Архив

Archive for февруари, 2012

София Лорен


Sophia_Loren_-_Perg.pps

Категории:Uncategorized

Бойни самолети


Aviation_Celine_Dion_I_m_Alive.pps

Категории:Uncategorized

Enjoy


Prachtige fotos ! .pps

Категории:Uncategorized

Social Europe e-newsletter


Social Europe e-newsletter

rss.jpg

· Content

· Social Europe on Facebook

· Videos

· News

· Events

· Features

· Publications

· Current calls for tenders

· Open calls for proposals

Find Social Europe on Facebook
play_transp.png

Pensions

News

BlobServlet?mode=displayPicture&photoId=639627/02/2012

Commission asks Luxembourg to end discrimination in access to study grants and allowances

The European Commission has requested Luxembourg to end discrimination against migrant workers and members of their families in accessing study grants, financial aid for volunteers and the so-called allowances of ‘boni pour enfant’.

20/02/2012

A first French microcredit provider under Progress Microfinance

16/02/2012

EU sets out plans for adequate, safe and sustainable pensions

27/02/2012

Commission asks Malta to stop cuts to civil service pensions from other Member States

27/02/2012

Commission requests UK to take fully on board new rules for European Works Councils

27/02/2012

Conference on Activation and integration: working with individual action plans (IAPs)

24/02/2012

First progress report on Germany’s age-friendly work environments

23/02/2012

The Committee of Regions celebrates a Forum on the European Year 2012

Events

BlobServlet?mode=displayPicture&photoId=634716/02/2012 – 16/02/2012

Launch of the European Year 2012 in Slovenia

Ljubljana – February 16th 2012

02/02/2012 – 02/02/2012

Conference on the Results of the Mid-Term Evaluation of the European Globalisation adjustment Fund (EGF)

18/01/2012 – 19/01/2012

European Year 2012 Opening Conference:

24/10/2012 – 25/10/2012

Conference “Towards active ageing at home (age@HOME)

07/10/2012 – 07/10/2012

The Day and the Week of the Elderly in Finland

13/08/2012 – 17/08/2012

Celebrating diversity: The 8th World Congress on Active Ageing

09/07/2012 – 11/07/2012

Generations Ageing Together

26/06/2012 – 29/06/2012

2012 World Conference on Active Healthy Ageing and Technology

24/06/2012 – 27/06/2012

Sustaining Regional Futures

10/06/2012 – 13/06/2012

21st Nordic Congress of Gerontology – Dilemmas in Ageing Societies

06/06/2012 – 09/06/2012

The EDEN 2012 Conference

28/05/2012 – 01/06/2012

IFA 11th Global Conference on Ageing – Ageing Connects

23/05/2012 – 23/05/2012

ESIP European Conference 2012

13/05/2012 – 16/05/2012

Networked regions and cities in times of fragmentation: Developing smart, sustainable and inclusive places’

08/05/2012 – 10/05/2012

Creating a New Old – A global conference

03/05/2012 – 05/05/2012

German Senior Citizens Day

19/04/2012 – 19/04/2012

European Joint Action on Healthy Life Years meeting

07/04/2012 – 07/04/2012

World Health Day: Ageing and health

03/04/2012 – 03/04/2012

Conference of the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing: "From Plan to Action"

27/03/2012 – 28/03/2012

EUROCITIES Social Affairs Forum

22/03/2012 – 22/03/2012

Networking Seminar – the European Globalisation Adjustment Fund (EGF)

21/03/2012 – 21/03/2012

9th Meeting of the Contact Persons for the European Globalisation adjustment Fund (EGF)

19/03/2012 – 21/03/2012

Perspectives on Ageing: High-level Conference on Health and Long-term Care

15/03/2012 – 15/03/2012

Youth@Work at the Jobs Expo Prague

13/03/2012 – 14/03/2012

Youth@Work at the National Career Days

08/03/2012 – 09/03/2012

EUROCITIES – Making integration work in Europe’s cities

07/03/2012 – 07/03/2012

International conference: “Promoting active ageing and intergenerational solidarity – an integrated approach – challenges for Poland”

07/03/2012 – 07/03/2012

Launch event of the European Year 2012 in Belgium

06/03/2012 – 06/03/2012

UK launch event of the European Year

05/03/2012 – 05/03/2012

Seminar on the European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations

05/03/2012 – 05/03/2012

"Get involved!" opening event of the European Year in Hungary

03/03/2012 – 03/03/2012

Youth@Work at the Education & Employment Exhibition

02/03/2012 – 02/03/2012

Launch event of the European Year 2012 in Bulgaria

02/03/2012 – 02/03/2012

Opening of European Year for Active Ageing in Romania

02/03/2012 – 02/03/2012

Central European Good Practice Fair: Promoting active ageing at local level

02/03/2012 – 02/03/2012

Launch of the European Year 2012 programme in Greece

01/03/2012 – 03/03/2012

III Technical Days – Santa Casa da Misericórdia, Caldas da Rainha

01/03/2012 – 01/03/2012

European Year opening event in the Czech Republic

29/02/2012 – 29/02/2012

Austrian Opening Event for the European Year of Active Ageing and Solidarity between Generations

28/02/2012 – 28/02/2012

International conference on “Maturity and Experience as a Potential for Success”

28/02/2012 – 28/02/2012

European Year launch event in France

28/02/2012 – 28/02/2012

European Year launch event in Portugal

28/02/2012 – 28/02/2012

Regional and local initiatives promoting healthy and active ageing

27/02/2012 – 27/02/2012

Luxembourg inaugurates the European Year with the Get Involved! event

Features

BlobServlet?mode=displayPicture&photoId=637721/02/2012

New programme paves the way for innovative thinking

The European Commission has put forward a proposal to develop a new instrument – the Programme for Social Change and Innovation (PSCI) – which will support employment and social policies throughout the EU.

17/02/2012

Helping young people fulfil their potential

07/10/2011

Social Dialogue – helping Europe through crisis

| Unsubscribe | Legal notice

Категории:Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


НОВО: Програма „М-Тел ЕКО Грант”
Краен срок: 23 март 2012 г.
„М-Тел ЕКО Грант” 2012 ще подкрепи екологични проекти, като акцент е поставен и върху възстановяването и опазването на биоразнообразието в пострадалите от наводненията през 2012 година райони.
Целта на програмата „М-Тел ЕКО Грант” е подкрепа за опазване на българската природа. Програмата разглежда опазването на природата като резултат от действието на национални политики, работата на професионалисти-еколози и доброволци; природощадящата стопанска дейност. В по-широк план опазването на природата е свързано с осъзнаването на личната отговорност и принос на всеки гражданин. Ето защо проектите трябва да допринасят за повишаване на разбирането и за активно включване на местните общности.
Програмата ще финансира проекти в две области:
1. Първа област – опазване на биологичното разнообразие на диви видове животни и растения и културни породи животни и сортове растения чрез:
– Опазване, поддържане и възстановяване на местообитания и/или популации на видове (с приоритет ще се подкрепят дейности за видове, включени в Световния червен лист със статут „Застрашен” или „Уязвим”, както и видове за които има одобрен от МОСВ български план за действие);
– Дейности, предвидени за изпълнение в одобрени от МОСВ планове за управление на защитени територии и планове за действие за застрашени животински видове;
– Насърчаване на отглеждането на традиционни локални сортове културни растения;
– Насърчаване на практики за биологично земеделие.
2. Втора област – превенция и опазване на биоразнообразието в пострадали от наводненията през 2012 г. региони чрез:
– Залесяване на водосбори на реки или язовири с превес на тези, при които има под 20% лесистост;
– Възстановяване на старите речни корита или крайречната растителност.
В проектите задължително трябва да са предвидени дейности за:
– информиране на обществеността
– насърчаване на доброволчески дейности на засегнати общности и групи
Начало на проектите – 27 април, максимална продължителност на проектите – до 31.12.2012 г. Общият бюджет на програмата „М-Тел ЕКО Грант” е 100 000 лв. Максимална стойност на отпусканите средства в Първа област – 20 000 лв., във Втора област – 40 000 лв., минимална стойност на отпусканите средства – 5 000 лв. Могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определени за извършване на дейност в обществена полза и читалища, регистрирани по Закона за читалищата и ЗЮЛНЦ. Краен срок за подаване на проектите – 23 март 2012 г. Програмата се осъществява с професионалното съдействие на фондация „Помощ за благотворителността в България”.

НОВО: Кандидатствайте за фонд „Хората решават” и „Толерантност”!
Краен срок: 20 март 2012 г.; 23 март 2012 г.
Отново имате възможност да кандидатствате за финансиране по фонд „Хората решават” – седми кръг и втори кръг по фонд „Толерантност” на ФРГИ.
Както много от вас вероятно знаят, идеята на фонд „Хората решават” е да финансира инициативи, които решават конкретни проблеми на хората от дадена общност с активното участие на самите хора. Приоритетно ще бъдат подкрепени решения и иновативни методи за отговор на нуждите на определена общност, местното развитие и такива, които водят до постигане на практическа положителна промяна в живота на хората и повишаване на качеството на живот на цялата общност или отделни групи в неравностойно положение.
Фонд „Толерантност” финансира на проекти, които повишават толерантността към различията в обществото и съдействат за създаване на обществената нетърпимост към езика и действията на омраза към определени малцинства. Приоритетно ще се подкрепят проекти, които предвиждат активно гражданско участие.

НОВО: Oбучение за граждански организации по проекта “Борса на проекти и идеи”, Велико Търново, 20 март 2012 г.
Краен срок: 14 март 2012 г.
Фондация Лале организира първо обучение за граждански организации по проекта “Борса на проекти и идеи” – Велико Търново, 20 март 2012 г. (вторник), от 10.00 до 17.30 часа, в зала 207 на Европейски информационен център, бул. “България” 24. Всички, които се интересуват от участие са поканени да се регистрират до 14 март на rnikolova.
Целта на обучението е участниците да разберат какво представлява „Борса на проекти и идеи” и как работи. Да развият и упражнят умения за представяне на организацията пред бизнеса и формулиране на добри предложения за сътрудничество.

НОВО: Конкурс-работилница за литературна критика
Краен срок: 1 ноември 2012 г.
„Литературен вестник”, с подкрепата на Фонд „13 века България”, обяви годишен конкурс-работилница за литературна критика.
В конкурса могат да участват автори до 30 годишна възраст.
За участие в конкурса се приемат литературнокритически рецензии с обем до 5000 знака върху книги в областта на художествената литература и хуманитаристиката, български и преводни, публикувани през 2011 и 2012 г. Текстовете (с посочени име на автора, дата на раждане, телефон и електронен адрес за връзка) се приемат до 1 ноември 2012 г. на адрес: lv_konkurs
Авторите на номинираните текстове ще имат възможността да участват в творчески работилници, в които ще се включат утвърдени критици и редакторите на „Литературен вестник”. През 2012 г. ще бъдат проведени четири критически работилници. Първата ще се състои през март 2012 г. и в нея ще могат да участват автори, изпратили текстове за участие в конкурса до 1 март 2012 г.

НОВО: Онлайн фотоконкурс " България атрактивна туристическа дестинация 2012"
Краен срок: 31 март 2012 г.
“…При всеки поглед новий, по нови красоти….”- Иван Вазов
Стартира първия етап на ежегодния онлайн фотоконкурса „България – атрактивна туристическа дестинация” – 2012.
Конкурсът е отворен както за български, така и за чуждестранни граждани.
Замисълът на конкурса е, чрез фотографиите си Вие да имате възможност да покажете своите впечатления и отношение към туристическите ни забележителности.
Изпращайте фотографии, които отразяват Вашата различна гледна точка, свързана с туристическите забележителности на България (културни, исторически, обичаи, бит, атракции и др.). Провокирайте останалите за намирането на нови идеи и начини за развитие на иновативни и атрактивни туристически обекти и продукти.
И тази година конкурсът се провежда в 3 етапа. Включете се във всеки един от тях с различни снимки. Това увеличава шансовете Ви в класациите на отделните етапи. Така имате възможност в рамките на целия конкурс да изпратите последните си актуални снимки, които сте направили. Използвайте възможността да представите Вашето предпочитано място, обичаи, бит, културни и исторически забележителности, Вашия туристически продукт, услуги или база.

НОВО: Безплатен курс по зурна
Краен срок: 30 март 2012 г.
Гражданска група „Еремия” Ви кани да се включите в безплатен курс, в който ще се научите да свирите на зурна. Обучението се провежда в с. Марикостиново като част от проекта на "Еремия" и ЧАРР "Популяризиране и опазване на традициите на свиренето на зурна и пехливанските борби в село Марикостиново", финансиран от Фондация "Работилница за граждански инициативи" по програма "Живо наследство" с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България".
Целта на организираното обучение е да съхрани характерните за района на селото традиции и да ги популяризира сред по-младото население.
За повече информация и контакти:
Ивайло Георгиев
тел.: 0889933848
e-mail: info

НОВО: ХІ Ученическо състезание "Уреди и пособия за обучението по физика", 31.03.2012 г.
Краен срок: 23 март 2012 г.
Ученическото състезание "Уреди и пособия за обучението по физика се провежда от Софийския клон на Съюза на физиците в България:
1. Демонстрационни и лабораторни пособия и уреди за кабинетите по физика:
– за ученици в прогимназиален етап (V – VІІІ клас);
– за ученици в гимназиален етап (ІХ – ХІІ клас);
2. Компютърни програми, които могат да се използват в обучението по физика.
– за ученици в прогимназиален етап (V – VІІІ клас);
– за ученици в гимназиален етап (ІХ – ХІІ клас);
3. Компютъризиран експеримент за естествени науки и техника
– само за ученици в гимназиален етап (ІХ – ХІІ клас).

НОВО: Обучение за набиране на средства за НПО
Краен срок: 9 март 2012 г.
Българският център за нестопанско право и Програмен и аналитичен център за европейско право обявяват процедура за набиране на участници в двудневно обучение по набиране на средства за нестопански организации (fundraising).
Обучението ще проведе в София, Парк-хотел Витоша, и ще даде възможност на нестопанските организации да разберат основните въпроси, свързани с набирането на средства от индивидуални или корпоративни дарители. Обучението не включва писане на проекти или попълване на апликационни формуляри за кандидатстване по европейски или други програми.
Водещ на обучението ще бъде г-н Иржи Барта, изпълнителен директор на една от най-големите чешки фондации – фондация „Виа". Основните теми, които ще бъдат представени, са:
– Фондация „Виа" – въведение и къде сате по отношение на набирането на средства;
– Къде и кога процъфтява набирането на средства;
– Какво освен пари може да получим;
– Видове донори и тяхната еволюция;
– Техники и методи за набиране на средства;
– Какво ни трябва, за да започнем;
– Етични въпроси в набирането на средства;

– Планиране и оценка на набирането на средства; – Примери и дискусия (корпоративни и индивидуални дарители).
Ще бъде предоставена възможност за дискусия и за обсъждане на специфични въпроси, поставени от участниците преди обучението.
Ниво на обучението: начинаещи
Езикът на обучението е английски. Всички кандидат-участници трябва да разбират и да се изразяват свободно на английски.

НОВО: Обучение "Ефективна комуникация. Ефективна презентация"
Краен срок: 15 март 2012 г.
Екипът на МИКЦ "Варна на младите" Ви кани на обучение на тема "Ефективна комуникация. Ефективна презентация". Обучението е насочено към младежи на възраст от 15 до 29г. и е безплатно.Сесията ще се проведе в Базата на "Младежки дом" Варна на 17.03 от 10.00ч.За да се регистрирате е достатъчно да изпратите Вашите имена, телефон или e-mail на mikc.varna. Ще регистрираме най-много по трима представители на една организация.
Ще бъдете включени в работната група след потвърждение от наша страна.

НОВО: Национален литературен конкурс "Петя Дубарова" – 2012 г. за младежи и девойки от гимназиалната училищна степен (ІX-XІІ клас)
Краен срок: 31 март 2012 г.
Националният литературен конкурс “Петя Дубарова“ за художествена литература включва два раздела:
– Поезия – до пет стихотворения (или цикъл стихотворения);
– Проза – до три разказа.
Право на участие имат младежи и девойки от 14 до 19-годишна възраст (в гимназиалната училищна степен 9.-12. клас).
Творбите за участие в конкурса следва да не са публикувани.

НОВО: Пети национален фотографски конкурс "Човекът до мен – 2012" за любители фотографи и професионалисти от България, навършили 18 години
Краен срок: 15 март 2012 г.
Община Казанлък, Фондация „Чудомир" и Браншово сдружение на фотографите-занаятчии от град Казанлък Ви канят да вземете участие в Петия национален фотографски конкурс „Човекът до мен – 2012" в памет на фотографа-художник Артин Азинян.
Право на участие имат всички любители фотографи и професионалисти от България, навършили 18 години. Участието е безплатно.
Технически изисквания:
– до 3 броя монохромни или цветни фотоса.
– цифрови изображения във формат JPEG или TIFF с максимални размери 30 х 45 за копиране на фотографска хартия.
– текстово приложение, където да бъдат отбелязани: заглавието на снимката, име на автора и данни за кореспонденция.

НОВО: ХХІІІ Национален рецитаторски конкурс за унгарска и българска литература, Шумен 2012, посвете на 100-годишнината от рождението на унгарския писател и драматург Ищван Йоркен
Краен срок: 17 април 2012 г.
Тринайсетият Национален конкурс за изпълнение на унгарска и българска литература се организира от Министерство на културата, Институт Балаши – Унгарски културен институт, Община Шумен, Съюз на артистите в България и Къща музей „Лайош Кошут”.
Участниците изпълняват по свой избор произведения от унгарската и българската поезия, проза и драматургия с общо времетраене 10 минути.
Изпълнението на текст от унгарски автор е задължително (тази година акцентът е върху творчеството на Ищван Йоркен (1912-1975).

НОВО: Конкурс "Това е моето минало" 2012
Краен срок: 1 май 2012 г.
Институтът за изследване на близкото минало обявява конкурс за биографични разкази, спомени, автентични дневници и документи (лични и/или на починали близки) от периода 1944 – 1989 г.
Ще бъдат присъдени от 6 до 8 награди по 1000 лв.
Материалите по конкурса могат да се изпращат в разпечатан и по възможност в електронен вид на следните адреси:
Институт за изследване на близкото минало София 1000, пощенска кутия 1319 или на minaloto

НОВО: 13 общобалкански студентски конкурс за превод от новогръцки на български език
Краен срок: 15 март 2012 г.
ТРИНАДЕСЕТИЯТ КОНКУРС ЗА ПРЕВОД 2012 е предназначен преди всичко за български студенти (СТЕПЕН БАКАЛАВЪР, СТЕПЕН МАГИСТЪР), изучаващи новогръцки език в български университети. Участниците в конкурса не са задължени да преведат и двата вида текст – поезията и прозата – всеки участник участва в зависимост от своите предпочитания.

НОВО: Международен конкурс по композиция “София 2012”
Краен срок: 15 май 2012 г.
Международният конкурс по композиция “София” за произведения за соло ударни инструменти и струнен оркестър се организира ежегодно от Столична община и Дом на културата „Красно село”, с участието на камерен ансамбъл „Софийски солисти”.

НОВО: Конкурс за Младежки екип Европа 2012
Краен срок: 21 март 2012 г.
Европейската комисия, чрез Представителството си в България, организира конкурс за участие в Младежки eкип Европа (Team Europe Junior), част от мрежата Европа Директно в България.
С този конкурс Европейската комисия в България цели да събуди интерес и да засили осведомеността на местно, регионално и национално равнище, в училищата и университетите, относно ЕС, политиките на ЕС, гражданството в ЕС и значението на европейската интеграция. Давайки своя личен пример младежите от Екип Европа ще допринесат за тази кауза.
Търсят се студенти, които да участват като доброволци в кампанията "Отново на училище" през 2012 година – да се срещнат с ученици и учители в училището, което са завършили, в града, където са израснали…
Да говорят пред и с най-различни хора в България за Европейския съюз, за европейските политики, за гражданството на ЕС и за европейските теми, които вълнуват всички.
Първи етап – изпращане по електронен път на формуляр-заявление за участие, мотивационно писмо и презентация по зададени европейски теми. Кандидатите, които получат над 30 точки, ще бъдат поканени на втория етап да говорят по темата на презентацията си пред жури и публика.

НОВО: Конкурс за експерти – оценители на проекти по мерки към Стратегията за местно развитие за територията на община Добричка
Краен срок: 20 март 2012 г.
Експертите – оценители извършват техническа експертна оценка и класиране на подадените проектни предложения, съгласно определените критериите за всяка мярка, включена в Стратегията за местно развитие за територията на община Добричка и участват в Комисия за избор на проекти.
За допълнителна информация:
Николай Манев – експерт по прилагане на Стратегия за местно развитие, 0882 373708
е-мейл: mig_dobrichka

НОВО: Национален конкурс за рекламна графика
Краен срок: 30 април 2012 г.
Право на участие в конкурса имат ученици на възраст от 14 до 17 години.
Цел на конкурса е учениците:
1. Да презентират своите художествени способности в сферaтa на дигиталната графика
2. Да покажат възможностите си при работа със специализирани програми за графика и дизайн и умения при работа на компютър
3. Да премерят сили в сфера, която е част от задания за дизайн в реалния живот
4. Да покажат начин на мислене, цветова култура и индивидуализъм
ТЕМА: ОФОРМЛЕНИЕ НА КОРИЦА ЗА ТЕТРАДКА
Приема се по една творба от участник.

НОВО: VІІ национален конкурс арт колаж Пловдив- 2012 г.
Краен срок: 20 април 2012 г.
В конкурса могат да участват всички желаещи ученици в редовна форма на обучение от училища по изкуствата, професионални гимназии и профилирани гимназии в областта на изобразителното изкуство – от 15 г. до 17 г. вкл.
Tема: „Моят свят”.

НОВО: Грантове за сътрудничество
Краен срок: 2 май 2012 г.
Грантовете за сътрудничество на ECF подкрепят транснационални и междусекторнидейности от независими културни и артистични организации, работещи заедно или с организации от други сектори.
Грантовете за сътрудничество се предоставят на организации, работещи съвместно в „по-широка” Европа – 47-те страни от Съвета на Европа плюс Косово) и / или с Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Мароко, палестинските територии, Сирия и Тунис върху мултидисциплинарните артистични проекти. Партньорските организации могат да работят в сектори извън областта на културата.
Средният грант бива в размер на 15 000 евро, а максималният – 30 000 евро.
Водещия кандидат / културна организация трябва да е от една от следните европейски страни: Албания, Андора, Армения, Австрия,Азербайджан, Белгия, Босна и Херцеговина, Беларус, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Грузия, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Косово, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Македония (БЮРМ), Малта, Молдова, Монако, Черна гора, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, руската федерация,Сан Марино, Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Украйна и Обединеното кралство.

НОВО: Балканска стипендия за отлични постижения в журналистиката 2012. Тема: Общности
Краен срок: 5 март 2012 г.
Разследване на общности на Балканите? Не пропускайте своя шанс да спечелите 2 000 евро журналистическа стипендия, пътни и други разходи за научни изследвания и да присъствате на семинари за кариерно развитие във Виена и Скопие.
Опитни журналисти от Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Косово, Македония, Черна гора, Румъния и Сърбия са поканени да кандидатстват за шестата годишна Балканска стипендия за отлични постижения в журналистиката 2012.
Всяка година се избират десет журналисти чрез открит конкурс, за да получат финансиране и професионална подкрепа, за да проведат по-нататъшни изследвания на теми от регионално и европейско значение – за 2012 г.темата е общността.
Стипендианти се очаква да представят разследващи истории от не повече от 2 000 думи, които да информират регионалните читателите за въпроси, които не са били обхванати от медиите по-рано. Избраните ще получат 2000 евро стипендия, до2 000 евро за пътни и други разходи за научни изследвания и ще присъстват на семинари за професионално развитие във Виена и Скопие. В допълнение, топ три статии, отново оценени от независим комитет, ще спечелят награди от 4 000, 3 000 и 1 000 евро.

НОВО: Училищната мрежа ACES обяви нов конкурс
Краен срок: 30 април 2012 г.
ACES насърчава проекти за партньорство между училищата в Централна и Югоизточна Европа. Ученици и учители на училища в страните-участнички са поканени да намерят училищата партньори и да представят предложение за партньорски проект. Всички видове училища с ученици на възраст 12-17 години могат да вземат участие.
Темата за 2012 г. е „Проверка на действителността – как ние възприемаме и изграждане на свят чрез медиите".
Училища от Албания, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Унгария, Косово, Македония, Молдова, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения са поканени да се намерят училище-партньор и да кандидатстват. Международно жури ще избере най-добрите проекти, а на победителите ще бъдат предоставено финансиране. Заедно с партньорите, училищата ще осъществяват съвместната си идея за проект.

НОВО: Покана за представяне на предложения за университетски курсове
Краен срок: 19 март 2012 г.
PATTERNS Lectures стартира нова покана за насърчаване развитието на университетски курсове в областта на изкуството, историята, културологията и културните науки. Поканата е насочена към преподаватели в държавните университети в Централна и Югоизточна Европа, които предлагат учебни програми в областта на история на изкуството, културните изследвания и културни науки и свързаните с тях области. Предложения за курсове от страна на външни преподаватели трябва да бъдат интегрирани в рамките на публична институция за висше образование.
Курсовете трябва да се проведе през учебната 2012/13.
Насърчават се курсове, които:
– Наскоро са разработени и не са били провежда по-рано;
– Аналитично разглеждат периода от 1960 до наши дни, включително годината на прехода през 1989 г.;
– Занимават с културните феномени преди 1989 г. до днес, включително аспекти на популярна, маргинална и контра-културата;
– Проучват интердисциплинарна и крос-културна история в Централна и Югоизточна Европа;
– Включват критична методология и иновационни и интерактивни преподавателски практики.

НОВО: Награда за най-добра практика на крайбрежните градове: покана за кандидатстване
Краен срок: 1 април 2012 г.
Европейските местни общности са поканени да вземат участие в конкурс за най-добра практикa в регенерацията на крайбрежните градове, част от Програмата за награждаване на най-добри практики на Съвета на Европа.
Конкурсът се организира от Център за експертиза за реформа в местното самоуправление към Съвета на Европа, в рамките на председателството на Съвета на Европа на Великобритания.

НОВО: Стипендия на Наградата на името на Dan David
Краен срок: 15 март 2012 г.
Наградата на името на Dan David насърчава иновативни и интердисциплинарни изследвания, които излизат извън традиционните граници и парадигми. Тя има за цел да насърчи отличните постижения, творчеството, справедливостта, демокрацията и прогреса, както и научните, технологичните и хуманистични постижения, които развиват нашия свят.
Присъждат се десет стипендии за докторанти и пост-докторанти в университети по целия свят и десет стипендии университета в Тел Авив.

НОВО: Стажове на Асошиейтед прес 2012
Краен срок: 2 март 2012 г.
Асошиейтед прес предлага платени стажове за журналистика за лятото на 2012 г. в осем града в САЩ (включително Атланта, Чикаго, Далас, Лос Анджелис, Ню Йорк, Филаделфия, Сан Франциско и Вашингтон, окръг Колумбия) и 10 международни локации (включително Лондон, Йерусалим, Сеул, Мексико Сити, Рим, Банкок, Йоханесбург, Ню Делхи, Рио де Жанейро и Москва).
Кандидатите трябва да са:
1. Студенти до две години преди получаване на бакалавърска степен или
2. Дипломирани студенти или
3. Студенти, които са завършили през декември 2011 г. или по-късно.

НОВО: Tech Awards 2012
Краен срок: 6 април 2012 г.
Кандидатите следва да подобряват човешкото състояние чрез използването на технологии.
Награди: 75 000 щ.д. и 25 000 щ.д. във всяка от 6-те категории.

НОВО: Награда за млади изследователи 2012
Краен срок: 15 март 2012 г.
Кандидатите следва да са завършили студенти в магистърска или докторска програма в университет в страна участник в GBIF или асоцииран участник (вкл. България).
Награди: 4000 евро за магистър и 4000 евро за докторант

НОВО: 2012 Swackhamer Видео конкурс на тема разоръжаване
Краен срок: 1 април 2012 г.
Опасностите от ядрени оръжия се омаловажават или напълно игнорират от водещите медии и образователната система.
Направете видео от три минути или по-малко, по темата "на какво училището не ни учи: истината за ядрените оръжия".
Творбата трябва да е на английски език (ако се използва език).
Конкурсът е отворен за хора от всички възрасти, от всички страни.

НОВО: Конкурс ThinkQuest 2012
Краен срок: 25 април 2012 г.
Екипи на учениците до 22-годишна възраст от цял свят са поканени да решат реален световен проблема чрез използване на критично мислене, умения за комуникация и технологии в реалния свят. Студенти, водени от учител, ще трябва да определят проблема, който се стремят да решат, и да представят своето решение, както и на процеса, чрез който са стигнали до своето решение.
Участниците могат да се запишат в една или повече от следните събития за защита на конкуренцията: ThinkQuest проекти, цифрови медии, както и разработка на приложения.

НОВО: Международен конкурс за есе за млади хора 2012 на Го
Краен срок: 30 юни 2012 г.
Млади хора от цял свят са поканени да представят своите творчески идеи по темата: Създаване на бъдещето, което искаме. Есетата могат да бъдат представени от всеки на възраст до 25 години. Есетата трябва да са оригинални и непубликувани, те трябва да са до 800 думи и напечатани на английски, френски, испански или немски, или до 1600 знака на японски. Победителите ще получат парична награда и пътуване до Япония.

Категории:Uncategorized

Art


Nudeartozer.pps

120115_BodypaintingW.pps

Категории:Uncategorized

Аляска


AlaskaRailwayRoutes.pps

Great_Romantic_Concertos.pps

Категории:Uncategorized
%d блогъра харесват това: