Начало > Uncategorized > Възможности за финансиране….

Възможности за финансиране….


  • Покана за участие в бизнес-делегация
   Краен срок: 21 февруари 2011 г.
   Търговското представителство към Посолството на САЩ организира бизнес-делегация, която ще посети изложението за води“Акватех”. Изложението се организира от Асоциацията по качество на водите в гр. Сан Антонио, Тексас, САЩ. Посещението на делегацията ще се проведе от 6 до 15 март 2011 г. в гр. Сан Антонио, Тексас и гр. Чикаго, Илинойс.
  • Пети национален литературен конкурс „Хермес“ за първа книга – поезия и проза, за автори до 30 години
   Краен срок: 1 март 2011 г.
   Издателска къща „Хермес“ има удоволствието да обяви за пети пореден път Националния литературен конкурс „Хермес” за първа книга в категории проза и поезия. Националният литературен конкурс се стреми да стимулира младите автори за постигане на тяхната творческа реализация.
   Могат да участват:
   – Автори, които нямат издадена книга.
   – Автори до 30 години.
  • Стажове с европейска насоченост на студенти от Централна и Източна Европа
   Краен срок: 15 февруари 2011 г.
   Фондация „Баден Вюртемберг“ (Baden-Wurttemberg Stiftung) предлага стажове с европейска насоченост на студенти от Централна и Източна Европа. Стажовете се организират по програма „Валтер Халщайн“ и продължават два месеца.
   Стажантите ще имат възможността да работят в административни, правни и социални структури на провинция Баден Вюртемберг и на Европейския съюз. Програмата е двумесечна.
   Стажът е насочен към студенти и специалисти от публичния сектор. Владеенето на немски език е задължително. Работещите в администрацията трябва да имат поне две години професионален опит.
   Предимство при кандидатстване имат студенти, изучаващи публична администрация, право, политология, икономика, международни отношения и други близки специалности, както и млади служители от публичната администрация.
   Желаещите да се включат трябва да изпратят формуляр за кандидатстване, като към него приложат автобиография, дипломи, сертификати, доклади и препоръки. Кандидатурите се подават по пощата на следния адрес: Hochschule Ludwigsburg, Hochschule fur offentliche Verwaltung und Finanzen, Reuteallee 36, D-71634 Ludwigsburg.
   Източник: /www.dnevnik.bg/evropa
  • Национален поетичен конкурс „Любовта е пиянство или пиянство от любов”
   Краен срок: 16 февруари 2011 г.
   Община Силистра, Литературно сдружение „р.Реката и приятели” и Регионална библиотека „П. Павлович” обявиха Десети национален поетичен конкурс „Любовта е пиянство или пиянство от любов“ за написване на стихотворение, посветено на 14 февруари – Ден на Св. Валентин и на Св. Трифон Зарезан.
   Право на участие имат лица над 18 години.
   Конкурсът е анонимен. Желаещите да участват трябва да изпратят до 16.02.2011 г. (валидна е датата на пощенското клеймо) голям пощенски плик, съдържащ:
   – едно непубликувано и напечатано в 3 екземпляра стихотворение;
   – малък, запечатан плик с лични данни: трите имена, адрес, e-mail, телефон за връзка с автора и кратка творческа биография (дата и място на раждане, публикации).
   Произведенията не трябва да бъдат публикувани до обявяване на резултатите от конкурса, както и да не са се състезавали в други конкурси.
   Адресът за получаване на стихотворенията е:
   гр. Силистра -7500
   ул. „С. Велики” №33
   Община Силистра
   стая 314- г-жа Кера Георгиева
   За конкурса „Любовта е пиянство или пиянство от любов”
   Справки и допълнителна информация :
   тел: 086/816 273 или 816 242 ; e-mail: culture@silistra.bg
  • Четвърти национален конкурс за детска рисунка „Пролет върху листа“, Кюстендил 2011 за ученици от цялата страна от 4. до 12. клас
   Краен срок: 10 март 2011 г.
   Община Кюстендил, Отдел за култура и духовно развитие, гр. Кюстендил, съвместно с ХГ “Владимир Димитров-Майстора”, организират Четвърти национален конкурс за детска рисунка “Пролет върху листа”.
   Всеки ученик участва с 1 произведение, в предпочитан от него вид, техника и жанр.
   Участниците могат да използват всички видове живописни, графични и приложни техники върху картон с размер 35/50 см.
   Всеки ученик записва върху гърба на листа следните данни: име и фамилия, клас, име и адрес на училището или школата и телефон за връзка.
   В конкурса могат да участват ученици от цялата страна от 4. до 12. клас, в общообразователни и профилирани училища и школи по изкуствата.
   Рисунките се приемат на адрес:
   гр. Кюстендил 2500,
   ул. ”Търговска” № 6,
   Отдел „Култура и духовно развитие”
  • „Един спасител на Провадия. Осман бей“ – литературен конкурс за ученици в Провадия
   Краен срок: 30 юни 2011 г.
   Организаторите на конкурса се надяват, че талантливите деца в Провадия и извън нея (тази година се приемат и гости като участници), на възраст между 13 и 19 години, ще разгърнат въображението си по тази интересна тема. Конкурсът е анонимен. Текстовете се предават в голям плик, а в малък са запечатани имената и личните данни на авторите.
  • Пети национален литературен конкурс „Хермес“ за първа книга – поезия и проза, за автори до 30 години
   Краен срок: 1 март 2011 г.
   Конкурсът у за автори без издадена книга до 30-годишна възраст.
  • EК: Информационна среща за LIFE+ 2011, 24 март 2011 г., Хотел Родина, София
   Краен срок: 10 март 2011 г.
   През февруари 2011 г. Европейската комисия ще публикува петата обява за набиране на проекти за Програмата LIFE+, която разполага с до 265 360 000 евро, за съфинансиране на проекти в рамките на Европейският съюз по три компонента: Природа и Биоразнообразие, Политика и управление на околната среда и Информация и комуникация.
   Европейската комисия, в сътрудничество със STELLA Consulting и MWH, ще организира Информационна среща за Програмата LIFE+ в България. Целта на Информационната среща е да информира потенциалните кандидати за обявата за набиране на проекти за Програмата LIFE+ за 2011 г., да им помогне да решат дали да подадат предложение за проект по LIFE+, и да изясни някои ключови въпроси, с които да избегнат общи грешки, ако решат да подадат предложение за проект.
   Допълнителна информация може да намерите на интернет страницата на LIFE.
  • Покана за предложения по работната програма на съвместната Европейска научноизследователска програма по метрология (ЕНПМ)
   Краен срок: 20 март, 3 октомври 2011 г.
   По ЕНПМ за 2011 г. се очакват предложения в следните области:
   – Метрологията в подкрепа на здравето
   – По-широко приложно поле на международната система на мерните единици (SI)
   – Метрологията в подкрепа на новите технологии
  • МЕДИА 2007 – Развитие, разпространение, популяризиране и обучение – Покана за представяне на предложения – EACEA/02/11 – Подкрепа за свързване в мрежи и мобилност на студенти и обучаващи в Европа
   Краен срок: 29 април 2011 г.
   Настоящата покана е отправена към паневропейски консорциуми на висши учебни заведения и/или организации от аудиовизуалния сектор (от 3 страни участнички с участието на най-малко три висши учебни заведения), чиято дейност допринася за постигане на посочените по-горе цели на програма МЕДИА, както са определени в решението на Съвета. Кандидатите трябва да са установени в една от следните страни и мнозинството от управляващите ги служители да са граждани на същите страни: държави-членки на Европейския съюз или на държави от Европейското икономическо пространство, които участват в програма МЕДИА 2007 (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия), Швейцария и Хърватия.
   Максималната сума, одобрена за настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 2 000 000 евро.
   Субсидията не може да надвишава 50 %/75 % от общите разходи.
  • Международен конкурс за поезия “Белоцветните вишни”
   Краен срок: 7 април 2011 г.
   СДРУЖЕНИЕ „ВИШНЕВ ЦВЯТ” – КАЗАНЛЪК, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ВЪЗРОДЕНА ИСКРА – 2000 – КАЗАНЛЪК И ИЗДАТЕЛСТВО „ПАЛМИРА” организират Международен конкурс за поезия “Белоцветните вишни”.
   Конкурсът е явен и е на посочената тема. Право на участие имат автори над 18-годишна възраст. Всеки автор може да участва с едно непубликувано стихотворение и да е на български език.
   Творбата, изпратена на e-mail: p.zviat2009@abv.bg, трябва да бъде придружена със следните данни: трите имена, дата на раждане, адрес, телефон и e-mail за връзка.
   Стихотворенията ще бъдат оценяване от независимо тричленно жури.
   Крайният срок е 07. 04. 2011 г. , а резултатите от конкурса ще бъдат обявени в края на месец април 2011 г., по време на Празника на „Цъфналите вишни Казанлък, 2011”.
   Информация можете да получите и на телефон:0899 42 55 03
  • Международен ученически конкурс за лого
   Краен срок: 28 февруари 2011 г.
   ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ” – ПЛЕВЕН СЪВМЕСТНО С ПЪРВО БЪЛГАРСКО НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” – ХАТИВА, ИСПАНИЯ, ОБЯВЯВАТ МЕЖДУНАРОДЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ЛОГО НА ПРОЕКТА „ЗАЕДНО СРЕЩУ ДРОГАТА И НАСИЛИЕТО”.
   В конкурса могат да участват ученици от всички страни на възраст до 16 години.
   Всеки автор може да участва в конкурса с един проект.
   Всеки проект за лого трябва да съдържа името на проекта „Заедно срещу дрогата и насилието” и да е представен на български или на английски език. Той трябва да е базиран на текст, графично изображение или да е комбинация от двете.
   Проектът за лого трябва да бъде изработен на Corel Draw или Adobe Photoshop. Ще приемаме проекти във формати gif и jpg (до 800 kb). Проектите трябва да са с резолюция минимум 300 dpi. Ако проектът ви е победител в конкурса, ще трябва да предоставите изображения с висока резолюция.
   Дизайнът на логото трябва да е авторски, да не копира или напомня на съществуващи лога и да е лесно разпознаваем.
   Критерии за оценка:
   – графична яснота на знака;
   – покриване на същността и целта на проекта;
   – съвременна визия.
   Проектът и попълнен Талон за участие могат да се подават до 28 февруари 2011 година, на адрес:
   petiamarcheva@abv.bg.
  • BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”
   Краен срок: 30 юни 2011 г., 16:00 ч. местно време; 30 септември 2011 г., 16:00 ч. местно време
   Основната цел на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпастващи услуги в общността, които да заменят институционалната грижа.
   Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
   Конкретни цели:
   – Да се подобри социалната инфраструктура в градските ареали, предоставяща услуги в общността на децата и младежите с увреждания, настанени в ДДУИ и ДДФУ и на децата с увреждания над 3 г. от ДМСГД;
   – Да се осигури социално включване и равен достъп на децата и младежите с увреждания, настанени в ДДУИ и ДДФУ и децата с увреждания над 3 г. от ДМСГД;
   – Да се подкрепи осигуряването на инфраструктура, предоставяща услуги в общността за деца и младежи с увреждания съгласно Националната карта на планираните резидентни грижи.
   Дейностите, които ще получат подкрепа:
   – Изграждане на ЦНСТ и прилежащото им дворно пространство;
   – Изграждане, ремонт, реконструкция, обновяване на сграден фонд за Защитено жилище (пристрояване, надстрояване, реконструиране и преструктуриране на пространства), включително прилежащото им дворно място (при условие, че сградата разполага с такова);
   – Внедряване на мерки за енергийна ефективност в горепосочените сгради/помещения, включващи топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване;
   – Внедряване на инсталации/съоръжения за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за задоволяване на нуждите от енергия на сградата, обект на интервенция, които не генерират приходи (печалби) от търговска дейност за бенефициента в процеса на експлоатация на съоръженията;
   – Доставка на подходящо оборудване и обзавеждане за горепосочените сгради/помещения, свързано с предоставянето на съответните резидентни и социални услуги;
   – Подобряване достъпа за хора с увреждания до гореспоменатите сгради.
   Общият размер на схемата е 83 580 505,72 лв. лева. Размерът на съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие е в размер на 85 % или 71 043 429,86 лв.
   Изисквания за кандидатстване.rar
   Пакет документи за кандидатстване.rar
   Договор.zip
   Заповед за одобрение на пакета документи.pdf
  • BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”
   Краен срок: 12 август 2011 г, 16:00 ч.
   Настоящата схема цели:
   – Осигуряване подходяща и ефективна общинска здравна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали;
   – Подобряване на ранната диагностика, качеството и достъпа до лечение в градските агломерации.
   Схемата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България, в рамките на градските агломерационните ареали.
   Конкретните бенефициенти по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са 19 общини, на територията на които се намират определените общински лечебни заведения съгласно т. 3 и т. 4 на Анекс 1 „Болници с възможност за финансиране от ЕК по ОП „Регионално развитие“ към Допълнението към Концепцията за преструктуриране на системата на болнична помощ, одобрено от Министерски съвет с Протокол № 31 от заседанието на Министерския съвет на 1 септември 2010 г.
   Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
   1. Доставка на подходящо оборудване и строително-ремонтни работи за сградите/помещенията на общински лечебни заведения в съответствие с одобрените Национална здравна стратегия 2008-2013 г. и Концепцията за преструктуриране на системата за болнична помощ на Република България за периода 2010-2017 г.
   2. Подобряване достъпа за хора с увреждания до и в изброените по-горе сгради.
   Общият размер на схемата влиза на 98 652 367,96 лв.
   Заповед
   Формуляр за кандидатстване
   Договор
   Изисквания за кандидатстване
  • BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали”
   Краен срок: 12 август 2011 г, 16:00 ч. местно време
   Настоящата схема цели:
   Подобряване възможностите за достъп до диагностика, лечение и долекуване на населението в малки общини, извън градските агломерационни ареали.
   Схемата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Конкретните бенефициенти по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са общините, на чиято територия са разположени общински болници, определени в анекс 1 „Болници с възможност за финансиране от ЕК по ОП „Регионално развитие“ към Изменението на Концепцията за преструктуриране на системата на болнична помощ одобрено от Министерски съвет с Протокол № 43 от заседанието на Министерския съвет на 1 декември 2010 г.
   Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
   – Доставка на подходящо оборудване и строително-ремонтни работи на сградите/помещенията на общински лечебни заведения, с възможност да предлагат услуги за долекуване и/или обособяване на медицински центрове в съответствие с одобрените Национална здравна стратегия 2008-2013 г. и Концепцията за преструктуриране на системата за болнична помощ на Република България за периода 2010-2017 г.
   – Подобряване достъпа за хора с увреждания до изброените по-горе сгради.
   Общият размер на схемата влиза на 40 713 672,98 лв.
   Заповед
   Формуляр за кандидатстване
   Договор
   Изисквания за кандидатстване
  • BG161PO005/11/3.1/02/23 „Разработване на планове за управление на защитени зони за опазване на птици, които не се припокриват със зони за опазване на местообитания“
   Краен срок: 9 май 2011 г.
   Конкретната цел на процедура BG161PO005/11/3.1/02/23 „Разработване на планове за управление на защитени зони за опазване на птици, които не се припокриват със зони за опазване на местообитания“ е разработването на планове за управление на защитени зони за опазване на дивите птици, които не се припокриват със зони за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. Съгласно Глава втора, Раздел V от Закона за биологичното разнообразие, както и Наредбата за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони, за защитените зони могат да се разработват планове за управление.
   Потенциални бенефициенти по настоящата процедура са:
   – Регионални инспекции по околна среда и води (РИОСВ);
   – Изпълнителна агенция по горите (ИАГ);
   – Регионални дирекции по горите към ИАГ;
   – Общински администрации;
   – Нестопански организации – регистрирани по Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
   Примерните дейности, които могат да бъдат финансирани по настоящата процедура, са:
   – проучвания за целите на проекта;
   – инвентаризации;
   – анализ на налична информация;
   – картиране на местообитанията за птици по Директива 2009/147/EО;
   – мониторинг на птици.
   Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е три милиона лв.
   Проектните предложения се подават до 9 май 2011 г. всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в Министерството на околната среда и водите, Дирекция „Кохезионна политика за околна среда“, Отдел „Управление на програмата“, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 22, София 1000.
   Насоки за кандидатстване
   Формуляр за кандидатстване и приложения
   Договор и приложения
  • ВОДА – TH!NK ABOUT IT! Международен конкурс за публикация в блог
   Краен срок: 22 март 2011 г.
   Журналисти, студенти и блогъри се канят да използват онлайн платформата на конкурса и да споделят мислите си за водата и всичко, свързано с нея, с наближаването на Световния ден на водата (22 март 2011 г.).
   НАГРАДА: Посещение в Португалия (април 2011 г.) и неговото отразяване.
   Европейската комисия спонсорира 20 победители да участват в тематично пътуване с тема „вода” до Лисабон през април 2011 година. Граждани на следните държави са избираеми за тази награда:
   ЕС-27, Хърватия, Бившата югославска република Македония, Турция, Исландия, Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия и Косово.
  • Европейска награда за постижения в областта на публичната администрация
   Краен срок: 25 март 2011 г.
   Избрани са три теми, които разглеждат горещи обществени теми на Европа и спомагат да бъдат идентифицирани решенията, предлагани от публичните администрации на Европа. Тези теми са: 1) Smart предоставянето на публични услуги в студен икономически климат; 2) Отваряне на публичния сектор чрез съвместно управление; и 3) Живей зелено: конкретни решения от публичния сектор.
   Допустими са всички институции от публичния сектор от всички нива и от цяла Европа – с повишено внимание към местните и регионални подходи, както и към предприятията от обществения сектор, агенции и публично-частните партньорства – имат право да представят своите проекти за награда. Водещият кандидат следва да е публична администрация.
  • Награда на Европейския парламент за журналистика
   Краен срок: 1 март 2011 г.
   Наградата за журналистика на Европейския парламент ще бъде връчена за четвърти път през 2011 г. Тя ще бъде присъдена на журналисти, които са работили по важни въпроси на европейско ниво или са допринесли за по-доброто разбиране на европейските институции и/или на политиките на ЕС.
   Наградата ще се връчи в четири категории: печатни медии, радио, телевизия и интернет. Победителят от всяка категория ще получи 5 000 евро.
   Самостоятелни кандидати или екипи до 5 човека могат да участват със статии или репортажи. Материалите трябва да са публикувани или излъчени между 1 април 2010 г. и 31 март 2011 г. на един от официалните езици на Европейския съюз. Всички кандидати трябва да са граждани или жители на държава-членка на ЕС и да са регистрирани като журналисти.
  • Европейска награда за устойчив дизайн 2011
   Краен срок: 30 май 2011 г.
   В конкурса могат да участват студенти по дизайн и професионални дизайнери, като отделни лица или екипи, следва да са родени или пребиваващи в една от 27-те страни от Европейския съюз.
Advertisements
Категории:Uncategorized
 1. Все още няма коментари.
 1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: