), социални науки (антропология, социология), земеделие, околна среда, развитие на частния сектор и пр. Изисква се отлично владеене на английски език.
 • НОВО: Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи 2014-2015
  Краен срок: 30 януари 2015 г.
  Българска фондация Биоразнообразие обяви Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи в областта на Биологичното разнообразие и управление на защитените територии. Могат да кандидатстват дипломанти от всички български висши учебни заведения (бакалаври, магистри и докторанти), чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса: опазване на биоразнообразието, устойчиво управление на природните ресурси и природозащитно образование.
  Основно условие е географския обсег, на който се провеждат част или всички дейности по дипломната работа,да засяга и територията на Централна и/или Западна Стара планина.
  Финансирането на всяка дипломна работа е на стойност до 1000 лева.
 • НОВО: Лятно училище "Гражданска устойчивост в условия на криза", 5-11 юли 2015, Флоренция, Италия
  Краен срок: 15 декември 2014 г.
  Проектът LIVEWHAT обявява покана за набиране на заявления за лятно училище на тема " Гражданска устойчивост в условия на криза", организирана в Центъра за социално движение изследвания.
  Лятната школа е отворена за аспиранти, както и за млади изследователи със специален интерес към участие и мобилизация в периоди на кризи от различни области на образованието, включително и политически науки, политическа социология, политическа комуникация и политическа антропология.
 • НОВО: Европейска прес награда за постижения в областта на журналистиката
  Краен срок: 31 декември 2014 г.
  Могат да бъдат номинирани журналисти от всички 47 страни от Европа, съобразно членството в Съвета на Европа.
  Награда: 10 000 евро
  Седем фондации съвместно връчват Европейските награди за журналистика. Целта на наградите е да почетат на журналистиката от най-високо качество в Европа. Наградите се връчват в категориите:
  – Разследващи репортажи награда
  – Изключително писане
  – Награда на коментатор
  – Награда на иновации
  – Специалната награда
  Кандидатстващите материали могат да бъдат приети в езика на оригиналното им публикуване.
 • НОВО: Летен стаж в Ройтерс
  Краен срок: 1 декември 2014 г.
  За студенти и завършили с опит в журналистиката.
  Стипендиантите работят 10 седмици (начало юни 2015) в Ню Йорк или Торонто, Мексико сити, Сао Паоло.
 • НОВО: Стипендии Айфел
  Краен срок: 9 януари 2015 г.
  Програмата за стипендии Eiffel Excellence е създадена от френското Министерство на външните работи и международното развитие, за да се даде възможност на френските висши учебни заведения да привлекат най-добрите чуждестранни студенти да се запишат в техните магистърски и докторантски курсове.
  Стипендиите Eiffel се предлагат в три основни области:
  – Инженерни науки (инженерни науки; точни науки: математика, физика, химия и науки за живота, нано- и биотехнологии, науки за земята, науки за Вселената, науки за околната среда, информация и комуникация науката и технологиите);
  – Икономика и управление;
  – Право и политически науки.
  Програмата е за кандидати с не-френско гражданство. За магистърските програми кандидатите трябва да са не по-възрастни от 30 години и за докторантура кандидатите трябва да са под 35-годишна възраст.
  Програмата Eiffel не покрива таксите за обучение.
  Очаква се да кандидатстват отлични студенти, които желаят да получат магистърска или докторска степен във френски институции на висшето образование.
  Месечната стипендия е в размер на 1181 евро за магистри и 1400 евро за докторанти.
 • НОВО: Стипендии за докторанти на Facebook Fellowship
  Краен срок: 6 януари 2015 г.
  Facebook ще връчи до 12 двегодишни стипендии (37 000 щ.д. годишно) в специалностите:
  – Architecture;
  – Data Mining;
  – Databases;
  – Distributed Systems;
  – Computer Vision;
  – Human-Computer Interaction & Social Computing;
  – Economics and Computation;
  – Machine Learning;
  – Natural Language Processing;
  – Networking & Operating Systems;
  – Programming Languages & Compilers;
  – Security & Privacy;
  – Software Engineering.
 • НОВО: PACT Zollverein творческа резиденция
  Краен срок: 4 декември 2014 г.
  Могат да кандидатстват артисти в областта на танца, пърформънса, медийните изкуства или музика.
  Покриват се: Дневни и пътни разходи, настаняване, студио и техническо оборудване.
 • НОВО: Грантове на United Nations Democracy Fund
  Краен срок: 331 декември 2014 г.
  UNDEF ще финансира двегодишни проекти (от 100 000 до 300 000 щ.д.) в една или повече от шестте основни области:
  – Развитие на общността
  – Върховенството на закона и правата на човека
  – Инструменти за демократизацията
  – Медии
  – Жени
  – Млади хора
 • НОВО: Стипендии Leo Baeck за докторанти – Leo Baeck Institute London
  Краен срок: 1 февруари 2015 г.
  За изследователи на областта на историята и културата на немскоговорящото еврейство.
  Стипендия: 1 150 евро месечно.
Categories: Uncategorized

FACE 2015


Уважаеми колеги,

Приложено изпращам писмо с информация за стартиране на процеса за подбор на отбор за Европейското състезание по първа помощ FACE 2015. Във връзка с това се обръщам към вас с молба да подкрепите всички желаещи да станат част от отбора на България и да разпространите настоящото писмо сред мрежата от доброволци във вашите области.

С цел по – широко популяризиране на тази много очаквана вест, всички документи за кандидатстване могат да бъдат разпространени и във вашите фейсбук групи и да бъдат изтеглени от следния линк: http://youth.redcross.bg/wp-content/uploads/Face_2015.rar

Предварително ви благодаря за помощта и подкрепата

Пожелавам успех на всички, желаещи да участват в Представителния отбор на БЧК за Европейското състезание по първа помощ FACE 2015!

Лека и приятна вечер,

Деница

Деница Баръмова

Директор на Дирекция БМЧК

Български Червен Кръст

бул. Джеймс Баучер, 76

София 1407

тел.:+359 2 8164807; факс: +359 2 8164 780

мобилен тел.: +359889778009

E-mail: d.baramova ; Skype: dbaramova

Български младежки Червен кръст

youth.redcross.bg

Kriterii_za_podbor_2015.doc

anketna.karta.face.doc

FACE_15.pdf

Categories: Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: SmartUp Challenge за студенти
  Краен срок: 20 ноември 2014 г.
  SmartUp Challenge е програма по предприемачество, която предоставя на младежи (18 – 26 г.) от България, Унгария, Румъния и Словакия възможността да усвоят жизнено важни умения -лидерство и иновативност, необходими за стартирането на собствен бизнес. Посредством тези умения, младите предприемачи ще имат потенциала да променят обграждащата ги реалност.
  Имаш ли идея за бизнес? Ние ще ти помогнем да я превърнеш в реалност!
  Ако участваш в програмата SmartUp Challenge, ти ще имаш възможност да:
  – присъстваш на безплатни уебинари в подготовката за Open Innovation Challenge
  – да представиш идеята си за бизнес по време на Деня на Младия Иноватор/Young Innovators Day/
  – да разработиш предложение, работейки с бизнес доброволците на Citi и експертите на Джуниър Ачийвмънт България
  – да общуваш с потенциални клиенти и да тестваш бизнес идеята си
  – да се присъединиш към Лятното Училище на SmartUp.
  SmartUp Challenge е програма по предприемачество, която предоставя на младежи (18 – 26 г.) от България, Унгария, Румъния и Словакия възможността да усвоят жизнено важни умения -лидерство и иновативност, необходими за стартирането на собствен бизнес. Посредством тези умения, младите предприемачи ще имат потенциала да променят обграждащата ги реалност.
  В проекта могат да се включат всички студенти от България, които имат интерес в тази област. Те могат да подават своите решения на зададения казус до 21 ноември 2014 г. на сайта http://www.smartupchallenge.org. Въз основа на подадените решения ще бъдат избрани 50 студента, които да участват в Националното иновационно предизвикателство, което ще се проведе на 3 декември 2014 г. в град София. След приключване на събитието, отборите ще имат няколко месеца, в които да развият своята идея за стартиране на нов бизнес, разрастване на вече съществуваш такъв или стартиране на специфични проекти, свързани с отваряне на нови работни места. По време на своята работа отборите ще бъдат консултирани от консултанти на CITI Bank, а 10 най-добре представили се участници ще участват в Международен летен лагер по предприемачество през лятото на 2015 г в Румъния.
 • НОВО: Конкурс по писане „Толкова сходни, толкова различни, толкова европейски“
  Краен срок: 27 февруари 2015 г., по обед
  Европейската комисия има голямо желание да научи какво мислите Вие:
  – Какви са Вашите впечатления от разширения Европейски съюз?
  – Как разширеният Европейски съюз може да отговори на предизвикателствата на бъдещето?
  Споделете Вашето мнение по единия или двата въпроса в статия (до 1000 думи) и спечелете страхотни награди!
  В конкурса могат да участват лица на възраст 18–25 г.
  В конкурса могат да участват граждани на 28-те държави, членки на ЕС.
  Участниците трябва да са на възраст от 18 до 25 години към крайния срок за предаване на текстовете.
  Участниците трябва да пребивават в държава, членка на ЕС.
  Можете да напишете своя текст на всеки официален език на Европейския съюз.
 • НОВО: Обучение по набиране на средства от индивидуални и корпоративни дарители за организации, работещи в социалната сфера, 1 и 2 декември, София, Парк-хотел Витоша
  Краен срок: 21 ноември 2014 г.
  Българският център за нестопанско право, съвместно с Фондация ПАЦЕП организира двудневно обучение по набиране на средства от индивидуални и корпоративни дарители за организации, работещи в социалната сфера. Обучението има за цел да помогне на участниците да получат полезни знания и практически умения за набиране на средства от дарители. Обучители ще бъдат г-н Ян Крупа и г-жа Яна Ледвинова, експерти на Чешкия център за набиране на средства (Czech Fundraising Center).
  – Ниво на обучението: начинаещи.
  – Езикът на обучението е английски, като организаторите са осигурили превод на български. Ползването на английски език ще бъде предимство за кандидата, тъй като ще улесни неформалните дискусии извън обучителната програма.
 • НОВО: Онлайн курс на тема социални медии в журналистиката, 3 декември от от 2.00 ч EDT.
  Краен срок: не е посочен
  Уебинар на тема „Социални медии и анализи: полезни стратегии и инструменти“ ще се състои на 3 декември от от 2.00 ч EDT. Събитието се организира от Poynter News University и предлага на репортерите изчерпателна информация за това как да използват социалните мрежи в своята работа, как да намират достоверни източници по време на сензационни събития, как да боравят с аналитични инструменти и т.н.
  Регистрацията за курса вече е отворена, като таксата за участие е 29.95 долара. Тя покрива учебни материали и достъп до архивни материали.
 • НОВО: Проект „Красива България" 2015
  Краен срок: 19 януари 2015 г.
  Допустими кандидати в кампанията са общините и областните управители, държавните институции, контролните органи и вписаните от компетентните органи като юридически лица религиозни институции (вкл. църковни настоятелства) и читалища, които са собственици на оферираните обекти или са с делегирани права за тяхното стопанисване и управление.
  Допустими проекто-предложения в кампанията са свързаните със строително-монтажни/ремонтни работи на:
  – сгради или самостоятелни обекти в тях, вкл. прилежащите им външни пространства, които са за обществено обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата, транспорта и съобщенията, спорта и социалния туризъм, почивното дело, вероизповеданията, публични площи за обществено ползване като площади, паркове и градини и мемориални обекти в тях;
  – обекти със статут на недвижима културна ценност;
  – сгради или самостоятелни обекти в тях, вкл. прилежащите им външни пространства, които са за обществено обслужване в областта на: образованието и науката – детски ясли и градини, училища, вкл. висши, научни и академични звена и др. подобни; здравеопазването – лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ и др. подобни; предоставянето на социални услуги в общността, които не са от резидентен тип – дневни центрове, центрове за обществена подкрепа, центрове за социална рехабилитация и интеграция, центрове за работа с деца на улицата, социално учебно-професионални центрове, звена „Майка и бебе", приюти и обществени трапезарии;
  – съществуващи сгради или самостоятелни обекти в тях, или ново строителство с цел предоставяне на социални услуги от резидентен тип – център за настаняване от семеен тип, център за временно настаняване, кризисен център, защитено жилище, наблюдавано жилище и преходно жилище.
  Общата стойност на бюджета за всеки кандидатстващ обект е минимум 30 000 лв. с ДДС и максимум 300 000 лв. с ДДС, като изискуемата минимална съфинансираща вноска от всеки кандидат ще е 50% (по мерки М01 и М02) или 20% (по мярка М02-01).
  Кандидатите няма да имат ограничение за броя на проекто-предложенията, с които ще кандидатстват.
 • НОВО: Фондация „Човешката библиотека“ кани всички художници в новия Копнеж за корица на „Приказки за Юнаци и злодеи: Промяна“
  Краен срок: 21 декември 2014 г.
  „Приказки за Юнаци и злодеи: Промяна“ е предстоящо издание в поредица „Човешката библиотека“. Книгата разказва за гражданските протести от миналата година, окупацията на СУ „Св. Климент Охридски“ от Ранобудните студенти и други зреещи промени. Тя представлява колективна история: в случването, споделянето и написването й участват осемнадесет души. „Промяна“ дава още един поглед към събитията от 2013 година – различен от онова, което видяхме в медиите; допълващ онова, което четохме в блоговете; съсредоточен върху чисто човешката им страна.
 • НОВО: Безплатен онлайн курс за производство на биогаз от земеделски остатъци и отпадъци
  Краен срок: текущ
  Германската Академия за възобновяеми енергийни източници организира безплатен онлайн курс за производство на биогаз от земеделски остатъци и отпадъци. Обучението е част от проект "SustainGas", финансиран от Европейската комисия. Партньор по проекта за България е Фондация за околна среда и земеделие. Курсът има няколко работни езика, вкл. български, и следва да бъде завършен най-късно до 13.03.2015 г.
 • НОВО: Национален конкурс за детска рисунка „Св.Трифон Зарезан”
  Краен срок: 15 януари 2015 г.
  Организатори:
  Министерство на образованието и науката
  Национален дворец на децата – гр. София
  Регионален инспекторат по образование – гр. Бургас
  Община гр. Сунгурларе
  Общински детски комплекс – Сунгурларе
  Национално издателство „Аз-буки”
  Конкурсът-изложба за детска рисунка на тема „Св.Трифон Зарезан” е посветен на традиционния празник на лозаря и винаря Трифон Зарезан и на Деня на гр. Сунгурларе – 14 февруари.
  Целта на конкурса е да съхрани и популяризира българския народен обичай „Трифон Зарезан”.
  УЧАСТНИЦИ:
  Ученици от 7 до 18 години, разпределени в три възрастови групи:
  7 – 10 г.; 11 – 14 г.; 15 – 18 г.
  ТЕМАТИЧЕН ОБХВАТ:
  – Обреди и ритуали за „Св.Трифон Зарезан” от различни краища на България.
  – Предания и митове, свързани с плодородието, с виното и винопроизводството.
  Всеки участник може да участва в конкурса с най-много три творби.
  В конкурса могат да участват творби на:
  – живописта;
  – графика (рисунка, карикатура);
  – скулптура;
  – приложно-декоративни творби и проекти.
 • НОВО: 10 издание на Националния конкурс за коледна картичка „Весела Коледа за всички“
  Краен срок: 12 декември 2014 г.
  Художествена галерия „Димитър Добрович” – Сливен, фирма „Сименс“ и в-к „Сливенско дело“ имат удоволствието да отправят покана за участие в Десетото издание на Националния конкурс за коледна картичка, под наслов „Весела Коледа за всички“.
  По традиция, всички картички, участващи в конкурса, ще бъдат предоставени в навечерието на Бъдни вечер и Рождество Христово на социалния патронаж в градовете – Сливен, Котел, Нова Загора, Твърдица и в домовете за стари хора от Сливен и Нова Загора.
  Малки приятели от цялата страна,
  2 500 възрастни хора от Сливенска област очакват Вашите поздравления, които ще ги зарадват и стоплят през светлите новогодишни празници.
  Участвайте и нарисувайте своята най-красива коледна картичка!
  През 2014 година участниците в конкурса, ще бъдат селекционирани в четири възрастови групи:
  I група – до 7 години
  II група – от 7 до 11 години
  III група – от 11 до 15 години
  IV група – над 15 години
  във всяка от които ще бъдат раздадени отличия – награди и грамоти за:
  първо, второ и трето място и поощрителни награди.
 • НОВО: Семинар по бежанско право: Особености на съдебната защита по закона за убежището и бежанците, 13 ноември 2014г.
  Краен срок: asap
  Центърът за обучение на адвокати "Кръстьо Цончев" със съдействието на Български хелзинкски комитет и подкрепата на Върховния комисариат за бежанците на ООН организират семинар по бежанско право на тема: "Особености на съдебната защита по Закона за убежището и бежанците", предназначен за адвокати от Софийска адвокатска колегия.
  Семинарът ще се състои на 13 ноември 2014г. от 14.00 до 17.00 ч. в сградата на Центъра за обучение на адвокати, София, ул."Калоян" №8, етаж 4.
  Броят на участниците е ограничен до 25 души. Изискването към обучаемите е да са вписани и действащи адвокати. За записване желаещите могат да изпратят своите имена и телефон за връзка на refunit(лкьомба)bghelsinki(точка)org или да се обадят на 02 981 3318 или 02 988 0057.
 • НОВО: Награди на EMAS 2015
  Краен срок: 30 януари 2015 г.
  ЕК кани за участие в надпреварата за наградите на EMAS (EU Eco-Management and Audit Scheme), които са насочени към отличаване на публични и частни организации за демонстриране на практични, по-екологични и по-устойчиви модели на производство на стоки и предоставяне на услуги.
  EMAS (еко-мениджмънт и одит) е инструмент за управление на организациите, насочени към подобряване на техните екологични и финансови резултати и популяризиране на техните екологични постижения.
 • НОВО: Vanderbilt International Summer Research Academy, 8 юни – 1 август 2015, Vanderbilt University, Nashville, TN, USA
  Краен срок: 15 януари 2015 г.
  Лятното училище е предназначено за студенти в областта на биомедицинските изследвания, които не са граждани на САЩ.
 • НОВО: Европейски младежки конкурс за есе на UAEM
  Краен срок: 24 ноември 2014 г.
  Могат да кандидатстват жителите на европейските страни, под 30-годишна възраст и с интереси в темите: здравеопазването в световен мащаб, права на човека и достъп до лекарства.
  Награди: публикации на есетата; парични награди от 100 до 250 евро + за големия победител поемане на всички разходи за участие в Европейска конференция на UAEM в Лондон, Обединеното кралство, през на април 2015 г.
  Вашето есе трябва да отговори на следните въпроси: Защо днес достъпът до лекарства е неотложен европейски въпрос? Каква роля трябва да играят университетите в решаването на световния достъп до лекарства и иновации?
  Есетата ще бъдат приемани само на английски език. Есето не може да надвишава 1500 думи.
 • НОВО: 13 финансирани изцяло докторанти в областта на изследване на рака
  Краен срок: 28 ноември 2014 г.
  Институтът за изследване на рака, базиран в Лондон, е един от най-влиятелните институти за изследвания на рака с над 100-годишна история.
  Програмата започва през октомври 2015 г.
 • НОВО: Erasmus Mundus: The European Masters in Lifelong Learning
  Краен срок: 10 декември 2014 г.
  The European Masters in Lifelong Learning: Policy and Management (MA LLL) изгражда специалисти за проектиране и разработване на образователни и обучителни стратегии за учене през целия живот.
  Програмата се предлага от консорциум от три европейски университета и австралийски университет:
  – Отдел „Образование”, Факултет по изкуствата, Aarhus University, Копенхаген, Дания;
  – Институт по образованието, Лондонски университет, Великобритания;
  – Факултет по психология и образование в Университета на Deusto, Билбао, Испания;
  – Melbourne Graduate School of Education, Университет на Мелбърн, Австралия.
 • НОВО: John S. Knight Journalism Fellowships at Stanford University
  Краен срок: 1 декември 2014 г.
  John S. Knight Journalism ще подбере 20 стипендианти от цял свят за обучение в продължение на 10 месеца в Stanford University, САЩ.
  За да станете стипендиант не е необходимо да сте завършили колеж, но трябва да имате 5 години журналистически опит (7 години – за кандидатите от САЩ.
  Ще се разглеждат кандидатури от:
  – Журналисти, наети от новинарска организация или на свободна практика;
  – Предприемачи и новатори в областта на журналистиката;
  – Бизнес мениджъри в областта на журналистиката.
  Стипендии: 65 000 щ.д. за 10 месеца.
 • НОВО: Стипендии за докторанти в Центъра за екологичен и еволюционен синтез, Осло
  Краен срок: 24 ноември 2014 г.
  Ако имате магистърска степен по биология, антропология, еволюционна биология и биоинформатика, кандидатствайте за 3-годишна докторска специализация в Центъра за екологичен и еволюционен синтез в Осло, Норвегия.
  Годишната стипендия варира от 50 000 до 56 000 евро.
Categories: Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИE


 • НОВО: LIFE Action Grants
  Краен срок: 24 октомври 2014 г.
  Крайният срок за подаване на "традиционните" проекти е официално удължен до петък, 24 октомври 2014 г., 16:00 часа местно време в Брюксел, вместо на 16 октомври.
 • НОВО: Rinker’s Challenge
  Краен срок: 31 декември 2014 г.
  Новосъздаденият Център „Ринкър“ към Фондация „Помощ за благотворителността в България“ обявява старт на програмата за предприемачи Rinker’s Challenge. Конкурсът е отворен до 31 декември 2014, а кандидатстването става с бизнес идея.
  Център "Ринкър" за предприемачество и обучение е създаден да насърчава образованието, ученето през целия живот и да подпомага предприемачеството и развитието на бизнеса в България. Приоритетни области за Центъра са развитието на селските райони и разпространението на социалното предприемачество.
  Центърът се управлява от Фондация “Помощ за благотворителността в България” (ФПББ). Основан е през 2014 година.
  Могат да участват:
  а/ индивидуални физически лица или екипи от хора, които не са обединени в юридическо лице;
  Програмата е отворена включително за хора със свободни професии, земеделски производители и други;
  б/ юридически лица, които са:
  – Търговски дружества
  – Организации с нестопанска цел
  – Читалища
  – Кооперации
  – Земеделски производители
  Търсим нашите предприемачи във всички сфери на бизнеса: образование, информационни технологии, култура, земеделие, био-земеделие, преработване на земеделска продукция, социални услуги, здравеопазване, лека промишленост и други.
  Насърчаваме участието на проекти от община Попово, област Търговище, но ще подкрепим проекти в цяла България.
  Трите най-добри бизнес проекта ще получат стартово финансиране в размер до 20 000 лева всеки.
 • НОВО: Конкурс за иновативни бизнес проекти
  Краен срок: за изпращане на кратки писмени представяния – 31 октомври 2014 г.
  Целта на провеждането на конкурса е да се генерират иновативни бизнес идеи с висок потенциал за реализация. Проектите трябва да са свързани някои от следните сектори: минна индустрия; преработвателна индустрия; компоненти и системи за енергийна ефективност и ВЕИ; химическа промишленост; рециклиране на отпадъци и опазване на околната среда; електроника, електрически двигатели. Под иновативна бизнес идея (иновативен проект) се има предвид продукт, процес, услуга или бизнес модел, който представлява технологична новост с полезен ефект и задоволява реална пазарна потребност (ниша) на българския пазар. Когато кандидатите предлагат идея, те трябва да докажат, че тя има практическо приложение, както и да се ангажират с развитието на проекта.
  На първия етап от конкурса участниците трябва да предоставят писмено резюме на проекта, което да включва описание на идеята, конкурентни предимства и пазарен потенциал, бюджет и основни финансови параметри, както и представяне на екипа. Одобрените за втори етап кандидати ще бъдат поканени да представят подробни бизнес план и финансова обосновка. Третият етап представлява презентация на проектите пред журито на конкурса.
  До три проекта ще бъдат подкрепени от фонда на „Асарел-Медет” АД под формата на дялова инвестиция, с обща стойност 200 000 евро.
 • НОВО: Покана за участие в национален младежки форум на тема "Младите не искат да са бeзработни!", 12-14 декември 2014 г., гр. Карлово
  Краен срок: 14 ноември 2014 г.
  Сдружение “Младежки и граждански инициативи в Розовата долина” – гр .Карлово кани младежки лидери, младежки работници и хора, работещи с младежи за участие в национален младежки форум на тема “Младите не искат да са безработни!”. Форумът се организира по проект на сдружението, финансиран по Дейност КА3 на Програма “Еразъм +”.
  Форумът ще се проведе от 12 до 14 декември 2014 г. в гр. Карлово. Очаква се във форума да вземат участие 40 представители на младежки и ромски организации на възраст от 18 до 30 години, които ще се включат в дискусиите и обсъжданията за начините за справяне с младежката безработица и изразяват готовност след участието им в националния форум да продължат да работят по места, като консултират месни младежи от ромски и български произход за възможностите и мерките, които предоставят българските институции за справяне с младежката безработица и начините за участие на младите хора в процесите на взимане на решения и формиране на младежки политики.
  Пътните разходи, настаняването и изхранването на участниците се поемат от организаторите за датите на форума.
 • НОВО: ФРГИ обяви конкурс за стипендия „Валери Манчев“
  Краен срок: 15 ноември 2014 г.
  Стипендия „Валери Манчев“ е инициатива на Нотариус Валери Манчев, учредена във Фондация „Работилница за граждански инициативи“.
  Стипендия „Валери Манчев“ осигурява финансова подкрепа на студенти, израснали без родители или в многодетни семейства, учещи в Юридическия факултет на Софийския университет. От кандидатите се изисква много добър и отличен успех от първите две години на следването, както и интерес в областта на нотариалната практика. На стипендиантите се дава възможност и за платен стаж в нотариалната кантора на Нотариус Манчев. Стипендиите са двугодишни, отпускат се на студенти от 3 и по-горен курс, след конкурс.
  Нотариус Валери Манчев е Член на Настоятелството на ФРГИ и решението му да учреди стипендия във фондацията още веднъж доказва, че ние продължаваме да работим за това да има повече индивидуални дарители, подкрепящи каузи свързани с развитието на младите хора и обществото ни като цяло.
 • НОВО: Конкурс на Сдружение “Постоянно образование“ за дипломна работа
  Краен срок: 20 ноември 2014 г.
  Сдружение "Постоянно образование", клон на японския образователен център "Номура", за втора поредна година обявява парична награда от 500 лв. за Дипломна работа, защитена през 2014 г., в която са залегнали принципите на личностното интегрирано образование и засяга някои от следните теми:
  – самопознание, самообразоване и самовъзпитание
  – интегриране на процеси и индивидуални качества
  – гражданско образование и доброволен труд
  – възпитание в толерантност, неагресивност и мир
  – основни цели на образованието
  – живот и работа в общност
  – взаимозависимост във взаимоотношенията
  – преоткриване на общочовешките ценности
  – силата на единността в общностите
  – човек и природа
 • НОВО: Стаж в посолството на САЩ в София
  Краен срок: 29 октомври 2014 г.
  Посолството на САЩ в София и търси да назначи стажанти.
  Могат да кандидатстват студенти, които не са граждани на САЩ, в България или български студенти, учещи в чужбина, включително всички чуждестранни граждани, които са студенти в България. Кандидатите трябва да имат добри академични постиженияи да са навършили 18-годишна възраст към момента на назначаването.
 • НОВО: Национален конкурс "Добротворчество"
  Краен срок: 10 януари 2015 г.
  Конкурсът е разделен на четири категории: за млади музиканти, художници, писатели, а също и за младежи, които желаят да учат висше образование, но са в затруднено финансово положение. Целта е да бъдат подпомогнати младите хора в творческите им търсения като им се предоставят възможности за изява, финансова помощ, форум за споделяне на идеите им и за преосмисляне на мисията си като творци.
 • НОВО: Конкурс за млади поети за Националната литературна награда "Владимир Башев"
  Краен срок: 20 ноември 2014 г.
  Националният литературен музей, Литературният кабинет “Владимир Башев” и Националният дарителски фонд “13 века България” обявяват конкурс за млади поети. На победителя ще бъде връчена Националната литературна награда “Владимир Башев”. Тя се присъжда на всеки две години за издадена стихосбирка на автор до 32 години.
 • НОВО: Конкурс за участие в проект „Училището като център в общността“
  Краен срок: 7 ноември 2014 г.
  Национална мрежа за децата обяви конкурс за участие в проект „Училището като център в общността“. Той се финансира от фондация „Чарлз Стюарт Мотт“.
  Целта на проекта е да реализира в 10 училища в цялата страна модела на community school или училище, което предлага не само образователни услуги, но и привлича към обучението на децата родители, семейство, значими близки и други важни за живота на общността хора.
  В нашето училище учим и се забавляваме заедно. В него ние си помагаме и се подкрепяме. Тук всеки е добре дошъл. Когато някой има проблеми или трудности, всички се обединяваме, за да ги решим. Срещаме се, за да си разказваме за страхотните неща, които правим и искаме да правим. Така ставаме по-силни и активни и мечтите ни са още по-смели. Ние сме щастливи тук, където живеем и с хората, с които се срещаме всеки ден. Училището ни дава много повече от знания – то ни кара да се чувстваме у дома и като част от една задружна и истинска общност.
  Ако това е Вашето училище или искате да бъде, моля запознайте се с подробното описание на процедурата за кандидатстване и попълнете нашия въпросник и го изпратете по е-поща на Пламена Фотева, координатор проект „Училището като център в общността“.
 • НОВО: Erasmus Mundus MA “Euroculture – Европа в останалата част от света”
  Краен срок: 1 декември 2014 г.
  Могат да кандидатстват студенти с бакалавърска степен, с добър английски.
  Фокусът на програмата е върху културните и социални промени, политическия процес на европейска интеграция, ценностите, гражданството и културната идентичност. Програмата учи студентите на методите и уменията, необходими за идентифициране на европейските измерения на социалните проблеми, да събират и обработват съответната информация от европейските институции и организации, както и да отразяват културните аспекти и фактори, които играят роля в процеса на формиране на европейска идентичност и европейската интеграция.
 • НОВО: Семинар "Учим пътищата за социално сближаване", 15-17 декември, Виена, Австрия
  Краен срок: 22 октомври 2014 г.
  Първа EUSDR младежка платформа "Учим пътищата към социалното сближаване" ще се проведе в периода 15-17 декември 2014 г. във Виена и ще обедини 70 педагози от страните от Дунавския регион. Семинарът е организиран от Националната агенция на Австрия и има за цел да отрази ролята на образованието и обучението за социалното сближаване и да проучи стойността на междусекторното сътрудничество в Дунавския регион.
  Работен език: Английски.
  Всички разходи (настаняване, пътни, визи и т.н.), свързани с участие в семинара, ще бъдат покрити.
  Преди да кандидатствате, моля, свържете се с Националната агенция във вашата страна, за да проверите дали тя участва в този конкретен проект и ангажимент за покриване на пътните разходи. След това, можете да кандидатствате за това обучение чрез SALTO онлайн.
 • НОВО: Магистратури на Университета в Берн
  Краен срок: 28 ноември 2014 г.
  Могат да кандидатстват бакалаври, завършили извън Швейцария.
  Стипендия: 1600 CHF / месечно, такса за обучение.
  Канят се да кандидатстват високо мотивирани завършили бакалаври с изключителни качества и отлично познаване на езика на преподаване.
  В допустимите специалности не влиза Biomedical Science.
 • НОВО: Стажове в Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията
  Краен срок: 31 януари 2015 г.
  Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията е агенция на ЕС, насочена към укрепване на защитните сили на Европа срещу инфекциозните болести. Тя е със седалище в Стокхолм, Швеция.
  Могат да кандидатстват наскоро завършили висшисти, които са граждани на една от държавите-членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Македония, Сърбия, Турция и Черна гора.
  Възнаграждение: 1 456,71 евро на месец, пътни.
 • НОВО: Програма за развитие на таланта за млади филмови критици, 22-29 януари 2015, Ротердам, Холандия
  Краен срок: 1 ноември 2014 г.
  Проектът на IFFR за обучение на млади филмови критици е програма за развитие на таланта, който предлага на до три млади хора (под 30 години), мотивирани и талантливи професионални филмови критици от страни извън Холандия шанс да пътуват в чужбина за отразяване на голям международен филмов фестивал.
 • НОВО: Стипендии за докторанти на Ирландското правителство
  Краен срок: 27 ноември 2014 г.
  Ирландският съвет за научни изследвания финансира надарени изследователи във всички дисциплини и насърчава интердисциплинарните изследвания. Съветът улеснява развитието на кариерата на изследователите, като ги свързва с утвърдени изследователски екипи, които са постигнали международно признание за своята работа.
  Ирландският съвет за научни изследвания предлага два вида стипендии: едногодишни и двегодишни.
 • НОВО: Call for proposal EU-Brazil Research and Development Cooperation in Advanced Cyber Infrastructure now open Topic: Cloud Computing, including security aspects
  Краен срок: Date 21-04-2015 17:00:00 (Brussels local time)
  Specific Challenge: Data are motivating a profound transformation in the culture and conduct of scientific research in every field of science and engineering. Advancements in this area are required in terms of cloud-centric applications for big data, as well as in creating novel cloud technologies that provide effective utilization and optimization of heterogeneous resources (such as storage and communications) in big data scenarios, in particular addressing privacy, security and other Quality-of-Service issues.
  Scope: · The focus of the joint research will be the development of innovative technologies combining advanced Clouds and Big Data approaches to address the challenges stemming from different application domains in business and societal contexts. The technologies developed should take into account interoperability and data portability issues and aim towards future standardization.
  · Coordinated and Support Actions One CSA for the research coordination and policy activities, including research roadmapping and supporting further future common activities, i.e. dissemination, organisation of workshops, preparation of future coordinated call topics, etc.
  Total Call Budget 7,000,000 euros
 • НОВО: Call for proposal H2020-ICT-2015 INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES
  Краен срок: 14-04-2015 17:00:00 (Brussels local time)
  The submission session is now available for:
  – ICT-04-2015: Customised and low power computing
  – ICT-08-2015: Boosting public sector productivity and innovation through cloud computing services
  – ICT-10-2015: Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation
  – ICT-12-2015: Integrating experiments and facilities in FIRE+
  – ICT-16-2015: Big data – research
  – ICT-19-2015: Technologies for creative industries, social media and convergence
  – ICT-20-2015: Technologies for better human learning and teaching
  – ICT-24-2015: Robotics
  – ICT-25-2015: Generic micro- and nano-electronic technologies
  – ICT-27-2015: Photonics KET
  – ICT-28-2015: Cross-cutting ICT KETs
  – ICT-30-2015: Internet of Things and Platforms for Connected Smart Objects
  – ICT-36-2015: Pre-commercial procurement open to all areas of public interest requiring new ICT solutions
  – ICT-38-2015: International partnership building and support to dialogues with high income countries
  – ICT-39-2015: International partnership building in low and middle income countries
 • НОВО: Call for proposal Cultural Routes and Luxury Goods
  Краен срок: 04/11/2014
  This call for Proposals aims to create a Cultural Route showcasing one high-end product, either perfume, chocolate or jewellery. Its objective is to promote cooperation between tourism and the luxury goods industries.
  The call for proposal aims at funding the development and promotion of a new European Route which visits at least 5 Member States (and/or other countries participating in COSME). The Route must showcase key steps of the value chain of either
  – perfume,
  – chocolate or
  – jewellery.
  The objectives of the calls are to:
  – facilitate exchanges of good practice, the development of networks and of discussion platforms between public decision-makers and the private sector, in the fields of cultural and industrial tourism;
  – facilitate and stimulate public-private partnerships and the integration of enterprises of the cultural tourism sector into regional development strategies;
  – improve the quality of the European tourism offer by a strengthened cross-border cooperation; and/or
  – strengthen the management skills of public or private bodies in charge of developing thematic tourism products.
 • НОВО: Стипендии за докторантура на Imperial College London
  Краен срок: 31 октомври 2014 г.; 7 април 2015 г.
  Схемата за отпускане на стипендии на Imperial College предлага възможност за потенциални докторанти за получаване на докторска степен в Кралския колеж в Лондон. Схемата има за цел да осигури на до 50 студенти с голям потенциал възможност да работят в избраната от тях област изследвания с подкрепата на отличен ръководител.
  Стипендия: 20 400 паунда годишно
 • НОВО: Интердисциплинарна среща с Нобелови лауреати от областта на физиката, физиологията или медицината и химията, 28 юни – 03 юли 2015,
  Краен срок: 24 октомври 2014 г.
  На Lindau Meeting 2015 повече от 600 млади учени от цял свят ще имат уникалната възможност да прекарат вдъхновяваща седмица с около 70 Нобелови лауреати, да обменят опит и да създадат ценни контакти в областта на науката и извън нея.
  За стипендианти Marie Sk?odowska-Curie.
 • НОВО: Стипендиантска програма на UNAOC за Европа и Северна Америка
  Краен срок: 26 октомври 2014 г.
  Стипендиантска програма на UNAOC (Алианс на цивилизациите на ООН) е създадена като признание за необходимостта от изграждане на мостове между култури и общества чрез диалог и сътрудничество. Целта на програмата 2014 е да улесни позитивното сътрудничество и разбиране между страните от Близкия изток и Северна Африка (MENA) и в Европа и Северна Америка (EUNA) чрез подкрепа на бъдещи лидери от тези региони.
  Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:
  – Да е гражданин на САЩ, Канада или Европа;
  – Да е на възраст между 26-38 години;
  – Да владее писмено и говоримо английски език;
  – Да притежава паспорт, валиден поне 6 месеца след декември 2014 г.;
  – Да бъде на разположение, за да пътува за период до 15 дни, в първата половина на декември 2014 г.;
  – Да е професионалист в една от областите: организации на гражданското общество, традиционни и социални медии, политика, управление, движения на общността / инициативи, религиозни организации, социално предприемачество, академични среди, мозъчни тръстове или друга област, свързана с целта на програмата.
 • НОВО: Изцяло финансирани докторантури в областта на медицината, Швейцария
  Краен срок: 30 ноември 2014 г.
  Институт за биомедицински изследвания Friedrich Miescher финансира международна програма за докторанти.
  Международната програма предлага разширено, интердисциплинарно обучение в областите невробиология и механизми на рака. Докторанти, допуснати до програмата, получават теоретична и практическа подготовка и провеждат изследователски проект. Можете да продължите да учиш в следните области:
  – Биология на инфекциите;
  – Невробиология;
  – Биология на клетките;
  – Биология на развитието;
  – Биофизична химия;
  – Структурна биология;
  – Биология на системите;
  – Биоинформатика.
 • НОВО: Програма за социални предприемачи, 13 април – 5 юни 2015, Стокхолм, Швеция
  Краен срок: 2 ноември 2014 г.
  Програмата SE Outreach Accelerator, финансиран главно от Шведската агенция за международно развитие, е програма за изграждане на капацитет, който е предназначен за придобиване от участниците на предприемачески умения, за да им се даде възможност за увеличаване на тяхното въздействие и да се ускори растежът им.
  Могат да кандидатстват социални предприемачи, които създават положително социално и / или екологично въздействие в развиващите се общности.
 • НОВО: Изследователски грантове на Terra Foundation за учени извън САЩ
  Краен срок: 15 януари 2015 г.
  Фондация Terra предлага подкрепа за научни изследвания по теми, свързани с американското изкуство и визуална култура преди 1980 г. Безвъзмездното финансиране е на разположение за краткосрочни пътувания (3 месеца максимум), което дава възможност на учените да:
  – Открият нов източник на материал;
  – Опитат произведения на изкуството от първа ръка в музеи и частни колекции,
  – Консултират се с местни архиви и библиотечни колекции, и
  – Създават професионални мрежи за бъдещи изследвания.
 • НОВО: Грантове за журналисти на името на Tim Hetherington
  Краен срок: 31 октомври 2014 г.
  World Press Photo и Human Rights Watch канят пред фотографи и фотожурналисти от цял свят да кандидатстват за гранта от 20 000 евро, посветен на фотожурналиста и режисьора Тим Хетерингтън, убит, когато група журналисти попада по обстрел по време на сраженията между бунтовниците и силите генерал Кадафи в Мисрата, Либия през април 2011 година.
  Успешните кандидати представят свои работи по темата за правата на човека, като демонстрират последователен морален ангажимент към живота и историите на обектите.
  Канят се фоторепортери, документални фотографи и мултимедийни продуценти от цял свят.
Categories: Uncategorized

FLGR E-Weekly: Издания>Електронен седмичник>Година 2014 > Е-Седмичник 39/2014


 • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ
 • НОВО: Конкурс за доброволческа инициатива 2014 – можеш да се включиш и ти!
  Краен срок: 31 октомври 2014 г.
  Фондация Лале и Фондация „Национален алианс за работа с доброволци” (НАРД) обявиха традиционния конкурс за най-интересни и ефективни доброволчески инициативи в България през 2014 година.
  конкурса са поканени да участват всички организации и групи, които през настоящата 2014 година са реализирали доброволческа инициатива, без значение на място и време на реализация, цел и начин на организация, източници на финансиране, брой и възраст на доброволците. Всяка добра инициатива заслужава признание!
  Най-добрите инициативи ще бъдат определени от жури и отличени с почетна грамота и материална награда – инвестиция в развитието на доброволците и организацията.
 • НОВО: Десети конкурс "Иновативно предприятие на годината 2014"
  Краен срок: 15 октомври 2014 г., до 24:00 часа
  Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, с подкрепата на Еnterprise Europe Network – България и KIC InnoEnergy, и в партньорство с Министерството на икономиката и енергетиката иПредставителството на ЕК в България обявяват Десетия конкурс за "Иновативно предприятие на годината 2014".
  Конкурсът цели да покаже успешните български бизнес модели, основаващи се на иновациите и новите технологии и да привлече вниманието на широката общественост към постиженията на българските предприятия в тази област.
  Наградите се присъждат в различни категории според въздействието на отличените иновации като:
  – Пазарно лидерство (иновативен продукт, наложил се на международния пазар)
  – Иновационен хъб (реализирана процесна иновация в поредица от клиенти)
  – Качество на живот (иновация, имаща потенциал или довела до подобряване качеството на живот на потребителите)
  – Зелена иновация (иновация в областта на устойчивото и екологично съобразено развитие)
  – Устойчиво иновативно поведение (наличие на иновативна дейност през последните минимум 6 години)
  – Социална иновация (нови продукт, услуга или модел, които отговарят на социални потребности и създават нови социални отношения)
  – Иновативни дигитални игри (иновация в гейминг индустрията)
  – Иновативно новостартирало предприятие (до три години от създаването му)
  Тази година за първи път е предвидена и специална награда за Иновативни решения за устойчива енергия.
 • НОВО: Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"
  Краен срок: 7 януари 2015 г.
  По Програмата се предвижда да бъдат обявени четири процедури за подбор на проекти, за които ще бъдат подписани споразумения за безвъзмездна помощ.
  Първата грантова схема е "Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи". В програмата са предвидени 7 647 059 евро за реализирането на проекти в тази област.
  Втората грантова схема е за производство на горива от биомаса. По нея ще бъдат финансирани проекти за производство на пелети, дървесен чипс, екобрикети, биогаз от ферми и др. Бенефициенти са малки и средни предприятия. Бюджетът на процедурата е 1 764 705 евро.
  Размерът на безвъзмездната финансова помощ е до 60% и в рамките от 30 000 до 200 000 евро. Предвидени са мерки за повишаване на енергийната ефективност и оползотворяване енергийния потенциал на биомасата за постигане на общоевропейските цели за намаляване емисиите парникови газове. Това е съществен елемент от прехода към конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, подчерта зам.-министърът и допълни, че в това отношение страната ни разчита на ползотворно сътрудничество с Норвегия.
  Едно проектно предложение може да включва една или повече сгради.
  Времето за изпълнение на проектите е до април 2016 г.
 • НОВО: Конкурс на Сдружение "Постоянно образование" за дипломна работа
  Краен срок: 20 ноември 2014 г.
  Сдружение „Постоянно образование”, клон на японския образователен център "Номура", за втора поредна година обявява парична награда от 500 лв. за Дипломна работа, защитена през 2014 г., в която са залегнали принципите на личностното интегрирано образование и засяга някои от следните теми:
  – самопознание, самообразоване и самовъзпитание
  – интегриране на процеси и индивидуални качества
  – гражданско образование и доброволен труд
  – възпитание в толерантност, неагресивност и мир
  – основни цели на образованието
  – живот и работа в общност
  – взаимозависимост във взаимоотношенията
  – преоткриване на общочовешките ценности
  – силата на единността в общностите
  – човек и природа
 • НОВО: Информационна мрежа Europe Direct 2015-2017
  Краен срок: 30 октомври 2014 г.
  Европейската комисия, чрез представителството си в България, отправя покана за представяне на предложения, които отговарят на условията за отпускане на безвъзмездни средства за дейности и техническа помощ в замяна на осигуряването на приемни структури за обществени информационни центрове, известни под общото наименование „Информационна мрежа Europe Direct“ за периода 2015-2017 г.
  Приоритет ще бъде даден на предложения от:
  1. Кърджали, Видин, Силистра
  2. Хасково, Монтана, Пазарджик, Ловеч
 • НОВО: Награди за политически карикатури обяви ООН
  Краен срок: 15 ноември2014 г.
  Организацията на обединените нации (ООН) приема кандидатури от карикатуристи от цял свят за участие в наградите Ranan Lurie Political Cartoon Awards.
  Работата на кандидатите трябва да отговарят на следните принципи – уважение към човешкото достойнство, взаимно уважение и приятелски отношения между нациите, както и отговорно отношение към икономиката и околната среда.
  Материалите трябва да бъдат репродукции на политически карикатури, които са публикувани в медия за периода септември 2013 г. и 15 октомври 2014 г. Първата награда в конкурса възлиза на 10 хил. долара, втората е 5 хил. долара, а третата е 3 хил. долара.
 • НОВО: Обучение на активни блогъри за противодействие срещу езика на омразата, 17 ноември 2014
  Краен срок: 31 октомври 2014 г.
  Операторът на Програма за подкрепа на НПО в България организира безплатно еднодневно обучение на активни блогъри за противодействие срещу езика на омразата в интернет.
  Обучението ще бъде на английски език и ще има практическа насоченост. Ще се води от експерт на Съвета на Европа и представители на български неправителствени организации.
  Обучението ще се проведе на 17 ноември 2014 г. (понеделник) от 9:30 до 18:00 часа, в гр. София. За участници, които пътуват от места извън София, организаторът покрива пътни, дневни и разходи за една нощувка.
  Обучаемите ще получат сертификат за участие, който удостоверява тяхното желание и принос за противодействие срещу езика на омразата в интернет.
  Условията за участие са посочени в онлайн регистрационната форма, която всеки кандидат трябва да попълни и изпрати до 31 октомври 2014 г. (петък):
 • НОВО: Конкурс за финансиране на малки проекти
  Краен срок: 17 октомври 2014 г.
  Младежка фондация "Арете" – България О Б Я В Я В А конкурс за финансиране на малки проекти в полза за местната общност по програма „Заедно Напред“.
  Младежка фондация „Арете“ организира конкурс по програма „Заедно Напред“ за набиране на предложения за малки проекти до 500 лв. Основен приоритет на програма „Заедно Напред“ е организирането на младежки ромски лагери, които целят мотивирането на младите роми да продължат образованието си, да придобият лидерски умения, които да съдействат за тяхното лично и кариерно развитие и да станат активни и ангажирани граждани.
  Целта на конкурса е повишаване капацитета на ромските младежи, чрез включването им в осъществяването на дейности и инициативи в полза на местната общност, и стимулиране на личностната изява и реализация на придобитите умения и знания.
  Проектите приоритетно трябва да бъдат ориентирани към:
  – полза на местната общност;
  – подкрепа на образованието на местната общност;
  – насърчаване на младежката активност и доброволчество;
  – мотивация на ромските младежи.
  Кой може да кандидатства?
  Участници от младежките ромски лагери „Заедно Напред“ 2014 и доброволци към младежката мрежа на фондация „Арете“.
 • НОВО: Второ издание на CV РАБОТИ-лница за младежи, 29 октомври 2014
  Краен срок: 20 октомври 2014 г.
  Нестле България организира второ издание на инициативата на 29 октомври 2014 г. от 09:30 часа в Централния офис на Нестле (гр. София, бул. „Европа“ 128). Събитието е насочено към ученици, студенти и младежи от всички професионални направления и в него свободно могат да вземат участие всички желаещи от цялата страна.
  В рамките на специално разработена сесия младежите ще имат възможността да получат ценна информация, практически насоки, уроци и съвети за изготвяне на документите си при кандидатстване за работа, стаж или проект. CV РАБОТИ-лницата ще помогне на младите хора да разберат защо е важно да знаят как да изготвят своята автобиография и мотивационно писмо, какви са основните правила за съдържание на документите, на какво трябва да се наблегне и какво да се избягва в процеса на писане, както и какъв формат и съдържание създават добро впечатление на работодателя. Единственото условие за участие е до 20 октомври младежите да се регистрират като изпратят e-mail на адрес: nestleneedsyouth@bg.nestle.com, посочвайки трите си имена и телефон за контакти.
 • НОВО: Deutsche Welle набира журналисти за платен стаж
  Краен срок: 31 октомври 2014 г.
  Журналисти, които владеят английски и немски език, могат да кандидатстват за осемнадесет месечната стажантска програма DW Akademie, която предлага комбинация от академичен и практичен тренинг.
  Избраните кандидати ще прекарат шест месеца като участници в специализирани семинари. Следващата част от обучението за период от девет месеца, включва работа в различни редакции на Deutsche Welle в Бон и Берлин, както и в едно от чуждестранните бюра на медията в Брюксел, Вашингтон или Москва. Заплащането на стажантите възлиза на 1.590 евро на месец, като имат право на две увеличения по време на обучението си. Наред с това получават и възможност за ваканция в рамките на един месец.
 • НОВО: Thomson Reuters провежда тренинг по финансова журналистика
  Краен срок: 15 декември 2014 г.
  Журналисти, които владеят добре английски език, могат да кандидатстват за тренинг програмата на Thomson Reuters в Ню Йорк, Лондон и Азия. Деветмесечният курс обхваща интензивно обучения и работа на терен под ръководството на опитни редактори.
  Участниците ще придобият знания за всички аспекти на финансовата журналистика. Предимство при кандидатстването е опит при боравенето с бази данни, работа с мултимедии и владеенето на арабски, мандарин или руски език.
 • НОВО: Конкурс за стажанти в ИПИ за периода ноември 2014 – януари 2015
  Краен срок: 26 октомври 2014 г.
  Кандидатите трябва да изпратят есе на една от следните теми:
  1. Кои са първите три стъпки, които трябва да предприеме новото правителство?
  2. Каква е икономическата цена на политическата нестабилност?
  3. Трябва ли да се насърчава раждаемостта в България? Ако да – как, ако не – защо?
  Обемът на есетата трябва да бъде между 500 и 800 думи.
 • НОВО: Стаж в Европейския център за превенция и контрол на заразите
  Краен срок: 31 януари (всяка година)
  Европейския център за превенция и контрол на заразите (ЕЦПК) (European Center for Disease Prevention and Control – ECDC) организира стажове веднъж годишно.
  Всеки стаж е платен и е с продължителност между 3 и 9 месеца. ЕЦПК е агенция към ЕС, която цели засилването на предпазните мерки в Европа срещу заразни заболявания.
 • НОВО: Летен институт по лидерство и международно сътрудничество, 9 юни – 20 юли 2015, Сан Диего, Калифорния
  Краен срок: 5 януари 2015 (за кандидати, живеещи извън САЩ)
  Летен институт Hansen по лидерство и международно сътрудничество е международна програма, която предоставя уникална лидерски опит и програма в международното сътрудничество. Програмата е насочена към създаване на международна общност от млади учени, които ще използват опита си като основа за създаване на трайни приятелства и придобиване на общо практическо разбиране на по-мирно бъдеще.
 • НОВО: Стипендии за лидери на общностни решения
  Краен срок: 27 октомври 2014 г.
  Могат да кандидатстват общностни лидери на възраст 25-38 години.
  Стипендия: пътни, виза, застраховка, издръжка.
  Програмата за общностни решения е програма за професионално развитие на най-добрите и най-ярките световни лидери на общността. CSP (Community Solutions Program) е програма на Бюрото за образователни и културни въпроси на Държавния департамент на САЩ и се изпълнява от IREX. Одобрените кандидати ще участват в:
  – Четиримесечен стаж в местна неправителствена организация или правителствена агенция;
  – Структурирано виртуалното обучение и работа в мрежа чрез Online Community Leadership Institute; и
  – Подготовка и изпълнение на последващи проекти в родните им страни.
  Кандидатът трябва да избере една професионална тема, върху която той / тя възнамерява да се съсредоточи върху, докато е в САЩ:
  – Прозрачност и отчетност,
  – Толерантност и разрешаване на конфликти,
  – Проблеми на околната среда,
  – Жени и въпросите на половете.
  България е страна-участничка.
 • НОВО: Специализация в Изследователски център анадолските цивилизации
  Краен срок: 15 декември 2014 г.
  Могат да кандидатстват: младши и старши учени от всички националности.
  Финансирането покрива: настаняване, пътни, и стипендия.
  Университет Коч кани учени, специализирани в археология, история на изкуството, история и свързани дисциплини с Турция от неолита до османските епохи. Финансирането, което включва настаняване, пътни и стипендия, ще бъде дадено на около 10 кандидат докторанти и 10 учени с докторска степен да прекарат една учебна година в Истанбул в Изследователски център анадолските цивилизации на Университет Коч (RCAC).
  Успешните кандидати ще пребивават в Истанбул по време на 9-месечната учебна година (15 септември – 15 юни).
 • НОВО: Creative Shock – Международен конкурс за бизнес казус
  Краен срок: 19 октомври 2014 г.
  Creative Shock е годишен бизнес конкурс за студенти от цял свят. Участниците всяка година се събират за решаване на бизнес, маркетинг и PR проблеми на социални предприятия и организации.
  Конкурсът е отворен за студенти бакалавърска и магистърска степен.
  Участниците в конкурса трябва да формират екип от 3 до 4 членове.
  1-ви кръг: 20-29 октомври; по време на първото предизвикателство екипите решават социален бизнес казус.
  2-ри кръг: 30 октомври – 9 ноември; по време на втория етап екипите създават guerilla маркетингова стратегия за международни социални организации и представят решението си във видео формат.
  Петте най-добри отбора ще стигнат финала, който ще се проведе в ISM Университет по мениджмънт и икономика във Вилнюс, Литва на 5-7 декември 2014 г. Тези екипи ще имат само една нощ, за да решат последния казуса и да се конкурират помежду си.
  Отборът победител получава голямата награда и 1500 евро.
 • НОВО: Обучение по журналистика на публичните отношения, 26 април – 1 май 2015, Охайо, Кълъмбъс, САЩ
  Краен срок: 30 октомври 2014 г.
  Програма на Kiplinger „Журналистика на обществените въпроси” предлага краткосрочни стипендии, за да се постигне по-добро използване на новите онлайн инструменти и канали. Стипендиантите прекарват интензивна седмица в Държавния университет в Кълъмбъс, Охайо. Те ще бъдат преминат обучение, което ще могат да приложат незабавно в нюзрума. Ще работят по възможностите в журналистиката на Twitter, Facebook, LinkedIn и други социални медийни сайтове.
  Ако сте журналист в печатна, електронна или онлайн медиа с пет или повече години опит, и знаете английски, кандидатствайте.
 • НОВО: Jumpthegap – международeн конкурс за дизайн на бани
  Краен срок: 25 февруари 2015 г.
  Новото издание на надпреварата ще включва две категории: една за студенти и друга за професионалисти. По един проект от всяка категория ще получи награда от по 4000 евро, съобщиха още организаторите. В допълнение тази година ще бъде връчена специална награда за устойчивост, която е предоставена от инициираната от Roca фондация We Are Water.
 • НОВО: Конкурс за иновации в дигиталния бизнес
  Краен срок: 15 октомври 2014 г.
  Може да участва всеки, който има start-up, уеб-предприемач или студент.
  Награда: варира от 1000 до 5000 евро.
  Конкурсът Digital Business Innovation (DBI) търси най-добрите продукти, услуги и бизнес идеи, насочени към ключови възможности за иновации на днешния дигитален бизнес. Идеята на конкурса е да се създаде бизнес план, който се фокусира върху използването и прилагането на технологиите.
 • НОВО: Международен форум за млади лидери за правата на човека, 11-17 октомври 2015, McGill University, Montreal, Canada
  Краен срок: 31 октомври 2014 г.
  Международният форум за млади лидери събира лица под 30-годишна възраст, които са доказали своята страст за прилагане на иновативни, предприемачески решения за най-наболелите проблеми в света, и им предлага възможност да си взаимодействат и да се възползват от опита на другите.
  Участниците идват от различни среди, включително НПО, политици, представители на правителството, академичните среди, частния сектор и медиите.
  За да може да кандидатствате, трябва да:
  – Бъдете под 30-годишна възраст към 31 юли 2015 г.
  – Да притежавате университетска степен в която и да е област;
  – Да притежавате висока степен на владеене на английски език; и
  – Да сте показали лидерство, иновации, креативност, и / или на предприемачеството във вашата сфера на действие.
  За избраните кандидати всички разходи конференцията ще бъдат покрити, включително пътни разходи до и от Монреал, квартира, храна и разходи за виза.
 • НОВО: Конкурс за участие във Fellowship Exchange Program
  Краен срок: 15 ноември 2014 г.
  WSOS Community Action Commission, Inc. – Great Lakes Consortium for International Training and Development в сътрудничество с Фондация Сега, България, CCF, Унгария, CeRe, Румъния, и CKO, Словакия,обяви конкурс за участие в "Подкрепа на гражданското участие в малцинствените общности" – програма за обмен на България, Унгария, Румъния, Словакия и САЩ. Програмата се финансира от Държавния департамент на САЩ.
  Канят се да кандидатстват за участие в конкурса за 42-дневна стипендия в САЩ специалисти от всяка сфера на България, Унгария, Румъния и Словакия.
 • НОВО: Конкурс за текстове NinjaEssays
  Краен срок: 12 ноември 2014 г.
  Могат да участват автори от цял свят.
  Целта на конкурса за есе е да вдъхнови автори от цял свят, за да покажат творческите и критичните си уменията. Вашият текст трябва да бъде на една от следните теми:
  – "Писането на есе като една от най-големите тенденции и проблеми в съвременното образование";
  – "Непоносимата лекота на битието: Достъпността на съвременното образование проблем ли е? Трябва ли всеки да получи диплома?";
  – "Значението на образованието в живота ми";
  – "Как една книга промени живота ми";
  – "Завършването на колеж задължително ли е, за да си готов за кариера?";
  – "Съвременните образователни инструменти намаляват ли ролята на учителите?";
  – "Работа в екип в училище: това е вдъхновяващо ли е или дискриминиращо?".
 • НОВО: 18-месечен стаж в областта на мултимедиите на Deutsche Welle
  Краен срок: 31 октомври 2014 г.
  Deutsche Welle предлага нова възможност за стаж, който ще ви отведе из целия свят само за 18 месеца. Стажовете с английските и немските редакционни отдели ще ви даде шанс да се задълбочите в икономическите и културните въпроси, както и в новините и спорта. Ще имате възможност да работите и в най-малко един от другите езикови отдели на DW като китайски, фарси или испански отдел, и да се включите в работата им в съответствие с езиковите си умения. Независимо от езиковите ви умения, вие ще сте част от редакционните екипи още от първия ден, ще пишете и ще провеждане на интервюта за телевизия, радио и онлайн.
  DW търси кандидати, които:
  – са завършили университет или колеж преди началото на стажа;
  – предишен опит в областта е предимство, но не е задължителен;
  – отговарят на езиковите критерии.
  Стипендия: до 1 885 евро/месечно
 • НОВО: #H2020-MSCA COFUND – CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES
  Краен срок: 01-10-2015 17:00:00 (Brussels local time)
  Objective:
  The COFUND scheme aims at stimulating regional, national or international programmes to foster excellence in researchers’ training, mobility and career development, spreading the best practices of Marie Sk?odowska-Curie actions.
  This will be achieved by co-funding new or existing regional, national, and international programmes to open up to, and provide for, international, intersectoral and interdisciplinary research training, as well as transnational and cross-sectoral mobility of researchers at all stages of their career.
  Scope:
  Each proposal funded under the COFUND scheme shall have a sole participant that will be responsible for the availability of the necessary matching funds to execute the proposal.
  Participants submit multi-annual proposals for new or existing doctoral programmes or fellowship programmes that may be run at regional, national or international level. The evaluation is organised in two different panels: A) Doctoral programmes and B) Fellowship programmes. Support cannot be awarded to researchers who are already permanently employed at the host organisation.
Categories: Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Възможност за финансиране на училищни настоятелства към средни училища в страната
  Краен срок: 1 октомври 2014 г.
  ФРГИ обяви нов конкурс по Програма „Знания за успех“.
  За трета поредна година ФРГИ обявява конкурс за проекти по програма „Знания за успех“, финансирана от SAP Labs България. В него могат да участват училища, които чрез своите училищни настоятелства да имат възможността да получат допълнително финансиране. Училищата трябва да са в икономически слаборазвити места. Предимство имат кандидати от населени места с под 50 000 жители и/или номинирани от служители на „SAP Labs България“.
  Основна цел на програмата е да предостави нови възможности за развитие на младежи чрез включването им в инициативи, подпомагащи тяхното представяне в училище, придобиване на нови знания и умения и ангажиране с дейности, които са полезни не само за самите участници в програмата, но и за общественото развитие. Ще бъдат подкрепени инициативи, насочени към ефективната интеграция на деца и младежи от уязвими групи и изграждането на здравословна учебно-възпитателна среда чрез подобряване взаимодействието между ученици, учители и местната общност.
  Кандидатстването за участие по програма „Знания за успех“ става чрез попълване на формуляр. Училищните настоятелства ще получат финансиране въз основа на количествени и качествени критерии за оценка като брой ученици, тип населено място, бедност, липса на възможности за развитие, достъп до качествени образователни инициативи, включване на родителите и други. Предимство ще имат училища от населени места под 50 000 жители, както и такива номинирани от служители на SAP Labs България.
  Програмата предвижда кандидатите да са разработили дейности по всяко от следните три направления: развитие на училищната библиотека, гражданско образование и професионално консултиране.
  Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект е 7000 лева.
 • НОВО: Фонд за иновации в културата
  Краен срок: 23 септември 2014 г. (хартиен носител: 24 септември 2014 г.)
  Фонд за иновации в културата отправя покана към творци, граждански организации в сферата на културата и академични институции, които са регистрирани и развиват творческа дейност на територията на София и Югозападния регион да предложат за финансиране своите артистични, иновативни и нетрадиционни творчески идеи.
  Първата програма на фонда ще подкрепи проекти, които представят иновативна интерпретация на творческата концепцията на София и Югозападния регион „Сподели София“ с фокус върху сезон 3 „Бъдеще предварително“: Сподели възможностите, Сподели творчеството, Сподели мечтите.
  (Пълният текст на концепцията София 2019 е публикуван на http://www.sofia2019.bg )
  Ще бъдат насърчавани проекти, които развиват партньрства и съвместни инициативи между културни оператори и творци от София и населените места в Югозападния регион.
  ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
  Минимален размер на финансовата помощ: 1 000 лева (хиляда лева)
  Максимален размер на финансовата помощ: 2 000 лева (две хиляди лева)
  ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА:
  Минимален размер на финансовата помощ: 5 000 лева (пет хиляди лева)
  Максимален размер на финансовата помощ: 8 000 лева (осем хиляди лева)
  Процент на съ-финансиране от страна на бенефициента: минимум 10% – максимум 40% от общия бюджет на проекта.
  Общият бюджет на Фонда за пилотното издание на програмата за 2014 г. е 200 000 лева.
 • НОВО: Конкурс за есе на тема: Какъв е будителят днес?
  Краен срок: 20 октомври 1014 г.
  Литературен клуб "Петър Парижков" организира конкурс на тема: Какъв е будителят днес? по случай предстоящия Ден на народните будители.
  Конкурсът за есе в три категории:
  – Първа категория – деца от IV до VIII клас
  – Втора категория – деца от IX до XII клас
  – Трета категория – участници от 19 до 25 години
  Участниците в конкурса трябва да подготвят есе в обем до 3 стандартни страници.
 • НОВО: Втори национален семеен турнир по шахмат „ЧОВЕКОЛЮБИЕ 2014”, 11 – 12 октомври 2014 г., Пазарджик
  Краен срок: 7 октомври 2014 г.
  Турнирът е посветен на 10 октомври – Световният ден за психично здраве и негов организатор е Сдружение “Човеколюбие”.
  В турнира участие ще вземат 24 семейства от цялата страна.
  С приоритет при определяне на участниците ще бъдат:
  1. Семейства, които посещават Колежа по семейни отношения на Център за социална рехабилитация и интеграция „Човеколюбие";
  2. Семейства, в които има член с психиатрична диагноза.
  Последвайте линка и се запознайте с приложените правила и програма на турнира.
 • НОВО: Младежки конкурс за есе "Животът ни е като нощ и ден" за ученици от VII до XII клас
  Краен срок: 31 октомври 2014 г.
  Сдружение „Артцентрик“ – Русе и Електронно списание "LiterNet" обявиха младежки конкурс за есе под надслов „Животът ни е като нощ и ден“.
  Как съвременните млади хора виждат своя живот? Кое ги вълнува, как примиряват в себе си контрастите? Избрахме този стих от поемата „Едисон“ на Витезслав Незвал, за да разкрием вечните търсения на младите, на поетите, на мечтателите, на откривателите… Поемата на Незвал намери своя проникновен интерпретатор – актьора Никола Чиприянов (1945–2010), в чиято памет се организира конкурса.
  В конкурса могат да участват ученици от VII до XII клас.
  Есетата следва да са в обем до 3 стандартни страници.
 • НОВО: Фотоконкурс "Децата на животните"
  Краен срок: 1 октомври 2014 г.
  Сдружение "На ти с Природата" обяви фотоконкурс за най-оригинална авторска снимка на животни, на тема „Децата на животните". Снимките трябва да са заснети с висока резолюция и максимално добро качество (с над 6 мегапиксела камера), за да са подходящи за печат. Приемат се само авторски снимки!
 • НОВО: Конкурс за участие на роми в програма за кандидатстудентска подготовка 2014/2015 г.
  Краен срок: 30 септември 2014 г.
  Изисквания към кандидатите:
  1. Да са от ромски произход.
  2. Да са между 18 – 29 години.
  3. Да са завършили средно образование или да им предстои завършване през учебната 2014/2015 година.
  4. Да имат минимум Мн. Добър (5.00) от балообразуващите предмети за специалността, която ще кандидатстват от дипломата за средно образование .
  5. Да имат минимум Добър (4.00) общ успех от дипломата за средно образование.
  6. Да имат доказана нужда от финансова подкрепа.
  7. Да имат мотивация за изучаване на конкретната специалност.
 • НОВО: Номинации за третите годишни награди "Валя Крушкина – журналистика за хората"
  Краен срок: 20 октомври 2014 г.
  За трета поредна година Фонд „Валя Крушкина” при Фондация „Работилница за граждански инициативи” организира провеждането на журналистическия конкурс „Валя Крушкина – журналистика за хората”. Целта на конкурса е да отличи журналисти с активна позиция, която отстояват в името на гражданите.
  т 11 септември до 20 октомври 2014, журналисти от различни медии ще могат да бъдат номинирани или да се самономинират в 5 категории:
  – Печатна медия
  – Електронна медия
  – Онлайн медия
  – Фотография и операторско майсторство
  – Млад журналист (възрастта на номинираните за наградата „Млад журналист“ към 11 септември 2014 година да не надвишава 28 навършени години).
  В конкурса могат да участват български журналисти от медии, издавани в България или чужбина – журналисти от печатни медии – вестници, списания, журналисти от електронни медии – радио, телевизия, журналисти от информационни сайтове и агенции, журналисти на свободна практика и блогъри, както и представители на гражданската журналистика.
  Един журналист може да бъде номиниран или да се самономинира с максимум 3 материала.
 • НОВО: Уъркшоп за млади журналисти Solidarity Academy 2014, 16-22 ноември, Гданск, Полша
  Краен срок: 12 октомври 2014 г.
  15 млади журналисти ще имат възможност да обогатят знанията си и да придобият нови умения, необходими за работа в областите геополитика, освободителни движения в световен и европейски план.
 • НОВО: Observer обяви награда за журналистически материали на тема изкуство
  Краен срок: 31 октомври 2014 г.
  Международната фондация Anthony Burgess и в. Observer набират кандидатури на журналисти, работещи в областта на изкуствата, за специализираната награда Observer/Anthony Burgess Prize for Arts Journalism.
  Инициативата отличава най-добрите журналистическите текстове посветени на изкуството във всичките му форми и интерпретации. Важно условие е тези материали да не са били публикувани преди. Особено се приветстват текстове на автори, които до този момент нямат публикации в други големи медийни организации.
 • НОВО: До 29 септември се приемат заявления по схемата „Младежка заетост”
  Краен срок: 29 септември 2014 г.
  Работодателите, желаещи да се включат в схемата „Младежка заетост”, могат да подават своите заявки в бюрата по труда в цялата страна до 29 септември 2014 г. (включително).
  На работодателите, които осигурят обучение по схемата, ще бъдат поети разходите за:
  – възнаграждения на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата за страната;
  – разходите за здравни и социални осигуровки за срок от 6 месеца.
  Разходите за възнаграждение на определения от работодателя наставник ще бъдат поети от програмата (1/2 от минималната работна заплата за страната).
 • НОВО: Семинар на тема „Популяризиране на младежкото участие и активно гражданство”, 26-28 септември, София
  Краен срок: 20 септември 2014 г.
  Участници в обучителния семинар могат да бъдат млади хора на възраст между 15 и 24 години.
  Главен акцент на семинара ще бъде работата с „младежи в риск“.
  Семинарът се провежда в рамките на проект на НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖИ ФОРУМ И УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ, и цели да повиши капацитета на младежките организации в България в процесите на овластяване на младежи в риск, като подобри взаимната работа между организациите, а с това да способства за обмяната на добри практики за окуражаване на уязвими групи младежи да участват в обществения живот и в процесите на разработване и взимане на решения.
 • НОВО: Зимно училище по федерализъм и управление, 2-13 февруари 2015, Инсбрук
  Краен срок: 26 октомври 2014 г.
  Международният форум ще изследва връзката между федерализъм и демократично участие от мултидисциплинарна и сравнителна перспектива, и ще предостави на участниците по-задълбочен анализ и практически познания.
  Двуседмичната следдипломна програма приветства международно участие: млади учени и университетски преподаватели, докторанти и студенти, държавни служители от местно, регионално или национално ниво, както и служители на международни организации или неправителствени организации.
 • НОВО: Търсят се доброволци за работа с деца в Кения, Тайланд и Индонезия
  Краен срок: 1 януари 2015 г.
  International Humanity Foundation търси трудолюбиви и отдадени доброволци, които следва да са над 18-годишна възраст, със свързано образование (социални ануки, педагогика, медиицина, социални дейности и под.) и опит на работа с деца.
 • НОВО: Стипендии на Американската асоциация на жените в университетите
  Краен срок: 1 декември 2015 г.
  Международните стипендии се присъждат за редовна форма на обучение или научни изследвания в Съединените щати на жени, които не са американски граждани или постоянно пребиваващи. Кандидатите трябва да са спечелили еквивалент на бакалавърска степен в САЩ до 30 септември 2014 г., и трябва да са кандидатствали в предложените от тях институции на обучение по времето на кандидатстването. До пет стипендии се предоставят за обучение втора година.
 • НОВО: Конкурс за есе на WOLFoundation на тема модерното лидерство
  Краен срок: 30 септември 2014 г.
  Темата на конкурса 2014 г. е "Лидерство: Какви са характеристиките на ефективното лидерство през 21-ви век?"
  В конкурса може да участва всеки.
 • НОВО: Food-Scanner Prize
  Конкурсът започва в началото на 2015-а и завършва в края на 2015-а година.
  Награден фонд: 1 млн. евро
  Целта е да се отвори пазарът на електронното здравеопазване с решения, които подкрепят гражданите в приемането на по-активен начин на живот и за подобряване на тяхното здраве чрез по-добро наблюдение на приема на храна.
 • НОВО: Награда за намаляване употребата на антибиотици
  Конкурсът започва в началото на 2015-а и завършва през пролетта на 2016-а година.
  Награден фонд: 1 млн. евро
  Основните цели са: да се намали ненужната употреба на антибиотици при вирусни инфекции на горните дихателни пътища, или липса на инфекции; да се намалят разходите и страничните ефекти, свързани с употребата на антибиотици; намаляване на появата на резистентни на антибиотици организми; да се даде възможност на доставчиците на здравни грижи да се възползват от ранни и информирани решения в управлението на инфекции на горните дихателни пътища (бързото започване и прекратяване на лечението) и да се улесни решението на доставчика на здравни грижи да не се предписват антибиотици при вирусни инфекции и за улесняване на пациентите приемане на не приемате антибиотици за вирусни инфекции; да се справи с широко разпространените и значими за здравеопазването респираторни инфекции.
 • НОВО: Награда за намаляване на замърсяването на въздуха
  Награден фонд: 3 млн. евро
  Конкурсът започва в началото на 2015-а и завършва в края на 2018-а година.
  Целта на наградата е да се намали замърсяването на въздуха в градските райони чрез развитие на иновативни решения. Тези решения трябва да бъдат достъпни и устойчиви, и те трябва да докажат, че могат ефективно да премахнат и / или предотвратят образуването на прахови частици в атмосферата (изпускателни системи на превозните средства не са включени).
 • НОВО: Collaborative Sharing of Spectrum Prize
  Награден фонд: 0.5 млн. евро
  Конкурсът започва в началото на 2015-а и завършва в края на 2015-а година.
  Целта е да се предложат иновативни но изпълними решения, които дават възможност за значително подобряване на използването на ограничените ресурси от радиочестотния спектър, като по този начин намирайки решение на очакваната криза в капацитета на безжичните мрежи се при очаквания бум на трафика и ползването.
 • НОВО: Breaking the optical transmission barriers Prize
  Награден фонд: 0.5 млн. евро
  Конкурсът започва в края на 2014-а и завършва в началото на 2016-а година.
  Наградата трябва да отличи революционни решения в областта на оптичните влакна, които да намерят своето място в бъдещите оптични мрежи.
 • НОВО: Направи си самоснимка и се включи в инициативата "Ние искаме мир" Make a Selfie for ?#?WeWantPeace? Initiative
  Краен срок: 1 януари 2015 г.
  Най-добрите селфита ще бъдат включени в специална публикация.
 • НОВО: Японски държавни стипендии за студенти
  Краен срок: 30 ноември 2014 г.
  Заинтересованите студенти могат да изберат една от съответните области на обучение:
  – Социални и хуманитарни науки
  – Естествени науки
 • НОВО: Стипендианти по околната среда на Университета Харвард
  Краен срок: 14 януари 2015 г.
  Стипендиантите по околната среда ще работят в продължение на две години с харвардски преподаватели, с цел да постигнат нови знания, а също и укрепване на връзките между академичните дисциплини на университета.
 • НОВО: Borealis Student Innovation Award
  Краен срок: 31 октомври 2014 г.
  За наградата могат да кандидатстват с научни тези завършили в областта на устойчивото развитие, химия, полимерна химия, полимер аналитична, техническа химия, механично и индустриално инженерство или приложения, с особен акцент върху полиолефини, олефини или базови химикали. Вашата научна разработка не трябва да бъде по-стара от две години и трябва да бъде завършена до края на октомври, за да кандидатства за наградата на следващата година през януари. Могат да кандидатстват студенти от цял свят.
  Награда: 5 000 евро.
 • НОВО: Конкурс за есе, посветено на Рафаел Лемкин
  Краен срок: 30 ноември 2014 г.
  Society Initiatives Institute, неправителствена организация от Украйна, се стреми да запълни липсата на информация в социалните, културни и духовни сфери, формирани около фигурата на Рафаел Лемкин, учен, юрист, експерт по международно право, създал в най-широкия научни и юридически смисъл термина "геноцид". В чест на Рафаел Лемкин и за да се разпространят и да продължат теоретичните изследвания по въпросите на геноцида, Society Initiatives Institute организира Международен конкурс за есе "Геноцид – тъмната марка на човечеството". Есето може да бъде написано в контекста на правен, политически, исторически, културен, икономически или друг проблем, свързан с геноцида.
  Всеки участник може да представи само едно есе, разработено на английски, украински, руски или полски. То трябва да отразява стила писане на участника и оригиналното му/й мислене.
  Есето трябва да бъде дълго до 1000 думи в следния формат: есе заглавие / име на автора и контакти / училище / университет / принадлежност / есе (въведение, основни доводи, изводи).
 • НОВО: Стипендии за журналисти Nieman в Харвард
  Краен срок: 1 декември 2014 г.
  Nieman Foundation for Journalism в Харвард избира до 12 международни стипендианти всяка година. Международните стипендии Нийман са запазени за граждани на нации, различни от Съединените щати, работещи в Съединените щати или за медийни компании в САЩ.
  Кандидатите трябва да са на пълно работно време (включително журналисти на свободна практика) с опит най-малко от пет години.
 • НОВО: Международна стипендиантска програма по право на ООН, Хага, Холандия
  Краен срок: 1 декември 2014 г.
  Програмата осигурява висококачествено обучение от водещи учени и практици по широк кръг от субекти на международното право.
  Могат да кандидатстват кандидати на 24-45 годишна възраст, които имат юридическо образование
 • НОВО: Energy Globe Awards 2015
  Краен срок: 22 септември 2014 г.
  Представете свой реализиран устойчив проект в една от категориите:
  1. Земя
  2. Вода
  3. Въздух
  4. Огън
  5. Млади хора
  Във всяка от категориите победителят ще получи награда от 10 000 евро.
 • НОВО: Инициатива Нови и появяващи се таланти на UNICEF
  Краен срок: 23 септември 2014 г.
  Инициатива Нови и появяващи се таланти на UNICEF (New and Emerging Talent Initiative – NETI) е възможност за начало на динамична кариера в UNICEF.
  Програма NETI се стреми да превлича и развива нови таланти, за да растат и да се развиват в рамките на организацията.
 • НОВО: Награда „Предай нататък” за жени в технологиите
  Краен срок: 15 октомври 2014 г.
  Могат да кандидатстват жени над 18-годишна възраст, които желаят да се развиват в областта на ИКТ.
  Размер на гранта: 500 – 1000 щ.д.
 • НОВО: Open Knowledge Technologies: Mapping and validating knowledge
  Краен срок: 22 септември 2014 г.
  Пилотният проект ще разработи и приложи технологична платформа за работа в мрежа на знанието, за интегриране на онлайн услуги, включително, наред с другото, следните модули:
  1. Умения / компетенции картиране;
  2. Адаптирани учебни пътни карти и пътища (чрез образователни услуги, включително специфични отворени образователни ресурси);
  3. Механизми за валидиране на придобитите знания.
 • НОВО: Sony World Photography Awards
  Краен срок: 8 януари 2015 г.
  Наградите са посветени на подпомагане и култивиране на фотографската култура.
  Категориите са:
  – За професионалисти – с 45 подкатегории
  – Отворен конкурс – подходящ за любители – с 10 подкатегории
  – Студентски фокус – за снимки на предмет или сцена, които символизират съвременното общество
  – Младежка награда – за участници под 19-годишна възраст, с три подкатегории
Categories: Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


Categories: Uncategorized
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 31 other followers

%d bloggers like this: