Архив

Archive for ноември, 2011

166 са новооткритите ХИВ-позитивни лица към средата на месец ноември 2011 година


Министерство на здравеопазването осигурява съвременно лечение за пациентите с ХИВ/СПИН в България

По данни на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН към Министерството на здравеопазването към 13 ноември 2011 г. в България са регистрирани общо 1 438 ХИВ-позитивни лица. Броят на новорегистрираните ХИВ позитивни от началото на 2011 г. е 166 лица. Разпределението по пол сочи 135 мъже и 31 жени, т.е. броят на новорегистрираните мъже е почти 4 пъти по-голям от броя на новорегистрираните жени.

Анализът на данните по възраст показва, че се инфектират лица в много широки възрастови граници – между 17 и 80 години. За сравнение, долната възрастова граница през 2010 г. бе критично понижена до 15 години Тази година за първи път има тенденция за намаляване на броя на новоинфектираните млади хора до 29 години. Данните показват, че 38% (или 63 лица) от новорегистрираните с ХИВ през тази година са млади хора на възраст между 17-29 години. За сравнение през 2010 г. младите хора в тази възрастова група бяха 55% от новорегистрираните серопозитивни лица. През 2011 г. се наблюдава увеличение с 14% на броя на новорегистрираните ХИВ-позитивни лица във възрастовата група 30-49 години.

През отчетния период са регистрирани и 6 бременни носителки на вируса и 2 ХИВ-позитивни деца, родени от ХИВ-позитивни майки. Изключително важно е всички бременни жени да се изследват за ХИВ в първия и третия триместър от бременността, за да се установи техният статус. Министерство на здравеопазването осигурява безплатна антиретровирусна профилактика за предпазване предаването на вируса от ХИВ-позитивна майка на нейното дете. Такава навременна и качествена профилактика помага след раждането детето да остане здраво в над 98% от случаите.

Според пътя на предаване на инфекцията и през тази година се очертават две особено уязвими групи – приблизително 34% (56 лица) от новорегистрираните през 2011 г. са инжекционно употребяващи наркотици и 26% (43 лица) са мъже, които имат сексуални контакти с мъже. Докато при лицата, които употребяват инжекционно наркотици няма съществена промяна, то при гей общността се наблюдава тенденция на увеличение с повече от 6 % на броя на новорегистрираните лица.

Приблизително 60% от новорегистрираните случаи са открити благодарение на дейността на Кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС) и неправителствените организации под-получатели на средства от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

Данните показват, че към края на октомври 2011 г. в КАБКИС и НПО са се изследвали общо 59 837 лица, като над 60 % от тях са млади хора на възраст до 29 години. В КАБКИС над 70% са споделили, че са имали рисково сексуално поведение.

Най-много случаи на ХИВ-позитивни лица за 2011 г. са регистрирани в София – град – 72 лица и регионите на Пловдив- 27 лица ; Варна – 12 лица и Пазарджик – 11 лица.

Съвременната антиретровирусна терапия е достъпна за всички, които се нуждаят от лечение и се осъществява в 5 сектора, които са разкрити към Инфекциозните клиники в градовете София, Пловдив, Варна и Плевен.

Към 31.10.2011 г. броят на хората живеещи с ХИВ/СПИН, които се наблюдават е общо 705, от тях 432 лица получават антиретровирусна терапия. Данните показват, че 70% от новорегистрираните през последните 5 години се регистрират в секторите за лечение в първите 3 месеца след установяването на ХИВ статуса. Антиретровируаната терапия се осигурява от бюджета на Министерство на здравеопазването, като през 2011 г. бяха доставени общо 21 медикамента на стойност 7.9 милиона лева. За осигуряване на непрекъснатост на терапията със средстава на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария бе създаден резерв от медикаменти на стойност около 1 милион лева. Като сериозно постижение на прилагането на антиретровирусна терапия може да се посочи удължаването на живота на пациентите. Данните показват, че близо 70% от започналите терапия преди 10 години продължават и днес своето лечение. Благодарение на терапията се наблюдава подобряване на имунния статус на пациентите, което е предпоставка за подобряване на качеството на живота на хората живеещи с ХИВ и вторична превенция на предаването на вируса.

Категории:Uncategorized

Известни градове снимани от самолет


Cities_from_the_plane (1).pps

Категории:Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


o НОВО: Конкурс за статия "Обясни науката"
Краен срок: 15 януари 2012 г.
Списание „Българска наука” и "Рийдър" ООД обявяват Конкурс за научно-популярна статия, посветена на избран от автора актуален научен въпрос или тема от всички области на науката и техниката.
Участници в този конкурс могат да бъдат лица от всички възрасти и упражняващи всякакви професии. Малолетни и непълнолетни следва да представят материалите си при условията на Закона за лицата и семейството и Семейния кодекс, т.е. тяхното участие трябва да бъде със съгласието на родител.
– Обем до 30 машинописни стр. (допуска се известно надвишаване при необходимост);
– Тематика – избрана от автора изцяло съобразно компетентността, специалността и знанията му;
– Изискване за популярност – статията следва да излага и обяснява избраната тема или въпрос, съчетавайки научно ниво и обоснованост с популярност и достъпност на изложението за широк кръг читатели – неспециалисти в съответната област.
Изпращайте своите материали и запитвания на имейл admin

o НОВО: Покана за кандидатстване за 2015 г. "Европейска столица на младежта"
Краен срок: 1 май 2012 г.
Всички общини в държавите-членки на Европейския съюз и / или на Съвета на Европа са поканени да кандидатстват. Европейска столица на младежта е титла, която се предоставя на един европейски град за една година. Титлата на Европейска младежка столица дава шанс на европейските градове да представят многостранна програма с продължителност над една година, в която се подчертава богатството, разнообразието и общите характеристики на европейския подход към поколенията, както и овластяването на младите хора в целия континент.

o НОВО: Летни стипендии на Draper Hills в рамките на Програма за демокрация и развитие
Краен срок: 12 декември 2011 г.
Програмата обединява група от 25-30 практици в средата на кариерата си в областта на правото, управлението, частния бизнес, гражданското общество и международно развитие от страните в преход. Тази програма за обучение е уникален форум за бъдещи лидери, за да се свържат, обменят опит и получат академична подготовка, за да обогатят своите знания и напреднат в работата си. За три седмици през лятото стипендиантите участват в академични семинари, в които разискват теорията и практиката на демокрацията, развитието и върховенството на закона.
Може да кандидатства всеки, който работи активно в областта на демокрацията, развитието и върховенството на закона.

o НОВО: Стипендиантска програма на Дейвис Център 2012/2013
Краен срок: 9 януари 2012 г.
Стипендиантската програма на Дейвис център обединява учени в ранни и по-късни етапи в кариерата им, за да обсъдят обща тема, която обхваща социалните и хуманитарните науки.
Могат да кандидатстват граждани на всички страни и гражданите на Русия, Източна Европа, Централна Азия и Кавказ.
Стипендия: От 26 000 до 46 000 щ.д.

o НОВО: Стипендии на Black Sea Link
Краен срок: 15 януари 2012 г.
Black Sea Link предлага изследователски стипендии за млади, талантливи учени в хуманитарните и социални науки.
Могат да кандидатстват млади учени от хуманитарните и социалните науки от региона на Черно море.

o НОВО: Стипендии IDEX
Краен срок: 15 януари 2012 г.
Стипендианти трябва да са готови да работят в общностите с ниски доходи в развиващите се страни (Индия или Гана) и трябва да покажат практически умения, изграждане на отношения, културна чувствителност и лидерски потенциал, за да повлияят върху климата чрез прилагане на пазарно-ориентирани решения за създаване на социално въздействие.
Могат да кандидатстват всички, които притежават бакалавърска степен или по-висока и са над 21-годишна възраст.

o НОВО: Стажантска програма за журналисти на Ройтерс
Краен срок: 31 декември 2011 г.
Искате ли да пишете по най-големите новини на деня? Очаровани ли сте от финансовите пазари и икономическите колебания? Thomson Reuters предлага възможност за кариера в областта на журналистиката с най-голямата в света международна мултимедийна информационна агенция със 160 години опит и завидна репутация за бързина, точност и влияние на пазара.
Могат да кандидатстват журналисти в началото на кариерата си, финансови специалисти в последен курс на обучението си или наскоро завършили журналистика, икономика, бизнес или филология.
Място на провеждане: Офисите на Thomson Reuters в Лондон, Ню Йорк и Сингапур.

o НОВО: Фотографски конкурс “Лидерство” на името на BergHind Joseph
Краен срок: 16 декември 2011 г.
Могат да участват фотографи от Европа и Великобритания.
Награда: 1-во място: 500 паунда, 2-ро място: 250 паунда, 3-т място: 100 паунда

o НОВО: Конкурс за студентски проект International Velux Award 2012
Краен срок: 1 март 2012 г.
Тема: „Светлината на утрешния ден" (Light of Tomorrow) – концептуален проект, изследващ присъствието на естествената дневна светлина в обкръжаващата ни архитектурна среда.
Участници: студенти по архитектура от цял свят, записани за учебната 2011/2012 година – индивидуално или екипно участие с проекти, изработени през учебните 2010/2011 и/или 2011/2012 години. За участие в конкурса е необходимо ръководство и референция от преподавател в университет по архитектура.

o НОВО: Конкурс "Това е моето минало" 2012
Краен срок: 1 май 2012 г.
Институт за изследване на близкото минало обяви конкурс за биографични разкази, спомени, автентични дневници и документи (лични и/или на починали близки) от периода 1944 – 1989 г.
Ще бъдат присъдени от 6 до 8 награди по 1000 лв.
Институтът откупува и фотографии с историческа стойност от 40-те, 50-те и 60-те години. Премия за една фотография до 50 лв. в зависимост от историческата стойност.
Материалите по конкурса могат да се изпращат в разпечатан и по възможност в електронен вид до 1 май 2012 г. на следните адреси:
Институт за изследване на близкото минало София 1000, пощенска кутия 1319
или на
minaloto

o НОВО: Стипендии за летни училища в Чехия и Гърция
Краен срок: 31 януари 2012 г.
Aмериканската неправителствена организация The Fund for American Studies (TFAS) отпуска стипендии за летни училища по политика и икономика в Прага (Чехия) и Крит (Гърция). Всички завършили летните програми на TFAS получават кредити от университета Джорджтаун.

o НОВО: Литературен конкурс на тема: “Читалищата – извор на мъдрост и духовна светлина” за написване на стихотворение и есе
Краен срок: 31 март 2012 г.
По случай 90-годишния юбилей от създаването на Народно читалище “Св. Св. Кирил и Методий – 1922” – гр. София, кв. Модерно предградие обяви литературен конкурс на тема: “Читалищата – извор на мъдрост и духовна светлина” за написване на стихотворение и есе.
В конкурса могат да участват ученици от 8 до 12 клас и възрастни без ограничение на възрастта.
Всеки участник може да изпрати три стихотворения или две есета.

o НОВО: Конкурс за рисунка и есе „Какво знам за Антарктида”
Краен срок: 31 януари 2012 г.
Конкурс за рисунка и есе „Какво знам за Антарктида” обяви образователният портал Академика БГ съвместно с Българския антарктически институт.
Конкурсът ще се проведе в две категории – до 8 клас и от 8 до 12 клас. Децата до 8 клас участват с рисунки, а от 8 до 12 клас пишат есе. Специално жури ще излъчи по трима победители в двете категории, за които ще има специални награди.
Конкурсът има за цел да обогати познанията на децата за Ледения континент и да популяризира българския научен принос в антарктическите изследвания.
Рисунките очакваме на адрес: София 1202, ул. „Поп Богомил“ 23.
Есетата трябва да се изпращат на мейл: antarctica

Категории:Uncategorized

Презерватирай се с „Love.net”


Във връзка с отбелязването на Световния ден за борба срещу СПИН – 1 декември 2011 г., клуб „Връстници обучават връстници” към БЧК Шумен кани местната общност на безплатна прожекция на филма „Love.net”, която ще се състои на 1 декември от 20.00 часа в кино „Херсон” – гр. Шумен. По-рано през деня млади доброволци на БЧК Шумен ще разпространяват сред граждани презервативи и антиСПИН флеари. Пред кино „Херсон” ще бъде издигната червена пандела от балони – символ за съпричастност към заразените с вируса ХИВ по света.

Събитието е част от националната антиСПИН кампания под мото „Презерватирай се”, организирана за осма поредна година от Програма «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН» към Министерство на здравеопазването, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария в партньорство с неправителствени организации, РЗИ, общини и медии. Кампанията ще протече в три ключови етапа, свързани със Световния ден за борба срещу СПИН – 1 декември, Деня на влюбените – 14 февруари и Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН, който се отбелязва в третата неделя на месец май.

Тази година кампанията е насочена към популяризиране на безрисковото сексуално поведение, употребата на презервативи, както и към толерантното отношение към хората, живеещи с ХИВ/СПИН. Мотото на кампанията е отново «Презерватирай се!», като по този начин се опитваме да провокираме и да напомним, че постоянната и правилна употреба на презервативи е ефективен начин за предпазване от ХИВ и други сексуално преносими инфекции.

Данните за разпространението на ХИВ инфекцията по света са все така алармиращи. Според последни изчисления на Програмата на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS) 33.3 милиона души живеят с ХИВ към края на 2010 г., а между 25–33 милиона души са починали от болести, свързани с ХИВ инфекция. Около 7 100 души се инфектират ежедневно с вируса на имунната недостатъчност. Най-бързо епидемията се разраства в Източна Европа, Централна Азия и Северна Африка. Половите неравенства са измежду главните пречки пред адекватния отговор на ХИВ/СПИН. 26% от новоинфектираните лица в глобален план са момичета на възраст 15-24 години – вирусът на СПИН е основната причина за смъртта на много млади жени в репродуктивна възраст.

plakat_HIV (2).jpg

Категории:Uncategorized

Европейски замъци


EUROPEAN_CASTLES.pps

Категории:Uncategorized

new vacancy


An Open EVS Call

Description: The Youth center creACTive Kavadarci is a place for young people from 13 – 20 years old. We provide non-formal education and organize various events and everyday activities such as: outdoor and indoor…

Check online for more details: http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=an-open-evs-call

Association Georgian Youth for Europe

Description: Association "Georgian Youth for Europe" searching candidates for 1st February 2012 Deadline -Long (6-12month) and Short term (1month) Projects. For more information, please visit: http://ec.europa.e

Check online for more details: http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=association-georgian-youth-for-europe

4 EVS Kennenlernen Seminar

Description: Das 4. EVS Kennenlernen Seminar findet am 25.-26. November 2011 im IJP (Internationales Jugendprojektehaus) in Oldenburg statt. Alle Kandidaten, die an EVS/ Freiwilligendienst im Ausland haben, sol…

Check online for more details: http://www.youthnetworks.eu/ShowEvent.aspx?Event=4-evs-kennenlernen-seminar

DEN NA OTVORENI VRATI ORGANIZIRA ZA BYDEЩITE SI STUDENTI I TEHNITE RODITELI VTU „SV. SV. KIRIL I METODIJ”.

Tretiiat pored otvoren den e v sybota i postavia nachaloto na kandidatstudentskata kampaniia za 2012/2013 g.

Deniat na otvorenite vrati shte byde oficialno otkrit v aulata na universiteta v 11:00 ch. ot rektora prof. Plamen Legkostup. Togava zapochva prezentaciiata na vissheto uchilishte s filmi i klipove za vsichki fakulteti.

Sled obshtoto predstaviane mladite hora shte mogat da nauchat vsichko, koeto gi interesuva za fakultetite i specialnostite. Щe imat vyzmozhnost da razgledat celiia universitet, kabinetite, laboratoriite, zalite, kydeto se provezhdat lekciite, da vliazat v muzeia i v magazina za suveniri, kakto i v sportnata zala.

Togava te shte nauchat vsichko za vyzmozhnite kandidatstudentski kursove, podrobnosti za podavaneto na dokumenti i shte se zapoznaiat s niakoi ot bydeshtite si prepodavateli, ako pozhelaiat. Bydeshtite kandidat-visshisti shte mogat da razgledat i studentskite obshtezhitiia, za da vidiat na miasto kakvi sa materialno-bitovite usloviia v tiah.

Okolo 70 sa specialnostite, izmezhdu koito shte mogat da izbirat momchetata i momichetata, koito iskat da kandidatstvat vyv Velikotyrnovskiia universitet. Ot niakolko godini vissheto uchilishte poddyrzha politikata, che vhodyt na universiteta triabva da e shiroko otvoren za smetka na izhoda, zatova bydeshtite pyrvokursnici mogat da kandidatstvat s izpiti, s testove, s ocenkite si ot dyrzhavnite zrelostni izpiti.

Eurodesk BG014

Sdrugenie "Mladegka tolerantnost"

5100 G.Orjahovitza

Bulgaria

Violeta Panova tolerance

• The European Youth Forum has launched a call for the European Youth Capital 2015!

• The European Youth Capital is a title granted by the European Youth Forum to a European city for a period of one year, during which it is given the chance to showcase its youth-related cultural, social, political and economic life and development.

• All municipalities in Member States of the European Union and/or the Council of Europe are invited to apply.

• The title of European Youth Capital gives European cities the chance to present a multi-faceted programme over one year, which highlights the wealth, diversity and common characteristics of Europe’s intergenerational approach, and the empowerment of young people throughout the continent.

• The current European Youth Capital is Antwerp (Belgium), in 2012 will be Braga (Portugal), in 2013 will be Maribor (Slovenia) and in 2014 will be Thessaloniki (Greece).

Deadline: 1 May 2012

• For more information:

http://www.youthforum.org/CAPITAL/images/stories/0992-11_EYC_2015_Call.pdf

• The deadlines for the 2012 European Research Council (ERC) Advanced Grants are the follow:

• Advanced Grant for Physical Sciences and Engineering 16 February 2012

• Advanced Grant for Life Sciences 14 March 2012

• Advanced Grant for Social Sciences and Humanities 11 April 2012

• The Eurodesk database (EU00100000408) will be updated accordingly.

PACT Zollverein residency programme

• From August to December 2012, Pact Zollverein is offering residencies to professional artists from Germany and abroad who work in the areas of dance, performance, media arts or music.

• Residencies provide rehearsal space as well as various kinds of production support, such as dramaturgy, technical assistance, project management as well as press and publicity.

• Deadline for application is 12 December 2011

• Further information can be found on: http://pact-zollverein.de/en/artists-centre

Категории:Uncategorized

резервата WYOMING, USA


WYOMING Yellowstone & Grandteton XXX2.pps

Категории:Uncategorized
%d блогъра харесват това: