Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


· Традиционните награди Проект на Годината 2010 ще бъдат връчени на публична церемония от 18.30 часа на 28 март 2011 г. в Камерна зала България, ул. Аксаков 1, София,
В края на миналата година Фондация Лале обяви традиционния конкурс за най-добър проект на неправителствена организация в социалната сфера за 2009 година. Инициативата се провежда за шеста поредна година и е провокирана от множеството добри проекти, реализирани всяка година в цялата страна. Всеки един от тях е дело на мотивирани хора, вложили много от себе си за успешното му изпълнение.
В конкурса бяха поканени да участват граждански организации, които през 2009 година са изпълнявали проект, насочен към подобряване на условията, възможностите и качеството на живот на определени групи от хора със затруднения или на общността в дадено населено място, без разлика на размера и източника на финансирането, мястото на реализация, типа на дейностите или хората, които те обслужват.
До края на януари 2011 г. бяха получени 32 номинации на проекти от цялата страна. Впечатляващо е разнообразието на представените проекти, насочени към подобряване качеството на живота и възможностите на определени групи от хора.
Представените проекти са оценени по резултатите; устойчивост на дейностите във времето; финансова ефективност; участие на целевите групи и местната общност; новаторство и приложимост на идеята в други населени места.

· Институт "Отворено общество" – София финансира проекти на групи в неравностойно положение
Краен срок: 29 април 2011 г.
Конкурсът е част от проект “Овластяване на безвластните по време на криза”, финансиран от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа и Извънреден Фонд към Институт “Отворено общество”.
Основната цел на конкурса е да допринесе за социалното и икономическо приобщаване на маргинализирани групи (малцинства; деца в риск; самотни родители; възрастни хора; хора с увреждания; хора, живеещи в изолирани и отдалечени населени места и др.) във време на икономическа и финансова криза.
Конкурсът е отворен за кандидатстване за неформални граждански групи на хора в неравностойно положение, както и за организации с нестопанска цел, чиято мисия е насочена към работа с групи в неравностойно положение.

· Международен конкурс за есе на тема „Стената” за ученици на възраст 13-17 години на Столична библиотека
Краен срок: 15 май 2011 г., 24.00 ч. българско време
Международният ученически конкурс за есе на тема „Стената” стартира на 15 март 2011 г. В него могат да участват ученици от гимназиален курс в общински, държавни и частни училища в България, Гърция, Кипър, Румъния, и Палестина. Есетата ще бъдат оценявани от отделна комисия във всяка държава.
Участниците могат да ползват при разсъжденията си следните мисли:
„Но ако няма стена, къде ще отворим врата?“
Джалал ал-Дин Руми (1207-1273 г.), ирански поет и теолог
„Има нещо, което не обича стените“.
Робърт Фрост (1873-1963 г.), американски поет
„Всеки, който подценява стените, ще бъде погребан под тях“.
Леонардо да Винчи (1452-1519 г.), италиански художник
Изисквания:
1) Есетата трябва да бъдат написани на български език. Допускат се есета на арабски език за участници от България, чийто майчин език е арабски. В тези случаи есетата ще бъдат оценявани от отделна комисия, съставена от специалисти арабисти съвместно с палестинската комисия за конкурса.
2) Есетата трябва да бъдат оригинални творби на учениците.
3) Дължина: 2000-3000 думи. В тях влизат самото есе, препратките и бележките под линия. Шрифт – Times New Roman, размер на буквите – 12 pt, разредка – 1,5.
4) Есетата трябва да се изпратят до Столична библиотека на електронна поща: essay_mcbl.
5) На първата страница преди самото есе трябва да се попълни следната лична информация за ученика в посочения ред:
Трите имена
Адрес на ученика (град, пощенски код, улица, номер, блок, вход, етаж, апартамент)
Телефонен номер на ученика (мобилен или стационарен – с кода на населеното място)
Възраст на ученика
Клас
Име на училището на ученика

За контакти в България:
Юлия Цинзова, ръководител на проекта, заместник-директор на Столична библиотека
1000 София, пл. „Славейков” 4
тел. (02) 987 83 98, факс. (02) 988 22 36
За конкурса: essay_mcbl

· Конкурс „Дни на доброволчеството 2011”
Краен срок: 12 април 2011 г.
Фондация „Помощ за благотворителността в България” обявява конкурс за организиране на местни събития от нестопански организации, които да работят за доброволческата идея в своите общности.
Заедно с избраните местни координатори ФПББ ще има за цели да:
– Насърчи местни организации и институции да оценят и формулират своите потребности от доброволци
– Подкрепи приемащите организации да популяризират възможностите за доброволчество и привлекат доброволци сред местните общности.
Конкурсът ще се проведе на етапи. Срок за подаване на идейни проекти – 12 април 2011. Срок за обявяване на избраните местни координатори – 17 юни 2011. Дните на доброволчеството ще се проведат на 1 и 15 октомври.
Максимална сума – 6000 лв.
Кандидатурите се подават само онлайн на konkurs, за въпроси:
тел.: 02/987 1574, 981 1901, 988 0080; 0884 645 206 – Людмила Атанасова, ФПББ
Изтеглете формуляр за кандидатстване
Изтеглете указания

· Публикувани са насоките и формулярът за финансиране на проекти на ЮЛНЦ от държавния бюджет през 2011 г.
Краен срок: 17:30 часа на 08.04.2011 г.
Министерството на финансите публикува на интернет страницата си насоките и формуляра за кандидатстване на ЮЛНЦ в обществена полза за финансиране на проекти от държавния бюджет през 2011 г.
Общият размер на финансирането за 2011 г. е 750 000 лв. Една организация може да кандидатства с не повече от един проект независимо дали участва като водеща организация или като партньор.
Документите за кандидатстване се подават в Министерство на правосъдието, София, ул. „Славянска" №1.
Въпроси и допълнителна информация могат да бъдат изпращани не по-късно от 25.03.2011 г. на електронна поща: a.dimitrova

· Втори национален конкурс за рисунка „Бяла птица”, посветен на творчеството на поетесата Пенка Цанева – Бленика
Краен срок: 31 юли 2011 г.
Поетесата Пенка Денева Цанева – Бленика е родена в Тутракан през 1899 г.
Поезията на Бленика е едно пътуване към истината, добротата и реалността.За читателя тя се превръща в богата палитра от обич, вярност, споделена любов и щастие. Поетичните изповеди на Бленика разкриват красотата, мъдростта и спокойствието така необходими в днешния свят. Присъствието на легендарния Дунав, Добруджа, родния край, бащиното огнище са нещо свято за поетесата. Това, което Бленика е искала да каже на хората, го е казала в своите творби, в тях е цялата тя с нейната светла любов към живота и Родината.
Цел на конкурса е участниците в него:
– да открият магията на живописта и графиката;
– да нарисуват света на творчеството на Бленика;
– да предадат своите чувства,настроения и вътрешни изживявания;
– да ни накарат да усетим силата на въображението им.
Условия за участие:
– ФОРМАТ: 35/50;
– ТЕХНИКА: живопис, графика;
– МАТЕРИАЛИ: без ограничения;
– Рисунката да е поставена в паспарту;
– Всеки участник да си изпише трите имена, години, адрес, училище и тел. за връзка;
– Всяка рисунка да е придружена с текст, който да съдържа кратко описание на творбата.
Рисунките ще бъдат оценявани от компетентно жури в три възрастови групи: 5-8 клас; 9-12 клас; над 18 години.
Организаторите предвиждат Първа, Втора и Трета награда във всяка възрастова група. Всеки участник ще получи Диплом за участие.
ОНЧ ”Н. Й. Вапцаров -1873”
гр. Тутракан , пл. Суворов 2
тел.: 0866 /60567 , 60045
chitalishte_tutrakan

· ThinkQuest конкурс 2011
Краен срок: 27 април 2011 г.
Екипи от ученици до 22-годишна възраст от цял свят са поканени за решаване на реални проблеми, като използват своите критично мислене, общуване и умения технология.
Учениците, водени от учители, ще трябва да определят проблема, който се стремят да решат, и да подготвят кандидатура, в която представят решението си и процеса, който са следвали, за да стигнат до решението. Участниците могат да се запишат за едно или повече от следните събития на конкурса: ThinkQuest проекти, Дигитални медии, както и Разработка на приложения.

· Конкурс по дизайн на медал
Краен срок: 29 април 2011 г.
Всеки може да представи предложение за дизайн на медалите, които ще бъдат дадени на Първите зимни младежки олимпийски игри, които се провеждат в Инсбрук, от 13 до 22 януари 2012 година. Вие ще трябва да се създадете дизайн за предната страна на медала в злато, сребро и бронз версии и да подадете дизайна, придружени от кратко писмено описание. Освен това, ще трябва да популяризирате вашите проекти чрез създаване на специални страници в социални мрежи, които ще бъдат премахнати, след като конкуренцията е приключила. От 4 май до 30 юни ще има обществено гласуване, че ще избере най-добрите 10 проекта, които ще бъдат оценени от специално жури, което ще избере победителя.

· Покана за учебно посещение 2011
Краен срок: 27 март 2011 г.
Групата на Европейската народна партия в Комитета на регионите кани 30 студенти, които в момента са в магистърските програми по европеистика, международни отношения и политически науки, да присъстват на пленарната сесия на Комитета на регионите и да се срещнат с докладчиците по ключови въпроси. Освен това ще имат възможност за посещение на Европейската комисия и Европейския парламент. Тази година учебното посещение ще се проведе в Брюксел на от 10 до 12 май. Работинят език е английски.

· CIPE конкурс за карикатура 2011
Краен срок: 17 април 2011 г.
Една снимка може да каже повече от десетки страници текст или часовете речи. Центърът за международно частно предприемачество (CIPE) кани всички (от цял свят, от всички възрасти, професионални и любители-карикатуристи) да представят карикатури в следните категории: демокрация, корупция и равенството на половете. Можете да представите най-много две карикатури във всяка категория, те трябва да са оригинални и непубликувани. Победителите във всяка категория ще получат парични награди.

· Международен конкурс за есе за младежи 2011
Краен срок: 30 юни 2011 г.
Младите хора от цял свят са поканени да представят своите творчески идеи на тема: Историята, която ме вдъхновява.
Есетата могат да бъдат подавани от всеки, който е до 25-годишна възраст.
Есетата трябва да са оригинални и непубликувани, те трябва да са до 800 думи и да са набрани или отпечатани на английски, френски, испански или немски или 1600 знака или по-малко на японски. Носителите на първа награда ще получат парична награда и пътуване до Япония.

· Конкурс на тема: „Грижата за гората е отговорност на всеки от нас”.
Краен срок: 15 април 2011 г.
По случай Европейската година на доброволчеството 2011 и Международната година на горите на ООН Центърът за развитие на човешките ресурси и ЕИЦ "Европа Директно" – София обявяват конкурс на тема: „Грижата за гората е отговорност на всеки от нас”.
Конкурсът е насочен към училищата под егидата на UNESCO и училищните екоклубове в страната.
Очакваме вашите разработки да представят кратко систематизирано описание на доброволчески инициативи (минали, настоящи или бъдещи), свързани с опазването на горите. Примерни теми: Какви дървета се срещат в българските гори? Какви са проблемите, свързани с тяхното опазване? Как младите хора могат да помагат за опазване на дърветата?

· СЕСИЯ за финансова подкрепа на фестивали и конкурси в областта на професионалното музикално и танцово изкуство
Краен срок: 31 март 2011 г.
МК обяви сесия за финансова подкрепа на фестивали и конкурси в областта на професионалното музикално и танцово изкуство.
Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват културни организации, вписани в Информационния регистър на културните организации на Министерство на културата.
Документите се подават в Дирекция „Изкуства и творческо поколение” в два екземпляра на хартиен и електронен носител.
Общата сума за финансиране на проекти е 100 хил. лева.
За допълнителна информация на телефони – 94 00 963 и 94 00 920.

· СЕСИЯ за финансиране на фестивали в областта на професионалното театрално изкуство
Краен срок: 31 март 2011 г.
МК обяви сесия за финансиране на фестивали в областта на професионалното театрално изкуство. Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват организациите, регистрирани в Информационния регистър на културните организации в Министерството на културата, съгласно чл. 14 от ЗЗРК.
Общият размер на финансовите средства, с които ще бъдат подпомогнати кандидатстващите проекти, е 100 000 (сто хиляди) лв.
Документите се подават в Дирекция „Изкуства и творческо поколение” в 2 екземпляра на хартиен носител и по e-mail: mc.theatre

· Фонд за финансиране правната защита на жертвите на трафик на хора търси подкрепа
Фондът е учреден с целево финансово дарение от частно лице през 2009 година. От тогава Каритас Русе привлича дарители и партньори, които да помогнат в разрастването му. Целта е да се финансират разходи за покриване на съдебни такси, правни консултации и представителство в съда за хора, преживели трафик.
През декември 2010 година Каритас Русе намери подкрепа в лицето на ФПББ и стартира DMS кампания. Поради малкото набрани средства за момента средствата от Фонда все още не могат да се ползват ефективно.
Подкрепете DMS кампанията!
Изпратете SMS с текст DMS ANTITRAFIK на номер 17 777 за всички мобилни оператори и подкрепете фонда като дарите 1.20 лв. с ДДС.

· Фотоконкурс-изложба на тема "ГРАДСКА МОБИЛНОСТ: Какво е постигнато в Столицата за последните три години"
Краен срок: 25 април 2011 г.
Клуб „Устойчиво развитие на Гражданското общество” в рамките на проекта БЕНЕФИТ (www.eu-benefit.eu) организира Фотоконкурс-изложба на тема: "ГРАДСКА МОБИЛНОСТ: Какво е постигнато в Столицата за последните три години".
Конкурсът започва на 14 март 2011 г. и ще продължи до 25 април 2011 г. включително.
За участие в конкурса” се допускат фотографии на български граждани. Авторите заявяват желанието си да участват в конкурса чрез формуляр за участие, който попълват и изпращат на организаторите.
За участие в конкурса се допускат само снимки в цифров формат. Снимките могат да бъдат черно-бели и цветни, без ограничение на използваните фотографски техники.
Фотографиите трябва да илюстрират основната тема на конкурса – „Градска мобилност: какво е постигнато в Столицата за последните три години”
Всяка снимка трябва да отговаря на следните изисквания:
– Дължина на кадъра 1024 пиксела или по-голяма
– Резолюция 300 dpi или по-голяма
– Формат JPEG или JPG
– Файлът да не надвишава 1 МВ
Всеки автор може да участва с максимум 3 авторски снимки по темата на конкурса. Участниците изпращат своите снимки на имейл адрес: mail
Името на всеки файл трябва да започва със символите „BEN” и поредния номер на снимката, която участникът изпраща /например BEN_1, BEN_2 и т.н./ Заедно със снимката/те на същия имейл се изпраща и попълненият формуляр за участие в електронен вариант.
Организаторите си запазват правото:
– Да не допускат до участие в изложбата снимки, които не отговарят на необходимите технически изисквания.
– Да не оценяват снимки, които не са изпратени съгласно изискванията или които при получаването им са повредени по какъвто и да било начин.
– Да не допуснат до участие в конкурса участници, които не са попълнили и изпратили формуляр за участие.
– Няма да бъдат оценявани снимки, които не отговарят на регламента на конкурса
Жури ще избере 20 снимки, които ще бъдат включени във фотоизложба, организирана от Клуб УРГО в рамките на проект БЕНЕФИТ до края на м. май 2011 г. Журито ще отличи и награди три от снимките, авторите на които ще получат специални награди.
Условията и правилата са задължителни.

· Конкурс за любителска снимка на тема “Европейски маршрути!”, Монтана 2010
Краен срок: 21 април 2011 г.
Конкурсът за любителска снимка на тема “Европейски маршрути!” се организира от Общински младежки дом – Монтана и е посветен на 9 май – Ден на Европа. Целта на конкурса е да провокира креативността на младите хора, да разкрие тяхната оригинална гледна точка към природните и културните забележителности на Европа, както и свързаните с тях уникални преживявания.
Условия за участие в конкурса:
– участието във фотоконкурса е индивидуално и за непрофесионалисти;
– право на участие имат всички на възраст от 14 до 35 години;
– всеки участник има право да се включи във фотоконкурса само с една снимка – дигитална или на хартиен носител (формат 15 x 21 см);
– дигиталните снимки да се изпращат по електронен път като прикачени файлове във формат JPEG на e-mail: omd_montana, а снимките на хартиен носител да бъдат представени на място в Общински Младежки дом (ОМД) или да се изпратят по пощата на посочения по-долу адрес;
– краен срок за изпращане на снимките – до 21 април 2011 г.;
– заедно със снимката да бъдат изпратени данните на автора: трите имена, възраст и телефон, e-mail за контакт, както коментарен текст за снимката от 20 до 30 реда на шрифт Times New Roman 12, съдържащ информация за заснетия обект, пречупена през индивидуалните преживявания на автора. Електронните писма, в които липсват някои от горепосочените данни, няма да бъдат вземани под внимание;
– авторите предоставят правата върху снимките за използването им с нетърговски цели от Общински младежки дом. В случай на използване на снимките, имената на авторите задължително ще бъдат посочвани.
– не се допускат до участие актови снимки, снимки с порнографско съдържание, анонимни снимки, чиито автор не е упоменал горепосочените данни.
Критерии за оценка:
– оригиналност на идеята;
– нестандартна гледна точка;
– адекватна интерпретация на темата;
– интересен и съдържателен съпътстващ текст;
– съобразяване на снимката с посочения по-горе формат;
– високо качество в техническо отношение.
За допълнителна информация:
Общински младежки дом – Монтана
Бул. “Трети март” 98
Телефон: 096/ 305 103 и 306 755
E-mail: omd_montana

· Конкурс „Предизвикателство: Бъдещето” 2011/12
Краен срок: 30 март 2011 г.
Могат да се включат участници и отбори по целия свят. Участниците следва да са родени след 22 февруари 1980 г. и преди 23 февруари 1993 г.
– Каква е реколтата на творческата изява, световните медии и развлеченията за доброто на света?
– Какви са новите продукти, услуги, платформи, организации, мрежи, правила, образователни програми и други решения, които могат да ни помогнат да се справим с най-належащите предизвикателства на човешкия род, като в същото време се забавляваме?
– Какви са новите начини на използване на съществуващите решения и иновации за ново ниво на положително въздействие?

· Конкурс за снимка на PDP
Краен срок: 18 април 2011 г.
PDP е международен студентски конгрес за графични технологии. Основната цел на PDP е да се свържат в мрежа и студенти, както и за обмен на знания между студенти и професионалисти в следните области: печат, дизайн, фотография, интернет, както и комикси. Студентският конгрес в областта на печата, дизайна, фотографията, уеб и комикси обявява конкурс в областта на фотографията в две категории: единични снимка и серия от снимки.
Произведения, които са представени заедно със заявлението трябва да бъдат размерите на 250×380 mm в JPEG или TIFF формат, резолюция от 300 dpi.
Категории:
– Единична снимка: Всеки студент може да кандидатства с до три снимки.
– Поредица от снимки: Всеки студент може да кандидатства с до три серии от снимки. Всяка серия трябва да включва 2-6 снимки.
Студентите имат възможност да участват в повече от една категория.

· 9 Международен филмов фестивал Tofifest
Краен срок: 7 май 2011 г.
В международния конкурс за 1-ви и 2-ри филм на име ON AIR поставя ударение върху европейски и полски премиери. Конкурсът за късометражно кино SHORTCUT е за филми до 40 минути.

· Пространството и бъдещето на човечеството: Международен конкурс за концепции
Краен срок: 15 май 2011 г.
Международното движение Youth Time кани младите дизайнери да вземат участие в конкурса. Вие сте поканени да изпратите свои творби в една от следните три теми: космически (транспорт), къщи на бъдещето, и рокля за космически туристи.
Могат да участват млади дизайнери на възраст 18-30-годишна възраст. Всеки участник може да изпрати до 5 работи. Проектът трябва да представят скица, 3D модел в графичен файлов формат. Идеята трябва да бъде придружена от кратко описание или информационни надписи, които описват бъдещите иновативни технологии.
Наградата: екскурзия през август 2011 г. за старта на космически кораб от Байконур (Казахстан) и екскурзия, посветена на 50-та годишнина от първия космически полет на Юрий Гагарин

· Свобода на печата 2011
Краен срок: 31 май 2011 г.
Наградата се връчва от Европейската младежка преса в сътрудничество със Съвета на Европа.
Могат да се включат: всички млади журналисти на възраст между 18 и 30 години.
Награди: Победителите ще бъдат поканени в Страсбург, за да получат парична награда от 1000 евро.
Тази година темата е вдъхновена от един от най-важните членове на Европейската конвенция за правата на човека – Член 10. Без свобода на медиите и плурализма на мненията демократичните общества вече не могат да съществуват. Но съвременните медии са под заплаха от насилие срещу журналисти, опити за контрол от страна на държавата, концентрация на собствеността на медиите, понижаване на стандартите на свободата на печата и ръст на интернет като източник на новини на мига.

· WIN Награда за най-добър материал на млад икономист и учен
Краен срок: 31 май 2011 г.
Могат да участват млади икономисти и изследователи вкл. България.
Награди: 3-те най-добри доклада ще получат 5000 евро всеки.
Конкурсът е отворен за всички завършили студенти, които да отговарят на следните изисквания:
1. Кандидатите трябва да са или граждани на една от 22-те страни, в които УниКредит присъства, или да имат степен от европейски университет, в рамките на географския район на групата.
2. Кандидатите трябва да са получили степен, за предпочитане в областта на икономиката, банковото дело и финансите.
3. Кандидатите трябва да са родени след 1975 година.
Изпрати материала си (на английски и PDF формат) по пощата, заедно с автобиография, на
unicreditanduniversities

· Видеохолика 2011, 5.-12 август 2011, Варна
Краен срок: 30 юни 2011 г.
Международният видео арт фестивал Видеохолика 2011 отправя покана за участие в тазгодишното 4-то издание на фестивала, което ще проведе от 5 до 12 август 2011 във Варна.
Темата на ВИДЕОХОЛИКА 2011 е свободна.
Тазгодишното издание на ВИДЕОХОЛИКА няма такса за участие.

· Покани за предложения по Работна програма „Хора“ на Седма рамкова програма
В Официалния вестник на ЕС от 16 март са публикувани покани за представяне на предложения по Работна програма „Хора" на Седма рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007 – 2013 година) за 2011 г.
Кандидатите се приканват да представят предложенията си за поканите:
– Вътрешноевропейски стипендии – FP7-PEOPLE-2011-IEF;
– Международни входящи стипендии – FP7-PEOPLE-2011-IIF;
– Международни изходящи стипендии – FP7-PEOPLE-2011-IOF.

· Консорциум „Натура България 2000", търси Координатор проекти
Краен срок: 28 март 2011 г.
Във връзка със стартиране изпълнението на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове по утвърден списък и минимизиране на рисковете за дивите птици в рамките на проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І".
Дикон Груп ЕООД, част от Консорциум „Натура България 2000", търси:
Координатор проект

Advertisements
Категории:Uncategorized
  1. Все още няма коментари.
  1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: