Начало > Uncategorized > Възможности за финансиране и обучения

Възможности за финансиране и обучения


 • НОВО: Започна номинирането за наградите за гражданска доблест «Паница» за 2011
  Краен срок: 30 септември 2011 г.
  Започнаха номинациите за тазгодишните награди за гражданска доблест „Паница”. Граждани, групи от граждани или юридически лица, регистрирани съгласно действащото българско законодателство, могат да изпращат своите предложения в Българското училище за политика „Димитър Паница” до края на септември 2011 г.
  Наградите се присъждат на личности, които служат за достоен пример за обществено поведение и които с дейността си последователно и трайно утвърждават ценностите на високия обществен морал и почтеност, на активната и самоотвержена гражданска позиция, на обществения диалог, хуманизъм и толерантност, като по този начин значително допринасят за позитивна обществена промяна на местно или национално ниво.
 • НОВО: Национален ученически конкурс по фотография на тема “Биоразнообразието на страната ни през моя обектив“
  Краен срок: 30 септември 2011 г.
  Участниците в конкурса се класират в две възрастови групи: 5-8 и 9-12 клас. Всеки участник може да представи до 3 свои фотографии /цветни или черно-бели/, отразяващи уникалното ни биоразнообразие, с представители на растителния и животински свят.
  Желателно е фотографиите да имат паспарту /черно, сиво/. На гърба на всяка творба да има следната информация: трите имена на автора, град/село, училище, клас; адрес, телефон и имейл за обратна връзка; име на ръководителя /ако има такъв/; наименование на творбата – !!!
  Конкурсните работи трябва да бъдат получени до 30.09.2011 г:
  – на хартия на адрес: Национален ученически екопарламент, район Връбница, 74 СОУ, София 1229 /за изложбата/;
  – в електронен вариант на e-mail: ekoparlament@abv.bg /за CD/.
  Съдържанието на творбата да съответства на темата на конкурса. Задължителен формат – А4 /210х297/. Вид на хартията – без ограничение.
  Конкурсът се организира от Националният ученически екопарламент и е посветен на уникалното биоразнообразие на България.
 • НОВО: Онлайн фотоконкурс " България атрактивна туристическа дестинация"
  „ …При всеки поглед новий, по нови красоти….”- Иван Вазов

  Краен срок: 19 септември 2011 г.
  Световният ден на туризма – 27 септември, е поводът и през настоящата година да обърнем внимание на ключовото значение на туризма за България. Съвместно с Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и други партньори ежегодно се организира онлайн фотоконкурс на тема: „България – атрактивна туристическа дестинация”.
  Замисълът на конкурса е, чрез фотографиите си, наши и чужди граждани, да имат възможност да покажат своите впечатления и отношение към туристическите ни забележителности (природни, културни, исторически, атракциони, обичаи, бит и други). Използвайки възможностите на глобалното интернет пространство и други традиционни способи, чрез фотосите от конкурса да презентираме и популяризираме туристическите атракции на България. Конкурсът е в последния си заключителен етап за настоящата година. Той е отворен и всеки може да участва с до 3 снимки, които да отговарят на темата и носят посланието на конкурса без ограничение на сезони и тематика на фотосите.
  Стартът на пътуващата изложба с избрани от журито фотоси е съчетан с награждаване на победителите и ще е посветен на Световния ден на туризма.
 • НОВО: Конкурс за есе за ученици „103 години независимост – мит или реалност”
  Краен срок: 22 септември 2011 г. включително
  Конкурс за есе на Сдружение „Младежи за регионално развитие – Попово” в рамките на честванията на 103 години от Независимостта на България – 22 Септември.
  Да потърсим заедно ценностите, символа, смисъла и емоцията. Разгърнете своя есеистичен талант.
  Условия за участие: Да сте ученик от 8 до 12 клас и да живеете в България.
  Изисквания: Текстът да не надвишава 10 000 знака (with spaces), да бъде написан на български език и да бъде придружен от кратко представяне на автора (автобиография). Пише се във формат: Times New Roman 14.
  Жури: Членове на „МРР-Попово”, преподаватели доброволци.
  Критерий за оценка: Оригиналност и още нещо…
  Награди: Грамоти и парични суми.
  Начини за изпращане: На адрес: Обл. Търговище, Общ. Попово, Гр. Попово, п.к. 7800, ул. „29 Юни” 12А, Сдружение: „Младежи за регионално развитие – Попово” – за конкурса.
 • НОВО: Насърчаване на интегриране на ромите в и чрез образование
  Краен срок: 16 септември 2011 г.
  Европейската комисия е отправи покана за представяне на предложения за дейности за насърчаване на интеграцията на ромите в и чрез образование в рамките на Програма "Учене през целия живот".
  Бенефициенти могат да бъдат НПО, занимаващи се с интеграцията на ромите, други държавни органи и организации, министерства, които отговарят за образование и обучение, училища и други органи за обучение.
  Кандидатите трябва да са установени в една от следните страни: 27-те държави-членки на Европейския съюз, държави от ЕИП / ЕАСТ: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, страните кандидатки: Хърватия, Турция.
  Допустимите дейности са:
  – обучение на учители и на общностни медиатори,
  – проекти за сътрудничество за изграждане на капацитет,
  – проекти за сътрудничество (например взаимно обучение на връстници, разширение, усилване или обобщение на най-добри педагогически, лечебни практики), действия за укрепване на осведомеността и разпространение ва знания, които могат да включват и елементи „равни възможности” и „образование за гражданско съзнание”;
  – Работа в мрежа.
  Максималната продължителност на проектите следва да е 12 месеца. Дейностите трябва да започнат между 1 януари 2012 г. и 31 март 2012 г.
 • НОВО: Подкрепа на ромското включване чрез изкуство и култура
  Краен срок: 31 декември 2012 г.
  Програма „Изкуство и култура” на Отворено общество обяви покана за представяне на предложения за проекти, за подкрепа на социалното включване на ромите в Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешката република, Естония, Унгария, Косово, Латвия, Литва, Македония, Черна гора, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения и Украйна.
  Могат да кандидатстватпредставители на една или повече от следните страни: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешката република, Естония, Унгария, Косово, Латвия, Литва, Македония, Черна гора, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения и Украйна.
  Ще бъдат подкрепени проекти, които целят насърчаване на културното приобщаване на ромите в Централна и Източна Европа, които отговарят на следните видове дейности:
  1. Културни проекти в общността
  2. Културни събития
  3. Професионално развитие и изграждане на капацитет
  Грантовете обикновено варират между 1000 и 25 000 щ.д.
 • НОВО: Младежки отговор на ксенофобията и расизма в Европа
  Краен срок: текущ
  "Отворено общество” обяви открита покана за представяне на предложения за нови и иновативни инициативи, които популяризират толерантност и включване или борба с расизма и ксенофобията в Европа.
  Ще бъдат подкрепени предложения, които се фокусират върху области като: политическа и гражданска ангажираност на младите хора, интегриране на малцинствата и мнозинството, използване на нови медийни инструменти за противопоставяне на ксенофобията и дискриминацията, повишаване на информираността за значението и ползите от включването, насърчаване на включването на малцинствените групи, като ромите, в икономическия, социалния, политическия и социалния живот на общността.
 • НОВО: Информационни мерки относно Общата селскостопанска политика
  Краен срок: 30 септември 2011 г.
  Европейската комисия съфинансира информационни мерки в областта на Общата селскостопанска политика, които имат за цел по-специално да:
  (a) подпомагат разясняването на тази политика, от една страна, а от друга – нейното прилагане и развитие;
  (б) насърчават прилагането на европейския селскостопански модел и да улесняват разбирането му;
  (в) информират земеделските стопани и останалите заинтересовани страни в селските райони; (г) повишават осведомеността на обществеността по въпросите и целите на тази политика.
  Заявления за финансиране могат да бъдат подавани само от юридически лица, установени най-малко от 2 години в държава-членка на ЕС.
  Информационните мерки следва да бъдат осъществени между 01/03/2012 г. и 28/02/2013 г.
Advertisements
Категории:Uncategorized
 1. Все още няма коментари.
 1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: