Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Стипендии Кокалис, Възможност за обучение в Harvard’s John F. Kennedy School
  Краен срок за кандидатстване в Harvard Kennedy School: 2 декември 2011 г.
  Краен срок за кандидатстване за Стипендии Кокалис: 6 януари 2012 г.
  Програмата Кокалис се стреми да осигури стипендии за обещаващ лидери и държавни ръководители от региона. Право да кандидатстват за стипендия Кокалис имат граждани на Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Гърция, Унгария, Косово, Бивша югославска република Македония, Молдова, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словения и Турция, за следните магистърски степени в училището „ Джон Ф. Кенеди” на Харвардския университет:
  – Магистър по публична политика (MPP)
  – Магистър по публична администрация (MPA2)
  – Магистър по публична администрация в международно развитие (MPA / ID)
  – Магистър по публична администрация / в средата на кариерата (MC / MPA)
 • НОВО: Конкурс за статия "Обясни науката"
  Краен срок: 15 януари 2012 г.
  Списание „Българска наука” и Рийдър ООД обявяват конкурс с първа награда: Kindle – най-ново поколение четец.
  Участници в този конкурс могат да бъдат лица от всички възрасти и упражняващи всякакви професии. Малолетни и непълнолетни следва да представят материалите си при условията на Закона за лицата и семейството и Семейния кодекс, т.е. тяхното участие трябва да бъде със съгласието на родител.
  – Обем до 30 машинописни стр. (допуска се известно надвишаване при необходимост);
  – Тематика – избрана от автора изцяло съобразно компетентността, специалността и знанията му;
  – Изискване за популярност – статията следва да излага и обяснява избраната тема или въпрос, съчетавайки научно ниво и обоснованост с популярност и достъпност на изложението за широк кръг читатели – неспециалисти в съответната област; Това не изключва засягане на спорна и полемична за темата проблематика и представяне на различните, в т.ч. и противоречиви тенденции в областта.
  – Необходимите изображения следва да бъдат публикувани с посочване на източника; ако авторът на материала не е и автор на изображенията;
  – Материалът следва да е изготвен при съблюдаване на авторските и сродни права; авторът носи отговорност за съблюдаването на последните;
  – Участниците не са ограничени от условия и могат да бъдат ученици, студенти и хора от всяка професия или позиция.
  – Допълнителни условия – Всички права запазени „Българска Наука”
  – Изборът на победител се извършва от Сдружение „Форум „Наука”
  – Броят на участниците е без ограничения, върху една статия може да работи екип, а може и да е създаден от едно лице. Юридически лица не се допускат. Отношенията между авторите, членове на екипи, се уреждат между тях.
  Всички статии, с нежелано съдържание, а именно – призоваващи към нарушаване на действащото законодателство, с расистки характер, с остър политически характер (призиви на действащи партии и групировки), с подбуди към престъпления, дискриминация, лично или обществено опасни действия, съдържащи реклама или порнография, няма да се приемат и участниците, които са ги изпратили, ще бъдат дисквалифицирани.
  Изпращайте своите материали и запитвания на имейл admin
 • НОВО: ПОКАНА ЗА ДОКЛАДИ: Международна конференция „Нови перспективи пред научното образование”, Флоренция, Италия, 8 – 9 март 2012 г.
  Краен срок: 14 ноември 2011 г.
  Международната конференция „Нови перспективи пред научното образование” ще се проведе във Флоренция, Италия в периода 8 – 9 март 2012 г. Целта на конференцията е да насърчи споделянето на добри практики и международното сътрудничество в сферата на иновациите в научното образование. Конференцията също така предлага отлична възможност за представяне на завършени или текущи проекти в научната сфера.
  Поканата за доклади е отправена към учители и експерти от областта на научното образование, както и към координаторите на научни проекти и инициативи.
  Бихме искали да ви приканим да представите резюме на доклад, който бихте изнесли по време на конференцията. Резюмето, което следва да бъде написано на английски език и с дължина около 300 думи, изпратете по e-mail към science не по-късно от 14 ноември 2011 г.
  Важни дати:
  – 14 ноември 2011 г.: Краен срок за изпращане на резюметата
  – 9 декември 2011 г.: Съобщаване на резултатите – допускане / отказ
  – 9 януари 2012 г.: Краен срок за предаване на докладите
  – 9 януари 2012 г.: Краен срок за регистрация на лекторите
  – 8 – 9 март 2012 г.: Дати на конференцията
  Конференцията „Нови перспективи пред научното образование” ще предостави три възможности за презентиране: устна и постерна презентация (чрез лично физическо присъствие) и виртуална презентация (за онези лектори, които не могат да вземат лично участие).
  Публикация с ISBN ще компилира всички доклади представени по време на конференцията.
 • НОВО: Покана към училища по проект „Не се страхувам"
  Краен срок: 30 октомври 2011 г.
  Във връзка със следващия етап на проект „Не се страхувам”, подкрепен в рамките на програма Обучение през целия живот (KA1 Политика Сътрудничество и Иновации) – предстои събиране и обсъждане на различни ситуации на насилие, възникващи в училище. Те могат да бъдат ситуации както на физически, така и на психологически тормоз.
  Отправяме покана към всички училища, които могат да споделят възникнала ситуация на тормоз, да го направят, като използват изготвената за целта форма. Представените ситуационни анализи ще бъдат преведени и публикувани на портала на проекта, а участниците ще имат възможност да се присъединят към онлайн обсъждания на ситуационни анализи от всички страни, включени в проекта, и да се сдобият със Стратегията за превенция и борба с училищното насилие, която ще бъде изработена следващата година.
 • НОВО: Конкурс „Жени и вино, вино и жени"
  Краен срок: 5 февруари 2012 г.
  Фондация "Буквите" обявява, за девети пореден път, този път още при кипването на младото вино, своя ежегоден международен конкурс по случай Свети Валентин/Трифон Зарезан, вземайки за заглавие незабравимите думи на поета – "Жени и вино, вино и жени".
  Официални езици на конкурса:
  – Български
  – Руски
  – Македонски
  – Сръбски
  Голямата награда в конкурса – стихосбирка (64-80 стр.) на победителя в конкурса.
  Обявава се и допълнителна награда „Жаден Пегас" за хумористичен поглед към темата.
  Предложения се приемат на адрес:
  vino
  Големина на произведенията: до две машинописни страници. Може да се участва с максимум до три произведения.
  Произведенията не трябва да бъдат публикувани до обявяване на резултатите от конкурса, включително и в литературни сайтове и блогове.
 • НОВО: ИПИ обяви четвъртия за 2011 година конкурс за стажанти
  Краен срок: 23 октомври 2011 г.
  Кандидатите трябва да изпратят есе на ЕДНА от следните теми:
  1. Каква е ролята на синдикатите на пазара на труда?
  2. Трябва ли да се приватизира БДЖ?
  3. Рационални ли са хората?
  Обемът на есетата трябва да бъде между 500 и 1 200 думи, а текстовете да са форматирани по следния начин:
  – Шрифт – Times New Roman, 12
  – Междуредие – един ред
  Есетата, заедно с автобиография на български език и два параграфа мотивация защо искате да сте стажанти в ИПИ, изпращайте до 23 октомври 2011 година на адрес zornitsa на вниманието на Зорница Славова.
  Одобрените кандидати ще бъдат уведомени по електронната поща и поканени на интервю.
  Интервютата ще се провеждат в периода 25-28 октомври.
 • НОВО: Конкурс за млад мениджър 2011
  Краен срок: 15 декември 2011 г.
  Фондация "Еврика" съвместно с Асоциация на индустриалния капитал в България организират ежегоден конкурс за наградата "Еврика" за млад мениджър.
  Наградата ще получи този млад мениджър на възраст до 35 години, който е успял да постигне значими успехи през годината и е показал видими способности за самоусъвършенстване и развитие.
  Кандидатите могат да бъдат предложени от своите фирми, от редакции, обществени организации или сами да заявят участието си.
 • НОВО: Конкурс за млад изобретател 2011
  Краен срок: 10 декември 2011 г.
  Фондация "Еврика", Национално патентно ведомство и Съюз на изобретателите в България организират ежегоден конкурс за наградата "Еврика" за млад изобретател.
  Право на участие в конкурса имат български граждани, които не са навършили 35 години към датата на подаване на заявката за патент и не са навършили 39 години към 31 декември на годината, за която се присъжда наградата. Те следва да представят свои изобретения и/или изобретения, в които са съавтори с принос по-голям от 50%. Представянето става чрез заявка, подробна автобиография, анотация и защитни документи от България или от чужбина, издадени през последната година и в период от 3 години, предхождащи присъждането на наградата.
 • НОВО: Конкурс за млад фермер 2011
  Краен срок: 10 декември 2011 г.
  Фондация "Еврика" съвместно с Асоциация на земеделските производители в България и редакцията на в. "Гласът на фермера" организират ежегоден конкурс за наградата "Еврика"за млад фермер.
  Право на участие в конкурса имат български граждани, които не са навършили 35 години към 31 декември в годината, за която се присъжда наградата.
 • НОВО: Стажантска програма на “Българска мрежа на Глобалния договор на ООН”
  Краен срок: 21 октомври 2011 г.
  “Българска мрежа на Глобалния договор на ООН” стартира целогодишна стажантска програма за две позиции:
  1. ПР и връзки с медиите;
  2. Преводач-редактор.
  Стажовете ще бъдат с продължителност 2 месеца, съобразени с учебната програма на избраните кандидати. Първите двама избрани стажанти започват от 1-ви ноември до 31-ви декември, като следващите застъпват последните 2 седмици стаж от периода на предходните.
 • НОВО: Програма „Общностни решения” 2012
  Краен срок: 7 ноември 2011 г.
  Програма „Общностни решения” е изцяло финансирана професионална програма за развитие за най-ярките лидери на общностите. Избрани кандидати ще участват в четиримесечен стаж в САЩ в местна неправителствена организация или правителствена агенция; структурирано виртуалното обучение и работа в мрежа чрез IREX Leadership институт, както и проектиране и изпълнение на последващи проекти в родните им страни.
  Приемат се кандидати от България, работещи в областта на прозрачността и отчетността.
 • НОВО: Покана за проекти "Половите аспекти в кариерните структури и кариерното развитие"
  Краен срок: 12 януари 2012 г.
  Ще бъдат подпомагани дейности за подкрепа на изследователските политики – научен обмен, мрежи, конференции, трaнснационален достъп до инфраструктура и други.
  Предложенията трябва да бъдат фокусирани върху аспектите на кариерното развитие, свързани с пола. По поканата могат да кандидатстват юридически лица, намиращи се на територията на държава – членка на Европейския съюз, или на асоциирана страна.
  Ще бъдат финансирани дългосрочни изследвания, в които са включени наблюдения върху всички етапи на кариерното развитие.
  Те могат да включват:
  – различия по отношение на публикации, покани за конференции, финансиране, обучение
  – влиянието върху кариерата на работния баланс и семейното положение
  – нетрадиционно кариерно развитие
  – бъдещите кариерни перспективи предвид националните изследователски системи.
  Проектите трябва да са с продължителност до една година.
  Източник: http://www.dnevnik.bg/evropa
 • НОВО: Покана по програма "Идеи" към Седма рамкова програма
  Краен срок: 8 ноември 2011 г.
  Целта на настоящата покана е да се предостави финансиране за доказване на концепцията и определяне на пътя за развитие за идеи, финансирани от Европейския съвет за научни изследвания. Средствата от настоящата покана ще бъдат дадени на бенефициента, за да подготви пакет, който да представи на потенциални инвеститори.
  По този начин идеите, финансирани от Съвета, ще бъдат доведени до етап, на който да могат да се определят възможностите за пазарната им реализация.
  По поканата могат да кандидатстват изследователи, участвали в проекти на Европейския съвет за научни изследвания. Проектите трябва да са в процес на изпълнение или да са завършили преди не повече от 12 месеца от публикуването на настоящата покана (март 2011 г.)
  Източник: http://www.dnevnik.bg/evropa
 • НОВО: Грантове на Фондация „Хенри Мур”
  Краен срок: 16 ноември 2011 г.
  Могат да кандидатстват организации и и физически лица, чийто основен фокус е изкуството на скулптурата и нейното опазване.
  Грант: От 5 000 паунда до 30 000 паунда годишно.
  Има 6 категории, в които може да се кандидатства за безвъзмездна помощ:
  – Нови проекти;
  – Колекции;
  – Дългосрочни изследвания и развитие;
  – Подкрепа за артисти: резиденции или стипендии;
  – Конференции, лекции и публикации;
  – Пост-докторантски изследвания стипендии.
 • НОВО: Стипендия на името на Jean-Claude Reynal за млад художник за обучение в чужбина
  Краен срок: 15 ноември 2011 г.
  Фондация "Jean-Claude Reynal", под егидата на Фондацията на Франция, в сътрудничество с Училището за изящни изкуства в Бордо, предлага безвъзмездна годишна помощ от 10 000 евро, за да даде възможност на млад художник, който работи директно върху хартия, да пътува до страната на неговия / нейния избор за период от максимум 6 месеца.
  Могат да кандидатстват художници на възраст между 20 и 30 години и които са имали художествена практика на хартия за най-малко две години.
 • НОВО: Награди за въздействие на STARS
  Краен срок: 7 ноември 2011 г.
  STARS Impact Awards идентифицират и подкрепят на местни организации, които постигат високи резултати в предоставянето на услуги за деца в неравностойно положение и които представят ефективни управленски практики.
  Могат да кандидатстват НПО в цяла Африка, Близкия Изток, Азия и Тихоокеанския регион.
  Грантове: 6 безвъзмездни гранта от 100 000 щ.д., 8 безвъзмездни гранта от 15 000 щ.д. до 60 000 щ.д.
 • НОВО: Фотоконкурс на Development Gateway: Овластяване на хората и намиране на решения
  Краен срок: 18 ноември 2011 г.
  Порталът за развитие кани фотографи от цял свят да представят свои творби заедно с историите на хора от развиващите се страни, които работят, за да градят по-добър свят. Могат да кандидатстват всички фотографи на възраст най-малко 13 години.
  Награда: 500 щ.д.
 • НОВО: Конкурс за плакат на IFEX: Международен ден за слагане край на безнаказаността 2011
  Краен срок: 4 ноември 2011 г.
  Международният обмен за свобода на изразяването (International Freedom of Expression Exchange – IFEX) обявиха конкурс за плакат.
  Може да участва всеки.
  Награда: Първа награда – 500 щ.д., втора награда – 250 щ.д., трета награда – 100 щ.д.
 • НОВО: Международен хуманитарна награда на ARRL 2011
  Краен срок: 31 декември 2011 г.
  Това е годишна награда, инициирана от ARRL, която отличава радиолюбители, които са помогнали на други във време на криза.
  Могат да кандидатстват всички любители, които са използвали Amateur Radio като медиум, за да работят за благосъстоянието на хората и насърчаване на международното разбирателство и мир.
 • НОВО: Стипендия за журналисти на "Дойче Веле" в Бон, Германия
  Краен срок: 31 октомври 2011 г.
  Могат да кандидатстват журналисти със силни езикови способности. Стипендията е за 18-месечен стаж на журналисти в медийни организацици в Бон, Германия.
  Кандидатите трябва:
  – да владеят перфектно арабски, руски, китайски, Kiswahili, испански, португалски, пущу, дари, урду или английски език, както и добри работни познания по немски език (езиков сертификат Goethe-Zertifikat B2 или TestDaF ниво TDN3 или DSH1);
  – висше образование или професионално обучение или сравнима квалификация чрез обучение и професионален опит;
  – практически опит в работата като журналист на свободна практика и др.
Advertisements
Категории:Uncategorized
 1. Все още няма коментари.
 1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: