Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Сдружение „Различният поглед” набира артисти и доброволци за ЕМФИ 2011
  Краен срок: 30 август 2011 г.
  Сдружение за съвременно изкуство и култура „Различният поглед” – гр. Стара Загора организира за четвърти пореден път ежегоден Младежки фестивал на изкуствата „Различният поглед”, който ще се проведе от 16 до 18 септември в града на липите. Форумът събира любители на нестандартните изкуства, екстремните спортове и съвременната младежка култура. Тази година организаторите акцентират на неформалното образование (семинари, обучения, тренинги, арт работилници) като метод за творческа себеизява и креативност, доброволчеството, мултиплициране на добри практики в сферата на младежките дейности, както и обогатяване на знанията и възможностите за реализация на потенциала на младежите, оползотворяване на свободното им време.
  Артистите и доброволците могат да бъдат от цялата страна, без ограничение във възрастта.
 • НОВО: Младежки тренинг на тема „ Ефективна комуникация”, 19 – 21 август 2011
  Краен срок: 12 август 2011 г.
  Фондация за индивидуално и обществено развитие „Посоки” организира тренинг за комуникативни умения за младежи на възраст от 16 до 25 години. Тренингът е безплатен и е част от инициативата на фондацията за подпомагане на личностното развитие на младежите.
  Основната цел на тренинга е подобряване на уменията за ефективна комуникация. Младежите ще се научат да имат себеутвърждаващо поведение, да отстояват по-добре себе си и да постигат своите цели, без да влошават отношенията си с околните. Участниците ще усвоят умения за даване на обратна връзка, така че да могат да защитават интересите си по начин, който осигурява максимална възможност тяхната позиция да бъде чута и разбрана.
  Тренингът се провежда с използването на интерактивни методи като ролеви игри и разнообразни активности, които осигуряват освен полезно и приятно прекарване на времето.
  Повече информация можете да получите на следните телефони:
  0879 696 227
  0899 896 227
 • НОВО: Литературна награда „Стефан Фурнаджиев” и съпътстващ литературен конкурс
  Краен срок: 31 август 2011 г.
  Литературната награда е за поезия и проза. Тя се присъжда в община Павел баня за принос в българската художествена словесност ежегодно по време на честване на годишнина от рождението на поета Стефан Фурнаджиев – 2 октомври.
  Наградата се присъжда на публикувана книга през предходната година или за цялостно творчество. Предложение за наградата могат да правят културни институции, творчески сдружения и организации, специализирани издания за художествена литература, както и поканени от общината за целта физически и юридически лица – в срок един месец след отправяне на поканата от страна на учредителите.
  Носителят на наградата получава Грамота и парична сума в размер на 1000 /хиляда/ лв., осигурена от община Павел баня.
  Предложенията за наградата се подават в деловодството на община Павел баня до 31.08.2011 г. по утвърден Формуляр и приложения за кандидатстване на адрес:
  Павел баня 6155
  ул. “Освобождение” № 15
  Община Павел баня
  Отдел “Култура”
  за Литературната награда “Стефан Фурнаджиев”.
  Литературната награда се съпътства от Конкурс на името на Стефан Фурнаджиев, който се обявява между авторите на община Павел баня в следните раздели:
  – За лирика
  – За проза: есе, разказ
  Конкурсът е с награден фонд 200 лв. и е анонимен. Творбите в три екземпляра се представят в деловодството на община Павел баня до 31.08.2011г. в голям плик на адрес Павел баня 6155, ул. “Освобождение” № 15, Община Павел баня – отдел “Култура”, за Общинския литературен конкурс “Стефан Фурнаджиев" а вътре в малък плик се поставят имената на автора и адрес за връзка.
  За допълнителна информация:
  Свилен Белчев
  Мл. експерт "Култура и връзки с обществеността"
  Община Павел баня
  Моб.тел.: 0893 343 612
  Тел.: 04361/2144
  E-mail: service
 • НОВО: Покана за проекти в областта на спътниковата навигация
  Краен срок: 15 септември 2011 г.
  Основната цел на поканата е подпомагане на европейските дейности в областта на спътниковата навигация чрез информиране, обучение и създаване на центрове в Латинска Америка.
  Поканата е насочена към частноправни или публичноправни организации. Те може да са установени в Бразилия, Аржентина, Чили или в страните от Европейския съюз. Дейността им трябва да се осъществява в Латинска Америка.
  Източник: http://www.dnevnik.bg/evropa
 • НОВО: Покана за проекти по програма "Младежта в действие"
  Краен срок: 3 ноември 2011 г.
  Основната цел на поканата е да насърчи партньорствата с региони, общини, участници и органи от гражданското общество, които осъществяват дейности в сферата на корпоративната социална отговорност. По този начин ще се засили сътрудничеството между Европейската комисия чрез Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура и различните участници, работещи в сферата на младежта.
  Поканата е насочена към:
  – публични органи на регионално или местно ниво,
  – органи с нестопанска цел, осъществяващи дейност в сферата на младежта на европейско равнище,
  – дружества, предприятия или органи със стопанска цел с дейност в сферата на корпоративната социална отговорност в полза на младежта.
  Ще се финансират следните дейности:
  – транснационален младежки обмен,
  – национални или транснационални младежки инициативи,
  – европейска доброволческа служба,
  – обучение и работа в мрежа.
  Източник: http://www.dnevnik.bg/evropa
 • НОВО: КОНКУРС за 3 стипендии с продължителност от 12 месеца всяка, отпуснати от правителството на Мексиканските съединени щати за учебната 2011-2012 година
  Краен срок: 19 август 2011 г.
  Kонкурс за 3 стипендии с продължителност от 12 месеца всяка, отпуснати от правителството на Мексиканските съединени щати за учебната 2011-2012 година на основание на Програмата за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителствата на двете страни. Стипендиите са предназначени за български граждани, за обучение в образователно – квалификационна степен (ОКС) „магистър”, образователна и научна степен (OНС) – доктор, следдипломна специализация, участие в конференции на високо ниво и посещение на университети за четене на лекции.
  В конкурса могат да кандидатстват лица от всички специалности, с изключение на тези от областта на одонтологията, пластичната хирургия, технологията на пазара и рекламата, управлението на фирми и счетоводството.
 • НОВО: КОНКУРС за стипендии за обучение, специализация и научни изследвания на български граждани в Полша през академичната 2011-2012 г.
  Краен срок: 22 август 2011 г.
  Конкурсът е за:
  – Девет стипендии за частичен срок на обучение на студенти от специалност „Полска филология” с продължителност по пет месеца;
  – Стипендии с обща продължителност 30 месеца за частичен срок на обучение на студенти от всички специалности за един семестър;
  – Стипендии с обща продължителност 10 месеца за специализация и научни изследвания над един месец – за преподаватели и изследователи;
  – Стипендии с обща продължителност 7 месеца за научни изследвания над един месец – за докторанти.
 • НОВО: СТИПЕНДИИ за докторантура и изследователска дейност в рамките на Университетската агенция на Франкофонията
  Краен срок: 28 октомври 2011 г.
  Университетската агенция на Франкофонията обявява покана за кандидатстване за стипендиите „Еуджен Йонеску” за докторантура и изследователска дейност в румънски университети за учебната 2011 – 2012 година.
  Стипендиите са предназначени за кандидати от държавите членки на Международната организация на Франкофонията, сред които е и Република България. Кандидатите следва да установят контакт с един от 22-та румънски университета, за да получат потвърждение за приемане.
  Продължителността на стипендиите е от 3 до 6 месеца в зависимост от обема на изследователския проект и започват от 1 февруари 2012 г.
 • НОВО: Граждански медии: Конкурс „Глобален иновации”
  Краен срок: 14 септември 2011 г.
  Той приветства кандидатури, които:
  – Ще отразяват темата „Граждански медии: Глобален иновации”
  – Представят иновации в медиите, които дават възможност на повече хора да изразят себе си, да бъдат чути, и/или да намерят надеждни и достоверни новини и информация.
  Забележка: Материалите не са ограничени до тези, които работят с интернет технологии. Състезанието приветства иновации, които използват всяко технологии (т.е. радио, телевизия, мобилни технологии), които са с най-голямо значение за постигане на целите .
  – Посочват пътя за растеж извън рамките на идейна фаза или след като вече имат известно влияние.
  – Са подадени в английски, френски, испански, португалски, арабски, тайландски, индонезийски, мандарин, или японски.
  Съдиите ще изберат финалистите, които илюстрират най-добре критериите за оценка на конкуренцията. Обществеността ще се гласува, за да изберете четиримата победители. Всеки победител ще получи парична награда от 5 000 щ.д. Победителите ще бъдат обявени на 28 ноември 2011 г.
 • НОВО: Стаж в Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност, Гърция
  Краен срок: 30 юни 2012 г.
  Могат да кандидатстват гражданите на държавите-членки на Европейския съюз и на страните кандидатки, които са завършили първия цикъл на висше образование.
  Стипендия: 700 евро
 • НОВО: Филм и Видео конкурс на WWF: Живот. Природа. Ти. Направете връзката
  Краен срок: 9 октомври 2011 г.
  Трябва да се създадете оригинален филм с максимална продължителност до две минути на тема " Живот. Природа. Ти. Направете връзката ". Вашият филм трябва да вдъхнови хората да обичат, да ценят, и опазват природата. Филмите могат да бъдат от всеки жанр: играмен, анимация, CGI или смес от жанрове.
  Може да участва всеки на възраст 16 или повече години.
  Ще има две еднакви награди. Всеки победител ще трябва да създаде късометражен филм с тема по избор WWF, всеки с минимален бюджет от 10 000 щ.д.
 • НОВО: XV Международна награда за фотография в областта на хуманността на името на Луис Valtuena
  Краен срок: 15 октомври 2011 г.
  Могат дa участват възрастни любители и професионални фотографи от всяка националност. Творбите трябва да бъдат свързани с хуманитарни действия, международно сътрудничество и социално изключване, нарушения на човешките права, въоръжени конфликти, природни бедствия, бежанци и имигранти, социално изключени групи и др. и/или на усилията, насочени към изграждане на по-справедлив свят .
Категории:Uncategorized
 1. Все още няма коментари.
 1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: