ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Възможност за финансиране на училищни настоятелства към средни училища в страната
  Краен срок: 1 октомври 2014 г.
  ФРГИ обяви нов конкурс по Програма „Знания за успех“.
  За трета поредна година ФРГИ обявява конкурс за проекти по програма „Знания за успех“, финансирана от SAP Labs България. В него могат да участват училища, които чрез своите училищни настоятелства да имат възможността да получат допълнително финансиране. Училищата трябва да са в икономически слаборазвити места. Предимство имат кандидати от населени места с под 50 000 жители и/или номинирани от служители на „SAP Labs България“.
  Основна цел на програмата е да предостави нови възможности за развитие на младежи чрез включването им в инициативи, подпомагащи тяхното представяне в училище, придобиване на нови знания и умения и ангажиране с дейности, които са полезни не само за самите участници в програмата, но и за общественото развитие. Ще бъдат подкрепени инициативи, насочени към ефективната интеграция на деца и младежи от уязвими групи и изграждането на здравословна учебно-възпитателна среда чрез подобряване взаимодействието между ученици, учители и местната общност.
  Кандидатстването за участие по програма „Знания за успех“ става чрез попълване на формуляр. Училищните настоятелства ще получат финансиране въз основа на количествени и качествени критерии за оценка като брой ученици, тип населено място, бедност, липса на възможности за развитие, достъп до качествени образователни инициативи, включване на родителите и други. Предимство ще имат училища от населени места под 50 000 жители, както и такива номинирани от служители на SAP Labs България.
  Програмата предвижда кандидатите да са разработили дейности по всяко от следните три направления: развитие на училищната библиотека, гражданско образование и професионално консултиране.
  Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект е 7000 лева.
 • НОВО: Фонд за иновации в културата
  Краен срок: 23 септември 2014 г. (хартиен носител: 24 септември 2014 г.)
  Фонд за иновации в културата отправя покана към творци, граждански организации в сферата на културата и академични институции, които са регистрирани и развиват творческа дейност на територията на София и Югозападния регион да предложат за финансиране своите артистични, иновативни и нетрадиционни творчески идеи.
  Първата програма на фонда ще подкрепи проекти, които представят иновативна интерпретация на творческата концепцията на София и Югозападния регион „Сподели София“ с фокус върху сезон 3 „Бъдеще предварително“: Сподели възможностите, Сподели творчеството, Сподели мечтите.
  (Пълният текст на концепцията София 2019 е публикуван на http://www.sofia2019.bg )
  Ще бъдат насърчавани проекти, които развиват партньрства и съвместни инициативи между културни оператори и творци от София и населените места в Югозападния регион.
  ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
  Минимален размер на финансовата помощ: 1 000 лева (хиляда лева)
  Максимален размер на финансовата помощ: 2 000 лева (две хиляди лева)
  ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА:
  Минимален размер на финансовата помощ: 5 000 лева (пет хиляди лева)
  Максимален размер на финансовата помощ: 8 000 лева (осем хиляди лева)
  Процент на съ-финансиране от страна на бенефициента: минимум 10% – максимум 40% от общия бюджет на проекта.
  Общият бюджет на Фонда за пилотното издание на програмата за 2014 г. е 200 000 лева.
 • НОВО: Конкурс за есе на тема: Какъв е будителят днес?
  Краен срок: 20 октомври 1014 г.
  Литературен клуб "Петър Парижков" организира конкурс на тема: Какъв е будителят днес? по случай предстоящия Ден на народните будители.
  Конкурсът за есе в три категории:
  – Първа категория – деца от IV до VIII клас
  – Втора категория – деца от IX до XII клас
  – Трета категория – участници от 19 до 25 години
  Участниците в конкурса трябва да подготвят есе в обем до 3 стандартни страници.
 • НОВО: Втори национален семеен турнир по шахмат „ЧОВЕКОЛЮБИЕ 2014”, 11 – 12 октомври 2014 г., Пазарджик
  Краен срок: 7 октомври 2014 г.
  Турнирът е посветен на 10 октомври – Световният ден за психично здраве и негов организатор е Сдружение “Човеколюбие”.
  В турнира участие ще вземат 24 семейства от цялата страна.
  С приоритет при определяне на участниците ще бъдат:
  1. Семейства, които посещават Колежа по семейни отношения на Център за социална рехабилитация и интеграция „Човеколюбие";
  2. Семейства, в които има член с психиатрична диагноза.
  Последвайте линка и се запознайте с приложените правила и програма на турнира.
 • НОВО: Младежки конкурс за есе "Животът ни е като нощ и ден" за ученици от VII до XII клас
  Краен срок: 31 октомври 2014 г.
  Сдружение „Артцентрик“ – Русе и Електронно списание "LiterNet" обявиха младежки конкурс за есе под надслов „Животът ни е като нощ и ден“.
  Как съвременните млади хора виждат своя живот? Кое ги вълнува, как примиряват в себе си контрастите? Избрахме този стих от поемата „Едисон“ на Витезслав Незвал, за да разкрием вечните търсения на младите, на поетите, на мечтателите, на откривателите… Поемата на Незвал намери своя проникновен интерпретатор – актьора Никола Чиприянов (1945–2010), в чиято памет се организира конкурса.
  В конкурса могат да участват ученици от VII до XII клас.
  Есетата следва да са в обем до 3 стандартни страници.
 • НОВО: Фотоконкурс "Децата на животните"
  Краен срок: 1 октомври 2014 г.
  Сдружение "На ти с Природата" обяви фотоконкурс за най-оригинална авторска снимка на животни, на тема „Децата на животните". Снимките трябва да са заснети с висока резолюция и максимално добро качество (с над 6 мегапиксела камера), за да са подходящи за печат. Приемат се само авторски снимки!
 • НОВО: Конкурс за участие на роми в програма за кандидатстудентска подготовка 2014/2015 г.
  Краен срок: 30 септември 2014 г.
  Изисквания към кандидатите:
  1. Да са от ромски произход.
  2. Да са между 18 – 29 години.
  3. Да са завършили средно образование или да им предстои завършване през учебната 2014/2015 година.
  4. Да имат минимум Мн. Добър (5.00) от балообразуващите предмети за специалността, която ще кандидатстват от дипломата за средно образование .
  5. Да имат минимум Добър (4.00) общ успех от дипломата за средно образование.
  6. Да имат доказана нужда от финансова подкрепа.
  7. Да имат мотивация за изучаване на конкретната специалност.
 • НОВО: Номинации за третите годишни награди "Валя Крушкина – журналистика за хората"
  Краен срок: 20 октомври 2014 г.
  За трета поредна година Фонд „Валя Крушкина” при Фондация „Работилница за граждански инициативи” организира провеждането на журналистическия конкурс „Валя Крушкина – журналистика за хората”. Целта на конкурса е да отличи журналисти с активна позиция, която отстояват в името на гражданите.
  т 11 септември до 20 октомври 2014, журналисти от различни медии ще могат да бъдат номинирани или да се самономинират в 5 категории:
  – Печатна медия
  – Електронна медия
  – Онлайн медия
  – Фотография и операторско майсторство
  – Млад журналист (възрастта на номинираните за наградата „Млад журналист“ към 11 септември 2014 година да не надвишава 28 навършени години).
  В конкурса могат да участват български журналисти от медии, издавани в България или чужбина – журналисти от печатни медии – вестници, списания, журналисти от електронни медии – радио, телевизия, журналисти от информационни сайтове и агенции, журналисти на свободна практика и блогъри, както и представители на гражданската журналистика.
  Един журналист може да бъде номиниран или да се самономинира с максимум 3 материала.
 • НОВО: Уъркшоп за млади журналисти Solidarity Academy 2014, 16-22 ноември, Гданск, Полша
  Краен срок: 12 октомври 2014 г.
  15 млади журналисти ще имат възможност да обогатят знанията си и да придобият нови умения, необходими за работа в областите геополитика, освободителни движения в световен и европейски план.
 • НОВО: Observer обяви награда за журналистически материали на тема изкуство
  Краен срок: 31 октомври 2014 г.
  Международната фондация Anthony Burgess и в. Observer набират кандидатури на журналисти, работещи в областта на изкуствата, за специализираната награда Observer/Anthony Burgess Prize for Arts Journalism.
  Инициативата отличава най-добрите журналистическите текстове посветени на изкуството във всичките му форми и интерпретации. Важно условие е тези материали да не са били публикувани преди. Особено се приветстват текстове на автори, които до този момент нямат публикации в други големи медийни организации.
 • НОВО: До 29 септември се приемат заявления по схемата „Младежка заетост”
  Краен срок: 29 септември 2014 г.
  Работодателите, желаещи да се включат в схемата „Младежка заетост”, могат да подават своите заявки в бюрата по труда в цялата страна до 29 септември 2014 г. (включително).
  На работодателите, които осигурят обучение по схемата, ще бъдат поети разходите за:
  – възнаграждения на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата за страната;
  – разходите за здравни и социални осигуровки за срок от 6 месеца.
  Разходите за възнаграждение на определения от работодателя наставник ще бъдат поети от програмата (1/2 от минималната работна заплата за страната).
 • НОВО: Семинар на тема „Популяризиране на младежкото участие и активно гражданство”, 26-28 септември, София
  Краен срок: 20 септември 2014 г.
  Участници в обучителния семинар могат да бъдат млади хора на възраст между 15 и 24 години.
  Главен акцент на семинара ще бъде работата с „младежи в риск“.
  Семинарът се провежда в рамките на проект на НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖИ ФОРУМ И УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ, и цели да повиши капацитета на младежките организации в България в процесите на овластяване на младежи в риск, като подобри взаимната работа между организациите, а с това да способства за обмяната на добри практики за окуражаване на уязвими групи младежи да участват в обществения живот и в процесите на разработване и взимане на решения.
 • НОВО: Зимно училище по федерализъм и управление, 2-13 февруари 2015, Инсбрук
  Краен срок: 26 октомври 2014 г.
  Международният форум ще изследва връзката между федерализъм и демократично участие от мултидисциплинарна и сравнителна перспектива, и ще предостави на участниците по-задълбочен анализ и практически познания.
  Двуседмичната следдипломна програма приветства международно участие: млади учени и университетски преподаватели, докторанти и студенти, държавни служители от местно, регионално или национално ниво, както и служители на международни организации или неправителствени организации.
 • НОВО: Търсят се доброволци за работа с деца в Кения, Тайланд и Индонезия
  Краен срок: 1 януари 2015 г.
  International Humanity Foundation търси трудолюбиви и отдадени доброволци, които следва да са над 18-годишна възраст, със свързано образование (социални ануки, педагогика, медиицина, социални дейности и под.) и опит на работа с деца.
 • НОВО: Стипендии на Американската асоциация на жените в университетите
  Краен срок: 1 декември 2015 г.
  Международните стипендии се присъждат за редовна форма на обучение или научни изследвания в Съединените щати на жени, които не са американски граждани или постоянно пребиваващи. Кандидатите трябва да са спечелили еквивалент на бакалавърска степен в САЩ до 30 септември 2014 г., и трябва да са кандидатствали в предложените от тях институции на обучение по времето на кандидатстването. До пет стипендии се предоставят за обучение втора година.
 • НОВО: Конкурс за есе на WOLFoundation на тема модерното лидерство
  Краен срок: 30 септември 2014 г.
  Темата на конкурса 2014 г. е "Лидерство: Какви са характеристиките на ефективното лидерство през 21-ви век?"
  В конкурса може да участва всеки.
 • НОВО: Food-Scanner Prize
  Конкурсът започва в началото на 2015-а и завършва в края на 2015-а година.
  Награден фонд: 1 млн. евро
  Целта е да се отвори пазарът на електронното здравеопазване с решения, които подкрепят гражданите в приемането на по-активен начин на живот и за подобряване на тяхното здраве чрез по-добро наблюдение на приема на храна.
 • НОВО: Награда за намаляване употребата на антибиотици
  Конкурсът започва в началото на 2015-а и завършва през пролетта на 2016-а година.
  Награден фонд: 1 млн. евро
  Основните цели са: да се намали ненужната употреба на антибиотици при вирусни инфекции на горните дихателни пътища, или липса на инфекции; да се намалят разходите и страничните ефекти, свързани с употребата на антибиотици; намаляване на появата на резистентни на антибиотици организми; да се даде възможност на доставчиците на здравни грижи да се възползват от ранни и информирани решения в управлението на инфекции на горните дихателни пътища (бързото започване и прекратяване на лечението) и да се улесни решението на доставчика на здравни грижи да не се предписват антибиотици при вирусни инфекции и за улесняване на пациентите приемане на не приемате антибиотици за вирусни инфекции; да се справи с широко разпространените и значими за здравеопазването респираторни инфекции.
 • НОВО: Награда за намаляване на замърсяването на въздуха
  Награден фонд: 3 млн. евро
  Конкурсът започва в началото на 2015-а и завършва в края на 2018-а година.
  Целта на наградата е да се намали замърсяването на въздуха в градските райони чрез развитие на иновативни решения. Тези решения трябва да бъдат достъпни и устойчиви, и те трябва да докажат, че могат ефективно да премахнат и / или предотвратят образуването на прахови частици в атмосферата (изпускателни системи на превозните средства не са включени).
 • НОВО: Collaborative Sharing of Spectrum Prize
  Награден фонд: 0.5 млн. евро
  Конкурсът започва в началото на 2015-а и завършва в края на 2015-а година.
  Целта е да се предложат иновативни но изпълними решения, които дават възможност за значително подобряване на използването на ограничените ресурси от радиочестотния спектър, като по този начин намирайки решение на очакваната криза в капацитета на безжичните мрежи се при очаквания бум на трафика и ползването.
 • НОВО: Breaking the optical transmission barriers Prize
  Награден фонд: 0.5 млн. евро
  Конкурсът започва в края на 2014-а и завършва в началото на 2016-а година.
  Наградата трябва да отличи революционни решения в областта на оптичните влакна, които да намерят своето място в бъдещите оптични мрежи.
 • НОВО: Направи си самоснимка и се включи в инициативата "Ние искаме мир" Make a Selfie for ?#?WeWantPeace? Initiative
  Краен срок: 1 януари 2015 г.
  Най-добрите селфита ще бъдат включени в специална публикация.
 • НОВО: Японски държавни стипендии за студенти
  Краен срок: 30 ноември 2014 г.
  Заинтересованите студенти могат да изберат една от съответните области на обучение:
  – Социални и хуманитарни науки
  – Естествени науки
 • НОВО: Стипендианти по околната среда на Университета Харвард
  Краен срок: 14 януари 2015 г.
  Стипендиантите по околната среда ще работят в продължение на две години с харвардски преподаватели, с цел да постигнат нови знания, а също и укрепване на връзките между академичните дисциплини на университета.
 • НОВО: Borealis Student Innovation Award
  Краен срок: 31 октомври 2014 г.
  За наградата могат да кандидатстват с научни тези завършили в областта на устойчивото развитие, химия, полимерна химия, полимер аналитична, техническа химия, механично и индустриално инженерство или приложения, с особен акцент върху полиолефини, олефини или базови химикали. Вашата научна разработка не трябва да бъде по-стара от две години и трябва да бъде завършена до края на октомври, за да кандидатства за наградата на следващата година през януари. Могат да кандидатстват студенти от цял свят.
  Награда: 5 000 евро.
 • НОВО: Конкурс за есе, посветено на Рафаел Лемкин
  Краен срок: 30 ноември 2014 г.
  Society Initiatives Institute, неправителствена организация от Украйна, се стреми да запълни липсата на информация в социалните, културни и духовни сфери, формирани около фигурата на Рафаел Лемкин, учен, юрист, експерт по международно право, създал в най-широкия научни и юридически смисъл термина "геноцид". В чест на Рафаел Лемкин и за да се разпространят и да продължат теоретичните изследвания по въпросите на геноцида, Society Initiatives Institute организира Международен конкурс за есе "Геноцид – тъмната марка на човечеството". Есето може да бъде написано в контекста на правен, политически, исторически, културен, икономически или друг проблем, свързан с геноцида.
  Всеки участник може да представи само едно есе, разработено на английски, украински, руски или полски. То трябва да отразява стила писане на участника и оригиналното му/й мислене.
  Есето трябва да бъде дълго до 1000 думи в следния формат: есе заглавие / име на автора и контакти / училище / университет / принадлежност / есе (въведение, основни доводи, изводи).
 • НОВО: Стипендии за журналисти Nieman в Харвард
  Краен срок: 1 декември 2014 г.
  Nieman Foundation for Journalism в Харвард избира до 12 международни стипендианти всяка година. Международните стипендии Нийман са запазени за граждани на нации, различни от Съединените щати, работещи в Съединените щати или за медийни компании в САЩ.
  Кандидатите трябва да са на пълно работно време (включително журналисти на свободна практика) с опит най-малко от пет години.
 • НОВО: Международна стипендиантска програма по право на ООН, Хага, Холандия
  Краен срок: 1 декември 2014 г.
  Програмата осигурява висококачествено обучение от водещи учени и практици по широк кръг от субекти на международното право.
  Могат да кандидатстват кандидати на 24-45 годишна възраст, които имат юридическо образование
 • НОВО: Energy Globe Awards 2015
  Краен срок: 22 септември 2014 г.
  Представете свой реализиран устойчив проект в една от категориите:
  1. Земя
  2. Вода
  3. Въздух
  4. Огън
  5. Млади хора
  Във всяка от категориите победителят ще получи награда от 10 000 евро.
 • НОВО: Инициатива Нови и появяващи се таланти на UNICEF
  Краен срок: 23 септември 2014 г.
  Инициатива Нови и появяващи се таланти на UNICEF (New and Emerging Talent Initiative – NETI) е възможност за начало на динамична кариера в UNICEF.
  Програма NETI се стреми да превлича и развива нови таланти, за да растат и да се развиват в рамките на организацията.
 • НОВО: Награда „Предай нататък” за жени в технологиите
  Краен срок: 15 октомври 2014 г.
  Могат да кандидатстват жени над 18-годишна възраст, които желаят да се развиват в областта на ИКТ.
  Размер на гранта: 500 – 1000 щ.д.
 • НОВО: Open Knowledge Technologies: Mapping and validating knowledge
  Краен срок: 22 септември 2014 г.
  Пилотният проект ще разработи и приложи технологична платформа за работа в мрежа на знанието, за интегриране на онлайн услуги, включително, наред с другото, следните модули:
  1. Умения / компетенции картиране;
  2. Адаптирани учебни пътни карти и пътища (чрез образователни услуги, включително специфични отворени образователни ресурси);
  3. Механизми за валидиране на придобитите знания.
 • НОВО: Sony World Photography Awards
  Краен срок: 8 януари 2015 г.
  Наградите са посветени на подпомагане и култивиране на фотографската култура.
  Категориите са:
  – За професионалисти – с 45 подкатегории
  – Отворен конкурс – подходящ за любители – с 10 подкатегории
  – Студентски фокус – за снимки на предмет или сцена, които символизират съвременното общество
  – Младежка награда – за участници под 19-годишна възраст, с три подкатегории
Categories: Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


Categories: Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Кандидатстване по Програма за подкрепа на ученици в гимназиална степен ‘Равен шанс: достъп до средно обрaзование’
  Краен срок: 20 юли 2014 г.
  Тези стипендии нямат ограничение по отношение на етническата принадлежност на децата.
  Учениците няма да получават пари в брой, а администриращите организации ще закупуват месечни карти за транспорт и учебници за подбраните стипендианти. Сумата на индивидуалните стипендии не може да надвишава 500 лева на ученик в рамките на една учебна година.
  През учебната 2014/2015 г. Център Амалипе ще подкрепи по програмата 55 ученика.
 • НОВО: Обучение „Normal ist anders”, 208.08.2014., Потсдам, Германия
  Краен срок: Не е посочен
  ИМКА Добрич набира кандидатури за младежки обмен на тема "Различното е нормално" – "Normal ist anders" на младежи от България на възраст от 16 до 21 г. в Потсдам, Германия от 02 до 08 август 2014. Билатералният обмен между младежи от Германия и България ще има и втора фаза в България през 2015 г.
  Младежите трябва да отговарят на следните изисквания:
  – да са на възраст не повече от 21 г. (може да направим изключение за 2 – 3 младежи до 23 годишна възраст)
  – да са мотивирани и да се интересуват от темата за дискриминация
  – да могат да говорят и разбират немски език. Частичен превод ще бъде осигурен, в случай на неяснота, но младежите е необходимо да разбират и да говорят немски език прилично.
  – да се интересуват от методите на неформалното образование.
  – да са отговорни и дисциплинирани и да участват в цялото обучение.
  Кандидатства се с автобиография и попълнен формуляр за кандидатстване.
  За въпроси: 0888 887857
  Кандидатствалите по-рано ще се ползват с приоритет.по-рано ще се ползват с приоритет.
 • НОВО: Седми национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – РУСЕ`2014
  Краен срок: 10 октомври 2014 г.
  В конкурса могат да участват ученици от 2-ри до 12 клас, които творят в областта на литературното творчество и журналистиката.
  Темите са по раздели: „ПРИЯТЕЛ В НУЖДА СЕ ПОЗНАВА” – за литературно творчество; и
  „ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО–КАУЗА И мИСИя” – за журналистика
  КОНКУРСЪТ СЕ ОБЯВЯВА В ДВА РАЗДЕЛА:
  І. Литературно творчество
  А. Поезия
  Б. Проза (разказ,приказка)
  (Литературни есета няма да се разглеждат от журито)
  ІІ. Журналистика
  А. Индивидуална (журналистическо есе, репортаж, интервю, коментар, фейлетон или друг публицистичен жанр)
  Б. Колективна (ученически вестник)
 • НОВО: Национален конкурс за поезия „Мара Белчева”
  Краен срок: 19 септември 2014 г.
  Национален конкурс за поезия „Мара Белчева” се посвещава на севлиевската поетеса Мара Белчева и се организира от Община Севлиево, Бизнес сдружение „Севлиево XXI век”, със съдействието на Съюза на българските писатели.
  Конкурсът си поставя за цел да стимулира творческия потенциал на български поетеси, чиято поезия носи духа на нашето време, поезия – търсеща и отговаряща на многобройните въпроси, които съвремието поставя.
  Право на участие имат български поетеси, чието творчество отговаря на целите на конкурса.
  Представените за участие в конкурса творби не трябва да са отличавани на други конкурси.
  Конкурсът е явен. Всеки кандидат изпраща 3 поетични творби.
 • НОВО: Конкурс „Дърво с корен”
  Краен срок: 14 септември 2014 г.
  За пета поредна година фондация „ЕкоОбщност“ обявява начало на набирането на номинации за обичани или запомнени с някакво преживяване дървета. И в унисон с юбилея – в 5 категории -„Дърво с корен“, „Млад природолюбител“, „Дърво с бъдеще“, „Вековните дървета говоря“ и „Дървото на нашето семейство“.
 • НОВО: Отворена покана за участие в Performance Platform Lublin
  Краен срок: 15 юли 2014 г.
  Performance Art Foundation и Galeria Labirynt отправят покана към артисти за участие в шестото издание на международния фестивал Performance Platform Lublin. Те трябва да са на възраст до 35 години и да не са участвали в събитието до момента. На избраните артисти ще бъдат поети настаняване, пътни до 700 PLN, заплащане от 1000 PLN, фото и видео документиране на представената работа, предоставяне на техника и материали.
 • НОВО: ИПИ обявява стипендиантско място за завършили в чужбина докторанти/магистри
  Краен срок: 23 юли 2014 г.
  За пореден път Институтът за пазарна икономика беше определен като една от организациите, които ще имат възможност да предложат една стипендия за платена 6-месечна изследователска програма в рамките на Think Tank Young Professional Development Program.
  Изисквания към кандидатите:
  – Да са завършили през последните три години магистърска или докторска степен в областта на социалните или хуманитарните науки в университет в страните от ОИСР;
  – Да са на възраст между 23 и 35 години;
  – Да владеят перфектно английски език
  Примерна тематична насоченост
  Работата на стипендианта в ИПИ ще бъде фокусирана върху анализ на ефектите от предприети през последните години популистки управленски мерки в една от следните сфери:
  – Пазар на труда
  – Пенсионна система
  – Енергиен сектор
 • НОВО: Стаж в Световната търговска организация
  Краен срок: Текущ
  Секретариатът на Световната търговска организация има стажантска следдипломна програма за студенти, които желаят да придобият практически опит и задълбочени познания на многостранната търговска система.
  Продължителността на стажовете е до 24 месеца. Избираеми кандидати са всички граждани на страни, които са членове на Световната търговска организация, между които е и България.
  Минималната възраст на стажантите трябва да 21 години, а максималната 30. Кандидатите трябва да имат завършена подходяща специалност в университет – икономика, политически науки, право, международни отношения.
  Стажовете са платени, те се провеждат в Женева, Швейцария.
 • НОВО: Състезание за свободни медии #FreeMediaRace
  Краен срок: не е посочен
  Европейската инициатива за медиен плурализъм приканва организации и личности от България да се включат в Състезанието за свободни медии. Наградите включват участие в конференция в Брюксел по въпросите на медийния плурализъм и усещането за принос към законодателния процес в ЕС. Присъединете се към кампанията, зад която стоят Европейски алтернативи, Международният алианс на журналистите и редица авторитетни организации от цяла Европа. За свободата на медиите!
 • НОВО: Покана за концепции – Грантове Barvalipe Училища
  Краен срок: 24 юли 2014 г.
  От 2011 г. Roma Initiatives Office разработва концепция, наречена Barvalipe – което означава "богатство" или "гордост" на ромски език. Barvalipe е за подкрепа на най-талантливите и перспективни сред образованите млади роми, тези, които представляват най-добрата надежда за ромските общности да процъфтяват в тези трудни времена. Barvalipe съчетава три важни елемента: засилване на гордостта от принадлежността към ромската общност, изграждане на доверие и смелост да работят за промяна и създаване на чувство за общност сред младите роми, които имат потенциал да се превърнат в лидери в обществения живот.
  Кандидатите трябва да имат предвид не само организирането на летни училища и летни лагери. Те могат да предлагат всеки формат, който е подходящ за целите и обстоятелствата на своя проект – например, определена целева група, географското разнообразие на участниците, както и наличието на преподаватели, обучители, фасилитатори, и др. Водещи кандидати трябва да бъдат ромски неправителствени организации, регистрирани в Албания, България, Чешката република, Унгария, Италия, Македония, Румъния, Сърбия, Словакия, Испания, или Турция.
  Roma Initiatives Office определя ромска НПО като организация, в която най-малко 50 на сто от членството (в случай на сдружения), управителния орган, както и висшия ръководен открито декларират своята ромски етнически произход.
 • НОВО: МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ – за конкретен бенефициент Агенция по заетостта
  Краен срок: 4 август 2014 г.
  В рамките на процедурата ще се предостави възможност на младежи до 29-годишна възраст за стажуване/обучение по време на работа при работодател. Целта е да се повиши конкурентоспособността на младежите чрез осигуряване на възможност за стажуване или обучение по време на работа, което ще улесни прехода от образование към заетост, а и едновременно с това ще доведе до натрупване на ценен професионален опит, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодатели. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 35 000 000 лв.
 • НОВО: Грант за журналистика посветена на опазването на околната среда
  Краен срок: 15 юли 2014 г.
  Инициативата е на Society of Environmental Journalists (SEJ) и цели да подкрепи журналистите, които работят в тази сфера, но срещат финансови затруднения. Грантът покрива пътни разходи, проучвания на терен и други директни разходи.
  Журналисти от цял свят могат да кандидатстват за грант в размер на 3 500 долара, който покрива разследвания по темата опазване околна среда – проекти и предприемачество.
 • НОВО: Конкурс за 2014 г. за наградите за комуникация в областта на ОСП
  Краен срок: 31 октомври 2014 г.
  Разработили ли сте комуникационна инициатива или кампания в сферата на земеделието и развитието на селските райони, която бихте искали да представите пред международна аудитория? Искате ли да споделите опита си с други заинтересовани страни в областта на комуникационните въпроси, свързани с ОСП? Участвайте в конкурса!
  Могат да кандидатстват:
  1. Национални министерства;
  2. Неправителствени организации (НПО);
  3. Организации, представляващи местни, регионални и общински органи;
  4. Други публични или смесени органи;
  5. Професионални организации (включително асоциации на земеделски производители, земеделски асоциации или асоциации за развитие на селските райони);
  6. Мозъчни тръстове, изследователски и академични институции;
  7. Медии; и
  8. Комуникационни агенции / комуникационни експерти.
  Какви видове проекти могат да бъдат подавани за участие?
  Всички текущи или приключили проекти, които очевидно информират по теми, свързани с общата селскостопанска политика, и за които етапът на изпълнение е започнал не по-рано от 1 януари 2011 г.
 • НОВО: Включете се в студентски лагер „Зa Балкана”, 1 – 6 август 2014 г.
  Краен срок: 20 юли 2014 г.
  Традиционният природозащитен младежки лагер на Българска фондация Биоразнообразие тази година ще се състои от 1 до 6 август 2014 г. в близост до географския център на България и по-точно около хижа „Горския дом“ в местността Узана.
  Поляната на Узана е най-широката билна поляна в Стара планина и е обградена отвсякъде с вековни букови гори. Надморската и? височина варира от 1220 до 1350 м, като най-високата точка е връх Марков стол (1352 м). Местността е изходна точка към два парка: на запад – Национален парк „Централен Балкан " и на изток – Природен парк „Българка". Традиционно нашите експерти ще ви запознаят с характерните за района растителни и животински видове, както и с техните местообитания, ще помогнем на стопанина на хижата, ще чистим, ще носим дърва, ще участваме в изграждането на Детската природна академия, която БФБ създава в района. Ще изследваме биоразнообразието из буковите гори на двата парка, ще изкачим най-високия връх в околността (Исполин – 1524 м), както и други интересни занимания.
  Ето някои акценти от програмата:
  – природозащитно законодателство: каква е разликата между природен и национален парк; категории защитени територии съгласно международната класификация на IUCN;
  – управление на горите; защитени видове и планове за действие;
  – инвентаризация на видовете от района: експертни групи по гъби, растения, птици, едри бозайници, влечуги и земноводни, безгръбначни;
  – връзката между опазването на природата и устойчивото земеделие и животновъдство;
  – екосистемни услуги и ползвания – какво значи това и как да оценим природните ресурси.
 • НОВО: Национален конкурс за студенти и докторанти по проект "Техностарт-насърчаване на иновационната активност на младите хора в България"
  Краен срок: 15 септември 2014 г.
  Целта на проекта е да се подпомогнат младите хора да започнат собствен бизнес в най-ранен етап като им се предостави безвъзмездна финансова помощ в размер до 20 000 лева за всеки одобрен бизнес план.
  За да получи финансиране на проекта, всеки кандидат след одобряване на бизнес плана му трябва да регистрира своя фирма (ЕООД или ЕТ) по Търговския закон в Агенцията по вписванията и да осигури задължителен собствен принос от 10% от размера на безвъзмездната помощ, под формата на финансови средства и/или материални активи.
  Допустими кандидати по проекта са:
  1. Физически лица – български и чуждестранни граждани, които са студенти през учебната 2013-2014 г. във висши училища в България, получили акредитация и създадени по условията и реда на Закона на висшето образование, независимо от формата на обучение.
  2. Физически лица – български граждани, които са студенти през учебната 2013-2014 г. във висши училища в чужбина, признати от съответната страна, независимо от формата на обучение.
  3. Физически лица – български и чуждестранни граждани, дипломирани с образователно-квалификационна степен Бакалавър или Магистър през 2014 г. или 2013 г. във висши училища в България, получили акредитация и създадени по условията и реда на Закона за висшето образование.
  4. Физически лица – български граждани, дипломирани с образователно-квалификациона степен Бакалавър или Магистър през 2013 г. или 2014 г. във висши училища в чужбина, признати от съответната страна.
  5. Физически лица – български и чуждестранни граждани, които са докторанти, през учебната 2013-2014 г. или са получили докторска степен през 2013 г. или 2014 г. в България.
  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 400 000 лв.
 • НОВО: Стаж в Съда на Европейските общности
  Краен срок: 30 септември и 30 април всяка година
  Всяка година Съдът на Европейския съюз предлага ограничен брой платени стажове с максимална продължителност от пет месеца. Стажовете обикновено се провеждат в Дирекцията за изследвания и документация, Информационната служба, Генералната дирекция за писмени преводи или Дирекция Устни преводи.
 • НОВО: Стипендиантска програма Minerva EU-Japan
  Краен срок: 15 юли 2014 г.
  Центърът за промишлено сътрудничество EС-Япония предлага 6-месечен стаж в Япония, предназначен да подкрепи изследвания и анализ на политиките на ЕС и Япония по икономически и индустриални въпроси.
  Стажът е за европейски и японски специалисти (търговски и икономически анализатори, учени, държавни служители) с доказан интерес към Япония и сътрудничеството между ЕС и Япония.
  Кандидатите трябва да притежават ЕС или японско гражданство или гражданство на ЕС, да имат висше образование.
 • НОВО: Глобални билети InterRail за млади европейци на фондация Schwarzkopf
  Краен срок: 1 септември 2014 г.
  За хора на възраст 17 – 25 години за посещение на съседни европейски страни.
  Това е възможност за младите хора да се запознаят с европейските си съседи, както и да се запознаят с актуалните културни или политически събития там. Важно е, че тези промени се разглежда в контекста на отношенията на страните за гости "с ЕС.
 • НОВО: Стаж в INTERPOL, Франция
  Краен срок: Текущ
  За да бъдат допустими за стаж в Интерпол, кандидатите трябва:
  – да бъдат граждани на страна-членка;
  – да са по-възрастни от 18 години;
  – да бъдат включени в, или да са завършили акредитирана академична институция
 • НОВО: Награди за млади предприемачи за устойчив живот на Unilever
  Краен срок: 1 август 2014 г.
  За кандидати от цял свят на възраст до 30 години, с практични и иновативни решения на големите предизвикателства в областта на устойчивото развитие.
  Подкрепата е в размер на 200 000 евро и обучения.
  Категории:
  1. Подобряване на здравето и благоденствието
  2. Намаляване на въздействието върху околната среда
  3. Подобряване на поминъка (дребни фермери, жени, микропредприятия)
 • НОВО: Международен фотоконкурс No Hate Speech Movement
  Краен срок: 1 септември 2014 г.
  Движението No Hate Speech организира международен фотоконкурс, посветен на Европейския ден за действие срещу ислямофобията и религиозната нетърпимост на 21 септември 2014 г.
  Участниците следва да са на възраст от 13 до 30 години.
 • НОВО: Connect Programme Exchange of Entrepreneurs between Europe and Brazil
  Краен срок: 15 юли 2014 г.
  Програмата ще избере 50 европейски високо мотивирани нови предприемачи да се включат в схема за бизнес мобилност в Бразилия. Ще им бъде предложена уникалната възможност да си сътрудничат и да обменят знания с опитен и успешен предприемач домакин за период от 1 до 6 месеца. CONNECT ще стартира първата си вълна през 2014 г. и ще улесни мобилността на 25 европейски нови предприемачи. Втората вълна ще се състои през 2015 година.
 • НОВО: Фотоконкурс „Да направим по-добър свят” на IREX
  Краен срок: 18 юли 2014 г.
  Категории:
  – укрепване на демокрацията и управлението
  – младежи – водачи на промяната
  – разширяване на възможностите чрез технологии
  В конкурса могат да вземат участие професионални фотографи и любители от всички нива, които са най-малко на 18-годишна възраст.
 • НОВО: Подкрепа за творчески престой на художници в Япония, 16 януари – 11 март 2015
  Краен срок: 31 юли 2014 г.
  Могат да кандидатстват творци на възраст под 40 години, които работят по проект, в областта на темата "Характеристиките на тази земя".
Categories: Uncategorized

Bulletin BRC

Categories: Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС на Национален ученически екопарламент

 • Удължен краен срок: 30 юли 2014 г.
  1. За Разказ на тема "Жива вода" (5-8 клас)
  Разказът трябва да представя герой /герои/ и случка, в която се поставя проблем, свързан с големите теми за: живата българска природа, нашето минало и настояще, спасението, ценността на живота, вълшебството, здравето, тайните на света, по-добрия свят, вдъхновението в човешките дела и т.н.
  2. За Есе на тема "Роден съм да съм свободен – също като теб…"
  Есето трябва да защитава теза, мисъл, идея по проблем, обвързан с темите за: живата българска природа, свободата на човека и неговия избор, естественото познание, законите на природата и обществото, хармонията с природата, доброто и злото в природата и обществото и т.н.
 • КОНКУРС ЗА ЕЛЕКТРОННА ИГРА И ЕЛЕКТРОНЕН ТЕСТ на тема "Биоразнообразието на моя роден край" на Национален ученически екопарламент
  Удължен краен срок: 30 юли 2014 г.
  1. За Електронна игра: Играта да е не-повече от 3 етапа, или краят й да е предвидим. Да има ясно формулирани и описани правила за нейното изпълнение.
  2. За Електронен тест: Тестът да е не-повече от 30 въпроса и при финалното му попълване да показва резултата, който попълващия е постигнал. Ще се счита за предимство тест, който показва верните отговори на сгрешени въпроси.
  Ще имат предимство проекти, които са приложими и при хора с увреждания. Авторите да изпишат по какъв начин и за коя група.
 • КОНКУРСИ ЗА РИСУНКА, ПЛАСТИКА И ФОТОГРАФИЯ на тема "Защитени видове от биоразнообразието на страната ни" на Национален ученически екопарламент
  Удължен краен срок: 30 юли 2014 г.
  Идеята на конкурса е децата и младежите да представят защитени видове с различни изразни средства и дадат кратка информация за тях.
  1. Конкурс за рисунка (5-8) и (9-12) клас
  Материали – по избор на кандидата: акварел, темперна или акрилна боя, по желание – графично изобразяване. Основа – по избор на кандидата: картон (формат А4), кожа, камък, текстил, пластмаса, стъкло.
  2. Конкурс за пластика
  Свободен избор на материали: глина, пластелин, моделин, продукти за рециклиране (всички познати изделия за еднократна употреба).
  Критерии за оценка
  – Артистичност (цветово усещане и композиция).
  – Оригиналност на идеята и нейното представяне.
  3. Конкурс за фотография (5-8) и (9-12) клас
  Изпрати копирана/принтирана снимка на формат А4 върху сиво паспарту по темата на конкурса. Всеки ученик може да участва с 1 до 3 кадъра.
 • НОВО: Национален конкурс за реализирана през 2014 г. инициатива/програма/проект „В подкрепа на детската безопасност”
  Краен срок: 3 ноември 2014 г.
  Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) обяви конкурс за реализирани през 2014 г. инициативи, програми и проекти по превенция на рисковете от злополуки и наранявания при деца и за отстраняване на опасностите в бита и жизнената среда на децата.
  Конкурсът е с тема: „В подкрепа на детската безопасност”, а целта му е да насочи общественото внимание към темата за детска безопасност и насърчи реализирането на програми, инициативи и проекти за превенция на рисковете от злополуки и наранявания на деца и за отстраняване на опасностите в бита и жизнената среда на децата.
  Могат да кандидатстват реализирани през 2014 година инициативи, програми или проекти за превенция на рисковете от злополуки и наранявания при деца и за отстраняване на опасностите в бита и жизнената среда на децата в следните категории:
  1. Инициативи/програми/проекти от детски градини, училища, читалища, клубове и школи за деца, домове и резидентни услуги за деца, лишени от родителски грижи.
  2. Инициативи/програми/проекти от държавни институции, областни и местни администрации.
  3. Инициативи/програми/проекти от неправителствени организации и фирми.
  4. Журналистически материали, публикации в пресата, предавания и медии, отразяващи проблемите на детската безопасност.
  5. Специална награда за личен принос.
 • НОВО: Обучителната среща по Програма "Европа за гражданите", 24 и 25 юли, Стара Загора
  Краен срок: 14 юли 2014 г.
  Европейски Граждански Ресурсен Център организира Обучителната среща по Програма "Европа за гражданите", 24 и 25.07.2014 в гр. Стара Загора.
  Основната цел на инициативата е да даде възможност на гражданските организации (НПО) и публичните институции (общини) да получат допълнителна информация и експертиза по Програма „Европа за гражданите”. В програмата на срещите са включени:
  – детайлно представяне на Програма „Европа за гражданите” и условията за програмен период 2014-2020 г.
  – разработване на практически казуси и подготовка на проекти;
  Срещата ще даде възможност на представителите на НПО и Общините (бенефициенти по Програмата) да усъвършенстват своите знания и уменията относно създаване, развитие и изпълнение на проектни идеи, организиране на обучения и информационни кампании, граждански инициативи. Участниците ще получат методически материали и практическо ръководство за разработване на проекти по Програма „Европа за гражданите”.
  Обучителната среща ще бъде двудневна и ще се проведе на 24 и 25.07.2014 в гр. Стара Загора (Община Ст. загора).
 • НОВО: ІХ конкурс за съвременна хореография върху българска музика – международно издание
  Краен срок: 3 август 2014 г.
  Балет „Арабеск” обявяви ІХ конкурс за съвременна хореография върху българска музика – международно издание.
  Конкурсът се провежда традиционно на всеки три години в София.
  Селектираните хореографи реализират постановките си с танцьори от трупата на Балет „Арабеск”.
 • НОВО: ИПИ обяви стипендиантско място за завършили в чужбина докторанти/магистри
  Краен срок: 23 юли 2014 г.
  Институтът за пазарна икономика предлага една стипендия за платена 6-месечна изследователска програма в рамките на Think Tank Young Professional Development Program.
  Изисквания към кандидатите:
  – Да са завършили през последните три години магистърска или докторска степен в областта на социалните или хуманитарните науки в университет в страните от ОИСР;
  – Да са на възраст между 23 и 35 години;
  – Да владеят перфектно английски език.
  Работата на стипендианта в ИПИ ще бъде фокусирана върху анализ на ефектите от предприети през последните години популистки управленски мерки в една от следните сфери:
  – Пазар на труда
  – Пенсионна система
  – Енергиен сектор
 • НОВО: Обучение "Дайте власт за овластяване ", 4-21 септември 2014, Кипър
  Краен срок: 11 юли 2014 г.
  Обучението цели да развие капацитета на младежки. Обучението ще повиши компетенциите и ще осигури практически инструменти и методи за устойчива социално-възпитателната работа и дълготрайно влияние върху младите хора.
  Очакваните участниците са младежки работници, младежки лидери, обучители, координатори на проекти и наставници от държави по програма „Младежта в действие” (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Хърватия, Швейцария, Турция, Австрия, България, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство, Малта, Македония, Белгия и Словакия).
 • НОВО: Стипендии на OSF за документални фотографи
  Краен срок: 8 юли 2014 г.
  Програмата за отпускане на безвъзмездна помощ е отворена за документални фотографи, фото-базирани художници и социално ангажирани практици фотографи от цял свят.
  Грант: до 30 000 щ.д. за разработване на проект.
 • НОВО: Симулация на UNESCO, Корфу, Гърция, 20 – 23 август 2014 г.
  Краен срок: 30 юни 2014 г.
  Симулация на ЮНЕСКО в Корфу е първата симулация на ЮНЕСКО, организирана в Гърция.
  ЮНЕСКО е организация на ООН, която работи, за да се създадат условия за диалог между цивилизациите, културите и народите, основани на зачитане на споделени ценности. Тя има за цел за изграждането на мир, изкореняването на бедността, устойчивото развитие и междукултурния диалог. ЮНЕСКО допринася за осъществяването на тези цели чрез пет основни програми: Образование, Природни науки, Социални и хуманитарни науки, култура, комуникация и информация.
  Целта на проекта е да събере млади хора и чрез симулация на създаването на темати(ни комисии да им помогне да подобрят своите познания за ЮНЕСКО (как работи, ценности и цели), да разберат как международната общност се занимава с глобалните въпроси и да има конструктивен дебат.
  Симулацията е отворена за всички млади хора без ограничение във възрастта.
 • НОВО: Конкурс за късометражни филми, Лондон
  Краен срок: 31 юли 2014 г.
  Фестивалът за късометражно кино IWM е организиран от Imperial War Museums и е форум за филми, които изследват причините за войни и конфликти и тяхното въздействие върху живота на хората.
  Студенти и любители кинематографисти се насърчават да представят своите документални проекти на фестивала.
  Филмите трябва да са завършени след 1 януари 2011 г., а максималната дължина на филма е 30 минути.
 • НОВО: Икономически форум на млади лидери в Нови Сонч, Полша, 2 – 5 септември 2014
  Краен срок: 5 юли 2014 г.
  Над 350 млади лидери от 42 страни ще се срещат в Полша, за да излязат с нови идеи за бъдещето на Европа. По време на дискусии и семинари ще бъдат разработени нови идеи за промяна на бъдещето. Програмата ще се фокусира върху следните тематични области: глобалната сигурност, бъдеще и архитектурата на Европа, икономически растеж, младежко предприемачество, управление на бизнес, лидерство и роля на младото поколение в съвременния свят.
  Икономическият форум на млади лидери е най-голямата международна социална и икономическа среща на лидерите на младото поколение в ЕС и в продължение на 9 години тя е предизвиква огромен интерес.
  Поканени са да участват: млади лидери от ЕС, Източна Европа, Балканите и Кавказ с комуникативни познания по английски език и ангажираност в политическа, гражданска, социална или икономическа НПО и други институции.
 • НОВО: Paruvipe Grants Program
  Краен срок: 17 юли 2014 г.
  (Paruvipe означава "промяна" на ромски език)
  Програмата ще подкрепи застъпнически кампании на НПО в България, Македония и Румъния, насочени към влияние върху публичното вземане на решения, предоставянето на услуги и отговори на държавата към актове, породени от омраза. Приветства се кандидатстването на ромски организации.
 • НОВО: Покана за участие: Инициатива за възпоминание за геноцида над ромите
  Краен срок: не е посочен
  За да отбележим 70-годишнината на геноцида над ромите на 2 август, ние събираме 1000 млади роми и не-роми от всички краища на света.
  Това е уникално събитие, което дава възможност да се обединят в един социален форум, за да обменят опит и да обсъдят за миналото, настоящето и бъдещето 1 000 млади хора и младежки организации! Ние помним геноцида над ромите, ние научаваме за миналото и настоящето, в работилници, а ние представяме нашите инициативи и организации.
 • НОВО: Международният алианс за памет за Холокоста търси двама краткосрочни изследователи за проекти, свързани с ромите и Холокоста
  Краен срок: 11 юли 2014 г.
  Международният алианс за памет за Холокоста търси двама краткосрочни изследователи за проекти, свързани с ромите и Холокоста. Първият ще състави анотирана библиография на издания по темата, а вторият – преглед на организации, работещи по темата Холокоста, както и върху съвременна анти-ромски дискриминация.
 • НОВО: Обучение в бакалавърски, магистърски програми и доктурантури в чужбина, подкрепено от Ромски образователен фонд – Будапеща
  Краен срок: 21 юли 2014 г.
  Програмата осигурява частична подкрепа на студенти от ромски произход, които са граждани на една от следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Унгария, Косово, Македония, Молдова, Черна гора, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Турция и Украйна, за завършването на бакалавърска, магистърска и докторска степен, или постдокторантско образование извън родната им страна или държава на пребиваване. Целта на стипендията е да насърчава академичната мобилност на студентите от ромски произход и подпомагане на тяхната академична интеграция в международен план.
 • НОВО: Медийни грантове за журналисти, блогъри и фотографи
  Краен срок: декември 2014 г.
  Офисът на Финансовия механизъм на ЕИП предоставя медийни грантове на медии, журналисти, блогъри и / или фотографи, интересуващи се от отразяване на ключови области на подкрепа за ЕИП и Норвежката програма за сътрудничество. Целта е да се осигури възможно най-широко разпространение или целенасочено популяризиране сред съответните групи в обществото на областите, подкрепяни от ЕИП и Норвежката програма за сътрудничество. Грантовете се предоставят за участие в подходящи мероприятия, посещение на място на финансирани програми и / или проекти, или други дейности, които са от значение в страните бенефициери или донори на ЕИП и Норвежката програма за сътрудничество. За грантове се кандидатства до края на декември 2014 г. с общ бюджет 5000 евро. Максималният размер на индивидуалния грант е 1000 евро.
 • НОВО: Конкурс за наградата на Европейската сметна палата
  Краен срок: 30 ноември 2014 г.
  Европейската сметна палата (ЕСП) стартира конкурса за наградата на ЕСП за изследвания в областта на одита на публичния сектор за 2014 г.
 • НОВО: Музикални награди на младата публика
  Краен срок: 15 юли 2014 г.
  Young Audiences Music Awards (YAMA) се връчват за творчество и иновации в областта на музикалните продукции за младежка публика, от цял свят, създадени от професионални ансамбли от всички формати, от соло артисти до оркестри.
 • НОВО: ESA App Camp prize competition
  Краен срок: 21 юли 2014 г.
  The goal of the App Camp is to produce mobile apps using Earth observation data on smartphones, ready to be brought to market.
 • НОВО: Copernicus Masters competition
  Краен срок: 15 юли 2014 г.
  This competition rewards innovative proposals for new applications of EO data in solving problems for society and businesses.
Categories: Uncategorized

Bulletin 18-24.06.2014

Categories: Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Конкурс за социални предприемачи ПРОМЯНАТА
  Краен срок: 26 август 2014 г.
  ПРОМЯНАТА се осъществява от фондация Reach for Changе с медийното партньорство на Нова телевизия. Това е инициатива, целяща да подобри живота на децата, като помогне на социални предприемачи да осъществят идеите си.
  Конкурсът е отворен за всички физически лица и неправителствени организации, които притежават иновативна идея, ентусиазъм, предприемачески дух и силна мотивация, за да реализират ПРОМЯНАТА за българските деца.
  Победителят в конкурса на “ПРОМЯНАТА” ще получи не само публичност и обществено внимание. Той или тя ще си спечели място и в т.н. Инкубатор на фондация Reach for Change. Той включва финансова подкрепа (в размер на 30 000 лв.), професионални съвети и насоки, както и нужното медийно отразяване, за да може да развие плановете си и да постигне възможно най-голямо положително въздействие върху живота на децата.
  Освен основния победител 4 други социални предприемачи ще получат сумата от 7500 лв. и също ще се възползват от възможностите за медийно популяризиране, бизнес менторство и контакти в международната мрежа на Reach for Change.
  Reach for Change работи за създаването на един по-добър свят за децата и за провеждането на инициативи в подкрепа и защита на техните права. Организацията е създадена през 2010 г. в Швеция и е част от корпорацията Kinnevik. Дейността й расте с всяка изминала година, като вече има представителства в 8 държави от Европа, Азия и Африка. Reach for Change вярва, че правата на децата трябва да бъдат спазвани и уважавани от всички и именно социалното предприемачество има способността да създаде трайни и системни промени в живота на нуждаещите се.
 • НОВО: Конкурс за е-доброволчество
  Краен срок: 30 юни 2014 г.
  Има много интересни социални проекти в мрежата: всеки ден хора да редактират Wikipedia, провеждат езикови курсове он-лайн, предлагат безплатно уеб-консултиране, подпомагане и формират групи за самопомощ, насърчават социални кампании и много други. Ние наричаме всички тези действия ", е-доброволчеството", защото те правят това безплатно, доброволно! Чрез този конкурс се надяваме да се покаже разнообразието на електронните доброволчески дейности и насърчаване на всички европейци да предприеме социална дейност в интернет!
  Ако имате идея за проект, в който:
  – Хората си помагат един на друг чрез интернет (например на форуми, чрез пощата / Skype),
  – Изграждане на източник на общи знания (например с помощта на уики),
  – Създаване на социални карти (например използването на OpenStreetMap),
  – Споделят своите професионални умения и опит (например електронно обучение),
  – Има граждански журналисти,
  – Или да направите нещо съвсем различно с положително въздействие в реалния свят,
  Пуснете вашата идея и спечелете грант за вашата организация!
  Всяка неправителствена организация (НПО) от Европа, с идея за е-доброволчеството може да кандидатства.
  Наградите са 2000 евро безвъзмездни средства за изпълнението на идеите за е-доброволческите проекти. Финалистите ще имат също така професионални обучения и наставнически сесии с експерти, които ще ги подкрепят в създаването на висококачествени проекти на е-доброволчество.
 • НОВО: LIFE Action Grants 2014
  Краен срок: 16 октомври 2014 – за традиционни проекти; 29 октомври 2014 – за подготвителни проекти; с концепция – 10 октомври 2014 за интегрирани проекти; 15 септември 2014 – за проекти за техническа помощ; в текущ порядък до 30 септември 2015 г. за проекти за изграждане на капацитет
  Настоящата покана обхваща безвъзмездни средства за дейности "традиционни" проекти, подготвителни проекти, интегрирани проекти, проекти за техническа помощ и изграждане на капацитет проекти. За подпрограмата за действия по климата, този разговор ще покрива безвъзмездни средства за дейности само за "традиционните" проекти и изграждане на капацитет проекта (останалите видове ще бъдат обявени от 2015 г. нататък).
  Традиционните проекти обхващат следните приоритетни области:
  – LIFE Натура и Биоразнообразие
  – LIFE Околна среда и ресурсна ефективност
  – LIFE управление и информация за околната среда
  – LIFE Промяна на климата – Смекчаване
  – LIFE Промяна на климата – Адаптиране
  – LIFE управление и информация на климата
  Краен срок: 16 октомври 2014 в 16.00 часа местно време Брюксел за традиционния проекти
  Подготвителни проекти (подпрограмата само за околната среда, а не за действия по климата) отговарят на специфичните нужди за развитието и прилагането на политиката и законодателството на Съюза за околната среда или климата.
  Краен срок: 29 октомври 2014 в 16.00 часа брюкселско местно време за подготвителни проекти
  Интегрирани проекти (подпрограма за околна среда, а не за действия по климата) са проекти реализиращи в голям териториален мащаб (регионалeн, мулти-регионалeн, националwн или транс-национален мащаб) планове или стратегии, изисквани от специфичното законодателство на Съюза за околната среда или изменението на околната среда или климата, разработени в съответствие с други актове на Съюза или разработени от органите на държавите-членки, главно в областта на природата (включително управление на мрежата Натура 2000), вода, отпадъци, въздух и изменението на климата, смекчаване и адаптиране, като същевременно се гарантира участието на заинтересованите страни и насърчаване на координация с и мобилизация на най-малко един друг подходящ съюз, национални или частни източници на финансиране.
  Краен срок: Фаза I, концепция бележка 10 октомври 2014 16.00 часа местно време Брюксел
  Краен срок: Phase II, пълно предложение април 2015
  Проекти за техническа помощ (подпрограма за околната среда, а не за действия по климата) предоставят, чрез безвъзмездни средства за дейност, финансова подкрепа, за да помогне на кандидатите да подготвят интегрирани проекти.
  Краен срок: 15 септември, 2014 в 16.00 часа местно време Брюксел.
  Проекти за изграждане на капацитет – осигуряват финансова подкрепа за дейности, необходими за изграждане на капацитета на държавите-членки, включително национални или регионални звена за контакт по LIFE, с цел да се даде възможност на държавите-членки да участват по-ефективно в програмата LIFE.
  Краен срок: текущо до 30 септември 2015 г. 16.00 часа местно време Брюксел.
  Общият бюджет за настоящата покана е 283 122 966 евро. От тях 238 862 966 евро са предвидени за подпрограмата за околната среда и 44 260 000 евро – за подпрограмата за действия по климата. Най-малко 55% от бюджетните средства, отпуснати за проекти в рамките на подпрограмата за околната среда, следва да се посветят на проекти, подкрепящи опазването на природата и биологичното разнообразие.
 • НОВО: Шести международен и седемнадесети национален фестивал на любителските исторически филми, Шумен 2014
  Краен срок: 30 юни 2014 г.
  Организатори са: Министерство на културата на Република България Община Шумен Национален филмов център Съюз на българските филмови дейци Федерация “Алтернативно кино” Национален исторически музей Национален военно-исторически музей Народно читалище “Добри Войников- 1856” – Шумен Регионален исторически музей – Шумен.
  Кинофестивалът има конкурсен характер.
  За участие се допускат документални, игрални, анимационни и експериментални филми по темата на фестивала, изработени от индивидуални автори или авторски колективи – непрофесионалисти. Допустима е методическа консултация от професионалисти. Филмите не трябва да са участвали до сега в този фестивал.
  Продължителност на един филм – до 15 минути, на филмова програма (най-малко три филма) – до 45 минути. Филмите се представят във формат DVD, система PAL, Mini DV, MPG-2, MPG-4.
  Всеки филм трябва да бъде записан на отделен носител (диск, флашка или miniDV)
  Дисковете трябва да бъдат самостартиращи се, без меню и допълнителни икони. Филмът трябва да започва 5 – 10 секунди след зареждане на диска.
  Чуждестранните филми трябва да бъдат придружени с кратка анотация на английски или руски език.
 • НОВО: Започна набирането на кандидати за Националната програма за 2014/2015 година на Българско училище за политика „Димитър Паница”
  Краен срок: 15 август 2014 г.
  До 15 август гражданските организации и завършилите Българско училище за политика „Димитър Паница” могат да дадат своите предложения за участници в Националната програма за 2015 година. Основната цел на програмата е да обучи и вдъхнови бъдещите създатели и изпълнители на обществени политики, да ги подготви с визия, знания и отговорност за ефективно управление и лидерство, основани на върховенството на закона, спазване на човешките права, отчетност и открит диалог.
  Кандидатстването става онлайн чрез страницата на училището.
  Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю през септември. Те ще попълват и тестове.
 • НОВО: Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев – Стара Загора 2014
  Краен срок: 3 октомври 2014 г.
  Конкурсът "Веселин Ханчев" се организира и провежда от Община Стара Загора, Библиотека "Родина" и Къща музей "Гео Милев".
  Участници в него могат да бъдат всички автори, навършили четиринадесет и не по-възрастни от двадесет и пет години към датата на отчитане на конкурса, които нямат издадена стихосбирка. Конкурсът е явен. Всеки кандидат може да представи от 5 до 10 поетични творби, напечатани в 3 еднообразни екземпляра. Конкурсните произведения се журират от утвърдени национални литературни творци и критици и от млади автори, лауреати на Голямата награда от конкурса през изминали години. Присъждат се три награди, като първата е издаване на самостоятелна стихосбирка и връчване на приза Златното яйце; втора и трета награди са парични премии. Присъждат се и поощрения.
 • НОВО: Национален литературен конкурс за есе „Творците в духовното развитие на моя роден край”
  Краен срок: 19 септември 2014 г.
  Организатори: Община Стара Загора, Народно читалище „Родина 1860” – Стара Загора, Клуб „Млад писател” и вестник „Teen’s Paper”
  Конкурсът е в две възрастови групи:
  – Първа група – до 13 години
  – Втора група – до 18 години
 • НОВО: Удължен е проектът за помощ на доброволно връщащи се арменци в родината
  Краен срок: до края на месец август 2014 г.
  RECEA е посветен на подкрепа и помощ за арменски имигранти да се завърнат доброволно в родината си и се финансира от Фонд за връщане на Европейската комисия.
  Център за реинтеграция Армения предоставя възможност на Арменски граждани, които пребивават легално или нелегално на територията на България да се завърнат доброволно в родината си. Желаещите да се завърнат получават както подкрепа при оформяне на лични документи, така и средства за транспорт до дома, настаняване, лечение, преквалификация и издръжка, в зависимост от специфичните им нужди. Допълнително тези, които желаят могат да подготвят бизнес план и да получат средства за реализиране на малък бизнес в родината им.
  Сдружение ЗА ТЕБ все още разполага с възможност да подкрепи и други желаещи да се приберат у дома като консултациите се извършват при пълна конфиденциалност.
 • НОВО: Проект “Моята банка на бъдещето”
  Краен срок: 7 септември 2014 г.
  Предназначена е за студенти от различни университети и специалности, свързани с банковия бизнес – финанси, икономика, бизнес администрация, маркетинг, информационни технологии, счетоводство и др. Иновативната програма предоставя възможност на участниците да работят по реални бизнес казуси с подкрепата на мениджъри от банката, които да бъдат техни ментори. По време на програмата за участниците ще бъдат организирани и допълнителни обучения.
  Програмата „Моята банка на бъдещето“ открива нови хоризонти за развитие пред младежите, давайки им възможност да се докоснат до реалната бизнес среда и да почерпят опит и знания от нея, като:
  – Се срещнат с най-добрия учител – практиката;
  – Научат нови неща и се включат в специално разработени за програмата обучения;
  – Да работят по реални проекти и да представят своите идеи пред мениджмънта;
  – Шанс да се включат в Стажантската програма на УниКредит Булбанк.
 • НОВО: Конкурс за млади творци и изпълнители "Евробет Талант"
  Краен срок: 21 юли 2014 г.
  Евробет и Фондация „Помощ за благотворителността в България” обявяват конкурс за млади творци и изпълнители „Евробет Талант“.
  Конкурсът е предназначен за млади (възраст от 18 до 25 години) творци и изпълнители от България, като предоставя нови възможности за всички участници да представят своите идеи, постижения и опит и да се състезават, за да получат подкрепа за своята реализация. Чрез конкурса се подкрепят млади хора на. В конкурса могат да участват младежи със занимания в следните категории:
  – Музика (класическа, поп, рок, джаз) – вокални и инструментални изпълнители, солови или в група;
  – Визуални изкуства – живопис, графика, фотография;
  – Танцово изкуство – съвременен танц.
  Участниците в програмата ще имат възможност да получат:
  – Финансова подкрепа в размер:
  >> До 1 500 лв. за индивидуални участници и двойки;
  >> До 4 000 лв. за групи.
  – Работа с ментори – изявени български творци и изпълнители.
 • НОВО: Стажове, осигурени от групата на СД
  Краен срок: asap
  Групата на прогресивния алианс на социалисти и демократи (СД) кани годишно 25 млади хора да се включат в работата й посредством стаж.
  Кандидатите следва да:
  – Са от страна-членка, страна-кандидатка за членство в ЕС или страна с партньорско споразумение с групата СД;
  – Са на възраст от 18 до 35 години;
  – Споделят ценностите на СД;
  – Да владеят един от официалните езици на ЕС + един от работните езици на СД (английски, френски, испански, немски).
  Стипендиите биват:
  – Финансирани от Francis Vals Fund;
  – Финансирани от International Co-operation Fund;
  – Финансирани от Fiorella Ghilardotti Fund;
  – Фонда за младежи от ромски произход;
  – За млади хора с увреждания;
  – ‘ad hoc’ или индивидуални стажове.
  Тези фондове предлагат стипендии за лица, които желаят да извършват проучвания и изследвания по теми, свързани с работата на социалистите и демократите в Европейския съюз и на Групата на СД в Европейския парламент в частност.
 • НОВО: Национален фестивал на народни хорове и камерни групи за обработен фолклор "НЕЗАБРАВКА" 2014, 28 юни 2014 г.
  Краен срок: asap
  "Незабравка" е фестивал на народните хорове и камерни групи за обработен фолклор и ще бъде проведен за първи път на 28 юни 2014 г. в Приключенски парк "Незабравка" – гр. Габрово, с. Поповци.
  Организатори: Община Габрово, РЕКИЦ "Читалища" – гр. Габрово, НЧ "Съзнание 1926"- гр. Белослав.
  Първия национален фестивал на народните хорове и камерните групи за обработен фолклор "Незабравка" няма конкурсен характер.
  Идеята е фестивалът да се превърне в ежегодна проява, чиято основна цел е:
  – Да събере народните хорове и камерни групи за обработен фолклор, да ги обедини в една обща изява и да ги популяризира.
  – Да съхранява и разпространява българското народно творчество в неговото многообразие, богатство и колорит.
  – Да стимулира интереса и любовта към българската народна песен.
  – Запознаване с творчеството на българските композитори – майстори в обработката на български народни песни.
  – Да осъществи приемственост между поколенията.
  – Да популяризира гр. Габрово като туристическа дестинация, която съхранява и обогатява културно-фолклорното наследство на България.
 • НОВО: Конкурс за избор на външни оценители на проекти по фонда за двустранни отношения – ФМ на ЕИП и НФМ 2009-014 г.
  Краен срок: 21 юли 2014 г., 17.00 ч.
  Националното координационно звено по ФМ на ЕИП и НФМ 2009-014 г. обявява конкурс за избор на външни експерти за оценка на проектни предложения по приоритет 1 „Обмяна на знания и добри практики в борбата срещу наркотиците и организираната престъпност, деца и младежи в риск“ и приоритет 2 „Популяризиране на европейските ценности и по-специално в сферата на обучение по история в мултикултурно общество“ на Фонда за двустранни отношения на национално ниво.
 • НОВО: Конкурс за набиране на иновативни бизнес проекти
  Краен срок: 31 октомври 2014 г.
  Целта на провеждането на конкурса е да се генерират иновативни бизнес идеи с висок потенциал за реализация. Проектите трябва да са свързани някои от следните сектори: минна индустрия; преработвателна индустрия; компоненти и системи за енергийна ефективност и ВЕИ; химическа промишленост; рециклиране на отпадъци и опазване на околната среда; електроника, електрически двигатели. Под иновативна бизнес идея (иновативен проект) се има предвид продукт, процес, услуга или бизнес модел, който представлява технологична новост с полезен ефект и задоволява реална пазарна потребност (ниша) на българския пазар. Когато кандидатите предлагат идея, те трябва да докажат, че тя има практическо приложение, както и да се ангажират с развитието на проекта.
  До три проекта ще бъдат подкрепени от фонда на „Асарел-Медет” АД под формата на дялова инвестиция, с обща стойност 200 000 евро.
  На първия етап от конкурса участниците трябва да предоставят писмено резюме на проекта, което да включва описание на идеята, конкурентни предимства и пазарен потенциал, бюджет и основни финансови параметри, както и представяне на екипа. Одобрените за втори етап кандидати ще бъдат поканени да представят подробни бизнес план и финансова обосновка. Третият етап представлява презентация на проектите пред журито на конкурса.
 • НОВО: Три нови възможности за финансово подпомагане чрез програмата на ЕИБ за финансиране на университетските изследвания (EIBURS)
  Краен срок: 30 септември 2014 г.
  Институтът на Европейската инвестиционна банка предлага три нови възможности за финансово подпомагане чрез програмата на ЕИБ за финансиране на университетските изследвания (EIBURS) в рамките на Програмата за знания.
  Институтът на Европейската инвестиционна банка осъществява по-голямата част от институционалните си отношения с университетите чрез своята програма за знания, която се състои от три отделни програми:
  — EIBURS – Програма на ЕИБ за финансиране на университетски изследвания,
  — STAREBEI (Изследователски стажове на ЕИБ), програма за финансиране на млади изследователи, работещи по съвместни проекти на университети и ЕИБ, и
  — Университетска мрежа на ЕИБ – механизъм за сътрудничество с университетски мрежи, чиито характеристики са от особено значение за подпомагане целите на Групата на ЕИБ.
  EIBURS осигурява безвъзмездна помощ за университетски изследователски центрове, които работят по научни теми и области от особен интерес за банката. На конкурсни начала, ЕИБ предоставя средства в размер до 100 000 евро годишно, за срок от 3 години, на заинтересованите университетски катедри или на научноизследователски центрове, асоциирани към университети в Европейския съюз, в страни — кандидати за членство или в страни, които са потенциални кандидати за присъединяване, които имат признати постижения в области, избрани от ЕИБ. По този начин те получават възможност да задълбочат дейността си в тези области. Одобрението на дадено предложение предполага различни резултати (изследователска дейност, провеждане на курсове и семинари, изграждане на мрежи, разгласяване на резултатите и др.), които се уреждат чрез договор с банката.
  През академичната 2014/2015 г. програмата EIBURS избра три нови насоки в научните изследвания:
  >> Икономически анализ на инвестициите в енергийна ефективност (EE)
  >> Демографски промени в ЕС, най-старите възрастни и нуждата от новаторски модели за по-ефективни грижи за хората в напреднала възраст
  >> Отражение на микрофинансирането върху финансовото и социалното приобщаване в Европа
 • НОВО: Околната среда и аз – фотоконкурс
  Краен срок: 30 септември 2014 г.
  Ние сме свързани с и зависим от околната среда. Какво означава на околната среда за вас? Споделете вашите мисли, тревоги, възгледи с нас чрез снимки в новия конкурс.
  Европейската агенция за околната среда (EEA) Ви кани да споделите вашите мнения в конкурс фотография "Околната среда и аз".
  Конкурсът е отворен за граждани на страните-членки на ЕИП и Западните Балкани.
  Всички участници трябва да са навършили 18 години.
  Победителите ще бъдат наградени с парични награди от по 2000 евро за 1-ва награда, 1500 евро за второ награда, 1000 евро за третата награда и 500 евро за награда на публиката и младежката награда.
 • НОВО: Награда на името на Busek за по-добро разбирателство в Южна, Източна и Централна Европа
  Краен срок: 10 юли 2014 г.
  Наградата на Dr. Erhard Busek, бивш вице-канцлер на Австрия, отличава медиен принос за спиране на хомофобията, етническото разделение, дискриминация по пол и всякакъв друг вид дискриминация.
  Конкурсът е отворен за журналисти, редактори, медийни директори, медийни експерти, писатели и преподаватели по журналистика, които са допринесли за насърчаване на по-добро разбирателство в региона и които са работили за преустановяване на проблемите, свързани с малцинствата, етническите разделения, расизма, ксенофобията, дискриминацията по полов признак, хомофобията и други въпроси, свързани с дискриминацията.
  Могат да участват кандидати и от България.
 • НОВО: Конкурс за съвременно изкуство, Триест, Италия
  Краен срок: 13 юли 2014 г.
  Конкурс за млади европейци под 30-годишна възраст за проекти малък формат / нисък бюджетен, обединяващи театър, визуални изкуства и нови медии.
  Конкурсът е отворен за млади състезатели под 30 години (родени след 13-ти юли 1984), от страни членки на ЕС, страните-членки на ЦЕИ, Косово и Турция.
  Награда: Две награди, позволяващи колаборации с международно утвърдени автори.
 • НОВО: Стипендии на Мексиканското правителство за чуждестранни студенти
  Краен срок: 31 юли 2014 г.
  Могат да кандидатстват международни студенти, които притежават бакалавърска, магистърска или докторска степен.
  Стипендии: месечната стипендия варира от 8,074.80 мексикански песос (еквивалентни на 450 евро) до 10,093.50 мексикански песос (еквивалентни на 570 евро).
 • НОВО: Изследователска стипендия по еволюционна геномика / поведенческа екология, Осло, Норвегия
  Краен срок: 15 август 2014 г.
  Стипендията се присъжда на PhD в областта на еволюционна геномика / поведенческа екология към Природонаучния музей (НИМ), Университет в Осло.
 • НОВО: CALL FOR PROPOSALS FOR ERC ADVANCED GRANT
  Краен срок: 31 октомври 2014 г.
  Advanced Grants са предназначени за подпомагане на главни изследователи в етап на кариерата, в който те вече са установени научни ръководители с призната репутация на изследователски постижения.
 • НОВО: Derida Dance Center обяви конкурс за артистични резиденции в областта на съвременния танц и пърформанс
  Краен срок: 6 юли 2014 г.
  Центърът обяви конкурс за артистични резиденции, които ще започнат през август и ще продължат два месеца. Местата са две и ще бъдат ползвани от един български и един чуждестранен екип за реализиране на авторски проект. Едно от изискванията на конкурса е резултатът от резиденцията да бъде завършен спектакъл, който ще бъде представен пред публика.
 • НОВО: Национален конкурс за разказ на младежка тема 2014
  Краен срок: 30 юни 2014 г.
  Право на участие в конкурса имат лицаот 16 до 35 години.
 • НОВО: Първи национален поетичен конкурс "Горчиво вино" за любовна лирика
  Краен срок: 10 август 2014 г.
  Право на участие имат всички автори, навършили 18 години от България и чужбина.
 • НОВО: Национална литературна награда „Николай Хайтов"
  Краен срок: 31 август 2014 г.
  Наградата се присъжда ежегодно за книга с белетристика или публицистика, утвърждаваща националните традиции, нравствеността, родолюбието и духовните послания на писателя Николай Хайтов.
 • НОВО: Национален конкурс "Яна Язова 2014" за разказ
  Краен срок: 30 септември 2014 г.
  Конкурсът е обявен от Община Лом и Народно Читалище „Постоянство” 1856 Лом.
 • НОВО: Конкурс „ВДЪХНОВЕНИ ОТ КРАЛЯ” – за разказ вдъхновен от Стивън Кинг
  Краен срок: 21 септември 2014 г.
  Обем – до 6666 думи, като задължително изискване е към тях да добавите в свободен текст, до една страница, по какъв начин сте били вдъхновени (произведение, герой и т.н.).
 • НОВО: Конкурс "Рада Казалийска"
  Краен срок: 1 септември 2014 г.

  В памет на първата българска поетеса и светска учителка в Родопския край. Регламент:
  – до две стихотворения, а за разказ или есе – до три печатни страници.
  – непрофесионални автори.
  – без възрастови ограничения.
  – Непубликувани творби.
  – Три имена, адрес и телефон за контакт.

Categories: Uncategorized
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 30 other followers

%d bloggers like this: