Начало > Uncategorized > Възможности за финансиране и обучение …

Възможности за финансиране и обучение …


Фотоконкурс „Магията на вятъра”
Конкурсът се провежда в рамките на Втория международен фестивал на изкуствата „Магията на вятъра”, Сливен, 2011.
Във фотоконкурса “Магията на вятъра” е поканен да се включи всеки, който обича фотографията. Всеки участник може да изпрати до 3 авторски снимки по темата на конкурса до 1 май 2011 г. на themagicofthewind@gmail.com
Краен срок: 1 май 2011 г.
Повече информация на този линк:
http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=11744&sid=7

Конкурс за поезия „Възкресения“ 2011 за ученици на възраст от 13 до 19 години
Регионален исторически музей – Добрич и Вестник „Добруджанска трибуна” обявяват Средношколски конкурс за поезия „Възкресения“ 2011.
В конкурса могат да участват ученици на възраст от 13 до 19 години с до три непубликувани стихотворения в три напечатани екземпляра, като посочат име, възраст, училище, телефон и адрес за връзка.
Текстовете се приемат до 8 април 2011 г. на адрес:
9300 Добрич
Дом-паметник „Йордан Йовков”
п. к. 131
за „Възкресения”
или на e-mail: dobrichmuseum@abv.bg
Телефон за връзка – 058/ 602 213; 0896 328 758
Краен срок: 8 април 2011 г.
Повече информация на този линк:
http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=11790&sid=7

Национален конкурс за разказ на младежка тема
Община Варна обявява Национален конкурс за разказ на младежка тема.
Право на участие в конкурса имат лица, навършили 16 години (без ограничение за горна възрастова граница). Всеки автор може да участва с един разказ. Няма ограничение за вече публикуван разказ.
Формат: до пет страници А4, шрифт Times New Roman 12.
Придружаваща информация: трите имена на автора, личен телефон и e-mail за връзка.
Срок, форма и начин за предаване на творбите: на e-mail: mladejkirazkaz@gmail.com, до 1 юли (включително) 2011 г.
За контакт и допълнителна информация:
тел: 052/62 55 46 – гл. експерт Радостина Ганева
e-mail: mladejkirazkaz@gmail.com
Краен срок: 1 юли 2011 г.
Повече информация на този линк:
http://www.bukvite.bg/konkurs.php

Фотоконкурс ‘БАЛКАНИТЕ – С РИТЪМА НА ПРИРОДАТА’ – ЗЕЛЕНИ ДНИ 2011
Снимките не трябва да са по-стари от 3 г. и да не са обвързани с договор за изключителни авторски права към трети лица.
Цел на конкурса: С методите на художествената фотография да се покажат ценността, уникалността, разнообразието на природата в България и на Балканите, хармонията между нея и човека и да се създаде повишена обществена чувствителност към нейното опазване.
Във фотоконкурса участват фотографии на професионалисти, любители, студенти, ученици, всички за които природата на Балканите като цяло е ценна.
Краен срок: 11 април 2011 г
Повече информация на този линк:
http://forthenature.org/actions/268

Фотоконкурс-изложба „Regards Bulgares sur la Provence за фотографии на български граждани, черно-бели и цветни снимки нa хартиен носител
Българо-френската асоциация „Provence Bulgarie“ организира фотоконкурс-изложба на тема „Regards Bulgares sur la Provence“. До участие се допускат фотографии на български граждани, черно-бели и цветни снимки на хартиен носител 30 х 40 см и на CD или USB формат от 1 до 5 М – минимум 1024 X 768 пиксела.
Един автор може да участва с максимум 2 снимки. Всяка снимка трябва да бъде придружена от малък текст (3 реда максимум), заглавие, името и адреса на нейния автор. Само цифрови работи, черно-бели или цветни, ще бъдат приети и разгледани от журито, фотомонтажи не се приемат.
Краен срок: 29 май 2011 г.
Повече информация на този линк:
http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=11771&sid=7

Национална литературна награда за белетристика и публицистика „Николай Хайтов“ за автори от цялата страна с книги белетристика или публицистика, издадени през октомври 2010 – септември 2011
Литературната награда „Николай Хайтов“ е учредена от Съюза на българските писатели, Народно читалище „Николай Хайтов“, вестник „Земя“ и Фондация „Николай Хайтов“.
В конкурса могат да участват автори от цялата страна с книги белетристика или публицистика, издадени през октомври 2010 – септември 2011 година, по три екземпляра от заглавие.
Краен срок за кандидатстване: месец септември 2011 г. на адрес: София 1113, ул. „Юрий Гагарин“ №7, Народно читалище „Николай Хайтов“ – за конкурса.
Телефон за информация: 470 21 16; 0886 120 002.
Краен срок: 30 септември 2011 г.
Повече информация на този линк:
http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=11752&sid=7

Пети международен литературен конкурс „Изкуство против дрогата“
В конкурса могат да участват деца и младежи на възраст от 12 до 25 години в две възрастови групи: от 12 до 17 години; от 18 до 25 години.
Участниците представят стихотворение, есе или разказ, написани специално за този конкурс, непубликувани в други издания и без право на участие в други конкурси.
Обемът на творбите, изпратени по e-mail или по Български пощи е до 3 компютърни страници (6 000 знака) на български език (или на руски и английски за чуждестранните участници), формат WORD, шрифт 12.
Необходимо е авторите да посочат трите си имена, рождена дата и година, учебно заведение, пълен адрес, е-mail и телефон за връзка.
Организатори на Литературния конкурс „Изкуство против дрогата“са: Областна управа Бургас, Община Бургас, Читалище „Любен Каравелов 1940″, Синдикат на българските учители – Бургас.
Творбите изпращайте на адрес: Читалище „Любен Каравелов 1940″, ул. „Калоян“ № 24, гр. Бургас, 8 000, България
E-mail: chitalishte_lk@abv.bg
Телефон: 056 84 44 69
Краен срок: 1 май 2011 г.
Повече информация на този линк:
http://www.bukvite.bg/konkurs.php

Пети годишен конкурс на списание ShadowDance за кратък разказ
Списание ShadowDance обявява петия си поред Годишен конкурс за кратък разказ. Жанровата насоченост на разказа трябва да е фантастика, фентъзи или хорър, както и всякакви комбинации и вариации от трите.
Всеки автор има право на не повече от три разказа. Предаването на повече ще води до дисквалификация на автора и всичките му творби.
За разказа:
– допустимата дължина е до 7500 думи, шрифт Times New Roman, 12 pt., подравнени двустранно (justified), с единична разрядка, за да изглеждат еднакво.
– разказите трябва да се предават във формати .doc, .docx или .rtf като приложение към мейла. Няма да се приемат разкази, изпратени в основната част на мейла като директен текст или в други файлови формати.
– разказите трябва да са в проза.
Разказите изпращайте на competition@shadowdance.info
Краен срок: 30 април 2011 г.
Повече информация на този линк:
http://www.bukvite.bg/konkurs.php

Литературен конкурс за наградата „Ирелевант 2011“
Театър „Via Verde“ към читалище „Добри Чинтулов“ и Фондация „Буквите“ обявяват Петия конкурс за най-оригинален герой на разказ или стихотворение от съвременен български автор – ИРЕЛЕВАНТ-2011.
Произведенията да бъдат на български език.
Максимален обем на разказите – до 10 машинописни страници; за обема на стихотворенията няма ограничение, с изключение на формата „бял стих“- до 150 реда. (шрифт Times New Roman, големина на шрифта 12).
Всеки автор може да изпрати до две свои творби (2 разказа и 2 стихотворения от един автор).
В e-mail-a си авторът трябва допълнително да посочи името на героя, с който кандидатства.
Приемат се и публикувани произведения, но не и такива, които вече са взели участие в предишните конкурси за наградата „Ирелевант“.
N.B.: Конкурсът е насочен към оценката на конкретен герой, не на цялото произведение.
Произведенията изпращайте на е-мейл: irelevant@bukvite.bg
Краен срок: 30 април 2011 г.
Повече информация на този линк:
http://www.bukvite.bg/konkurs.php

Трети национален литературен конкурс „Георги Давидов“
Националният литературен конкурс „Георги Давидов“ се обявява от община Шабла и Съюза на българските писатели.
Цел: Стимулиране творческите изяви на младите поетични дарования, пишещи на морска тематика, за живота и вълненията на хората, живеещи край морето.
В конкурса могат да участват всички млади поети, на възраст до 30 години, пишещи на морска тематика, за живота и вълненията на хората, живеещи край морето.
Всеки участник в конкурса може да представи до 5 стихотворения, цикъл от стихове или подготвен за книга ръкопис по посочената тематика.
Конкурсът е явен. Материалите, придружени от следната информация: име, адрес и телефон, да се изпращат с препоръчана кореспонденция не по-късно от 15.04.2011година на адрес:
гр. Шабла – 9680
ул. „Равно поле“ № 35
Общинска администрация
за Националния литературен конкурс „Георги Давидов“
e-mail: obshtina@ob-shabla.org, culture@ob-shabla.org
Краен срок: 15 април 2011 г.
Повече информация на този линк:
http://www.bukvite.bg/konkurs.php

LIFE+ Покана за представяне на предложения 2011 г.
Настоящото съобщение обхваща следните теми:
1. LIFE+ Природа и биологично разнообразие – Делът на финансовата помощ на Съюза е най-много 50 % от допустимите разходи, по изключение максимален дял на съфинансиране до 75 % се прилага по отношение на предложенията, които са насочени към приоритетните местообитания/видове съгласно директивите за птиците и местообитанията.
2. LIFE+ Политика и управление на околната среда – Делът на финансовата помощ на Съюза е най-много 50 % от допустимите разходи.
3. LIFE+ Информация и комуникации – Делът на финансовата помощ на Съюза е най-много 50 % от допустимите разходи
Предложенията за проекти се изпращат на националния орган на държавата-членка, в която е регистриран бенефициерът.
Най-малко 50 % от тази сума се отпускат за мерки за подпомагане на опазването на природата и на биологичното разнообразие.
Индикативните финансови средства за 2011 г. за България са 8 865 830 евро.
Краен срок: 18 юли 2011 г.
Повече информация на този линк:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:062:0028:0030:BG:PDF

Покана за съвместни проекти в областта на метрологията
Основната цел на поканата е да се идентифицират предизвикателствата, проблемите и възможностите за потенциални изследователски проекти.
Поканата е насочена към съвместни научноизследователски проекти, като процесът ще протече на два етапа. От безвъзмездните средства ще могат да се възползват изследователи.
За 2011 г. се очакват предложения в следните области:
– метрологията в подкрепа на здравето
– по-широко приложно поле на международната система на мерните единици (SI)
– метрологията в подкрепа на новите технологии.
Краен срок: 20 март 2011 г.
Повече информация на този линк:
http://www.dnevnik.bg/evropa/evrofinansirane/pokani/2011/02/28/1051409_pokana_za_suvmestni_proekti_v_oblastta_na_metrologiiata/

Покана за проекти в подкрепа на малките и средните предприятия
Основната цел на програмата е да насърчи конкурентоспособността на европейската индустрия чрез развиване на информационните и комуникационните технологии.
Настоящият конкурс е насочен към юридически лица със седалище в Европейския съюз (ЕС) или в някоя от асоциираните към ЕС държави.
Проектите трябва да са разработени съвместно от поне 2 малки и средни предприятия.
Допустими дейности:
– Малки и средни съвместни изследователски проекти (Small or medium scale focused research projects)
– координиращи дейности и специфични дейности за подкрепа (Coordination and support action).
Бюджет: 35 000 000 евро.
Максимална стойност на проектите: 2 000 000 евро
Краен срок: 28 април 2011 г.
Повече информация на този линк:
http://www.dnevnik.bg/evropa/evrofinansirane/pokani/2011/02/28/1051383_pokana_za_proekti_v_podkrepa_na_malkite_i_srednite/

Участвайте в конкурс за есе/статия на тема „ГРАЖДАНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ“
Европейски информационен център обявява конкурс за есе/статия на тема „ГРАЖДАНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ“. Конкурсът е в рамките на проект „Граждани за обединена Европа” и цели повишаване на знанието за процеса на европейска интеграция, основан на мултикултурния диалог и активното включване на гражданите в процеса на вземане на решения и в политическия живот.
Всеки гражданин, навършил 18 години, може да вземе участие в конкурса със собствено есе/статия. Текстът трябва да бъде на български език. Размерът на статията/есето и темата трябва да отговарят на посочените по-долу изисквания.
Всеки участник може да участва с неограничен брой материали. Всяка статия/есе трябва да бъдат изпратени поотделно.
Статията/есето трябва да бъдат написани на български език и да не бъдат по-големи от стандартна А4-страница, при спазване на Word format, Times New Roman, размер 12, single line spacing. Статиите/есетата трябва да не са били публикувани до този момент и авторите носят отговорност за автентичността им.
Основните цели на програма „Европа за гражданите” са в основата на тематичния обхват на конкурса, а именно:
– Насърчаване на диалога между европейските граждани и институциите на ЕС;
– Развиване на европейска идентичност, основана на общата ни история, култура и ценности;
– Създаване на механизми за участие на гражданите в процеса на европейска интеграция и формулиране на мнения към вземащите решения на европейско ниво;
– Популяризиране на европейските ценности – толерантност, взаимно разбирателство, солидарност;
– Предоставяне на възможност на гражданите да участват в конструирането на взаимосвързана Европа на демократичното развитие и културно разнообразие, както и развитие на идеята за европейско гражданство.
Работите се изпращат само по поща на адрес: 5000-Велико Търново, п.к. 345, Европейски център.
Два плика трябва да бъдат изпратени:
Първият плик, в който се поставя статията/есето, името на статията/есето и в него се написва само ПСЕВДОНИМА на участника. Никаква лична информация не трябва да има в плика. На плика се пише „Материал за конкурс”.
Вторият плик , в който се поставя името на автора, адрес и телефони за контакт, името на статията/есето и псевдонима. На плика се пише „Участник конкурс”.
Двата плика, поставени в един голям, се изпращат на адреса на Европейски център.
6. Жури ще оцени работите и на 9 май 2011година победителите ще бъдат обявени в рамките на Деня на Европа. Авторите на трите най-добри работи ще посетят Брюксел в края на месец юни 2011 и ще имат среща в европейските институции заедно с победителите от останалите страни-участници в проекта.
За въпроси: 062/60 50 60 или office@europeinfocentre.bg
Краен срок: 22 април 2011 г.
Повече информация на този линк:
http://europeinfocentre.blogspot.com/2011/02/blog-post_25.html

Конкурсна сесия в подкрепа на проекти, свързани с развитие и популяризиране на любителското творчество
Министерството на културата обявява конкурсна сесия в подкрепа на проекти, свързани с развитие и популяризиране на любителското творчество в следните направления:
1. Инициативи и форми за изява на творци-любители – фестивали, събори, празници, конкурси и др., насочени към детска и младежка аудитория, свързани с популяризирането и трансмисията на нематериалното културно наследство и съвременни форми на любителското творчество.
2. Издаване на художествена продукция в областта на нематериалното културно наследство и любителското творчество – литературни издания, методически материали, рекламни материали, цифровизация на културно съдържание в областта на нематериалното културно наследство и др.
Право на участие в сесията имат всички общини и юридически лица, работещи в областта и подпомагащи развитието на любителското творчество, вписани в информационния регистър на културните организации на Министерството на културата и в публичния регистър на народните читалища към министъра на културата.
Необходими документи за участие в конкурса са:
1. Формуляр за кандидатстване по образец.
2.Удостоверение за вписване в информационния регистър на културните организации по чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата или удостоверение за вписване в публичния регистър на читалищата и читалищните сдружения по чл. 10, ал. 1, 2 от Закона за народните читалища.
Документите се подават по пощата или лично в деловодството на Министерството на културата, не по-късно от 30 (тридесет) дни от публикуване на обявата.
Общата сума за финансиране на проектите е 40 000 (четиридесет хиляди) лева.
Конкурсната процедура се провежда съгласно одобрените Правила за условията, реда и процедурите за провеждане на сесии за подпомагане на проекти в областта на любителското творчество.
За допълнителна информация – тел.: 94 00 827; 94 00 912.
Краен срок: 24 март 2011 г.
Повече информация на този линк:
http://mc.government.bg/contestsc.php?p=163&s=164&c=685&CTypeID=1

Покана за участие: Награда „Доста!” за общините
Конгресът на местните и регионални власти на Съвета на Европа и Кампанията „Доста!” обяви третия конкурс за Награда „Доста!” за общините.
След успеха на предишните издания (през 2007 г. и 2009 г.), Конгресът на местните и регионални власти към Съвета на Европа е отново партнира на Кампанията Доста! като част от нейната работа за засилване на ролята на местните власти по отношение на социалното включване на ромите и защита на техните права.
Наградата се присъжда на една или повече общини, които прилагат иновативни и креативни инициативи, за да се осигури ефективно в дългосрочен план интеграция на ромските общности в рамките на своите граници, като същевременно зачита разнообразието на тези общности и осигуряване на активното им участие в местните демократичния живот.
Наградата се връчва на церемония, организирана по повод 21-та пленарна сесия на Конгреса, която ще се проведе в седалището на Съвета на Европа в Страсбург на 19 октомври 2011 г.
В конкурса могат да участват общини и местните власти от държавите-членки на Съвета на Европа, които изпълняват проекти по отношение на ромите, независимо дали са граждани или по-нови емигранти.
Местните власти трябва да бъдат основните участници в инициативата. Проектите трябва да са иновационни в тяхната сфера на действие и да могат да послужат за модел на добра практика за изпълнение от общините на други места.
Краен срок: 15 май 2011 г.
Повече информация на този линк:
http://www.romadecade.org/dostacongress_prize_2011

Фото конкурс: Покажете Европа без дискриминация!
„Амнести интернешънъл“ обяви общоевропейски фотоконкурс като част от своята кампания „Борба с дискриминацията в Европа“. Конкурсът е отворен за всички (безпрофесионални фотографи), които живеят в Европа, на възраст над 14 години.
Краен срок: 31 март 2011 г.
Повече информация на този линк:
http://www.fightdiscrimination.eu/take-action/photo-contest

Европейски информационен център Европа Директно-Русе организира Международен конкурс за карикатура Доброволчество – Русе, България, 2011 година.
Целта на конкурса е да погледнем на темата, на която е посветена 2011 година Доброволчеството през творческия поглед и интерпретация на професионалисти и любители-карикатуристи от цял свят.
Допускат се за участие професионалисти и аматьори карикатуристи навършили 18 години.
Всеки участник има право да представи не повече от 3 творби (оригинали) във формат A4-А3. Карикатурите могат да бъдат цветни и ли черно-бели.
Краен срок за приемане на творбите 29.04.2011 г. на адрес:
Европейски информационен център Европа Директно – Русе
пл. „Свобода“ №4, п.к. 209
Русе 7000
България
За конкурс Карикатура
Краен срок: 29 април 2011 г.
Повече информация на този линк:
http://17.europe.bg/htmls/page.php?id=35252&category=72

Конкурс на Национален фонд „КУЛТУРА“ Мобилност
Национален фонд „КУЛТУРА“ обявява І сесия на конкурса за финансиране на:
– участия в международни културни форуми в чужбина на представители на българската култура и изкуство
– посещения на чуждестранни мениджъри и продуценти в областта на културата и изкуствата.
Средства по програмата се отпускат по три модула:
– индивидуални пътувания с професионална ориентираност;
– колективни пътувания на професионални състави;
– пътувания на любителски състави и творци за представяне на българска култура на международни фестивали в чужбина.
Първата сесия на конкурса обхваща събития, които ще се състоят от началото на месец април до края на месец юли 2011 г. включително.
Документите за участие в конкурса, в три екземпляра, се депозират в „Евро-Български културен център“ до 25.03.2011 г. (петък)
София, бул.“Ал.Стамболийски“ № 17
понеделник – петък 10.00 – 17.00 ч.
Краен срок: 25 март 2011 г.
Повече информация на този линк:
http://mc.government.bg/contestsc.php?c=687

СЕСИЯ за финансиране на проекти в областта на музейното дело и изобразителните изкуства
МК обяви СЕСИЯ за финансиране на проекти в областта на музейното дело и изобразителните изкуства по следните теми:
– оборудване за музейни лаборатории за извършване на консервационно-реставрационни дейности;
– мобилност на музейните колекции (консервация и реставрация на движими културни ценности, каталози, дипляни, каси за транспортиране, рамкиране на художествени произведения и други дейности, пряко свързани с темата).
Със свои проекти могат да участват културни организации и институти, регистрирани в информационния регистър, съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата.
За повече информация във връзка с условията за кандидатстване се обръщайте към дирекция „Културно наследство” в Министерство на културата, на тел.: 94 00 918.
Краен срок: 1 април 2011 г.
Повече информация на този линк:
http://mc.government.bg/contestsc.php?c=686

Advertisements
Категории:Uncategorized
  1. Все още няма коментари.
  1. 07.06.2011 в 07:27

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: