Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3”
  Краен срок: без краен срок, но не по-късно от 31 май 2012 г., 17.00 ч.
  Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са:
  – Предоставяне на квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, с цел повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост;
  – Подобряване адаптивността на заетите лица в целеви за отделните области отрасли, с приоритет към нуждите за подобряване на пригодността, адаптивността и уменията на работниците, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието.
  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 34 млн. лева.
  Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
  1. Предоставяне на общо или специфично обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, включително въвеждащо обучение на заетите лица;
  2. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции – общуване на роден език; общуване на чужди езици, математическа компетентност и основни компетентности в природните науки и технологиите; дигитална компетентност (ИКТ); умения за учене; обществени и граждански компетентности; инициативност и предприемачество.
  Могат да кандидатстват стопански субекти, организации или предприятия, публични или частни.
 • НОВО: Програма по ICI (Инструмент за индустриализираните страни) за сътрудничество в областта на висшето образование и обучението между Европейския съюз и Австралия и Европейския съюз и Република Корея
  Краен срок: 30 март 2012 г.
  Настоящата покана за представяне на предложения е отворена за участие за консорциум от висши учебни заведения и/или институции за обучение след средното образование.
  Допустимите кандидати трябва да са от една от партньорските държави и от една от 27-те държави-членки на Европейския съюз.
  Настоящата покана за представяне на предложения се отнася до два вида дейности: Съвместни проекти за мобилност и Проекти за съвместни академични степени.
  Максималният размер на финансирането от страна на ЕС ще бъде 350 000 EUR за проект за съвместни академични степени (JDP) с продължителност 4 години с участието на 2 или повече институции от ЕС и 262 500 EUR за съвместен проект за мобилност (JMP) с продължителност 3 години с участието на три или повече институции от ЕС.
  Наличният бюджет възлиза на приблизително 2,3 млн. евро.
 • НОВО: Стипендии “Фулбрайт” и “Хюбърт Хъмфри” 2013/2014
  Краен срок: 2 май 2012 г.
  Комисия “Фулбрайт” обявява конкурси за следните стипендии през учебната 2013-14 година:
  – Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност (5 месеца)
  – Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми (10 месеца) и специализации (6 месеца)
  – Съвместна стипендия за магистри по бизнес администрация “Фулбрайт – Бизнес колеж Прайс към университета на Оклахома” (2 години)
  – Съвместна стипендия за магистърски програми “Фулбрайт – Институт Благодарност към Скандинавия” (10 месеца)
  – Стипендия “Хюбърт Хъмфри” за специалисти в държавния и частния сектор (10 месеца)
  – Стипендия за развитие на гражданското общество съвместно с Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (3-5 месеца)
 • НОВО: Национален конкурс за поезия „Христо Фотев”
  Краен срок: 1 януари 2012 г.
  Конкурсът се организира от Община Бургас, Съюз на българските писатели, Сдружение на българските писатели и Министерство на културата.
  За наградата за поезия ”Христо Фотев” могат да кандидатстват български поети, издали книги през последните две години.
 • НОВО: Петнадесети национален конкурс “Любовта в нас” за литературно творчество и за компютърна рисунка, Варна, 2012 г.
  Краен срок: 31 януари 2012 г.
  ОРГАНИЗАТОРИ: Регионален инспекторат по образованието- Варна, Община Варна, Общински детски комплекс – Варна, Сдружение „Литературно общество”- Варна.
  ПРАВО НА УЧАСТИЕ: Ученици от цялата страна от І-ви до ХІІ-ти клас от училищата и извънучилищните звена, както и българи в ученическа възраст, живеещи в чужбина. Конкурсът е индивидуален.
 • НОВО: Младежки онлайн фотоконкурс: "Обединени в разнообразието: българското културно многообразие"
  Краен срок: 15 октомври 2012 г.
  Право на участие имат всички европейски граждани, живеещи в България, на възраст до 30 години.
  Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG, да имат заглавие и да бъдат придружени от кратък текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката (до 40 думи).
  Снимка за участие в конкурса се изпраща по електронна поща, като прикачен файл, на адрес epsofia, с тема на писмото: «Фотоконкурс».
  Няма ограничение за броя снимки, които може да изпрати един участник. Всяка снимка трябва да е изпратена в отделно електронно писмо и да е придружена с цялата задължителна информация. До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация.
  Няма ограничения относно датата, на която е направена снимката.
 • НОВО: Конкурс за коледна картичка
  Краен срок: 14 декември 2011 г.
  Художествена галерия „Димитър Добрович” – Сливен, вестник „Сливенско дело”, фирма „Сименс”, под патронажа на Областния управител на Област Сливен – г-н Марин Кавръков, за шести път организират ежегодния конкурс за коледна картичка под наслов „Весела Коледа за всички”.
  Всички картички, участвали в конкурса по традиция ще бъдат предоставени на социалния патронаж в градовете – Сливен, Котел, Нова Загора, Твърдица и домовете за стари хора от Сливен и Нова Загора.
  Участвайте и нарисувайте най-красивата коледна картичка!
  Не забравяйте да напишете своето пожелание, трите имена, адрес, телефон и години върху своята картичка.
  Техниката и размерите са по избор на всеки малък художник.
  Срокът за предаване на творбите е 14 декември 2011 г., в зала „Сирак Скитник”, тел.: 044/ 625342 и бул. „Цар Освободител” 13, тел.: 044/622083.
  Церемонията по награждаването на отличените творби ще се проведе в зала „Сирак Скитник” на 20 декември 2011 г., ІІ етаж, от 11.00 ч.
 • НОВО: Грант награда Червена Лента 2012
  Краен срок: 29 февруари 2012 г.
  Могат да участват инициативи на местно равнище, общностни организации, организации, основани на вяра, малки НПО, организации на хора, живеещи с ХИВ и др.
  Грантовете в размер на 10 000 щ.д. ще бъдат предоставени на до 10 организации.
  Наградата Червена лента 2012 г. ще бъде връчена на обществени групи за изключително лидерство в областа на превенция и подкепа за засегвнати СПИН в една или повече от следните категории:
 • НОВО: Грант за Фонда за безопасност на пътя за подобряване условията на пътна безопасност
  Краен срок: 31 януари 2012 г.
  Фондът за пътна безопасност стартира малка програма за безвъзмездни средства, които да подкрепят с организации нестопанска цел, например неправителствени организации, държавни агенции,в страни със средни и ниски доходи. Фондът за пътна безопасност ще подкрепи проекти, които ще направят видим и устойчив принос към постигането на целта на Десетилетието на действие: да спаси живота на пет милиона души до 2020 г.
  Могат да кандидатстват неправителствени организации, държавни агенции с добри идеи за подобряване на условията за безопасност по пътищата в страните със средни доходи и с ниски доходи.
  Грант: До 30 000 щ.д.за проект
 • НОВО: Подкрепа за проекти, които целят да сложат край на насилието срещу жените
  Краен срок: 19 януари 2012 г., 23:59 New York Time (EST)
  Доверителния фонд на ООН предоставя ежегодно чрез отворен конкурс грантове, най-вече за неправителствени организации и екипите на ООН за страната.
  Областите на действие по настоящата покана са:
  – Намаляване на различията в прилагането на национални и местни закони, политики и планове за действие, насочени с насилието срещу жените;
  – Борба с насилието срещу жените в конфликтни, пост-конфликтни и преходни условия.
  Настоящата покана за представяне на предложения е отворена за неправителствени женски и общностни организации и коалиции, както и оперативните изследователски институции и екипи на ООН в страната, в партньорство с правителствата и организациите на гражданското общество.
  Доверителният фонд на ООН ще предостави средства от 300 000 до 1 млн. щ.д. за големи организации на гражданското общество, правителствата и екипи на ООН в страната.
  Ще бъдат разглеждани проекти на малки организации, включително местни организации и мрежи на жените, които търсят финансиране за минимум 100 000 щ.д. Продължителността на на проекта може да бъде от 2-3 години.
 • НОВО: Стипендии за писатели, подложени на преследване, на Human Rights Watch
  Краен срок: 10 декември 2011 г.
  Могат да кандидатстват журналисти и автори, които са във финансови нужда поради политическо преследване.
  Размер на безвъзмездната помощ: от 1 000 до 10 000 щ.д.
 • НОВО: Грантове на Фондация Бил и Мелинда Гейтс "Открийте нови начини за постигане на здравословен растеж"
  Краен срок: 25 януари 2012 г.
  Програмата „Открийте нови начини за постигане на” ще се занимае с развитието на следните сегменти или възрастови групи:
  1) пренатален, включително фактори в периода преди забременяване, както и тези по време на развитието на плода,
  2) бебета от раждането до 6-месечна възраст, и
  3) Деца на възраст от 6 до 24 месеца.
  Могат да кандидатстват организации с нестопанска цел, фирми или други признати институции.
  Размер на безвъзмездната помощ: До 2 млн. щ.д. на проект
 • НОВО: Youtube Space Lab, Проекти на ученици за космоса
  Краен срок: 14 декември 2011 г.
  YouTube Space Lab ви канят да представите свой научен експеримент за космоса и да качите видео, който го обяснява, в YouTube. Помислете за научна тема или въпрос, който искате да изследвате. Разработете хипотеза, която предлага нещо, и обяснете как бихте го тествали (метод) и говорете за очакваните резултати.
  Могат да кандидатстват физически лица на възраст между 14 и18 години.
Advertisements
Категории:Uncategorized
 1. Все още няма коментари.
 1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: