Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


o НОВО: Фонд "Живо наследство" 2011
Краен срок: 27 май 2011 година, 18.00 часа
Фондация работилница за граждански инициативи (ФРГИ) ще подкрепи проекти, които целят постигането на положителна промяна в социално-икономическо отношение, отнасят се до важни потребности на хората, насърчават диалога между различните групи в общността, основават се на местни партньорства, развиват самочувствието и капацитета на местните жители, организации и институции, развиват гражданското доброволчество като ресурс за опазване и оживяване на местното наследство, въвличат младите хора във всички етапи на инициативите по места.
“Живо наследство”се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България”.
“Живо наследство” ще финансира 2 групи малки инициативи (нови за фонда и продължаващи, вече получили финансиране през предходната година), разработени от различни групи от жители на населени места от страната.
Една организация/гражданска група може да кандидатства само с едно проектно предложение.
Общият бюджет за безвъзмездната помощ по конкурса за нови инициативи е 60 000 лева. Предвижда се да бъдат финансирани най-малко 15 проекта. Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект от страна на ФРГИ е 4 500 лева.
Общият бюджет за безвъзмездната помощ по конкурса за продължаващи от предходната година инициативи е 24 000 лева. Предвижда се да бъдат финансирани най-малко 6 проекта. Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект от страна на ФРГИ е 4 000 лева.
Формулярът за кандидатстване се изпраща като прикачен файл на ел. поща: konkurs
Обявяване на резултатите: 13 юни 2011 г.
Подписване на договори и начало на изпълнение на проектите – 25 юни 2011 г.
Документи за кандидатстване

o НОВО: Конкурс за финансиране на проекти за повишаване на толерантността
Краен срок: 30 май 2011 г.
ФРГИ обявява конкурс за финансиране на проекти, които повишават толерантността към различията в обществото и съдействат за създаване на обществената нетърпимост към езика и действията на омраза към определени малцинства. Приоритетно ще се подкрепят проекти, които предвиждат активно гражданско участие.
Чрез настоящия конкурс бихме искали да стимулираме гражданската активност за противодействие на нетолерантността, дискриминацията и насилието, продиктувано от омраза. Ще се финансират проекти на граждански организации (НПО) и неформални групи. Проектите трябва да бъдат изпълнени до края на 2011. Примерни дейности: онлайн кампании, дискусии, форуми, използване на изкуството като инструмент за създаване на нагласи, гражданско образование, публични събития и др. За финансиране могат да кандидатстват групи от граждани, настоятелства, клубове, читалища, сдружения, фондации или други граждански структури. Не могат да кандидатстват фирми и индивидуални граждани, структури на местната власт, включително общини, кметствa,общински училища, държавни институции и организации. Една организация/гражданска група може да кандидатства само с едно проектно предложение. Допустими кандидати са организациите или гражданските групи, които отговарят на всички посочени по-долу формални критерии: а) Кандидатстващите организации или граждански групи трябва да бъдат неправителствени, нестопански, неполитически и нерелигиозни. б) Кандидатите са официално регистрирани неправителствени организации и читалища, както и граждански групи, нерегистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. От нерегистрираните групи се изисква да посочат име и адрес на регистрирана организация, която може да служи за партньор-посредник и да администрира средства от тяхно име и в тяхна полза. За партньора-посредник се прилагат същите критерии за допустимост като за кандидатстваща организация. Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект от страна на ФРГИ е 1500 лева. Кандидатите е необходимо да осигурят най-малко 20% съфинансиране на общите разходи по проекта. Собственият принос може да бъде в натура (доброволен труд, материали, офис оборудване, техника и др.) и финансов (пари в брой, привлечени от местната общност). Съотношение между собствения принос в натура и в пари в брой трябва да бъде 50%:50%.
Формуляр за кандидатстване

o НОВО: Конкурс за деца от 7 до 14-годишна възраст "Как да променим възрастните и да ги направим по екологични"
Краен срок: 24 май 2011 г.
Представете си как можете да промените възрастните около вас:
1. Напишете есе, в което ни описвате идеята си
Или
2. Създайте послание (опитайте се да го направите възможно най-въздействащо и кратко)
Или
3. Изпратете ни снимка или линк към клипче, качено в сайтовете: http://www.mayomo.com, http://www.youtube.com или http://www.vbox7.com, придружени с обяснение.
Изпрати есе, послание или снимка на адрес konkurs
Снимките и текста трябва да бъдат на тема: „Как да променим възрастните и да ги направим по-екологични“. Текстът да е написан на български език и на кирилица.
Приемат се снимки и видео от всякакви камери, включително и от мобилни телефони.
Снимките да са .jpg формат и не по-големи от 1 mb.
Победителите в конкурса ще бъдат излъчени чрез онлайн гласуване от публиката на подадените предложения, качени в уеб сайта.
В седмицата между 24 и 31 май ще може да гласувате за най-добрите предложения в конкурса, които ще бъдат представени на уеб сайта: www.zelen.bg

o НОВО: „Златната ябълка” – годишни награди за публични личности
Краен срок: 30 май 2011 г.
Национална мрежа за децата ще присъди награда “Златна ябълка” на хора и институции, допринесли за подобряване на живота и благосъстоянието на българските деца в следните категории:
“Герой от приказките” – Награда за обикновен човек, направил нещо стойностно за децата. Това е единствената категория, в която всеки може да номинира своя герой от приказките.
“Приказки от 1001 нощ” (Журналисти):
– Награда за журналист от печатна медия
– Награда за журналист от телевизия
– Награда за радио журналист
– Награда за журналист от онлайн медия
“Алиса в страната на чудесата” (Политици):
– Награда за политик на национално ниво
– Награда за политик на местно ниво
“Патиланско царство” (Институции):
– Награда за училище
– Награда за бизнес организация (наградата се присъжда и връчва по критериите и в партньорство с Български Дарителски Форум)
– Награда за община – приятел на детето (наградата се присъжда и връчва по критериите и в партньорство с Unicef България)
– Награда за болница – приятели на детето (наградата се присъжда и връчва по критериите и в партньорство с Unicef)
Наградите “Златна ябълка” ще бъдат връчени на 1 юни 2011 г.
Номинирате своя Герой от приказките!

o НОВО: Конкурс за написване на произведение за духов оркестър за български и чуждестранни композитори, без възрастово ограничение
Краен срок: 10 септември 2011 г.
Общински културен институт – Дом на културата „Искър” и Българско национално радио обявяват конкурс за написване на произведение за духов оркестър, по повод 60 години от създаването на Софийския духов оркестър.
Право на участие имат български и чуждестранни композитори, без възрастово ограничение.
Стилистични изисквания: без жанрови ограничения.
Времетраене на произведението: от 5 до 20 минути.
Всеки участник представя неизпълнявана на други конкурси творба.
Един автор може да участва в конкурса с повече от една творба, журито допуска за концертно изпълнение само три произведения. По изключение, при наличието на произведения, чиито оценки са с минимални разлики с тези на наградените, журито може да допусне за концертно изпълнение и повече от три произведения.
Състав на оркестъра: 2 флейти (1 + пиколо), 1 обой, 9 кларинета (без Es, A и бас кларинет), 1 фагот, 4 саксофона (2 алт, 1 тенор и 1 баритон саксофон), 4 валдхорни, 5 тромпета, 3 тромбона, 1 туба, 1 баритон, ударни инструменти (до трима изпълнители), 1 контрабас.

o НОВО: Покана за представяне на предложения – EAC/18/11 – Подготвително действие в областта на спорта
Краен срок: 29 юли 2011 г.
В рамките на настоящата покана за представяне на предложения ще бъдат подкрепени транснационални проекти, изготвени от публични органи или организации с нестопанска цел, с цел установяване и изпробване на подходящи мрежи и добри практики в областта на спорта в следните сфери:
а) предотвратяване и борба с насилието и нетолерантността в спорта;
б) насърчаване на новаторски подходи за укрепване на организацията на спорта в Европа.
Допустимите кандидати са следните:
– публични органи,
– организации с нестопанска цел.

o НОВО: Конкурс за наградата за журналистика „Лоренцо Натали“ 2011
Краен срок: 31 август 2011 г.
С наградата се отдава признание на изтъкнати журналисти, някои от които поемат големи рискове, за да изобличат несправедливостта и опишат страданието. Създадена през 1992 г. от Европейската комисия, наградата „Лоренцо Натали“ се присъжда в памет на Лоренцо Натали, бивш европейски комисар, положил усилия за насърчаване на програмите на Европейския съюз за развитие и помощ. Наградата се връчва в партньорство с „Репортери без граница“ и за нея могат да кандидатстват журналисти от печатни, онлайн, радио- и телевизионни медии, установени в Европа, Африка, Близкия изток и Арабския свят, Латинска Америка и Карибите, както и Азия и Тихоокеанския регион.
За да отговарят на условията за кандидатстване, журналистическите творби трябва да бъдат публикувани или излъчени в периода между 1 юли 2010 г. и 31 август 2011 г.
Победителите в категорията за печатни/онлайн издания ще получат парични награди от 5 000 евро (1-ва награда), 2 500 евро (2-ра награда) и 1 000 евро (3-та награда). Всеки от победителите в категориите за радио и телевизия ще получи 5 000 EUR. Носителят на Голямата награда ще получи допълнителни 5 000 евро. Победителите ще бъдат обявени на церемония по награждаване през декември 2011 г.

o НОВО: BEIED България обявява конкурс за стипендии за 2011
Краен срок: 31 май 2011 г.
BEIED стартира новия си прием и конкурс в подкрепа на талантливи мениджъри и предприемачи за професионална сертификатна програма – PROFESSIONAL EXECUTIVE MANAGEMENT.
Кандидатите могат да подават документи до края на месец май. Програмата стартира през септември и продължава 6 месеца.
PROFESSIONAL EXECUTIVE MANAGEMENT е специално разработена за развитие на оперативни и стратегически умения на високо управленско ниво.

o НОВО: Курс от семинари по творческо писане за телевизия във Факултета по журналистика на СУ
Краен срок: 15 май 2011 г.
Генералната идея, заложена в курса, е споделянето на опит и активната интеракция между лектор и студенти. От едната страна са доказано способни професионалисти, автори на най-гледаните телевизионни единици у нас, а от другата – млади хора, които имат възможността да се докоснат непосредствено до сценарната работа и да получат практически знания и умения.
Събитието е отворено за студенти от всички ВУЗ-ове, като входът за един семинар е пет лева. Присъствалите на седем или повече занятия ще получат специален сертификат от СБТС за завършен курс по творческо писане за телевизия.

o НОВО: Национален конкурс “Казанлъшка роза”, 3 – 4 юни 2011
Краен срок: 20 май 2011 г.
Конкурсът „Казанлъшка роза” се провежда в рамките на ежегодния за град Казанлък Празник на розата.
Раздели:
1. БИОЛОГИЯ – “ Маслодайните култури в българското земеделие”: участва се с научно съчинение (до 10 стр.);
2. ЕТНОГРАФИЯ -“Маслодайните култури в бита и душевността на българина”: участва се с легенди, предания, притчи, гатанки и др.; народни песни; народни рецепти;
3. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – „КРАСОТАТА БЪЛГАРСКА”: Изящно изкуство (техника без ограничения , формат 35 / 50); и Приложно изкуство (техника и формат – без ограничение).

o НОВО: Национален конкурс за класически, характерни и модерни танци за купа “РОЗА”
Краен срок: 21 май 2011 г.
Организатори: Общински детски комплекс ”Св. Иван Рилски” – Казанлък, Фондация „Българска роза”, Община Казанлък
В събитието могат да участват всички Детски комплекси, Центрове за работа с деца, Читалища, Младежки и студентски домове, училища и детски градини, частни школи, студия, клубове и групи, развиващи танцовото изкуство и популяризиращи танцовите стилове и техники.
Танцовите направления са:
Направление 1.: Съвременен или етно-танц на фолклорна основа , пресъздаващ бита или ритуалите на българите ( без сола и дуети);
Направление 2.: Класически танци;
Направление 3.: Характерни танци (танци на народите);
Направление 4.: Съвременни и модерни танци.

o НОВО: Пътни грантове на Фондация Schwarzkopf
Краен срок: 15 март и 1 септември
Фондация Schwarzkopf безвъзмездни средства за пътуване за европейци на възраст между 18 и 26 години, които планират пътуване до Германия, InterRail-Global Pass: между 17 и 25-годишна възраста, които постоянно живеят в ЕС, на ОНД или Турция.
Грантовете са в размер на: пътни грантове – до 550 евро; InterRail-Global Pass за 30 европейски страни, включително Турция – до 399 евро.

Advertisements
Категории:Uncategorized
  1. Все още няма коментари.
  1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: