Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЯ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЯ


Конкурс за Доброволческа инициатива 2011
Краен срок: 31 октомври 2011 г.
Фондация Лале и Национален алианс за работа с доброволци обявяват конкурс за най-добри доброволчески инициативи в България през 2011 година – Европейска година на доброволчеството.
В конкурса са поканени да участват всички, които през настоящата година реализират доброволческа инициатива, насочена към подобряване на условията на живот и възможностите на хората в България без значение на място и време на реализация на инициативата, цел и начин на организация, източници на финансиране, брой и възраст на доброволците.
Представените инициативи ще бъдат оценени по резултатите, значението за хората в общността; какви и колко хора са участвали; значението на инициативата за развитието на екипа на организацията и доброволците; финансова ефективност.
Най-добрите инициативи ще бъдат отличени с почетна грамота и материална награда във формата на инвестиция в развитието на доброволците.
Проекти могат да бъдат номинирани от организации и лица. Номинации се приемат до 31 октомври 2011 г. на info или по обикновена поща на адрес: Фондация Лале, ул. Река Осъм 1, an. 2, София 1124.
Формуляр за номинация

България: Зона без отпадъци!, инициатива за почистване, представена от Народно читалище "Орфееви гори – 1870" – Смолян
Срок: 11 – 24 април 2011 г.
По време на двуседмичният период около Международния ден на Земята, зелени екипи в рамките на няколко дни в села, градове и области в цялата страна ще се обединят и ще почистят боклука в нашите общности в съвместни усилия за почистване на нашата Земя.
Как мога да участвам?
1) Създайте екип за почистване във вашата общност.
2) Регистрирайте отбора си.
3) Създайте график за почистването на отпадъци по време на предшестващата и текущата седмица на Деня на Земята (11 април – 24 април)
4) До 25 април, се върнете в страницата с регистрация в сайта, за да запишете количеството отпадъци, събрани от вашия екип.
5) Посетете страницата на 26-ти април, за да видите колко много отпадъци са събрани от цяла България!

Конкурс за създаване на нови творби за духов оркестър – Монтана 2011
Краен срок: 30 август 2011 г.
Конкурсът има за цел да стимулира развитието и да популяризира изявите на българската духова музика; да даде възможност за създаване на нови творби – хора на фолклорна основа и маршове, за духов оркестър и изпълнението на наградените творби на Празниците на духовите оркестри “Дико Илиев” – Монтана.
Конкурсът се провежда на всеки две години в град Монтана.
В него могат да участват композитори, без възрастови ограничения.
Творбите, изпращани от участниците в конкурса трябва да бъдат специално създадени за конкурса, да не са публикувани и публично представяни.
Изпращаните от авторите творби трябва да бъдат съобразени с възможностите за изпълнение от среден и голям духов оркестър.
Конкурсът е анонимен.
Всеки композитор може да участва в него с не повече от една творба – едно хоро или един марш, представени като партитура. Желателно, но не задължително е към партитурата да бъде приложен демозапис на компактдиск в аудио формат.
Участниците в конкурса да изпратят по пощата творбите си на адрес:
гр. Монтана, Община Монтана, ул. “Извора“ 1, дирекция “Хуманитарни дейности”, за Конкурса за създаване на нови творби за духов оркестър – Монтана 2011, раздел “Хоро”/ раздел “Марш”, в срок не по-късно от 30.08.2011 г. Важи датата на пощенското клеймо.

Международен композиторски конкурс „СИМЕОНИС” 2011 за написване на хорова песен, април 2011, Шумен, България
Краен срок: Не е посочен
В конкурса могат да участват всички композитори без ограничение за техните години, пол, националност, религиозна принадлежност и т.н. Конкурсът е за песни за самодеен хор – смесен (САТБ с възможни дивизи) или еднороден (от 2 до 5 гласа). Участващите песни трябва да са написани след 01.01.2010 г. с текст свободен от авторски права. Допускат се само песни a’cappella от 2 до 6 минути.
Предвижда се да бъдат присъдени 3 награди – Първа награда 1000 лева, втора 500 лева, трета 250 лева.
Световната премиера на наградените песни и награждаването на композиторите ще бъде на 9 юни 2011 година в Шумен.
Справки и допълнителна информация на e-mail simeonis_academy

Конкурс за лого на маршрут за поклоннически и културен туризъм „Софийската Света гора“
Краен срок: 25 април 2011, 17.00 ч.
Фондация Кредо Бонум обявява открит конкурс за лого на планирания маршрут за поклоннически и културен туризъм "Софийската Света гора". Конкурсът е във връзка с проекта на фондацията за изграждане на връзки между манастири, църкви, могили, останки от селища и други религиозни и културни обекти около столицата. Основната цел на проекта е да бъдат популяризирани религиозните и културни обекти в Софийската света гора и да се развие нов тип културен туризъм.
В конкурса може да участват индивидуално или в екип дизайнери, художници, рекламни и дизайнерски фирми, студенти в съответните специалности, архитекти, както и неспециалисти в областта на дизайна.

Национален конкурс на името на Петко и Пенчо Славейкови за лирично стихотворение за непубликувано стихотворение на съвременен български автор „Любовта – какво бих дал за нея”
Краен срок: 13 май 2011 г.
Община Трявна обявява Национален конкурс на името на Петко и Пенчо Славейкови за лирично стихотворение на тема „Любовта – какво бих дал за нея”. Наградата се присъжда за непубликувано лирично стихотворение на съвременен български автор.
Конкурсът за Славейковата награда е анонимен. Всеки автор има право да участва с по 1 лирично стихотворение в 5 екземпляра, напечатани или компютърна разпечатка. Подписани творби и ръкописи не се приемат.
Авторът изпраща общ плик, който съдържа: Едно неподписано стихотворение в 5 екземпляра; Малък плик – запечатан, ненадписан – с информация за: име, адрес и телефон за контакти.
Всички творби остават във фонд „Славейкова награда”.
Краен срок за получаване на творбите – 13 май 2011 г. на адрес:
Трявна 5350, ул. „Ангел Кънчев” 21, Община Трявна, за конкурса ”Славейкова награда”

Национален студентски литературен конкурс 2011 – XXXIV издание, посветено на 40-годишнината на Шуменския университет 19 – 20 май 2011 година
Краен срок: 1 май 2011 г.
Организатори: Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” – Студентски съвет, Литературен клуб “Боян Пенев”, Община Шумен, Сдружение на българските писатели.
В конкурса могат да участват само студенти от български висши училища.
Конкурсната програма включва четири направления – поезия, белетристика, критика и книга от автор студент.
В направление поезия се участва с до 5 стихотворения (или с не повече от 5 страници).
В направление Белетристика – до 3 разказа (с общ обем до 15 стандартни страници – 30 реда по 60 знака).
В направление Критика – с един или повече текстове с общ обем до 15 стандартни страници.
В направление КНИГА участват автори с издадени книги през 2010 г. или 2011 г.
Допуска се участие в различни жанрове.
Конкурсът е явен. Приемат се и публикувани текстове (през 2010 г. или 2011 г.).
Текстовете и книгите се приемат в три екземпляра на адрес:
Шумен 9700, ул. “Университетска” 115
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”
Център за връзки с обществеността и медиите (за литературния конкурс) или в електронен вариант на адрес:
konkurs.40 (за литературния конкурс)
Авторите следва да посочат висшето училище, в което учат, факултетния си номер и ЕГН, както и заявка за евентуална нощувка на 19 срещу 20 май в Шумен.

ТАЛАСЪМИЯ 2011
Краен срок: 15 май 2011 г. (включително)
Клуб „УИБРОБИЯ", съвместно с Народно читалище „Георги Илиев" – гр. Стара Загора, обявява конкурс за литературно произведение (роман и разказ), базирани на фантастичното и приказното в българският фолклор и митология „ТАЛАСЪМИЯ 2011".
Няма ограничения за възраста на авторите.
Няма ограничения за обема на произведенията и за броя на произведенията, с които един автор може да участва. Допускат се само непубликувани творби, към датата на обявяване на резултатите.
Приемат се само текстове, изписани на кирилица. Участниците трябва да посочат трите си имена, e-mail (ако имат), телефон или друг начин за контакт с тях.
Резултатите от конкурса, ще бъдат обявени на Еньовден, по време на фестивала „Таласъмия 2011".
Адрес за изпращане на творбите:
uibro_sz

Трети национален конкурс на тема: “Мадарският конник – символ на историческото минало и европейското бъдеще на България”
Краен срок: 20 април 2011 г.
Организатори: Министерство на образованието, младежта и науката, Национален дворец на децата, Община Шумен, Общински детски комплекс
УЧАСТНИЦИ: Ученици от 7 до 19 години от всички видове училища и извънучилищните педагогически учебни заведения.
Раздели:
– Литература
– Рисунка
– Компютърна рисунка
– Презентация
– Декоративно-приложно изкуство
Творби се приемат с пощенско клеймо до 20 април 2011 година на адрес: гр.Шумен 9700 ул. „Панайот Волов” №6 Общински детски комплекс, за конкурса “Мадарският конник – символ на историческото минало и европейското бъдеще на България”.
За контакти и допълнителна информация:
Йелефони: 054/860056, 054/884033 и е-mail: odk_shumen

БДЗП обявява конкурс за дизайн на тениска „Живот за Бургаските езера”
Краен срок: 6 май 2011 г.
Измислете, нарисувайте и изпратете вашата идея на електронна поща mariana.valcheva
Файловете трябва да бъдат предоставени като картинка – например jpg. По-късно идеите ви ще ни трябват и във формат за печат (.eps или .crd). Вашите творчески предложения ще бъдат щамповани върху тениски с различни цветове, затова предпочитаме проектите ви да са едноцветни (бели) или максимум дизайни с два цвята.

Програма „Христо Ботев” на БНР обявява поетичен конкурс „Зрящи сърца” за хора с увредено зрение
Краен срок: 10 май 2011 г.
Желаещите да участват трябва да изпратят до 3 свои стихотворения на свободна тема.
Необходимо е участниците да посочат трите си имена, възраст, точен адрес и телефон за обратна връзка, както и e-mail.
Стихотворенията да бъдат изпращани на адрес:
Българско национално радио,
София 1040, бул. Драган Цанков № 4,
програма „Христо Ботев”
за конкурса „Зрящи сърца”
или на
e-mail: zriashtisartsa

КОНКУРС за набиране на участници в програмата "Студенти на стаж в МОМН"
Краен срок: 20 април 2011 г.
За студенти 4. и 5. курс с добро владеене на чужд език.

BG051PO001-2.1.14 "Аз мога повече"
Краен срок: 31 май 2011 г., 16.30 ч.
Целта на процедурата е да се даде възможност на заети лица по трудов договор и самонаети лица, без значение от сферата им на дейност, да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация или обучения по чужд език или дигитална компетентност с цел повишаване пригодността им за заетост и създаване на възможност за кариерно развитие.
Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е в размер на 50 000 000 лв.

Покана за представяне на заявления за отпускане на безвъзмездни средства за изследователи по работната програма на съвместната Европейска научноизследователска програма по метрология (ЕНПМ)
Краен срок: 6 май 2011 г.
Възможностите за получаване на безвъзмездни средства за изследователи по ЕНПМ са свързани със съвместните научноизследователски проекти (JRP), които се финансират в рамките на:
– ЕНПМ за 2009 г. – енергетика
– ЕНПМ за 2010 г. – промишленост и околна среда

Покана за представяне на предложения – EAC/16/11 – Университетска харта „Еразмус“ 2012 г.
Краен срок: 25 май 2011 г.
Присъждането на университетската харта „Еразмус“ е необходимо предварително условие, за да може висше учебно заведение (ВУЗ) да организира мобилността на студентите, преподавателите и персонала, да осъществява интензивни езикови курсове и програми по програмата „Еразмус“, да кандидатства за многостранни проекти, мрежи, придружителни мерки и да организира подготвителни посещения.

Стипендии на Правителството на Италия
Краен срок: 2 май 2011 г.
Кандидатите следва да говорят италиански, да са завършили средното си образование и да имат степен бакалавър.
Стипендията покрива: билет за връщане, месечна стипендия, здравна застраховка и застраховка "Злополука".
Стипендии се отпускат от правителството на Италия на чужденци, като принос към техните проучвания и изследвания в Италия, с цел разпространение на италианския език, култура и наука в чужбина и към насърчаване на културните, икономически и технологично сътрудничество в световен мащаб.
Стипендии се отпускат за обучение или научни изследвания в следните видове институции:
– университети или поли-технически институти;
– институти за напреднали художествени или музикални обучение;
– институти за реставрация;
– Национално училище за кино;
– изследователски лаборатории и центрове, библиотеки, архиви и музеи, свързани с университетски курсове за специализанти и студенти.
С изключение на кратък курс по италиански език и култура (1 или 3 месеца), субсидии са за 9 месеца.

Стипендии на Istituto Europeo di Design. Тема: Моята творческа енергия
Краен срок: 10 май 2011 г.
Предоставят се 36 стипендии под формата на 50% и 100% от таксата за обучение. Кандидатите следва да не пребивават в Италия, Испания или Бразилия и да са на възраст между 18 и 28 години.

NERO – Неформално образование в областта на младежките селски организации, България, 6 – 11 май 2011 (включително дните за път)
Краен срок: 8 април 2011 г.
Обучението е част от поредица младежки събития, които ISCA реализира. То ще бъде насочено към развитие на младежта, участието на младежта и младежките организации чрез неформалното образование.
Работният език е английски.
Участницине ще бъдат 23-ма, на възраст предимно 18 – 30 години. За това обучение могат да каниддатстват граждани на Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Черна гора, Сърбия, Словения, Македония и Дания.
Обучението е насочена към: Активни доброволци; Младежки лидери; Младежки работници.
Участниците трябва да имат интерес собствената си организация да развиват дейност, основана на "Образование чрез спорт".

Стипендия Айнщайн, Германия
Краен срок: 20 май 2011 г.
Кандидатите следва да са на възраст под 35 години, да притежават университетска диплома в хуманитарните науки, в социалната или природни науки.
Стипендията покрива настаняване, стипендия в размер на 10,000 евро и възстановяване на пътни разходи.
Einstein Forum и Фондация Daimler и Benz предлагат стипендия за изключителни млади мислители, които желаят да реализират проект в област, различна от тази на предишните си изследвания.
Целта на стипендията е да се подкрепят тези, които, в допълнение към предоставяне изключително работа в своята сфера на специализация, са отворени и за други, интердисциплинарни подходи – по примера, определен от Алберт Айнщайн.
Заявленията за 2012 г. трябва да включват автобиография, две страници проектното предложение, и две препоръки.
Моля, до 20 май 2011 година изпратете кандидатурите си на:
Prof. Dr. Susan Neiman
Einstein Forum
Am Neuen Markt 7
14467 Potsdam
или email: einsteinforum
phone: +49-(0)331-271780
fax: +49-(0)331-2717827

Специализация в Археологически институт на UCL, Великобритания
Краен срок: 31 май 2011 г.
Кандидатите следва да притежават магистърска степен по архе-металургия или археология.
Стипендията е на стойност около 25 000 паунда годишно на година преди облагането с данъци.
Стипендията е 3-годишна с начало 1 октомври 2011 година.

Стипендии „Мария Кюри” на фондация Gerda Henkel
Краен срок: 30 юни 2011 г.
Могат да кандидатстват опитни или старши изследователи в хуманитарните науки, включително ислямски изследвания.
Стипендията представлява научно финансиране за 24 месеца.
От началото на 2011 г. Фондация „Герда Хенкел” предлага Стипендии „Мария Кюри” като част от Програма M4HUMAN (мобилност за опитни изследователи в историческите хуманитарни науки, включително исторически ислямски науки), насочена към подпомагане на изключителни учени. Една от целите на тази програма е задълбочаване на връзките между изследователите на международно ниво, включително изследователи в областите религиозни, културни и политически науки по специална програма "Ислямът, модерната национална държава и транснационалните движения".
Подкрепят се проекти най-вече в следните области: История; Праистория и ранна история; Археология; История на изкуството; Исторически ислямски изследвания; История на правото.

Фотоконкурс „Аз съм предприемач”
Краен срок: 31 март, 30 юни, 30 септември, 15 декември 2011 г.
SEVEN Fund обяви " Фотоконкурс „Аз съм предприемач”. Чрез фотографията разкажете завладяващи истории на предприемачи. В конкурса може да участва всеки. Всяко тримесечие, "Аз съм предприемач" обявява нова тема, за да вдъхнови фотографите и с цел документиране на различните аспекти на опита на предприемача. Темата за януари – март 2011 г. е „Технологията и предприемачът”.
Награда: На всеки три месеца ще бъде избиран един финалист, който ще получи награда от 250 щ.д., носителят на голямата награда ще получи 1 000 щ.д.

Покана за кандидатстване – Международен симпозиум за културното дипломация, Берлин, 11 – 15-ти май 2011 г.
Краен срок: ASAP
Симпозиумът е отворен за кандидатстване на дипломатическите и политически представители, представители на гражданското общество, лекари, представители на частния сектор, журналисти, млади професионалисти, студенти и учени, както и други заинтересовани страни в международните отношения от цял свят.

Международен конкурс за есе за младежи 2011
Краен срок: 30 юни 2011 г.
Младите хора от целия свят са поканени да представят своите творчески идеи по темата тема: Моята история за вдъхновение. Есетата могат да бъдат подавани от всеки, който е на възраст до 25години. Есетата трябва да са оригинални и непубликувани, те трябва да са 800 думи или по-малко и написани на машина или отпечатани на английски, френски, испански или немски или 1600 знака или по-малко в японски. Първата награда е парична награда и пътуване до Япония.
Организиран от правителството на фондация Goi Peace и ЮНЕСКО.

Advertisements
Категории:Uncategorized
  1. Все още няма коментари.
  1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: