Начало > Uncategorized > Покана за представяне на предложения EAC/57/10 – Програма „Младежта в действие“ за периода 2007 г.-2013 г.

Покана за представяне на предложения EAC/57/10 – Програма „Младежта в действие“ за периода 2007 г.-2013 г.


Този приоритет има за цел да насърчи проекти, посветени на популяризирането на смисъла и значимостта на доброволчеството като вид активна ангажираност и като средство за усъвършенстване или подобряване на способностите за лично, социално и професионално развитие.

– Безработица сред младите хора

Този приоритет има за цел да насърчи проекти, с които се окуражава достъпът на безработните млади хора до програмата „Младежта в действие“. Приоритет ще бъде отдаден за проекти, занимаващи се с въпросите на безработицата сред младите хора и/или насочени към стимулирането на мобилността и активното участие в обществения живот на безработните млади хора.

– Приобщаващ растеж

Този приоритет има за цел да насърчи проекти, които се занимават с въпросите на бедността и маргинализацията и които насърчават осведомеността сред младите хора за това как да бъдат разрешавани тези въпроси и ангажираността им с тях за изграждането на общество, в което всеки има своето място. В този контекст ще се обърне особено внимание най-вече на приобщаването на младите мигранти, на млади хора с увреждания и – където е подходящо, на млади хора от ромски произход.

– Предизвикателства пред света, свързани с околната среда и измененията на климата

Този приоритет има за цел да насърчи проекти, насочени към повишаване на осведомеността и мобилизацията на младите хора по отношение на световните предизвикателства, свързани с околната среда и измененията на климата, като средство за насърчаване на развитието на по-екологично мислене и поведение сред младите хора и младите работещи, както и сериозно отношение от тяхна страна към по-устойчиво развитие.

– Изобретателност и предприемачество

Този приоритет има за цел да насърчи проекти – най-вече младежки инициативи -насочени към стимулирането на творческите способности на младите хора, въображението и оригиналността им, готовността им да поемат рискове и находчивостта им за постигането на икономическите, политическите, социалните цели и целите, свързани с околната среда.

– Година на младежта „ЕС-Китай“ (само за действие 2 и поддействие 3.2)

Освен предвиденото до момента, в рамките на действията, по които ще се работи в сътрудничество с други партниращи държави в световен мащаб, се обръща особено внимание на проекти, насочени към насърчаването на диалога, сътрудничеството и обмяната между Европейския съюз и Китай в областта на въпросите, свързани с младите хора, като начин да се допринесе за Годината на младежта „ЕС и Китай“ (2011 г.).

Настоящата покана за представяне на предложения се отнася до подкрепа за изброените по-долу действия и поддействия:
Действие 1 – Младежта за Европа
Поддействие 1.1 – Младежки обмен (с продължителност до 15 месеца)
Поддействие 1.2 – Младежки инициативи (с продължителност от 3 до 18 месеца)
Поддействие 1.3 – Младежки проекти за демокрация (с продължителност от 3 до 18 месеца)
Действие 2 – Европейска доброволческа служба
Действие 3 – Младежта по света
Поддействие 3.1 – Сътрудничество с държави, съседни на Европейския съюз (с продължителност до 15 месеца)
Действие 4 – Системи за подкрепа на младежта
Поддействие 4.3 – Обучение и работа в мрежа на ангажираните в работата с младежи и младежки организации (с продължителност от 3 до 18 месеца)
Действие 5 – Подкрепа за европейско сътрудничество в сферата на младежта
Поддействие 5.1 – Срещи между млади хора и отговарящите за политиката за младежта (с продължителност от 3 до 9 месеца)
Заявления се подават от:
– организации с идеална цел или неправителствени организации,
– местни, регионални публични органи,
– неформални групи от млади хора,
– органи, действащи на европейско равнище в сферата на младежта,
– международни организации с идеална цел,
– организации със стопанска цел, организиращи прояви в сферата на младежта, културата или спорта.
Кандидатите трябва да бъдат законно установили се в една от страните по програмата или съседните партньорски страни в Западните Балкани.
В програмата могат да участват следните страни:
а) държавите-членки на ЕС;
б) държавите от ЕАСТ, които са страна по споразумението за ЕИП, в съответствие с разпоредбите на посоченото споразумение (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия);
в) страните кандидатки, които имат предприсъединителна стратегия в съответствие с общите принципи и общите условия и договорености, установени в рамковите споразумения, сключени с тези страни за тяхното участие в програмите на Общността (Турция и Хърватия);
г) Швейцария;
д) трети страни, които са подписали споразумения с Общността в сферата на младежта.

Advertisements
Категории:Uncategorized
  1. Все още няма коментари.
  1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: