Начало > Uncategorized > Възможности за финансиране и обучение

Възможности за финансиране и обучение


o Програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Краен срок: 10 април 2011 г.
Фондация "Обществен дарителски фонд – Средец" стартира процедура за набиране на проекти на организации и групи от граждани, които желаят да реализират своите идеи. Финансирането на предложенията по тази програма има конкурсен характер. Настоящата програма се обявява с цел финансиране на проекти, които представляват граждански инициативи, свързани с подобрявване на градската среда и популяризиране на културното и историческо наследство в район „Средец“ на Столична обшина. Проектите следва да имат ясно обособени тематични направления и заложени ясно количествени и качествени измерители за отчитане на видим резултат.
Максимално допустимото финансиране по програмата е в размер до 3 200 лв. за отделно проектно предложение.
По настоящата програма не се изисква съфинансиране. Сумата се превежда на един транш от 100% при подписване на договора с Фонда.
Допустими кандидати и партньори са:
– Юридически лица с нестопанска цел;
– Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища;
– Училищни настоятелства;
– Неформални групи от граждани.
Фондът насърчава начинаещи организации и групи без опит в управлението на проекти. Не се предвижда ограничения за партньорите. Партньорството се установява чрез писма, препоръки и дгуги подходящи способи. Проектите следва да се реализират на територията на град София. Продължителността на проектите трябва да е в рамките на 2011 г.
Проектите се изпращат по елекронен път до 10 април 2011 г. включително по електронен път на e-mail:
fundsredec.
За допълнителна информация: fundsredec и телефон 0885 090 768

o Втора фаза на конкурса "Овластяване на безвластните по време на криза"
Краен срок: 29 април 2011 г.
Институт "Отворено общество" – София обявява конкурс за финансиране на проекти на групи в неравностойно положение – фаза 2.
Конкурсът е част от проект "Овластяване на безвластните по време на криза", финансиран от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа и Извънреден Фонд към Институт "Отворено общество".
Основната цел на конкурса е да допринесе за социалното и икономическо приобщаване на маргинализирани групи (малцинства; деца в риск; самотни родители; възрастни хора; хора с увреждания; хора, живеещи в изолирани и отдалечени населени места и др.) във време на икономическа и финансова криза.
Конкурсът е отворен за кандидатстване за неформални граждански групи на хора в неравностойно положение, както и за организации с нестопанска цел, чиято мисия е насочена към работа с групи в неравностойно положение.
За конкурса

o Трети детски национален фолклорен конкурс „Напеви от Северозапада” – Монтана 2011, 15 – 16 април 2011 година
Краен срок: 20 март 2011 г.
Конкурсът е организиран от Общински младежки дом – Монтана, в партньорство със сдружение „Младежки Северозапад” и школа по български народни танци „Стоянови”.
Конкурсът се провежда под патронажа на кмета на Община Монтана Златко Живков и с подкрепата на Община Монтана, фирми и организации, съпричастни към съхраняването на фолклорното богатство на Българския Северозапад.
Право на участие имат деца на възраст от 4 до 19 години, ученици от държавни и общински училища, възпитаници на читалища, ОДК, ЦРД, Младежки домове и др. организации за неформално образование.
ЖАНРОВЕ: Автентичен и обработен песенен, инструментален и танцов фолклор.
аявки по образец се изпращат на електронните адреси: omd_montana и omd_montana или на пощенски адрес:
Общински младежки дом
бул.”Трети март” № 98
3400 Монтана
(за конкурса „Напеви от Северозапада”)
Телефони за справка: 096/305 103; 306 755; 0889 00 44 13
Заявки се приемат най-късно до 20 март 2011 година (за изпратените по пощата се взема предвид датата на пощенското клеймо).
Актуализираните приложения може да изтеглите от "Лични файлове".
Паролата е: konkurs

o Конкурс за снимка "Европа без дискриминация"
Краен срок: 31 март 2011 г.
“Амнести интернешънъл" обявява конкурс за фотография на тема "Европа без дискриминация" ("Picture Europe Without Discrimination!"). Целта на конкурса е да покаже въздействащи снимки в подкрепа на едно общество без предразсъдъци. Творбите трябва да илюстрират значението на толерантността и разбирането на многообразието. Конкурсът е част от кампанията за борба с дискриминацията в Европа на правозащитната организация.
Конкурсът е насочен към любители, не се допускат професионални фотографи. Участниците трябва да са навършили 14 години.
Всеки може да изпрати само по една снимка, като приложи към нея информация с име, години, адрес за кореспонденция, електронна поща, телефон и кратко описание на творбата (до 150 думи).
Източник: www.dnevnik.bg/evropa/

o Конкурс за късометражен документален филм „Светът около нас”
Краен срок: 10 май 2011 г.
Сп. „Българска Наука" и Британски Съвет обявиха Конкурс за документален филм „Светът около нас”. Идеята е да се стимулират учащите се, като им се даде възможност за научаване на нови знания и умения и за популяризирането на наученото в учебните заведения.
Участници в този конкурс могат да бъдат лица от всички възрасти и упражняващи всякакви професии. Малолетни и непълнолетни следва да представят материалите си при условията на Закона за лицата и семейството и Семейния кодекс, т.е. тяхното участие трябва да бъде със съгласието на родител.
Филмите, които ще се снимат, не е задължително да бъдат свързани с България, но е задължително да имат научно-популярна тематика – история, природа, наука и научни постижения, култура и др.
Продължителност на филма – не по-малко от 3 мин. и не повече от 10 мин.
Всички видео формати могат да се изпращат, като е препоръчително стандартният *.avi, *mpeg и *quicкtime Размер на файла – не повече от 200 мб. (като в частни случаи може да се направи изключение).
Развихрете въображението си и дайте своя принос за популяризиране на знанието!
Своите работи изпращайте чрез dox.abv.bg или чрез скайп: bg-science с нас може да се свържете и на адрес:
admin

o 49-ти Национален рецитал-конкурс за изпълнение на Ботева и възрожденска поезия и проза (от любители)
Краен срок: 20 май 2011 г.
От 26 май до 2 юни 2011 година в град Враца ще се проведат традиционните национални “Ботеви дни” .Община Враца и Младежки дом – Враца организират на 28.05.2011 год. в рамките на “Ботеви дни – 2011” ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТИ НАЦИОНАЛЕН РЕЦИТАЛ – КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БОТЕВА И ВЪЗРОЖДЕНСКА ПОЕЗИЯ И ПРОЗА (любители).
Откриването, конкурсът и официалното закриване ще се проведат на 28.05.2011 год. – начало 10:30 часа в Младежки дом – Враца.
Хотел, пътни и дневни разходи са за сметка на участниците.
Изпратете Вашия формуляр за участие най-късно до 20 май 2011 год. на адрес:
Младежки дом, бул. “Втори юни” № 10, 3000 Враца
Тел.: 092 62-70-35, 092 62-71-19, факс: 092 62-71-20
youth_house
СТАТУТ
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

o НЧ Бъдеще сега: Курс за инструктори
Краен срок: 28 март 2011 г.
Това е курс за инструктори за преподаване през игра, работа с деца, интерактивни методи, учене чрез преживяване и обучение сред природата.
За пета поредна година НЧ Бъдеще сега организира този курс.
Програмата е насочена към преподаватели, педагози, социални работници, планински водачи, спортни инструктори, аниматори в детски центрове, младежки лидери и работещи в обучението и работата с деца и младежи.
Програмата е подходяща за родители, заинтересовани от позитивното възпитание и образователния ефект на играта.
Тя е и за всички вдъхновени от придобиването на умения за игра и работа с деца. На успешно завършилите курса, се издава специален сертификат. Ще запомните това преживяване и този курс.
Курсът ще се проведе в периода от 3 до 26 април 2011 г., вторник и четвъртък от 18.30 часа до 21.00 часа, и неделя от 10.30 часа до 16.30 часа.
Всички лекционни и игрови части ще се проведат в „Творчески център” на улица „Бигла“ 6, квартал Лозенец.
За повече информация и записвания се свържете с нас на:
home, или на телефон: 0878 55 85 76
Изтеглете пълната обява за курса

o Младежка фондация Арете – България: Конкурс за есе
Краен срок: 31 март 2011 г., включително
По повод „Международният ден на ромите“ – 8-ми април, Младежка фондация Арете – България обявява конкурс за есе, насочен към младежи от ромски произход по една от следните теми, по избор:
1) „Чувствам ли се европеец?“
2) „Какво мога да дам на България?“
3) „Какво за мен е образованието“?
Изисквания към участниците:
– младежи от ромски произход, които са ученици от 9 до 13 клас или са студенти в акредитирани университети;
– младежи до 29 – годишна възраст, включително;
За да участвате е необходимо да изпратите по електронна поща следните материали:
– есе по една от двете посочени теми;
– попълнен формуляр за участие;
– сканирана и изпратена по e-mail първа страница на ученически бележник или студентска книжка;
Есето трябва да бъде не повече от три стандартни страници- формат А4, шрифт Times New Roman 12.
За контакт и допълнителна информация:
Атанас Стоянов
тел: 02/9809027; 0879844977
e-mail: atanas
Изтегли: Формуляр за кандидатстване в конкурса

o Национален конкурс за детска рисунка за деца до 14 години „Българските народни приказки – извор на мъдрост и доброта”
Краен срок: 20 април 2011 г.
Поканени да участват са всички деца до 14 г.
Участниците ще бъдат разделени в две възрастови групи (първа – до 9 г.; втора – от 10 до 14 г.) и и две категории (І категория – училища по изкуствата; паралелки с разширено и профилирано изучаване на изобразително изкуство; школи към детски комплекси, центровете за работа с деца и читалища; II категория – от ОУ, СОУ).
Участниците могат да използват пастели, флумастери, бои, цветни моливи, колажна техника или други материали на хартия или картон с размери на блоков лист.
На гърба на всяка рисунка авторите да попълнят апликационната форма, в която да посочат трите си имена и възраст, пълен адрес и телефон за връзка, името на училището и класа.
Крайният срок за изпращане на рисунките е 20.04.2011 г.,
на адрес: ул. "Първи май" № 21; кв. „Твърди ливади”, гр. Перник 2300
АПЛИКАЦИОННА ФОРМА.doc (21 kB)

o Национален литературен конкурс за природозащита “Мими Праматарова”
Краен срок: 6 май 2011 г.
За шести пореден път е обявен Национален литературен конкурс за природозащита Мими Праматарова. Тази година темата на конкурса е "Необикновените обикновени птици". До участие в конкурса се допускат ученици от средните училища в страната, родени през периода 1 януари 1993 – 31 декември 1994 г.
Както и през предишните години, наградите са:
Първа награда (една) – Кристална статуетка и еднократна стипендия от 1000 лева
Втора награда (една) – Грамота и еднократна стипендия от 500 лева
Трета награда (една) – Грамота и еднократна стипендия от 300 лева.
Най-късната дата за изпращане на съчиненията е 6 май 2011 г.
Конкурсът през 2011 г. се организира от Националния доверителен екофонд, Дирекция на Национален парк „Рила”, Сдружение Екологичен форум и Българско дружество за защита на птиците.
За допълнителна информация, моля пишете на:
Гергана Николова
literaturen.konkurs
Регламент на Национален литературен конкурс за природозащита „Мими Праматарова”

o Национален фотографски конкурс „Човекът до мен – 2011” в памет на фотограф-художник Артин Азинян
Краен срок: 21 март 2011 г.
Община – Казанлък, Фондация „Чудомир” и Браншово сдружение на фотографите-занаятчии от град Казанлък Ви канят да вземете участие в Четвърти национален фотографски конкурс „Човекът до мен – 2011” в памет на фотограф-художник Артин Азинян.
Право на участие имат всички любители фотографи и професионалисти от България, навършили 18 години.
Приемат се до 3 броя, цифрови изображения във формат JPEG или TIFF с минимални размери 30х40 за копиране на фотографска хартия.
За информация: тел. 0888 217 910
e-mail: bedoart
e-mail: azinyanbedros

o Конкурс за MBA стипендии 2011 г.
Краен срок: 4 април 2011 г.
За пета поредна година "Кариери" и хърватското бизнес училище Cotrugli Business School (CBS) обявават конкурс за стипендии за ЕМВА и МВА обучение в Загреб или Белград.
Както и през миналата година, през 2011 г. ще бъдат присъдени шест стипендии за магистърската програма по бизнес администрация за висши мениджъри (ЕМВА) – една пълна (18 хил. евро) и пет частични (по 9 хил. евро).
За МВА програмата на CBS са предвидени една пълна стипендия от 12 хил. евро и пет по 6 хил. евро. Общата стойност на финансовата помощ е 105 хил. евро. Те ще бъдата разпределени сред кандидатите, които се представят най-добре по време на процеса на подбор и имат най-голям потенциал да спомогнат за разширяването на Cotrugli в региона.

o 15-ти национален конкурс за детска рисунка „Не на цигарите!"
Краен срок: 10 май 2011 г.
Конкурсът се организира от МЗ и Италианската национална асоциация за борба с раковите заболявания.
Могат да се включат деца от цялата страна на възраст от 5 до 11 години.
Участниците ще се състезават в две възрастови групи – до 7 и до 11 години. На победителя във втора възрастова група се осигурява едноседмично пребиваване в Рим (с родител). Ще бъдат раздадени и предметни награди.
Крайният срок за изпращане на творбите е 10 май т.г. на адрес:
София 1431, бул. "Акад. Ив. Гешов"15, етаж 2, стая 21
Национален център по опазване на общественото здраве
за конкурса "Не на цигарите!"

o Конкурс „Ромите – дивото цвете на Европа“
Краен срок: 25 март 2011 г.
Университетски център за ромска култура и интеркултурно образование – СУ, УНИЦЕФ – България, Институт Отворено общество, Унгарски културен институт, Сдружение „Свят без граници”, Академия за култура и образование обявяват Конкурс „Ромите – дивото цвете на Европа” в два раздела:
1. Изобразително изкуство (рисунки, скулптури, приложно изкуство, колажи, комикси, анимация )
2. Фотография (снимки, постери, албуми)
Право на индивидуално или групово участие имат деца и ученици от детски градини, училища, кръжоци, читалища, школи и други извънкласни форми. Класирането на творбите /до 5 на участник/ е в следните възрастови категории: до 7 години; от 8 до 11 години; от 12 до 15 години; от 16 до 18 години.
Изборът на художествени материали е свободен, а форматът на листа – не по-голям от 50/70см.
Изпращане по пощата или доставяне лично на адрес:
ул. „Л. Каравелов”№ 31 София П.К. 1142.
По въпроси отново конкурса можете да се свържете с нас на тел: 02 980 4018
или на имейл адрес: drom

o 9-месечен подготвителен курс за млади роми
Краен срок: 15 април 2011 г.
Централноевропейският университет (ЦЕУ) в Будапеща, с финансовата подкрепа на Ромския образователен фонд, Програма "Ромски инициативи" на Институт Отворено общество и на частни донори, предлага 9-месечен подготвителен курс за обещаващи млади роми от Централна и Източна Европа, както и бившите съветски републики в Централна Азия. На одобрените кандидати се отпускат пълни стипендии, които покриват пътните разходи, обучението, квартирата, стипендия за храна и др.
Целта е в рамките на открит конкурс да се подготвят роми за международно образование (на ниво магистър) в ЦЕУ и в други престижни университети. Програмата е насочена към кандидати със специален интерес към социалните и хуманитарните науки.

o IX фестивал на камерния танц, 29 април – 1 май 2011 г.
Краен срок: 20 април 2011 г.
За девета поредна година ОП „Младежки център”, гр. Хасково, организира Фестивал на камерния танц. Той ще се проведе от 29 април до 01 май 2011 г.
Фестивалът има за цел да покаже оригинални тематични и сюжетни произведения в различните жанрове на танцовото изкуство – фолклорни танци, танцово шоу, характерни танци, класически танци, синхроденс и латиношоу – и да даде възможност за нови контакти и шанс за изява на значителен брой деца и млади хора в областта на танцовото изкуство.
Стилове:
1. Български народни танци
2. Класически танци
3. Характерни танци (без белиденс-ориентал)
4. Латиношоу
5. Синхроденс
6. Танцово шоу
Фестивалът има конкурсен характер и е национална квалификация на Българската спортна танцова федерация за участие в Европейското първенство по танцово шоу – Сърбия 2011. В него могат да участват деца и младежи от танцови школи, формации, клубове, ЦРДМ, ОДК, младежки домове, читалища, училища и др.
Стиловете, които Фестивалът включва са: български народни танци, класически танци, характерни танци, латиношоу, синхроденс и танцово шоу.
Заявките изпращайте на адрес:
ОП „Младежки център”
бул. “България” 41
гр. Хасково 6300
ЗА ФЕСТИВАЛА
или на e-mail:
kameren_tanc
Документация на Фестивал на камерния танц

o Пети национален литературен конкурс на свободна тема „Огънят на Орфей” 2011 за деца и младежи до 25 г.
Краен срок: 31 май 2011 г.
Организатори: Фондация “ Огънят на Орфей”, Народно читалище „Христо Г. Данов”, с подкрепата на Община Пловдив.
Конкурсът се провежда в две възрастови групи:
– до 14 години
– до 25 години
Моля, изпратете своите творби В ДВА ЕКЗЕМПЛЯРА до 31.05.2011 г. на адрес:
ПЛОВДИВ – 4002
П.К. № 21-I
Фондация “Огънят на Орфей”
За конкурса
Ръкописите да не надвишават 10 печатни страници.
Творбите могат да бъдат в различни жанрове (стихове, разкази, есета и др.) и се изпращат задължително по пощата.
През 2011 се навършват 100 години от смъртта на Христо Г. Данов. В тази връзка организаторите въведоха само за петото издание на конкурса ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПАРОЛА ЗА УЧАСТИЕ – кратък текст за живота и делото на Христо Г. Данов, написан на отделен лист (максимум до една страница) и прикрепен към творбите на участника.
Текстът – парола няма да бъде оценяван, а е само условие за участие в конкурса!
НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА НАПИШЕТЕ:
Паролата, трите си имена, дата на раждане, адрес, телефон и е-mail.

o Покана за представяне на предложения по работна програма „Хора“ на Седмата рамкова програма на ЕО за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности за 2011 г.
Краен срок: 22 юни 2011 г.
Референция на поканата: FP7-PEOPLE-2011-NCP
Бюджет: 1 000 000 евро

Advertisements
Категории:Uncategorized
  1. Все още няма коментари.
  1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: