ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


НОВО: Удължава се срокът за кандидатстване по програмата "За жените в науката"

 • Краен срок: 31 януари 2015 г.
  Жени от цяла България на възраст до 35 години, които учат по докторски програми или вече имат докторска степен и се занимават с научни изследвания в сферата на естествените науки, могат да кандидатстват за стипендиите до 31 януари 2015 г.
  Три стипендии от по 5000 евро ще бъдат връчени на млади жени учени за провеждане на научни изследвания в собствената им страна – България, и за да бъдат насърчени да продължат по-нататъшното развитие на научната си кариера.
 • НОВО: Микро грантове за граждански зелени идеи
  Краен срок: 10 февруари 2015 г.
  Екологично сдружение “За Земята” ще предостави 20 микро гранта до 1000 евро за осъществяване на зелени идеи от граждани, неформални граждански групи и НПО. Конкурсът се осъществява с финансовата помощ на Програмата за подкрепа на НПО в България.
  Можете да подавате всякакви идеи за еко проекти – няма ограничения, свободни сте да ни впечатлите. Идеята ви трябва да бъде в обществена полза.
  Проектните предложения се представят в рамките на 3 страници (1800 символа на страница без интервалите). Не повече от 50% от средствата могат да се използват за покриване на разходи за човешки ресурси, което се отчита с граждански договори към “За Земята”. Проектните идеи (или завършен етап от по-голям проект) трябва да могат да бъдат изпълнени в рамките на бюджета и в срок. Кандидатите могат да подават проекти за по-малко от 1000 евро. В случай на проекти, които изискват повече средства. е необходимо да потърсите външно финансиране и да можете да убедите журито, че идеята ще бъде завършена успешно.
  Проектите следва да бъдат изпълнение в рамките на 8 месеца, считано от 28 февруари 2015 г. Всички средства трябва да бъдат използвани и отчетени до 29 октомври 2015 г., която е крайната дата за реализиране на дейности по проектите. За Земята ще бъде с вас и ще ви помага с менторство и идеи за още по-ефективно и зелено осъществяване на вашата идея.
 • НОВО: Младежка награда "Карл Велики" за 2015 г.
  Краен срок: 2 февруари 2015 г.
  Наградата "Карл Велики" за младежи се организира съвместно от Европейския парламент и Фондацията за наградата "Карл Велики" в гр. Аахен, Германия, и се присъжда всяка година за проекти на хора на възраст между 16 и 30 години.
  Печелившият проект трябва да дава пример на младите хора, живеещи в Европа и да предлага практически примери за съжителството на европейците в една общност. Предишни победители в състезанието са били програми за младежки обмен, както и артистични и интернет проекти с общоевропейско измерение.
  Трите печеливши проекта (избрани сред 28-те проекта, номинирани от национално жури във всяка страна членка) ще бъдат наградени съответно с 5 000, 3 000 и 2 000 евро за първо, второ и трето място. Техни представители ще бъдат поканени да посетят Европейския парламент в Брюксел и Страсбург през есента.
 • НОВО: Стипендиантска програма "Изкуства" на Фондация "Св. Св. Константин и Елена"
  Краен срок: 31 декември 2014 г.
  Стипендиантска програма "Изкуства" на Фондация "Св. Св. Константин и Елена" ще подкрепи два студентски проекта в областите "Изящни и приложни изкуства" и "Сценични изкуства", като квотата е по 3 хиляди лева за проект.
 • НОВО: Нова сесия за кандидатури за партньорство с Културния център на СУ и за изложби в галерия „Алма Матер”
  Краен срок: 31 януари 2015 г.
  Културният център на СУ „Св. Климент Охридски” обяви сесия за нови кандидатури за събития от всички сфери на съвременното и традиционното изкуство: театър, танц, пърформанс, фотография, живопис, графика, видео-инсталации, концерти, филмови прожекции, литературни четения,творчески работилници, както и от диапазона на академичните дисциплини и форми: конференции, семинари, открити лекции, дискусии. Селекцията на подадените предложения се осъществява от Културния съвет към Центъра, а готовата програма подлежи на одобрение от Ректора на СУ. Всички събития в нея стават част от официалния културен календар на Софийския университет за съответния период.
 • НОВО: Конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за следдипломно обучение, специализация, обмяна на опит, провеждане на научни изследвания, четене на лекции и др. в чуждестранни висши училища и научни организации
  Краен срок: в зависимост от избраната държава – 13 януари 2015 година, 26 януари 2015 година
  Условия за кандидатстване:
  – Да са български граждани
  – Да работят като преподаватели или изследователи на постоянен трудов договор, а докторантите – да са записани в редовна форма на обучение в българско висше училище или научна организация
  – Да владеят писмено и говоримо посочения работен език или езика, уточнен по договаряне с приемащата страна – Да не са ползвали стипендия, отпусната чрез МОН през последните 2 години
  Държавите, за които може да се кандидатства са: Аржентина, Виетнам, Египет, Румъния, Хърватия, Турция, Иран, Армения, Португалия, Полша, Словения, Чехия, Унгария, Япония.
 • НОВО: Набиране на кандидати за участие в Демократична работилница – обучение на тема „Активно гражданство и демокрация на участието”
  Краен срок: 13 януари 2015 г.
  Екипът на фондация „Институт за пряка демокрация", съвместно с швейцарски специалисти в областта на демокрацията, набират кандидати за участие в „Демократична работилница" – обучение за активни граждани. Обучението е част от проект "Пряката демокрация в България: възможности и предизвикателства", който се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за партньорство и експертна помощ.
  Обучението има за цел да разшири познанията за активно гражданство и демокрация на участието, като се основава на опит и примери от Швейцария и България. Фокусът ще бъде поставен преди всичко върху инструментите за пряка демокрация и демокрация на участието.
  Програмата ще включва както примери от швейцарския опит, така и оценка и обсъждане на конкретните възможности и ограничения за пряката демокрация в България, включително анализ на малки или големи инициативи като квартални събрания, обществени обсъждания, граждански петиции, референдуми. На тази база ще бъдат формулирани препоръки и насоки за приложение на обсъжданите инструменти, които ще бъдат тествани в практически експерименти, съобразно интереса и желанието на участниците.
  Обучението е разделено на два тридневни модула, както следва:
  Модул 1 – ще се проведе на 29-30-31 Януари 2015 г.
  Модул 2 – ще се проведе на 23-24-25 Април 2015 г.
  Демократичната работилница ще включва общо 30 участници – по петима представители от 6-те района за планиране в България. Тя е ориентирана към активни граждани, млади политици, студенти, изследователи, журналисти, представители на НПО или публичната администрация. Занятията ще се водят на български език, но ще има възможност за директни контакти и консултации с швейцарските партньори.
 • НОВО: Втори национален поетичен конкурс за любовна лирика "Наздравица за любовта" за автори от цялата страна, навършили 18 години
  Краен срок: 30 декември 2014 г.
  Националният поетичен конкурс за любовна лирика „Наздравица за любовта” ще се проведе за втора поредна година в гр. Асеновград, като част от събитията, съпътстващи традиционния конкурс „Най-добро домашно вино”. Откакто Асеновград се помни, все вино е правил, и то хубаво. А хубавото вино се прави с много любов и вдъхновение.
  ема на конкурса е опияняващата като лудо вино любов.
  Конкурсът е анонимен. В него могат да участват автори, навършили 18 г., от цялата страна.
  Всеки автор може да представи до 3 (три) стихотворения.
  Творбите трябва да са на български език, непубликувани в печатни или интернет издания.
 • НОВО: Erasmus Mundus EACH – Excellence in Analytical Chemistry MA Programme
  Краен срок: 31 януари 2015 г.
  Международната двугодишна програма EACH – Excellence in Analytical CHemistry обучава специалисти в аналитичната химия, добре квалифицирани да работят в промишлеността (храни, лекарства, материали, енергия и т.н.) и химичен анализ лаборатории (околна среда, храните, здравето, и т.н.). EACH предоставя знания и умения във фундаменталните и приложните аспекти на съвременната аналитична химия.
  Могат да каниддатстват завършили бакалавърска степен по физика, химия, материалознание, природни науки, инженерство, технология или медицина.
  Стипендията включва такси за обучение, пътни, месечна издръжка.
 • НОВО: Synapse International Workshop for Curators, 30 June-4 July 2015 in Berlin, Germany
  Краен срок: 20 януари 2015 г.
  Ще се обсъждат въпросите за връзката между науката и изкуството. Десет куратори от различни страни ще получат възможност да изследват тези въпроси в дискусии с творци, учени, историци на изкуството, куратори и други експерти.
 • НОВО: BeHave – Public Art Experience Residency for International Artists
  Краен срок: 23 януари 2015 г.
  Ще бъдат проведени шест резиденции в Belval, бивш индустриален обект в южната част на Люксембург, всяка с продължителност 3-9 месеца.
  Творците ще представят своите проекти пред обществеността – те ще бъдат изложени в рамките Belval от август до декември 2016 г.
 • НОВО: Стажове за журналисти от цял свят на World Press Institute
  Краен срок: 15 февруари 2015 г.
  Стажът ще даде възможност на 10 журналисти от цял свят да се потопят в управлението, политиката, бизнеса, медиите, журналистическата етика и културата на САЩ.
 • НОВО: Исландски държавни стипендии 2015 за чуждестранни студенти в Исландия
  Краен срок: 1 февруари 2015 г.
  15 стипендии ще бъдат предоставени на студенти, изучаващи съвременен исландски, които вече са приключили първата година обучение.
  За стипендии могат да кандидатстват студенти от следните държави: Австрия, България, Канада, Китай, Хърватия, Чехия, Дания, Естония, Фарьорски острови, Финландия, Франция, Германия, Холандия, Унгария, Италия, Япония, Латвия, Литва, Норвегия, Полша, Русия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания и Съединените американски щати.
 • НОВО: Зимен семинар “Държавата и гражданското общество в Централна и Източна Европа”, 23-27 февруари 2015, Gy?r, Унгария
  Краен срок: 25 януари 2015 г.
  Интердисциплинарният интензивен семинар предлага университетски курс и форум за студенти и млади изследователи и ще включва лекции, работни срещи и културни прояви. Лектори и преподаватели от различни университети от Централна Европа ще водят обсъждането на правните, политическите, социалните, икономическите и европейски аспекти по отношение на функциите и отношенията на държавата и гражданското общество в Централна и Източна Европа.
 • НОВО: Творческа резиденция 23 дни в морето
  Краен срок: 3 февруари 2015 г.
  Галерия Access очаква кандидатури за новата си инициатива Sea Travelling Artist Residency, в партньорство с Burrard Arts Foundationи с Contraste agence d’art, озаглавена %Двадесет и три дни в морето”. Тя ще предложи пътуване на борда на товарен кораб, плаващ от Ванкувър , Канада, до Шанхай, Китай. Прекосяването на Тихия океан отнема около двайсет и три дни, през което време художникът ще се разглеждат "в резиденция" на борда на кораба.
 • НОВО: Call Small farms but global markets: the role of small and family farms in food and nutrition security SFS-18-2015
  Краен срок: 03-02-2015, 17:00:00
  Specific challenge: The contribution of family farms and in particular smallholder farms to food and nutrition security (FNS) has been gaining global attention, both in Europe and in the context of less developed countries. While small farms, as well as other small and micro-sized food businesses, have an important role to play in supporting the local economy and food security in rural areas, this is often placed in contrast with the perceived benefits of large farm structures. This comparison, arguing for the benefits of economies of scale tends to downplay the efficiency of smallholdings, averts considerations for complementarities between agro-food systems, neglects the environmental and social aspects of sustainability such as the ability of small farms to maintain more diverse mixed production systems and the role of labour-inclusive family farms in maintaining an adequate rural/urban balance and enabling territorial development – a challenge for countries facing a strong rural population growth. It is therefore important to gain a better understanding of the contribution of small farms and food businesses to FNS and their resilience to shocks in an increasingly globalised and uncertain world. In particular, it must be understood whether small and family farms may contribute to a ‘right balance’ between technical, economic, environmental and social sustainability, taking into account the linkages with the up- and downstream sectors and in particular small and medium sized enterprises differentiating between the urban and rural dimensions of FNS, and identifying the requirements with regard to infrastructure (incl. labour, transport, energy, communication, food-safety, etc.), supply chain (local/regional markets), technical pathways (focus on production and transformation at farm level) and governance (local/global).
  Scope: Proposals should thoroughly assess the role of family farms and other small food businesses and particularly those with small structures in achieving sustainable FNS, evaluating the means by which such entities could respond to the expected increase in demand for food, feed and fibre under ever scarcer resources, as well as providing evidence and developing tools to guide decision makers in the choice and combination of intensification pathways. Research should identify the optimal enabling environment for small and family farms and businesses to accomplish the aforementioned role on FNS and the multiple dimensions of sustainability with respect to infrastructure, supply chain and governance needs. Foresight activities should be carried out to project the potential weight and role of the aforementioned entities in a few decades’ time, regarding the various dimensions of sustainability, including the challenges of less developed countries’ growing rural densities. Research work should build upon existing knowledge and take into account activities related to the 2014 International Year of Family Farming and Smallholder Farming. In line with the objectives of the EU strategy for international cooperation in research and innovation and in particular with the implementation of the EU-Africa dialogue, proposals are encouraged to include third country participants, especially those established in Africa and Asia
Categories: Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


НОВО: Награда на Нестле за създаване на споделена стойност 2016

 • Краен срок: 28 Февруари 2015 г.
  Наградата на Нестле за създаване на споделена стойност за 2016 г. е отворена за номинации. Тя е насочена към иновативни и финансово значими проекти, както и програми с високо въздействие върху храненето, водата или развитието на селските райони.
 • НОВО: BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”
  Краен срок: 13 януари 2015 г.
  Стипендии за успех могат да получават само студенти, които са положили успешно всички изпити по учебен план до момента на кандидатстване за стипендия и чийто среден успех от предходните два семестъра (за първокурсниците – от първия семестър) е не по-нисък от добър 4.00.
 • НОВО: Фотоконкурс "Панооорама II" – Национален фотографски конкурс за панорамни снимки
  Краен срок: 20 декември 2014 г.
  Фотоконкурс „ПАНОООРАМА II“ се организира от Pixel PLUS и „Photoplace“ – Варна
  Тема – Панорамни снимки – пейзажи, архитектура, подводни и т.н
  Споделете колко широко виждате света около себе си и спечелете уникални награди!
 • НОВО: Фонд "Условия на труд"
  Краен срок: текущо
  Право да кандидатстват за финансиране на проекти и програми за подобряване условията на труд с браншова значимост и приложимост на резултатите; разработване и издаване на учебни и информационни материали и организиране и провеждане на специализации в областта на здравословните и безопасни условия на труд имат всички физически и юридически лица, отраслови, браншови, регионални и областни съвети по условия на труд.
  Финансирането се осъществява чрез възстановяване до 30 на сто от одобрените и действително направени разходи по проекта с който се кандидатства.
  Максимален размер на средствата за финансиране от фонда: до 30% от одобрените и действително извършени разходи за реализиране на проекта, но не повече от 100 000 лв.
 • НОВО: Конкурс за фотографии "Изфукай се с гората си"
  Краен срок: 8 февруари 2015 г.
  FOREST EUROPE има удоволствието да Ви покани за участие във второто издание на конкурса. През 2014 г. темата е: да покажем как ни защитават горите и как ние ги защитаваме!
  Конкурсът ще се проведе в две категории:
  – За снимки, направени с мобилен телефон;
  – За снимки, направени с цифров фотоапарат.
  В конкурса може да участва всеки. Единственото условие е да участвате със снимка на гора, която се намира в Европа.
 • НОВО: Стипендии за докторанти CENDARI
  Краен срок: 15 декември 2015 г.
  Проектът CENDARI е четиригодишен проект за съвместни научни изследвания, насочени към интегриране на цифрови архиви и ресурси за средновековни и съвременни европейски исторически изследвания. Фокусът е върху две пилотни области за научни изследвания: Първата световна война и средновековната европейска култура. Проектът е финансиран от Седма рамкова програма на Европейската комисия за научни изследвания.
  Стипендиите CENDARI са достъпни за млади изследователи при партньорски институции: Trinity College Дъблин, Ирландия, Кингс Колидж Лондон, Великобритания, Национална библиотека на Чешката република, Гьотинген Център за дигитални хуманитарни науки (GCDH), Университет на Гьотинген, Германия, и Университет в Щутгарт и библиотека за съвременна история, Германия.
 • НОВО: Курс за обучение за НПО ресурси – финансови, човешки, лични, 19 – 25-ти март, 2015, Тун, Швейцария
  Краен срок: 12 януари 2015 г.
  Курсът на обучение е създаден, за да отговори на конкретни нужди на младежки НПО: Изследване на стратегии за създаване на финансова основа, която включва финансиране от местната общност; за укрепване на човешките ресурси чрез набиране, мотивиране и овластяване на доброволци; управление на личните ресурси за мениджъри на неправителствени организации.
  Курсът е предназначен за мениджъри, ръководители на проекти, обучители и ръководители на НПО от България, Германия, Израел, Италия, Йордания, Черна гора, Палестина, Полша, Швейцария, Турция, Украйна.
 • НОВО: Erasmus Mundus Master’s in Journalism, Media and Globalisation
  Краен срок: 10 януари 2015 г.
  Докторантура Mundus в областта на журналистиката е двегодишен, международен образователен курс, който предоставя солидна основа за анализ и описване на глобалните промени. На базата на журналистическите умения, обучението предлага уникално съчетание на журналистика, медийни изследвания и социални науки.
  Програмата за журналистика Mundus се състои от първа обща година за всички студенти в Aarhus University и Danish School of Media and Journalism, и специализация през втората година в една от четирите европейски партньора на програмата:
  – Бизнес и финансова журналистика (City University, London)
  – Войни и конфликти (Swansea University)
  – Медии и политиката (University of Amsterdam)
  – Журналистика и медии в различните култури (University of Hamburg)
 • НОВО: Google Software Engineering Internship
  Краен срок: 29 декември 2014 г.
  Google is currently hiring a Software Engineering intern who will be based in one of their largest global engineering centers in Sydney, Australia. The internship will last 12 weeks from May to September 2015. At Google, engineers not only revolutionize search, they routinely work on massive scalability and storage solutions, large-scale applications and entirely new platforms for developers around the world. From AdWords to Chrome, Android to YouTube, Social to Local, Google engineers are changing the world one technological achievement after another.
 • НОВО: Световната банка набира стажанти
  Краен срок: за лятната стажантска програма (юни-септември) са от 1 декември до 31 януари всяка година, а за зимната (декември-март) – от 1 септември до 31 октомври всяка година
  Стажовете са платени и са насочени към студенти, които се интересуват от социални и икономически въпроси и които са граждани на страните акционери в Световната банка. Кандидатите трябва да притежават бакалавърска степен и да са записани редовно обучение магистратура или докторантура.
  Областите, в които се търсят стажантите, са икономика, финанси, развитие на човешките ресурси (обществено здравеопазване, образование, хранене, демография), социални науки (антропология, социология), земеделие, околна среда, развитие на частния сектор и пр. Изисква се отлично владеене на английски език.
 • НОВО: Fellowships at the Centre for Global Cooperation Research
  Краен срок: 4 януари 2015 г.
  Стипендиите се предлагат основно в областта на хуманитарните и социалните науки (включително социалната психология), но могат да бъдат предоставени на учени в областта на икономиката, правото и природните науки.
  През 2015 г. изследването ще се фокусира върху "Микро-политика и модели на легитимността при международни преговори".
  Обучението ще започне през октомври 2015 г. и ще продължи от 6 до 12 месеца.
 • НОВО: Artistic Meditation Retreat for Artists 2-weeks Program, 11-24 август 2015, Тайланд
  Краен срок: 16 декември 2014 г.
  Очаква се да се съберат 25-30 художници от различни художествени дисциплини, от цял свят, за двуседмичен период на художественото творчество и медитация в красивото светилище в Phu Ruea, Североизточен Тайланд.
  Настаняване, храна и пътни се покриват от организаторите.
 • НОВО: Ежегоден конкурс за наградата „Eврика” за млад мениджър
  Краен срок: 15 декември 2014 г.
  Наградата ще получи този млад мениджър на възраст до 35 години, който е успял да постигне значими успехи през годината и е показал видими способности за самоусъвършенстване и развитие.
  Кандидатите могат да бъдат предложени от своите фирми, от редакции, обществени организации или сами да заявят участието си.
 • НОВО: Ежегоден конкурс за наградата „Eврика” за млад изобретател
  Краен срок: 10 декември 2014 г.
  Право на участие в конкурса имат български граждани, които не са навършили 35 години към датата на подаване на заявката за патент и не са навършили 39 години към 31 декември на годината, за която се присъжда наградата. Те следва да представят свои изобретения и/или изобретения, в които са съавтори с принос по-голям от 50%.
 • НОВО: Ежегоден конкурс за наградата „Eврика” за млад фермер
  Краен срок: 10 декември 2014 г.
  Право на участие в конкурса имат български граждани, които не са навършили 35 години към 31 декември в годината, за която се присъжда наградата.
Categories: Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Крайният срок за подаване на номинации в кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“ е удължен
  Краен срок: 30 ноември 2014 г.
  ИАГ и БДЗП обявиха конкурс с награди за всеки, който спомогне разкриването на престъпления срещу дивата природа.
  Кампанията има за цел да популяризира случаите, в които любители на природата или професионалисти спомагащи разследването, предотвратяването или друга дейност отнасяща се до престъпленията срещу дивата природа са предприели действия, за да предотвратят или разкрият дадено престъпление. Примери за подобни престъпления са незаконното залавяне на животни от дивата природа и отглеждането им в плен, ограбване на гнезда, яйца и малки от дивата природа; трафик и търговия със защитени видове; използване на незаконни методи за лов с примамки и отрови; бракониерски острел; незаконно препариране и др.
  Всеки желаещ може да направи номинация в кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“. Можете да номинирате както себе си, така и ваш колега или познат. Изпратете кратко описание на извършеното според вас престъпление (не повече от 500 думи) и действията, които сте предприели то да бъде предотвратено. За допълнителни доказателства за действията предприети от кандидата ще се считат снимки, кореспонденция с институция, както документи доказващ развитието на случая.
  Кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“ ще предостави 10 бр. награди по 150 лв.
 • НОВО: „Софтуерна академия на Телерик“ – Програмиране за начинаещи и напреднали
  Краен срок: 7 декември 2014 г.
  „Софтуерната академия на Телерик“ e интензивна програма за обучение на софтуерни инженери, която предоставя практически опит и задълбочени знания по програмиране, необходими за вашето успешно кариерно развитие в ИТ индустрията.
  Безплатното практическо обучение, част от инициативата „Академията на Телерик“, е подходящо както за напълно начинаещи програмисти, quality assurance инженери, developer support инженери и front-end разработчици, така и за хора с опит в разработката на софтуер.
  В рамките на програмата ще изучите основите на програмирането, езика C#, HTML, CSS и JavaScript, съвременните .NET технологии, технологии за създаване на мобилни, уеб и десктоп приложения. Отличилите се с най-високи резултати по време на обучението курсисти ще получат сертификат от „Академията на Телерик“.
  За да се включите в инициативата, е необходимо да кандидатствате и да се явите на входен изпит, който включва тест по информационни технологии, английски и IQ.
 • НОВО: Конкурс за озеленяване на до два общински терена в малко населено място
  Краен срок: 7 декември 2014 г.
  Конкурсът е част от проекта „Обичам моето село и се грижа за него" на Фондация "Евроразвитие 2007" е Основна цел на проекта е да популяризираме и дадем пример за активно гражданство в действие, в малките населени места.
 • НОВО: FUNCITY обяви конкурс за младежки инициативи в чест на Варна – Европейска младежка столица 2017
  Краен срок: 30 ноември 2014 г.
  В рамките на своята инициатива FUN Capital (Забавна столица), Сдружение „Варненски Младежки Фестивал” обявява конкурс за 5 забавни и нестандартни, еднодневни младежки инициативи на територията на Варна, които да обогатят календара от младежки събития в града. Идеята на организаторите на FUNCITY е да подпомогнат реализирането на подобни инициативи извън летния сезон, когато няма толкова възможности за младите, като част от инициативите бъдат изнесени в кварталите на града, така че да покрият максимално голяма територия.
  Инициативите трябва да имат следните цели:
  – предоставят смислено свободно време на младите хора
  – осигуряват интересни дейности за младежи от 15 до 29 години да се включат като доброволци, артисти, участници или публика
  – осигуряват възможности за партньорство между младежките организации във Варна и популяризиране на техните дейности.
  Дейностите трябва да се развиват поне в една от следните области:
  – Музика
  – Спорт
  – Танци
  – Сценични изкуства
  – Визуални изкуства
  Поканата е отворена за младежи, неформални групи и младежки организации от Варна, които имат креативни идеи за младежки инициативи. Те ще трябва да планират реализирането на своите еднодневни инициативи в периода Декември 2014 – Май 2015 и Септември – Ноември 2015. Целта е инициативата FUN Capital да предложи интересни дейности за младежи извън летния период, когато възможностите са ограничени.
  Сдружението „Варненски Младежки Фестивал” осигурява:
  – Финансова подкрепа – до 850 лв. на инициатива
  – Техническа подкрепа – озвучение, реклама и популяризиране
  – Качествена подкрепа – обучения за екипите и менторство при подготовка на инициативите
  Всички желаещи да кандидатстват трябва да подготвят резюме на идеята си до 1 стр. с примерен бюджет.
 • НОВО: Конкурс за участие в Созополски семинари по творческо писане, 18-22 юни 2015
  Краен срок: 20 март 2015 г., 22:00 ч.
  Програмата на семинара включва интензивни всекидневни уъркшопове по творческо писане, дискусии под формата на кръгли маси, лекции, изнесени от гост-лекторите, и литературни четения на преподавателите и участниците в програмата. За участие в семинара могат да кандидатстват писатели от България и от англоговорящи страни, включващи, но неограничени до Великобритания и САЩ. До участие ще бъдат допуснати общо десет кандидати, които ще получат стипендии.
 • НОВО: Конкурс за включване на разкази в "Words Without Borders"
  Краен срок: 15 януари 2015 г., 17:00 ч.
  Фондация "Елизабет Костова" (ФЕК) и литературното списание "Words Without Borders" обявяват конкурс за разкази от съвременни български писатели, които ще бъдат публикувани в тематично обособена българска рубрика на списанието през пролетта на 2015 г.
  Конкурсът е насочен към преводачи на съвременна българска литература. Всеки преводач може да кандидатства с до два разказа.
 • НОВО: Световната банка набира стажанти
  Краен срок: за лятната стажантска програма (юни-септември) – от 1 декември до 31 януари всяка година, а за зимната (декември-март) – от 1 септември до 31 октомври всяка година
  Световната банка започна набирането на канидати за своите зимна и лятна стажантски програми. Стажовете са платени и са насочени към студенти, които се интересуват от социални и икономически въпроси и които са граждани на страните акционери в Световната банка. Кандидатите трябва да притежават бакалавърска степен и да са записани редовно обучение магистратура или докторантура.
  Областите, в които се търсят стажантите, са икономика, финанси, развитие на човешките ресурси (обществено здравеопазване, образование, хранене, демография), социални науки (антропология, социология), земеделие, околна среда, развитие на частния сектор и пр. Изисква се отлично владеене на английски език.
 • НОВО: Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи 2014-2015
  Краен срок: 30 януари 2015 г.
  Българска фондация Биоразнообразие обяви Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи в областта на Биологичното разнообразие и управление на защитените територии. Могат да кандидатстват дипломанти от всички български висши учебни заведения (бакалаври, магистри и докторанти), чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса: опазване на биоразнообразието, устойчиво управление на природните ресурси и природозащитно образование.
  Основно условие е географския обсег, на който се провеждат част или всички дейности по дипломната работа,да засяга и територията на Централна и/или Западна Стара планина.
  Финансирането на всяка дипломна работа е на стойност до 1000 лева.
 • НОВО: Лятно училище "Гражданска устойчивост в условия на криза", 5-11 юли 2015, Флоренция, Италия
  Краен срок: 15 декември 2014 г.
  Проектът LIVEWHAT обявява покана за набиране на заявления за лятно училище на тема " Гражданска устойчивост в условия на криза", организирана в Центъра за социално движение изследвания.
  Лятната школа е отворена за аспиранти, както и за млади изследователи със специален интерес към участие и мобилизация в периоди на кризи от различни области на образованието, включително и политически науки, политическа социология, политическа комуникация и политическа антропология.
 • НОВО: Европейска прес награда за постижения в областта на журналистиката
  Краен срок: 31 декември 2014 г.
  Могат да бъдат номинирани журналисти от всички 47 страни от Европа, съобразно членството в Съвета на Европа.
  Награда: 10 000 евро
  Седем фондации съвместно връчват Европейските награди за журналистика. Целта на наградите е да почетат на журналистиката от най-високо качество в Европа. Наградите се връчват в категориите:
  – Разследващи репортажи награда
  – Изключително писане
  – Награда на коментатор
  – Награда на иновации
  – Специалната награда
  Кандидатстващите материали могат да бъдат приети в езика на оригиналното им публикуване.
 • НОВО: Летен стаж в Ройтерс
  Краен срок: 1 декември 2014 г.
  За студенти и завършили с опит в журналистиката.
  Стипендиантите работят 10 седмици (начало юни 2015) в Ню Йорк или Торонто, Мексико сити, Сао Паоло.
 • НОВО: Стипендии Айфел
  Краен срок: 9 януари 2015 г.
  Програмата за стипендии Eiffel Excellence е създадена от френското Министерство на външните работи и международното развитие, за да се даде възможност на френските висши учебни заведения да привлекат най-добрите чуждестранни студенти да се запишат в техните магистърски и докторантски курсове.
  Стипендиите Eiffel се предлагат в три основни области:
  – Инженерни науки (инженерни науки; точни науки: математика, физика, химия и науки за живота, нано- и биотехнологии, науки за земята, науки за Вселената, науки за околната среда, информация и комуникация науката и технологиите);
  – Икономика и управление;
  – Право и политически науки.
  Програмата е за кандидати с не-френско гражданство. За магистърските програми кандидатите трябва да са не по-възрастни от 30 години и за докторантура кандидатите трябва да са под 35-годишна възраст.
  Програмата Eiffel не покрива таксите за обучение.
  Очаква се да кандидатстват отлични студенти, които желаят да получат магистърска или докторска степен във френски институции на висшето образование.
  Месечната стипендия е в размер на 1181 евро за магистри и 1400 евро за докторанти.
 • НОВО: Стипендии за докторанти на Facebook Fellowship
  Краен срок: 6 януари 2015 г.
  Facebook ще връчи до 12 двегодишни стипендии (37 000 щ.д. годишно) в специалностите:
  – Architecture;
  – Data Mining;
  – Databases;
  – Distributed Systems;
  – Computer Vision;
  – Human-Computer Interaction & Social Computing;
  – Economics and Computation;
  – Machine Learning;
  – Natural Language Processing;
  – Networking & Operating Systems;
  – Programming Languages & Compilers;
  – Security & Privacy;
  – Software Engineering.
 • НОВО: PACT Zollverein творческа резиденция
  Краен срок: 4 декември 2014 г.
  Могат да кандидатстват артисти в областта на танца, пърформънса, медийните изкуства или музика.
  Покриват се: Дневни и пътни разходи, настаняване, студио и техническо оборудване.
 • НОВО: Грантове на United Nations Democracy Fund
  Краен срок: 331 декември 2014 г.
  UNDEF ще финансира двегодишни проекти (от 100 000 до 300 000 щ.д.) в една или повече от шестте основни области:
  – Развитие на общността
  – Върховенството на закона и правата на човека
  – Инструменти за демократизацията
  – Медии
  – Жени
  – Млади хора
 • НОВО: Стипендии Leo Baeck за докторанти – Leo Baeck Institute London
  Краен срок: 1 февруари 2015 г.
  За изследователи на областта на историята и културата на немскоговорящото еврейство.
  Стипендия: 1 150 евро месечно.
Categories: Uncategorized

FACE 2015


Уважаеми колеги,

Приложено изпращам писмо с информация за стартиране на процеса за подбор на отбор за Европейското състезание по първа помощ FACE 2015. Във връзка с това се обръщам към вас с молба да подкрепите всички желаещи да станат част от отбора на България и да разпространите настоящото писмо сред мрежата от доброволци във вашите области.

С цел по – широко популяризиране на тази много очаквана вест, всички документи за кандидатстване могат да бъдат разпространени и във вашите фейсбук групи и да бъдат изтеглени от следния линк: http://youth.redcross.bg/wp-content/uploads/Face_2015.rar

Предварително ви благодаря за помощта и подкрепата

Пожелавам успех на всички, желаещи да участват в Представителния отбор на БЧК за Европейското състезание по първа помощ FACE 2015!

Лека и приятна вечер,

Деница

Деница Баръмова

Директор на Дирекция БМЧК

Български Червен Кръст

бул. Джеймс Баучер, 76

София 1407

тел.:+359 2 8164807; факс: +359 2 8164 780

мобилен тел.: +359889778009

E-mail: d.baramova ; Skype: dbaramova

Български младежки Червен кръст

youth.redcross.bg

Kriterii_za_podbor_2015.doc

anketna.karta.face.doc

FACE_15.pdf

Categories: Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: SmartUp Challenge за студенти
  Краен срок: 20 ноември 2014 г.
  SmartUp Challenge е програма по предприемачество, която предоставя на младежи (18 – 26 г.) от България, Унгария, Румъния и Словакия възможността да усвоят жизнено важни умения -лидерство и иновативност, необходими за стартирането на собствен бизнес. Посредством тези умения, младите предприемачи ще имат потенциала да променят обграждащата ги реалност.
  Имаш ли идея за бизнес? Ние ще ти помогнем да я превърнеш в реалност!
  Ако участваш в програмата SmartUp Challenge, ти ще имаш възможност да:
  – присъстваш на безплатни уебинари в подготовката за Open Innovation Challenge
  – да представиш идеята си за бизнес по време на Деня на Младия Иноватор/Young Innovators Day/
  – да разработиш предложение, работейки с бизнес доброволците на Citi и експертите на Джуниър Ачийвмънт България
  – да общуваш с потенциални клиенти и да тестваш бизнес идеята си
  – да се присъединиш към Лятното Училище на SmartUp.
  SmartUp Challenge е програма по предприемачество, която предоставя на младежи (18 – 26 г.) от България, Унгария, Румъния и Словакия възможността да усвоят жизнено важни умения -лидерство и иновативност, необходими за стартирането на собствен бизнес. Посредством тези умения, младите предприемачи ще имат потенциала да променят обграждащата ги реалност.
  В проекта могат да се включат всички студенти от България, които имат интерес в тази област. Те могат да подават своите решения на зададения казус до 21 ноември 2014 г. на сайта http://www.smartupchallenge.org. Въз основа на подадените решения ще бъдат избрани 50 студента, които да участват в Националното иновационно предизвикателство, което ще се проведе на 3 декември 2014 г. в град София. След приключване на събитието, отборите ще имат няколко месеца, в които да развият своята идея за стартиране на нов бизнес, разрастване на вече съществуваш такъв или стартиране на специфични проекти, свързани с отваряне на нови работни места. По време на своята работа отборите ще бъдат консултирани от консултанти на CITI Bank, а 10 най-добре представили се участници ще участват в Международен летен лагер по предприемачество през лятото на 2015 г в Румъния.
 • НОВО: Конкурс по писане „Толкова сходни, толкова различни, толкова европейски“
  Краен срок: 27 февруари 2015 г., по обед
  Европейската комисия има голямо желание да научи какво мислите Вие:
  – Какви са Вашите впечатления от разширения Европейски съюз?
  – Как разширеният Европейски съюз може да отговори на предизвикателствата на бъдещето?
  Споделете Вашето мнение по единия или двата въпроса в статия (до 1000 думи) и спечелете страхотни награди!
  В конкурса могат да участват лица на възраст 18–25 г.
  В конкурса могат да участват граждани на 28-те държави, членки на ЕС.
  Участниците трябва да са на възраст от 18 до 25 години към крайния срок за предаване на текстовете.
  Участниците трябва да пребивават в държава, членка на ЕС.
  Можете да напишете своя текст на всеки официален език на Европейския съюз.
 • НОВО: Обучение по набиране на средства от индивидуални и корпоративни дарители за организации, работещи в социалната сфера, 1 и 2 декември, София, Парк-хотел Витоша
  Краен срок: 21 ноември 2014 г.
  Българският център за нестопанско право, съвместно с Фондация ПАЦЕП организира двудневно обучение по набиране на средства от индивидуални и корпоративни дарители за организации, работещи в социалната сфера. Обучението има за цел да помогне на участниците да получат полезни знания и практически умения за набиране на средства от дарители. Обучители ще бъдат г-н Ян Крупа и г-жа Яна Ледвинова, експерти на Чешкия център за набиране на средства (Czech Fundraising Center).
  – Ниво на обучението: начинаещи.
  – Езикът на обучението е английски, като организаторите са осигурили превод на български. Ползването на английски език ще бъде предимство за кандидата, тъй като ще улесни неформалните дискусии извън обучителната програма.
 • НОВО: Онлайн курс на тема социални медии в журналистиката, 3 декември от от 2.00 ч EDT.
  Краен срок: не е посочен
  Уебинар на тема „Социални медии и анализи: полезни стратегии и инструменти“ ще се състои на 3 декември от от 2.00 ч EDT. Събитието се организира от Poynter News University и предлага на репортерите изчерпателна информация за това как да използват социалните мрежи в своята работа, как да намират достоверни източници по време на сензационни събития, как да боравят с аналитични инструменти и т.н.
  Регистрацията за курса вече е отворена, като таксата за участие е 29.95 долара. Тя покрива учебни материали и достъп до архивни материали.
 • НОВО: Проект „Красива България" 2015
  Краен срок: 19 януари 2015 г.
  Допустими кандидати в кампанията са общините и областните управители, държавните институции, контролните органи и вписаните от компетентните органи като юридически лица религиозни институции (вкл. църковни настоятелства) и читалища, които са собственици на оферираните обекти или са с делегирани права за тяхното стопанисване и управление.
  Допустими проекто-предложения в кампанията са свързаните със строително-монтажни/ремонтни работи на:
  – сгради или самостоятелни обекти в тях, вкл. прилежащите им външни пространства, които са за обществено обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата, транспорта и съобщенията, спорта и социалния туризъм, почивното дело, вероизповеданията, публични площи за обществено ползване като площади, паркове и градини и мемориални обекти в тях;
  – обекти със статут на недвижима културна ценност;
  – сгради или самостоятелни обекти в тях, вкл. прилежащите им външни пространства, които са за обществено обслужване в областта на: образованието и науката – детски ясли и градини, училища, вкл. висши, научни и академични звена и др. подобни; здравеопазването – лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ и др. подобни; предоставянето на социални услуги в общността, които не са от резидентен тип – дневни центрове, центрове за обществена подкрепа, центрове за социална рехабилитация и интеграция, центрове за работа с деца на улицата, социално учебно-професионални центрове, звена „Майка и бебе", приюти и обществени трапезарии;
  – съществуващи сгради или самостоятелни обекти в тях, или ново строителство с цел предоставяне на социални услуги от резидентен тип – център за настаняване от семеен тип, център за временно настаняване, кризисен център, защитено жилище, наблюдавано жилище и преходно жилище.
  Общата стойност на бюджета за всеки кандидатстващ обект е минимум 30 000 лв. с ДДС и максимум 300 000 лв. с ДДС, като изискуемата минимална съфинансираща вноска от всеки кандидат ще е 50% (по мерки М01 и М02) или 20% (по мярка М02-01).
  Кандидатите няма да имат ограничение за броя на проекто-предложенията, с които ще кандидатстват.
 • НОВО: Фондация „Човешката библиотека“ кани всички художници в новия Копнеж за корица на „Приказки за Юнаци и злодеи: Промяна“
  Краен срок: 21 декември 2014 г.
  „Приказки за Юнаци и злодеи: Промяна“ е предстоящо издание в поредица „Човешката библиотека“. Книгата разказва за гражданските протести от миналата година, окупацията на СУ „Св. Климент Охридски“ от Ранобудните студенти и други зреещи промени. Тя представлява колективна история: в случването, споделянето и написването й участват осемнадесет души. „Промяна“ дава още един поглед към събитията от 2013 година – различен от онова, което видяхме в медиите; допълващ онова, което четохме в блоговете; съсредоточен върху чисто човешката им страна.
 • НОВО: Безплатен онлайн курс за производство на биогаз от земеделски остатъци и отпадъци
  Краен срок: текущ
  Германската Академия за възобновяеми енергийни източници организира безплатен онлайн курс за производство на биогаз от земеделски остатъци и отпадъци. Обучението е част от проект "SustainGas", финансиран от Европейската комисия. Партньор по проекта за България е Фондация за околна среда и земеделие. Курсът има няколко работни езика, вкл. български, и следва да бъде завършен най-късно до 13.03.2015 г.
 • НОВО: Национален конкурс за детска рисунка „Св.Трифон Зарезан”
  Краен срок: 15 януари 2015 г.
  Организатори:
  Министерство на образованието и науката
  Национален дворец на децата – гр. София
  Регионален инспекторат по образование – гр. Бургас
  Община гр. Сунгурларе
  Общински детски комплекс – Сунгурларе
  Национално издателство „Аз-буки”
  Конкурсът-изложба за детска рисунка на тема „Св.Трифон Зарезан” е посветен на традиционния празник на лозаря и винаря Трифон Зарезан и на Деня на гр. Сунгурларе – 14 февруари.
  Целта на конкурса е да съхрани и популяризира българския народен обичай „Трифон Зарезан”.
  УЧАСТНИЦИ:
  Ученици от 7 до 18 години, разпределени в три възрастови групи:
  7 – 10 г.; 11 – 14 г.; 15 – 18 г.
  ТЕМАТИЧЕН ОБХВАТ:
  – Обреди и ритуали за „Св.Трифон Зарезан” от различни краища на България.
  – Предания и митове, свързани с плодородието, с виното и винопроизводството.
  Всеки участник може да участва в конкурса с най-много три творби.
  В конкурса могат да участват творби на:
  – живописта;
  – графика (рисунка, карикатура);
  – скулптура;
  – приложно-декоративни творби и проекти.
 • НОВО: 10 издание на Националния конкурс за коледна картичка „Весела Коледа за всички“
  Краен срок: 12 декември 2014 г.
  Художествена галерия „Димитър Добрович” – Сливен, фирма „Сименс“ и в-к „Сливенско дело“ имат удоволствието да отправят покана за участие в Десетото издание на Националния конкурс за коледна картичка, под наслов „Весела Коледа за всички“.
  По традиция, всички картички, участващи в конкурса, ще бъдат предоставени в навечерието на Бъдни вечер и Рождество Христово на социалния патронаж в градовете – Сливен, Котел, Нова Загора, Твърдица и в домовете за стари хора от Сливен и Нова Загора.
  Малки приятели от цялата страна,
  2 500 възрастни хора от Сливенска област очакват Вашите поздравления, които ще ги зарадват и стоплят през светлите новогодишни празници.
  Участвайте и нарисувайте своята най-красива коледна картичка!
  През 2014 година участниците в конкурса, ще бъдат селекционирани в четири възрастови групи:
  I група – до 7 години
  II група – от 7 до 11 години
  III група – от 11 до 15 години
  IV група – над 15 години
  във всяка от които ще бъдат раздадени отличия – награди и грамоти за:
  първо, второ и трето място и поощрителни награди.
 • НОВО: Семинар по бежанско право: Особености на съдебната защита по закона за убежището и бежанците, 13 ноември 2014г.
  Краен срок: asap
  Центърът за обучение на адвокати "Кръстьо Цончев" със съдействието на Български хелзинкски комитет и подкрепата на Върховния комисариат за бежанците на ООН организират семинар по бежанско право на тема: "Особености на съдебната защита по Закона за убежището и бежанците", предназначен за адвокати от Софийска адвокатска колегия.
  Семинарът ще се състои на 13 ноември 2014г. от 14.00 до 17.00 ч. в сградата на Центъра за обучение на адвокати, София, ул."Калоян" №8, етаж 4.
  Броят на участниците е ограничен до 25 души. Изискването към обучаемите е да са вписани и действащи адвокати. За записване желаещите могат да изпратят своите имена и телефон за връзка на refunit(лкьомба)bghelsinki(точка)org или да се обадят на 02 981 3318 или 02 988 0057.
 • НОВО: Награди на EMAS 2015
  Краен срок: 30 януари 2015 г.
  ЕК кани за участие в надпреварата за наградите на EMAS (EU Eco-Management and Audit Scheme), които са насочени към отличаване на публични и частни организации за демонстриране на практични, по-екологични и по-устойчиви модели на производство на стоки и предоставяне на услуги.
  EMAS (еко-мениджмънт и одит) е инструмент за управление на организациите, насочени към подобряване на техните екологични и финансови резултати и популяризиране на техните екологични постижения.
 • НОВО: Vanderbilt International Summer Research Academy, 8 юни – 1 август 2015, Vanderbilt University, Nashville, TN, USA
  Краен срок: 15 януари 2015 г.
  Лятното училище е предназначено за студенти в областта на биомедицинските изследвания, които не са граждани на САЩ.
 • НОВО: Европейски младежки конкурс за есе на UAEM
  Краен срок: 24 ноември 2014 г.
  Могат да кандидатстват жителите на европейските страни, под 30-годишна възраст и с интереси в темите: здравеопазването в световен мащаб, права на човека и достъп до лекарства.
  Награди: публикации на есетата; парични награди от 100 до 250 евро + за големия победител поемане на всички разходи за участие в Европейска конференция на UAEM в Лондон, Обединеното кралство, през на април 2015 г.
  Вашето есе трябва да отговори на следните въпроси: Защо днес достъпът до лекарства е неотложен европейски въпрос? Каква роля трябва да играят университетите в решаването на световния достъп до лекарства и иновации?
  Есетата ще бъдат приемани само на английски език. Есето не може да надвишава 1500 думи.
 • НОВО: 13 финансирани изцяло докторанти в областта на изследване на рака
  Краен срок: 28 ноември 2014 г.
  Институтът за изследване на рака, базиран в Лондон, е един от най-влиятелните институти за изследвания на рака с над 100-годишна история.
  Програмата започва през октомври 2015 г.
 • НОВО: Erasmus Mundus: The European Masters in Lifelong Learning
  Краен срок: 10 декември 2014 г.
  The European Masters in Lifelong Learning: Policy and Management (MA LLL) изгражда специалисти за проектиране и разработване на образователни и обучителни стратегии за учене през целия живот.
  Програмата се предлага от консорциум от три европейски университета и австралийски университет:
  – Отдел „Образование”, Факултет по изкуствата, Aarhus University, Копенхаген, Дания;
  – Институт по образованието, Лондонски университет, Великобритания;
  – Факултет по психология и образование в Университета на Deusto, Билбао, Испания;
  – Melbourne Graduate School of Education, Университет на Мелбърн, Австралия.
 • НОВО: John S. Knight Journalism Fellowships at Stanford University
  Краен срок: 1 декември 2014 г.
  John S. Knight Journalism ще подбере 20 стипендианти от цял свят за обучение в продължение на 10 месеца в Stanford University, САЩ.
  За да станете стипендиант не е необходимо да сте завършили колеж, но трябва да имате 5 години журналистически опит (7 години – за кандидатите от САЩ.
  Ще се разглеждат кандидатури от:
  – Журналисти, наети от новинарска организация или на свободна практика;
  – Предприемачи и новатори в областта на журналистиката;
  – Бизнес мениджъри в областта на журналистиката.
  Стипендии: 65 000 щ.д. за 10 месеца.
 • НОВО: Стипендии за докторанти в Центъра за екологичен и еволюционен синтез, Осло
  Краен срок: 24 ноември 2014 г.
  Ако имате магистърска степен по биология, антропология, еволюционна биология и биоинформатика, кандидатствайте за 3-годишна докторска специализация в Центъра за екологичен и еволюционен синтез в Осло, Норвегия.
  Годишната стипендия варира от 50 000 до 56 000 евро.
Categories: Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИE


 • НОВО: LIFE Action Grants
  Краен срок: 24 октомври 2014 г.
  Крайният срок за подаване на "традиционните" проекти е официално удължен до петък, 24 октомври 2014 г., 16:00 часа местно време в Брюксел, вместо на 16 октомври.
 • НОВО: Rinker’s Challenge
  Краен срок: 31 декември 2014 г.
  Новосъздаденият Център „Ринкър“ към Фондация „Помощ за благотворителността в България“ обявява старт на програмата за предприемачи Rinker’s Challenge. Конкурсът е отворен до 31 декември 2014, а кандидатстването става с бизнес идея.
  Център "Ринкър" за предприемачество и обучение е създаден да насърчава образованието, ученето през целия живот и да подпомага предприемачеството и развитието на бизнеса в България. Приоритетни области за Центъра са развитието на селските райони и разпространението на социалното предприемачество.
  Центърът се управлява от Фондация “Помощ за благотворителността в България” (ФПББ). Основан е през 2014 година.
  Могат да участват:
  а/ индивидуални физически лица или екипи от хора, които не са обединени в юридическо лице;
  Програмата е отворена включително за хора със свободни професии, земеделски производители и други;
  б/ юридически лица, които са:
  – Търговски дружества
  – Организации с нестопанска цел
  – Читалища
  – Кооперации
  – Земеделски производители
  Търсим нашите предприемачи във всички сфери на бизнеса: образование, информационни технологии, култура, земеделие, био-земеделие, преработване на земеделска продукция, социални услуги, здравеопазване, лека промишленост и други.
  Насърчаваме участието на проекти от община Попово, област Търговище, но ще подкрепим проекти в цяла България.
  Трите най-добри бизнес проекта ще получат стартово финансиране в размер до 20 000 лева всеки.
 • НОВО: Конкурс за иновативни бизнес проекти
  Краен срок: за изпращане на кратки писмени представяния – 31 октомври 2014 г.
  Целта на провеждането на конкурса е да се генерират иновативни бизнес идеи с висок потенциал за реализация. Проектите трябва да са свързани някои от следните сектори: минна индустрия; преработвателна индустрия; компоненти и системи за енергийна ефективност и ВЕИ; химическа промишленост; рециклиране на отпадъци и опазване на околната среда; електроника, електрически двигатели. Под иновативна бизнес идея (иновативен проект) се има предвид продукт, процес, услуга или бизнес модел, който представлява технологична новост с полезен ефект и задоволява реална пазарна потребност (ниша) на българския пазар. Когато кандидатите предлагат идея, те трябва да докажат, че тя има практическо приложение, както и да се ангажират с развитието на проекта.
  На първия етап от конкурса участниците трябва да предоставят писмено резюме на проекта, което да включва описание на идеята, конкурентни предимства и пазарен потенциал, бюджет и основни финансови параметри, както и представяне на екипа. Одобрените за втори етап кандидати ще бъдат поканени да представят подробни бизнес план и финансова обосновка. Третият етап представлява презентация на проектите пред журито на конкурса.
  До три проекта ще бъдат подкрепени от фонда на „Асарел-Медет” АД под формата на дялова инвестиция, с обща стойност 200 000 евро.
 • НОВО: Покана за участие в национален младежки форум на тема "Младите не искат да са бeзработни!", 12-14 декември 2014 г., гр. Карлово
  Краен срок: 14 ноември 2014 г.
  Сдружение “Младежки и граждански инициативи в Розовата долина” – гр .Карлово кани младежки лидери, младежки работници и хора, работещи с младежи за участие в национален младежки форум на тема “Младите не искат да са безработни!”. Форумът се организира по проект на сдружението, финансиран по Дейност КА3 на Програма “Еразъм +”.
  Форумът ще се проведе от 12 до 14 декември 2014 г. в гр. Карлово. Очаква се във форума да вземат участие 40 представители на младежки и ромски организации на възраст от 18 до 30 години, които ще се включат в дискусиите и обсъжданията за начините за справяне с младежката безработица и изразяват готовност след участието им в националния форум да продължат да работят по места, като консултират месни младежи от ромски и български произход за възможностите и мерките, които предоставят българските институции за справяне с младежката безработица и начините за участие на младите хора в процесите на взимане на решения и формиране на младежки политики.
  Пътните разходи, настаняването и изхранването на участниците се поемат от организаторите за датите на форума.
 • НОВО: ФРГИ обяви конкурс за стипендия „Валери Манчев“
  Краен срок: 15 ноември 2014 г.
  Стипендия „Валери Манчев“ е инициатива на Нотариус Валери Манчев, учредена във Фондация „Работилница за граждански инициативи“.
  Стипендия „Валери Манчев“ осигурява финансова подкрепа на студенти, израснали без родители или в многодетни семейства, учещи в Юридическия факултет на Софийския университет. От кандидатите се изисква много добър и отличен успех от първите две години на следването, както и интерес в областта на нотариалната практика. На стипендиантите се дава възможност и за платен стаж в нотариалната кантора на Нотариус Манчев. Стипендиите са двугодишни, отпускат се на студенти от 3 и по-горен курс, след конкурс.
  Нотариус Валери Манчев е Член на Настоятелството на ФРГИ и решението му да учреди стипендия във фондацията още веднъж доказва, че ние продължаваме да работим за това да има повече индивидуални дарители, подкрепящи каузи свързани с развитието на младите хора и обществото ни като цяло.
 • НОВО: Конкурс на Сдружение “Постоянно образование“ за дипломна работа
  Краен срок: 20 ноември 2014 г.
  Сдружение "Постоянно образование", клон на японския образователен център "Номура", за втора поредна година обявява парична награда от 500 лв. за Дипломна работа, защитена през 2014 г., в която са залегнали принципите на личностното интегрирано образование и засяга някои от следните теми:
  – самопознание, самообразоване и самовъзпитание
  – интегриране на процеси и индивидуални качества
  – гражданско образование и доброволен труд
  – възпитание в толерантност, неагресивност и мир
  – основни цели на образованието
  – живот и работа в общност
  – взаимозависимост във взаимоотношенията
  – преоткриване на общочовешките ценности
  – силата на единността в общностите
  – човек и природа
 • НОВО: Стаж в посолството на САЩ в София
  Краен срок: 29 октомври 2014 г.
  Посолството на САЩ в София и търси да назначи стажанти.
  Могат да кандидатстват студенти, които не са граждани на САЩ, в България или български студенти, учещи в чужбина, включително всички чуждестранни граждани, които са студенти в България. Кандидатите трябва да имат добри академични постиженияи да са навършили 18-годишна възраст към момента на назначаването.
 • НОВО: Национален конкурс "Добротворчество"
  Краен срок: 10 януари 2015 г.
  Конкурсът е разделен на четири категории: за млади музиканти, художници, писатели, а също и за младежи, които желаят да учат висше образование, но са в затруднено финансово положение. Целта е да бъдат подпомогнати младите хора в творческите им търсения като им се предоставят възможности за изява, финансова помощ, форум за споделяне на идеите им и за преосмисляне на мисията си като творци.
 • НОВО: Конкурс за млади поети за Националната литературна награда "Владимир Башев"
  Краен срок: 20 ноември 2014 г.
  Националният литературен музей, Литературният кабинет “Владимир Башев” и Националният дарителски фонд “13 века България” обявяват конкурс за млади поети. На победителя ще бъде връчена Националната литературна награда “Владимир Башев”. Тя се присъжда на всеки две години за издадена стихосбирка на автор до 32 години.
 • НОВО: Конкурс за участие в проект „Училището като център в общността“
  Краен срок: 7 ноември 2014 г.
  Национална мрежа за децата обяви конкурс за участие в проект „Училището като център в общността“. Той се финансира от фондация „Чарлз Стюарт Мотт“.
  Целта на проекта е да реализира в 10 училища в цялата страна модела на community school или училище, което предлага не само образователни услуги, но и привлича към обучението на децата родители, семейство, значими близки и други важни за живота на общността хора.
  В нашето училище учим и се забавляваме заедно. В него ние си помагаме и се подкрепяме. Тук всеки е добре дошъл. Когато някой има проблеми или трудности, всички се обединяваме, за да ги решим. Срещаме се, за да си разказваме за страхотните неща, които правим и искаме да правим. Така ставаме по-силни и активни и мечтите ни са още по-смели. Ние сме щастливи тук, където живеем и с хората, с които се срещаме всеки ден. Училището ни дава много повече от знания – то ни кара да се чувстваме у дома и като част от една задружна и истинска общност.
  Ако това е Вашето училище или искате да бъде, моля запознайте се с подробното описание на процедурата за кандидатстване и попълнете нашия въпросник и го изпратете по е-поща на Пламена Фотева, координатор проект „Училището като център в общността“.
 • НОВО: Erasmus Mundus MA “Euroculture – Европа в останалата част от света”
  Краен срок: 1 декември 2014 г.
  Могат да кандидатстват студенти с бакалавърска степен, с добър английски.
  Фокусът на програмата е върху културните и социални промени, политическия процес на европейска интеграция, ценностите, гражданството и културната идентичност. Програмата учи студентите на методите и уменията, необходими за идентифициране на европейските измерения на социалните проблеми, да събират и обработват съответната информация от европейските институции и организации, както и да отразяват културните аспекти и фактори, които играят роля в процеса на формиране на европейска идентичност и европейската интеграция.
 • НОВО: Семинар "Учим пътищата за социално сближаване", 15-17 декември, Виена, Австрия
  Краен срок: 22 октомври 2014 г.
  Първа EUSDR младежка платформа "Учим пътищата към социалното сближаване" ще се проведе в периода 15-17 декември 2014 г. във Виена и ще обедини 70 педагози от страните от Дунавския регион. Семинарът е организиран от Националната агенция на Австрия и има за цел да отрази ролята на образованието и обучението за социалното сближаване и да проучи стойността на междусекторното сътрудничество в Дунавския регион.
  Работен език: Английски.
  Всички разходи (настаняване, пътни, визи и т.н.), свързани с участие в семинара, ще бъдат покрити.
  Преди да кандидатствате, моля, свържете се с Националната агенция във вашата страна, за да проверите дали тя участва в този конкретен проект и ангажимент за покриване на пътните разходи. След това, можете да кандидатствате за това обучение чрез SALTO онлайн.
 • НОВО: Магистратури на Университета в Берн
  Краен срок: 28 ноември 2014 г.
  Могат да кандидатстват бакалаври, завършили извън Швейцария.
  Стипендия: 1600 CHF / месечно, такса за обучение.
  Канят се да кандидатстват високо мотивирани завършили бакалаври с изключителни качества и отлично познаване на езика на преподаване.
  В допустимите специалности не влиза Biomedical Science.
 • НОВО: Стажове в Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията
  Краен срок: 31 януари 2015 г.
  Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията е агенция на ЕС, насочена към укрепване на защитните сили на Европа срещу инфекциозните болести. Тя е със седалище в Стокхолм, Швеция.
  Могат да кандидатстват наскоро завършили висшисти, които са граждани на една от държавите-членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Македония, Сърбия, Турция и Черна гора.
  Възнаграждение: 1 456,71 евро на месец, пътни.
 • НОВО: Програма за развитие на таланта за млади филмови критици, 22-29 януари 2015, Ротердам, Холандия
  Краен срок: 1 ноември 2014 г.
  Проектът на IFFR за обучение на млади филмови критици е програма за развитие на таланта, който предлага на до три млади хора (под 30 години), мотивирани и талантливи професионални филмови критици от страни извън Холандия шанс да пътуват в чужбина за отразяване на голям международен филмов фестивал.
 • НОВО: Стипендии за докторанти на Ирландското правителство
  Краен срок: 27 ноември 2014 г.
  Ирландският съвет за научни изследвания финансира надарени изследователи във всички дисциплини и насърчава интердисциплинарните изследвания. Съветът улеснява развитието на кариерата на изследователите, като ги свързва с утвърдени изследователски екипи, които са постигнали международно признание за своята работа.
  Ирландският съвет за научни изследвания предлага два вида стипендии: едногодишни и двегодишни.
 • НОВО: Call for proposal EU-Brazil Research and Development Cooperation in Advanced Cyber Infrastructure now open Topic: Cloud Computing, including security aspects
  Краен срок: Date 21-04-2015 17:00:00 (Brussels local time)
  Specific Challenge: Data are motivating a profound transformation in the culture and conduct of scientific research in every field of science and engineering. Advancements in this area are required in terms of cloud-centric applications for big data, as well as in creating novel cloud technologies that provide effective utilization and optimization of heterogeneous resources (such as storage and communications) in big data scenarios, in particular addressing privacy, security and other Quality-of-Service issues.
  Scope: · The focus of the joint research will be the development of innovative technologies combining advanced Clouds and Big Data approaches to address the challenges stemming from different application domains in business and societal contexts. The technologies developed should take into account interoperability and data portability issues and aim towards future standardization.
  · Coordinated and Support Actions One CSA for the research coordination and policy activities, including research roadmapping and supporting further future common activities, i.e. dissemination, organisation of workshops, preparation of future coordinated call topics, etc.
  Total Call Budget 7,000,000 euros
 • НОВО: Call for proposal H2020-ICT-2015 INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES
  Краен срок: 14-04-2015 17:00:00 (Brussels local time)
  The submission session is now available for:
  – ICT-04-2015: Customised and low power computing
  – ICT-08-2015: Boosting public sector productivity and innovation through cloud computing services
  – ICT-10-2015: Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation
  – ICT-12-2015: Integrating experiments and facilities in FIRE+
  – ICT-16-2015: Big data – research
  – ICT-19-2015: Technologies for creative industries, social media and convergence
  – ICT-20-2015: Technologies for better human learning and teaching
  – ICT-24-2015: Robotics
  – ICT-25-2015: Generic micro- and nano-electronic technologies
  – ICT-27-2015: Photonics KET
  – ICT-28-2015: Cross-cutting ICT KETs
  – ICT-30-2015: Internet of Things and Platforms for Connected Smart Objects
  – ICT-36-2015: Pre-commercial procurement open to all areas of public interest requiring new ICT solutions
  – ICT-38-2015: International partnership building and support to dialogues with high income countries
  – ICT-39-2015: International partnership building in low and middle income countries
 • НОВО: Call for proposal Cultural Routes and Luxury Goods
  Краен срок: 04/11/2014
  This call for Proposals aims to create a Cultural Route showcasing one high-end product, either perfume, chocolate or jewellery. Its objective is to promote cooperation between tourism and the luxury goods industries.
  The call for proposal aims at funding the development and promotion of a new European Route which visits at least 5 Member States (and/or other countries participating in COSME). The Route must showcase key steps of the value chain of either
  – perfume,
  – chocolate or
  – jewellery.
  The objectives of the calls are to:
  – facilitate exchanges of good practice, the development of networks and of discussion platforms between public decision-makers and the private sector, in the fields of cultural and industrial tourism;
  – facilitate and stimulate public-private partnerships and the integration of enterprises of the cultural tourism sector into regional development strategies;
  – improve the quality of the European tourism offer by a strengthened cross-border cooperation; and/or
  – strengthen the management skills of public or private bodies in charge of developing thematic tourism products.
 • НОВО: Стипендии за докторантура на Imperial College London
  Краен срок: 31 октомври 2014 г.; 7 април 2015 г.
  Схемата за отпускане на стипендии на Imperial College предлага възможност за потенциални докторанти за получаване на докторска степен в Кралския колеж в Лондон. Схемата има за цел да осигури на до 50 студенти с голям потенциал възможност да работят в избраната от тях област изследвания с подкрепата на отличен ръководител.
  Стипендия: 20 400 паунда годишно
 • НОВО: Интердисциплинарна среща с Нобелови лауреати от областта на физиката, физиологията или медицината и химията, 28 юни – 03 юли 2015,
  Краен срок: 24 октомври 2014 г.
  На Lindau Meeting 2015 повече от 600 млади учени от цял свят ще имат уникалната възможност да прекарат вдъхновяваща седмица с около 70 Нобелови лауреати, да обменят опит и да създадат ценни контакти в областта на науката и извън нея.
  За стипендианти Marie Sk?odowska-Curie.
 • НОВО: Стипендиантска програма на UNAOC за Европа и Северна Америка
  Краен срок: 26 октомври 2014 г.
  Стипендиантска програма на UNAOC (Алианс на цивилизациите на ООН) е създадена като признание за необходимостта от изграждане на мостове между култури и общества чрез диалог и сътрудничество. Целта на програмата 2014 е да улесни позитивното сътрудничество и разбиране между страните от Близкия изток и Северна Африка (MENA) и в Европа и Северна Америка (EUNA) чрез подкрепа на бъдещи лидери от тези региони.
  Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:
  – Да е гражданин на САЩ, Канада или Европа;
  – Да е на възраст между 26-38 години;
  – Да владее писмено и говоримо английски език;
  – Да притежава паспорт, валиден поне 6 месеца след декември 2014 г.;
  – Да бъде на разположение, за да пътува за период до 15 дни, в първата половина на декември 2014 г.;
  – Да е професионалист в една от областите: организации на гражданското общество, традиционни и социални медии, политика, управление, движения на общността / инициативи, религиозни организации, социално предприемачество, академични среди, мозъчни тръстове или друга област, свързана с целта на програмата.
 • НОВО: Изцяло финансирани докторантури в областта на медицината, Швейцария
  Краен срок: 30 ноември 2014 г.
  Институт за биомедицински изследвания Friedrich Miescher финансира международна програма за докторанти.
  Международната програма предлага разширено, интердисциплинарно обучение в областите невробиология и механизми на рака. Докторанти, допуснати до програмата, получават теоретична и практическа подготовка и провеждат изследователски проект. Можете да продължите да учиш в следните области:
  – Биология на инфекциите;
  – Невробиология;
  – Биология на клетките;
  – Биология на развитието;
  – Биофизична химия;
  – Структурна биология;
  – Биология на системите;
  – Биоинформатика.
 • НОВО: Програма за социални предприемачи, 13 април – 5 юни 2015, Стокхолм, Швеция
  Краен срок: 2 ноември 2014 г.
  Програмата SE Outreach Accelerator, финансиран главно от Шведската агенция за международно развитие, е програма за изграждане на капацитет, който е предназначен за придобиване от участниците на предприемачески умения, за да им се даде възможност за увеличаване на тяхното въздействие и да се ускори растежът им.
  Могат да кандидатстват социални предприемачи, които създават положително социално и / или екологично въздействие в развиващите се общности.
 • НОВО: Изследователски грантове на Terra Foundation за учени извън САЩ
  Краен срок: 15 януари 2015 г.
  Фондация Terra предлага подкрепа за научни изследвания по теми, свързани с американското изкуство и визуална култура преди 1980 г. Безвъзмездното финансиране е на разположение за краткосрочни пътувания (3 месеца максимум), което дава възможност на учените да:
  – Открият нов източник на материал;
  – Опитат произведения на изкуството от първа ръка в музеи и частни колекции,
  – Консултират се с местни архиви и библиотечни колекции, и
  – Създават професионални мрежи за бъдещи изследвания.
 • НОВО: Грантове за журналисти на името на Tim Hetherington
  Краен срок: 31 октомври 2014 г.
  World Press Photo и Human Rights Watch канят пред фотографи и фотожурналисти от цял свят да кандидатстват за гранта от 20 000 евро, посветен на фотожурналиста и режисьора Тим Хетерингтън, убит, когато група журналисти попада по обстрел по време на сраженията между бунтовниците и силите генерал Кадафи в Мисрата, Либия през април 2011 година.
  Успешните кандидати представят свои работи по темата за правата на човека, като демонстрират последователен морален ангажимент към живота и историите на обектите.
  Канят се фоторепортери, документални фотографи и мултимедийни продуценти от цял свят.
Categories: Uncategorized

FLGR E-Weekly: Издания>Електронен седмичник>Година 2014 > Е-Седмичник 39/2014


 • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ
 • НОВО: Конкурс за доброволческа инициатива 2014 – можеш да се включиш и ти!
  Краен срок: 31 октомври 2014 г.
  Фондация Лале и Фондация „Национален алианс за работа с доброволци” (НАРД) обявиха традиционния конкурс за най-интересни и ефективни доброволчески инициативи в България през 2014 година.
  конкурса са поканени да участват всички организации и групи, които през настоящата 2014 година са реализирали доброволческа инициатива, без значение на място и време на реализация, цел и начин на организация, източници на финансиране, брой и възраст на доброволците. Всяка добра инициатива заслужава признание!
  Най-добрите инициативи ще бъдат определени от жури и отличени с почетна грамота и материална награда – инвестиция в развитието на доброволците и организацията.
 • НОВО: Десети конкурс "Иновативно предприятие на годината 2014"
  Краен срок: 15 октомври 2014 г., до 24:00 часа
  Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, с подкрепата на Еnterprise Europe Network – България и KIC InnoEnergy, и в партньорство с Министерството на икономиката и енергетиката иПредставителството на ЕК в България обявяват Десетия конкурс за "Иновативно предприятие на годината 2014".
  Конкурсът цели да покаже успешните български бизнес модели, основаващи се на иновациите и новите технологии и да привлече вниманието на широката общественост към постиженията на българските предприятия в тази област.
  Наградите се присъждат в различни категории според въздействието на отличените иновации като:
  – Пазарно лидерство (иновативен продукт, наложил се на международния пазар)
  – Иновационен хъб (реализирана процесна иновация в поредица от клиенти)
  – Качество на живот (иновация, имаща потенциал или довела до подобряване качеството на живот на потребителите)
  – Зелена иновация (иновация в областта на устойчивото и екологично съобразено развитие)
  – Устойчиво иновативно поведение (наличие на иновативна дейност през последните минимум 6 години)
  – Социална иновация (нови продукт, услуга или модел, които отговарят на социални потребности и създават нови социални отношения)
  – Иновативни дигитални игри (иновация в гейминг индустрията)
  – Иновативно новостартирало предприятие (до три години от създаването му)
  Тази година за първи път е предвидена и специална награда за Иновативни решения за устойчива енергия.
 • НОВО: Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"
  Краен срок: 7 януари 2015 г.
  По Програмата се предвижда да бъдат обявени четири процедури за подбор на проекти, за които ще бъдат подписани споразумения за безвъзмездна помощ.
  Първата грантова схема е "Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи". В програмата са предвидени 7 647 059 евро за реализирането на проекти в тази област.
  Втората грантова схема е за производство на горива от биомаса. По нея ще бъдат финансирани проекти за производство на пелети, дървесен чипс, екобрикети, биогаз от ферми и др. Бенефициенти са малки и средни предприятия. Бюджетът на процедурата е 1 764 705 евро.
  Размерът на безвъзмездната финансова помощ е до 60% и в рамките от 30 000 до 200 000 евро. Предвидени са мерки за повишаване на енергийната ефективност и оползотворяване енергийния потенциал на биомасата за постигане на общоевропейските цели за намаляване емисиите парникови газове. Това е съществен елемент от прехода към конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, подчерта зам.-министърът и допълни, че в това отношение страната ни разчита на ползотворно сътрудничество с Норвегия.
  Едно проектно предложение може да включва една или повече сгради.
  Времето за изпълнение на проектите е до април 2016 г.
 • НОВО: Конкурс на Сдружение "Постоянно образование" за дипломна работа
  Краен срок: 20 ноември 2014 г.
  Сдружение „Постоянно образование”, клон на японския образователен център "Номура", за втора поредна година обявява парична награда от 500 лв. за Дипломна работа, защитена през 2014 г., в която са залегнали принципите на личностното интегрирано образование и засяга някои от следните теми:
  – самопознание, самообразоване и самовъзпитание
  – интегриране на процеси и индивидуални качества
  – гражданско образование и доброволен труд
  – възпитание в толерантност, неагресивност и мир
  – основни цели на образованието
  – живот и работа в общност
  – взаимозависимост във взаимоотношенията
  – преоткриване на общочовешките ценности
  – силата на единността в общностите
  – човек и природа
 • НОВО: Информационна мрежа Europe Direct 2015-2017
  Краен срок: 30 октомври 2014 г.
  Европейската комисия, чрез представителството си в България, отправя покана за представяне на предложения, които отговарят на условията за отпускане на безвъзмездни средства за дейности и техническа помощ в замяна на осигуряването на приемни структури за обществени информационни центрове, известни под общото наименование „Информационна мрежа Europe Direct“ за периода 2015-2017 г.
  Приоритет ще бъде даден на предложения от:
  1. Кърджали, Видин, Силистра
  2. Хасково, Монтана, Пазарджик, Ловеч
 • НОВО: Награди за политически карикатури обяви ООН
  Краен срок: 15 ноември2014 г.
  Организацията на обединените нации (ООН) приема кандидатури от карикатуристи от цял свят за участие в наградите Ranan Lurie Political Cartoon Awards.
  Работата на кандидатите трябва да отговарят на следните принципи – уважение към човешкото достойнство, взаимно уважение и приятелски отношения между нациите, както и отговорно отношение към икономиката и околната среда.
  Материалите трябва да бъдат репродукции на политически карикатури, които са публикувани в медия за периода септември 2013 г. и 15 октомври 2014 г. Първата награда в конкурса възлиза на 10 хил. долара, втората е 5 хил. долара, а третата е 3 хил. долара.
 • НОВО: Обучение на активни блогъри за противодействие срещу езика на омразата, 17 ноември 2014
  Краен срок: 31 октомври 2014 г.
  Операторът на Програма за подкрепа на НПО в България организира безплатно еднодневно обучение на активни блогъри за противодействие срещу езика на омразата в интернет.
  Обучението ще бъде на английски език и ще има практическа насоченост. Ще се води от експерт на Съвета на Европа и представители на български неправителствени организации.
  Обучението ще се проведе на 17 ноември 2014 г. (понеделник) от 9:30 до 18:00 часа, в гр. София. За участници, които пътуват от места извън София, организаторът покрива пътни, дневни и разходи за една нощувка.
  Обучаемите ще получат сертификат за участие, който удостоверява тяхното желание и принос за противодействие срещу езика на омразата в интернет.
  Условията за участие са посочени в онлайн регистрационната форма, която всеки кандидат трябва да попълни и изпрати до 31 октомври 2014 г. (петък):
 • НОВО: Конкурс за финансиране на малки проекти
  Краен срок: 17 октомври 2014 г.
  Младежка фондация "Арете" – България О Б Я В Я В А конкурс за финансиране на малки проекти в полза за местната общност по програма „Заедно Напред“.
  Младежка фондация „Арете“ организира конкурс по програма „Заедно Напред“ за набиране на предложения за малки проекти до 500 лв. Основен приоритет на програма „Заедно Напред“ е организирането на младежки ромски лагери, които целят мотивирането на младите роми да продължат образованието си, да придобият лидерски умения, които да съдействат за тяхното лично и кариерно развитие и да станат активни и ангажирани граждани.
  Целта на конкурса е повишаване капацитета на ромските младежи, чрез включването им в осъществяването на дейности и инициативи в полза на местната общност, и стимулиране на личностната изява и реализация на придобитите умения и знания.
  Проектите приоритетно трябва да бъдат ориентирани към:
  – полза на местната общност;
  – подкрепа на образованието на местната общност;
  – насърчаване на младежката активност и доброволчество;
  – мотивация на ромските младежи.
  Кой може да кандидатства?
  Участници от младежките ромски лагери „Заедно Напред“ 2014 и доброволци към младежката мрежа на фондация „Арете“.
 • НОВО: Второ издание на CV РАБОТИ-лница за младежи, 29 октомври 2014
  Краен срок: 20 октомври 2014 г.
  Нестле България организира второ издание на инициативата на 29 октомври 2014 г. от 09:30 часа в Централния офис на Нестле (гр. София, бул. „Европа“ 128). Събитието е насочено към ученици, студенти и младежи от всички професионални направления и в него свободно могат да вземат участие всички желаещи от цялата страна.
  В рамките на специално разработена сесия младежите ще имат възможността да получат ценна информация, практически насоки, уроци и съвети за изготвяне на документите си при кандидатстване за работа, стаж или проект. CV РАБОТИ-лницата ще помогне на младите хора да разберат защо е важно да знаят как да изготвят своята автобиография и мотивационно писмо, какви са основните правила за съдържание на документите, на какво трябва да се наблегне и какво да се избягва в процеса на писане, както и какъв формат и съдържание създават добро впечатление на работодателя. Единственото условие за участие е до 20 октомври младежите да се регистрират като изпратят e-mail на адрес: nestleneedsyouth@bg.nestle.com, посочвайки трите си имена и телефон за контакти.
 • НОВО: Deutsche Welle набира журналисти за платен стаж
  Краен срок: 31 октомври 2014 г.
  Журналисти, които владеят английски и немски език, могат да кандидатстват за осемнадесет месечната стажантска програма DW Akademie, която предлага комбинация от академичен и практичен тренинг.
  Избраните кандидати ще прекарат шест месеца като участници в специализирани семинари. Следващата част от обучението за период от девет месеца, включва работа в различни редакции на Deutsche Welle в Бон и Берлин, както и в едно от чуждестранните бюра на медията в Брюксел, Вашингтон или Москва. Заплащането на стажантите възлиза на 1.590 евро на месец, като имат право на две увеличения по време на обучението си. Наред с това получават и възможност за ваканция в рамките на един месец.
 • НОВО: Thomson Reuters провежда тренинг по финансова журналистика
  Краен срок: 15 декември 2014 г.
  Журналисти, които владеят добре английски език, могат да кандидатстват за тренинг програмата на Thomson Reuters в Ню Йорк, Лондон и Азия. Деветмесечният курс обхваща интензивно обучения и работа на терен под ръководството на опитни редактори.
  Участниците ще придобият знания за всички аспекти на финансовата журналистика. Предимство при кандидатстването е опит при боравенето с бази данни, работа с мултимедии и владеенето на арабски, мандарин или руски език.
 • НОВО: Конкурс за стажанти в ИПИ за периода ноември 2014 – януари 2015
  Краен срок: 26 октомври 2014 г.
  Кандидатите трябва да изпратят есе на една от следните теми:
  1. Кои са първите три стъпки, които трябва да предприеме новото правителство?
  2. Каква е икономическата цена на политическата нестабилност?
  3. Трябва ли да се насърчава раждаемостта в България? Ако да – как, ако не – защо?
  Обемът на есетата трябва да бъде между 500 и 800 думи.
 • НОВО: Стаж в Европейския център за превенция и контрол на заразите
  Краен срок: 31 януари (всяка година)
  Европейския център за превенция и контрол на заразите (ЕЦПК) (European Center for Disease Prevention and Control – ECDC) организира стажове веднъж годишно.
  Всеки стаж е платен и е с продължителност между 3 и 9 месеца. ЕЦПК е агенция към ЕС, която цели засилването на предпазните мерки в Европа срещу заразни заболявания.
 • НОВО: Летен институт по лидерство и международно сътрудничество, 9 юни – 20 юли 2015, Сан Диего, Калифорния
  Краен срок: 5 януари 2015 (за кандидати, живеещи извън САЩ)
  Летен институт Hansen по лидерство и международно сътрудничество е международна програма, която предоставя уникална лидерски опит и програма в международното сътрудничество. Програмата е насочена към създаване на международна общност от млади учени, които ще използват опита си като основа за създаване на трайни приятелства и придобиване на общо практическо разбиране на по-мирно бъдеще.
 • НОВО: Стипендии за лидери на общностни решения
  Краен срок: 27 октомври 2014 г.
  Могат да кандидатстват общностни лидери на възраст 25-38 години.
  Стипендия: пътни, виза, застраховка, издръжка.
  Програмата за общностни решения е програма за професионално развитие на най-добрите и най-ярките световни лидери на общността. CSP (Community Solutions Program) е програма на Бюрото за образователни и културни въпроси на Държавния департамент на САЩ и се изпълнява от IREX. Одобрените кандидати ще участват в:
  – Четиримесечен стаж в местна неправителствена организация или правителствена агенция;
  – Структурирано виртуалното обучение и работа в мрежа чрез Online Community Leadership Institute; и
  – Подготовка и изпълнение на последващи проекти в родните им страни.
  Кандидатът трябва да избере една професионална тема, върху която той / тя възнамерява да се съсредоточи върху, докато е в САЩ:
  – Прозрачност и отчетност,
  – Толерантност и разрешаване на конфликти,
  – Проблеми на околната среда,
  – Жени и въпросите на половете.
  България е страна-участничка.
 • НОВО: Специализация в Изследователски център анадолските цивилизации
  Краен срок: 15 декември 2014 г.
  Могат да кандидатстват: младши и старши учени от всички националности.
  Финансирането покрива: настаняване, пътни, и стипендия.
  Университет Коч кани учени, специализирани в археология, история на изкуството, история и свързани дисциплини с Турция от неолита до османските епохи. Финансирането, което включва настаняване, пътни и стипендия, ще бъде дадено на около 10 кандидат докторанти и 10 учени с докторска степен да прекарат една учебна година в Истанбул в Изследователски център анадолските цивилизации на Университет Коч (RCAC).
  Успешните кандидати ще пребивават в Истанбул по време на 9-месечната учебна година (15 септември – 15 юни).
 • НОВО: Creative Shock – Международен конкурс за бизнес казус
  Краен срок: 19 октомври 2014 г.
  Creative Shock е годишен бизнес конкурс за студенти от цял свят. Участниците всяка година се събират за решаване на бизнес, маркетинг и PR проблеми на социални предприятия и организации.
  Конкурсът е отворен за студенти бакалавърска и магистърска степен.
  Участниците в конкурса трябва да формират екип от 3 до 4 членове.
  1-ви кръг: 20-29 октомври; по време на първото предизвикателство екипите решават социален бизнес казус.
  2-ри кръг: 30 октомври – 9 ноември; по време на втория етап екипите създават guerilla маркетингова стратегия за международни социални организации и представят решението си във видео формат.
  Петте най-добри отбора ще стигнат финала, който ще се проведе в ISM Университет по мениджмънт и икономика във Вилнюс, Литва на 5-7 декември 2014 г. Тези екипи ще имат само една нощ, за да решат последния казуса и да се конкурират помежду си.
  Отборът победител получава голямата награда и 1500 евро.
 • НОВО: Обучение по журналистика на публичните отношения, 26 април – 1 май 2015, Охайо, Кълъмбъс, САЩ
  Краен срок: 30 октомври 2014 г.
  Програма на Kiplinger „Журналистика на обществените въпроси” предлага краткосрочни стипендии, за да се постигне по-добро използване на новите онлайн инструменти и канали. Стипендиантите прекарват интензивна седмица в Държавния университет в Кълъмбъс, Охайо. Те ще бъдат преминат обучение, което ще могат да приложат незабавно в нюзрума. Ще работят по възможностите в журналистиката на Twitter, Facebook, LinkedIn и други социални медийни сайтове.
  Ако сте журналист в печатна, електронна или онлайн медиа с пет или повече години опит, и знаете английски, кандидатствайте.
 • НОВО: Jumpthegap – международeн конкурс за дизайн на бани
  Краен срок: 25 февруари 2015 г.
  Новото издание на надпреварата ще включва две категории: една за студенти и друга за професионалисти. По един проект от всяка категория ще получи награда от по 4000 евро, съобщиха още организаторите. В допълнение тази година ще бъде връчена специална награда за устойчивост, която е предоставена от инициираната от Roca фондация We Are Water.
 • НОВО: Конкурс за иновации в дигиталния бизнес
  Краен срок: 15 октомври 2014 г.
  Може да участва всеки, който има start-up, уеб-предприемач или студент.
  Награда: варира от 1000 до 5000 евро.
  Конкурсът Digital Business Innovation (DBI) търси най-добрите продукти, услуги и бизнес идеи, насочени към ключови възможности за иновации на днешния дигитален бизнес. Идеята на конкурса е да се създаде бизнес план, който се фокусира върху използването и прилагането на технологиите.
 • НОВО: Международен форум за млади лидери за правата на човека, 11-17 октомври 2015, McGill University, Montreal, Canada
  Краен срок: 31 октомври 2014 г.
  Международният форум за млади лидери събира лица под 30-годишна възраст, които са доказали своята страст за прилагане на иновативни, предприемачески решения за най-наболелите проблеми в света, и им предлага възможност да си взаимодействат и да се възползват от опита на другите.
  Участниците идват от различни среди, включително НПО, политици, представители на правителството, академичните среди, частния сектор и медиите.
  За да може да кандидатствате, трябва да:
  – Бъдете под 30-годишна възраст към 31 юли 2015 г.
  – Да притежавате университетска степен в която и да е област;
  – Да притежавате висока степен на владеене на английски език; и
  – Да сте показали лидерство, иновации, креативност, и / или на предприемачеството във вашата сфера на действие.
  За избраните кандидати всички разходи конференцията ще бъдат покрити, включително пътни разходи до и от Монреал, квартира, храна и разходи за виза.
 • НОВО: Конкурс за участие във Fellowship Exchange Program
  Краен срок: 15 ноември 2014 г.
  WSOS Community Action Commission, Inc. – Great Lakes Consortium for International Training and Development в сътрудничество с Фондация Сега, България, CCF, Унгария, CeRe, Румъния, и CKO, Словакия,обяви конкурс за участие в "Подкрепа на гражданското участие в малцинствените общности" – програма за обмен на България, Унгария, Румъния, Словакия и САЩ. Програмата се финансира от Държавния департамент на САЩ.
  Канят се да кандидатстват за участие в конкурса за 42-дневна стипендия в САЩ специалисти от всяка сфера на България, Унгария, Румъния и Словакия.
 • НОВО: Конкурс за текстове NinjaEssays
  Краен срок: 12 ноември 2014 г.
  Могат да участват автори от цял свят.
  Целта на конкурса за есе е да вдъхнови автори от цял свят, за да покажат творческите и критичните си уменията. Вашият текст трябва да бъде на една от следните теми:
  – "Писането на есе като една от най-големите тенденции и проблеми в съвременното образование";
  – "Непоносимата лекота на битието: Достъпността на съвременното образование проблем ли е? Трябва ли всеки да получи диплома?";
  – "Значението на образованието в живота ми";
  – "Как една книга промени живота ми";
  – "Завършването на колеж задължително ли е, за да си готов за кариера?";
  – "Съвременните образователни инструменти намаляват ли ролята на учителите?";
  – "Работа в екип в училище: това е вдъхновяващо ли е или дискриминиращо?".
 • НОВО: 18-месечен стаж в областта на мултимедиите на Deutsche Welle
  Краен срок: 31 октомври 2014 г.
  Deutsche Welle предлага нова възможност за стаж, който ще ви отведе из целия свят само за 18 месеца. Стажовете с английските и немските редакционни отдели ще ви даде шанс да се задълбочите в икономическите и културните въпроси, както и в новините и спорта. Ще имате възможност да работите и в най-малко един от другите езикови отдели на DW като китайски, фарси или испански отдел, и да се включите в работата им в съответствие с езиковите си умения. Независимо от езиковите ви умения, вие ще сте част от редакционните екипи още от първия ден, ще пишете и ще провеждане на интервюта за телевизия, радио и онлайн.
  DW търси кандидати, които:
  – са завършили университет или колеж преди началото на стажа;
  – предишен опит в областта е предимство, но не е задължителен;
  – отговарят на езиковите критерии.
  Стипендия: до 1 885 евро/месечно
 • НОВО: #H2020-MSCA COFUND – CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES
  Краен срок: 01-10-2015 17:00:00 (Brussels local time)
  Objective:
  The COFUND scheme aims at stimulating regional, national or international programmes to foster excellence in researchers’ training, mobility and career development, spreading the best practices of Marie Sk?odowska-Curie actions.
  This will be achieved by co-funding new or existing regional, national, and international programmes to open up to, and provide for, international, intersectoral and interdisciplinary research training, as well as transnational and cross-sectoral mobility of researchers at all stages of their career.
  Scope:
  Each proposal funded under the COFUND scheme shall have a sole participant that will be responsible for the availability of the necessary matching funds to execute the proposal.
  Participants submit multi-annual proposals for new or existing doctoral programmes or fellowship programmes that may be run at regional, national or international level. The evaluation is organised in two different panels: A) Doctoral programmes and B) Fellowship programmes. Support cannot be awarded to researchers who are already permanently employed at the host organisation.
Categories: Uncategorized
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 32 other followers

%d bloggers like this: