Начало > Uncategorized > BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания“

BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания“


 • BG161PO003-2.1.10 “Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания”
  Краен срок: 14 март 2011 г., 16.00 ч.
  Основната цел на процедурата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания в България чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги.
  Поканата е насочена към юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, които произвеждат стоки или извършват услуги. Те трябва да имат седалище в Република България и да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта.
  Допустими за финансиране са следните дейности:
  По Компонент 1 „Инвестиции":
  – Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения, пряко свързани с производствения процес и неговото управление;
  – Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи – софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти, права по патенти, лицензи, „ноу-хау" или непатентовани технически познания и др., представляващо дълготраен нематериален актив.
  По Компонент 2 „Услуги":
  – Консултантски услуги, свързани с въвеждането на новите технологии, процеси, продукти/услуги в предприятието, в т.ч. разработване на бизнес и маркетингови стратегии, свързани с новите технологии, процеси, продукти/услуги;
  – Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура – до 5% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева
  – Визуализация на проекта – не повече от 5 000 лева
  – Одит на проекта – до 1% от размера на общите допустими разходи по проекта, но не повече от не повече от 6 000 лева.
  Пакет документи и насоки за кандидатстване
  Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ
Advertisements
Категории:Uncategorized
 1. Все още няма коментари.
 1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: