Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


o Уейст Експо 2011
Краен срок: 15 март 2011 г.
Търговското представителство към Посолството на САЩ в България организира официална бизнес-делегация, която ще посети търговското изложение за отпадъци Уейст Експо 2011 (Waste Expo 2011), гр. Далас, Тексас, през месец май 2011 г. Пътуването на делегацията ще е на дати 5-13 май 2011 г.

USCSlogo2+jpg

Waste Expo e най-голямото търговско изложение в Северна Америка за управление на твърди битови отпадъци, рециклиране на отпадъци, строителство на сметища и управление на медицински отпадъци с над 500 изложители и над 11 000 посетители от цял свят. Waste Expo е предназначен за държавни/общински служители и фирми oт всички браншове на индустрията и селското стопанство, които имат сериозен интерес към технологии, оборудване и услуги за управление на отпадъци. Повече информация за изложението можете да получите на www.wasteexpo.com
Пакетната цена при настаняване в двойна стая e 1765 евро и допълнително 449 евро за настаняване в единична стая. Не са включени трансфери летище-хотел- летище и закуските в хотелите. Групата ще бъде придружена от представител на Търговското представителство към Посолство на САЩ. Крайният срок за регистрация и включване в групата е 15 март 2011 г.
За включване в групата или въпроси моля свържете се с нас на телефон 02/939 5784, 02/939 5740, 02/ 8080 100, 0898 955567 и ел. поща: stanislava.dimitrova, peter.delin или office

o Конкурс за Доброволческа инициатива 2011
Краен срок: 31 октомври 2011 г.
Фондация Лале и Национален алианс за работа с доброволци обявяват конкурс за най-добри доброволчески инициативи в България през 2011 г., – Европейската година на доброволчеството. В конкурса са поканени да участват всички, които през н астоящата година реализират доброволческа инициатива, насочена към подобряване на условията на живот и възможностите на хората в България, без значение на място и време на реализация на инициативата, цел и начин на организация, източници на финансиране, брой и възраст на доброволците.
Инициативи могат да бъдат номинирани от организации и лица и ще бъдат оценени по резултатите, значението за хората в общността; какви и колко хора са участвали; значението на инициативата за развитието на екипа на организацията и доброволците; финансовата ефективност.
Формуляр за представяне
Номинации се приемат до 31 октомври 2011 на info
или по обикновена поща на адреса на Фондация Лале: ул. Река Осъм 1, an. 2, София 1124.
Наградите ще бъдат връчени на публична церемония през декември 2011 г.

o Дирекцията на Природен парк „Българка“ обявява конкурс на тема: „Мечтите на една гора“
Краен срок: 25 март 2011 г.
Конкурсът ще се проведе в следните направления:
>> Литература /жанрове: есе, приказка, стихотворение/ – обем – до 2000 думи, заглавието може да не съвпада с дадената тема, но съдържанието му трябва да е свързано с нея. Текстовете трябва да са написани на български книжовен език, като бъдат спазени правописните, граматическите и пункуационните правила.
>> Изобразително изкуство /рисунка, комикс, постер/ – размер на рисунките А3 -А4; техника по избор: акварел, пастел, темперни бои, маслени бои и др.
>> Фотография/снимки, фотоколажи/ – снимки на природни забележителности, защитени местности, пейзажи, растителни и животински видове.
>> Мултимедийни презентации /презентации на Power Point/ – изработка на компютърни презентации по зададената тема, включващи снимки, звук и текст. Обем до 20 слайда.
Общи условия за участие в конкурсите:
– Участниците в конкурса се класират в три възрастови групи: 1-4 клас; 5-8 клас; 9-12 клас.
– Съдържанието на творбата трябва да съответства на темата на конкурса.
– Към всяка творба трябва да има приложена информация за автора – трите имена, град, училище, клас, име на класния ръководител, телефон и e-mail за връзка.
Творбите трябва да бъдат придадени не по-късно от 25 март 2011 година в:
– Офиса на ДПП „Българка“ – гр. Габрово, ул. „Минзухар“№1/сградата на ДГС – Габрово/ или на e-mail dppbulgarka
– Община Трявна – Кольо Дабков – младши експерт „Култура и образование“
– Общинско туристическо бюро – в сградата на Община Габрово – Диана Божкова

o Обучения за доброволци
Краен срок: 9 март 2011 г.
Във връзка с отбелязването на Европейската година на доброволчеството – 2011 Областен Съвет на БЧК Шумен набира доброволци за участие в:
1. Тренинг – обучение „Комуникативни и презентационни умения“ от 04 до 08 май 2011 г. в Дания.
2. Тренинг – обучение „Лидерство, работа в екип и подготовка на проекти“ от 24 до 30 май 2011 г. в Брюксел.
Пътни разходи, застраховки и престой са за сметка на организаторите.
Очакваме желаещите които са над 18 години и владеят добре английски до 09 март 2011г да ни пишат на адрес:
shumen

o Обучения за НПО
Краен срок: 16 март 2011 г.
Българският център за нестопанско право и Програмен и аналитичен център за европейско право откриват процедура за набиране на участници в три вида обучения:
Обучение 1: Правни изисквания и практически въпроси за дейността на сдруженията и фондациите
Организаторите осигуряват по 1 нощувка на участник, обяд и кафе в деня на обучението и възстановяват пътните разходи.
Обучение 2: Стопанска дейност на юридически лица с нестопанска цел
Организаторите осигуряват по 1 нощувка на участник, обяд и кафе в деня на обучението и възстановяват пътните разходи.
Обучение 3: Набирането на средства (Fundraising). От стратегическо планиране до индивидуално развитие
Организаторите осигуряват по 2 нощувки на участник, обяд и кафе в дните на обучението и възстановяват пътните разходи.
ВАЖНО!
За да кандидатствате за участие в обученията следва да попълните info, по факс (02) 9888166 или по поща/куриер на адрес София 1000, ул. „Добруджа" № 6, за БЦНП.

o Национален литературен конкурс “Петя Дубарова“ – 2011 г. за младежи и девойки от гимназиалната училищна степен (ІX-XІІ клас)
Краен срок: 31 март 2011 г.
Националният литературен конкурс “Петя Дубарова“ за художествена литература включва два раздела:
>> Поезия – до пет стихотворения (или цикъл стихотворения).
>> Проза – до три разказа.
Право на участие имат младежи и девойки от гимназиалната училищна степен (ІX-XІІ клас).
Конкурсът е анонимен. Необходимо е всеки един от участниците да постави в отделен плик, изписани, своето име, презиме, фамилия, адрес, година на раждане, училище, в което учи, телефон за връзка и имейл адрес. Пликът с данните и координатите на участващия трябва да бъде запечатан и сложен в по-големия плик с творбите.
Текстовете да се изпращат, напечатани в четири екземпляра, на адрес:
гр. Бургас – 8000
ул. “Гладстон“ 68
Дом-музей “Петя Дубарова“
За Националния литературен конкурс “Петя Дубарова“
Творбите за участие в конкурса да не са публикувани.
Телефон за справки: 056/ 81-41-10

o Конкурс за есе на тема „Гръцкият език и европейската мисъл”
Краен срок: 7 март 2011 г.
„Гръцка фондация за култура” и Дирекция „Култура” на Столична община обявяват конкурс за написване на есе на тема „Гръцкият език и европейската мисъл”.
Целта на проекта е да стимулира творческите идеи и търсения на младите хора, популяризиране ролята на гръцкия език във формирането и развитието на културата и образованието на Европа от древността до наши дни.
Участниците в конкурса трябва да представят есе до 3 страници (5400 знака) на български или гръцки език на адрес:
София 1202, ул. „Г. Бенковски” № 51,
или на ел. адрес: info
Участниците трябва да посочат трите си имена, възраст, телефон и електронна поща. Есетата ще бъдат оценявани въз основа на критериите съответствие с поставената тема и оригиналност.

o Национален конкурс за пътеписи на тема „Неизвестната България”
Краен срок: 5 септември 2011 г.
Фондация „Д-р Щерев”, София, Арт клуб „Херос”, Стара Загора и НЧ „Даскал Петър Иванов”, гр. Стара Загора обявяват Национален конкурс за пътеписи на тема „Неизвестната България”.
Право на участие имат всички, навършили 18-годишна възраст. Няма ограничения за горната възрастова граница и за броя на изпратените творби.
Пътеписът, разказът или преживяната история, придружени от минимум 5 и максимум 10 снимки, трябва да са авторски. В творбата освен личните впечатления и преживявания на автора трябва да е включена информация за това къде се намира описаното място, да бъдат описани природни или културно-исторически забележителности, местни легенди, интересни личности, традиции, вярвания и обичаи.
Текстът да не надвишава обем 30 000 знака за произведение и да бъде написан на шрифт Times New Roman, големина 12. Конкурсните творби се изпращат до 5 септември 2011 г. като прикачен файл на имейл konkurssz като документ (doc файл) – написан на Microsoft Word с прикачени в него от 5 до 10 снимки. Снимките да бъдат в JPEG формат и не по-големи от 600 МБ (за снимка).
Не се приемат творби на хартиен носител.
Всяко произведение да бъде придружено от следната информация: име на автора, възраст, пощенски адрес, телефон и е-mail за контакти.

o Национална литературна награда „Милош Зяпков” 2011 за издадена през 2010 година книга
Краен срок: 15 март 2011 г.
Община Ракитово за трети път ще проведе конкурс за Националната литературна награда „Милош Зяпков”.
Съучредители на Наградата са Съюзът на българските писатели, Сдружението на българските писатели и Сдружението на писателите в гр. Пазарджик.
Националната литературна награда „Милош Зяпков” се присъжда за поезия, хумор и сатира, проза – късите форми (разкази, есета), тъй като той е творил в тези жанрове.
Тази година Наградата ще се присъди за издадена през 2010 година книга.
Предложения за присъждане на наградата могат да се правят от литературни сдружения, дружества, съюзи и пр., издателски къщи, литературни вестници и списания, както и от писатели, които не членуват в съюзи. Достатъчно е предлаганите автори да са издали книга през 2010 г. и тя да е в посочените жанрове: поезия, хумор и сатира, проза – късите форми (разкази, есета). Желателно е три екземпляра от предложените за награда книги да се получат на адрес:
4640 гр. Ракитово
Секретар на Общината
За Националната литературна награда „Милош Зяпков”.
За допълнителна информация – тел. 03542 3210, budilnik_r

o Втори национален конкурс за книги за деца, Гоце Делчев 2011 за български поети и писатели, издали книги през 2010 и 2011 г.
Краен срок: 15 септември 2011 г.
Община Гоце Делчев, Читалище „Просвета” и Литературен клуб „Акад. Людмил Стоянов” организират Втори национален конкурс за книги за деца, Гоце Делчев 2011 под наслов: „Да върнем книгите в ръцете на децата”.
Авторите следва да изпратят по 3 екземпляра от книгите си до посочения краен срок на адрес:
гр. Гоце Делчев – 2900, бул. ”Гоце Делчев” № 1
Читалище „Просвета” – Надежда Халилова – за конкурса.
В конкурса могат да участват творци от цялата страна.
Участниците в конкурса трябва да изпратят трите си имена, телефон или имейл за връзка.

o Конкурс за поезия в памет на поета Добромир Тонев за автори до 35 години
Краен срок: 17 март 2011 г.
Община Пловдив – Дирекция „Култура“, Дружество на писателите – Пловдив, Поетична академия „Добромир Тонев“, със съдействието на Мол „Галерия Пловдив“ и „Сиенит Холдинг“ обявяват Конкурс за поезия в памет на поета Добромир Тонев (1955-2001).
Конкурсът е анонимен, темата е свободна. Възраст на участниците – до 35 години.
Всеки може да представи от едно до три стихотворения.
Кандидатства се само със стихотворения, които не са публикувани към датата на обявяването на конкурса и с които кандидатът не е участвал в други подобни конкурси. Препоръчително е представените творби, както и данните от малкото пликче, да бъдат написани на компютър или поне на пишеща машина.
За допълнителна информация и справки: отдел „Любителско творчество” 032/ 627 175; Поетична академия „Добромир Тонев“ – 0892 313 838, e-mail: nts2

o Европейският колеж организира национален конкурс за написване на есе
Краен срок: 22 март 2011 г.
Национален конкурс за написване на есе на тема: „Facebook – да бъдеш или да споделяш”, организира Европейският колеж по икономика и управление в Пловдив. Инициативата е по повод 10-годишнината от създаването на висшето училище, съобщиха от академичното ръководство. Планираме събития през цялата 2011 година, като кулминацията на тържествата ще е през октомври, добавиха оттам.
Конкурсът за написване на есе е ориентиран към млади хора от цялата страна на възраст от 18 до 23 години. Обемът на писмените работи не трябва да надвишава 3 стандартни печатни страници. Срокът за предаването им е 22 март – лично или на адреса на висшето училище – Пловдив, ул. „Задруга” №18, Европейски колеж по икономика и управление. Творбите трябва да са в непрозрачен плик и на него да е отбелязано: За „Национален конкурс за есе”.
Трите големи награди за победителите в националния конкурс за написване на есе са: таблет, лаптоп и цифров фотоапарат. Ако сред тях са кандидат-студенти, те получават право да се запишат в една от петте акредитирани специалности на Колежа по избор, без да заплащат семестриални такси за първата учебна година.
Целта е да се стимулира креативността на младите хора, като се очертаят плюсовете и минусите на социалните мрежи и как Facebook навлиза в личния ни и обществен живот.

o Покана за проекти към Европейския фонд за връщане
Краен срок: 21 март 2011 г.
Целта на тази покана е да подпомогне доброволното връщане на лица, които не отговарят на законовите основания за престой в България. Финансирането трябва да осигури помощ и условия на доброволно завърналите се граждани в страните на произход.
Поканата е насочена към неправителствени организации с нестопанска цел, международни организации и държавни организации.
Организацията трябва да бъде регистрирана на територията на държава-членка на Европейския съюз (с изключение на Дания), освен в случай на международни правителствени организации.
Кандидатът трябва да има предмет на дейност развитие и изпълнение на миграционни политики.
Ще бъдат финансирани предложения, предлагащи връщане на граждани на трети страни, които нямат или са изгубили право на пребиваване в България, желаещи доброволно да се завърнат в страната по произход .
Бюджет: 96 900.00 евро
Минимална стойност на проектите: 30 000 евро.
Максимална стойност на проектите: 99 900 евро.

o Конкурс „България – история и духовност”
Краен срок: 18 април 2011 г.
Конкурс „България – история и духовност обявява регионалната библиотека по повод 1330 годишнината на българската държава и 1125 годишнината от началото на разпространението на славянската писменост в България. Конкурсът ще се проведе в два раздела: Литературна творба (стихотворение, разказ, есе) и Рисунка.
Разкажете с думи и багри за велики събития или личности, за неповторими паметници, крепости, манастири и др. Всяко конкурсно произведение трябва да бъде придружено от информация за трите имена на участника, адрес, възраст, училище, телефон за връзка. Участниците в конкурса да изпратят творбите си на e-mail: info или на адреса на библиотеката.
Творбите ще бъдат отличени с грамоти и предметни награди.

o Фулбрайт стипендии 2011-12
Краен срок: 2 май 2011 г.
Комисия “Фулбрайт” обявява конкурс за следните стипендии през учебната 2011-12 година:
– Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност
(5 месеца)
– Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми (10 месеца) и специализации
(6 месеца)
– Стипендии “Фулбрайт” за докторанти в областта на природо-математическите науки и технологиите
(5 години)
– Съвместна стипендия за магистри по бизнес администрация “Фулбрайт – Бизнес Колеж Прайс към университета на Оклахома”
(2 години)
– Съвместна стипендия "Фулбрайт- Благодарност към Скандинавия"
(10 месеца)
– Стипендия “Хюбърт Хъмфри” за специалисти в държавния и частния сектор
(10 месеца)

o Конкурс “Очи към себе си“ – 2011 г.
Краен срок: 13 март 2011 г.
Конкурсът на Сайт за нова българска ХУдожествена ЛИТЕратура "ХуЛите" и галерия „АРТ МАРКОНИ” – гр. Варна, който се провежда за осма поредна година по случай Деня на хумора 1 април. Темата на конкурса тази година е "Очи към себе си". Приемат се произведения в две категории: "Поезия" и "Проза". Разкажете интересни хумористични случки, които са се случили с вас, ситуации, в които сте попадали или просто погледнете на себе си с чувство за хумор и самоирония.
Текстовете в проза да са до 1 стандартна страница. Под стандартна страница се разбира страница в Word, шрифт 12 пункта, без промяна на междуредията и размера на зададеното по подразбиране печатно поле. Ще се правят изключения за по-дълги текстове, но няма да бъде правило – 2 страници вече са много. За поезията няма ограничения.
Произведенията да не са публикувани никъде преди това.
Един автор може да участва с не повече от 3 произведения.
Произведенията за конкурса изпращайте като прикачени текстови файлове (.doc, .rtf, .txt) само на адрес konkurs, като напишете трите си имена, псевдонима, който използвате в ХуЛите (ако имате такъв) и града, в който живеете. Конкурсът е отворен за участие за всички – регистрирани и не регистрирани.

o Стипендия за икономическа магистратура в Барселона
Краен срок: 15 юли 2011 г.
Програмата е насочена към бакалаври по икономика, млади учени или докторанти.
Кандидатите трябва да попълнят електронен формуляр и да приложат следните документи: академична справка, мотивационно писмо, автобиография, сертификат за владеене на английски език и две препоръки.
Източник: www.dnevnik.bg/evropa

o Фонд Photocrati 2011
Краен срок: 1 април 2011 г.
Поканата е отворена за фотографи над 21-годишна възраст от всяка страна в света.
Фонд Photocrati предлага безвъзмездни средства (грант) 5000 щ.д. за професионални и начинаещи фотографи, с които да ерализират важни хуманитарни и екологични проекти. Целта е да се идентифицират надарени фотографи и да им се предоставят необходимите ресурси за реализация на проекти, които ще имат материални и положително въздействие върху света.
Всички заявления трябва да бъдат представени на английски език, онлайн на следния имейл адрес: fund

o Конкурс: Blogging относно политиката за развитие
Краен срок: 15 март 2011 г.
Награди: победителите ще получат стипендия в подкрепа на написването им на 3 допълнителни публикации в блога.
Инициатива за комуникация (CI) и BBC World Service Trust (WST) очаква текстове за първия си конкурс за ролята на медиите в демократичното развитие. Този конкурс се стреми да получи убедителни критики и обсъждане на отношенията между медиите, комуникациите и международната политика за развитие.
Целта на този конкурс е да подчертае значението на медиите и комуникациите към по-всеобхватни политиката за развитие, и по-специално проблемите на управлението.

o Конкурс за деца „МОЯТА ГАТАНКА”
Краен срок: 30 април 2011 г.
Детска ТВ „Аз мога, аз знам” и БУЦ „Знание”,Чикаго, със съдействието на Държавна агенция на българите в чужбина, Национален дворец на децата, MultiGroup Logistics, Чикаго, Творци без граници, Еurochicago и Вестниците „България сега” и България” обявяват конкурс „МОЯТА ГАТАНКА”.
Измисли гатанка и я нарисувай!
Могат да участват всички деца до 16 г. възраст.
Изпращайте гатанките и рисунките на емейл: gatanki
Класирането ще се извърши в три възрастови групи: първа група: до 8 г.; втора група: от 8 до 10 г.; трета група: от 10 до 16 г.
Трябва да бъде спазена класическата форма на гатанката – Що е то?
За повече информация:
Росица Младенова- координатор на конкурса
Телефон: ++359 0888 621 261

o Столична програма „Култура”
Краен срок: 31 март 2011 г.
През 2011 г. Столична програма “Култура” е насочена към кандидатстването на София за европейска столица на културата за 2019 г.
Програмата дава възможност за реализация на:
– проекти, които обогатяват и разнообразяват културния живот на столицата с иновативни подходи и осигурява устойчивост на вече утвърдени културни и творчески инициативи;
– проекти, които спомагат за децентрализацията на културния живот от център към периферия, културни събития на открито и естетизиране на нови културни пространства в София;
– проекти, които утвърждават добрите европейски практики, насърчават културния обмен и позволяват приобщаване към европейските ценности;
– проекти, които създават условия и позволяват равен достъп до културата, изкуствата и техните практики на граждани от различни социални и етнически групи и спомагат за тяхното включване в културните процеси;
– проекти, които насърчават развитието на младежта и активното й включване в културния живот на столицата;
– проекти, които социализират обществено значими прояви чрез електронните медии;
– проекти, развиващи любителското творчество и творчеството за деца;
– проекти, свързани с индивидуално или групово участие на български граждани в различни форуми на изкуствата и културата в чужбина;
– дебютни проекти в областта на театър, музика, кино, танц, пластични изкуства и литература.
През 2011 г. проекти ще се приемат от 1 до 31 март.

o НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ “В ПОЛИТЕ НА ВИТОША”
Краен срок: 10 април 2011 г. (важи датата на пощенското клеймо)
През 2011 г. Дирекция “Култура” на Столична община ще проведе петото издание на Националния конкурс за поезия “В полите на Витоша”.
Конкурсът е анонимен и на свободна тема. Право на участие имат автори над 18-годишна възраст.
Всеки автор може да участва с не повече от три непубликувани стихотворения в четири екземпляра, изпратени в запечатан плик, като в малък запечатан плик приложи лични данни /трите имена, дата на раждане, адрес и телефон за връзка/.
Краен срок за изпращане на творбите – 10 април 2011 г. /важи датата на пощенското клеймо/ на адрес: София 1000, пл. ”Славейков”, № 4, Столична община – Дирекция “Култура”, За конкурса “В полите на Витоша”.
За допълнителна информация:
Дирекция „Култура” на Столична община-тел.: 02/ 987 06 39

o КОНКУРС за стипендии в Кралство Испания в изпълнение на двустранната програма за сътрудничество в областта на образованието и науката
Краен срок: 11 март 2011 г.
Стипендиите са предназначени за преподаватели и изследователи за установяване на сътрудничество между висши училища и за изследвания от взаимен интерес.

Advertisements
Категории:Uncategorized
  1. Все още няма коментари.
  1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: