ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


НОВО: Втори обучителен модул: програма за млади ромски лидери набира участици

 • Краен срок: 8 май 2014 г.
  За ромски младежи, на възраст между 18 и 30 години, от София.
  Програмата е подходяща и за ромски младежи, които търсят ново вдъхновение, съмишленици или общност, в която могат да споделят своите мечти, планове и проблеми.
  Програмата е разделена на три идентични обучителни модула в рамките на една година, като всеки от тях включва три последователни обучения на теми:
  >> Изграждане на лидерски умения – раждат ли се лидерите или се създават, как се гради влияние над екип или общност, лидерска култура на поведение и какво помага или пречи на лидера да бъде успешен
  >> Моите права в Европейския съюз – каква е практическата ползва от това да бъдеш европеец когато работиш, пътуваш или учиш в границите на съюза и защо и как да упражня правото си на такъв
  >> Неформално лидерство в интернет – как да използвам социалните мрежи (Фейсбук, блогърство, Туитър), за да изразя идеите си и изградя влияние сред общност от хора, която надхвърля ежедневните ми контакти
  Повече информация или допълнителни въпроси могат да бъдат задавани на телефон 089 8888 234, за контакт Радостин Манов
 • НОВО: Стажантска програма за представители на малцинствата, 27 октомври – 28 ноември 2014.
  Краен срок: 5 май 2014 г.
  Стажантска програма за представители на малцинствата се провежда към Службата на върховния комисар по правата на човека, ООН.
  Кандидатът трябва да принадлежи към национална, етническа, езикова или религиозна малцинствена група.
 • НОВО: Roma English Language Program
  Краен срок: 20 май 2014 г.
  Central European University (CEU), Офис за ромски инициативи на фондация Отворено общество и Фондът за образование на ромите нърдят кандидати за стипендии за учебната 2014/2015 за 8.5 – месечен интензивен обучение по английски език за младите ромски висшисти.
  Програмата се предлага в Централно-европейския университет , Будапеща, и ще се проведе от октомври 2014 до юни 2015 година.
  Целевата група на програмата са млади роми, които владеят начално ниво на английски език. В допълнение към обучението по английски езикови умения , чрез поредица от семинари програмата има за цел да се изгради международна общност от млади, мотивирани роми, които са талантливи агенти на промяната в своите ромските общности, както и извън нея.
 • НОВО: Търсят се експерти за 10-дневен ангажимент в проект за гражданско участие на ромски младежи
  Краен срок: 24 април 2014 г.
  Проектът "Гражданско умастие на ромски младежи: практики и подходи" има за цел да подпомогне ромските младежи за участие на различни нива, чрез събиране на качествени данни за подходи и практики на ромски младежи участие и подкрепа на пилотни инициативи, където участието на младите хора е от ключово значение за дългосрочна промяна.
  Могат да кандидатстват експерти, които имат опит в процесите на участие на младите хора в процеса на вземане на решения, както и познаване на политиката и ситуацията по отношение на ромската младеж.
 • НОВО: Конкурс за младежки ромски лагери “Заедно напред” 2014
  Краен срок: 9 юни 2014 г.
  През 2014 година ще се организират два национални лагера, които ще се проведат през месеците юли и август в Хотелски комплекс "ЯЕВ" в с. Соколица, община Карлово.
  Критерии за участие:
  - Младежи от 16 до 21 години – ученици 9-12 клас или завършили средно образование
  - Кандидатите да са от ромски произход
  - Есе по една от двете зададени теми във формуляра
  - Минимален успех – Добър 4.00
  - Правилно попълнен формуляр за кандидатстване
  - Препоръка от преподавател
  - Приложена декларация, попълнена и подписана от родител или настойник (Декларацията се попълва само за участниците под 18 г.)
  - Попълнена декларация от кандидатите за информирано съгласие за използване на личните данни по Закона за защита на личните данни
 • НОВО: "Нов български роман" – конкурс на издателство "Сиела"
  Краен срок: 17 юни 2014 г.
  Издателството търси следващия любим български роман и с този конкурс протяга ръка към всички пишещи. Конкурсът е анонимен и без каквито и да е ограничения в тематично, жанрово и стилово отношение. Бъдете сигурни, че пращате най-доброто, което можете да дадете от себе си – добре редактиран ръкопис, издържани образи, увлекателен сюжет и вълнуваща история.
  Окуражаваме да участват както неиздавани, така и вече публикувани и утвърдени писатели. Възрастови ограничения няма. Единственото, което има значение, са историята, която разказвате, и вашите писателски умения. Текстовете ще се четат от специално избрано и обявено по-късно тричленно жури от професионалисти.
 • НОВО: Докторантски стипендии на Victoria University, Уелингтън, Нова Зеландия
  Краен срок: 1 юли 2014 г.
  За да насърчи следдипломни изследвания Victoria University предлага стипендии.
  Могат да кандидатстват завършилите всяка дисциплина на всеки университет в или извън Нова Зеландия.
  Стипендията е в размер на 23 500 долара годишно плюс таксите за обучение и се дава обикновено за три години.
 • НОВО: Стажантска програма на Българската национална телевизия
  Краен срок: 10 дни от датата на обявяване – 14 април 2014 г.
  За провеждане на стаж в Българската национална телевизия могат да кандидатстват студенти, които учат в български висши учебни заведения.
  Стажът е с продължителност от 30 работни дни и ще се проведе в периода от месец юни до месец септември 2014 година съобразно възможностите и ангажираността на съответните структурни звена.
  ПОЗИЦИИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
  - ДИРЕКЦИЯ „ АДМИНИСТРАТИВНА”, Специалност: „ Графичен дизайн”, Брой стажанти: 2
  - ДИРЕКЦИЯ „ ИНФОРМАЦИЯ”, Специалност: журналистика, Брой стажанти: 4, в т.ч., Репортер – 1, Онлайн редактор – 1, Международен редактор – 2
  - ДИРЕКЦИЯ „ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”, Специалност: технически специалности, свързани с радиокомуникационна техника и технологии, аудио и видеотехника, цифрова обработка на сигнали, аналогова и цифрова схемотехника., Брой стажанти: двама
  - ДИРЕКЦИЯ „ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”, Специалност: технически специалности, свързани с радиокомуникационна техника и технологии, аудио и видеотехника, цифрова обработка на сигнали, аналогова и цифрова схемотехника. Брой стажанти: четирима
  - ДИРЕКЦИЯ „ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”, Специалност: технически специалности, свързани с комуникационна техника и технологии, профил радиокомуникации. Брой стажанти: двама
  - ТЪРГОВСКА ДИРЕКЦИЯ, Брой стажанти: 2
  - НАПРАВЛЕНИЕ „ МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ”, Брой стажанти: 6
 • НОВО: Национален конкурс за разказ и стихотворение на тема: „Млади и свободни”
  Краен срок: 15 май 2014 г.
  Ученическият парламент на НПГ “Димитър Талев”, Гоце Делчев, обяви Национален конкурс за разказ и стихотворение на тема „Млади и свободни”.
  Право на участие в конкурса имат всички граждани на Република България на възраст 16-28 години.
  Всеки автор може да участва с един разказ или стихотворение.
  Изисквания:
  - до четири стандартни страници А4, шрифт Times New Roman 12, с файлово разширение doc.
  Придружаваща информация: трите имена на автора; населено място, години; личен телефон и e-mail за връзка.
  Срок, форма и начин за предаване на творбите:
  На e-mail: mladiisvobodni до 15 май (включително) 2014 г.
 • НОВО: Грант на провинция Щирия в сътрудничество с Университета в Грац за студенти от Югоизточна Европа – GO STYRIA
  Краен срок: 30 април 2014 г.
  В сътрудничество с Университета в Грац, провинция Щирия предлага грант за изявени студенти от Югоизточна Европа GO STYRIA. За зимния семестър 2014/2015 ще бъдат присъдени 50 стипендии.
  Програмата за стипендия е насочена към магистри или докторска теза, които:
  - В момента са записани в университети в Югоизточна Европа (Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия, Косово, Черна гора, Бивша югославска република Македония (БЮРМ), Албания, Гърция, Кипър, Турция, Унгария, Румъния, България и Молдова) , които са регистрирани за зимния семестър 2014/15;
  - В момента работят по своята магистърска или докторска дисертация;
  - Искат да работят в университета в по изследвания и след това завършат своята степен в родните си университети;
  - Както и постдокторанти , които са завършили докторска програма с отлични резултати. Завършването на докторантурата не трябва да бъде по-рано от 1 година от времето на кандидатстването за гранта.
 • НОВО: Национален конкурс „Съвременният номад”
  Краен срок: 9 май 2014 г.
  Център за неформално образование и културна дейност Алос в партньорство с One Design Week обяви Национален конкурс „Съвременният номад” за създаване на художествени проекти в областта на визуалните изкуства и дизайна.
  Участници в конкурса могат да бъдат ученици от 8 до 12 клас в училищата по изкуствата към Министерство на културата на РБ.
  Проектите, които се допускат до явяване на конкурса, могат да бъдат във всички сфери на визуалните изкуства и дизайна: рекламен, промишлен и интериорен дизайн, живопис, графика, скулптура, декоративно-приложни изкуства, дигитална фотография и др.
  Концепция:
  Всички сме номади. Днес, въоръжени с безжични компютри и телефони, ние сме навсякъде и по всяко време. У дома сме, щом влезем в световната мрежа. Тази свобода ни дава импулси за непрекъснато движение, за живот в постоянна готовност за преместване – ново жилище, нов град, нова държава… нов континент. Този номадски живот се отразява на начина, по който изглеждат домовете и работните ни места, на храната, която консумираме, на социалните ни контакти и средствата за комуникация, на начина, по който се придвижваме и почиваме.
  Новите условия и потребности налагат нови концепции за предмети, услуги и пространства.
  Номадството дава облик на целия ни живот, променя статуквото в бизнеса, политиката, медиите и въобще начина, по който функционира съвременното общество.
  (От манифеста на ONE DESIGN WEEK 2014)
 • НОВО: Грантове за дейности за укрепване на доверието в Южен Кавказ
  Краен срок: 14 май / 01 октомври 2014 г.
  Могат да кандидатстват: Армения, Азербайджан, България, Грузия, Румъния, Русия и Турция
  Грант: около 23 000 щ.д.
  Фондация Рobert Bosch и Черноморският тръст за регионално сътрудничество на Германския фонд Маршал продължават съвместната си инициатива за финансиране на проекти в подкрепа на изграждане на доверие на недържавни участници в Южен Кавказ и съседните му страни.
  Проекти, които работят в следните области, ще бъде особено ценени:
  - Трансгранични инициативи за младежта;
  - Подходи за гражданско образование или активното гражданство;
  - Подходи за помирение и мир, които включват опит от историята и да ги предаде на по-младото поколение;
  - Ролята на медиите за преодоляване на стереотипите.
 • НОВО: Фондация Vilcek: Награди за обещаващо творчество в областта на модата
  Краен срок: 10 юни 2014 г.
  Могат да кандидатстват модни дизайнери, стилисти, гримьори, писатели, куратори, фотографи, режисьори и илюстратори, родени извън САЩ, но в момента, живеещи там.
  Награди: три награди от по 50 хиляди щ.д. всяка
 • НОВО: Конкурс за блогъри на тема "Кажи своето мнение за дигиталната комуникация в ЕС"
  Краен срок: 15 юни 2014 г.
  Участниците трябва да изпратят своята идея по имейл до екипа по социални медии на Европейската комисия със заглавие "#TALKDIGITAL BLOGGING COMPETITION" или да оставят коментар към публикацията на конкурса.
  - текстът трябва да бъде представен на английски език в Word формат
  - участниците трябва да изпратят своя кратка биография заедно с координати за връзка
  - текстът трябва да съдържа не повече от 500 думи
 • НОВО: МОН КАНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ
  Краен срок: 30 май 2014 г.
  При разработването на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020 г.) и във връзка с Националната стратегия за развитие на научни изследвания 2020 бе заложена в Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ допустима дейност „Подкрепа за създаване и развитие на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност“.
  Предвид изключителната значимост на предвидената дейност за българската наука, Mинистерството на образованието и науката приканва всички научни институции, които са получавали финансиране от национални или европейски инструменти да кандидатстват с идеен проект за център за върхови постижения и/или компетентност.
 • НОВО: ІV ЕЖЕГОДЕН КОНКУРС ЗА ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ, ПЕВЦИ, КОМПОЗИТОРИ И ДИРИГЕНТИ ФОНДАЦИЯ „ЙОРДАН КАМДЖАЛОВ”
  Краен срок: 30 април 2014 г.
  Фондацията предлага:
  - Финансиране на участие в образователни форми в страната и чужбина
  - Финансиране на участие в международни конкурси и фестивали
  - Изява на международна сцена
  - Стипендии
Categories: Uncategorized

Национална кампания за детска безопасност -ДАЗД

Categories: Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ • НОВО: Промяна в датата на семинара за насърчаване на сътрудничеството

  На вниманието на всички регистрирали се и проявяващи интерес към семинар за насърчаване на партньорството, организиран от Националното координационно звено по ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014 г. съвместно с Посолството на Кралство Норвегия:
  Събитието ще се проведе на 12 май 2014 г., вместо предварително обявената дата 10-ти април.
 • НОВО: Младежки конкурс за есе
  Краен срок: 20 април 2014 г.
  АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРИ с подкрепата на ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В БЪЛГАРИЯ обяви младежки конкурс за есе по една от следните теми:
  I. Три мерки за по-здрава България;
  II. Десета годишнина от Разширяването на ЕС от 2004 г.
  III. Здравно неравенство в светлината на членството в ЕС;
  IV. Здрави ли са българските градове?
  Участие в конкурса могат да вземат студенти, докторанти, асистенти и млади професионалисти от здравеопазването, икономиката, политиката, социологията, архитектурата, и други сфери.
  Заелите първите три места ще получат възможност да посетят Европейските институции в Брюксел, на отличените участници ще бъдат предложени стажове в Академията и в други организации, участие в проекти и др.
 • НОВО: УзанаПолянаФест – зелените идеи в действие, 18 – 20 юли 2014
  Краен срок: 15 май 2014 г.
  Фондация „ТАЙМ Екопроекти” и тази година ще бъде организатор на УзанаПолянаФест – зелените идеи в действие. Вече са определени датите, а мястото на срещата остава непроменено – Узанската поляна.
  Нашите цели са: да предоставим пространство за споделяне опита и идеите на организации, фирми и граждани, които работят в сферата на устойчивото развитие и управлението на околната среда; да провокираме дискусии, стимулиращи по-широкото прилагане на добрите еко-практики на местно, регионално и национално ниво; да вдъхновяваме към действие за промяна на нагласите в обществото и отговорно отношение към околната среда.
  УзанаПолянаФест създава възможности за представяне на една цялостна визия на устойчивия и здравословен начин на живот, който започва от съзнателното общуване с природата и творческото себеизразяване.
  Ако искате да се включите като участници в УзанаПолянаФест, изпратете попълнена заявка за участие.
 • НОВО: Покана за TEDxHumanifesto, Бургас, 8 май 2014 г.
  Краен срок: 25 април 2014 г.
  Асоциация за стратегическо управление „Делфи” с подкрепата на НЦЕМПИ, Община Бургас и Областен информационен център – Бургас, организират TEDx „Humanifesto”. Събитието ще се състой на 8 май 2014 г., в Културен център „Морско казино” – Бургас , ще се проведе събитието. За участие в TEDx Humanifesto могат да се запишат младежи на възраст до 29 години, които да споделят своята вдъхновяваща идея.
  “TEDx” е независима локална конференция за свободно знание, изненадващи преживявания, вдъхновяващи идеи. Целта на събитието e да насърчи младите хора да представят и споделят своите вдъхновяващи идеи, пред публика. В рамките до 18 минути всеки може да вдъхнови и насърчи към незабавни действия и да намери свои съмишленици и приятели. (Подтема на конференция е „Как Европа променя мен и хората”).
  Събитието е част от проект "Действай.Съдействай.Въздействай." – Национална програма за младежта (2011-2015). Заявките за участие се приемат до 25.04.2014 г., по електронен път.
  За допълнителна информация се пишете на e-mail: delphibs
  За контакти: тел. 089 8750275 – Апостол Стойчев, ръководител на проект “Действай, съдействай, въздейства!”
 • НОВО: ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ за Национални лагери за момичета от ромски произход
  Краен срок: 30 април 2014 г.
  Младежка фондация „Арете“ ще осъществи Първи национален младежки лагер за момичета от ромски произход, като продължение на дългосрочната ни стратегия за изграждане на капацитет, обучение на лидери и развитие на младежки групи и менторство. В този лагер, след предварителен подбор ще се включат 25 момичета на възраст между 16 и 21 години. Националният лагер за момичета от ромски произход ще бъде проведен за първи път през 2014 година и ще се реализира само след проявена щедрост от съмишленици и донори.
 • НОВО: НМД набира добри практики по детско и младежко участие в България
  Краен срок: 19 април 2014 г.
  Участие може да вземе всяка организация без ограничения за това дали е:
  - Неправителствена организация или държавна структура;
  - Структура на централните или местните власти;
  - Образователна, културна, социална, здравна или друга организация/институция;
  - Насочена към юноши или по-малки деца;
  - Насочена към специфична социална, етническа или друга група деца и млади хора.
 • НОВО: Номинациите за „Златна ябълка” 2014 са отворени
  Краен срок: 20 април 2014 г.
  Номинирайте общини, училища, компании, политици и журналисти с принос към живота и благосъстоянието на децата в България.
 • НОВО: Включете се в Групи за граждански диалог
  Краен срок: 30 април 2014 г.
  Европейската комисия кани неправителствени организации (НПО) в Европейския съюз за участие в работата на така наречените „Групи за граждански диалог“ по проблемите на земеделието и селските райони. Новите групи, които ще бъдат общо 14 на брой, от юли тази година ще заменят работещите в момента „Съвети“ или групи за съвети с гражданското общество.
  Целта на „Групите за граждански диалог“ е да се даде на неправителствените организации платформа за активен диалог с Европейската комисия така, че те да могат да дават съвети за новите стратегии за изпълнение на новата Обща селскостопанска политика 2014-2020 г., както и да бъдат връзката между Комисията и земеделските производители.
  Новата форма на граждански контрол беше обявена през декември миналата година. Неправителствени организации в областта на защитата на околната среда като Greenpeace, Friends of the Earth и BirdLife приветстваха програмата. Групите ще обсъждат подходи за решаване на проблемите в следните области: животински продукти, Общата селскостопанска политика, околна среда и промени в климата, гори, градинарство, напитки, маслини, международни аспекти на земеделието, мляко, органично земеделие, качество, селско стопанство, вино и жените в селските райони. Документи за участие се подават до 30 април, а одобрените кандидати ще получат членство за период от седем години.
  Целта на инициативата е да се намерят фермери, учени, администратори и НПО, които да работят заедно по иновативни методи и подходи за земеделие.
 • НОВО: Трети фотоконкурс „Благотворителността през обектива”
  Краен срок: 21 май 2014 г.
  Български дарителски форум и фондация „Помощ за благотворителността в България” стартират за трета поредна година фотоконкурса „Благотворителността през обектива”.
  Конкурсът има за цел да популяризира ролята на благотворителността в обществото чрез средствата на фотографията и е подкрепен от фондация Български дарителски форум и фондация "Помощ за благотворителността в България" организират за трета поредна година фотоконкурс на тема "Благотворителността през обектива".
  Ако сте фотограф – любител или професионалист и имате сетивата да видите нечия кауза, добро дело, смислена промяна наоколо, лицата на хората, направили жест за другите, дарители, доброволци, активни граждани, или сте готови да ги потърсите оттук насетне – снимайте и ни изпратете вашия поглед върху благотворителността в България!
  Категориите, в които ще бъдат излъчени победители в конкурса, са 8:
  1. Благотворителност и образование
  2. Благотворителност и здраве
  3. Благотворителност и култура
  4. Благотворителност и екология
  5. Благотворителност и социална подкрепа
  6. Моят герой (лицата и действията на хора, направили нещо изключително за друг човек или кауза)
  7. Фоторазказ за благотворителността (група от 4 до 8 фотографии на една тема)
  8. Награда на публиката
 • НОВО: Лятно училище за НПО Аркутино 2014
  Краен срок: 30 април 2014 г.
  Български център за нестопанско право и Програмен и аналитичен център за европейск
  о право Ви канят да кандидатствате за участие в ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ЗА НПО АРКУТИНО 2014. Лятното училище ще се проведе от 16 до 20 юни в Международен център „Аркутино", между Созопол и Приморско. Лятното училище АРКУТИНО 2014 ще Ви даде възможност да надградите знанията си за:
  - Кои са най-важните неща, свързани с правия статут на вашата организация, как се правят промени в структурата й, как да осигурите прозрачност при вземането на решения;
  - Как да развиете стопанската дейност на НПО и какви са важните данъци, които трябва да запомните;
  - Как се организират застъпнически кампании и как се участва в процеса на вземане на решения;
  - Как да планирате проектите и инициативите си;
  - Най-интересното – как да набирате средства от частни и корпоративни дарители.
 • НОВО: Изграждане на база данни за НПО от граничните области на България и Турция
  Краен срок: 31 май 2014 г.
  Във връзка с изпълнението на проект „Партньорство през границата”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014 г., Сдружение „Асоциация на НПО в регион Тракия” започна изграждането на база данни. НПО от областите Бургас, Хасково и Ямбол, които желаят да работят по трансгранични програми и проекти могат да се регистрират в нашата база данни, като попълнят и изпратят формуляр.
 • НОВО: Стажантска програма в Администрацията на Президента
  Срок: от 10-ти до 20-ти май 2014 г. за стаж юни – септември
  Администрация на Президента предлага ежегодно възможности за провеждане на стажове за студенти и висшисти от различни специалности. Приемът на стажанти се осъществява съобразно ангажираността на структурните звена. Всяко звено в администрацията може да организира допълнителни стажантски програми.
  Изисквания към кандидат-стажантите:
  - Записана/завършена бакалавърска, магистърска или докторантска програма в български и чуждестранни висши училища;
  - Добро владеене на български, писмено и говоримо;
  - Допълнителни изисквания могат да бъдат посочени, пр. добро владеене на чужди езици или сфера на интереси, в зависимост от позицията, за която се кандидатства.
 • НОВО: Стажантска програма за роми: мост към кариерното развитие
  Краен срок: 25 април 2014 г.
  Посолството на Съединените американски щати в София в сътрудничество с Институт „Отворено общество” обявява пет позиции за стажанти от ромски произход в продължение на 10 седмици.
  Стажантската програма е предназначена за български роми, които или в момента следват, или наскоро са завършили висше образование.
  Стажантите получават стипендия.
 • НОВО: Стипендии за висше образование в Латвия
  Краен срок: 1 май 2014 г.
  Повечето обучения се провеждат на латвийски език, но има и много програми, които се водят изцяло на английски. Стипендиите се отпускат само за редовна форма на обучение. Академичната година в Латвия продължава от 1 септември до 30 юни.
 • НОВО: Конкурс за рисунки и есета „Слънцето свети еднакво за всички 2014”
  Краен срок: 23 април 2014 г.
  Във връзка с предстоящия Международен ден на ромите – 8-ми април клуб „Младежта е толерантност”, съвместно с Комисията за защита от дискриминация-Бургас, имат удоволствието да поканят Ваши ученици/студенти в конкурс за есе и рисунка на тема „Слънцето свети еднакво за всички”.
  В конкурса могат да участват младежи от област Бургас на възраст от 12 до 25 години, разделени в три възрастови групи: 12-18 години, 19-22 години, 23-25 години.
 • НОВО: Национален конкурс за северняшка народна песен, 10 и 11 май 2014, Севлиево
  Краен срок: 25 април 2014 г.
  Северняшката народна песен има своите певчески гении в лицето на Борис Машалов, Мита Стойчева, Иван Пановски, Марин Иванов, Лалка Павлова, Марин Дудински и много други родени на Север от Балкана…
  Първият Национален конкурс за северняшка песен е една от проявите, които община Севлиево организира във връзка със 100 годишнината от рождението на популярния певец и събирач на северняшки песни Борис Машалов, роден в Севлиево.
  Конкурсът ще се проведе в две категории – за индивидуални участници и за групи.
 • НОВО: Финансиране на издаването на българска критическа литература във всички области на изкуствознанието, културологията и арт мениджмънта
  Краен срок: 29 април 2014 г.
  Програма “Критическа литература” цели да стимулира изследователската дейност в сферата на културата и изкуствата и да подпомага издаването на некомерсиална литература в България. Подкрепа се дава за:
  - издаване на периодични издания;
  - поддържане на рубрики за оперативна критика в специализираните издания за култура и в електронни издания;
  - изкуствоведски издания (студия).
 • НОВО: Финансиране на проекти за превод на българска художествена литература
  Краен срок: 10 септември 2014 г.
  Национален фонд „Култура“ обявява конкурс за финансиране на проекти за превод на българска художествена литература. Програма “Преводи” дава подкрепа за еднократни проекти за превод на българска художествена литература.
  Целта на програмата е да допринесе за популяризиране на българската художествена литература в чужбина, като подпомага превода на разнообразни по жанр произведения на различни езици, стремейки се да запази и представи пред чуждестранната аудитория многообразието на българското литературно творчество.
 • НОВО: Програма „Дебюти”
  Краен срок: 29 април 2014 г.
  Национален фонд „Култура“ обявява първи кръг на конкурс за обучение в разработването на дебютни проекти и подкрепа за реализирането им в областта на съвременните изкуства и култура.
  Програма „Дебюти” подкрепя:
  - професионални творци (артисти – изпълнители, режисьори, хореографи, музиканти, писатели, художници, фотографи и др.), които правят своите първи професионални опити;
  - организации и събития, създаващи благоприятни възможности за изява на дебютанти.
  Конкурсът се провежда в два кръга. Участието в първия кръг е изрично условие за участие във втория.
 • НОВО: Покана: Летен семинар "Europe & Liberty”, Банско 2014
  Краен срок: 15 май 2014 г.
  Институтът за пазарна икономика, Фондация за свободата „Фридрих Науман” и Institute for Economic Studies – Europe отново организират съвместно едноседмичен летен семинар в Банско (България). Идеята на семинара е да послужи като въведение в идеите на класическия либерализъм, както и да бъдат дискутирани съвременните предизвикателства пред свободата. Семинарът ще е както с местни, така и с чуждестранни участници (лектори и студенти) и ще бъде изцяло на английски език. Българската група студенти, разбира се, ще е най-голяма.
  Семинарът е изцяло безплатен за студентите. Организаторите поемат разходите за лектори, нощувки, храна и материали. ИПИ ще организира безплатен транспорт с автобус от София до Банско и обратно. Семинарът ще се проведе от 27 юли до 2 август 2014 г.
 • НОВО: Конкурс за дизайн на нови тениски
  Краен срок: 18 април 2014 г.
  Коалиция „За да остане природа за България” ще отпечата тениски с ясни послания за спасяването на Черноморието и природата, за да се разпространят идеите ни сред все повече хора. И тъй като в тази битка винаги сме били заедно, обявяваме конкурс за дизайн на тениски и разчитаме за вашите оригинални предложения!
  Конкурсът е в две категории:
  1. Послание за Черноморието
  2. Нов дизайн на „За да остане природа”
 • НОВО: Artists’ Development program
  Краен срок: 16 май 2014 г.
  Институтът към Европейската инвестиционна банка (EIB) обяви второто издание на програмата за развитие на артисти (Artists’ Development program – ADP), която включва едновременно менторска програма и артистична резиденция за визуални артисти на възраст до 35 години от България, Хърватска, Чешката република, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Избраният участник ще получи менторството на полския артист Miros?aw Ba?ka.
  Резиденцията е отворена за всеки <35, който желае да развие своята практика чрез създаването на нова арт творба. Менторството ще бъде на английски език.
  Програмата покрива пътните разходи на участника до Люксембург и Варшава, стипендия от 100 евро на ден и 1500 евро в края на резиденцията.
  Преди и по време на резиденцията в Люксембург, избраният кандидат ще може да прекара няколко дни със своя ментор и ще има достъп до студио във Варшава. Продължителността на резиденцията в Люксембург е от 4 до 6 седмици, и за почва от 1 септември.
 • НОВО: Турнир за социални иновации 2014
  Краен срок: 28 април 2014 г.
  Турнирът се стреми да насърчава генерирането на новаторски идеи и откриване на възможности за значителни ползи за обществото или показващи най-добрите практики с реално измерими резултати. Той е насочен към създаване на социална стойност във връзка с борбата срещу социалното изключване. По този начин той обхваща проекти в широк спектър от области, от образование и здравни грижи, физическа или градска среда, до нови технологии, нови системи и нови процеси.
 • НОВО: Конкурси на Националния фестивал „Четящият човек”
  Краен срок: 15 май 2014 г.
  Националният фестивал „Четящият човек” ще се проведе в Бургас от 12 до 15 юни тази година. В рамките на форума ще се проведат три конкурса – литературен, кулинарен и фотоконкурс:
  „За ползата от нечетенето и вредата от четенето”
  1. Литературен конкурс – Изисквания към текстовете:
  Текстовете не трябва да са по-големи от една компютърна страница (12 пункта). Жанрове: есе и фейлетон.
  Краен срок за получаване: 15 май 2014.
  2. Кулинарно състезание, свързано с четенето и художествената литература
  Приятелите на добрата книга и изтънчените кулинарни удоволствия трябва да подберат любимите си рецепти, тънко вплетени в сюжетите на известни литературни произведения. Краен срок: 15 май 2014.
  3. Фотоконкурсът на „Хеликон” е на тема „Детето в страната на книгите”
  Снимките трябва да са минимум 800х600 пиксела, като ограничение в максималната големина на снимките няма, както и в това дали те ще са черно-бели или цветни.
  Краен срок за получаване на снимките: 15 май 2014.
 • НОВО: Фотоконкурс по случай Международната година на семейното фермерство
  Краен срок: 1 май 2014 г.
  Конкурсът се организира от World Rural Forum и Agricultures Network, с подкрепата на Организацията за изхранване и селско стопанство към ООН.
  Снимките трябва да представят лозунга на семейното фермерство: „Храна за света, грижа за земята”. Предложенията трябва да визуализират силата, потенциала и предизвикателствата пред устойчивите, многофункционални семейни земеделски производители в световен мащаб, в цялото им разнообразие и контексти.
  В конкурса могат да участват фотографи от цял свят. Участието на земеделски производители, жени и млади хора силно се насърчава.
 • НОВО: Награда на Arab Gulf Programme for Development (AGFUND)
  Краен срок: 31 май 2014 г.
  Програмата на арабския залив за развитие (AGFUND) обяви началото на номинации за Международната награда за новаторски проекти за човешко развитие в областта на "Маркетинг на домашно приготвени продукти" . AGFUND кани ООН, международни и регионални организации, министерства и държавни институции, неправителствени организации, университети и изследователски центрове и експерти от цял свят да представят своите кандидатури за наградата, която е на обща стойност $ 500 000 щ.д., разпределени за четири категории.
  - Първа категория : 200 000 щ.д. Проектите, които се финансират, се изпълняват от агенциите на ООН или международни и регионални неправителствени организации.
  - Втора категория : 150 000 щ.д. Проектите, които се финансират, се изпълняват от националните неправителствени организации.
  - Трета категория : 100 000 щ.д. Проектите, които се финансират, се изпълняват от министерства и държавни агенции.
  - Четвърта категория: 50 000 щ.д. Проектите, които се финансират, се изпълняват от лица.
 • НОВО: Summer School и Boot Camp за журналисти и медийни специалисти, Флоренция, Италия
  Краен срок: 18 април 2014 г.
  Лятната школа е отворена за журналисти и други заинтересовани страни в медийната индустрия, например издатели, мрежови оператори, доставчици на съдържание и услуги, граждански сдружения, както и регулаторните органи, главно от страните-членки на ЕС.
  Boot Camp е отворен за журналисти от всички медийни платформи, главно от страните-членки на ЕС.
  Както Лятната школа и Boot Camp предлагат пълни стипендии (10) и частични стипендии (20).
 • НОВО: Онлайн медиен проект "Равенството е …."
  Краен срок: 30 април 2014 г.
  Международният музей на жените в момента е част от Глобалния фонд за жените и създава нова онлайн изложба относно перспективи за човешките права на жените.
  Вашата работа и идеи могат да проучват всички аспекти на равенството и човешките права на жените:
  - Власт
  - Бедност
  - Насилие
  - Образование
  - Работа
  - Здравеопазване
  Могат да участват: художници, режисьори, фотографи, музиканти, писатели …
 • НОВО: Стипендианти на Парламентарната асамблея на ОССЕ в Копенхаген или Виена
  Краен срок: 01 май / 01 октомври
  Парламентарната асамблея на ОССЕ ежегодно приема на стаж осем или девет студенти по политически науки, право и международни отношения от университети в страни от ОССЕ като научни сътрудници.
  Стажът е шестмесечен, предоставя се жилище и стипендия от 564 евро на месец, което покрива минималните разходи за живот в Копенхаген или Виена.
  Кандидатите следва да са на възраст между 21 и 26 години. Специфични интереси в политиката на региона на ОССЕ, и по-специално в страните от бившия Съветски съюз се приветстват. Изисква се отличен писмен и говорим английски език.
 • НОВО: TRAINEESHIPS AT THE FMO – EEA GRANTS AND NORWAY GRANTS 2014
  Краен срок: 1 май 2014 г.
  Целта на стажа е да предостави на младшите държавни служители и други квалифицирани кандидати възможности за обучение и запознаване с работата и функциите на Службата на финансовия механизъм.
  Продължителност на стажа: 10 месеца
  Дати: 1 септември 2014 – 30 юни 2015
 • НОВО: Покана за представяне на предложения за Active and Assisted Living Programme с тема "Грижа за бъдещето"
  Краен срок: 26 юни 2014 г.
  Поканата търси да финансира разработването и тестването на продукти, основани на ИКТ решения за реални житейски ситуации, които позволяват и поддържат устойчиви модели за грижи за възрастните хора. И още:
  - ИКТ-базирани решения да съвместяват повишеното търсене с ограничени ресурси;
  - ИКТ-базирани решения да увеличават и улесняват предоставянето на формални и неформални грижи за възрастните хора;
  - ИКТ-базирани решения да намаляват търсенето на грижи чрез превенция и самостоятелен живот;
  - ИКТ-базирани решения да подкрепят прехода към по-добри грижи у дома и в общността.
Categories: Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Промяна в датата на семинара за насърчаване на сътрудничеството
  На вниманието на всички регистрирали се и проявяващи интерес към семинар за насърчаване на партньорството, организиран от Националното координационно звено по ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014 г. съвместно с Посолството на Кралство Норвегия:
  Събитието ще се проведе на 12 май 2014 г., вместо предварително обявената дата 10-ти април.
 • НОВО: Младежки конкурс за есе
  Краен срок: 20 април 2014 г.
  АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРИ с подкрепата на ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В БЪЛГАРИЯ обяви младежки конкурс за есе по една от следните теми:
  I. Три мерки за по-здрава България;
  II. Десета годишнина от Разширяването на ЕС от 2004 г.
  III. Здравно неравенство в светлината на членството в ЕС;
  IV. Здрави ли са българските градове?
  Участие в конкурса могат да вземат студенти, докторанти, асистенти и млади професионалисти от здравеопазването, икономиката, политиката, социологията, архитектурата, и други сфери.
  Заелите първите три места ще получат възможност да посетят Европейските институции в Брюксел, на отличените участници ще бъдат предложени стажове в Академията и в други организации, участие в проекти и др.
 • НОВО: УзанаПолянаФест – зелените идеи в действие, 18 – 20 юли 2014
  Краен срок: 15 май 2014 г.
  Фондация „ТАЙМ Екопроекти” и тази година ще бъде организатор на УзанаПолянаФест – зелените идеи в действие. Вече са определени датите, а мястото на срещата остава непроменено – Узанската поляна.
  Нашите цели са: да предоставим пространство за споделяне опита и идеите на организации, фирми и граждани, които работят в сферата на устойчивото развитие и управлението на околната среда; да провокираме дискусии, стимулиращи по-широкото прилагане на добрите еко-практики на местно, регионално и национално ниво; да вдъхновяваме към действие за промяна на нагласите в обществото и отговорно отношение към околната среда.
  УзанаПолянаФест създава възможности за представяне на една цялостна визия на устойчивия и здравословен начин на живот, който започва от съзнателното общуване с природата и творческото себеизразяване.
  Ако искате да се включите като участници в УзанаПолянаФест, изпратете попълнена заявка за участие.
 • НОВО: Покана за TEDxHumanifesto, Бургас, 8 май 2014 г.
  Краен срок: 25 април 2014 г.
  Асоциация за стратегическо управление „Делфи” с подкрепата на НЦЕМПИ, Община Бургас и Областен информационен център – Бургас, организират TEDx „Humanifesto”. Събитието ще се състой на 8 май 2014 г., в Културен център „Морско казино” – Бургас , ще се проведе събитието. За участие в TEDx Humanifesto могат да се запишат младежи на възраст до 29 години, които да споделят своята вдъхновяваща идея.
  “TEDx” е независима локална конференция за свободно знание, изненадващи преживявания, вдъхновяващи идеи. Целта на събитието e да насърчи младите хора да представят и споделят своите вдъхновяващи идеи, пред публика. В рамките до 18 минути всеки може да вдъхнови и насърчи към незабавни действия и да намери свои съмишленици и приятели. (Подтема на конференция е „Как Европа променя мен и хората”).
  Събитието е част от проект "Действай.Съдействай.Въздействай." – Национална програма за младежта (2011-2015). Заявките за участие се приемат до 25.04.2014 г., по електронен път.
  За допълнителна информация се пишете на e-mail: delphibs
  За контакти: тел. 089 8750275 – Апостол Стойчев, ръководител на проект “Действай, съдействай, въздейства!”
 • НОВО: ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ за Национални лагери за момичета от ромски произход
  Краен срок: 30 април 2014 г.
  Младежка фондация „Арете“ ще осъществи Първи национален младежки лагер за момичета от ромски произход, като продължение на дългосрочната ни стратегия за изграждане на капацитет, обучение на лидери и развитие на младежки групи и менторство. В този лагер, след предварителен подбор ще се включат 25 момичета на възраст между 16 и 21 години. Националният лагер за момичета от ромски произход ще бъде проведен за първи път през 2014 година и ще се реализира само след проявена щедрост от съмишленици и донори.
 • НОВО: НМД набира добри практики по детско и младежко участие в България
  Краен срок: 19 април 2014 г.
  Участие може да вземе всяка организация без ограничения за това дали е:
  - Неправителствена организация или държавна структура;
  - Структура на централните или местните власти;
  - Образователна, културна, социална, здравна или друга организация/институция;
  - Насочена към юноши или по-малки деца;
  - Насочена към специфична социална, етническа или друга група деца и млади хора.
 • НОВО: Номинациите за „Златна ябълка” 2014 са отворени
  Краен срок: 20 април 2014 г.
  Номинирайте общини, училища, компании, политици и журналисти с принос към живота и благосъстоянието на децата в България.
 • НОВО: Включете се в Групи за граждански диалог
  Краен срок: 30 април 2014 г.
  Европейската комисия кани неправителствени организации (НПО) в Европейския съюз за участие в работата на така наречените „Групи за граждански диалог“ по проблемите на земеделието и селските райони. Новите групи, които ще бъдат общо 14 на брой, от юли тази година ще заменят работещите в момента „Съвети“ или групи за съвети с гражданското общество.
  Целта на „Групите за граждански диалог“ е да се даде на неправителствените организации платформа за активен диалог с Европейската комисия така, че те да могат да дават съвети за новите стратегии за изпълнение на новата Обща селскостопанска политика 2014-2020 г., както и да бъдат връзката между Комисията и земеделските производители.
  Новата форма на граждански контрол беше обявена през декември миналата година. Неправителствени организации в областта на защитата на околната среда като Greenpeace, Friends of the Earth и BirdLife приветстваха програмата. Групите ще обсъждат подходи за решаване на проблемите в следните области: животински продукти, Общата селскостопанска политика, околна среда и промени в климата, гори, градинарство, напитки, маслини, международни аспекти на земеделието, мляко, органично земеделие, качество, селско стопанство, вино и жените в селските райони. Документи за участие се подават до 30 април, а одобрените кандидати ще получат членство за период от седем години.
  Целта на инициативата е да се намерят фермери, учени, администратори и НПО, които да работят заедно по иновативни методи и подходи за земеделие.
 • НОВО: Трети фотоконкурс „Благотворителността през обектива”
  Краен срок: 21 май 2014 г.
  Български дарителски форум и фондация „Помощ за благотворителността в България” стартират за трета поредна година фотоконкурса „Благотворителността през обектива”.
  Конкурсът има за цел да популяризира ролята на благотворителността в обществото чрез средствата на фотографията и е подкрепен от фондация Български дарителски форум и фондация "Помощ за благотворителността в България" организират за трета поредна година фотоконкурс на тема "Благотворителността през обектива".
  Ако сте фотограф – любител или професионалист и имате сетивата да видите нечия кауза, добро дело, смислена промяна наоколо, лицата на хората, направили жест за другите, дарители, доброволци, активни граждани, или сте готови да ги потърсите оттук насетне – снимайте и ни изпратете вашия поглед върху благотворителността в България!
  Категориите, в които ще бъдат излъчени победители в конкурса, са 8:
  1. Благотворителност и образование
  2. Благотворителност и здраве
  3. Благотворителност и култура
  4. Благотворителност и екология
  5. Благотворителност и социална подкрепа
  6. Моят герой (лицата и действията на хора, направили нещо изключително за друг човек или кауза)
  7. Фоторазказ за благотворителността (група от 4 до 8 фотографии на една тема)
  8. Награда на публиката
 • НОВО: Лятно училище за НПО Аркутино 2014
  Краен срок: 30 април 2014 г.
  Български център за нестопанско право и Програмен и аналитичен център за европейск
  о право Ви канят да кандидатствате за участие в ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ЗА НПО АРКУТИНО 2014. Лятното училище ще се проведе от 16 до 20 юни в Международен център „Аркутино", между Созопол и Приморско. Лятното училище АРКУТИНО 2014 ще Ви даде възможност да надградите знанията си за:
  - Кои са най-важните неща, свързани с правия статут на вашата организация, как се правят промени в структурата й, как да осигурите прозрачност при вземането на решения;
  - Как да развиете стопанската дейност на НПО и какви са важните данъци, които трябва да запомните;
  - Как се организират застъпнически кампании и как се участва в процеса на вземане на решения;
  - Как да планирате проектите и инициативите си;
  - Най-интересното – как да набирате средства от частни и корпоративни дарители.
 • НОВО: Изграждане на база данни за НПО от граничните области на България и Турция
  Краен срок: 31 май 2014 г.
  Във връзка с изпълнението на проект „Партньорство през границата”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014 г., Сдружение „Асоциация на НПО в регион Тракия” започна изграждането на база данни. НПО от областите Бургас, Хасково и Ямбол, които желаят да работят по трансгранични програми и проекти могат да се регистрират в нашата база данни, като попълнят и изпратят формуляр.
 • НОВО: Стажантска програма в Администрацията на Президента
  Срок: от 10-ти до 20-ти май 2014 г. за стаж юни – септември
  Администрация на Президента предлага ежегодно възможности за провеждане на стажове за студенти и висшисти от различни специалности. Приемът на стажанти се осъществява съобразно ангажираността на структурните звена. Всяко звено в администрацията може да организира допълнителни стажантски програми.
  Изисквания към кандидат-стажантите:
  - Записана/завършена бакалавърска, магистърска или докторантска програма в български и чуждестранни висши училища;
  - Добро владеене на български, писмено и говоримо;
  - Допълнителни изисквания могат да бъдат посочени, пр. добро владеене на чужди езици или сфера на интереси, в зависимост от позицията, за която се кандидатства.
 • НОВО: Стажантска програма за роми: мост към кариерното развитие
  Краен срок: 25 април 2014 г.
  Посолството на Съединените американски щати в София в сътрудничество с Институт „Отворено общество” обявява пет позиции за стажанти от ромски произход в продължение на 10 седмици.
  Стажантската програма е предназначена за български роми, които или в момента следват, или наскоро са завършили висше образование.
  Стажантите получават стипендия.
 • НОВО: Стипендии за висше образование в Латвия
  Краен срок: 1 май 2014 г.
  Повечето обучения се провеждат на латвийски език, но има и много програми, които се водят изцяло на английски. Стипендиите се отпускат само за редовна форма на обучение. Академичната година в Латвия продължава от 1 септември до 30 юни.
 • НОВО: Конкурс за рисунки и есета „Слънцето свети еднакво за всички 2014”
  Краен срок: 23 април 2014 г.
  Във връзка с предстоящия Международен ден на ромите – 8-ми април клуб „Младежта е толерантност”, съвместно с Комисията за защита от дискриминация-Бургас, имат удоволствието да поканят Ваши ученици/студенти в конкурс за есе и рисунка на тема „Слънцето свети еднакво за всички”.
  В конкурса могат да участват младежи от област Бургас на възраст от 12 до 25 години, разделени в три възрастови групи: 12-18 години, 19-22 години, 23-25 години.
 • НОВО: Национален конкурс за северняшка народна песен, 10 и 11 май 2014, Севлиево
  Краен срок: 25 април 2014 г.
  Северняшката народна песен има своите певчески гении в лицето на Борис Машалов, Мита Стойчева, Иван Пановски, Марин Иванов, Лалка Павлова, Марин Дудински и много други родени на Север от Балкана…
  Първият Национален конкурс за северняшка песен е една от проявите, които община Севлиево организира във връзка със 100 годишнината от рождението на популярния певец и събирач на северняшки песни Борис Машалов, роден в Севлиево.
  Конкурсът ще се проведе в две категории – за индивидуални участници и за групи.
 • НОВО: Финансиране на издаването на българска критическа литература във всички области на изкуствознанието, културологията и арт мениджмънта
  Краен срок: 29 април 2014 г.
  Програма “Критическа литература” цели да стимулира изследователската дейност в сферата на културата и изкуствата и да подпомага издаването на некомерсиална литература в България. Подкрепа се дава за:
  - издаване на периодични издания;
  - поддържане на рубрики за оперативна критика в специализираните издания за култура и в електронни издания;
  - изкуствоведски издания (студия).
 • НОВО: Финансиране на проекти за превод на българска художествена литература
  Краен срок: 10 септември 2014 г.
  Национален фонд „Култура“ обявява конкурс за финансиране на проекти за превод на българска художествена литература. Програма “Преводи” дава подкрепа за еднократни проекти за превод на българска художествена литература.
  Целта на програмата е да допринесе за популяризиране на българската художествена литература в чужбина, като подпомага превода на разнообразни по жанр произведения на различни езици, стремейки се да запази и представи пред чуждестранната аудитория многообразието на българското литературно творчество.
 • НОВО: Програма „Дебюти”
  Краен срок: 29 април 2014 г.
  Национален фонд „Култура“ обявява първи кръг на конкурс за обучение в разработването на дебютни проекти и подкрепа за реализирането им в областта на съвременните изкуства и култура.
  Програма „Дебюти” подкрепя:
  - професионални творци (артисти – изпълнители, режисьори, хореографи, музиканти, писатели, художници, фотографи и др.), които правят своите първи професионални опити;
  - организации и събития, създаващи благоприятни възможности за изява на дебютанти.
  Конкурсът се провежда в два кръга. Участието в първия кръг е изрично условие за участие във втория.
 • НОВО: Покана: Летен семинар "Europe & Liberty”, Банско 2014
  Краен срок: 15 май 2014 г.
  Институтът за пазарна икономика, Фондация за свободата „Фридрих Науман” и Institute for Economic Studies – Europe отново организират съвместно едноседмичен летен семинар в Банско (България). Идеята на семинара е да послужи като въведение в идеите на класическия либерализъм, както и да бъдат дискутирани съвременните предизвикателства пред свободата. Семинарът ще е както с местни, така и с чуждестранни участници (лектори и студенти) и ще бъде изцяло на английски език. Българската група студенти, разбира се, ще е най-голяма.
  Семинарът е изцяло безплатен за студентите. Организаторите поемат разходите за лектори, нощувки, храна и материали. ИПИ ще организира безплатен транспорт с автобус от София до Банско и обратно. Семинарът ще се проведе от 27 юли до 2 август 2014 г.
 • НОВО: Конкурс за дизайн на нови тениски
  Краен срок: 18 април 2014 г.
  Коалиция „За да остане природа за България” ще отпечата тениски с ясни послания за спасяването на Черноморието и природата, за да се разпространят идеите ни сред все повече хора. И тъй като в тази битка винаги сме били заедно, обявяваме конкурс за дизайн на тениски и разчитаме за вашите оригинални предложения!
  Конкурсът е в две категории:
  1. Послание за Черноморието
  2. Нов дизайн на „За да остане природа”
 • НОВО: Artists’ Development program
  Краен срок: 16 май 2014 г.
  Институтът към Европейската инвестиционна банка (EIB) обяви второто издание на програмата за развитие на артисти (Artists’ Development program – ADP), която включва едновременно менторска програма и артистична резиденция за визуални артисти на възраст до 35 години от България, Хърватска, Чешката република, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Избраният участник ще получи менторството на полския артист Miros?aw Ba?ka.
  Резиденцията е отворена за всеки <35, който желае да развие своята практика чрез създаването на нова арт творба. Менторството ще бъде на английски език.
  Програмата покрива пътните разходи на участника до Люксембург и Варшава, стипендия от 100 евро на ден и 1500 евро в края на резиденцията.
  Преди и по време на резиденцията в Люксембург, избраният кандидат ще може да прекара няколко дни със своя ментор и ще има достъп до студио във Варшава. Продължителността на резиденцията в Люксембург е от 4 до 6 седмици, и за почва от 1 септември.
 • НОВО: Турнир за социални иновации 2014
  Краен срок: 28 април 2014 г.
  Турнирът се стреми да насърчава генерирането на новаторски идеи и откриване на възможности за значителни ползи за обществото или показващи най-добрите практики с реално измерими резултати. Той е насочен към създаване на социална стойност във връзка с борбата срещу социалното изключване. По този начин той обхваща проекти в широк спектър от области, от образование и здравни грижи, физическа или градска среда, до нови технологии, нови системи и нови процеси.
 • НОВО: Конкурси на Националния фестивал „Четящият човек”
  Краен срок: 15 май 2014 г.
  Националният фестивал „Четящият човек” ще се проведе в Бургас от 12 до 15 юни тази година. В рамките на форума ще се проведат три конкурса – литературен, кулинарен и фотоконкурс:
  „За ползата от нечетенето и вредата от четенето”
  1. Литературен конкурс – Изисквания към текстовете:
  Текстовете не трябва да са по-големи от една компютърна страница (12 пункта). Жанрове: есе и фейлетон.
  Краен срок за получаване: 15 май 2014.
  2. Кулинарно състезание, свързано с четенето и художествената литература
  Приятелите на добрата книга и изтънчените кулинарни удоволствия трябва да подберат любимите си рецепти, тънко вплетени в сюжетите на известни литературни произведения. Краен срок: 15 май 2014.
  3. Фотоконкурсът на „Хеликон” е на тема „Детето в страната на книгите”
  Снимките трябва да са минимум 800х600 пиксела, като ограничение в максималната големина на снимките няма, както и в това дали те ще са черно-бели или цветни.
  Краен срок за получаване на снимките: 15 май 2014.
 • НОВО: Фотоконкурс по случай Международната година на семейното фермерство
  Краен срок: 1 май 2014 г.
  Конкурсът се организира от World Rural Forum и Agricultures Network, с подкрепата на Организацията за изхранване и селско стопанство към ООН.
  Снимките трябва да представят лозунга на семейното фермерство: „Храна за света, грижа за земята”. Предложенията трябва да визуализират силата, потенциала и предизвикателствата пред устойчивите, многофункционални семейни земеделски производители в световен мащаб, в цялото им разнообразие и контексти.
  В конкурса могат да участват фотографи от цял свят. Участието на земеделски производители, жени и млади хора силно се насърчава.
 • НОВО: Награда на Arab Gulf Programme for Development (AGFUND)
  Краен срок: 31 май 2014 г.
  Програмата на арабския залив за развитие (AGFUND) обяви началото на номинации за Международната награда за новаторски проекти за човешко развитие в областта на "Маркетинг на домашно приготвени продукти" . AGFUND кани ООН, международни и регионални организации, министерства и държавни институции, неправителствени организации, университети и изследователски центрове и експерти от цял свят да представят своите кандидатури за наградата, която е на обща стойност $ 500 000 щ.д., разпределени за четири категории.
  - Първа категория : 200 000 щ.д. Проектите, които се финансират, се изпълняват от агенциите на ООН или международни и регионални неправителствени организации.
  - Втора категория : 150 000 щ.д. Проектите, които се финансират, се изпълняват от националните неправителствени организации.
  - Трета категория : 100 000 щ.д. Проектите, които се финансират, се изпълняват от министерства и държавни агенции.
  - Четвърта категория: 50 000 щ.д. Проектите, които се финансират, се изпълняват от лица.
 • НОВО: Summer School и Boot Camp за журналисти и медийни специалисти, Флоренция, Италия
  Краен срок: 18 април 2014 г.
  Лятната школа е отворена за журналисти и други заинтересовани страни в медийната индустрия, например издатели, мрежови оператори, доставчици на съдържание и услуги, граждански сдружения, както и регулаторните органи, главно от страните-членки на ЕС.
  Boot Camp е отворен за журналисти от всички медийни платформи, главно от страните-членки на ЕС.
  Както Лятната школа и Boot Camp предлагат пълни стипендии (10) и частични стипендии (20).
 • НОВО: Онлайн медиен проект "Равенството е …."
  Краен срок: 30 април 2014 г.
  Международният музей на жените в момента е част от Глобалния фонд за жените и създава нова онлайн изложба относно перспективи за човешките права на жените.
  Вашата работа и идеи могат да проучват всички аспекти на равенството и човешките права на жените:
  - Власт
  - Бедност
  - Насилие
  - Образование
  - Работа
  - Здравеопазване
  Могат да участват: художници, режисьори, фотографи, музиканти, писатели …
 • НОВО: Стипендианти на Парламентарната асамблея на ОССЕ в Копенхаген или Виена
  Краен срок: 01 май / 01 октомври
  Парламентарната асамблея на ОССЕ ежегодно приема на стаж осем или девет студенти по политически науки, право и международни отношения от университети в страни от ОССЕ като научни сътрудници.
  Стажът е шестмесечен, предоставя се жилище и стипендия от 564 евро на месец, което покрива минималните разходи за живот в Копенхаген или Виена.
  Кандидатите следва да са на възраст между 21 и 26 години. Специфични интереси в политиката на региона на ОССЕ, и по-специално в страните от бившия Съветски съюз се приветстват. Изисква се отличен писмен и говорим английски език.
 • НОВО: TRAINEESHIPS AT THE FMO – EEA GRANTS AND NORWAY GRANTS 2014
  Краен срок: 1 май 2014 г.
  Целта на стажа е да предостави на младшите държавни служители и други квалифицирани кандидати възможности за обучение и запознаване с работата и функциите на Службата на финансовия механизъм.
  Продължителност на стажа: 10 месеца
  Дати: 1 септември 2014 – 30 юни 2015
 • НОВО: Покана за представяне на предложения за Active and Assisted Living Programme с тема "Грижа за бъдещето"
  Краен срок: 26 юни 2014 г.
  Поканата търси да финансира разработването и тестването на продукти, основани на ИКТ решения за реални житейски ситуации, които позволяват и поддържат устойчиви модели за грижи за възрастните хора. И още:
  - ИКТ-базирани решения да съвместяват повишеното търсене с ограничени ресурси;
  - ИКТ-базирани решения да увеличават и улесняват предоставянето на формални и неформални грижи за възрастните хора;
  - ИКТ-базирани решения да намаляват търсенето на грижи чрез превенция и самостоятелен живот;
  - ИКТ-базирани решения да подкрепят прехода към по-добри грижи у дома и в общността.
Categories: Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ • НОВО: Конкурс за изграждане на скулптура/инсталация на Пристанище Варна във връзка с провеждането на регатата "Тол Шипс"

  Краен срок: 11 април 2014 г.
  С цел популяризирането на кандидатурата на Варна за Европейска столица на културата 2019 сред посетителите и екипажите, участващи в регатата „Тол Шипс”, Секретариатът на „Варна – кандидат за Европейска столица на културата 2019” и дирекция „Култура и духовно развитие” към Община Варна, съвместно с организационния комитет на SCF Black Sea Tall Ships Regatta и дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”, обявиха конкурс за създаване на скулптура/инсталация в зоната на Пристанище Варна.
  В дните от 30-ти април до 3-ти май в морската столица се очаква да гостуват близо 40 ветрохода, от които 10 ще бъдат от най- престижния клас А. На 3 май ще бъде проведен парада на ветрилата, по време на който участващите кораби ще преминат в близост до варненския бряг, за да покажат величието и красотата си.
  Конкурсът има за цел да постави артистичен акцент в зоната на Пристанище Варна, където ще се провеждат основните събития по време на регатата „Тол Шипс”, който да предлага/предполага реакция на публиката, да стимулира промяна в отношението към средата и да бъде посланик на Варна 2019.
  Темата пряко кореспондира с избрания слоган на кандидатурата на Варна за Европейска столица на културата 2019
  „Варна – бряг на вдъхновението”
 • НОВО: Конкурс за артистично брандиране на две от платната на ветрохода „Калиакра“
  Краен срок: 14 април 2014 г.
  Във връзка с подготовката за крайния етап в надпреварата за титлата Европейска столица на културата 2019 с цел популяризирането на инициативата сред широката общественост, Секретариатът на „Варна – кандидат за Европейска столица на културата 2019” и дирекция „Култура и духовно развитие” към Община Варна, съвместно с организационния комитет на SCF Black Sea Tall Ships Regatta и Българския морски квалификационен център, обявиха конкурс за артистично брандиране на две от платната на ветрохода „Калиакра“.
  Конкурсът има за цел да превърне най-именития български ветроход „Калиакра“ в посланик на кандидатурата на Варна 2019 до всички точки на Черно море и Европа, до които ще плава, чрез артистичното брандиране на две от платната му. Тема на конкурса.
  Темата пряко кореспондира с избрания слоган на кандидатурата на Варна за Европейска столица на културата 2019
  „Варна – бряг на вдъхновението”.
 • НОВО: Национален тракийски фолклорен събор “Богородична стъпка”, 9 и 10 август 2014 г.
  Краен срок: 11 юли 2014 г.
  Съборът цели:
  - Съхраняване на българските народни традиции и обичаи – извор на непреходната сила на българския корен и дух, носещи посланията на националната ни култура.
  - Популяризиране на природния феномен “Богородична стъпка” и богатото културно-историческо наследство в района на Старозагорските минерални бани.
  В събора вземат участие:
  - групи, представящи народни традиции и обичаи – един обичай в рамките на 10 минути.
  - фолклорни певчески и инструментални групи – до две произведения с обща продължителност от 5 до 8 минути.
  - танцови групи и ансамбли – програма в рамките на 10 минути
  - индивидуални изпълнители (до двама от колектив) – една бавна и една бърза песен с обща продължителност до 5 мин. за всеки индивидуален изпълнител.
  Със съдействието на Министерството на културата в програмата на събора за втори път ще бъдат представени и групите, които са включени в списъка на Националната програма „Живи човешки съкровища“ 2008-2012 г., както и номинираните за 2014 г.
 • НОВО: Social Innovation Challenge 2014 Или защо проблемите са най-големият ни ресурс!
  Краен срок: 8 април 2014 г.
  Една чисто нова не само за България и региона инициатива, но с доста глобална нотка е на път да осмисли пролетта и да я напълни с потенциали, предизвикателства и вдъхновения!
  Както и да ти звучи словосъчетанието „Социални иновации“, всъщност е много по-интересно и яко. Доказват го Фабрикантите от Фабрика за идеи с един солиден експеримент за социална промяна, от който можеш да станеш част и да се влееш в едно новозараждащо се движение от социални иноватори – способни и готови да променят средата и страната ни със сърце, но и с мисъл за иновативност и ефективност.
  Фабрика за идеи си е поставила за цел да събере в мрежа и подкрепи повечето changemakers (я, някой умен да измисли превод най-накрая!) от страната – активните и креативни хора, на които им пука и без да са с претенции на superman или майка Тереза променят нещата около себе си. Те са и главните герои в първото събитие, което комбинира тридневно приключение с мисия за социална промяна във вид на предизвикателство. Ако се регистрираш, заедно с екипа ти (минимум още един човек), ще бъдете изпратени в неизвестна локация на България, за да докажете, че положителната промяна е възможна тук и сега – просто е нужна простичка комбинация от креативност, емпатия и системно мислене, твърдят от Фабрика за идеи.
  Ако ти стиска, запиши се с екипа си за участие в Social Innovation Challenge 2014!
  Какво е нужно – ентусиазъм, добри идеи, поне 2-ма приятели за екип, една раница, любопитство, 3 свободни дни през април и ирационално количество хъс да реализирате добрите идеи.
  На 11 април в 24:00ч през ноща екипите ще тръгнат едновременно от 5 различни локации в България, ще имат точно 3 дни да разшифрират и идентифицират социално предизвикателство, след което ще ги очакваме с готово иновативно „глокално“ решение, което да презентират пред местната власт, бизнеса и хората, търсейки заедно възможност за реализация.
  Фабрика за идеи” ще избере три от екипите – тези с най-качествените, приложимите и иновативни идеи, взели участие в предизвикателството, които да подкрепи като им даде стипендия за участие в предстоящата Академия за социална промяна и менторство от световноизвестните имена в сферата на социалното предприемачество и иновации, които пък ще дойдат в България през Ноември в рамките на Empatheast glocalizer
 • НОВО: Национален конкурс “Казанлъшка роза” 2014
  Краен срок: 3 май 2014 г.
  Цели:
  - Да се формира у подрастващите национално самочувствие, че са наследници и продължители на уникална култура и традиции, които се реализират в рамките на Европейския културно-цивилизационен модел.
  - Да се даде възможност за изява на творческите заложби на млади таланти от България в областта на науката и изкуството и да стимулира интереса от традициите и тяхното присъствие в общочовешката култура.
  - Да създаде условия за осъществяване на интеркултурен обмен, контакт и сътрудничество между децата от България.
  - Да се утвърди и разкрие значението и красотата на розата , като символ на Розовата долина и страната ни.
  Раздели:
  - Национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен
  - Етнография
  - Изобразително изкуство
 • НОВО: Национален конкурс за класически, характерни и модерни танц за купа “Българска роза”, 15.06.2014.
  Краен срок: 16 май 2014 г.
  Конкурсът има за цел да даде шанс за изява на значителен брой деца и млади хора, да допринесе за повишаване на мотивацията им – да се занимават с конструктивна творческа дейност в съвременното танцово изкуство, като превантивна мярка в борбата срещу порочните зависимости и агресията. Мероприятието е отворено за всички Детски комплекси, Центрове за работа с деца ,Читалища, Младежки и студентски домове, училища и детски градини, частни школи, студия, клубове и групи, развиващи танцовото изкуство и популяризиращи танцовите стилове и техники.
 • НОВО: Онлайн конкурс на тема "Най-важното решение на ЕП"
  Краен срок: 3 април 2014 г.
  За участие в конкурса се допускат младежи на възраст между 18 и 30 години.
  Необходимо да напишат на лист А4 в 200 символа кое за тях е най-полезното за гражданите решение на Европейския парламент през мандат 2009-2014 г., да се снимат с него и да изпратят снимката на Facebook страницата на Информационното бюро.
 • НОВО: ViabilityNet 2.0
  Краен срок: 28 април 2014 г.
  Базираната в Прага Via Foundation отваря за кандидати втората фаза на програмата ViabilityNet 2.0.
  Тя е насочена към развитието, обучението и обмяната на опит между обещаващи общностни лидери от региона на Централна, Източна и Югоизточна Европа.
  Също така програмата може да осигури финансови средства за проекти, които са фокусирани в изграждането на капацитета на собствени общности.
 • НОВО: Стипендии за обучение в Еxecutive МВА и МВА програмите на COTRUGLI Business School
  Краен срок: 2 май 2014 г.
  Общо 12 стипендии ще бъдат присъдени за 7-ма поредна година в България – 5 частични и 1 пълна стипендии за EMBA програмата и 5 частични и 1 пълна за MBA програмата. Частичната стипендия покрива 50% от таксата за обучение, а пълната – цялата. Редовната цена за обучение в MBA програмата е 15 хил. евро, а за EMBA – 18 хил. евро.
  Кандидатите за EMBA програмата трябва да имат висше образование, да владеят добре английски език (официалният език в училището) и да имат минимум 5 години професионален опит (включително управленски такъв). Изискванията към MBA кандидатите включват: висше образование, добро владеене на английски език и минимум 3 години професионален опит.
 • НОВО: Стипендии за магистратура по управление на културното наследство
  Краен срок: 1 юни 2014 г.
  Желаещите да кандидатстват трябва да притежават бакалавърска степен, без значение в каква точно дисциплина. Изисква се да имат много добри познания по английски език, които да докажат с успешно положен изпит.
  Магистратурата се провежда в град Елевзина, разположен на 20 км. от Атина.
 • НОВО: Стипендии за чуждестранни студенти на провинция Jiangxi Китай
  Краен срок: 20 септември 2014 г.
  За привличане на повече чуждестранни студенти да дойдат да учат във висши учебни заведения в провинция Дзянси и засилване на международната репутация Дзянси, правителството създаде държавна стипендия за чуждестранни студенти.
  Стипендия: 25 000 RMB (около 2900 евро) на година за докторанти и студенти по магистърски програми; 20 000 RMB (около 2300 евро) на година за студенти бакалаври, както и 6000 RMB (ca.600 евро) за гостуващи учените, пребиваващи в Китай в продължение на най-малко 6 месеца
 • НОВО: Видеоконкурс търси предложения как ще изглежда работата през 2050 г.
  Краен срок: 15 юни 2014 г.
  Европейското училище по мениджмънт и технологии (ESMT) обяви началото на видеоконкурс на тема "На работа през 2050 г.: Как си представяте вашата работа в бъдеще?". В надпреварата могат да се включат младежи на възраст от 13 до 19 години. Те имат възможност да участват индивидуално или в екип до трима души.
 • НОВО: Европейското училище по мениджмънт отпуска стипендии на жени лидери
  Краен срок: 30 юни 2014 г.
  Паричната помощ се отпуска за два различни курса, чиято цел е да надградят уменията и квалификациите на жените с ръководни позиции. Две от стипендиите са предвидени за семинар (General Management Seminar), насочен към мениджъри, които скоро се очаква да станат изпълнителни директори. Той ще се проведе на немски език в периода септември – ноември т.г. в Schloss Gracht, близо до град Кьолн. Съставен е от три модула по една седмица.
  Другите две стипендии са за втория курс (Executive Transition Program), предназначен за мениджъри, които се стремят към или вече имат по-големи лидерски отговорности. Тази програма ще се проведе на английски език и е съставена от три модула по десет дни в периода октомври – юни 2015 г. Всеки модул ще се води на различно място – в Берлин, Брюксел и Кьолн.
 • НОВО: КОНКУРС „МЛАД ИКОНОМИСТ 2014 – ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”
  на тема „Зелената икономика– възможности и предизвикателства“

  Краен срок: 5 май 2014 г.
  Участници в конкурса – категории: ученици; студенти и докторанти в български и европейски университети, млади предприемачи до 35 годишна възраст.
  Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка. Докладите трябва да бъдат написани на български език. Пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандартни номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците.
 • НОВО: Семинар за млади журналисти, които се интересуват от журналистика в конфликтни области, Тел Авив, 31 август – 4 септември 2014
  Краен срок: 15 май 2014 г.
  Репортери, които имат интерес в областта на журналистиката в конфликтни области са поканени да присъстват на тази конференция в Израел. Семинарът, който предлага големи възможности за работа в мрежа и обучение, е отворен за млади водещи журналисти от Европа и извън нея.
 • НОВО: Грантове на ESPA 2014
  Краен срок: 16 май 2014 г.
  Ecosystem Services for Poverty Alleviation (ESPA) обяви покана за изследователски проекти, насочени към напредък в разбирането за начина, по който екосистемните услуги са свързани с намаляване на бедността, с особен акцент върху генериране на ново разбиране, от което могат да се възползват бедните хора в страните с ниски доходи.
  Ще бъдат подкрепени проекти с бюджет мин. с 50 000 паунда и макс. 150 000 паунда.
 • НОВО: Програма за развитие на художници
  Краен срок: 9 май 2014 г.
  Институтът на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) обяви второто издание на програмата за развитие на художници (ADP) , както програма за наставничество и постоянно пребиваване на един художник, насочени към визуални артисти (на възраст по-малко от 35 г.) от България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Успешният кандидат ще бъде обучаван от полския художник Miros?aw Balka.
  Институтът на ЕИБ ще поеме пътните разходи на художника до и от Люксембург и Варшава. Стипендията е 100 евро на ден . В края на постоянното пребиваване , участникът ще получи 1500 евро .
 • НОВО: Персонализиране на здравеопазването и социалните грижи – Насърчаване на психичното благополучие в застаряващото населението
  Краен срок: 14 октомври 2014 г.
  Предложенията следва да включват мулти-дисциплинарни изследвания за подобряване на разбирането, профилактика, ранната диагностика и лечението на психичните състояния и заболявания на възрастните хора.
 • НОВО: Докторат по устойчиво градско и регионално развитие, Германия
  Краен срок: 15 септември 2014 г.
  Предназначен за носители на магистърска степен по териториално планиране и развитие (включително градско и регионално планиране, градско възстановяване, ландшафтно устройство, планиране на трафика), география, икономика, или науките за околната среда.
  Осигурява се месечна стипендия, двупосочен самолетен билет, средства за академичната програма, научни изследвания, свързани с разходите.
  Не е задължително да говорите немски.
 • НОВО: Равенство между половете и овластяване на ромските жени, Страсбург, 8-15 юни 2014
  Краен срок: 9 април 2014 г.
  Сесията е предназначена за младите хора, които активно работят в организации по проблемите на ромите. Сесията е шестдневна, организирана от Форума на европейските млади роми (FERYP) в сътрудничество с Младежкия департамент на Съвета на Европа и ще се проведе в Страсбург, 8-15 юни 2014. Целта на сесията е да се повиши капацитетът и да се даде възможност на младите ромски жени, да насърчи равенството и равното им участие в ромските общности и организации.
Categories: Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ • НОВО: Втора сесия на програмата за финансиране на подпомагащ биоразнообразието бизнес

  Краен срок: 31 юли 2014 г.
  Предоставеното финансиране е в размер до 34 000 лв. за проект. То има за цел да подкрепи иновативни стопански дейности, които активно работят за възстановяване и опазване на ключови природни ресурси в територии, попадащи в или граничещи с природните паркове „Врачански Балкан”, „Българка” и защитена зона BG0001040 „Западна Стара Планина и Предбалкан“ от европейската екологична мрежа Натура 2000.
  Допустими кандидати за финансиране са юридически лица (регистрирани по ЗЮЛНЦ, ЗНЧ, Търговски закон, Закона за местното самоуправление и местната администрация или регистрирани земеделски производители), които търсят финансиране за свои стопански дейности в подкрепа на биоразнообразието, независимо от статута си. В най-общ план това са земеделски производители, НПО, бизнес организации, местни администрации. Допустимо е да кандидатстват физически лица със свои проекти, при условие, че ще бъдат регистрирани като юридически лица преди сключване на договора. Кандидатите не трябва да имат финансови задължения към държавната и местната администрация.
  Дейностите, които могат да бъдат извършвани по програмата за финансиране на подпомагащият биоразнообразието бизнес, са:
  - Предоставяне на еко-туристически услуги, свързани с възстановяване на биологичното разнообразие /напр. ботанически градини на открито, центрове за размножаване и наблюдение на редки животни, изграждане на специализирана туристическа инфраструктура в чувствителни територии/;
  - Използване на горски ресурси, лечебни растения и недървесни горски продукти.
 • НОВО: Мтел еко грант 2014
  Краен срок: 22 април 2014 г.
  Целта на програмата „Мтел еко грант” е подкрепа за опазване на българската природа.
  Програмата ще финансира проекти в следните области:
  1. Опазване, поддържане и възстановяване на местообитания и/или популации на видове;
  2. Насърчаване и популяризиране на практики за биологично земеделие
  В проектите задължително трябва да са предвидени дейности за:
  - информиране на обществеността
  - насърчаване на доброволчески дейности на засегнати общности и групи.
  Кой може да кандидатства по програма „Мтел еко грант”:
  - Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определени за извършване на дейност в обществена полза;
  - Читалища, регистрирани по Закона за читалищата и ЗЮЛНЦ;
  - Организациите могат да кандидатстват само с един проект.
  Общият бюджет на програмата „Мтел еко грант” е 50 000 лева. Максимална стойност на отпусканите средства – 15 000 лв.
 • НОВО: Конкурс за устойчиво ползване за творчески цели на десет обекта в квартал Капана, Пловдив
  Краен срок: 20 април 2014 г.
  Общинска фондация „Пловдив 2019“ обяви конкурс в подкрепа на инициативата „Капана – квартал на творческите индустрии в Пловдив”. Конкурсът цели да избере проекти за използване за творчески цели за период от 1 година на 10 обекта в кв. Капана, Пловдив. Победителите в конкурса ще имат възможността да използват безвъзмездно обектите за ателиета, студия, офиси, галерии, работилници и други видове работни пространства за развитие на творческа дейност и създаване на услуги и продукти, характерни за творческите индустрии.
  КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?
  Поканени за участие са представители на творческите индустрии, които са:
  - Пълнолетни физически лица български граждани /или постоянно пребиваващи в България физически лица/, упражняващи свободна професия или занаятчии;
  - Български юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Търговския закон;
  - Кооперации по Закона за кооперациите;
  - Дружества по Закона за задълженията и договорите.
  В конкурса могат да вземат участие: художници, скулптори, занаятчии, културни и арт мениджъри, музиканти, представители на съвременното и медийното изкуство, занимаващи се с пърформанс, съвременен танц и модерен театър, фотографско, филмово и видео изкуство, графичен дизайн, моден дизайн, архитектура, реклама, книгоиздаване, програмиране, теоретични дейности за изследване на културни и артистични феномени, алтернативни медии, насочени към култура и др.
  ЗАЩО ДА УЧАСТВАТЕ?
  Освен възможността да получите безвъзмездна финансова помощ за ползване на един от десетте обекта в кв. Капана конкурсът дава възможност за включване в самия старт на пилотния за България проект „Капана – квартал на творческите индустрии“. Това ще предостави още възможност за:
  - работа в творческа мрежа, възможности за сътрудничество, споделяне на добри практики и ноу-хау;
  - възможности за съвместна работа с чуждестранни артисти в рамките на провежданата в квартал Капана културна програма /фестивали, резидентни програми, други/;
  - включване в проект, който е част от кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на културата и съответно работа в мрежа от местни и международни институции и творчески организации.
 • НОВО: Eвростипендии за летния семестър 2013/2014
  Краен срок: 27 април 2014 г.
  Започна кандидатстването за летен семестър на учебната 2013/2014 година за стипендии за успех и за специални стипендии по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии” – 3 фаза.
  Класирането ще бъде обявено на 20 май 2014 г
 • НОВО: Национален конкурс за младежки проект под надслов „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти"
  Краен срок: 26 май 2014 г.
  С тази инициатива мрежата от 28 информационни центъра цели да изгради проектна култура у младите хора – от това къде да търсят информация за възможностите за финансиране, през правилата, процедурите и документите, до разписването на един качествен проект.
  Конкурсът ще премине в два етапа – регионален и национален.
  За участие в конкурса е необходимо кандидатите да:
  - Подготвят проектно предложение по една от седемте оперативни програми (2014-2020 г.)
  - Проектното предложение да цели подобряването на качеството на живот в областта, в която участникът живее
  - Проектното предложение да е съобразено с целите на програмата и инвестиционните приоритети
  - Използват формуляра за конкурса
  - Подадат проектното предложение в срок
  - Подадат проектното предложение по изискуемия начин – по електронна поща на съответния ОИЦ
  - Един участник може да изпрати само едно проектно предложение.
 • НОВО: 11 МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ РОМСКИ ФЕСТИВАЛ „ОТВОРЕНО СЪРЦЕ” ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 6,7 и 8 юни 2014 г.
  Краен срок: за подаване на заявките за участие – 25 април 2014 г.; за изпращане на материалите за ателиетата – 15 май 2014 г.
  Фестивалът ще се проведе на 06,07 и 08 юни 2014 г. в гр. Велико Търново в парк „Марно поле”и се организира от Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе”. В него ще участват над 1500 ученици от различен етнически произход от цялата страна и чужбина включени в групите по СИП “Фолклор на етносите – Ромски фолклор” или в извънкласни дейности, насочени към образователна интеграция. Всяко училище може да се представи с програма с продължителност до 6 минути.
  Паралелно със сценичната програма в рамките на Фестивала се организира и Пленер на извънкласните дейности, насочени към образователна интеграция, в рамките на който всяко училище може да представи дейността си под формата на изложба, постери и другиматериали, които учениците са изработвали по време на учебната година.
  Целта на фестивала е да даде на децата от различните етноси възможност за изява и да стимулира у тях траен интерес към учебния процес като цяло. Програмата ще включва елементи от традициите, занаятите, приказния и музикален фолклор, историята, бита и културата на българския, ромския, турския и други етноси в България.
  Ще бъдат организирани специални занаятчийски ателиета, в които ще бъдат представени различни традиционни занаяти. За целта всяко училище участник във Фестивала може да носи материали, които да бъдат изложени в отделен занаятчийски кът, който да представя училището. Ще има специални детски работилници, в които децата саморъчно ще изработват различни предмети.
 • НОВО: Трети национален конкурс за поезия „УСИН КЕРИМ”- ЧЕПЕЛАРЕ 2014
  Краен срок: 15 юни 2014 г.
  Националната литературна награда за поезия „Усин Керим" е награда на Община Чепеларе.
  Наградата се посвещава на големия български поет Усин Керим.
  За наградата за поезия „Усин Керим" могат да кандидатстват български поети без възрастови ограничения.
  Авторите участват със стихосбирки с нови стихотворения, издадени през последните две години преди годината на връчване на наградата (2012-2013), като за целта изпращат на организаторите по 3 екземпляра.
 • НОВО: Национален конкурс за ученици „Творческо писане онлайн”
  Краен срок: 27 март 2014 г.
  Издателство „Просвета“ организира за втори път национален конкурс за творческо писане онлайн с партньорството на екип „Образование“ към програма „Христо Ботев“ на Българското национално радио.
  За кого: За всички ученици от 5. до 12. клас (включително) в цялата страна.
  Кога: На 29 март 2014 г. от 10.00 до 14.00 часа.
 • НОВО: Славейкованаграда: Национален конкурс на името на Пенко и Пенчо Славейкови за лирично стихотворение на тема „В слънцето нахубостта живях”
  Краен срок: 7 май 2014 г.
  Организатор: Община Трявна
  Наградата се присъжда за непубликувано лирично стихотворениена съвременен български автор.
  Конкурсът за Славейковата награда е анонимен. Всеки авторима право да участва с едно лиричностихотворение в 6 екземпляра, напечатани на пишеща машина или компютърна разпечатка. Подписани творби и ръкописи не се допускат до оценяване.
 • НОВО: Покана за участие на НПО в избор на представители на неправителствения сектор в работната група за разработването на Оперативната програма, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се
  Краен срок: 2 април 2014 г.
  Заявление могат да подадат организациите, представляващи някоя от посочените четири групи:
  1. Социални организации (организации, работещи за интеграция на малцинствени етнически групи и имигранти; организации, работещи в сферата на равенството на половете и недискриминацията; организации, работещи в сферата на социалното включване; организации, работещи в сферата на младежта);
  2. Организации, работещи в сферата на човешките и гражданските права и свободи;
  3. Организации, работещи в сферата на социалните грижи;
  4. Организации, работещи в сферата на общественото здраве.
 • НОВО: Какво означава разширеният ЕС за вас – конкурс за текст
  Краен срок: 11 май 2014 г.
  Какво означава разширеният ЕС за вас? Ако сте на възраст между 15 и 25 години и ви се пише, участвайте в конкурса и имате шанс да спечелите пътуване до Брюксел и е-четец!
  Споделете вашето виждане чрез статия, или до три публикации в (максимум 700 думи общо).
  Правилата на конкурса вижте тук: http://bit.ly/1ougtFY
  Регистрация тук: http://bit.ly/1fLheVY
 • НОВО: Копнеж за човечни книги
  Краен срок: 30 април 2014 г.
  Фондация „Човешката библиотека“ обявява Копнеж за човечни книги:
  В Копнежа могат да участват книги с художествена проза, издадени на български през 2013 година; хартиени или електронни, родни или преводни. Номинациите са отворени за автори, издатели, читатели и всеки, който се вълнува от бъдещето на книгите.
  Номинираните книги трябва да покриват първите 4 критерия за включване в поредица „Човешката библиотека“. Темите и жанровете са свободни.
  Отличените издания ще бъдат обявени през декември и Човешката библиотека активно ще помага с разгласата и разпространението им.
 • НОВО: Гугъл търси доброволци от България за новия си проект Street View Trekker
  Краен срок: не е посочен
  Екипът, който стои зад Google Street View, готви следващия си голям проект, в който ще въвлече много съмишленици. Целта на Гугъл е да направи максимално подробни карти с изгледи, които да включват и места от дивата природа по цял свят. За да успее в начинанието си, наречено Google Street View Trekker Projects, обаче Гугъл ще има нужда от помощници. Те ще бъдат селектирани и след това оборудвани. Оборудването включва т.нар тракери – техника за измерване и заснемане, които се монтират върху превозните средства и специални раници за хората, които ще изберат да заснемат трудно достъпните места сред природата.
  Ако сте представител на организация като например туристическо сдружение, организация с нестопанска цел (НПО), правителствена агенция, университет или изследователска група, можете да се включите в Google Street View Trekker и да заснемете ваши любими места или такива, които винаги сте искали да посетите. Така ще можете да помогнете за развитието на полезни приложения на Google Maps.
  В момента процедурата по кандидатстване е отворена за ограничен брой държави (общо 35), една от които е България. Това добър повод да се задействате и включите в тази инициатива, с която ще можете да опознаете интересни пейзажи. За да се включите в интересната мисия – сътрудник на Google Street View Trekker, трябва да се регистрирате онлайн като попълните формуляра на Гугъл ето
  тук.
 • НОВО: Видео конкурс „послание на ДПС за европейски избори – 2014 г.”
  Краен срок: 18 април 2014 г.
  Понякога една малка истина може да промени много хора. Има времена, в които няколко думите са по-силни от стотици изречения. Във времена като днешните всяка човешка идея с искреност и топлота е по-въздействаща от дългите обяснителни речи.
  Снимай твоето видео послание в тридесет секунди и го изпрати, за да стане част от кампанията ни за европейски избори 2014 г.
  Твоята подкрепа е важна за нас, защото тя е истинска, открита и човешка.
  Условията за участие:
  1. Да си млад човек (18-35 години);
  2. Видео послание до 30 секунди;
  3. Да е издържано естетично и езиково;
  4. Да не съдържа призиви за нетърпимост, расизъм и етническа омраза;
  5. Да е насочено към всички избиратели;
  6. Да е авторско и индивидуално;
  7. Да не е снимано с професионална техника;
  Награден фонд:
  1-во място 1500 лв.
  2-ро място 1000 лв.
  3-то място 500 лв.
  Конкурсът се обявява на 27.03.2014 г., като желаещите ще имат възможност до 18.04.2014 г. да изпращат своите клипове на е-поща адрес: europe, предварително качени в DOX, Dropbox или GoogleDrive.
  От началото до края на конкурса клиповете ще бъдат оценявани чрез броя на гласуванията им в сайта: vmessage.mdps.bg.
  Първите три събрали най-много гласове ще бъдат обявени за победители в конкурса.
 • НОВО: Първи национален поетичен конкурс „Николай Лилиев“, Стара Загора 2014
  Краен срок: 1 май 2014 г.
  Дружество на писателите – Стара Загора, Фондация „Космос", Народно читалище „Николай Лилиев-2005" Стара Загора, в. „Литературен глас" и сп. „Птици в нощта" обявиха Първи национален поетичен конкурс „Николай Лилиев“, Стара Загора 2014.
  Конкурсът си поставя за цел да поощрява българското поетично слово.
  Конкурсът е явен и индивидуален.
  В конкурса могат да участват всички лица, без ограничение във възрастта, живеещи в България или в чужбина.
  В конкурса участват произведения, които не са публикувани.
  Творците се представят с до ТРИ стихотворения, напечатани на компютър.
 • НОВО: Национален детски конкурс, посветен на 50 години от създаването на Архитектурно-етнографски комплекс „Етър” – Габрово „Етъра през моите очи”
  Краен срок: 21 май 2014 г.
  Архитектурно-етнографски комплекс „Етър”-Габрово е едно от малкото места в страната, където може да се усети духът на миналото. Стремим се да съхраним бита, традициите и занаятите на балканджиите, да представим тяхната изобретателност. Желанието ни е да провокираме интереса у младите към това минало, да стимулираме и подкрепим таланта.
  В конкурсът могат да се включат деца и юноши на възраст до 18 години, които да претворят впечатленията си от музея на открито, чрез своето творчество.
  Конкурсът е в две категории:
  - Рисунка
  - Разказ / Стихотворение
 • НОВО: ІІ–ри национален фолклорен конкурс за хумористични народни песни „Надпейте се, засмейте се”, 18 май 2014 г.
  Краен срок: 12 май 2014 г.
  Цел на конкурса: Събиране и съхраняване на автентични хумористични народни песни от цялата страна. Популяризиране на българския фолклор сред младите и провокиране на техния интерес към него. Изява на индивидуални и групови самодейни състави пред многобройната публика на АЕК „Етър”-Габрово. Проявата е свързана с карнавалните празници в Габрово (12-18май).
  В нея могат да се включат както индивидуални, така и групови изпълнители на хумористични народни песни. Идеята на АЕК „Етър” е да отличи най-добрите изпълнители и да съхрани автентичните песни с хумористично съдържание.
  Категории за участие:
  І Групови изпълнители
  ІІ Индивидуални изпълнители
  Място на провеждане – открита сцена в АЕК „Етър” – Габрово.
  За повече информация:
  Телефон: 066/810 560, 0884 77 24 15
 • НОВО: Adobe Youth Voices Aspire Awards
  Краен срок: 14 февруари 2014 (за съдържание, произведено между 2010 и 2013 г.); 18 април 2014 (за съдържание, произведено след 2014 г.)
  Млади хора от целия свят, на възраст между 13 и 19 години, са поканени да се включат в това глобално състезание и креативно да изразят своето виждане за промяна в местните общности чрез фото есета, музикални клипове и други форми на визуално повествование.
  Участниците ще трябва да обединят усилията си с по-възрастни преподаватели, които са от всяко училище или младежка неформална организация в световен мащаб. Преподавателите могат да работят във формални и неформални образователни сред (класната стая, младежки център, НПО). Допустимите проекти трябва да демонстрират силата на медиите, за да се даде гласност на младежките проблеми и тревоги.
  Предложенията трябва да бъдат подадени от правоимащ възрастен възпитател. Те ще трябва да бъдат оригинални, с висококачествено съдържание за онлайн гледане и гласуване.
  Конкурсът предлага седем стандартни категории съдържание, представляващи визуални методи за разказване на истории, които варират от музикални видеоклипове до фотоесета.
  Печелившите проекти ще получат широко признание и експозиция чрез широка дистрибуторска мултиплатформа на тяхната работа, включително и онлайн списание за печат, филмови фестивали, както и DVD.
 • НОВО: Десети годишен конкурс за присъждане на награда “Д-р Илко Ескенази”
  Краен срок: 11 април 2014 г.
  Конкурсът има за цел да отличи и награди по един писмен труд в областите "Право” и “Икономика”, свързан с членството на България в ЕС.
  Представените разработки трябва да са съдържателни, да третират актуален проблем, свързан с правото и политиките на ЕС и на Република България.
  За юристи:
  - Проблеми на прилагането на правото на ЕС в Република България.
  - Новите правомощия на Европейската централна банка.
  - Правна регулация на възобновяемите енергийни източници.
  За икономисти:
  - Икономика на иновациите.
  - Сравнителен анализ и съпоставяне на икономическите политики и програмите за тяхното изпълнение в периода 2014-2020 година.
  - Икономика на възобновяемите енергийни източници.
 • НОВО: Национален конкурс на Българската търговско-промишлена палата
  Краен срок: 1 март 2014 г.
  Тема на конкурса:
  - Проектна идея за нова услуга/услуги на БТПП за бизнеса или
  - Проектна идея за подобряване начина на предлагане или качеството и достъпността на вече действаща услуга чрез използване на нови информационни технологии (IT) – интернет платформа, приложение за мобилни устройства, онлайн предлагане на съществуваща услуга и т.н.
  Участници:
  - Младежи до 19 години
  - Младежи от 20 до 29 години
 • НОВО: Стипендии за специализация в Япония
  Краен срок: 31 август 2014 г.
  Международната фондация „Мацумае“ в Токио организира стипендиантски програми за кандидати от цял свят.
  Стипендиите се присъждат за научни изследвания, които се провеждат в срок от 3 до 6 месеца в периода април 2015-март 2016 г.
  Приоритет ще имат научните изследвания в областта на инженерните науки, естествените науки и медицината.
  Възможност да получат стипендия имат кандидатите, които:
  - притежават докторска степен;
  - са под 49-годишна възраст;
  - владеят английски или японски език
  - не са посещавали Япония до този момент;
  - притежават покана от японска институция (университет, научноизследователски институт или лаборатория) с работна програма.
 • НОВО: Микрогрантове за онлайн гражданска журналистика на Rising Voices
  Краен срок: 9 април 2014 г.
  Rising Voices подкрепя обмяната на знания и умения на гражданските медии за онлайн истории и гражданско участие.
  Rising Voices търсят предложения, които споделят тяхната идея за използване на онлайн гражданските медии като инструмент за овластяване, разбирателството между хората и социална промяна.
  Грантовете са в размер на 2000-2500 щ.д.
Categories: Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Конкурс за детска рисунка „Приказките” Варна 2014
 • Краен срок: 28 април 2014 г.
  ЦЕЛ: Конкурсът е насочен към всички ученици в България и българските деца, които живеят извън пределите на страната. Има за цел да провокира желание у децата да се запознаят с богатия извор от приказки, които носят много послания и поуки, но все по-малко се четат.
  Конкурсът е ИНДИВИДУАЛЕН.
  Всеки участник може да участва с една творба във всеки раздел – РИСУНКА и КОМПЮТЪРНА РИСУНКА
 • НОВО: Национален конкурс “Водата – живот и стихия“
  Краен срок: 22 март 2014 г.
  Конкурсът цели:
  - да развие таланта, въображението, уменията и да провокира творческите търсения на децата и младите хора и да насочи вниманието им към опазване чистотата на водата;
  - да осмисли значението на водата в живота ни и за живота на ПЛАНЕТАТА и да провокира активно екологично поведение за придобиване на навици за пестене на водата;
  - да съдейства за формиране на ново гражданско поведение и чувство за отговорност за опазване на околната среда.
  Могат да участват ученици от цялата страна от 5-ти до 12-ти клас от училищата и извънучилищните звена. Всеки има право да представи до 2 творби. Участието е индивидуално.
  Конкурсът се провежда в две възрастови група от V- VIII (разказ)и IX – XII клас (есе).
  Произведенията да са с обем до 3 машинописни страници (А4, шрифт Times New Roman, 12 пункта.) Заглавието може да не съвпада с дадената тема, но съдържанието му трябва да е свързано с него.
  Конкурсът се организира по проект № SH-K-B/2-2.2-002 с наименование „Еко училище „ GREEN WORLD” на ОУ „Йордан Йовков“, гр. Каварна, по ДБФП №279 от 04.12.2013г, мярка 4.1. „Развитие на рибарските области“, подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи“ по Приоритетна ос №4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от ОП за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.
 • НОВО: Конкурс за легенди под надслов „Най-добрият разказвач на легенда за Панега”
  Краен срок: 7 април 2014 г.
  Общините Луковит, Ябланица и Червен бряг обявяват конкурс за легенди под надслов „Най-добрият разказвач на легенда за Панега”. Участниците следва да разкажат в писмен вид легенда за река Златна Панега.
  В конкурса могат да се включат лица от 16 до 29 години. Изискването към творбите е да са с обем 1 /една/ печатна страница.
  Конкурсът се провежда във връзка с изпълнението на общ проект на трите общини с наименование „Магията на долината на Панега" – Маркетинг на туристическа дестинация Луковит – Ябланица – Червен бряг" по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
  Целта на конкурса е популяризиране на туристическата дестинация Луковит-Ябланица-Червен бряг чрез легенди за Панега и включване на най-добре преразказаната легенда в рекламните материали на дестинацията.
 • НОВО: Конкурс за детски рисунки на кулинарна тематика „Рецептите на баба”
  Краен срок: 29 март 2014 г.
  В конкурса могат да участват деца от цяла България на възраст до 14 години, чиито творби ще бъдат разпределени и оценявани в три възрастови групи -до 6 години, от 7 до 10 години, и от 11 до 14 години. Рисунките трябва да са с размер Блок 4, нарисувани с пастели, флумастри, водни боички. Необходимо е всяка рисунка да е придружена с имената на детето, както и данни за контакт: имена на родител/учител, училище/школа/детска градина, адрес с пощенски код, телефони и електронна поща за контакт.
  За контакти и допълнителна информация:
  Пеньо Иванов
  Асоциация за развитие на изкуствата и занаятите-7
  Тел. 0878 73 43 03
 • НОВО: Втори ежегоден конкурс за правозащитно есе на БХК
  Краен срок: 31 март 2014 г.
  Тази година темата е: Кое е правото, което вие знаете, че имате, преди съдът и светът да са го узнали?
  Изхождаме от историята на Гидиън – обикновен, беден човек с начално образование, който променя правосъдието. Неговото естественоправно вътрешно убеждение, че има право на правна помощ по наказателно дело, преди петдесет години довежда – през искрената му сигурност в себе си – до признаване на това право от Върховния съд на Съединените щати. Право на служебен адвокат в американското позитивно право преди това няма, освен за най-тежките престъпления или при особени обстоятелства. Върховният съд към оня момент казва, че щатите не са длъжни да осигурят адвокат на всеки беден подсъдим. Гидиън, който няма никакво правно образование, е убеден в обратното:
  Върховният съд единодушно променя практиката си вследствие неговата вяра, с ефект върху съдбите на стотици хиляди.
  В конкурса участие могат да вземат студентите по право от българските университети.
  Обем: до 800 думи.
  Победителят получава възможност за 3-месечен стаж със стипендия (еднократна, в размер 400 лв.) в Правната програма на БХК. Втора и трета награда са правна литература на правозащитна тематика и възможност за участие в обучения на БХК.
 • НОВО: XXXI Национален радиоконкурс за детско литературно творчество „Искри”
  Краен срок: 30 април 2014 г.
  Конкурсът е за деца до 16 години, без ограничения в жанра и темите.
  Повече информация – на телефони: 8668897 и 9336555.
 • НОВО: Покана за представяне на заявления за Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Summer Institute 2014
  Краен срок: 9 март 2014 г.
  Посолството на САЩ приема заявления за 2014 Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Summer Institute за млади американци и европейци. Два четириседмични модула ще се проведат от 28 юни до 26 юли 2014 г.
  Кандидатите трябва да имат силен интерес да научат повече за дипломацията, трансатлантическите отношения, ролята на свободната преса в една демокрация, и работа дв полза на общността или обществото. Те трябва да са на възраст 16, 17 или 18 години, считано от 28 юни 2014 г.
 • НОВО: Покана за представяне на предложения: за безвъзмездна помощ за иновации в трансформации на конфликти 2014
  Краен срок: 31 март 2014 г.
  Настоящата покана има за цел да генерира нови идеи за това как националните диалози да осигурят различен подход и средство за политическо уреждане по време и след война или политическа криза.
  Могат да кандидатстват организации, както и физически лица. Няма географски ограничения за кандидатите.
  Предимство се дава на проекти, които осигуряват съфинансиране.
  Максималният размер на финансиране за един проект е 50 000 евро.
 • НОВО: Европейска награда за превенция срещу употребата и нелегалния трафик на наркотици
  Краен срок: 30 март 2014 г.
  Съветът на Европа – Група за сътрудничество за борба срещу употребата и нелегалния трафик на наркотици присъжда на всеки две години Европейска награда за превенция срещу разпространението на наркотици сред младите хора. Наградата ще бъде връчена на три младежки проекта, всеки от които ще получи сума от 5000 евро.
  Особено внимание ще бъде отделено на иновативни подходи, свързани със съвременните средства за комуникация, като например видео, интернет, мобилен телефон и изпращане на текстови съобщения.
 • НОВО: Стажове за висшисти — общ вариант или журналистическа насоченост (стипендии „Шуман“)
  Краен срок: 15 май 2014 г.
  Стажовете за висшисти в Европейския парламент целят да дадат възможност на стажантите за допълване на знанията, които са придобили по време на своето обучение, и да се запознаят с дейността на Европейския съюз и в частност на Европейския парламент.
 • НОВО: Център „Жан Моне“
  Краен срок: 24 март 2014г.
  Отпуска се финансова подкрепа от ЕС за постигане на по-голяма компетентност и обогатяване на знанията по теми, свързани с Европейския съюз. Центърът „Жан Моне“ събира опита и компетенциите на експерти от най-високо равнище и има за цел да развива диалога между различните дисциплини, които поставят фокус върху изследвания на европейската интеграция. Друга важна приоритетна точка е създаването на съвместни транснационални дейности между различните академични институции в други страни. По този начин се стимулира една отвореност към гражданското общество.
  Програмата „Жан Моне“ има важна роля както до достигането до студенти, които по принцип не изучават въпроси на Европейския съюз, така и до политици, държавни служители, организираното гражданско общество и широката общественост като цяло.
 • НОВО: Стажантска програма на ООН за дипломиращи се студенти
  Краен срок: 7 март 2014 г.
  Практиката ще се проведе в Двореца на нациите в Женева в периода 30 юни – 11 юли т.г.
  Програмата включва лекции, работа по групи, в които ще се изучават проблеми и въпроси, свързани с правата на човека, развитието и опазването на околната среда, под ръководството на експерти на ООН. Всички занимания ще се провеждат на английски и френски език.
  Участието в стажантската програма е безплатно. Разходите за път, настаняване, застраховка и дневни, се поемат от самите кандидати, след като бъдат одобрени за участие.
 • НОВО: Стипендии за специализация в Япония
  Краен срок: 31 август 2014 г.
  Международната фондация "Мацумае" със седалище в Токио отпуска стипендии на кандидати от цял свят, включително и на български граждани.
  Стипендиите се предоставят за провеждане на научни изследвания за срок от три до шест месеца в периода април 2015 – март 2016 г. Финансирането ще бъде отпускано приоритетно за научни изследвания в областта на естествените науки, инженерните науки и медицината.
  Кандидатите трябва да притежават образователна и научна степен "доктор", да не са навършили 49 годишна възраст, да имат задоволителни познания по английски или японски език, да не са посещавали досега Япония и да притежават покана от японска институция (университет, научноизследователски институт, лаборатория и др.) с уточнена работна програма.
 • НОВО: Малка грантова схема “Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура”
  Краен срок: 17 април 2014 г.
  Малка грантова схема: “Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура” с бюджет 788 235 евро, е насочена към реализиране на нови изложби и събития, свързани със съвременното изкуство.
  Тя е част от Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, координирана от Министерството на културата и финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014).
 • НОВО: ПОКАНА за участие на младежки организации от Хасково, Варна, Благоевград, Карлово и Шумен
  Краен срок: 14 март 2014 г.
  Фондация С.Е.Г.А. започва изпълнението на проект „Младежки действия за граждански права: чрез познание срещу нетолерантността“ и кани за участие в него младежки неправителствени организации и неправителствени организации, работещи с млади хора, от градовете Варна, Благоевград, Карлово, Шумен и Хасково, които биха искали да развиват дейности за борба с расистки и ксенофобски нагласи и поведение.
  Проектът предоставя възможност на включените неправителствени организации да повишат капацитета си и да подобрят компетенциите си с млади хора по темите на правата на човека и в частност борбата с расистки и ксенофобски нагласи и поведение.
 • НОВО: Национален конкурс "Протестите в историята – недоволство, противопоставяне, бунтарство" за ученици от 8 до 12 клас
  Краен срок: 15 април 2014 г.
  Целта на конкурса е самостоятелно историческо изследване. Не разглеждайте протеста като съвременен феномен. Едно пътуване във времето ще Ви срещне със събития от Вашата местна или семейна история, които са малко известни или несправедливо забравени. Вашето изследване ще ги направи обществено достояние и част от голямата история. Не търсете факти, които са общоизвестни и за които вече е писано. Проучете причините, повода за протеста, мотивите на участниците в него, целите, които са си поставили.
  В конкурса могат да бъдат представени индивидуални и групови разработки.
  Изследването може да се извърши самостоятелно или с научен ръководител.
  Конкурсната разработка може да бъде:
  - Писмена – с обем между 10 и 50 страници;
  - Визуална – филм (с продължителност не по-малко от 20 минути);
  - Електронна – интернет – страница, блог или др.
Categories: Uncategorized
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 28 other followers

%d bloggers like this: