Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


НОВО: Покана за проекти за обучение по предприемачество
Краен срок: 16 април 2012 г.
Целта на настоящата покана е да се насърчат проекти с висока добавена стойност на европейско равнище, посветени на обучението по предприемачество. Действията ще бъдат насочени към преподаватели и млади хора в основното, средното и висшето образование.
Приемат се заявления от юридически лица, установени в държави-членки на ЕС, Лихтенщайн, Норвегия, Хърватия, бившата югославска република Македония, Исландия, Черна гора, Турция, Албания, Израел и Сърбия.
Подкрепа ще получат проекти, с една от следните цели:
Обособена позиция 1:
а) създаване на общоевропейски модели за учители в основните и средни училища в подкрепа на развитието на техните умения и методи за прилагане на знанията по предприемачество към различни учебни предмети,
б) разработване, организиране и осъществяване на общоевропейски образователни/обучителни работни семинари за преподаватели по предприемачество във висши учебни заведения.
Обособена позиция 2:
Създаване на европейска онлайн платформа за преподаватели/обучители, която да позволи трансграничния обмен на добри практики, методи и учебни материали в областта на обучението по предприемачество.
Обособена позиция 3:
Разработване и изпитване на обща европейска рамка от инструменти и показатели за оценяване на предприемаческата нагласа, подход и умения, придобити от учащите, взели участие в обучението по предприемачество.
Планираната начална дата на проектите е 1 ноември 2012 г.
Максимална продължителност на действието:
– обособена позиция 1: 36 месеца,
– обособена позиция 2: 24 месеца,
– обособена позиция 3: 18 месеца.
Бюджет:
Максималният бюджет, предвиден за дейността, е приблизително 2 450 000 евро.
Ориентировъчният брой проекти, които ще получат подкрепа, е между четири и осем в зависимост от мащаба и качеството на получените предложения.
По-конкретно:
– по "Обособена позиция 1" ще бъдат подкрепени не повече от четири проекта,
– по "Обособена позиция 2" ще бъдат подкрепени не повече от два проекта,
– по "Обособена позиция 3" ще бъдат подкрепени не повече от два проекта.
Максималният процент на съфинансиране от ЕС на допустимите разходи е до 60%. Максималното съфинансиране от ЕС – таван за отделните проекти е:
– за "Обособена позиция 1" до 500 000 евро,
– за "Обособена позиция 2" до 400 000 евро,
– за "Обособена позиция 3" до 250 000 евро.

НОВО: Девети конкурс по тема ИКТ
Краен срок: 17 април 2012 г.
Предложения за проекти се приемат по шест тематични предизвикателства (теми) до 17 април 2012 г. Тематичните области, отворени в този конкурс са:
– Когнитивни системи и роботика;
– Технологии за цифрово съдържание и езици;
– ИКТ за здравеопазване, достойно остаряване, социално приобщаване и управление;
– ИКТ за учене и достъп до културни ресурси;
– Бъдещи и нововъзникващи технологии; и
– Международно сътрудничество.
Индикативният бюджет на конкурса е 291 млн. евро.

НОВО: НОВА ПРОГРАМА за обучение на обещаващи лидери в образованието на фондация „Америка за България”
Краен срок: 13 февруари 2012 г.
Фондация „Америка за България” стартира нова програма за обучение на обещаващи лидери в образованието. Това е новият, четвърти компонент на програмата „Младите лидери на България”, която фондацията финансира за трета поредна година. Десет български учители от гимназиалния етап ще преминат интензивно триседмично обучение в САЩ в края на август-началото на септември 2012 година. Целта на програмата е да запознае участниците с най-новите образователни практики и методи в САЩ, както и да насърчи професионалното сътрудничество между изявени български и американски учители. Обучението ще съчетае академична образователна програма във водещ университет в Ню Йорк с възможност за практическа работа в избрани средни училища в Ню Йорк.
Фокусът на академичния компонент ще бъде върху следните теми:
– Използване на технологиите за качествена промяна на обучението
– Оценка на развитието на учениците и измерване на успехите им
– Модели за работа с даровити ученици.
Кандидатите трябва:
– да са български граждани, които живеят и работят в България;
– да са учители в горния курс (8-12 клас) на държавни или общински средни училища;
– да владеят английски език;
– да имат до 10 години професионален опит като учители;
– да бъдат заинтересовани от използването на съвременните медии и технологии в класната стая;
– да са доказали своя професионализъм като преподаватели, да се стремят към самоусъвършенстване и да бъдат отворени към педагогически нововъведения.
Кандидатите трябва да изтеглят, попълнят и изпратят документ за кандидатстване като прикачен файл в Word на bylp

НОВО: Международно състезание „Климатична купа за граждани на Европа“
Краен срок: 15 май 2012 г.
Инициативата е насочена към домакинствата в Европа, които имат желание да се научат как разумно да използват енергията в бита и да намалят собствения си отпечатък върху околната среда и сметките си за енергия. За успешна регистрация е достатъчно да се въведат най-малко 4 последователни данни за потребление на електроенергия в интерактивния инструмент наречен Акаунт за икономия на енергия на интернет страницата на състезанието. Състезанието ще приключи на 15 май 2012 г. , като победителите на национално ниво ще бъдат определени въз основа на постигнати икономии на енергия в три категории с общ награден фонд 2000 евро. Предвидени са допълнителни томболи и награди за всички участници, без значение дали са постигнали икономия на енергия, които ще се разиграват всеки месец от февруари 2012 година до края на състезанието.
Българските общини могат да станат подкрепящи организации на състезанието, като поощрят участието на гражданите си в изпълнение на местната политика за устойчиво енергийно развитие и поетите ангажиментите във връзка със Закона за енергийна ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници на местно ниво и на Конвента на кметовете на Европейско. Неправителствените организации и фирмите също могат да подкрепят състезанието напълно безплатно, като изпратят лого и като сканиран документ попълнено писмо за подкрепа.

НОВО: Стипендии за български граждани на Кралство Дания за учебната 2012-2013 г.
Краен срок: 28 февруари 2012 г.
Стипендиите, които се отпускат, са насочени към следните групи:
1. Студенти с образователна квалификационна степен „бакалавър”, които са изучавали датски език в продължение най-малко на 2 години, непосредствено преди кандидатстване. Стипендиите се предоставят за изследвания в областта на датския език и литература.
2. Магистри и докторанти, за научни изследвания в областта на датския език и култура, както и за други области на познание, свързани с Дания – проектиране, архитектура и екологични проучвания.

НОВО: Конкурс за набиране на двустранни проекти за научни изследвания
Краен срок: 15 март 2012 г.
Швейцарската национална научна фондация и МОМН обявиха конкурс за набиране на двустранни проекти за научни изследвания.
Новата програма ще се реализира съвместно от партньорски организации от двете страни и ще се концентрира върху следните теми:
1. Екология – горско стопанство, земеделие, управление на земята, отпадъци
2. Социални науки – социално-човешки неравенства и регионални различия;
3. Медицина – дизайн и симулации на нови лекарства;
4. Инженерни науки – иновативен строителен дизайн, методи и материали.
Общият размер на средствата на фонда за съвместни изследователски проекти е 4,235,000 шв. франка. Безвъзмездната финансова помощ от швейцарска страна е 85%, а съфинансирането в размер на 15% се предоставят от Министерство на образованието, младежта и науката.

НОВО: Специализация в Япония със стипендии, отпускани от Международна фондация „Мацумае”
Краен срок: 31 август 2012 г.
Международна фондация "Мацумае" със седалище в Токио ни информира за възможностите за кандидатстване за стипендиите, които Фондацията отпуска за кандидати от цял свят, включително и за български граждани. Стипендиите се предоставят за провеждане на научни изследвания за срок от три до шест месеца в периода април 2013 – март 2014 година. Стипендиите ще бъдат отпускани приоритетно за научни изследвания в областта на естествените науки, инженерните науки и медицината.

НОВО: Конкурс за Пасивна Къща край град София
Краен срок: 16 март 2012 г.
Пасивна Къща България отправя предизвикателство към архитектурната общественост, която да разработи достъпни, ниско енергийни, еднофамилни къщи, с което да насочи вниманието на обществеността към този нов тип на енергийно ефективно строителство и да насърчи проектирането и строителството на Пасивни Къщи в България.

НОВО: Конкурс за журналисти WASH Media
Краен срок: 1 април 2012 г.
Холандският ВиК сектор (WSSCC) съвместно с Международния институт по вода в Стокхолм (SIWI) обявихат четвъртия международен конкурс за журналистика WASH Media. Могат да участват журналисти, които публикуват или излъчват оригинални разследващи истории и доклади в областите водоснабдяване, канализация или хигиена, които засягат както национални така и международни, глобални проблеми. Конкурсът има за цел да насърчи отразяването на публикации в местни, национални и международни медии, които да имат положително влияние върху административните органи, частния сектор, гражданското общество, както и върху гражданите и домакинствата.
За да бъдат допустими, материалите следва да са публикувани или излъчени между 1 април 2011 г. и 1 април 2012.
Журналистите могат да представят работата си в следните формати:
– Печат; онлайн (традиционните печатни медии, като вестници, списания и в електронни версии на печатните медии; онлайн издания на вестници, списания или вестници)
– Телевизия (включително документални филми);
– Радио;
– Карикатури и снимки (които са публикувани в традиционните печатни медии, като вестници, списания или списания, статии в електронни версии на печатните медии източници; онлайн издания на вестници, списания или вестници или в признати уважавани медийни източници);
Кандидатурите ще бъдат приемани на английски, френски и хинди. Произведения, които не са били създадени на един от тези езици, трябва да бъдат преведени в един от тях.
Наградените журналисти ще получат парична награда и ще участват в Световната седмица на водата в Стокхолм през август 2012 г. като специални гости на WSSCC и SIWI.

НОВО: Конкурс за авторски текст на тема „Музеят през моя поглед”
Краен срок: 31 май 2012 г.
Националният исторически музей, със съдействието на РИО – София-град, обявява конкурс за авторски текст на тема: „Музеят през моя поглед”. В конкурса могат да участват ученици от V до VІІІ клас на столичните училища.
Всеки участник избира жанр и форма на текста според предпочитанията и възможностите си. Текстът трябва да е в обем до две стандартни компютърни страници, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 12 pt.
Срокът за изпращане на конкурсните работи е 31 май 2012 г. на адрес:
Национален исторически музей, ул. „Витошко лале” № 16, София 1618
с надпис:
За конкурса „Музеят през моя поглед”
или на
е-mail: nim.pr
Авторите задължително посочват трите имена, училището, класа, телефон или е-mail за връзка.
Победителите ще бъдат обявени в началото на новата учебна година и ще бъдат наградени със специални награди. Отличените творби ще бъдат публикувани в специализираното издание „Известия” на НИМ."

НОВО: Конкурс за разказ на тема „Съвременното българско село”
Краен срок: 31 март 2012 г.
Дом-паметник „Елин Пелин"- с. Байлово и РА „Пепеляшка А7" организират конкурс за разказ на тема „Съвременното българско село".
Жанровата насоченост на разказа трябва да е насочена към живота и проблемите в съвременното българско село.
Всеки автор има право на не повече от три разказа. Предаването на повече ще води до дисквалификация на автора и всичките му творби.
В конкурса могат да участват ученици и възрастни без ограничение на възрастта.
За разказа:
– допустимата дължина е до 7500 думи.
– разказите трябва да се предават във формати .doc, като приложение към мейла или напечатан на пишеща машина.
Няма да се приемат разкази, изпратени в основната част на мейла като директен текст или в други файлови формати.
– разказите трябва да са в проза; това не е конкурс за поезия, пиеси или друг вид творби
– разказите трябва да са написани на кирилица, като се спазват правилата по правопис, пунктуация и граматика. Разкази, които очевидно са нахвърляни набързо и не са проверени дори от автора си, ще бъдат дисквалифицирани.
– разказите трябва да са написани на шрифт Times New Roman, 12 pt., подравнени двустранно (justified), с единична разрядка, за да изглеждат еднакво.
– заглавията на файловете трябва да са на латиница; такива на кирилица няма да се приемат.
– не пишете имената си никъде във файла или в името му, достатъчно е да ги има в мейла.За участниците, които ще използват пишеща машина, трябва да напишат името си в отделен запечатан плик, поставен в плика с творбата си.
Разказите не бива да са били публикувани никъде в Интернет или на хартия, или ако са били, да е било анонимно.
Разказите не трябва да са част от серия или да изискват журито да е чело други творби, за да ги възприеме и оцени напълно. Всеки един трябва да е самостоятелна завършена творба сам по себе си.
Дисквалифициран разказ, независимо на какъв етап от конкурса или по каква причина, влиза в общата разрешена бройка от само три творби.
Разказите изпращайте на g.v.pavlov; annazcvetkova; ili_ilieva_87
или адрес: Дом-паметник „Елин Пелин"- с. Байлово, София- област, п.к. 2133 за Конкурса „Съвременното българско село"

НОВО: Международен конкурс за класическа китара – Кюстендил
Краен срок: 31 март 2012 г.
Международният конкурс за класическа китара “Акад. Марин Големинов” се организира ежегодно през месец април под патронажа на кмета на община Кюстендил.
Шестнадесетото издание ще се проведе от 4 до 7 април 2012 г. в гр. Кюстендил. Конкурсът е включен в Програмата за подпомагане на даровити деца в България.
В конкурса могат да участват всички желаещи китаристи от страната и чужбина, подали анкетна карта за участие в определения срок и състезаващи се като участници в следните възрастови групи:
I група – до 12 години
II група – до 15 години
III група – до 18 години
IV група – над 18 години
V група – "Свободна сцена на солиста"
VI група – "Китара+"
VII група – "Камерна музика"
VIII група – "Китарни ансамбли и оркестри"
Във всяка група ще бъдат присъдени по три специални награди. Най-успешно представилият се китарист получава “Голямата награда” на конкурса – картина от известен кюстендилски художник.
Китаристите от Детските музикални школи се състезават в съответните възрастови групи, отделно от учениците от музикалните училища.

НОВО: Пети национален фолклорен конкурс – Русе, 9 – 19 март 2012
Краен срок: 20 февруари 2012 г.
Целта на конкурса е популяризиране на българските традиции и фолклор и приобщаване на младото поколение към българската култура.
Конкурсът се провежда в разделите:
– народно пеене – индивидуални изпълнители
– инструменталисти – индивидуални изпълнители
– камерни вокални и инструментални групи
– хорови състави и оркестри

НОВО: VІI-ми Международен фолклорен фестивал “Врачанска пролет”, 29, 30 април и 1 май 2012 г.
Краен срок: 10 март 2012 г.
Фестивалът се организира от Община Враца за седми пореден път. Целта на празника е да се популяризира танцовото изкуство на различни български региони, както и запознаване с фолклора на гостуващите държави.
Участие във фестивала могат да вземат танцови състави за автентичен и обработен фолклор от страната и чужбина, които са подали заявка по образец в определения срок и са одобрени от организаторите. Няма възрастово ограничение за участниците.

НОВО: Конкурс за фантастичен разказ до 1000 думи на името на Агоп Мелконян
Краен срок: 26 февруари 2012 г., до 24:00 ч.
Конкурс за фантастичен разказ до 1000 думи на името на Агоп Мелконян организира електронно списание „Сборище на трубадури“ и семейство Мелконян. Конкурсът е подкрепен от издателствата „Бард“, „Ерато“ и „Ерго“, както и от „Терабайт“.
Очакваме разказите Ви в обем до 1000 ДУМИ (7200 знака с интервалите – или 4 стандартни страници), написани на кирилица, във формат .doc или .rtf.
Жанр – всичко, включващо фантастични елементи – научна фантастика, фентъзи, ужаси, психологическа фантастика и т.н. Допуска се ЕДИН разказ от автор.
Допускат се само авторски, непубликувани под каквато и да е форма разкази (на хартия, в Интернет, под формата на аудио и/или видео). Имейлът за участието Ви в конкурса трябва да съдържа прикачен файл с разказа за участие, трите Ви имена, пощенски и електронен адрес и телефон за връзка.
Освен посочените изисквания журито ще търси новото, нестандартното, нетрадиционното – гледна точка, идея, начин на изразяване.
Покажете въображението си!
Изпращайте разказите на електронната ни поща: konkurs2012 [ет] trubadurs.com

НОВО: XXXX Национален конкурс за дебютна литература „Южна пролет” Хасково – 2012
Краен срок: 31 март 2012 г.
За конкурса се приемат първи книги и киносценарии на автори до 40 години в следните жанрове:
– Поезия (стихосбирки, поеми)
– Проза (разкази, повести, романи)
– Литературна критика и литературна история
– Филмов сценарий
Община Хасково присъжда четири официални награди – званието “Лауреат”, бронзова статуетка “Пегас” и четири финансови награди по 1000 лв. във всеки жанр.
Община Хасково връчва и награда на името на първия български книгоиздател “Александър Паскалев” в размер на 1000 лв. за цялостен принос в областта на литературата и изкуството.
Ще бъдат присъдени и други допълнителни награди.
Книгите и киносценариите за конкурса, издадени от 01.01.2011 год. до 30.03.2012 год. включително, се представят в четири екземпляра , придружени с автобиографична справка за автора и снимка, най-късно до 31.03.2012 год. на адрес:
6300 Хасково,
Община Хасково
пл. “Общински” №1
Дирекция “Образование, култура, младежки дейности, спорт”
За справка:
Тел.: 038/603 391, 038/603 490
Е-маil: culture1_haskovo

НОВО: Национален конкурс за поезия “В полите на Витоша”
Краен срок: 10 април 2012 г.
През 2012 г. Дирекция “Култура” на Столична община ще проведе шестото издание на Националния конкурс за поезия “В полите на Витоша”.
Конкурсът е анонимен и на свободна тема. Право на участие имат автори над 18-годишна възраст.
Всеки автор може да участва с не повече от три непубликувани стихотворения в четири екземпляра, изпратени в запечатан плик, като в малък запечатан плик приложи лични данни (трите имена, дата на раждане, адрес и телефон за връзка).
Авторитетно жури ще оценява стиховете на кандидатите и до края на месец май ще обяви резултатите.
Краен срок за изпращане на творбите – 10 април 2012 г., включително /важи датата на пощенското клеймо/ на адрес:
София 1000, пл. ”Славейков” № 4, Столична община – Дирекция “Култура”, За конкурса “В полите на Витоша”.
За допълнителна информация: Дирекция „Култура” на Столична община-тел.: 02/ 988 20 08

НОВО: Четвърти национален конкурс за поезия "Дамян Дамянов" в Сливен за автори от цялата страна, издали стихосбирка през предходната година
Краен срок: 31 март 2012 г.
Община Сливен, в партньорство с издателска къща „Жажда” – Сливен, обявяват Четвърти национален конкурс за поезия „Дамян Дамянов”. В конкурса могат да участват поети от цялата страна, издали стихосбирки през предходната година, но не по-късно от 1 март 2012 година.
Книгите в три екземпляра, придружени от библиографска справка за автора, се изпращат до 31 март 2012 година (важи датата на пощенското клеймо!) на адрес:
Община Сливен, отдел „Култура и вероизповедания” – за конкурса „Дамян Дамянов”, пл. „Цар Освободител” 1, Сливен, 8800.
Резултатите ще бъдат обявени до 5 май 2012 г. на сайта на община Сливен.
Носителите на наградите ще бъдат предварително уведомени за часа и мястото на церемонията по връчването.
За допълнителна информация:
Дора Ескидарова – началник на отдел „Култура и вероизповедания”
тел. 044/611 220, моб. 0896 678 823; имейл: eskidora

НОВО: Стипендии за Трансатлантически летен институт на името на Бенджамин Франклин, юли 2012 г., за младежи 16-18 г.
Краен срок: 1 март 2012 г.
Летният институт ще даде възможност на тийнейджърите на възраст 16-18 г. да участват в интензивна четири-седмична програма за обмен в САЩ, която се фокусира върху глобалните въпроси, пред които са изправени европейските и американските младежи от двете страни на Атлантическия океан. Студентите ще участват в различни дейности като обучения, семинари, базирани в общността програми, учебни пътувания и културни събития. Участниците ще работят заедно при подготовката на съвместни проекти, които представят и насърчават на поставените цели и целите на института.

НОВО: Фотоконкурс: ЕС Моментни снимки на живота ви
Краен срок: 31 май 2012 г.
Покажете как ЕС оказва влияние върху живота ви и ще имате шанс да спечелите таблет. Вашите снимки ще бъдат поместени на плакат на датското председателство на ЕС. Всичко, от което се нуждаете, е да сте гражданин на ЕС и да качвате колкото се може повече снимки, колкото искате, които показват как ЕС играе роля в ежедневния ви живот. След това поканете приятелите си да гласуват за вашата снимка. Участниците ще се състезават в следните категории: Най-високо оценена снимка, най-артистична и творческа снимка, най-добра връзка между снимката и коментара и най-смешна снимка.

НОВО: Европейска награда за превенция на наркотиците 2012
Краен срок: 30 март 2012 г.
Наградата се връчва на всеки две годин на три активни младежки проекта за превенция на наркотиците от 47-те страни на Съвета на Европа, плюс Мароко, Алжир, Египет, Йоордания, Ливан и Тунис.
ПРоектите следва в момента да се реализират от младежи, да са насочени към деца и младежи и да са иновативни.

НОВО: 2012 награда на Cedefop PhotoMuseum
Краен срок: 11 април 2012 г.
В този конкурс могат до участват всички фотографи и художници, които използват фотографски средства, независимо от техния пол, възраст или националност. Участниците ще трябва да изпратят снимки, свързани с темата: Уча, за да живея, работя, за да израствам.

НОВО: Международни фотографски награди на Виена VIPA 2012 г. за документалната фотография
Краен срок: 30 април 2012 г.
Могат до участват професионални, непрофесионални фотографи и студенти фотографи от всяка страна, по-възрастни от 18 години.
Ще бъдат връчени парични награди на обща стойност 7 000 евро.

Advertisements
Категории:Uncategorized
  1. Все още няма коментари.
  1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: