FLGR E-Weekly: Издания>Електронен седмичник>Година 2014 > Е-Седмичник 39/2014


 • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ
 • НОВО: Конкурс за доброволческа инициатива 2014 – можеш да се включиш и ти!
  Краен срок: 31 октомври 2014 г.
  Фондация Лале и Фондация „Национален алианс за работа с доброволци” (НАРД) обявиха традиционния конкурс за най-интересни и ефективни доброволчески инициативи в България през 2014 година.
  конкурса са поканени да участват всички организации и групи, които през настоящата 2014 година са реализирали доброволческа инициатива, без значение на място и време на реализация, цел и начин на организация, източници на финансиране, брой и възраст на доброволците. Всяка добра инициатива заслужава признание!
  Най-добрите инициативи ще бъдат определени от жури и отличени с почетна грамота и материална награда – инвестиция в развитието на доброволците и организацията.
 • НОВО: Десети конкурс "Иновативно предприятие на годината 2014"
  Краен срок: 15 октомври 2014 г., до 24:00 часа
  Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, с подкрепата на Еnterprise Europe Network – България и KIC InnoEnergy, и в партньорство с Министерството на икономиката и енергетиката иПредставителството на ЕК в България обявяват Десетия конкурс за "Иновативно предприятие на годината 2014".
  Конкурсът цели да покаже успешните български бизнес модели, основаващи се на иновациите и новите технологии и да привлече вниманието на широката общественост към постиженията на българските предприятия в тази област.
  Наградите се присъждат в различни категории според въздействието на отличените иновации като:
  – Пазарно лидерство (иновативен продукт, наложил се на международния пазар)
  – Иновационен хъб (реализирана процесна иновация в поредица от клиенти)
  – Качество на живот (иновация, имаща потенциал или довела до подобряване качеството на живот на потребителите)
  – Зелена иновация (иновация в областта на устойчивото и екологично съобразено развитие)
  – Устойчиво иновативно поведение (наличие на иновативна дейност през последните минимум 6 години)
  – Социална иновация (нови продукт, услуга или модел, които отговарят на социални потребности и създават нови социални отношения)
  – Иновативни дигитални игри (иновация в гейминг индустрията)
  – Иновативно новостартирало предприятие (до три години от създаването му)
  Тази година за първи път е предвидена и специална награда за Иновативни решения за устойчива енергия.
 • НОВО: Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"
  Краен срок: 7 януари 2015 г.
  По Програмата се предвижда да бъдат обявени четири процедури за подбор на проекти, за които ще бъдат подписани споразумения за безвъзмездна помощ.
  Първата грантова схема е "Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи". В програмата са предвидени 7 647 059 евро за реализирането на проекти в тази област.
  Втората грантова схема е за производство на горива от биомаса. По нея ще бъдат финансирани проекти за производство на пелети, дървесен чипс, екобрикети, биогаз от ферми и др. Бенефициенти са малки и средни предприятия. Бюджетът на процедурата е 1 764 705 евро.
  Размерът на безвъзмездната финансова помощ е до 60% и в рамките от 30 000 до 200 000 евро. Предвидени са мерки за повишаване на енергийната ефективност и оползотворяване енергийния потенциал на биомасата за постигане на общоевропейските цели за намаляване емисиите парникови газове. Това е съществен елемент от прехода към конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, подчерта зам.-министърът и допълни, че в това отношение страната ни разчита на ползотворно сътрудничество с Норвегия.
  Едно проектно предложение може да включва една или повече сгради.
  Времето за изпълнение на проектите е до април 2016 г.
 • НОВО: Конкурс на Сдружение "Постоянно образование" за дипломна работа
  Краен срок: 20 ноември 2014 г.
  Сдружение „Постоянно образование”, клон на японския образователен център "Номура", за втора поредна година обявява парична награда от 500 лв. за Дипломна работа, защитена през 2014 г., в която са залегнали принципите на личностното интегрирано образование и засяга някои от следните теми:
  – самопознание, самообразоване и самовъзпитание
  – интегриране на процеси и индивидуални качества
  – гражданско образование и доброволен труд
  – възпитание в толерантност, неагресивност и мир
  – основни цели на образованието
  – живот и работа в общност
  – взаимозависимост във взаимоотношенията
  – преоткриване на общочовешките ценности
  – силата на единността в общностите
  – човек и природа
 • НОВО: Информационна мрежа Europe Direct 2015-2017
  Краен срок: 30 октомври 2014 г.
  Европейската комисия, чрез представителството си в България, отправя покана за представяне на предложения, които отговарят на условията за отпускане на безвъзмездни средства за дейности и техническа помощ в замяна на осигуряването на приемни структури за обществени информационни центрове, известни под общото наименование „Информационна мрежа Europe Direct“ за периода 2015-2017 г.
  Приоритет ще бъде даден на предложения от:
  1. Кърджали, Видин, Силистра
  2. Хасково, Монтана, Пазарджик, Ловеч
 • НОВО: Награди за политически карикатури обяви ООН
  Краен срок: 15 ноември2014 г.
  Организацията на обединените нации (ООН) приема кандидатури от карикатуристи от цял свят за участие в наградите Ranan Lurie Political Cartoon Awards.
  Работата на кандидатите трябва да отговарят на следните принципи – уважение към човешкото достойнство, взаимно уважение и приятелски отношения между нациите, както и отговорно отношение към икономиката и околната среда.
  Материалите трябва да бъдат репродукции на политически карикатури, които са публикувани в медия за периода септември 2013 г. и 15 октомври 2014 г. Първата награда в конкурса възлиза на 10 хил. долара, втората е 5 хил. долара, а третата е 3 хил. долара.
 • НОВО: Обучение на активни блогъри за противодействие срещу езика на омразата, 17 ноември 2014
  Краен срок: 31 октомври 2014 г.
  Операторът на Програма за подкрепа на НПО в България организира безплатно еднодневно обучение на активни блогъри за противодействие срещу езика на омразата в интернет.
  Обучението ще бъде на английски език и ще има практическа насоченост. Ще се води от експерт на Съвета на Европа и представители на български неправителствени организации.
  Обучението ще се проведе на 17 ноември 2014 г. (понеделник) от 9:30 до 18:00 часа, в гр. София. За участници, които пътуват от места извън София, организаторът покрива пътни, дневни и разходи за една нощувка.
  Обучаемите ще получат сертификат за участие, който удостоверява тяхното желание и принос за противодействие срещу езика на омразата в интернет.
  Условията за участие са посочени в онлайн регистрационната форма, която всеки кандидат трябва да попълни и изпрати до 31 октомври 2014 г. (петък):
 • НОВО: Конкурс за финансиране на малки проекти
  Краен срок: 17 октомври 2014 г.
  Младежка фондация "Арете" – България О Б Я В Я В А конкурс за финансиране на малки проекти в полза за местната общност по програма „Заедно Напред“.
  Младежка фондация „Арете“ организира конкурс по програма „Заедно Напред“ за набиране на предложения за малки проекти до 500 лв. Основен приоритет на програма „Заедно Напред“ е организирането на младежки ромски лагери, които целят мотивирането на младите роми да продължат образованието си, да придобият лидерски умения, които да съдействат за тяхното лично и кариерно развитие и да станат активни и ангажирани граждани.
  Целта на конкурса е повишаване капацитета на ромските младежи, чрез включването им в осъществяването на дейности и инициативи в полза на местната общност, и стимулиране на личностната изява и реализация на придобитите умения и знания.
  Проектите приоритетно трябва да бъдат ориентирани към:
  – полза на местната общност;
  – подкрепа на образованието на местната общност;
  – насърчаване на младежката активност и доброволчество;
  – мотивация на ромските младежи.
  Кой може да кандидатства?
  Участници от младежките ромски лагери „Заедно Напред“ 2014 и доброволци към младежката мрежа на фондация „Арете“.
 • НОВО: Второ издание на CV РАБОТИ-лница за младежи, 29 октомври 2014
  Краен срок: 20 октомври 2014 г.
  Нестле България организира второ издание на инициативата на 29 октомври 2014 г. от 09:30 часа в Централния офис на Нестле (гр. София, бул. „Европа“ 128). Събитието е насочено към ученици, студенти и младежи от всички професионални направления и в него свободно могат да вземат участие всички желаещи от цялата страна.
  В рамките на специално разработена сесия младежите ще имат възможността да получат ценна информация, практически насоки, уроци и съвети за изготвяне на документите си при кандидатстване за работа, стаж или проект. CV РАБОТИ-лницата ще помогне на младите хора да разберат защо е важно да знаят как да изготвят своята автобиография и мотивационно писмо, какви са основните правила за съдържание на документите, на какво трябва да се наблегне и какво да се избягва в процеса на писане, както и какъв формат и съдържание създават добро впечатление на работодателя. Единственото условие за участие е до 20 октомври младежите да се регистрират като изпратят e-mail на адрес: nestleneedsyouth@bg.nestle.com, посочвайки трите си имена и телефон за контакти.
 • НОВО: Deutsche Welle набира журналисти за платен стаж
  Краен срок: 31 октомври 2014 г.
  Журналисти, които владеят английски и немски език, могат да кандидатстват за осемнадесет месечната стажантска програма DW Akademie, която предлага комбинация от академичен и практичен тренинг.
  Избраните кандидати ще прекарат шест месеца като участници в специализирани семинари. Следващата част от обучението за период от девет месеца, включва работа в различни редакции на Deutsche Welle в Бон и Берлин, както и в едно от чуждестранните бюра на медията в Брюксел, Вашингтон или Москва. Заплащането на стажантите възлиза на 1.590 евро на месец, като имат право на две увеличения по време на обучението си. Наред с това получават и възможност за ваканция в рамките на един месец.
 • НОВО: Thomson Reuters провежда тренинг по финансова журналистика
  Краен срок: 15 декември 2014 г.
  Журналисти, които владеят добре английски език, могат да кандидатстват за тренинг програмата на Thomson Reuters в Ню Йорк, Лондон и Азия. Деветмесечният курс обхваща интензивно обучения и работа на терен под ръководството на опитни редактори.
  Участниците ще придобият знания за всички аспекти на финансовата журналистика. Предимство при кандидатстването е опит при боравенето с бази данни, работа с мултимедии и владеенето на арабски, мандарин или руски език.
 • НОВО: Конкурс за стажанти в ИПИ за периода ноември 2014 – януари 2015
  Краен срок: 26 октомври 2014 г.
  Кандидатите трябва да изпратят есе на една от следните теми:
  1. Кои са първите три стъпки, които трябва да предприеме новото правителство?
  2. Каква е икономическата цена на политическата нестабилност?
  3. Трябва ли да се насърчава раждаемостта в България? Ако да – как, ако не – защо?
  Обемът на есетата трябва да бъде между 500 и 800 думи.
 • НОВО: Стаж в Европейския център за превенция и контрол на заразите
  Краен срок: 31 януари (всяка година)
  Европейския център за превенция и контрол на заразите (ЕЦПК) (European Center for Disease Prevention and Control – ECDC) организира стажове веднъж годишно.
  Всеки стаж е платен и е с продължителност между 3 и 9 месеца. ЕЦПК е агенция към ЕС, която цели засилването на предпазните мерки в Европа срещу заразни заболявания.
 • НОВО: Летен институт по лидерство и международно сътрудничество, 9 юни – 20 юли 2015, Сан Диего, Калифорния
  Краен срок: 5 януари 2015 (за кандидати, живеещи извън САЩ)
  Летен институт Hansen по лидерство и международно сътрудничество е международна програма, която предоставя уникална лидерски опит и програма в международното сътрудничество. Програмата е насочена към създаване на международна общност от млади учени, които ще използват опита си като основа за създаване на трайни приятелства и придобиване на общо практическо разбиране на по-мирно бъдеще.
 • НОВО: Стипендии за лидери на общностни решения
  Краен срок: 27 октомври 2014 г.
  Могат да кандидатстват общностни лидери на възраст 25-38 години.
  Стипендия: пътни, виза, застраховка, издръжка.
  Програмата за общностни решения е програма за професионално развитие на най-добрите и най-ярките световни лидери на общността. CSP (Community Solutions Program) е програма на Бюрото за образователни и културни въпроси на Държавния департамент на САЩ и се изпълнява от IREX. Одобрените кандидати ще участват в:
  – Четиримесечен стаж в местна неправителствена организация или правителствена агенция;
  – Структурирано виртуалното обучение и работа в мрежа чрез Online Community Leadership Institute; и
  – Подготовка и изпълнение на последващи проекти в родните им страни.
  Кандидатът трябва да избере една професионална тема, върху която той / тя възнамерява да се съсредоточи върху, докато е в САЩ:
  – Прозрачност и отчетност,
  – Толерантност и разрешаване на конфликти,
  – Проблеми на околната среда,
  – Жени и въпросите на половете.
  България е страна-участничка.
 • НОВО: Специализация в Изследователски център анадолските цивилизации
  Краен срок: 15 декември 2014 г.
  Могат да кандидатстват: младши и старши учени от всички националности.
  Финансирането покрива: настаняване, пътни, и стипендия.
  Университет Коч кани учени, специализирани в археология, история на изкуството, история и свързани дисциплини с Турция от неолита до османските епохи. Финансирането, което включва настаняване, пътни и стипендия, ще бъде дадено на около 10 кандидат докторанти и 10 учени с докторска степен да прекарат една учебна година в Истанбул в Изследователски център анадолските цивилизации на Университет Коч (RCAC).
  Успешните кандидати ще пребивават в Истанбул по време на 9-месечната учебна година (15 септември – 15 юни).
 • НОВО: Creative Shock – Международен конкурс за бизнес казус
  Краен срок: 19 октомври 2014 г.
  Creative Shock е годишен бизнес конкурс за студенти от цял свят. Участниците всяка година се събират за решаване на бизнес, маркетинг и PR проблеми на социални предприятия и организации.
  Конкурсът е отворен за студенти бакалавърска и магистърска степен.
  Участниците в конкурса трябва да формират екип от 3 до 4 членове.
  1-ви кръг: 20-29 октомври; по време на първото предизвикателство екипите решават социален бизнес казус.
  2-ри кръг: 30 октомври – 9 ноември; по време на втория етап екипите създават guerilla маркетингова стратегия за международни социални организации и представят решението си във видео формат.
  Петте най-добри отбора ще стигнат финала, който ще се проведе в ISM Университет по мениджмънт и икономика във Вилнюс, Литва на 5-7 декември 2014 г. Тези екипи ще имат само една нощ, за да решат последния казуса и да се конкурират помежду си.
  Отборът победител получава голямата награда и 1500 евро.
 • НОВО: Обучение по журналистика на публичните отношения, 26 април – 1 май 2015, Охайо, Кълъмбъс, САЩ
  Краен срок: 30 октомври 2014 г.
  Програма на Kiplinger „Журналистика на обществените въпроси” предлага краткосрочни стипендии, за да се постигне по-добро използване на новите онлайн инструменти и канали. Стипендиантите прекарват интензивна седмица в Държавния университет в Кълъмбъс, Охайо. Те ще бъдат преминат обучение, което ще могат да приложат незабавно в нюзрума. Ще работят по възможностите в журналистиката на Twitter, Facebook, LinkedIn и други социални медийни сайтове.
  Ако сте журналист в печатна, електронна или онлайн медиа с пет или повече години опит, и знаете английски, кандидатствайте.
 • НОВО: Jumpthegap – международeн конкурс за дизайн на бани
  Краен срок: 25 февруари 2015 г.
  Новото издание на надпреварата ще включва две категории: една за студенти и друга за професионалисти. По един проект от всяка категория ще получи награда от по 4000 евро, съобщиха още организаторите. В допълнение тази година ще бъде връчена специална награда за устойчивост, която е предоставена от инициираната от Roca фондация We Are Water.
 • НОВО: Конкурс за иновации в дигиталния бизнес
  Краен срок: 15 октомври 2014 г.
  Може да участва всеки, който има start-up, уеб-предприемач или студент.
  Награда: варира от 1000 до 5000 евро.
  Конкурсът Digital Business Innovation (DBI) търси най-добрите продукти, услуги и бизнес идеи, насочени към ключови възможности за иновации на днешния дигитален бизнес. Идеята на конкурса е да се създаде бизнес план, който се фокусира върху използването и прилагането на технологиите.
 • НОВО: Международен форум за млади лидери за правата на човека, 11-17 октомври 2015, McGill University, Montreal, Canada
  Краен срок: 31 октомври 2014 г.
  Международният форум за млади лидери събира лица под 30-годишна възраст, които са доказали своята страст за прилагане на иновативни, предприемачески решения за най-наболелите проблеми в света, и им предлага възможност да си взаимодействат и да се възползват от опита на другите.
  Участниците идват от различни среди, включително НПО, политици, представители на правителството, академичните среди, частния сектор и медиите.
  За да може да кандидатствате, трябва да:
  – Бъдете под 30-годишна възраст към 31 юли 2015 г.
  – Да притежавате университетска степен в която и да е област;
  – Да притежавате висока степен на владеене на английски език; и
  – Да сте показали лидерство, иновации, креативност, и / или на предприемачеството във вашата сфера на действие.
  За избраните кандидати всички разходи конференцията ще бъдат покрити, включително пътни разходи до и от Монреал, квартира, храна и разходи за виза.
 • НОВО: Конкурс за участие във Fellowship Exchange Program
  Краен срок: 15 ноември 2014 г.
  WSOS Community Action Commission, Inc. – Great Lakes Consortium for International Training and Development в сътрудничество с Фондация Сега, България, CCF, Унгария, CeRe, Румъния, и CKO, Словакия,обяви конкурс за участие в "Подкрепа на гражданското участие в малцинствените общности" – програма за обмен на България, Унгария, Румъния, Словакия и САЩ. Програмата се финансира от Държавния департамент на САЩ.
  Канят се да кандидатстват за участие в конкурса за 42-дневна стипендия в САЩ специалисти от всяка сфера на България, Унгария, Румъния и Словакия.
 • НОВО: Конкурс за текстове NinjaEssays
  Краен срок: 12 ноември 2014 г.
  Могат да участват автори от цял свят.
  Целта на конкурса за есе е да вдъхнови автори от цял свят, за да покажат творческите и критичните си уменията. Вашият текст трябва да бъде на една от следните теми:
  – "Писането на есе като една от най-големите тенденции и проблеми в съвременното образование";
  – "Непоносимата лекота на битието: Достъпността на съвременното образование проблем ли е? Трябва ли всеки да получи диплома?";
  – "Значението на образованието в живота ми";
  – "Как една книга промени живота ми";
  – "Завършването на колеж задължително ли е, за да си готов за кариера?";
  – "Съвременните образователни инструменти намаляват ли ролята на учителите?";
  – "Работа в екип в училище: това е вдъхновяващо ли е или дискриминиращо?".
 • НОВО: 18-месечен стаж в областта на мултимедиите на Deutsche Welle
  Краен срок: 31 октомври 2014 г.
  Deutsche Welle предлага нова възможност за стаж, който ще ви отведе из целия свят само за 18 месеца. Стажовете с английските и немските редакционни отдели ще ви даде шанс да се задълбочите в икономическите и културните въпроси, както и в новините и спорта. Ще имате възможност да работите и в най-малко един от другите езикови отдели на DW като китайски, фарси или испански отдел, и да се включите в работата им в съответствие с езиковите си умения. Независимо от езиковите ви умения, вие ще сте част от редакционните екипи още от първия ден, ще пишете и ще провеждане на интервюта за телевизия, радио и онлайн.
  DW търси кандидати, които:
  – са завършили университет или колеж преди началото на стажа;
  – предишен опит в областта е предимство, но не е задължителен;
  – отговарят на езиковите критерии.
  Стипендия: до 1 885 евро/месечно
 • НОВО: #H2020-MSCA COFUND – CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES
  Краен срок: 01-10-2015 17:00:00 (Brussels local time)
  Objective:
  The COFUND scheme aims at stimulating regional, national or international programmes to foster excellence in researchers’ training, mobility and career development, spreading the best practices of Marie Sk?odowska-Curie actions.
  This will be achieved by co-funding new or existing regional, national, and international programmes to open up to, and provide for, international, intersectoral and interdisciplinary research training, as well as transnational and cross-sectoral mobility of researchers at all stages of their career.
  Scope:
  Each proposal funded under the COFUND scheme shall have a sole participant that will be responsible for the availability of the necessary matching funds to execute the proposal.
  Participants submit multi-annual proposals for new or existing doctoral programmes or fellowship programmes that may be run at regional, national or international level. The evaluation is organised in two different panels: A) Doctoral programmes and B) Fellowship programmes. Support cannot be awarded to researchers who are already permanently employed at the host organisation.
Categories: Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Възможност за финансиране на училищни настоятелства към средни училища в страната
  Краен срок: 1 октомври 2014 г.
  ФРГИ обяви нов конкурс по Програма „Знания за успех“.
  За трета поредна година ФРГИ обявява конкурс за проекти по програма „Знания за успех“, финансирана от SAP Labs България. В него могат да участват училища, които чрез своите училищни настоятелства да имат възможността да получат допълнително финансиране. Училищата трябва да са в икономически слаборазвити места. Предимство имат кандидати от населени места с под 50 000 жители и/или номинирани от служители на „SAP Labs България“.
  Основна цел на програмата е да предостави нови възможности за развитие на младежи чрез включването им в инициативи, подпомагащи тяхното представяне в училище, придобиване на нови знания и умения и ангажиране с дейности, които са полезни не само за самите участници в програмата, но и за общественото развитие. Ще бъдат подкрепени инициативи, насочени към ефективната интеграция на деца и младежи от уязвими групи и изграждането на здравословна учебно-възпитателна среда чрез подобряване взаимодействието между ученици, учители и местната общност.
  Кандидатстването за участие по програма „Знания за успех“ става чрез попълване на формуляр. Училищните настоятелства ще получат финансиране въз основа на количествени и качествени критерии за оценка като брой ученици, тип населено място, бедност, липса на възможности за развитие, достъп до качествени образователни инициативи, включване на родителите и други. Предимство ще имат училища от населени места под 50 000 жители, както и такива номинирани от служители на SAP Labs България.
  Програмата предвижда кандидатите да са разработили дейности по всяко от следните три направления: развитие на училищната библиотека, гражданско образование и професионално консултиране.
  Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект е 7000 лева.
 • НОВО: Фонд за иновации в културата
  Краен срок: 23 септември 2014 г. (хартиен носител: 24 септември 2014 г.)
  Фонд за иновации в културата отправя покана към творци, граждански организации в сферата на културата и академични институции, които са регистрирани и развиват творческа дейност на територията на София и Югозападния регион да предложат за финансиране своите артистични, иновативни и нетрадиционни творчески идеи.
  Първата програма на фонда ще подкрепи проекти, които представят иновативна интерпретация на творческата концепцията на София и Югозападния регион „Сподели София“ с фокус върху сезон 3 „Бъдеще предварително“: Сподели възможностите, Сподели творчеството, Сподели мечтите.
  (Пълният текст на концепцията София 2019 е публикуван на http://www.sofia2019.bg )
  Ще бъдат насърчавани проекти, които развиват партньрства и съвместни инициативи между културни оператори и творци от София и населените места в Югозападния регион.
  ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
  Минимален размер на финансовата помощ: 1 000 лева (хиляда лева)
  Максимален размер на финансовата помощ: 2 000 лева (две хиляди лева)
  ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА:
  Минимален размер на финансовата помощ: 5 000 лева (пет хиляди лева)
  Максимален размер на финансовата помощ: 8 000 лева (осем хиляди лева)
  Процент на съ-финансиране от страна на бенефициента: минимум 10% – максимум 40% от общия бюджет на проекта.
  Общият бюджет на Фонда за пилотното издание на програмата за 2014 г. е 200 000 лева.
 • НОВО: Конкурс за есе на тема: Какъв е будителят днес?
  Краен срок: 20 октомври 1014 г.
  Литературен клуб "Петър Парижков" организира конкурс на тема: Какъв е будителят днес? по случай предстоящия Ден на народните будители.
  Конкурсът за есе в три категории:
  – Първа категория – деца от IV до VIII клас
  – Втора категория – деца от IX до XII клас
  – Трета категория – участници от 19 до 25 години
  Участниците в конкурса трябва да подготвят есе в обем до 3 стандартни страници.
 • НОВО: Втори национален семеен турнир по шахмат „ЧОВЕКОЛЮБИЕ 2014”, 11 – 12 октомври 2014 г., Пазарджик
  Краен срок: 7 октомври 2014 г.
  Турнирът е посветен на 10 октомври – Световният ден за психично здраве и негов организатор е Сдружение “Човеколюбие”.
  В турнира участие ще вземат 24 семейства от цялата страна.
  С приоритет при определяне на участниците ще бъдат:
  1. Семейства, които посещават Колежа по семейни отношения на Център за социална рехабилитация и интеграция „Човеколюбие";
  2. Семейства, в които има член с психиатрична диагноза.
  Последвайте линка и се запознайте с приложените правила и програма на турнира.
 • НОВО: Младежки конкурс за есе "Животът ни е като нощ и ден" за ученици от VII до XII клас
  Краен срок: 31 октомври 2014 г.
  Сдружение „Артцентрик“ – Русе и Електронно списание "LiterNet" обявиха младежки конкурс за есе под надслов „Животът ни е като нощ и ден“.
  Как съвременните млади хора виждат своя живот? Кое ги вълнува, как примиряват в себе си контрастите? Избрахме този стих от поемата „Едисон“ на Витезслав Незвал, за да разкрием вечните търсения на младите, на поетите, на мечтателите, на откривателите… Поемата на Незвал намери своя проникновен интерпретатор – актьора Никола Чиприянов (1945–2010), в чиято памет се организира конкурса.
  В конкурса могат да участват ученици от VII до XII клас.
  Есетата следва да са в обем до 3 стандартни страници.
 • НОВО: Фотоконкурс "Децата на животните"
  Краен срок: 1 октомври 2014 г.
  Сдружение "На ти с Природата" обяви фотоконкурс за най-оригинална авторска снимка на животни, на тема „Децата на животните". Снимките трябва да са заснети с висока резолюция и максимално добро качество (с над 6 мегапиксела камера), за да са подходящи за печат. Приемат се само авторски снимки!
 • НОВО: Конкурс за участие на роми в програма за кандидатстудентска подготовка 2014/2015 г.
  Краен срок: 30 септември 2014 г.
  Изисквания към кандидатите:
  1. Да са от ромски произход.
  2. Да са между 18 – 29 години.
  3. Да са завършили средно образование или да им предстои завършване през учебната 2014/2015 година.
  4. Да имат минимум Мн. Добър (5.00) от балообразуващите предмети за специалността, която ще кандидатстват от дипломата за средно образование .
  5. Да имат минимум Добър (4.00) общ успех от дипломата за средно образование.
  6. Да имат доказана нужда от финансова подкрепа.
  7. Да имат мотивация за изучаване на конкретната специалност.
 • НОВО: Номинации за третите годишни награди "Валя Крушкина – журналистика за хората"
  Краен срок: 20 октомври 2014 г.
  За трета поредна година Фонд „Валя Крушкина” при Фондация „Работилница за граждански инициативи” организира провеждането на журналистическия конкурс „Валя Крушкина – журналистика за хората”. Целта на конкурса е да отличи журналисти с активна позиция, която отстояват в името на гражданите.
  т 11 септември до 20 октомври 2014, журналисти от различни медии ще могат да бъдат номинирани или да се самономинират в 5 категории:
  – Печатна медия
  – Електронна медия
  – Онлайн медия
  – Фотография и операторско майсторство
  – Млад журналист (възрастта на номинираните за наградата „Млад журналист“ към 11 септември 2014 година да не надвишава 28 навършени години).
  В конкурса могат да участват български журналисти от медии, издавани в България или чужбина – журналисти от печатни медии – вестници, списания, журналисти от електронни медии – радио, телевизия, журналисти от информационни сайтове и агенции, журналисти на свободна практика и блогъри, както и представители на гражданската журналистика.
  Един журналист може да бъде номиниран или да се самономинира с максимум 3 материала.
 • НОВО: Уъркшоп за млади журналисти Solidarity Academy 2014, 16-22 ноември, Гданск, Полша
  Краен срок: 12 октомври 2014 г.
  15 млади журналисти ще имат възможност да обогатят знанията си и да придобият нови умения, необходими за работа в областите геополитика, освободителни движения в световен и европейски план.
 • НОВО: Observer обяви награда за журналистически материали на тема изкуство
  Краен срок: 31 октомври 2014 г.
  Международната фондация Anthony Burgess и в. Observer набират кандидатури на журналисти, работещи в областта на изкуствата, за специализираната награда Observer/Anthony Burgess Prize for Arts Journalism.
  Инициативата отличава най-добрите журналистическите текстове посветени на изкуството във всичките му форми и интерпретации. Важно условие е тези материали да не са били публикувани преди. Особено се приветстват текстове на автори, които до този момент нямат публикации в други големи медийни организации.
 • НОВО: До 29 септември се приемат заявления по схемата „Младежка заетост”
  Краен срок: 29 септември 2014 г.
  Работодателите, желаещи да се включат в схемата „Младежка заетост”, могат да подават своите заявки в бюрата по труда в цялата страна до 29 септември 2014 г. (включително).
  На работодателите, които осигурят обучение по схемата, ще бъдат поети разходите за:
  – възнаграждения на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата за страната;
  – разходите за здравни и социални осигуровки за срок от 6 месеца.
  Разходите за възнаграждение на определения от работодателя наставник ще бъдат поети от програмата (1/2 от минималната работна заплата за страната).
 • НОВО: Семинар на тема „Популяризиране на младежкото участие и активно гражданство”, 26-28 септември, София
  Краен срок: 20 септември 2014 г.
  Участници в обучителния семинар могат да бъдат млади хора на възраст между 15 и 24 години.
  Главен акцент на семинара ще бъде работата с „младежи в риск“.
  Семинарът се провежда в рамките на проект на НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖИ ФОРУМ И УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ, и цели да повиши капацитета на младежките организации в България в процесите на овластяване на младежи в риск, като подобри взаимната работа между организациите, а с това да способства за обмяната на добри практики за окуражаване на уязвими групи младежи да участват в обществения живот и в процесите на разработване и взимане на решения.
 • НОВО: Зимно училище по федерализъм и управление, 2-13 февруари 2015, Инсбрук
  Краен срок: 26 октомври 2014 г.
  Международният форум ще изследва връзката между федерализъм и демократично участие от мултидисциплинарна и сравнителна перспектива, и ще предостави на участниците по-задълбочен анализ и практически познания.
  Двуседмичната следдипломна програма приветства международно участие: млади учени и университетски преподаватели, докторанти и студенти, държавни служители от местно, регионално или национално ниво, както и служители на международни организации или неправителствени организации.
 • НОВО: Търсят се доброволци за работа с деца в Кения, Тайланд и Индонезия
  Краен срок: 1 януари 2015 г.
  International Humanity Foundation търси трудолюбиви и отдадени доброволци, които следва да са над 18-годишна възраст, със свързано образование (социални ануки, педагогика, медиицина, социални дейности и под.) и опит на работа с деца.
 • НОВО: Стипендии на Американската асоциация на жените в университетите
  Краен срок: 1 декември 2015 г.
  Международните стипендии се присъждат за редовна форма на обучение или научни изследвания в Съединените щати на жени, които не са американски граждани или постоянно пребиваващи. Кандидатите трябва да са спечелили еквивалент на бакалавърска степен в САЩ до 30 септември 2014 г., и трябва да са кандидатствали в предложените от тях институции на обучение по времето на кандидатстването. До пет стипендии се предоставят за обучение втора година.
 • НОВО: Конкурс за есе на WOLFoundation на тема модерното лидерство
  Краен срок: 30 септември 2014 г.
  Темата на конкурса 2014 г. е "Лидерство: Какви са характеристиките на ефективното лидерство през 21-ви век?"
  В конкурса може да участва всеки.
 • НОВО: Food-Scanner Prize
  Конкурсът започва в началото на 2015-а и завършва в края на 2015-а година.
  Награден фонд: 1 млн. евро
  Целта е да се отвори пазарът на електронното здравеопазване с решения, които подкрепят гражданите в приемането на по-активен начин на живот и за подобряване на тяхното здраве чрез по-добро наблюдение на приема на храна.
 • НОВО: Награда за намаляване употребата на антибиотици
  Конкурсът започва в началото на 2015-а и завършва през пролетта на 2016-а година.
  Награден фонд: 1 млн. евро
  Основните цели са: да се намали ненужната употреба на антибиотици при вирусни инфекции на горните дихателни пътища, или липса на инфекции; да се намалят разходите и страничните ефекти, свързани с употребата на антибиотици; намаляване на появата на резистентни на антибиотици организми; да се даде възможност на доставчиците на здравни грижи да се възползват от ранни и информирани решения в управлението на инфекции на горните дихателни пътища (бързото започване и прекратяване на лечението) и да се улесни решението на доставчика на здравни грижи да не се предписват антибиотици при вирусни инфекции и за улесняване на пациентите приемане на не приемате антибиотици за вирусни инфекции; да се справи с широко разпространените и значими за здравеопазването респираторни инфекции.
 • НОВО: Награда за намаляване на замърсяването на въздуха
  Награден фонд: 3 млн. евро
  Конкурсът започва в началото на 2015-а и завършва в края на 2018-а година.
  Целта на наградата е да се намали замърсяването на въздуха в градските райони чрез развитие на иновативни решения. Тези решения трябва да бъдат достъпни и устойчиви, и те трябва да докажат, че могат ефективно да премахнат и / или предотвратят образуването на прахови частици в атмосферата (изпускателни системи на превозните средства не са включени).
 • НОВО: Collaborative Sharing of Spectrum Prize
  Награден фонд: 0.5 млн. евро
  Конкурсът започва в началото на 2015-а и завършва в края на 2015-а година.
  Целта е да се предложат иновативни но изпълними решения, които дават възможност за значително подобряване на използването на ограничените ресурси от радиочестотния спектър, като по този начин намирайки решение на очакваната криза в капацитета на безжичните мрежи се при очаквания бум на трафика и ползването.
 • НОВО: Breaking the optical transmission barriers Prize
  Награден фонд: 0.5 млн. евро
  Конкурсът започва в края на 2014-а и завършва в началото на 2016-а година.
  Наградата трябва да отличи революционни решения в областта на оптичните влакна, които да намерят своето място в бъдещите оптични мрежи.
 • НОВО: Направи си самоснимка и се включи в инициативата "Ние искаме мир" Make a Selfie for ?#?WeWantPeace? Initiative
  Краен срок: 1 януари 2015 г.
  Най-добрите селфита ще бъдат включени в специална публикация.
 • НОВО: Японски държавни стипендии за студенти
  Краен срок: 30 ноември 2014 г.
  Заинтересованите студенти могат да изберат една от съответните области на обучение:
  – Социални и хуманитарни науки
  – Естествени науки
 • НОВО: Стипендианти по околната среда на Университета Харвард
  Краен срок: 14 януари 2015 г.
  Стипендиантите по околната среда ще работят в продължение на две години с харвардски преподаватели, с цел да постигнат нови знания, а също и укрепване на връзките между академичните дисциплини на университета.
 • НОВО: Borealis Student Innovation Award
  Краен срок: 31 октомври 2014 г.
  За наградата могат да кандидатстват с научни тези завършили в областта на устойчивото развитие, химия, полимерна химия, полимер аналитична, техническа химия, механично и индустриално инженерство или приложения, с особен акцент върху полиолефини, олефини или базови химикали. Вашата научна разработка не трябва да бъде по-стара от две години и трябва да бъде завършена до края на октомври, за да кандидатства за наградата на следващата година през януари. Могат да кандидатстват студенти от цял свят.
  Награда: 5 000 евро.
 • НОВО: Конкурс за есе, посветено на Рафаел Лемкин
  Краен срок: 30 ноември 2014 г.
  Society Initiatives Institute, неправителствена организация от Украйна, се стреми да запълни липсата на информация в социалните, културни и духовни сфери, формирани около фигурата на Рафаел Лемкин, учен, юрист, експерт по международно право, създал в най-широкия научни и юридически смисъл термина "геноцид". В чест на Рафаел Лемкин и за да се разпространят и да продължат теоретичните изследвания по въпросите на геноцида, Society Initiatives Institute организира Международен конкурс за есе "Геноцид – тъмната марка на човечеството". Есето може да бъде написано в контекста на правен, политически, исторически, културен, икономически или друг проблем, свързан с геноцида.
  Всеки участник може да представи само едно есе, разработено на английски, украински, руски или полски. То трябва да отразява стила писане на участника и оригиналното му/й мислене.
  Есето трябва да бъде дълго до 1000 думи в следния формат: есе заглавие / име на автора и контакти / училище / университет / принадлежност / есе (въведение, основни доводи, изводи).
 • НОВО: Стипендии за журналисти Nieman в Харвард
  Краен срок: 1 декември 2014 г.
  Nieman Foundation for Journalism в Харвард избира до 12 международни стипендианти всяка година. Международните стипендии Нийман са запазени за граждани на нации, различни от Съединените щати, работещи в Съединените щати или за медийни компании в САЩ.
  Кандидатите трябва да са на пълно работно време (включително журналисти на свободна практика) с опит най-малко от пет години.
 • НОВО: Международна стипендиантска програма по право на ООН, Хага, Холандия
  Краен срок: 1 декември 2014 г.
  Програмата осигурява висококачествено обучение от водещи учени и практици по широк кръг от субекти на международното право.
  Могат да кандидатстват кандидати на 24-45 годишна възраст, които имат юридическо образование
 • НОВО: Energy Globe Awards 2015
  Краен срок: 22 септември 2014 г.
  Представете свой реализиран устойчив проект в една от категориите:
  1. Земя
  2. Вода
  3. Въздух
  4. Огън
  5. Млади хора
  Във всяка от категориите победителят ще получи награда от 10 000 евро.
 • НОВО: Инициатива Нови и появяващи се таланти на UNICEF
  Краен срок: 23 септември 2014 г.
  Инициатива Нови и появяващи се таланти на UNICEF (New and Emerging Talent Initiative – NETI) е възможност за начало на динамична кариера в UNICEF.
  Програма NETI се стреми да превлича и развива нови таланти, за да растат и да се развиват в рамките на организацията.
 • НОВО: Награда „Предай нататък” за жени в технологиите
  Краен срок: 15 октомври 2014 г.
  Могат да кандидатстват жени над 18-годишна възраст, които желаят да се развиват в областта на ИКТ.
  Размер на гранта: 500 – 1000 щ.д.
 • НОВО: Open Knowledge Technologies: Mapping and validating knowledge
  Краен срок: 22 септември 2014 г.
  Пилотният проект ще разработи и приложи технологична платформа за работа в мрежа на знанието, за интегриране на онлайн услуги, включително, наред с другото, следните модули:
  1. Умения / компетенции картиране;
  2. Адаптирани учебни пътни карти и пътища (чрез образователни услуги, включително специфични отворени образователни ресурси);
  3. Механизми за валидиране на придобитите знания.
 • НОВО: Sony World Photography Awards
  Краен срок: 8 януари 2015 г.
  Наградите са посветени на подпомагане и култивиране на фотографската култура.
  Категориите са:
  – За професионалисти – с 45 подкатегории
  – Отворен конкурс – подходящ за любители – с 10 подкатегории
  – Студентски фокус – за снимки на предмет или сцена, които символизират съвременното общество
  – Младежка награда – за участници под 19-годишна възраст, с три подкатегории
Categories: Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


Categories: Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Кандидатстване по Програма за подкрепа на ученици в гимназиална степен ‘Равен шанс: достъп до средно обрaзование’
  Краен срок: 20 юли 2014 г.
  Тези стипендии нямат ограничение по отношение на етническата принадлежност на децата.
  Учениците няма да получават пари в брой, а администриращите организации ще закупуват месечни карти за транспорт и учебници за подбраните стипендианти. Сумата на индивидуалните стипендии не може да надвишава 500 лева на ученик в рамките на една учебна година.
  През учебната 2014/2015 г. Център Амалипе ще подкрепи по програмата 55 ученика.
 • НОВО: Обучение „Normal ist anders”, 208.08.2014., Потсдам, Германия
  Краен срок: Не е посочен
  ИМКА Добрич набира кандидатури за младежки обмен на тема "Различното е нормално" – "Normal ist anders" на младежи от България на възраст от 16 до 21 г. в Потсдам, Германия от 02 до 08 август 2014. Билатералният обмен между младежи от Германия и България ще има и втора фаза в България през 2015 г.
  Младежите трябва да отговарят на следните изисквания:
  – да са на възраст не повече от 21 г. (може да направим изключение за 2 – 3 младежи до 23 годишна възраст)
  – да са мотивирани и да се интересуват от темата за дискриминация
  – да могат да говорят и разбират немски език. Частичен превод ще бъде осигурен, в случай на неяснота, но младежите е необходимо да разбират и да говорят немски език прилично.
  – да се интересуват от методите на неформалното образование.
  – да са отговорни и дисциплинирани и да участват в цялото обучение.
  Кандидатства се с автобиография и попълнен формуляр за кандидатстване.
  За въпроси: 0888 887857
  Кандидатствалите по-рано ще се ползват с приоритет.по-рано ще се ползват с приоритет.
 • НОВО: Седми национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – РУСЕ`2014
  Краен срок: 10 октомври 2014 г.
  В конкурса могат да участват ученици от 2-ри до 12 клас, които творят в областта на литературното творчество и журналистиката.
  Темите са по раздели: „ПРИЯТЕЛ В НУЖДА СЕ ПОЗНАВА” – за литературно творчество; и
  „ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО–КАУЗА И мИСИя” – за журналистика
  КОНКУРСЪТ СЕ ОБЯВЯВА В ДВА РАЗДЕЛА:
  І. Литературно творчество
  А. Поезия
  Б. Проза (разказ,приказка)
  (Литературни есета няма да се разглеждат от журито)
  ІІ. Журналистика
  А. Индивидуална (журналистическо есе, репортаж, интервю, коментар, фейлетон или друг публицистичен жанр)
  Б. Колективна (ученически вестник)
 • НОВО: Национален конкурс за поезия „Мара Белчева”
  Краен срок: 19 септември 2014 г.
  Национален конкурс за поезия „Мара Белчева” се посвещава на севлиевската поетеса Мара Белчева и се организира от Община Севлиево, Бизнес сдружение „Севлиево XXI век”, със съдействието на Съюза на българските писатели.
  Конкурсът си поставя за цел да стимулира творческия потенциал на български поетеси, чиято поезия носи духа на нашето време, поезия – търсеща и отговаряща на многобройните въпроси, които съвремието поставя.
  Право на участие имат български поетеси, чието творчество отговаря на целите на конкурса.
  Представените за участие в конкурса творби не трябва да са отличавани на други конкурси.
  Конкурсът е явен. Всеки кандидат изпраща 3 поетични творби.
 • НОВО: Конкурс „Дърво с корен”
  Краен срок: 14 септември 2014 г.
  За пета поредна година фондация „ЕкоОбщност“ обявява начало на набирането на номинации за обичани или запомнени с някакво преживяване дървета. И в унисон с юбилея – в 5 категории -„Дърво с корен“, „Млад природолюбител“, „Дърво с бъдеще“, „Вековните дървета говоря“ и „Дървото на нашето семейство“.
 • НОВО: Отворена покана за участие в Performance Platform Lublin
  Краен срок: 15 юли 2014 г.
  Performance Art Foundation и Galeria Labirynt отправят покана към артисти за участие в шестото издание на международния фестивал Performance Platform Lublin. Те трябва да са на възраст до 35 години и да не са участвали в събитието до момента. На избраните артисти ще бъдат поети настаняване, пътни до 700 PLN, заплащане от 1000 PLN, фото и видео документиране на представената работа, предоставяне на техника и материали.
 • НОВО: ИПИ обявява стипендиантско място за завършили в чужбина докторанти/магистри
  Краен срок: 23 юли 2014 г.
  За пореден път Институтът за пазарна икономика беше определен като една от организациите, които ще имат възможност да предложат една стипендия за платена 6-месечна изследователска програма в рамките на Think Tank Young Professional Development Program.
  Изисквания към кандидатите:
  – Да са завършили през последните три години магистърска или докторска степен в областта на социалните или хуманитарните науки в университет в страните от ОИСР;
  – Да са на възраст между 23 и 35 години;
  – Да владеят перфектно английски език
  Примерна тематична насоченост
  Работата на стипендианта в ИПИ ще бъде фокусирана върху анализ на ефектите от предприети през последните години популистки управленски мерки в една от следните сфери:
  – Пазар на труда
  – Пенсионна система
  – Енергиен сектор
 • НОВО: Стаж в Световната търговска организация
  Краен срок: Текущ
  Секретариатът на Световната търговска организация има стажантска следдипломна програма за студенти, които желаят да придобият практически опит и задълбочени познания на многостранната търговска система.
  Продължителността на стажовете е до 24 месеца. Избираеми кандидати са всички граждани на страни, които са членове на Световната търговска организация, между които е и България.
  Минималната възраст на стажантите трябва да 21 години, а максималната 30. Кандидатите трябва да имат завършена подходяща специалност в университет – икономика, политически науки, право, международни отношения.
  Стажовете са платени, те се провеждат в Женева, Швейцария.
 • НОВО: Състезание за свободни медии #FreeMediaRace
  Краен срок: не е посочен
  Европейската инициатива за медиен плурализъм приканва организации и личности от България да се включат в Състезанието за свободни медии. Наградите включват участие в конференция в Брюксел по въпросите на медийния плурализъм и усещането за принос към законодателния процес в ЕС. Присъединете се към кампанията, зад която стоят Европейски алтернативи, Международният алианс на журналистите и редица авторитетни организации от цяла Европа. За свободата на медиите!
 • НОВО: Покана за концепции – Грантове Barvalipe Училища
  Краен срок: 24 юли 2014 г.
  От 2011 г. Roma Initiatives Office разработва концепция, наречена Barvalipe – което означава "богатство" или "гордост" на ромски език. Barvalipe е за подкрепа на най-талантливите и перспективни сред образованите млади роми, тези, които представляват най-добрата надежда за ромските общности да процъфтяват в тези трудни времена. Barvalipe съчетава три важни елемента: засилване на гордостта от принадлежността към ромската общност, изграждане на доверие и смелост да работят за промяна и създаване на чувство за общност сред младите роми, които имат потенциал да се превърнат в лидери в обществения живот.
  Кандидатите трябва да имат предвид не само организирането на летни училища и летни лагери. Те могат да предлагат всеки формат, който е подходящ за целите и обстоятелствата на своя проект – например, определена целева група, географското разнообразие на участниците, както и наличието на преподаватели, обучители, фасилитатори, и др. Водещи кандидати трябва да бъдат ромски неправителствени организации, регистрирани в Албания, България, Чешката република, Унгария, Италия, Македония, Румъния, Сърбия, Словакия, Испания, или Турция.
  Roma Initiatives Office определя ромска НПО като организация, в която най-малко 50 на сто от членството (в случай на сдружения), управителния орган, както и висшия ръководен открито декларират своята ромски етнически произход.
 • НОВО: МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ – за конкретен бенефициент Агенция по заетостта
  Краен срок: 4 август 2014 г.
  В рамките на процедурата ще се предостави възможност на младежи до 29-годишна възраст за стажуване/обучение по време на работа при работодател. Целта е да се повиши конкурентоспособността на младежите чрез осигуряване на възможност за стажуване или обучение по време на работа, което ще улесни прехода от образование към заетост, а и едновременно с това ще доведе до натрупване на ценен професионален опит, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодатели. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 35 000 000 лв.
 • НОВО: Грант за журналистика посветена на опазването на околната среда
  Краен срок: 15 юли 2014 г.
  Инициативата е на Society of Environmental Journalists (SEJ) и цели да подкрепи журналистите, които работят в тази сфера, но срещат финансови затруднения. Грантът покрива пътни разходи, проучвания на терен и други директни разходи.
  Журналисти от цял свят могат да кандидатстват за грант в размер на 3 500 долара, който покрива разследвания по темата опазване околна среда – проекти и предприемачество.
 • НОВО: Конкурс за 2014 г. за наградите за комуникация в областта на ОСП
  Краен срок: 31 октомври 2014 г.
  Разработили ли сте комуникационна инициатива или кампания в сферата на земеделието и развитието на селските райони, която бихте искали да представите пред международна аудитория? Искате ли да споделите опита си с други заинтересовани страни в областта на комуникационните въпроси, свързани с ОСП? Участвайте в конкурса!
  Могат да кандидатстват:
  1. Национални министерства;
  2. Неправителствени организации (НПО);
  3. Организации, представляващи местни, регионални и общински органи;
  4. Други публични или смесени органи;
  5. Професионални организации (включително асоциации на земеделски производители, земеделски асоциации или асоциации за развитие на селските райони);
  6. Мозъчни тръстове, изследователски и академични институции;
  7. Медии; и
  8. Комуникационни агенции / комуникационни експерти.
  Какви видове проекти могат да бъдат подавани за участие?
  Всички текущи или приключили проекти, които очевидно информират по теми, свързани с общата селскостопанска политика, и за които етапът на изпълнение е започнал не по-рано от 1 януари 2011 г.
 • НОВО: Включете се в студентски лагер „Зa Балкана”, 1 – 6 август 2014 г.
  Краен срок: 20 юли 2014 г.
  Традиционният природозащитен младежки лагер на Българска фондация Биоразнообразие тази година ще се състои от 1 до 6 август 2014 г. в близост до географския център на България и по-точно около хижа „Горския дом“ в местността Узана.
  Поляната на Узана е най-широката билна поляна в Стара планина и е обградена отвсякъде с вековни букови гори. Надморската и? височина варира от 1220 до 1350 м, като най-високата точка е връх Марков стол (1352 м). Местността е изходна точка към два парка: на запад – Национален парк „Централен Балкан " и на изток – Природен парк „Българка". Традиционно нашите експерти ще ви запознаят с характерните за района растителни и животински видове, както и с техните местообитания, ще помогнем на стопанина на хижата, ще чистим, ще носим дърва, ще участваме в изграждането на Детската природна академия, която БФБ създава в района. Ще изследваме биоразнообразието из буковите гори на двата парка, ще изкачим най-високия връх в околността (Исполин – 1524 м), както и други интересни занимания.
  Ето някои акценти от програмата:
  – природозащитно законодателство: каква е разликата между природен и национален парк; категории защитени територии съгласно международната класификация на IUCN;
  – управление на горите; защитени видове и планове за действие;
  – инвентаризация на видовете от района: експертни групи по гъби, растения, птици, едри бозайници, влечуги и земноводни, безгръбначни;
  – връзката между опазването на природата и устойчивото земеделие и животновъдство;
  – екосистемни услуги и ползвания – какво значи това и как да оценим природните ресурси.
 • НОВО: Национален конкурс за студенти и докторанти по проект "Техностарт-насърчаване на иновационната активност на младите хора в България"
  Краен срок: 15 септември 2014 г.
  Целта на проекта е да се подпомогнат младите хора да започнат собствен бизнес в най-ранен етап като им се предостави безвъзмездна финансова помощ в размер до 20 000 лева за всеки одобрен бизнес план.
  За да получи финансиране на проекта, всеки кандидат след одобряване на бизнес плана му трябва да регистрира своя фирма (ЕООД или ЕТ) по Търговския закон в Агенцията по вписванията и да осигури задължителен собствен принос от 10% от размера на безвъзмездната помощ, под формата на финансови средства и/или материални активи.
  Допустими кандидати по проекта са:
  1. Физически лица – български и чуждестранни граждани, които са студенти през учебната 2013-2014 г. във висши училища в България, получили акредитация и създадени по условията и реда на Закона на висшето образование, независимо от формата на обучение.
  2. Физически лица – български граждани, които са студенти през учебната 2013-2014 г. във висши училища в чужбина, признати от съответната страна, независимо от формата на обучение.
  3. Физически лица – български и чуждестранни граждани, дипломирани с образователно-квалификационна степен Бакалавър или Магистър през 2014 г. или 2013 г. във висши училища в България, получили акредитация и създадени по условията и реда на Закона за висшето образование.
  4. Физически лица – български граждани, дипломирани с образователно-квалификациона степен Бакалавър или Магистър през 2013 г. или 2014 г. във висши училища в чужбина, признати от съответната страна.
  5. Физически лица – български и чуждестранни граждани, които са докторанти, през учебната 2013-2014 г. или са получили докторска степен през 2013 г. или 2014 г. в България.
  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 400 000 лв.
 • НОВО: Стаж в Съда на Европейските общности
  Краен срок: 30 септември и 30 април всяка година
  Всяка година Съдът на Европейския съюз предлага ограничен брой платени стажове с максимална продължителност от пет месеца. Стажовете обикновено се провеждат в Дирекцията за изследвания и документация, Информационната служба, Генералната дирекция за писмени преводи или Дирекция Устни преводи.
 • НОВО: Стипендиантска програма Minerva EU-Japan
  Краен срок: 15 юли 2014 г.
  Центърът за промишлено сътрудничество EС-Япония предлага 6-месечен стаж в Япония, предназначен да подкрепи изследвания и анализ на политиките на ЕС и Япония по икономически и индустриални въпроси.
  Стажът е за европейски и японски специалисти (търговски и икономически анализатори, учени, държавни служители) с доказан интерес към Япония и сътрудничеството между ЕС и Япония.
  Кандидатите трябва да притежават ЕС или японско гражданство или гражданство на ЕС, да имат висше образование.
 • НОВО: Глобални билети InterRail за млади европейци на фондация Schwarzkopf
  Краен срок: 1 септември 2014 г.
  За хора на възраст 17 – 25 години за посещение на съседни европейски страни.
  Това е възможност за младите хора да се запознаят с европейските си съседи, както и да се запознаят с актуалните културни или политически събития там. Важно е, че тези промени се разглежда в контекста на отношенията на страните за гости "с ЕС.
 • НОВО: Стаж в INTERPOL, Франция
  Краен срок: Текущ
  За да бъдат допустими за стаж в Интерпол, кандидатите трябва:
  – да бъдат граждани на страна-членка;
  – да са по-възрастни от 18 години;
  – да бъдат включени в, или да са завършили акредитирана академична институция
 • НОВО: Награди за млади предприемачи за устойчив живот на Unilever
  Краен срок: 1 август 2014 г.
  За кандидати от цял свят на възраст до 30 години, с практични и иновативни решения на големите предизвикателства в областта на устойчивото развитие.
  Подкрепата е в размер на 200 000 евро и обучения.
  Категории:
  1. Подобряване на здравето и благоденствието
  2. Намаляване на въздействието върху околната среда
  3. Подобряване на поминъка (дребни фермери, жени, микропредприятия)
 • НОВО: Международен фотоконкурс No Hate Speech Movement
  Краен срок: 1 септември 2014 г.
  Движението No Hate Speech организира международен фотоконкурс, посветен на Европейския ден за действие срещу ислямофобията и религиозната нетърпимост на 21 септември 2014 г.
  Участниците следва да са на възраст от 13 до 30 години.
 • НОВО: Connect Programme Exchange of Entrepreneurs between Europe and Brazil
  Краен срок: 15 юли 2014 г.
  Програмата ще избере 50 европейски високо мотивирани нови предприемачи да се включат в схема за бизнес мобилност в Бразилия. Ще им бъде предложена уникалната възможност да си сътрудничат и да обменят знания с опитен и успешен предприемач домакин за период от 1 до 6 месеца. CONNECT ще стартира първата си вълна през 2014 г. и ще улесни мобилността на 25 европейски нови предприемачи. Втората вълна ще се състои през 2015 година.
 • НОВО: Фотоконкурс „Да направим по-добър свят” на IREX
  Краен срок: 18 юли 2014 г.
  Категории:
  – укрепване на демокрацията и управлението
  – младежи – водачи на промяната
  – разширяване на възможностите чрез технологии
  В конкурса могат да вземат участие професионални фотографи и любители от всички нива, които са най-малко на 18-годишна възраст.
 • НОВО: Подкрепа за творчески престой на художници в Япония, 16 януари – 11 март 2015
  Краен срок: 31 юли 2014 г.
  Могат да кандидатстват творци на възраст под 40 години, които работят по проект, в областта на темата "Характеристиките на тази земя".
Categories: Uncategorized

Bulletin BRC

Categories: Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС на Национален ученически екопарламент

 • Удължен краен срок: 30 юли 2014 г.
  1. За Разказ на тема "Жива вода" (5-8 клас)
  Разказът трябва да представя герой /герои/ и случка, в която се поставя проблем, свързан с големите теми за: живата българска природа, нашето минало и настояще, спасението, ценността на живота, вълшебството, здравето, тайните на света, по-добрия свят, вдъхновението в човешките дела и т.н.
  2. За Есе на тема "Роден съм да съм свободен – също като теб…"
  Есето трябва да защитава теза, мисъл, идея по проблем, обвързан с темите за: живата българска природа, свободата на човека и неговия избор, естественото познание, законите на природата и обществото, хармонията с природата, доброто и злото в природата и обществото и т.н.
 • КОНКУРС ЗА ЕЛЕКТРОННА ИГРА И ЕЛЕКТРОНЕН ТЕСТ на тема "Биоразнообразието на моя роден край" на Национален ученически екопарламент
  Удължен краен срок: 30 юли 2014 г.
  1. За Електронна игра: Играта да е не-повече от 3 етапа, или краят й да е предвидим. Да има ясно формулирани и описани правила за нейното изпълнение.
  2. За Електронен тест: Тестът да е не-повече от 30 въпроса и при финалното му попълване да показва резултата, който попълващия е постигнал. Ще се счита за предимство тест, който показва верните отговори на сгрешени въпроси.
  Ще имат предимство проекти, които са приложими и при хора с увреждания. Авторите да изпишат по какъв начин и за коя група.
 • КОНКУРСИ ЗА РИСУНКА, ПЛАСТИКА И ФОТОГРАФИЯ на тема "Защитени видове от биоразнообразието на страната ни" на Национален ученически екопарламент
  Удължен краен срок: 30 юли 2014 г.
  Идеята на конкурса е децата и младежите да представят защитени видове с различни изразни средства и дадат кратка информация за тях.
  1. Конкурс за рисунка (5-8) и (9-12) клас
  Материали – по избор на кандидата: акварел, темперна или акрилна боя, по желание – графично изобразяване. Основа – по избор на кандидата: картон (формат А4), кожа, камък, текстил, пластмаса, стъкло.
  2. Конкурс за пластика
  Свободен избор на материали: глина, пластелин, моделин, продукти за рециклиране (всички познати изделия за еднократна употреба).
  Критерии за оценка
  – Артистичност (цветово усещане и композиция).
  – Оригиналност на идеята и нейното представяне.
  3. Конкурс за фотография (5-8) и (9-12) клас
  Изпрати копирана/принтирана снимка на формат А4 върху сиво паспарту по темата на конкурса. Всеки ученик може да участва с 1 до 3 кадъра.
 • НОВО: Национален конкурс за реализирана през 2014 г. инициатива/програма/проект „В подкрепа на детската безопасност”
  Краен срок: 3 ноември 2014 г.
  Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) обяви конкурс за реализирани през 2014 г. инициативи, програми и проекти по превенция на рисковете от злополуки и наранявания при деца и за отстраняване на опасностите в бита и жизнената среда на децата.
  Конкурсът е с тема: „В подкрепа на детската безопасност”, а целта му е да насочи общественото внимание към темата за детска безопасност и насърчи реализирането на програми, инициативи и проекти за превенция на рисковете от злополуки и наранявания на деца и за отстраняване на опасностите в бита и жизнената среда на децата.
  Могат да кандидатстват реализирани през 2014 година инициативи, програми или проекти за превенция на рисковете от злополуки и наранявания при деца и за отстраняване на опасностите в бита и жизнената среда на децата в следните категории:
  1. Инициативи/програми/проекти от детски градини, училища, читалища, клубове и школи за деца, домове и резидентни услуги за деца, лишени от родителски грижи.
  2. Инициативи/програми/проекти от държавни институции, областни и местни администрации.
  3. Инициативи/програми/проекти от неправителствени организации и фирми.
  4. Журналистически материали, публикации в пресата, предавания и медии, отразяващи проблемите на детската безопасност.
  5. Специална награда за личен принос.
 • НОВО: Обучителната среща по Програма "Европа за гражданите", 24 и 25 юли, Стара Загора
  Краен срок: 14 юли 2014 г.
  Европейски Граждански Ресурсен Център организира Обучителната среща по Програма "Европа за гражданите", 24 и 25.07.2014 в гр. Стара Загора.
  Основната цел на инициативата е да даде възможност на гражданските организации (НПО) и публичните институции (общини) да получат допълнителна информация и експертиза по Програма „Европа за гражданите”. В програмата на срещите са включени:
  – детайлно представяне на Програма „Европа за гражданите” и условията за програмен период 2014-2020 г.
  – разработване на практически казуси и подготовка на проекти;
  Срещата ще даде възможност на представителите на НПО и Общините (бенефициенти по Програмата) да усъвършенстват своите знания и уменията относно създаване, развитие и изпълнение на проектни идеи, организиране на обучения и информационни кампании, граждански инициативи. Участниците ще получат методически материали и практическо ръководство за разработване на проекти по Програма „Европа за гражданите”.
  Обучителната среща ще бъде двудневна и ще се проведе на 24 и 25.07.2014 в гр. Стара Загора (Община Ст. загора).
 • НОВО: ІХ конкурс за съвременна хореография върху българска музика – международно издание
  Краен срок: 3 август 2014 г.
  Балет „Арабеск” обявяви ІХ конкурс за съвременна хореография върху българска музика – международно издание.
  Конкурсът се провежда традиционно на всеки три години в София.
  Селектираните хореографи реализират постановките си с танцьори от трупата на Балет „Арабеск”.
 • НОВО: ИПИ обяви стипендиантско място за завършили в чужбина докторанти/магистри
  Краен срок: 23 юли 2014 г.
  Институтът за пазарна икономика предлага една стипендия за платена 6-месечна изследователска програма в рамките на Think Tank Young Professional Development Program.
  Изисквания към кандидатите:
  – Да са завършили през последните три години магистърска или докторска степен в областта на социалните или хуманитарните науки в университет в страните от ОИСР;
  – Да са на възраст между 23 и 35 години;
  – Да владеят перфектно английски език.
  Работата на стипендианта в ИПИ ще бъде фокусирана върху анализ на ефектите от предприети през последните години популистки управленски мерки в една от следните сфери:
  – Пазар на труда
  – Пенсионна система
  – Енергиен сектор
 • НОВО: Обучение "Дайте власт за овластяване ", 4-21 септември 2014, Кипър
  Краен срок: 11 юли 2014 г.
  Обучението цели да развие капацитета на младежки. Обучението ще повиши компетенциите и ще осигури практически инструменти и методи за устойчива социално-възпитателната работа и дълготрайно влияние върху младите хора.
  Очакваните участниците са младежки работници, младежки лидери, обучители, координатори на проекти и наставници от държави по програма „Младежта в действие” (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Хърватия, Швейцария, Турция, Австрия, България, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство, Малта, Македония, Белгия и Словакия).
 • НОВО: Стипендии на OSF за документални фотографи
  Краен срок: 8 юли 2014 г.
  Програмата за отпускане на безвъзмездна помощ е отворена за документални фотографи, фото-базирани художници и социално ангажирани практици фотографи от цял свят.
  Грант: до 30 000 щ.д. за разработване на проект.
 • НОВО: Симулация на UNESCO, Корфу, Гърция, 20 – 23 август 2014 г.
  Краен срок: 30 юни 2014 г.
  Симулация на ЮНЕСКО в Корфу е първата симулация на ЮНЕСКО, организирана в Гърция.
  ЮНЕСКО е организация на ООН, която работи, за да се създадат условия за диалог между цивилизациите, културите и народите, основани на зачитане на споделени ценности. Тя има за цел за изграждането на мир, изкореняването на бедността, устойчивото развитие и междукултурния диалог. ЮНЕСКО допринася за осъществяването на тези цели чрез пет основни програми: Образование, Природни науки, Социални и хуманитарни науки, култура, комуникация и информация.
  Целта на проекта е да събере млади хора и чрез симулация на създаването на темати(ни комисии да им помогне да подобрят своите познания за ЮНЕСКО (как работи, ценности и цели), да разберат как международната общност се занимава с глобалните въпроси и да има конструктивен дебат.
  Симулацията е отворена за всички млади хора без ограничение във възрастта.
 • НОВО: Конкурс за късометражни филми, Лондон
  Краен срок: 31 юли 2014 г.
  Фестивалът за късометражно кино IWM е организиран от Imperial War Museums и е форум за филми, които изследват причините за войни и конфликти и тяхното въздействие върху живота на хората.
  Студенти и любители кинематографисти се насърчават да представят своите документални проекти на фестивала.
  Филмите трябва да са завършени след 1 януари 2011 г., а максималната дължина на филма е 30 минути.
 • НОВО: Икономически форум на млади лидери в Нови Сонч, Полша, 2 – 5 септември 2014
  Краен срок: 5 юли 2014 г.
  Над 350 млади лидери от 42 страни ще се срещат в Полша, за да излязат с нови идеи за бъдещето на Европа. По време на дискусии и семинари ще бъдат разработени нови идеи за промяна на бъдещето. Програмата ще се фокусира върху следните тематични области: глобалната сигурност, бъдеще и архитектурата на Европа, икономически растеж, младежко предприемачество, управление на бизнес, лидерство и роля на младото поколение в съвременния свят.
  Икономическият форум на млади лидери е най-голямата международна социална и икономическа среща на лидерите на младото поколение в ЕС и в продължение на 9 години тя е предизвиква огромен интерес.
  Поканени са да участват: млади лидери от ЕС, Източна Европа, Балканите и Кавказ с комуникативни познания по английски език и ангажираност в политическа, гражданска, социална или икономическа НПО и други институции.
 • НОВО: Paruvipe Grants Program
  Краен срок: 17 юли 2014 г.
  (Paruvipe означава "промяна" на ромски език)
  Програмата ще подкрепи застъпнически кампании на НПО в България, Македония и Румъния, насочени към влияние върху публичното вземане на решения, предоставянето на услуги и отговори на държавата към актове, породени от омраза. Приветства се кандидатстването на ромски организации.
 • НОВО: Покана за участие: Инициатива за възпоминание за геноцида над ромите
  Краен срок: не е посочен
  За да отбележим 70-годишнината на геноцида над ромите на 2 август, ние събираме 1000 млади роми и не-роми от всички краища на света.
  Това е уникално събитие, което дава възможност да се обединят в един социален форум, за да обменят опит и да обсъдят за миналото, настоящето и бъдещето 1 000 млади хора и младежки организации! Ние помним геноцида над ромите, ние научаваме за миналото и настоящето, в работилници, а ние представяме нашите инициативи и организации.
 • НОВО: Международният алианс за памет за Холокоста търси двама краткосрочни изследователи за проекти, свързани с ромите и Холокоста
  Краен срок: 11 юли 2014 г.
  Международният алианс за памет за Холокоста търси двама краткосрочни изследователи за проекти, свързани с ромите и Холокоста. Първият ще състави анотирана библиография на издания по темата, а вторият – преглед на организации, работещи по темата Холокоста, както и върху съвременна анти-ромски дискриминация.
 • НОВО: Обучение в бакалавърски, магистърски програми и доктурантури в чужбина, подкрепено от Ромски образователен фонд – Будапеща
  Краен срок: 21 юли 2014 г.
  Програмата осигурява частична подкрепа на студенти от ромски произход, които са граждани на една от следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Унгария, Косово, Македония, Молдова, Черна гора, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Турция и Украйна, за завършването на бакалавърска, магистърска и докторска степен, или постдокторантско образование извън родната им страна или държава на пребиваване. Целта на стипендията е да насърчава академичната мобилност на студентите от ромски произход и подпомагане на тяхната академична интеграция в международен план.
 • НОВО: Медийни грантове за журналисти, блогъри и фотографи
  Краен срок: декември 2014 г.
  Офисът на Финансовия механизъм на ЕИП предоставя медийни грантове на медии, журналисти, блогъри и / или фотографи, интересуващи се от отразяване на ключови области на подкрепа за ЕИП и Норвежката програма за сътрудничество. Целта е да се осигури възможно най-широко разпространение или целенасочено популяризиране сред съответните групи в обществото на областите, подкрепяни от ЕИП и Норвежката програма за сътрудничество. Грантовете се предоставят за участие в подходящи мероприятия, посещение на място на финансирани програми и / или проекти, или други дейности, които са от значение в страните бенефициери или донори на ЕИП и Норвежката програма за сътрудничество. За грантове се кандидатства до края на декември 2014 г. с общ бюджет 5000 евро. Максималният размер на индивидуалния грант е 1000 евро.
 • НОВО: Конкурс за наградата на Европейската сметна палата
  Краен срок: 30 ноември 2014 г.
  Европейската сметна палата (ЕСП) стартира конкурса за наградата на ЕСП за изследвания в областта на одита на публичния сектор за 2014 г.
 • НОВО: Музикални награди на младата публика
  Краен срок: 15 юли 2014 г.
  Young Audiences Music Awards (YAMA) се връчват за творчество и иновации в областта на музикалните продукции за младежка публика, от цял свят, създадени от професионални ансамбли от всички формати, от соло артисти до оркестри.
 • НОВО: ESA App Camp prize competition
  Краен срок: 21 юли 2014 г.
  The goal of the App Camp is to produce mobile apps using Earth observation data on smartphones, ready to be brought to market.
 • НОВО: Copernicus Masters competition
  Краен срок: 15 юли 2014 г.
  This competition rewards innovative proposals for new applications of EO data in solving problems for society and businesses.
Categories: Uncategorized

Bulletin 18-24.06.2014

Categories: Uncategorized
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 30 other followers

%d bloggers like this: