Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Фестивал “Брестовица -грозде и вино”, 30 септември и 1 октомври 2011 г.
  Краен срок: 18 септември 2011 г .
  "Фестивал на гроздето и виното" се организира на 30 септември и 1 октомври 2011 г. от НЧ "Съзнание – 1873" в с. Брестовица, общ. Родопи в рамките на проект „Активни граждански общности чрез читалищата: втори етап" на Платформа Агора с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България".
  Фестивалът ще предостави сцена за изява на всички любители на фолклора през целия ден на 01.10.20011г. По възможност: автентично за региона пресъздаване на ритуал или част от ритуал, свързан с виното и/или гроздето.
  Регламент: певчески групи – 15 мин.;танцови състави – 20мин.; ансамбли – 25 мин.; индивидуални изяви- 5 мин.
  Заявки за участие по приложен образец ще се приемат до 18 септември 2011 година. Графикът за участие ще бъде изготвен на база на подадени заявки и ще бъде изпратен на съставите до 25 септември 2011 година.
  За контакти:
  с. Брестовица 4224; площад „Съединение” 1А
  Читалище „Съзнание 1873”
  Мария Банджакова – секретар
  e-mail – ch_saznanie
  тел. -03142/23-73 и GSM-0885460596
  Кремена Цанкова – координатор
  e-mail – kremenatsankova
  тел. -03142/2233 и GSM-0889294862
 • НОВО: Конкурс за рекламни картички на гр. Никопол
  Краен срок: 3 октомври 2011 г.
  Младежкият доброволчески център към НЧ “Напредък 1871” обявява конкурс за рекламни картички на гр. Никопол.
  Можете да изпращате до три предложения, които трябва да притежават някоя от следните харакетристики:
  – да са на хартиен носител с размер минимум 20 см. широчина;
  – да са в електрон формат (.jpg) минимум 1600 пиксела широчина;
  – да са във векторен формат (.eps, .cdr).
  Задължително условие е изображенията да са авторски!
  Рекламните картички са за благотворителна разпродажба в дарителската кампания. С набраните средства ще бъде изграден паметен знак на Филип Станиславов, написал в гр. Никопол и отпечатал в Рим през 1651 г. Абагар – Първата печатна книга.
  Дарителската кампания е дейност по местна инициатива по проект „Активни граждански общности чрез читалищата в България”, втора фаза на Сдружение „Платформа АГОРА” , финансово подпомогнат от Фондация „Америка за България”.
  Класираното на първо място предложение ще бъде откупено за 100 лв. и ще бъде обявено в медиите на 7 октомври 2011 г. – световен ден на усмивката. Имената на автора ще бъдат отпечатани на картичка.
  Срокът за представяне на предложенията е 03.10.2011 г. на адрес:
  5940, гр. Никопол, ул. "Хр.Б отев” №6, НЧ "Напредък 1871”, за конкурса.
  Предложенията могат да се изпращат по електронен път на адрес napredak1871nl
 • НОВО: ОБУЧЕНИЕ за професионалисти, работещи с деца-жертви на насилие
  Краен срок: 10 септември 2011 г.
  Екипът на Институт за социални дейности и практики (ИСДП) Ви кани за включване в обучение за професионалисти, работещи с деца – жертви на насилие, което ще се проведе в рамките на 200 часа в период от 9 месеца, веднъж месечно, в дните четвъртък и петък. Обучението стартира през месец октомври 2011 г. Обучителната група ще бъде с максимален брой до 20 участници.
  Основната цел на обучението е насочена към подобряване на професионалните компетентности на социални работници и психолози при работа по случаи, в които децата са жертви на насилие. В резултат на обучението очакваме формиране на мрежа от професионалисти, фокусирана към подкрепа на деца, преживели насилие, а също и създаване на устойчиво партньорство, както със самите участници в обучението, така и с организациите, които те представляват.
  Институт по социални дейности и практики поема разходите за: обучители и супервизия; кафе и обяд по време на обучението; зала; материали за участниците. От участниците се очаква сами да осигурят средства за настаняване и транспортдо гр. София.
  Условия за включване:
  – Професионален опит като социален работник или психолог в директна работа с деца и семейства – между 2 и 5 години
  – Към настоящия момент да работят в организация/институция, която предоставя социални услуги за деца
  – Мотивация и готовност за включване в дългосрочно обучение
 • НОВО: Покани за проекти по програма "Култура"
  Краен срок: различни за отделните направления
  Настоящата покана включва следните направления на програма "Култура":
  1. Подкрепа на проекти за културно сътрудничество
  Основната цел на това направление е да се подпомага сътрудничеството между театри, музеи, професионални сдружения, научноизследователски центрове, университети, културни институти и обществени органи.
  Направлението е разделено в три категории.
  – Направление 1.1: Проекти за многогодишно сътрудничество (от три до пет години)
  – Направление 1.2.1: Проекти за сътрудничество (до 24 месеца)
  – Направление 1.3.5: Специални действия за сътрудничество с трети страни (до 24 месеца)
  Проектите за сътрудничество обхващат най-малко три културни субекта от най-малко три участващи страни и предвиждат културно сътрудничество с най-малко една организация от избраната трета страна и/или културни дейности, осъществени в избраната трета страна.
  2. Проекти за превод на литература (до 24 месеца) (направление 1.2.2)
  3. Подкрепа за европейски културни фестивали (проекти с продължителност до 12 месеца) (направление 1.3.6)
  4. Подкрепа на организации, действащи на европейско равнище в областта на културата (направление 2) (безвъзмездни средства за оперативни разходи с продължителност 12 месеца)
  5. Проекти за сътрудничество между организации, участващи в анализа на културната политика (до 24 месеца) (направление 3.2)
  Допустими кандидати са публични или частни организации, чиято основна дейност е в областта на културата. Те трябва да имат седалище в държава членка на ЕС или в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Хърватия, Бивша югославска република Македония, Турция, Сърбия и Черна гора, Босна и Херцеговина. Албания може да участва, при условие че сключи меморандум за разбирателство относно участието. По програмата могат да кандидатстват културни дейци, при условие че организациите упражняват нестопански културни дейности.
 • НОВО: Програма Европейската мрежа за наблюдение на териториалното развитие и сближаването (ЕСПОН) 2013
  Краен срок: 20 октомври 2011 г.
  Поканата е насочена към организации от публичния и частния сектор от държавите членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. По програмата могат да кандидатстват изследователи и изследователски институции, университети, научни работници, експерти и академични колективи:
  1. Покана за проекти в областта на приложните изследвания
  2. Покана за проекти за целеви анализи
  3. Покана за проекти в рамките на научната платформа ЕСПОН
  4. Покана за проекти за транснационални мрежови дейности на звената за контакт на ЕСПОН
 • НОВО: Колеж на НАТО по отбраната, Италия: Стипендия „Политика на сигурността”
  Краен срок: 1 септември 2011 г.
  Стипендията е четиримесечна, като всеки сътрудник получава и сума за покриване на пътните разходи и разходите на неговия / нейния престой в Рим.
 • НОВО: Специализации „Международни права на човека”
  Краен срок: 6 октомври 2011 г.
  Могат да кандидатства завършили право, журналистика или международни отношения.
  Заплата: 55 000 щ.д.
 • НОВО: Червеният кръст обяви конкурс за творческо писане
  Краен срок: 30 август 2011 г.
  Може да кандидатства всеки, на всяка възраст.
  Конкурсът търси текстове, чито герои са хора, които са изчезнали в ситуации на насилие и въоръжени конфликти. Творческият конкурс за писане, спонсориран от Британския Червен кръст, ще отбележи Международния ден на изчезналите. Международният ден на изчезналите (30 август) е посветен на хората по целия свят, които са изчезнали в ситуации на насилие и въоръжени конфликти. Това е напомняне на стотици хиляди семейства, които не са наясно със съдбата на техните близки, както и организации като Червения кръст, които работят, за да възстановяват семействата и контактите между разделени членове на семейството.
  Има само две правила:
  – Вашият текст трябва да е посветен на темата "Изчезнали".
  – Трябва да се поберат на една страница А4.
  Можете да участвате с поезия, проза, комикс, кратка история, един откъс от дневника си, песен … всичко, което можете да пишете по избраната тема. Текстовете могат да бъдат напечатани или ръкописни. Рисунки и илюстрации са добре дошли, но не забравяйте – това е творчески конкурс за писане. Преводи от всеки език на английски език са също добре дошли, ваши собствени или на приятел.
 • НОВО: Грант от United Press International
  Краен срок: 26 септември 2011 г.
  Ако вие (самостоятелно или с екип) представите най-силната идея за история, ще получите 1 000 щ.д., за финансиране на пътуване, софтуер за анализ на данни, запитвания по закона за достъп до обществена информация – всичко, което ще ви потрябва за разследване и подготовка на вашата история. След като историята бъде приета от редакторите на UPI.com, ние ще ви изпратим още 500 щ.д. като плащане за добре свършената работа.
  Могат да кандидатстват студенти по радиожурналистика, фотожурналисти, радио репортери, онлайн автори – всеки, който учи журналистика, може да кандидатства.
Advertisements
Категории:Uncategorized
 1. Все още няма коментари.
 1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: