Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


НОВО: График на информационна кампания
по две схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" на обща стойност 70 млн. лв. Това са схемите „Квалификационни услуги и обучение на заети лица – фаза 3" и „Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта".

НОВО: Открита покана – Европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите (COST)
Краен срок: 30 март 2012 г., 17,00 ч. брюкселско време
Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите е организирано в девет широки изследователски области (Биомедицина и молекулярни бионауки; Химия и молекулярни науки и технологии; Науки за Земята и управление на околната среда; Храни и земеделие; Гори, продукти и услуги, свързани с тях; Хора, общество, култура и здраве; Информационни и комуникационни технологии; Материали, физика и нанонауки; Транспорт и градско развитие).

НОВО: Конкурс "Българска eкообщина" 2012
Краен срок: 20 февруари 2012 г., 12.00 ч.
За първи път тази година в рамките на предстоящия форум за Югоизточна Европа за EE, ВЕ и екология ще се проведе Конкурс „Българска екообщина" – нови стъпки към устойчиво екологично развитие. Той се инициира с основна цел да популяризира постиженията на българските общини и да отличи онези от тях, които полагат специални усилия в секторите зелена енергия и екология. Призът „Българска екообщина” 2012 ще се присъди в 3 категории:
– Енергийна ефективност;
– Възобновяеми енергийни източници;
– Управление на отпадъците.
Конкурсът се реализира със съдействието на неговите партньори: Национално сдружение на общините в Република България; Асоциация на еколозите от общините в България; Фондация за реформа в местното самоуправление; Българска асоциация за устойчива енергия.
Във всяка категория ще бъдат номинирани максимум трима кандидати, като победителят ще бъде избран сред тях.
Общините – победители във всяка категория ще получат награда – пътуване до Австрия за посещение на екологична община.
Всички участващи общини ще се включат в томбола за безплатно присъствие на 1 представител на конференцията – обща квота 30 места.
Повече информация за конкурса:
Указания за кандидатстване
Формуляр за кандидатстване

НОВО: Международен музикален фестивал "Море и спомени" ` 2012 – Варна
Краен срок: 15 март 2012 г.
Конкурс за изпълнители на попмузика – солисти и състави, както и за нови авторски песни с морска тематика.
Провежда се ежегодно през месец май.
Организатори на фестивала са Народно читалище "Васил Левски 1945" със съдействието на Община Варна и Министерство на културата.
Регламент и талон-заявка за участие във фестивала (по образец) може да изтеглите на http://www.morefest.com
Приемат се най-късно до 15 март 2012 г. на адрес:
9010 гр. Варна ул.”Лоза”№ 3 Народно читалище “Васил Левски 1945”
За фестивала” Море и спомени”
или на посочените e-mail адреси:
e-mail: info ; n4levski
тел./факс 052 303 091

НОВО: Конкурс за лого на фестивал на изкуствата „Дунавски вълни”
Краен срок: 10 февруари 2012 г.
Община Видин обявява конкурс за лого на Фестивал на изкуствата „Дунавски вълни”. Фестивалът ще бъде проведен за първи път през месец май 2012г. в рамките на проект „Фестивал на изкуствата „Дунавски вълни”.
Няма ограничения към участниците в конкурса, стига те да са носители на авторските права и на правата за публикация на проектите си.
В логото трябва да присъства името на фестивала, като бъдат изработени два варианта с надпис на български език – Дунавски вълни и с надпис на английски език – Danube waves .
Логото трябва да отговаря на общите критерии за:
– Ясна концепция и графична яснота на знака;
– Покриване на идейната същност и целта на проекта;
– Оригиналност;
– Качество на крайното изпълнение;
Логото да бъде разработено в черно-бял и цветен вариант (цветово решение).

НОВО: Конкурс за песен на фестивал на изкуствата „Дунавски вълни”
Краен срок: 10 март 2012 г.
Община Видин обявява конкурс за песен на Фестивал на изкуствата „Дунавски вълни”. Фестивалът ще бъде проведен за първи път през месец май 2012г. в рамките на проект „Фестивал на изкуствата „Дунавски вълни”.
Няма ограничения към участниците в конкурса, стига те да са носители на авторските права на своите произведения.
Всяко предложение, подадено за участие в конкурса, трябва да бъде:
– Напълно оригинална творба, която да е създадена лично от участника в конкурса.
– Звуци и аудиозаписи могат да бъдат включвани в песни и инструментали, но всички използвани записи трябва да бъдат оригинални и да са записани специално за тази конкурсна творба.
– Текстът на песента трябва да отговаря на идейната същност на проекта, както и да съдържа името на Фестивала – „Дунавски вълни”.
– Максимална дължина на времетраенето творбата – до 4 минути.
– Всички предложения трябва да бъдат представени в mp3 формат, като отделно се представи текста на песента.

НОВО: Конкурс за изработка на лого по Национална програма за младежта (2011-2015)
Краен срок: 6 февруари 2012 г.
Национален център "Европейски младежки програми и инициативи" (НЦЕМПИ) обявява конкурс за изработка на нов графичен знак – лого по Програмата.
Критерии за оценка на предложенията:
– Графична яснота на знака;
– Съвременна младежка визия;
– Оригиналност

НОВО: ХIV Национален конкурс за класически, характерен, съвременен танц и фрий-денс, Бургас 26, 27 и 28 април 2012 г.
Краен срок: 10 април 2012 г.
В конкурса могат да вземат участие колективи към извънучилищни звена, младежки домове, читалища, училища, частни сдружения /с изключение на професионални танцови училища/.
Конкурсът се провежда в следните жанрови категории:
1. Класически танц – изпълненията трябва да бъдат издържани в стилистиката на класическия танц. Изразните средства трябва да бъдат съобразени с възрастта на изпълнителите.
2. Характерен танц – изпълнения, носещи характера на битовите народни танци на различни националности и спадащи към жанровата категория.
3. Съвременен танц – изпълненията от тази категория могат да бъдат в стиловете: джаз танц, съвременен танц (греъм, релийз, контакт импровизация и др.), нео класика и др.
4. Фрий Денс – изпълненията от тази жанрова категория трябва да са издържани в стилистиката на Hip-Hop танца и могат да включват всички стилове на уличния танц. Например: New Style, Free dance, Locking & Popping, Krumping, Clowndancing и др. Участията в стил Брейк Денс се класират отделно, като не се провежда специализиран конкурс в този стил.
Препоръчителна е сюжетната форма.
В конкурса могат да вземат участие колективи, индивидуални изпълнители, дуети и триа.
1. Колективни изпълнения:
Всеки колектив може да участва с максимум два танца в жанрова категория. Времетраенето на всеки танц да не надвишава 4 минути.
2. Индивидуални изпълнения:
– СОЛО- участниците са разделени на възрастови групи и пол.
– ДУЕТ
По един танц в съответна жанрова категория и възрастова група. Времетраенето на всеки танц да не надвишава 2 минути.
Индивидуалните и дуетните изпълнения в раздел „Фрий-денс”- времетраене на изпълнението до 1 минута, с музика, подбрана от организаторите. Участниците са разделени на възрастови групи и пол.
За допълнителна информация:
ОДК- Бургас
Тел./факс: 056/ 844 549, или 056/ 843 643

НОВО: Национално състезание за мултимедийни презентации “Водата – извор на живот” с мото: “Пази водите, съхрани природата!, 22-23 март 2012 г.
Краен срок: 16 март 2012 г.
Общи изисквания към участниците и защита на мултимедийна презентация:
– Да са усвоили знания за водата като абиотичен фактор на природната среда, като природен ресурс и среда на живот.
– Да познават глобалните екологични проблеми, касаещи чистотата на водите и начините за тяхното решаване.
– Да имат умения за естетическо и техническо оформяне на мултимедийната презентация по тематичното направление на състезанието.
Регламент: След предварителна селекция, допуснатите мултимедийни презентации се защитават пред комисия в рамките на 10 минути. След приключване на презентацията участниците отговарят на въпроси на комисията.
Критерии за оценка: Научност и задълбочено познаване на представяната тема. Оригиналност и естетическо оформление на презентацията.
За допълнителна информация:
ОДК- Бургас
Тел./факс: 056/ 844 549, или 056/ 843 643

НОВО: Национален конкурс за литературно творчество “Водата – извор на живот”
Краен срок: 9 март 2012 г.
Конкурсът е в два раздела:
– Поезия
– Проза (есе или разказ).
Право на участие имат всички ученици от 1 до 12 клас. Всеки участник може да представи до две стихотворения или едно произведение в проза. Възможно е участие и в двата раздела.
Конкурсното произведение трябва да има следната информация:
– име и фамилия на участника
– клас, училище , школа /извънучилищно звено/
– точен адрес и телефон.
Творбите да са до 2 машинописни страници.
За допълнителна информация:
ОДК- Бургас
Тел./факс: 056/ 844 549, или 056/ 843 643

НОВО: Национален конкурс за фотография “Водата – извор на живот” с мото: “Пази водите, съхрани природата!”, 22-23 март 2012 г.
Краен срок: 9 март 2012 г.
УЧАСТНИЦИ: Ученици от 5-ти до 12-ти клас в 3 възрастови групи на всички училища, школи, клубове и извънучилищни звена от страната, както и младежи от 20 до 25 години.
Размерът на фотографиите да позволява отпечатването им в размер минимум 30/40 см с резолюция 240 dpi.
За допълнителна информация:
ОДК- Бургас
Тел./факс: 056/ 844 549, или 056/ 843 643

НОВО: Конкурс за весели детски рисунки „Малките нашенци”, „ЧУДОМИРИАДА” 2012
Краен срок: 8 март 2012 г.
През 2012година конкурсът за весели детски рисунки „Малките нашенци” ще се проведе за петнадесети път. Той вече се е утвърдил като един от най-престижните детски конкурси в България.
Конкурсът ще се организира в град Казанлък в края на месец март, по време на „Чудомирови празници”, който е част от Национален празник на детските таланти „Чудомириада” 2012 г.
Няма ограничения в техниката на рисуване.
Всеки малък художник може да участва в конкурса с до две творби.
Рисунката трябва да е озаглавена и размерите й да са от 30/42 см до 35/50 см.
Рисунката не трябва да е паспартирана.

НОВО: Конкурс за хумористични литературни творби „Присмехулници”, „ЧУДОМИРИАДА” 2012
Краен срок: 12 март 2012 г.
Няма жанрови или тематични ограничения. Авторите могат да участват в конкурса с разкази, стихотворения, басни, епиграми, смешки, сценки и други.
Всеки автор може за участва с най-много две творби.
Творбите се изпращат в 2 ( два ) екземпляра на хартиен носител.
В конкурса могат да участват автори в следните възрастови групи:
1 група – от 8 до 10 навършени години;
2 група – от 11 до 14 навършени години;
3 група – от 15 до 19 навършени години.

НОВО: Обучение "Разработване и управление на проекти"
Краен срок: 16 февруари 2012 г.
МИКЦ- Варна организира обучение на тема "Разработване и управление на проекти", което ще се проведе на 18.02.2012 г. (събота) в "Младежки дом Варна".
Обучителната сесия ще започне в 10.00 ч.и ще приключи в 18.00 ч. с водещ и лектор Илиян Илиев.
Обучението е безплатно и всички желаещи да се включат могат да направят заявка на mikc.varna, не по-късно от 16.02.2012 г. Достатъчно е да впишете имената си и електронен адрес или телефон за връзка.
За повече информация: тел.: 052 602 966

НОВО: Регламент на първи международен ученически интернет конкурс на тема”Природните науки в помощ на екологията”
Краен срок: 29 февруари 2012 г.
Право на участие имат всички ученици от всяка една държава, които:
1) Първа възрастова група VІ – VІІІ клас
2. Втора възрастова група ІХ – ХІІ клас
2) Проявяват задълбочен интерес към учебните предмети от културно-образователната област „Природни науки и екология” (човекът и природата, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование).
Няма ограничение в броя на проектите, с които може да кандидатства едно училище от дадена Европейска страна или от страни извън Европейския съюз.
Състезанието се провежда в две категории:
1. Теоретичен проект – да се опише възможен проект, който с помощта на една или няколко от природните науки да спомогне за решаването на конкретен екологичен проблем (проблем с отпадъците, с пестенето на енергия, намаляване на въглеродните емисии изхвърляни в атмосферата и др..) – важен за конкретната общност, регион или държава.
2. Проект свързан с информираността на обществото по отношение на различни екологични проблеми. На конкурса се представят информационни продукти, създадени от екипи от ученици. Неговата цел е да убеди родители, приятели, учители или жители на населеното място в необходимостта от конкретни дейности и меркисвързани с опазването на околната среда и здравето на хората, и дава препоръки, какви практически дейности могат да бъдат осъществени в училище, в дома, във конкретния район или държава /устойчива мобилност/. Конкурсната работа може да бъде под формата на брошура, вестник, плакат, видео, мултимедия или PowerPoint презентация.
Всеки проект се разработва индивидуално или екипно и може да има научен ръководител – учител, преподавател във висше училище и др.

НОВО: Открит конкурс за избор на външни експерти и оценители на проекти към Стратегия за местно развитие, Местна инициативна група „Лясковец-Стражица
Краен срок: 15 февруари 2012 г.
Подборът на външни експерти за консултиране на бенефициенти и на външни оценители ще се извърши от специално назначена за целта Комисия. Конкурсът преминава през следните етапи:
– Проверка по документи за наличието на професионален опит и квалификация,
– Интервю.
– С одобрените експерт – оценители се сключва рамков договор със срок на действие до края на 2013 год.
Документите следва да бъдат представени в офиса на МИГ „Лясковец-Стражица” – гр.Лясковец 5140, област В.Търново, ул.”Трети март”1; изпратени задължително в електронен вариант на адрес: mig_zaedno, по пощата или с куриер в срок до 17.00ч. на 15 февруари 2012г. , като важи датата на пощенското клеймо.

НОВО: Конкурс за стажант и стипендианти на фондация "Радостина Константинова"
Краен срок: 31 януари 2012 г.
Фондация "Радостина Константинова" обявява национален конкурс за избор на стажант в редакцията на в. International Herald Tribune в Париж. Стажът е за срок три месеца.
Кандидатите трябва да са млади журналисти с не по-малко от една година журналистически стаж. Те трябва да имат публикувани материали в печата или излъчени репортажи в електронните медии в областта на разследващата журналистика. Изисква се да владеят отлично писмено и говоримо английски език. Френският ще се счита за предимство.
Източник: http://www.dnevnik.bg/evropa

НОВО: Обучение за говорещи немски език журналисти в Мюнхен
Краен срок: 15 февруари 2012 г.
Институтът за насърчаване на публицистичното развитие (Institut zur Forderung publizistischen Nachwuchses e.V.) организира обучение за немски говорещи журналисти от Централна и Източна Европа. Курсът ще се проведе от 15 юли до 3 август 2012 г. в Мюнхен, Германия.
За обучението могат да кандидатстват журналисти на възраст между 19 и 32 години, които работят във вестници, радио или телевизия. Отличното владеене на немски език е задължително.
Източник: http://www.dnevnik.bg/evropa

НОВО: Конкурс за автори на студентски вестник за Деня на Европа
Краен срок: 15 февруари 2012 г.
Информационното бюро на Европейския парламент в България ще издаде вестник по случай Деня на Европа, 9 май, който ще бъде изцяло изготвен от студенти. За тази цел от вчера започна процедура за подбор на бъдещите автори.
Избраните студенти ще посетят парламентарната сесия на Европарламента в Страсбург през месец март 2012 г., за да се запознаят с институцията и с нейното функциониране и да подготвят своите материали.
андидатите трябва да са студенти и да изпратят кратък коментарен текст на една от следните две теми: "Европейският съюз vs финансовата криза: рунд 2012. Какво бъдеще очаква ЕС?" и "Икономическа или идейна е кризата в ЕС?" на адрес epsofia. Материалите трябва да бъдат авторски, на български език и да не надвишават 400 думи.
Всеки кандидат трябва изрично да посочи в кой университет учи, каква специалност и коя година.
Източник: http://www.dnevnik.bg/evropa

НОВО: Конкурс на фотографи 2012 на Фонд Photocrati
Краен срок: 1 април 2012 г.
За грант от 5000 щ.д. могат да кандидатстват фотографи над 21 годишна възраст от всяка страна в света, които имат доказана способност да произвеждат изключителна образност и снимкови есета. Това означава, че за фотографи, които се планира да завърши проекта в страна, различна от собствената им страна на произход, трябва ясно да демонстрират подготовката за работа в тази страна (т.е. визи, контакти, езиково обучение и т.н.).

НОВО: Конкурс за блогове по случай Световния ден на околната среда 2012
Краен срок: 12 февруари 2012 г.
Програмата за околна среда на Обединените нации (UNEP) в партньорство с TreeHugger за пореден път спонсорира безплатно пътуване до Бразилия за блогър победител, за да пише, блогва и туитва за Световния ден на околната среда.
Блогърите са поканени да участват в конкурса чрез онлайн подаване на текстове за Зелената икономика. Десетте най-добри блогъри, избрани от жури UNEP-TreeHugger, ще бъдат поканени на втория кръг на блогване – blogdown!
Всички блогъри, които пишат за "зелената" икономика, са поканени да вземат участие в конкурса.
Награди: Покана за блогване за Световния ден на околната среда в Бразилия.

НОВО: Грантове за творци на Фондация Elizabeth Greenshields
Краен срок: Не е посочен
За да отговарят на изискванията за предоставяне на безвъзмездна помощ, кандидатите трябва:
– Вече да са започнали или завършили обучението си в училище по изкуствата, и / или
– Да докажат чрез минала работа и бъдещи планове ангажимент да се посветят на изкуството.

НОВО: Резидентна програма на Culture Lab & ISIS Arts
Краен срок: 17 февруари 2012 г.
Culture Lab & ISIS Arts обявиха втората си съвместна открита Резидентна програма 2012.
Предложения се приемат от практици и изследователи от целия спектър на изкуствата, дизайн и технологии, с цел изследвания в областта на Culture Lab за минимум от 3 седмици между 1 април – 14 декември 2012 г.
Интерес има към една от следните теми, но се очакват и кандидати с други интереси:
– Визуализация на данни / Интерактивна визуализация
– Нови начини на взаимодействие и комуникация
– Аудиовизия и звукови интерфейси / Biofeedback Приложения
– Дигитална фабрикация
– Социални, културни и етични практики на нововъзникващите технологии

Advertisements
Категории:Uncategorized
  1. Все още няма коментари.
  1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: