Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


o НОВО: Набиране на проектни предложения по Национална програма за младежта 2011-2015, Подпрограма 1 Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски центрове
Краен срок: 14 ноември 2011 г.
Стартира процедура за набиране на проектни предложения по Национална програма за младежта 2011 – 2015, Подпрограма 1: Развитие на мрежата от Младежки информационно – консултантски центрове (МИКЦ).
Процедурата се обявява за градовете, както следва:
I зона (38 000 лв.) – Видин, Враца, Монтана, Разград, Смолян, Перник, Търговище, Ямбол
II зона (45 000 лв.) – Добрич, Русе, Сливен, Хасково
Предложенията следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Наредба № 4 от 03.09.2011 г. за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности, Национална програма за младежта 2011 – 2015 и Насоките за кандидатстване.
Проектите се подават в Национален център „Европейски младежки програми и инициативи", дирекция „Управление на проекти по национални младежки и други донорски програми", София, 1113, бул. Цариградско шосе № 125, блок 5, ет. 2, ст. 223, по куриер или по пощата на същия адрес.

o НОВО: ВТОРИ конкурс за стихотворение и рисунка “Мой любим Черноморец”
Краен срок: 30 ноември 2011 г.
Сдружение с нестопанска цел “Странджа- партньорска мрежа за развитие” и читалище “Димо Николов” Черноморец организират конкурс за стихотворениe и рисунка на тема "Мой любим Черноморец”.
В конкурса могат да участват ученици от цялaта страна.
За стихотворение: До две авторски стихотворения, не по-дълги от една страница.
За рисунка:
Пълна свобода при избор на формат. По избор- водни бои, темперни бои, пастели, флумастри и др. До две рисунки на участник.
Темата е свързана с празника на града- 6 декември.
Участниците ще бъдат разделени в две възрастови категории:
– първа категория от 7 до 14 години;
– втора категория от 15 до 19 години:
Най- добрите стихотворения и рисунки ще бъдат наградени. Ще бъде организирана специална изложба.
Изпращайте творбите, заедно с трите си имена, възраст, телефон, e-mail, адрес, училище и клас на адрес:
8142 – гр. ЧЕРНОМОРЕЦ, ул.”Феникс” 3А, Димитринка Киримова
ЗА КОНКУРСА ”Мой любим Черноморец”
или на e-mail: kirimovi64
За допълнителна информация:
Организатор- Димитринка Киримова GSM 0887/ 670 565, 0885/ 183 899

o НОВО: Доброволец на годината – 2011
Краен срок: 25 ноември 2011 г.
Фондация "Астика" и Младежка доброволческа мрежа обявяват конкурс "Доброволец на годината"- 2011. Номинации за конкурса може да направите до 24.00 часа на 25 ноември 2011 г.
Номинациите ще бъдат подложени на гласуване от 28 ноември до 2 декември 2011 г. Носителят на приза "Доброволец на годината" и наградените по категории доброволци ще бъдат оповестени официално на 5 декември 2011 г. в Бургас по време на тържествата за второто "Чаено парти за деня на доброволеца" и годишнината от учредяването на Младежката доброволческа мрежа.

o НОВО: Фото Конкурс Chachipe Map
Краен срок: 20 ноември 2011 г.
Фондациите "Отворено общество” и OSA Archivum обявяват Фото Конкурс Chachipe Map. Chachipe означава "истина" или "реалност" на цигански език, също може да означава "право".
Покажете чрез снимки как виждате вашия свят, вашата реалност и това, което вярваме, че е истина.
Могат да кандидатстват всички, снимките следва да са направени от началото на 2005 г. в страните-участнички в Десетилетието на ромското включване 2005-2015: Албания, България, Босна и Херцеговина, Хърватия, Чешката република, Унгария, Македония, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словакия и Испания.
Награди: 3 награди във всяка категория от 1000, 500 и 300 евро.

o НОВО: Напредък на ромското включване чрез изкуство и култура
Краен срок: 31 декември 2012 г.
Програмата на Отворено общество за идкуства и култура работи на пресечната точка на изкуството, културата, човешките права и социалното застъпничество. Програмата се стреми да насърчи критичен размисъл и да катализира социалното действие в някои части на света, където отвореното общество отсъства или е слабо, и където са застрашени културни права на малцинствените групи.
Целта на настоящата покана за предложения е да се подкрепят инициативи, които засилват алтернативни и автономни културни инфраструктури и иновативни инициативи в изкуствата, повишаване на професионалните стандарти на изкуството и насърчаване на реформите в сферата на културната политика.
Допустимите проекти:
Проекти, които имат за цел за насърчаване на културното приобщаване на ромите в Централна и Източна Европа, които отговарят на следните видове дейности:
1. Културни проекти, основани на общностното;
2. Културни събития;
3. Професионално развитие и изграждане на капацитет.
Грантовете обикновено варират между 1000 и 25 000 евро.

o НОВО: Грантове на Фондация Starbucks за организации, фокусирани върху младежта
Краен срок: 1 декември 2011 г.
Фондация Starbucks се интересува в подкрепа на организации, които предоставят на младите хора услуги в разработването на творчески подходи за посрещане на неотложните проблеми в техните общности. Тя подкрепя организации, които:
– Предоставяне на обучение на младите хора да развият необходимите умения и знания за развитие на идеи, идентифициране и оценка на нуждите на общността, създаване на план за действие, изпълнение на плана и оценка на резултатите;
– Изграждане на лидерски капацитет и дългосрочно ангажиране на младите хора,
– Популяризиране на истории за успеха на младите хора чрез различни медии (печат, видео, уеб базирани).
Успешните кандидати за безвъзмездна помощ следва да:
– Доставят услуги на млади хора на възраст 6 – 24 г.
– Ще се отдава предпочитание на организации, които се фокусират върху младите хора във възрастовата група от 12 и повече години, когато те са в състояние да вземат самостоятелни действия.
– Предоставя се възможност да съчетават учене с действие, които подкрепят общностите и глобалното гражданство.
– Предоставят услуги, разпространяват информация, предоставят обучения и/или изграждат мрежи. – Осигуряват възможности за партньорите на Starbucks да се включват в доброволчески инициативи.
Щ се предоставят грантове от 10 000 и 30 000 щ.д.
Допустими организации: Кандидатите извън САЩ трябва да бъдат благотворителни като цел и НПО.

o НОВО: Програма за стипендианти по филантропия на Acumen Fund 2012-2013
Краен срок: 14 ноември 2011 г.
Могат да кандидатстват представители на всички географски райони, сектори, фонове, религии и възрасти.

o НОВО: Стипендии “Наркотици, сигурност и демокрация”
Краен срок: 20 януари 2012 г.
Програмата подкрепя изследвания на организираната престъпност, лекарствена политика, въпросите на управлението и свързаните с тях теми, в социалните науки и свързаните с тях дисциплини.
Могат да кандидатстват докторанти от цял свят.

o НОВО: Стипендии на Youth 4 Youth C:F Change
Краен срок: 9 декември 2011 г.
Използвайте вашата креативност за да подпомогнете една или повече младежки групи в неравностойно положение, от имигранти до хора с увреждания или изоставени.
Участниците следва да са на възраст 18 – 30 години.
Награди: 5 стипендии (по 2 500 евро всяка) и един член на екипа ще може да присъстват на C: F Академия и Срещата на върха 2012.

o НОВО: Европейски училищен конкурс за рекламна кампания
Краен срок: 15 ноември 2011 г.
Училища, заинтересовани в конкурса, трябва да изпратят своите писма за намерения до Европейския съвет на младите земеделски производители (CEJA).
Младите хора на възраст от 14 до 19 години, които посещават селскостопански и горски гимназии, със седалище в Европейския съюз, както и в Сърбия и Хърватия, са поканени да представят своите идеи за кампания за насърчаване на младите хора да станат фермери или да работят в селскостопанския сектор.
Спечелилият екип ще бъде поканен на 3-дневно обучително на пътуване до Брюксел.

o НОВО: Конкурс за дизайн на корица на Европейски дневник 2012-2013
Краен срок: 12 ноември 2011 г.
Могат да кандидатстват всички граждани от всички 27 държави-членки на ЕС.
Корицата не трябва да съдържа текст и трябва да бъде подходяща за разпространение сред младите хора на възраст 16-18 години във всички страни на Европейския съюз. Всеки участник може да представи на няколко кандидатури.
Европейски дневник е публикация, насочена към младите хора от всички 27 страни на Европейския съюз, която обхваща теми като околната среда, потребителски въпроси, отговорна консумация и самия Европейски съюз. Първите трима победители ще получат парични награди.

o НОВО: Конкурс за младежко есе 2011
Краен срок: 14 ноември 2011 г.
Студенти и млади професионалисти в цял свят на възраст от 18 до 30 години са поканени да споделят своите идеи за това как младежта може да помогне за укрепване на демокрацията и на частния сектор в собствените си страни. Есетата трябва да бъдат подадени на английски език, имат между 2000 и 3000 думи, и да бъдат подадени в една от следните категории: демократичните преходи, икономически устойчивото развитие; корупция.

o НОВО: Конкурс за фото-хайга "Сезони" за фотографи, изкушени от словото, и пишещи, изкушени от фотографията
Краен срок: 15 декември 2011 г.
Фотографско общество – Варна, Ви кани на първия в страната ни конкурс за фото-хайга. Предайте специфичния дух на годишните сезони с помощта на фотографията и хайку. Очакваме творбите на всички фотографи, изкушени от словото, както и на всички пишещи, изкушени от фотографията.
Всеки участник има право да изпрати до четири фото-хайги, отразяващи четирите годишни сезона, или само един от тях по свой избор. За участие се приемат и съвместни творби на двама автори.
Изисквания към фотографиите:
– файловете да са във формат jpeg;
– големина – не по-малки от 3000 pix по дългата страна и размер на файла до 5 мб.
– Текстовете могат да бъдат както класическо хайку, така и свободни тристишия; задължително условие е да са вместени вътре във фотографията.
– Начинът и мястото на разполагане на текста, а така също шрифтът и големината му са по преценка на автора.

o НОВО: ФОТОГРАФСКИ КОНКУРС “Отражения на културното наследство във всекидневния живот на София”
Краен срок: 21 ноември 2011 г.
Четири са основните теми, които очакваме да попаднат в обектива на фотографите: Древният град, Зеленият град, Шареният град, Модерният град. Важно е да бъдат пресъздадени духът и атмосферата на София и отразени любимите маршрути, гледки и преживявания на авторите. Идеята на конкурса е да се потърси мястото на културното наследство в неговия ежедневен контекст, как то е социализирано във всекидневието на хората.
Фотографският конкурс, подкрепен от Столичната програма „Култура“ и реализиран в подкрепа на кандидатурата на София за европейска столица на културата, има за цел да популяризира културното наследство на София чрез снимки, които отразяват неговото богатство и разнообразие.
Наградният фонд е 2000 лв. Най-добрите 20 фотографии ще бъдат представени на специална изложба.
Повече информация за условията на конкурса можете да получите:
Теодора Гандова
ИПОК
тел: 02 491 28 90
моб: 0887 51 62 33
e-mail: teodora
Елена Дикова
Фоторедактор
моб: 0889 777 116
e-mail: elenadikova

o НОВО: Национален конкурс за криминален роман
Краен срок: 1 декември 2011 г.
Национален конкурс за криминален роман обявява русенското издателство "Бряг". Няма зададена конкретна тема, но петчленното жури ще присъди голямата награда с паричен еквивалент 3000 лева и две поощрителни награди. Най-добрата кримка ще бъде издадена.
Конкурсът ще протече в два етапа. За първия – до 1 декември 2011 г., участниците трябва да изпратят: кратка биография с името, адреса, телефонния номер и имейла си, между 20 и 30 страници от същинското повествование на електронен носител и пет хартиени копия, както и концепция за фабулата или резюме на съдържанието на романа (ако вече е написан). Трите най-добри романа от първия етап ще бъдат допуснати до финалния, който ще приключи на 1 март 2012 г.
Няма ограничения за възрастта или местоживеенето на авторите.

o НОВО: New Europe College, Букурещ, Румъния, обявява стипендиантски конкурс за академичната 2012-13
Краен срок: 12 декември 2011 г.
Програмата е предназначена за млади учени от областта на обществените и социланите науки.
Кандидатите трябва да бъдат докторанти в напреднала фаза на своето дисертационно изследване или скоро защитили. Приоритет ще имат кандидатите под 40 години и такива, които досега не са били стипендианти на NEC.
Работни езици: Английски, френски и немски. Желателно е добро владеене на английски.

o НОВО: Покана за представяне на предложения – EACEA/36/11 – МЕДИA 2007 – Популяризиране/Достъп до пазара
Краен срок: 9 декември 2011 г. (за дейности, започващи между 1 юни 2012 г. и 31 декември 2012 г.); 1 юни 2012 г. (за годишни дейности, осъществени през 2013 г., и дейности, започващи между 1 януари 2013 г. и 31 май 2013 г.)
Предназначението на настоящата покана за представяне на предложения е да подкрепя дейности и действия, които се осъществяват във и извън държавите, участващи в програма МЕДИA.
Целите са да се подпомогнат дейности за:
– подобряване на разпространението на европейските аудио-визуални творби, като на европейския аудио- визуален сектор се осигури достъп до професионалните европейски и международни пазари,
– насърчаване на съвместните дейности на националните организации за популяризиране на филми и аудио-визуални програми,
– насърчаване на изграждането на икономически партньорства между държавите и професионалистите в рамките на програма МЕДИЯ и извън нея и стимулиране на взаимното опознаване и разбирателство.
Максималната продължителност на проектите е 12 месеца.
Дейностите трябва да започнат най-рано на 1 юни 2012 г. и да приключат най-късно до 31 декември 2013 г.

o НОВО: Покана за проекти свързани с условията на труд
Краен срок: 31 март 2012 г.
Допустимите кандидати са: социални партньори, публични власти и организации на публични власти, учредени като юридически лица в страните бенефициенти и в Норвегия, чиято основна дейност е свързана с условията на труд и/или тристранното сътрудничество. Под "социални партньори" се има предвид организации, които представляват работодатели и служители, уточняват от фонда. Допустими кандидати са юридически лица на национално, регионално и местно ниво.
Могат да кандидатстват и апликанти от Норвегия, но само в сътрудничество с юридически лица от страните-бенефициенти.
Проектопредложенията трябва да са ориентирани към:
– подобряване на структурите и практиките на социалния и на тристранния диалог;
– по-добро разбиране на ползите от достойните условия на труд.
Източник: http://www.dnevnik.bg/evropa

o НОВО: Стипендии “Анита Борг” на Google за жени със степен бакалавър, магистър и доктор
Краен срок: 1 февруари 2012 г.
Могат да кандидатстват жени студенти, записани в бакалавърска, магистърска или докторска степен (или еквивалент) през 2012/2013 университет в Европа, Близкия изток или Африка.

o НОВО: Стажове – Фондация Civitella Раниери 2012
Краен срок: 31 декември 2011 г.
Могат да кандидатстват всички заинтересовани с известен опит в изкуствата.

o НОВО: Graduate Programme на Европейската централна банка 2012
Краен срок: 9 декември 2011 г.
Европейската централна банка (ЕЦБ) търси до 12 талантливи докторанти за своята Graduate Programme (GP).
GP е двугодишна програма, която има за цел да предостави на участниците в нея уникална възможност за развитие и ценен опит в процеса на работа, както и ясен поглед върху функциите и операциите на ЕЦБ.
Кандидатите трябва да са граждани на държава-членка на ЕС, които наскоро са станали докторанти по икономика, финанси и пазари, статистика, финансови / търговски / законодателството на ЕС, политически и социални науки, бизнес администрация, комуникации или информационни технологии.

Advertisements
Категории:Uncategorized
  1. Все още няма коментари.
  1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: