Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


Национална конференция на еко организациите, София, 13 и 14 май
Краен срок: 5 май 2011 г.
БлуЛинк, Българска Фондация Биоразнообразие и немският Инситут по регионална география (Leibniz-Institut fur Landerkunde) организират Национална конференция на екоорганизациите в България на 13-14 май в СТЦ Интерпред, София.
Събитието е част от проекта "Еко мрежа България – природозащита чрез работа в мрежа и комуникация по проблемите на опазване на защитени зони, вредни емисии и битови отпадъци”.
Конференцията ще събере за първи път от 2003 г. заинтересованите страни в природозащитата у нас. Поканени са организации от цялата страна, представители на държавната администрация, бизнеси.
БлуЛинк приема завяки за участие в конференцията до 5 май на office
Програма
Форма за кандидатстване

Национален рецитал-конкурс, Яворови дни – Поморие, 14 – 16 юли 2011
Краен срок: 30 юни 2011 г.
От 14 до 16 юли 2011 год. в гр.Поморие ще се проведат Националните поетични празници “Яворови дни”. Община Поморие и Читалище “Просвета 1888” – Поморие организират в рамките на “Яворови дни” – 2011 Национален рецитал-конкурс по творби на Яворов (за любители).
Подборният етап на конкурса ще се проведе на 16 юли (събота) от 10.00 часа в Читалище “Просвета 1888”. Заключителният етап на конкурса ще се проведе на 16 юли (събота) от 20.30 часа.
В конкурса могат да участват любители, изпълнители на художествено слово от всички възрасти. Допускат се само изпълнения по творби на Яворов (поезия, проза, драматургия). Времетраене на изпълненията:
– Индивидуални – до 10 мин.;
– Групови – до 20 мин.
Очакваме Вашата заявка за участие на адрес:
8200 – Поморие
ул. “Княз Борис І” № 33
Читалище “Просвета 1888”
(за рецитал-конкурса)
или
на тел.: 0596 2 23 16
GSM 0893 332 199
prosveta_pomorie
В заявката посочете:
– Трите имена на участниците
– Възраст
– Заглавие на избраното изпълнение
– Времетраене на изпълнението
Разноските по пребиваването са за сметка на участниците или на ведомството, което ги изпраща.

Национален конкурс за поезия “От заник слънце озарени // алеят морски ширини”
Краен срок: 30 юни 2011 г.
Община Поморие обявява национален конкурс за поезия “От заник слънце озарени // алеят морски ширини” в рамките на ЯВОРОВИ ДНИ – 2011 от 14 до 16 юли 2011 г.
Творбите (до 10 стихотворения) в 3 екземпляра изпращайте на адрес:
8200 – Поморие
ул. “Княз Борис І” № 33
(конкурс за поезия)
Конкурсът е анонимен. Запечатайте и поставете в големия плик , малко пликче с трите си имена, телефон и адрес за връзка (валидно е пощенското клеймо на плика).
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 16 юли 2011 год.

Национален литературен конкурс "Елате ни вижте!"
Краен срок: 8 юни 2011 г.
Национален литературен конкурс "Елате ни вижте" е организиран от община Георги Дамяново, и литературен клуб "Лопушна" при читалище "Трудолюбие" – с. Георги Дамяново.
Приемат се произведения в три категории: "Гражданска поезия" , "Гражданска проза" и "Детско творчество" ( с автори – деца до 15-годишна възраст).
Произведенията следва да не са публикувани.
Изпращайте вашите произведения на Соня Александрова, sonal1, придружени от информация за автора – трите имена, и населеното място, в което живеете. В конкурса могат да участват автори от цялата страна и живеещи извън България, пишещи на български език.

Дърво с корен 2011
Краен срок: 31 август 2011 г.
В конкурса “Дърво с корен 2011” могат да участват всички – индивидуално или като група хора, училищен клас, местен клуб, и т.н. Номинации могат да изпращат и фирми, институции, читалища, музеи, НПО и др.
Достатъчно е да имате желание да ни разкажете за вашето дърво и да изпратите между 22 април и 31 август 2011 г. неговата номинация на електронната ни поща:
tree
или по стандартна поща на адрес:
София 1612, ул. “Феликс Каниц” 13
Фондация “ЕкоОбщност”
Конкурсът не е за литературно есе или литературни умения, нито за фотография. Конкурсът е за дървото и неговата история.

Национална литературна награда “Елиас Канети”
Краен срок: 30 май 2011 г.
Организатор: Община Русе
Кратко описание на регламента: Наградата се присъжда на автор за творба, публикувана (за белетристика) или поставена (за драматургия) за първи път през периода 30 май 2009 – 30 май 2011 година.
Награди: Националната литературна награда “Елиас Канети” се придружава от диплом, статуетка и парична награда в размер на 5 000 лева.
Носители на наградата:
2005 – Константин Илиев за романа “Поражението”.
2007 – Алек Попов за романа “Черната кутия”.
2009 – Ивайла Александрова за романа “Горещо червено”.
За контакти:
Община Русе, отдел “Култура” – гр. Русе, ул. Цариброд № 3, тел: 082 506 506, 082 506 512; chavdarova
Регламент
Формуляр

Конкурс на МОМН „Промяната започва от теб”
С конкурса „Промяната започва от теб” на МОМН ще се отбележи Европейската седмица на младежта през 2011 г. (15 – 21 май ) в Европейската година на доброволчеството.
Послания на кампанията „Промяната започва от теб”:
1. Подари книга!
2. Засади дърво!
3. Усмихни се и прегърни приятел!
4. Откажи полиетиленовата торбичка!
5. Помагай на старите хора!
6. Дари своето време и труд!
7. Пази паметниците!
8. Приеми различните от теб!
9. Не бъди агресивен!
МОНМ призовава младите хора на България да се присъединят към деветте послания на кампанията, да ги разпространят и да реализират конкретни инициативи, свързани с тях. Участниците чрез кратко описание, снимки или видеоклип ще се състезават за наградите на Министерството на образованието, младежта и науката.

Младежки видео фестивал PLURAL+
Краен срок: 1 юли 2011 г.
Основната идея на цялостния проект PLURAL+ е да насърчи ангажираността и участието на младите хора, на местно, национално и глобално ниво, за решаването на основни социални въпроси, свързани с миграцията, интеграцията, правилното разбиране на разнообразието и приобщаването.
Инициативата на ООН „Алианс на цивилизациите” и Международната организация за интеграция лансират за трета поредна година младежки видео фестивал, в който могат да се включат всички деца и младежи на възраст между 9-25 години. Идеята е подкрепена от много ключови и престижни партньорски организации като Фондция „Ана Линд”, Платформата за Аудиовизия на ЮНЕСКО, УНИЦЕФ, UNTV и много други.
Съгласно условията на фестивала, участващите трябва да изпратят в срок до 1 юли т.г. лично заснети кратки филми (с продължителност от 1-5 минути), в които да изразят своето мнение, идея, предложение или да споделят опит по въпросите на интеграцията и миграцията.

Конкурс за рисунка, посветен на равенството между половете 2011
Краен срок: 20 май 2011 г.
За пета поредна година Европейската комисия организира Международен конкурс за рисунка, посветен на равенството между половете. Темата тази година предлага да се помисли как момичета и момчета, жени и мъже заедно могат да направят света по-добро място. Конкурсът има за цел да мобилизира и да се повиши информираността на деца и възрастни по въпроса за равенството между половете.
8-10-годишни деца в шестте региона на света са поканени да изразят в рисунки своето виждане по темата за равнопоставеността на половете. Деца от Африка, Азия, Карибите и Тихоокеанския басейн, Латинска Америка, Средиземноморието и Близкия изток, а държави, съседни на ЕС, могат да изпращат своите рисунки на делегациите на ЕС, за първи предварителен подбор.

Покана за представяне на предложения – EACEA/14/11 – МЕДИA 2007 – Популяризиране/Достъп до пазара
Краен срок: 10 юни 2011 г. (за годишните дейности за 2012 г. и дейностите, започващи в периода между 1 януари 2012 г. и 31 май 2012 г.)
Настоящата покана е насочена към европейски организации, регистрирани във или управлявани от граждани на държави-членки на Европейския съюз и на държави от Европейското икономическо пространство, които участват в програма МЕДИA 2007 (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия), Швейцария и Хърватия.
Ще бъдат подпомогнати дейности за:
– Подобряване на разпространението на европейските аудио-визуални творби, като на европейския аудио- визуален сектор се осигури достъп до професионалните европейски и международни пазари,
– насърчаване на съвместните дейности на националните организации за популяризиране на филми и аудио-визуални програми,
– насърчаване на изграждането на икономически партньорства между държавите и професионалистите в рамките на програма МЕДИA и извън нея и стимулиране на взаимното опознаване и разбирателство.

Стипендии на KODAK
Краен срок: 13 юни 2011 г.
Могат да кандидатстват студенти в университети или колежи за кино, производство на филми, операторско майсторство. Тези силно конкурентни награди се дават на студенти, демонстрирали високо професионални умения в кинопродукцията и творчеството, както и академични успехи.

Конкурс за реализирането на рекламен видеоклип за ученици и учители от средните училища на държавите от Европейския съюз и Норвегия
Краен срок: 31 май 2011 г.
В рамките на седмото издание на разяснителната кампания за значението на правилното и здравословното хранене „FOOD 4U“, предназначена за учениците и учителите от средните училища на 27-те европейски страни и Норвегия, под патронажа на италианското Министерство на земеделието, храните и горите, е обявен конкурс за реализирането на рекламен видеоклип.
Целта на кампанията е да привлече вниманието на младите хора към осъзнаването на важността от избора на храни.
През 2011 г. изданието е предназначено за ученици на възраст между 14 и 19 години и учители от средните училища на 27-те страни от Европейския съюз и Норвегия.
Конкурсът предвижда замислянето и продукцията на видеоклип с акцент върху важността на правилното и здравословното хранене на младите хора.
Всички клипове трябва да са на английски език или на езика на участниците със субтитри на английски език.

Advertisements
Категории:Uncategorized
  1. Все още няма коментари.
  1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: