Архив

Archive for август, 2011

FOR 1.3 AND YOUTH EXCHANGE 3.1


Proposal for cooperation 2012- 2013 Youth in Democracy and Youth exchange in Poland 2012 – April

Dear Friends,

We are planning Projects from December 2011 to April 2012

Would you like to join? Those are the Projects:

Youth in Democracy 1.3 – Democracy- possibilities for youth” in start in 2012 -2013 –action for youth – we need from every country two partners. Idea of meetings and seminars in Poland J (PROJECT WILL BE VERY SMIMILAR TO 1.1 AND 4.3 IN SOME PARTS) (urgent tomorrow deadline)

Project 3.1 – youth exchange with Russia, Ukraine, Armenia, Macedonia and EU COUNTRIES “Let’s know your neighbours better – let’s know their culture!“ – we need the partners from EU , program countries. (urgent tomorrow deadline)

We need scans of documents and faxes.

We need Part III and declaration from attachement last moment is 31 August.

1. EVS IN 2 EI projects – 2009-PL-59 and 2010-PL-35. EVS for partners who can apply to their National Agency. We can host and send you volunteers.

That you can send us very good candidates for projects 1-12 months. The volunteers that will stay longer than 2 months must speak good English and be responsible and ready to work with schools, teachers, students….

We would like that if it is possible that you apply to your National Agency – project 2011-2012-2013

3. We have polish youngsters that they want to be EVS volunteers and participate in youth exchanges, seminars…

We would like to inform you that we are looking for volunteers and places for EVS volunteers or youth exchanges for this deadline.

Do you need some partner for EVS? – We can send and host.

We also have quite a big number of youngsters who are interested in EVS especially for 1-6 months.

Maybe you organize CMS or another project that we can join in?

My mail adam or mobile 0048608320983.

We would like to host group of EVS volunteers – we are looking for group of the volunteers.

We would like to send groups to you.

Our Projects :

EIRef Country Town Themes Theme2 Organisation Type Approval Date
2009-PL-59 Poland Bystrzyca Klodzka European awareness Urban/Rural development Europejskie Forum Mlodziezy S H C 08/01/2010
2010-PL-35 Poland Klodzko Disability Youth policies Zespol Szkol Integracyjnych im Jana Pawla II H 09/06/2010

All are Project with children or Youth. The projects are very good if somebody want to find some experience in educational, pedagogical institutions.

We are open also for another proposals in youth work youth exchanges, CMS, Partnership meetings and others activities.

Please send any proposals from volunteers who are interested in our projects before the 31th of August 2011.

We have also volunteers that we can send to you, if you have a place.

Best regards

Adam Jasnikowski
Director
Europejskie Forum Mlodziezy
Plac Wolnosci 5/5
57-500 Bystrzyca Klodzka
adam , www.efm.org.pl
tel.+48748110223 tel.fax +48 74 8111 399 mobile 0048608320983

Adam Jaśnikowski
Dyrektor
Europejskiego Forum Młodzieży

Plac Wolności 5/5

57-500 Bystrzyca Kłodzka

Poland

Tel.mobile 00 48 608320983 tel.fax 0048 74 8111 399

adam www.efm.org.pl

1.3 Young Leaders in Action.doc

PART III.docx

3.1 – Agreement.doc

PART III.DOCX

Invitation 3 1 Youth exchange.doc

Категории:Uncategorized

ACTOR is urgently looking for a volunteer to start as soon as possible!!


Dear friends

we have a vacancy for an EVS volunteer wanting to start her/his stage as soon as possible.

The description of the project is attached.

Please tell me if you have someone.

Regards

Cristina Curde

EVS Coordinator

A.C.T.O.R.- Cultural Association for Theatre and Origami in Romania

Mobile. +4 0730.032.322; +4 0745. 023.331; Fax: +4 021 4604768

E-mail: evs_actorromania@yahoo.com

http://www.actorromania.ro

aici-acolo 2011-2012 description.pdf

Категории:Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Фестивал “Брестовица -грозде и вино”, 30 септември и 1 октомври 2011 г.
  Краен срок: 18 септември 2011 г .
  "Фестивал на гроздето и виното" се организира на 30 септември и 1 октомври 2011 г. от НЧ "Съзнание – 1873" в с. Брестовица, общ. Родопи в рамките на проект „Активни граждански общности чрез читалищата: втори етап" на Платформа Агора с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България".
  Фестивалът ще предостави сцена за изява на всички любители на фолклора през целия ден на 01.10.20011г. По възможност: автентично за региона пресъздаване на ритуал или част от ритуал, свързан с виното и/или гроздето.
  Регламент: певчески групи – 15 мин.;танцови състави – 20мин.; ансамбли – 25 мин.; индивидуални изяви- 5 мин.
  Заявки за участие по приложен образец ще се приемат до 18 септември 2011 година. Графикът за участие ще бъде изготвен на база на подадени заявки и ще бъде изпратен на съставите до 25 септември 2011 година.
  За контакти:
  с. Брестовица 4224; площад „Съединение” 1А
  Читалище „Съзнание 1873”
  Мария Банджакова – секретар
  e-mail – ch_saznanie
  тел. -03142/23-73 и GSM-0885460596
  Кремена Цанкова – координатор
  e-mail – kremenatsankova
  тел. -03142/2233 и GSM-0889294862
 • НОВО: Конкурс за рекламни картички на гр. Никопол
  Краен срок: 3 октомври 2011 г.
  Младежкият доброволчески център към НЧ “Напредък 1871” обявява конкурс за рекламни картички на гр. Никопол.
  Можете да изпращате до три предложения, които трябва да притежават някоя от следните харакетристики:
  – да са на хартиен носител с размер минимум 20 см. широчина;
  – да са в електрон формат (.jpg) минимум 1600 пиксела широчина;
  – да са във векторен формат (.eps, .cdr).
  Задължително условие е изображенията да са авторски!
  Рекламните картички са за благотворителна разпродажба в дарителската кампания. С набраните средства ще бъде изграден паметен знак на Филип Станиславов, написал в гр. Никопол и отпечатал в Рим през 1651 г. Абагар – Първата печатна книга.
  Дарителската кампания е дейност по местна инициатива по проект „Активни граждански общности чрез читалищата в България”, втора фаза на Сдружение „Платформа АГОРА” , финансово подпомогнат от Фондация „Америка за България”.
  Класираното на първо място предложение ще бъде откупено за 100 лв. и ще бъде обявено в медиите на 7 октомври 2011 г. – световен ден на усмивката. Имената на автора ще бъдат отпечатани на картичка.
  Срокът за представяне на предложенията е 03.10.2011 г. на адрес:
  5940, гр. Никопол, ул. "Хр.Б отев” №6, НЧ "Напредък 1871”, за конкурса.
  Предложенията могат да се изпращат по електронен път на адрес napredak1871nl
 • НОВО: ОБУЧЕНИЕ за професионалисти, работещи с деца-жертви на насилие
  Краен срок: 10 септември 2011 г.
  Екипът на Институт за социални дейности и практики (ИСДП) Ви кани за включване в обучение за професионалисти, работещи с деца – жертви на насилие, което ще се проведе в рамките на 200 часа в период от 9 месеца, веднъж месечно, в дните четвъртък и петък. Обучението стартира през месец октомври 2011 г. Обучителната група ще бъде с максимален брой до 20 участници.
  Основната цел на обучението е насочена към подобряване на професионалните компетентности на социални работници и психолози при работа по случаи, в които децата са жертви на насилие. В резултат на обучението очакваме формиране на мрежа от професионалисти, фокусирана към подкрепа на деца, преживели насилие, а също и създаване на устойчиво партньорство, както със самите участници в обучението, така и с организациите, които те представляват.
  Институт по социални дейности и практики поема разходите за: обучители и супервизия; кафе и обяд по време на обучението; зала; материали за участниците. От участниците се очаква сами да осигурят средства за настаняване и транспортдо гр. София.
  Условия за включване:
  – Професионален опит като социален работник или психолог в директна работа с деца и семейства – между 2 и 5 години
  – Към настоящия момент да работят в организация/институция, която предоставя социални услуги за деца
  – Мотивация и готовност за включване в дългосрочно обучение
 • НОВО: Покани за проекти по програма "Култура"
  Краен срок: различни за отделните направления
  Настоящата покана включва следните направления на програма "Култура":
  1. Подкрепа на проекти за културно сътрудничество
  Основната цел на това направление е да се подпомага сътрудничеството между театри, музеи, професионални сдружения, научноизследователски центрове, университети, културни институти и обществени органи.
  Направлението е разделено в три категории.
  – Направление 1.1: Проекти за многогодишно сътрудничество (от три до пет години)
  – Направление 1.2.1: Проекти за сътрудничество (до 24 месеца)
  – Направление 1.3.5: Специални действия за сътрудничество с трети страни (до 24 месеца)
  Проектите за сътрудничество обхващат най-малко три културни субекта от най-малко три участващи страни и предвиждат културно сътрудничество с най-малко една организация от избраната трета страна и/или културни дейности, осъществени в избраната трета страна.
  2. Проекти за превод на литература (до 24 месеца) (направление 1.2.2)
  3. Подкрепа за европейски културни фестивали (проекти с продължителност до 12 месеца) (направление 1.3.6)
  4. Подкрепа на организации, действащи на европейско равнище в областта на културата (направление 2) (безвъзмездни средства за оперативни разходи с продължителност 12 месеца)
  5. Проекти за сътрудничество между организации, участващи в анализа на културната политика (до 24 месеца) (направление 3.2)
  Допустими кандидати са публични или частни организации, чиято основна дейност е в областта на културата. Те трябва да имат седалище в държава членка на ЕС или в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Хърватия, Бивша югославска република Македония, Турция, Сърбия и Черна гора, Босна и Херцеговина. Албания може да участва, при условие че сключи меморандум за разбирателство относно участието. По програмата могат да кандидатстват културни дейци, при условие че организациите упражняват нестопански културни дейности.
 • НОВО: Програма Европейската мрежа за наблюдение на териториалното развитие и сближаването (ЕСПОН) 2013
  Краен срок: 20 октомври 2011 г.
  Поканата е насочена към организации от публичния и частния сектор от държавите членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. По програмата могат да кандидатстват изследователи и изследователски институции, университети, научни работници, експерти и академични колективи:
  1. Покана за проекти в областта на приложните изследвания
  2. Покана за проекти за целеви анализи
  3. Покана за проекти в рамките на научната платформа ЕСПОН
  4. Покана за проекти за транснационални мрежови дейности на звената за контакт на ЕСПОН
 • НОВО: Колеж на НАТО по отбраната, Италия: Стипендия „Политика на сигурността”
  Краен срок: 1 септември 2011 г.
  Стипендията е четиримесечна, като всеки сътрудник получава и сума за покриване на пътните разходи и разходите на неговия / нейния престой в Рим.
 • НОВО: Специализации „Международни права на човека”
  Краен срок: 6 октомври 2011 г.
  Могат да кандидатства завършили право, журналистика или международни отношения.
  Заплата: 55 000 щ.д.
 • НОВО: Червеният кръст обяви конкурс за творческо писане
  Краен срок: 30 август 2011 г.
  Може да кандидатства всеки, на всяка възраст.
  Конкурсът търси текстове, чито герои са хора, които са изчезнали в ситуации на насилие и въоръжени конфликти. Творческият конкурс за писане, спонсориран от Британския Червен кръст, ще отбележи Международния ден на изчезналите. Международният ден на изчезналите (30 август) е посветен на хората по целия свят, които са изчезнали в ситуации на насилие и въоръжени конфликти. Това е напомняне на стотици хиляди семейства, които не са наясно със съдбата на техните близки, както и организации като Червения кръст, които работят, за да възстановяват семействата и контактите между разделени членове на семейството.
  Има само две правила:
  – Вашият текст трябва да е посветен на темата "Изчезнали".
  – Трябва да се поберат на една страница А4.
  Можете да участвате с поезия, проза, комикс, кратка история, един откъс от дневника си, песен … всичко, което можете да пишете по избраната тема. Текстовете могат да бъдат напечатани или ръкописни. Рисунки и илюстрации са добре дошли, но не забравяйте – това е творчески конкурс за писане. Преводи от всеки език на английски език са също добре дошли, ваши собствени или на приятел.
 • НОВО: Грант от United Press International
  Краен срок: 26 септември 2011 г.
  Ако вие (самостоятелно или с екип) представите най-силната идея за история, ще получите 1 000 щ.д., за финансиране на пътуване, софтуер за анализ на данни, запитвания по закона за достъп до обществена информация – всичко, което ще ви потрябва за разследване и подготовка на вашата история. След като историята бъде приета от редакторите на UPI.com, ние ще ви изпратим още 500 щ.д. като плащане за добре свършената работа.
  Могат да кандидатстват студенти по радиожурналистика, фотожурналисти, радио репортери, онлайн автори – всеки, който учи журналистика, може да кандидатства.
Категории:Uncategorized

Възможности за финансиране и обучения


 • НОВО: Започна номинирането за наградите за гражданска доблест «Паница» за 2011
  Краен срок: 30 септември 2011 г.
  Започнаха номинациите за тазгодишните награди за гражданска доблест „Паница”. Граждани, групи от граждани или юридически лица, регистрирани съгласно действащото българско законодателство, могат да изпращат своите предложения в Българското училище за политика „Димитър Паница” до края на септември 2011 г.
  Наградите се присъждат на личности, които служат за достоен пример за обществено поведение и които с дейността си последователно и трайно утвърждават ценностите на високия обществен морал и почтеност, на активната и самоотвержена гражданска позиция, на обществения диалог, хуманизъм и толерантност, като по този начин значително допринасят за позитивна обществена промяна на местно или национално ниво.
 • НОВО: Национален ученически конкурс по фотография на тема “Биоразнообразието на страната ни през моя обектив“
  Краен срок: 30 септември 2011 г.
  Участниците в конкурса се класират в две възрастови групи: 5-8 и 9-12 клас. Всеки участник може да представи до 3 свои фотографии /цветни или черно-бели/, отразяващи уникалното ни биоразнообразие, с представители на растителния и животински свят.
  Желателно е фотографиите да имат паспарту /черно, сиво/. На гърба на всяка творба да има следната информация: трите имена на автора, град/село, училище, клас; адрес, телефон и имейл за обратна връзка; име на ръководителя /ако има такъв/; наименование на творбата – !!!
  Конкурсните работи трябва да бъдат получени до 30.09.2011 г:
  – на хартия на адрес: Национален ученически екопарламент, район Връбница, 74 СОУ, София 1229 /за изложбата/;
  – в електронен вариант на e-mail: ekoparlament@abv.bg /за CD/.
  Съдържанието на творбата да съответства на темата на конкурса. Задължителен формат – А4 /210х297/. Вид на хартията – без ограничение.
  Конкурсът се организира от Националният ученически екопарламент и е посветен на уникалното биоразнообразие на България.
 • НОВО: Онлайн фотоконкурс " България атрактивна туристическа дестинация"
  „ …При всеки поглед новий, по нови красоти….”- Иван Вазов

  Краен срок: 19 септември 2011 г.
  Световният ден на туризма – 27 септември, е поводът и през настоящата година да обърнем внимание на ключовото значение на туризма за България. Съвместно с Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и други партньори ежегодно се организира онлайн фотоконкурс на тема: „България – атрактивна туристическа дестинация”.
  Замисълът на конкурса е, чрез фотографиите си, наши и чужди граждани, да имат възможност да покажат своите впечатления и отношение към туристическите ни забележителности (природни, културни, исторически, атракциони, обичаи, бит и други). Използвайки възможностите на глобалното интернет пространство и други традиционни способи, чрез фотосите от конкурса да презентираме и популяризираме туристическите атракции на България. Конкурсът е в последния си заключителен етап за настоящата година. Той е отворен и всеки може да участва с до 3 снимки, които да отговарят на темата и носят посланието на конкурса без ограничение на сезони и тематика на фотосите.
  Стартът на пътуващата изложба с избрани от журито фотоси е съчетан с награждаване на победителите и ще е посветен на Световния ден на туризма.
 • НОВО: Конкурс за есе за ученици „103 години независимост – мит или реалност”
  Краен срок: 22 септември 2011 г. включително
  Конкурс за есе на Сдружение „Младежи за регионално развитие – Попово” в рамките на честванията на 103 години от Независимостта на България – 22 Септември.
  Да потърсим заедно ценностите, символа, смисъла и емоцията. Разгърнете своя есеистичен талант.
  Условия за участие: Да сте ученик от 8 до 12 клас и да живеете в България.
  Изисквания: Текстът да не надвишава 10 000 знака (with spaces), да бъде написан на български език и да бъде придружен от кратко представяне на автора (автобиография). Пише се във формат: Times New Roman 14.
  Жури: Членове на „МРР-Попово”, преподаватели доброволци.
  Критерий за оценка: Оригиналност и още нещо…
  Награди: Грамоти и парични суми.
  Начини за изпращане: На адрес: Обл. Търговище, Общ. Попово, Гр. Попово, п.к. 7800, ул. „29 Юни” 12А, Сдружение: „Младежи за регионално развитие – Попово” – за конкурса.
 • НОВО: Насърчаване на интегриране на ромите в и чрез образование
  Краен срок: 16 септември 2011 г.
  Европейската комисия е отправи покана за представяне на предложения за дейности за насърчаване на интеграцията на ромите в и чрез образование в рамките на Програма "Учене през целия живот".
  Бенефициенти могат да бъдат НПО, занимаващи се с интеграцията на ромите, други държавни органи и организации, министерства, които отговарят за образование и обучение, училища и други органи за обучение.
  Кандидатите трябва да са установени в една от следните страни: 27-те държави-членки на Европейския съюз, държави от ЕИП / ЕАСТ: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, страните кандидатки: Хърватия, Турция.
  Допустимите дейности са:
  – обучение на учители и на общностни медиатори,
  – проекти за сътрудничество за изграждане на капацитет,
  – проекти за сътрудничество (например взаимно обучение на връстници, разширение, усилване или обобщение на най-добри педагогически, лечебни практики), действия за укрепване на осведомеността и разпространение ва знания, които могат да включват и елементи „равни възможности” и „образование за гражданско съзнание”;
  – Работа в мрежа.
  Максималната продължителност на проектите следва да е 12 месеца. Дейностите трябва да започнат между 1 януари 2012 г. и 31 март 2012 г.
 • НОВО: Подкрепа на ромското включване чрез изкуство и култура
  Краен срок: 31 декември 2012 г.
  Програма „Изкуство и култура” на Отворено общество обяви покана за представяне на предложения за проекти, за подкрепа на социалното включване на ромите в Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешката република, Естония, Унгария, Косово, Латвия, Литва, Македония, Черна гора, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения и Украйна.
  Могат да кандидатстватпредставители на една или повече от следните страни: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешката република, Естония, Унгария, Косово, Латвия, Литва, Македония, Черна гора, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения и Украйна.
  Ще бъдат подкрепени проекти, които целят насърчаване на културното приобщаване на ромите в Централна и Източна Европа, които отговарят на следните видове дейности:
  1. Културни проекти в общността
  2. Културни събития
  3. Професионално развитие и изграждане на капацитет
  Грантовете обикновено варират между 1000 и 25 000 щ.д.
 • НОВО: Младежки отговор на ксенофобията и расизма в Европа
  Краен срок: текущ
  "Отворено общество” обяви открита покана за представяне на предложения за нови и иновативни инициативи, които популяризират толерантност и включване или борба с расизма и ксенофобията в Европа.
  Ще бъдат подкрепени предложения, които се фокусират върху области като: политическа и гражданска ангажираност на младите хора, интегриране на малцинствата и мнозинството, използване на нови медийни инструменти за противопоставяне на ксенофобията и дискриминацията, повишаване на информираността за значението и ползите от включването, насърчаване на включването на малцинствените групи, като ромите, в икономическия, социалния, политическия и социалния живот на общността.
 • НОВО: Информационни мерки относно Общата селскостопанска политика
  Краен срок: 30 септември 2011 г.
  Европейската комисия съфинансира информационни мерки в областта на Общата селскостопанска политика, които имат за цел по-специално да:
  (a) подпомагат разясняването на тази политика, от една страна, а от друга – нейното прилагане и развитие;
  (б) насърчават прилагането на европейския селскостопански модел и да улесняват разбирането му;
  (в) информират земеделските стопани и останалите заинтересовани страни в селските райони; (г) повишават осведомеността на обществеността по въпросите и целите на тази политика.
  Заявления за финансиране могат да бъдат подавани само от юридически лица, установени най-малко от 2 години в държава-членка на ЕС.
  Информационните мерки следва да бъдат осъществени между 01/03/2012 г. и 28/02/2013 г.
Категории:Uncategorized

new opportunities


I would like to personally invite you to join "Webit Most Influential People Online 2011".

For a second year Webit Congress and Webit Ambassadors is looking to endorse the most influential people online within their own countries and worldwide.

In this respect I would like to officially invite you to join "Webit Most Influential People Online 2011".

If you are active member of the online communities – you do not have to do much – just behave as usual and be among the most influential people online and get endorsed in front of the Europe’s digital professional communities and in front of more than 6000 people visiting one of the Europe’s premier digital industry events – Webit Congress.

The AWARD for the Most Influential Person Online is a VIP access to Webit Congress (1500 EUR) + return flight ticket + free top start hotel accommodation for 2 nights during Webit Congress.

Each of the top 5 most influential people from each country shall receive a free pass to Main Stage of Webit Congress 2011 and the possibility to be nominated for Webit Consuls 2011.

Look forward to your success! Start Influencing now.

You have received a new message from Halil Yavuz:

URGENTV CALL"" MOVE UP for Diversity, Equality and Inclusion"" Tools for local activism. Applying organization: Roma Active Albania (RAA) 7 Days, April 2012 Venue: Durres, Albania‏
PLEASE CONTACT : m.hasantari

Roma Active Albania organization is applying for a project for 1st
September deadline. Please check information below and let me know if you are
interested. We need from you Preliminary agreement signed and stamped and other
document just fulfilled in word send it to me in the scanned version. The
deadline for sending attached documents is 24th
of August 2011.

Title: MOVE UP for
Diversity, Equality and Inclusion.

Tools for local activism.

Applying organization: Roma Active Albania (RAA)

7 Days, April 2012

Venue: Durres, Albania

As a result of the TC, participants will be equipped with tools and
methods for local activism.

Project will bring together 28 young people from EU and SEE Countries.

Target group: youth-workers & youth-leaders but also others who
are interested on local community work development.

Project will be financed based in rules of Youth in Action. 70% of travel
cost will be reimbursed; food and accommodation will be provided by
organizers.

If you would like to be partner, send to us the enclosed documents at: m.hasantari

Thank you in advance

Mimoza

Check online for more details: http://www.youthnetworks.eu/Account/Message/MyInbox.aspx

I am writing on behalf of Orfeas Organization that is planning to organize a training course for youth leaders, youth workers, support people involved in EVS

The training course is designed for those who are directly involved in the support system around the EVS volunteer (mentors and task-related support persons) on the hosting, sending and coordinating side. The participants from Sending and Hosting organizations should already have some experience in EVS.

The seminar will take place in Xylokastro, Corinth in 22-27, January, 2012 (4 working days)

We would like to host one mentor from each organization.

The number of the participants in the seminar will be 20 to 25.

The working language is English.

All the expenses are covered; only the participants pay the 30% of the travel cost.

If you are interested in joining this project, please fill Part3 with title Training for mentors and send me back by fax (0030 2743360327).

Also please send the original by post:

Orfeas Organization

PO Box 51

20400 Xylokastro

Greece

We would like to apply for the project with the deadline of 1st of September, 2011 to the Greek National Agency.

If you have any questions, dont hesitate to contact me.

Email: orfeas_info@yahoo.gr

Tel. 00302743360307

Mob: 00306934293193

Fax: 00302743360327

Yours Sincerely,

Tania Tsezina and Eva Namor

Program coordinators

Orfeas Organisation
PO Box 51
20400 Xylokastro
Greece
Tel: 0030 2743 360307
Mobile: 0030 6934 293193

Fax number: 0030 2743 360327
website: www.orfeas.org

Description: Zavod O, the local youth center, is strongly connected to newly established Youth Daily Center Trata. The fundamental idea of MDC Trata (Youth Daily Center Trata) is based on the desire to offer a p…

Check online for more details: http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=director

Everything is Possible

Description: The up to date projects that we are recruiting for are: Please visit the Europa Database. Thorner Pre School: 2010-GB-32 South Parade Baptist Church: 2010-GB-70 ( this volunteer would need to r…

Check online for more details: http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=everything-is-possible

Description: Project Description: This training course addresses the place and role of Islam in contemporary Europe. Through a programme based on non-formal education methods, the TC will explore the place of rel…

Check online for more details: http://www.youthnetworks.eu/ShowEvent.aspx?Event=europe-and-islam

Категории:Uncategorized

Call for Partners Partnership Building Activity – Macedonia


Dear all,

we would like to inform you about Patnership Building Activity that we are preparing for 1 September deadline. More information please find below. The project will be apply under action 3.1. and we are planning to involve participants coming from 15 countries in way to support networking and create partnerships for future projects. If the project will be approved it will take place in Struga, Macedonia in April 2012.

If interested please find attach 2 documents – the preliminary agreement please sign it and stamp it and send back jpg or pdf and indentification of partner – please fill it and send back as word document.

If you have any questions feel free to contact me.

Kind Regards
Ilona Olehlova
Project Coordinator

PBA: Better Cooperation – Better Europe


The main aim of project with title PBA: Better Cooperation – Better Europe is to bring together organizations working mainly with young people facing social exclusion and stigmatization, young people with fewer opportunities in order to create new ideas for projects that can be develop under YiA Programme and can contribute to change in way to provide young people an opportunity to overcome barriers in the society and become active citizens as to find new ways how to encourage them to take part in NGOs activities and become active as volunteers at local or international level.
At the level of the organizations the main aim of the project is to develop the quality of support systems for youth activities and the capability of youth organization, to create new partnerships, to provide knowledge about possibilities of co-operation across Europe, to develop skills on sustainable project management as to create atmosphere of common understanding between people coming from different backgrounds in way to create projects reflecting needs of young people as ensuring sustainable change.
The project will bring together experts and actors in the field of youth work and provide them an opportunity to take part in different scale of activities as discussions, presentations, field visits in order to foster exchange of skills and experience reflecting issues of social exclusion, stigmatization, active citizenship with goal to increase knowledge, abilities and appreciation for different methods of youth work.
The project will take place in Struga, Macedonia and the proposed dates are from 28. April to 6. May 2012 and it will be organized within Action 3.1. Youth in Action Programme.
If interested to become a partner, please fill in the preliminary agreement with (please sign and stamp it) and send back us jpg or pdf as please fill in the information needed from partner. Both documents please send to email: iolehlova.

preliminary_agreement PBA.doc
identification of partner.doc

Категории:Uncategorized

Възможности за финан сиране и обучение


НОВО: Изследователски грантове на Facebook за дигитално гражанство

 • Краен срок: 12 септември 2011 г.
  Като част от тази инициатива, Facebook ще инвестира 200 000 щ.д. за подкрепа на научните изследвания, свързани с дигиталното гражданство, с първоначален фокус върху превенция на тормоза. Могат да кандидатстват академични и нестопански институции.
  Области от особен интерес, както и общи критерии за подбор:
  – Тенденции при онлайн и офлайн тормоз.
  – Стратегии за превенция на тормоза.
  – Ролята на родителите и възпитателите в разработването на решения.
  – Послания и информационни стратегии, насочени към децата за справяне с тормоза.
  Преподаватели от университети по цял свят на пълно или непълно работно време и служители в организации с идеална цел могат да представят предложенията си, в които описват изследвания, те желаят да реализират.
 • НОВО: ХХVІІІ Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“, Стара Загора 2011 за млади автори от 14 до 25 години (навършени през календарната година), без издадена стихосбирка
  Краен срок: 16 октомври 2011 г.
  Националният младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“ е наследник на богатите литературни традиции на Стара Загора. Неговата цел е да открива млади поетични дарования и да подпомага творческите им изяви.
  Конкурсът „Веселин Ханчев“ се организира и провежда от Община Стара Загора, библиотека „Родина“ и къща музей „Гео Милев“. Участници в него могат да бъдат всички автори, навършили четиринадесет и не по-възрастни от двадесет и пет години за календарната година, които нямат издадена стихосбирка. Конкурсът е явен. Всеки кандидат може да представи от 5 до 10 поетични творби, напечатани в 3 еднообразни екземпляра. Материалите се изпращат с препоръчана кореспонденция, по е- mail или факс, придружени с точно посочени имена, адрес, телефон, дата и място на раждане на участника, не по-късно от 16.10.2011 г. на посочените адреси:
  Библиотека „Родина“
  бул. Руски 17
  6000 гр. Стара Загора
  e-mail: lib
  тел./факс: 042 603 950; тел.: 042 623 855, 042 630 113; GSM: 0886 463 731
  или
  Община Стара Загора
  отдел „Култура и вероизповедания“
  бул. Цар Симеон Велики 107
  6000 гр. Стара Загора
  тел.: 042 614 862; 042 614 863; 042 614 877
  Конкурсните произведения се журират от утвърдени национални литературни творци и критици и от млади автори, лауреати на Голямата награда от конкурса през изминали години. Присъждат се три награди, като първата е издаване на самостоятелна стихосбирка и връчване на приза Златното яйце. Резултатите от Националния младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“ ще бъдат обявени на Гала вечер на отличените участници на 4 ноември 2011 г.
 • НОВО: Още стихове за вечните неща – Шивачево 2011
  Краен срок: 30 септември 2011 г.
  Стихотворенията, с които можете да участвате в конкурса, трябва да са до три на брой. Няма ограничения в тематиката. Творбите трябва да са написани на кирилица, желателно е да не са публикувани.
  За да участвате в конкурса е необходимо да се регистрирате на адрес http://shivachevo.com (ако нямате регистрация) и да публикувате творбите си в сайта. Можете да публикувате до 3 творби.
  В конкурса могат да участват и автори, които в момента са извън пределите на страната.
  Срокът за публикуването на изпратените стихове е 30 септември 2011г. Ще бъдат присъдени следните награди:
  1. НАГРАДА НА ЖУРИТО – жури от уважавани творци и ценители на българската литература ще определи носителя на наградата „Още стихове за вечните неща- Шивачево 2011“.
  2. НАГРАДА НА ЧИТАТЕЛИТЕ – след приключване на приемането на творбите на 30 септември 2011г., на 7 октомври 2011г. журито ще номинира и обяви произведенията, от които вие, уважаеми читатели, ще определите носителя на наградата на читателите.
  КОНКУРСЪТ Е АНОНИМЕН! Вашите лични данни, които сте въвели при регистрацията, няма да бъдат достъпни до излъчването на печелившите.
  Гласуването продължава до 24:00 ч. на 24 октомври 2011 г., ПОБЕДИТЕЛИТЕ ще бъдат обявени на 26 октомври 2011 г – Димитровден – празник на град Шивачево. Датата на награждаването ще бъде публикувана по-късно на сайта.
 • НОВО: Втори национален литературен конкурс „ПЕТЪР КОВАЧЕВ”
  Краен срок: 30 септември 2011 г.
  Националният литературен конкурс “Петър Ковачев” се посвещава на изтъкнатия плевенски писател, поет и журналист.
  Конкурсът се организира от Община Плевен под патронажа на Кмета на града.
  Конкурсът се провежда ежегодно през месец декември в памет на Петър Ковачев.
  Участието в конкурса е анонимно.
  В конкурса могат да участват лица над 16-годишна възраст в следните направления:
  – Поезия – стихотворение
  – Кратък разказ
  – Есе
  В конкурса участват произведения, които не са публикувани.
  Творците могат да участват в трите категории.
  Във всяка една от категориите се представят с ЕДНО произведение.
 • НОВО: Стаж за студенти по журналистика в Международния център за журналисти, Вашингтон
  Краен срок: 12 септември 2011 г.
  Стажът е отворен за студенти журналистика или комуникации, които възнамеряват да се насочат към кариера в областта на журналистиката и след дипломирането. Стажантите трябва да владеят говорим и писмен английски. Стажантите, избрани в програмата, ще работи в един от два периода: януари – април или септември – декември.
 • НОВО: Награда по демография за млади изследователи
  Краен срок: 1 октомври 2011 г.
  Наградата е инициирана и финансирана от немската фондация Apfelbaum с цел насърчаване на публичен и научен дебат за демографската промяна и нейните последици.
  Участието е чрез представяне на доклади на тема: „Старото мнозинство – Младото малцинство: Къде се забелязва преминаването на власта от едното поколение към другото и как можете да постигнете баланс?”
  Наградата насочена към млади изследователи (студенти, докторанти и докторанти до 35-годишна възраст). Можете да се представите и като екип.
  Награда: 10 000 евро.
 • НОВО: Фотоконкурс на Ирландското метеорологична общество 2011
  Краен срок: 30 септември 2011 г.
  Конкурсът е отворен за всички, с максимум 2 снимки от човек.
  Правила:
  – Всяко ирландски място, но снимката трябва да има сезонна или метеорологична тема.
  – Ще бъдат приемани само цветни фотографии и хора не трябва да има в картината.
  – Снимките трябва да имат минимален размер от 1Mb.
Категории:Uncategorized
%d блогъра харесват това: