Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Покана по програма "Идеи" към Седма рамкова програма
  Краен срок: 8 ноември 2011 г.
  Бюджет: 10 000 000 евро
  Целта на настоящата покана е да се предостави финансиране за доказване на концепцията и определяне на пътя за развитие за идеи, финансирани от Европейския съвет за научни изследвания. Средствата от настоящата покана ще бъдат дадени на бенефициента, за да подготви пакет, който да представи на потенциални инвеститори.
  Проектите трябва да включват иновации, които да носят социална или икономическа полза за Европа. По поканата могат да кандидатстват изследователи, участвали в проекти на Европейския съвет за научни изследвания.
  Източник: http://www.dnevnik.bg/evropa
 • НОВО: Покана за независими изследователи по Седма рамкова програма
  Краен срок: Природни науки: 9 ноември 2011 г.; Социални и хуманитарни науки: 24 ноември 2011 г.
  Бюджет: 729 982 620 евро
  Източник: http://www.dnevnik.bg/evropa
 • НОВО: Конкурс по програма „Дебюти”
  Краен срок: 19 октомври 2011 г.
  Национален фонд “Култура” обявява конкурс за обучение в разработването на дебютни проекти и подкрепа за реализирането им в областта на съвременните изкуства и култура.
  Програма „Дебюти” подкрепя:
  – професионални творци (артисти – изпълнители, режисьори, хореографи, музиканти, писатели, художници, фотографи и др.), които правят своите първи професионални опити;
  – организации и събития, създаващи благоприятни възможности за изява на дебютанти.
 • НОВО: Конкурс по програма „Критическа литература”
  Краен срок: 21 октомври 2011 г.
  Национален фонд “Култура” обявява конкурс за финансиране на издаването на българска критическа литература във всички области на изкуствознанието, културологията и арт мениджмънта.
  Програмата дава подкрепа:
  – За издаване на периодични издания;
  – За поддържане на рубрики за оперативна критика в специализираните издания за култура и в електронни издания.
 • НОВО: Конкурс по програма „Публики”
  Краен срок: 24 октомври 2011 г.
  Национален фонд “Култура” обявява конкурс за финансиране на проекти за изследване, развитие и привличане на нови публики. Тема на сесията за 2011 г. „Култура и образование”.
  Цели на програмата:
  – Да стимулира процеса на разработването на маркетингови стратегии и програми за проучване, анализ и привличане на потребители на културни продукти;
  – Под формата на семинари, работни ателиета, теоретични конференции и т.н. да подготви и мотивира мениджъри, организатори, активни участници, както в създаването и разпространението, така и в рекламата на културни събития;
  – Да насърчи създаването и разпространението на иновативни културни продукти и привличането на широк кръг от зрители чрез интерактивни събития;
  – Да изгради професионални и надеждни умения, както и да повиши надеждността на средствата и начините за мониторинг, оценка и архивиране на културните събития;
  – Да инициира по – тясно сътрудничество на културните и образователни институции за създаване на съвместни образователни продукти.
  – Да подкрепи опитите за съвременното съществуване на традиционни изкуства с оригинална национална идентичност.
 • НОВО: Програма за ранно детство – Правата на хората с увреждания
  Краен срок: 19 октомври 2011 г.
  Настоящата покана за представяне на предложения се фокусира върху две теми:
  (А) Интервенция в ранна детска възраст – разработване на услуги за ранно детство в подкрепа на кърмачета и малки деца, от раждането до тригодишна възраст, които са в риск или с диагноза забавяне в развитието или увреждане;
  (Б) Сътрудничество между масови и специални училища чрез насърчаване на сътрудничеството между педагози, детски градини или училища, за да се осигури смислено развитие и образователна подкрепа за деца с увреждания, на възраст от 3 до 10 години.
  Проектите ще бъдат избрани чрез следните три стъпки процес:
  Първа стъпка: заинтересованите кандидати следва да попълнят въпросник и да го изпратят до 19 октомври 2011 г. на Олена Vinareva (Olena.Vinareva).
  Допустими държави: Албания, Армения, Азербайджан, Беларус, Босна, България, Хърватия, Чешката република, Естония, Грузия, Унгария, Казахстан, Косово, Киргизстан, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Монголия, Черна гора, Полша, Румъния, Русия , Сърбия, Словакия, Словения, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Украйна и Узбекистан.
  Изпълнението на проектите трябва да бъдат планирани за период до две години, считано през 2011 г., но не по-рано от декември 2011 г. и завършва не по-късно от юни, 2014.
  Очаква се, че бюджетите да бъдат в размер на 25-50 000 щ.д. годишно в зависимост от целите, обхвата и обсега на предложените дейности.
 • НОВО: E-Learning Курс по Общата селскостопанска политика (ОСП)
  Срок: Участниците могат да се регистрират за участие в курса по всяко време, като се започва от 1 ноември 2011 г.
  Най-бързият начин да научите повече за историята, настоящето и бъдещата реформа на ОСП в девет лесно достъпни модула, подготвени от от водещи европейски експерти.
  Участието е безплатно.
  Курсът е разработени за студенти първа година в академична институция в Европа в областите (аграрна) икономика, (селскостопанска) социология, европейски изследвания и политически науки, за академични преподаватели, политици или работещи за неправителствени организации.
  На 15 октомври, между 14.30-15.00 време (централноевропейско време), ще бъде направено он-лайн представяне на курса ще бъде дадено. За да проследите на живо уеб стрийминг на демонстрация на 15 октомври, гледайте тук.
 • НОВО: Европейска културна фондация: Step Beyond стипендии
  Краен срок: текущ
  Могат да кандидатстват художници и културни дейци от всички съвременни артистични или културни дисциплина, базирани в Европа или в съседни страни на възраст до 35 години.
  Стипендии: Три типа на безвъзмездни средства (350, 500 и 700 евро), въз основа на пътните разстояния и средните разходи за пътуване.
 • НОВО: EURANET Награди: "Правата на европейските граждани"
  Краен срок: 19 октомври 2011 г.
  Могат да кандидатстват студенти журналистика, заинтересовани в проблематиката на ЕС.
  Награди: Стаж в една радиостанция и iPad.
  Докладите на тема "Правата на европейските граждани" следва да бъдат мин. 4 минути и макс. 5 минути.
 • НОВО: Бедствията на 21-ви век
  Краен срок: 30 ноември 2011 г.
  Споделете вашата визия за това какви бедствия могат да ни изненадат през следващите десетилетия и как да се защитим, да отговорим или се адаптираме към бъдещите обстоятелства. Това може да са наводнения, земетресения, бомбени атентати, опустошителните пожари, екстремни метеорологични условия, климат.
  Подгответе презентация до 10 слайда, която дава ясна представа за бедствие, което може да се случи, и решението, свързано с превенция, подготвеността, реакцията или адаптирането към нея, които могат да бъдат приложими както за отделни лица, фирми, общности, страни, региони или за целия свят. Включете вашето въображение и визия за бъдещето (напр. чужди нападения?).
  Участниците трябва да сте на възраст 18-30 години.
 • НОВО: Награди World Habitat 2011
  Краен срок: 1 ноември 2011 г.
  Наградите се дават ежегодно на проекти, които предлагат практични и иновативни решения за текущи жилищни нужди и проблеми.
  Очакват се проекти и подходи които:
  – Демонстрират практически, иновативни и устойчиви решения на актуални жилищни въпроси.
  – Приложими са.
  – Разглеждат термина местообитание от широка перспектива и носят други ползи, като пестене на енергия или вода, генериране на доходи, социално включване, изграждане на капацитет, образование и др.
 • НОВО: Безплатен онлайн семинар по разследваща бизнес журналистика, 6 декември 2011 г.
  Краен срок: 5 декември 2011 г.
  Могат да участват само професионални журналисти и студентски журналистика.
  Семинарът е безплатен.
  Мат Apuzzo, разследващ журналист във Вашингтонското бюро на Associated Press, ще предлага идеи за как да замисляме и да изпълняваме бизнес разследвания.
 • НОВО: Конкурс за къс разказ, посветен на Пловдив
  Краен срок: 28 октомври 2011 г.
  Конкурсът е явен и е без възрастови ограничения за кандидатите.
  Всеки кандидат може да представи само по един разказ. Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят творбите си най-късно до 28 октомври 2011 г. на адрес: Пловдив 4000, ул. „Цанко Лавренов“ № 10, или на електронна поща: nts2
 • НОВО: Студентски конкурс „Най-добра бизнес идея за стартираща фирма – 2011?
  Краен срок: 21 октомври 2011 г.
  За поредна година център по предприемачество ПЛОВДИВ обявява конкурс за студенти от висшите училища в Южен централен район „НАЙ-ДОБРА БИЗНЕС ИДЕЯ ЗА СТАРТИРАЩА ФИРМА – 2011? с награден фонд 1400 лева. Ще бъдат раздадени три награди и награда за любимец на публиката.
  Конкурсът се състои от две части:
  1. Разработване на бизнес план за осъществяване на идеята за бизнес, който студентите предават на хартиен и електронен носител за оценка от комисията не по-късно от 21 октомври (петък) 2011 г.
  2. Представяне на бизнес идеята и плана пред комисия и колеги-студенти в Аулата на Технически университет (с помощта на презентация на MSPowerPoint или друга подобна програма), което ще се състои на 25 октомври (вторник) 2011 г.
  Публиката също има право на глас – всеки от присъстващите ще оценява младите предприемачи в таблица за оценка и събралият най-много точки ще получи наградата за любимец на публиката „Най-убедителен млад предприемач – 2011?.
 • НОВО: Национален ученически конкурс за рождественска поезия и проза
  Краен срок: 12 декември 2011 г.
  Целта на конкурса е да поощрява и утвърждава интереса на учениците към литературата и Православието и да стимулира тяхната творческа изява, любовта им към изкуството, към Бога и православната вяра.
  В конкурса могат да участват ученици от 1-ви до 12 клас, в три възрастови групи, от всички училища, школи и извънучилищни звена в страната.
  Участниците ще се състезават в два раздела – поезия и проза (есе или разказ). Всеки участник може да се представи и в двата раздела с по две произведения.
  Инициатори на тази първа по рода си проява са Сливенската митрополия, Община Бургас, православният храм "Света Богородица" и общинският детски комплекс в града.
  Крайният срок за получаване на творбите е 12 декември 2011 г., на имейл адрес: odk_bourgas
 • НОВО: Конкурс на НЧ "Добри Войников 1856" за есе и рисунка
  Краен срок: 1 ноември 2011 г.
  По повод на 155 годишнината от основаването на читалището, което ще премине под надслов "155 години храм на духовността", обявяваме Национален младежки конкурс в две направления:
  – есе на тема "Що значи да си достоен българин през 21 век";
  – рисунка по темата на конкурса.
  Състезанието ще се проведе в две възрастови категории – от 14 г. до 18 г. и от 19 г. до 24 г.
  Компетентно жури в двете направления ще оцени работите на участниците, а наградите ще бъдат обявени на 08.11.2011 г. в навечерието на тържествата, организирани по повод на годишнината.
  Телефон за контакти 054/ 87 55 86- Десислава Златева.
 • НОВО: Конкурс за участие на роми в програма за кандидат-студентска подготовка – 2011/2012 г.
  Краен срок: 31 октомври 2011 г.
  Подготовката на кандидатите ще бъде организирана по места от Ромска студентска организация “ Студентско общество за развитие на междуетническия диалог (СОРМД), като организацията си запазва правото на селекция на кандидатите.
  Кампанията е насочена само към кандидат – студенти, които ще кандидатстват в държавни висши учебни заведения.
  СОРМД окуражава всеки завършил или завършващ средното си образование младеж, желаещ да продължи своето образование, да се възползва от предоставената от нас възможност.
Advertisements
Категории:Uncategorized
 1. Все още няма коментари.
 1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: