Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


НОВО: Над 170 000 евро за проектни предложения по Европейски бежански фонд
Краен срок: 16 март 2012 г., 16 ч.
Обявена е повторна покана за представяне на проектни предложения по Годишна програма 2011 на Европейски бежански фонд (ЕБФ) от Държавната агенция за бежанците /ДАБ/ при Министерски съвет в качеството й на Отговорен орган за управление и усвояване на средствата от фонда в България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по отделните поддействия е над 170 000 евро.
Цели:

Подобряване на условията за прием и първоначална адаптация на търсещите закрила в Република България /Действие А, Приоритет 1/
– Прилагане на минималните стандарти на ЕС в областта на производството за предоставяне на статут /Действие Б/
– Интеграция на бежанци и работа с уязвими групи /Действие В/
– Дейности за социална защита и интеграция на пазара на труда /Действие Г/
– Обучение на персонала на институциите, чиято професионална дейност е пряко свързана с въпросите на бежанците и търсещите закрила /Действие Б, Приоритет 2/

Допустими кандидати:

Могат да кандидатстват юридически лица, отговорни за изпълнение на проекти като НПО, федерални, национални, регионални или местни власти, други нестопански организации, частни или публични компании или международни организации според предвиденото в чл. 2 от Решение 2008/22/ЕО.

Допустими дейности:

Прилагане на пакет от мерки, насочени към подобряване на условията на първоначална адаптация на търсещите закрила в Република България
– Разширяване на механизма за социална медиация във фазата на първоначалната адаптация на търсещите закрила
– Организиране на обучение за преводачите от редки езици (арабски, фарси, дари, пащу) от териториалните поделения на ДАБ за целите на производството за предоставяне на статут
– Осигуряване на устойчивост на стартираната през ГП 2010 дейност Г3 за специализирана медицинска и психологична помощ за уязвимите групи и лица, чиито престой е продължителен и разходите за която не се поемат от НЗОК
– Подпомагане социалната и икономическа интеграция на признати бежанци от уязвими групи чрез пакет от мерки, включващ еднократна помощ за жилищно настаняване и режийни разходи, социално подпомагане, здравно осигуряване, гъвкави форми на обучение по български език и др.
– Мерки за подпомагане на интеграцията на малолетни и непълнолетни бежанци
– Осигуряване на професионална квалификация и преквалификация в професии с по-голямо търсене на пазара на труда за признати бежанци
– Обучение на интервюисти от териториалните поделения на ДАБ
– Подготовка на служителите, които са в контакт с лицата търсещи закрила
– Езиково обучение за служители на дирекции, имащи пряко отношение към работата с търсещите закрила, свързано с бежанско-мигрантската терминология
– Обучение на служители на институции и организации, свързани с реализирането на социално-икономическите права на бежанците.

Срок

Проектите трябва да бъдат изпълнени в рамките до 15 месеца, или до 30.06.2013 г.

Бюджет:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по отделните поддействия – над 170 000 евро.

НОВО: Дарителска програма на "Загорка" АД, "Създаваме по-добро бъдеще"
Краен срок: 31 март 2012 г.
И тази година програмата се реализира в партньорство с Фондация „Обществен дарителски фонд – Стара Загора”. Общата продължителност на Дарителската програма е девет месеца. Сумата на безвъзмездната финансова помощ е 100 000 лева.
Въпреки че реализацията на проектите е ограничена до Област Стара Загора, могат да участват ЮЛНЦ от цялата страна.
Фокусът на програмата е в област „Околна среда” с подкатегории:
1. Опазване на водите
2. Енергийна ефективност
3. Рециклиране
Няма ограничения за броя на финансираните проекти в трите подкатегории изброени по-горе. Минималната сума на отпусканата безвъзмездна помощ за проект е 5000 лева. От кандидатите в конкурса не се изисква собствен финансов принос!
За финансиране в рамките на програмата могат да кандидатстват организации регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и неформални групи от цялата страна. Крайните бенефициенти на дарителската програма са гражданите на област Стара Загора, тъй като териториалният обхват на проектите е ограничен до Старозагорска област.

НОВО: Програма за лидерство и професионално развитие
Краен срок: 20 март 2012 г.
Програмата за лидерство и професионално развитие на ЗАЕДНО В ЧАС / TEACH FOR BULGARIA е насочена към студенти в последната година от своето образование, както и към млади специалисти от различни професионални области, отличаващи се с постоянство, упорита работа и стремеж към постижения. Всяка година подбираме амбициозни, успешни млади хора с лидерски потенциал, които преминават интензивно обучение по международния модел „Преподавай като лидер”, последвано от работа за период от две години в училище-партньор, в регионите Благоевград, Враца, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, София, София-област и Стара Загора. Учителите на Заедно в час често преподават на деца от семейства в неравностойно положение, предавайки им уменията, нагласите и знанията, които да им позволят да намерят успешна бъдеща реализация.
Заедно в час подпомага професионалното развитие на участниците в програмата, като им предлага:
– обучение по модела „Преподавай като лидер”
– сертификат за педагогическа правоспособност в България, издаден от Факултета по педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”;
– двугодишен трудов договор като учител, съгласно условията на действащото законодателство;
– допълнителна финансова помощ от Заедно в час за квартира и за допълнителни занимания с учениците;
– постоянна подкрепа и продължаващо обучение от координаторите и екипа на Заедно в час;
– личен ментор в лицето на доказан мениджър от бизнеса, който да им помага през двете години и след това;
– контакти с международната ни мрежа Teach For All – предпоставка за изграждане на контакти и изява на международно ниво по време и след програмата;
– възможности да придобият умения за успешна реализация в частния сектор и контакти престижни работодатели в България;
– възможности за бъдещо академично развитие в магистърските програми на университети-партньори на Teach For All като Harvard, Stanford, Columbia и Princeton.
За да участват в програмата кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
– да имат българско гражданство или разрешение за работа в България и да владеят български език;
– да са завършили или да им предстои да завършат висшето си образование до 15 септември 2012 г.;
– да имат отлични резултати в различни професионални, академични, извънкласни или доброволчески дейности;
– да са силно мотивирани да съдействат за преодоляването на една от най-големите несправедливости в обществото ни – неравният достъп до качествено образование.

НОВО: МРРБ обяви конкурс за визуализация на бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г.
Краен срок: 7 май 2012 г.
– Обособена позиция (ОП) 1: Формулиране на име на бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г.;
– Обособена позиция (ОП) 2: Формулиране на послание (slogan) на бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г.;
– Обособена позиция (ОП) 3: Разработване на лого и презентационни материали (официална бланка, и слайдове за презентации (master slide)) за бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г.

НОВО: ПЪРВИ ПЛЕНЕР ПО РИСУВАНЕ 2012 „Мой любим Черноморец”
Краен срок: 10 май 2012 г.
Организира СНЦ „Странджа – партньорска мрежа за развитие” – гр.Черноморец.
Място на провеждане: гр.Черноморец, база- ВТЕПС ”Черноморец”
Дати: 20.06.- 24.06.2012 г.- 5 нощувки
Възраст на участниците: 7- 19 г.
Участници: Колективи и индивидуални записвания
Финансови условия:
Разходите за участие в пленера са за сметка на участниците.
Храноден:
– нощувка, закуска, обяд и вечеря: 20.00 лв. на ден за ученици от 7 – 16 г.
– нощувка, закуска, обяд и вечеря: 24.00 лв. на ден за ученици от 13 – 19 г. и за възрастни
Еднократна такса на ученик:
– при група: 10.00 лв. на участник;
– при индивидуално записване: 20.00 лв. на участник.
Таксата включва организиране на изложба, която ще бъде експонирана в сградата на НЧ”Димо Николов”, гр.Черноморец, осигуряване на грамоти, награди и рекламни материали, организиране на съпътстващи прояви.
Участниците носят собствени материали за рисуване.
Информация за хотелската база
ВТЕПС ”Черноморец” се намира на 100м от централния плаж и 400м от центъра на град Черноморец. Разположена е в тих и спокоен район, отдалечен от шума на дискотеки и ресторанти. Хотелската част разполага с двойни стаи, тройни стаи и апартаменти, като всички разполагат със: санитарен възел, хладилник, телевизор, тераса.
В ресторанта се предлагат: закуска, обяд, вечеря, целодневно се сервира кафе, безалкохолни напитки, сладкиши, сладоледи.
В района на почивната база може да откриете: безжичен интернет, билярдна маса, футболна джага, тенис маса, волейболно игрище, футболно игрище, детска полощадка
ЗАБЕЛЕЖКИ:
Пленерът се провежда при записани минимум 20 деца. Минимален брой участници за формиране на група от индивидуално записани е 5 участници.
Организацията по пътуването е дело на самите участници и пътните са за тяхна сметка.
Всички творби от пленера остават във фонда на СНЦ ”Странджа – партньорска мрежа за развитие”.
Срок на капариране в размер на 30% – 20.05.2012 г.
При желание за участие попълвате Формуляр- заявка, който ще Ви бъде изпратен.
За контакт:
8142 Черноморец, ул. Феникс 3А
ЗА ПЪРВИ ПЛЕНЕР 2012 ”Мой любим Черноморец”
или на e-mail: kirimovi64
За допълнителна информация:
Димитринка Киримова GSM 0885/ 183 899

НОВО: Национален конкурс за поезия "Искри над Бяла" за деца до 16-годишна възраст и възрастни
Краен срок: 15 април 2012 г.
За единадесети пореден път Община Бяла организира Национален конкурс за поезия "Искри над Бяла". Задължително условие за участие е произведенията да са написани на хартиен носител.
Авторите трябва да изпратят 3 (три) стихотворения в 3 (три) екземпляра и под всяка от творбите да са посочени трите имена на автора, възраст, точен адрес и телефон за връзка.
Конкурсът ще се проведе в две възрастови групи – за деца до 16-годишна възраст и за възрастни.
Срокът за изпращане на творбите е 15 април 2012 г. на адрес:
гр. Бяла, обл. Русе, 7100,
пл. "Екзарх Йосиф І” № 1 (за конкурса "Искри над Бяла”)
Телефон за контакти: 0817/9 88 24 (П. Кирилова), имейл: iskri_byala

НОВО: Седми национален конкурс "Душата на един извор" за млади художници и литератори
Краен срок: 9 април 2012 г.
Фондация Млада България, Община Ямбол и Овергаз обявяват Седми национален конкурс за млади художници и литератори “Душата на един извор”, посветен на художника Жорж Папазов и изкуствоведа Кирил Кръстев.
ТЕХНИКИ И ЖАНРОВЕ:
– В категория „Изобразително изкуство”: акварел, пастел, темпера, графика, масло;
– В категория “Литература”: приказка, кратък разказ, есе.
ТЕМА: свободна
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:
– Първа група – от 15 до 19 години;
– Втора група – от 20 до 25 години.
За всяка от категориите и възрастовите групи:
– Първа награда – едногодишна стипендия за обучение;
– Втора награда – 800 лева;
– Трета награда – 600 лева.
Кандидатите могат да участват и в двете категории с по едно авторско произведение, специално подготвено за конкурса.
Формат на картините – от минимален 42/30 см до максимален 50/70 см.
Обем на литературните творби – до 3 страници (100 машинописни реда) като творбите се подават в 6 екземпляра. Друг формат и обем над посочения няма да бъдат разглеждани. Конкурсните работи не подлежат на връщане.
Краен срок за представяне – 9 април 2012 г. (важи пощенското клеймо от датата на изпращане) на адрес: 8600, Ямбол, ул. “Г. С. Раковски” № 7, Общинска администрация, стая 404 – за конкурса.

НОВО: Конкурс за дебютен проект
Краен срок: 1 април 2012 г.
Фондация "Отворени изкуства" има удоволствието да отправи покана за участие в конкурс за дебютни проекти за третото издание на Фестивал „Улица Отец Паисий – Текст”.
Фестивалът ще се проведе на 11, 12, 13 май 2012 година в обществени, лични и публични пространства по продължението на улица "Отец Паисий", Пловдив.
За отворената покана могат да кандидатстват организации, частни лица, съюзи и сдружения, творчески екипи, които правят своите дебютиращи опити във визуалните изкуства и литературата.
Приемат се дебютиращи проекти в областта на видео интерпретацията на поетичен текст. Изисква се кратка форма на материалите. Видео филмите трябва да бъдат презентирани за първи път в рамките на фестивала и да са с некомерсиално послание. Ще бъдат толерирани дебютиращи автори, които са използвали изцяло авторски материали.
Как да кандидатствате:
Изпратете готовия видео материал на DVD на адрес: ул. „Отец Паисий“ 36, Пловдив 4000, придружен от:
– Кратко описание на видео филма
– Биография на автора на поетичния текст
– СV и описание на дейността Ви и координати за връзка на кандидатстващия в конкурса

НОВО: Отворен конкурс за идеи във форма на скица, проект, рисунка, визуален проект „Какво бих направил с тази сграда – Недовършения хирургически блок в Монтана?”
Краен срок: 1 май 2012
Фондация за нова култура, Областен управител – Монтана, Списание АБИТАРЕ обявиха Отворен конкурс за идейни предложения: Какво бих направил с тази сграда – Недовършения хирургически блок в Монтана?
Целта на конкурса е да намери добри идеи за трансформация и адаптация на сградата в съвременния живот и градска тъкан на Монтана.
Поканата е насочена към всички, независимо от възраст и професия. Приемат се идеи във форма на скица, проект, рисунка, визуален проект, които носят оригинална авторска идея. Предимство за кандидата е, ако идеята е приложима на практика.

НОВО: Видеохолика 2012 – V Международен видео арт фестивал
Краен срок: 30 юни 2012 г.
Международният видео арт фестивал "Видеохолика 2012" отправя покана за участие към всички визуални и медийни артисти, в тазгодишното пето юбилейно издание на фестивала.
Видеохолика 2012 е планирана да се проведе между 25 и 30 юли 2012 във Варна в рамките на Международното биенале на визуалните изкуства "Август в изкуството".
Темата на Видеохолика 2012 е свободна.
Тази година фестивалът "Видеохолика" има еднократна такса за участие от 10 лв.
С цел да улесни процеса на кандидатстване във фестивала, Видеохолика 2012 ще приема кандидатури за участие, както по пощата, така и чрез Интернет.

НОВО: Покана за участие в делегация в Waste Expo 2012
Краен срок: 23 март 2012 г.
Търговското представителство към Посолството на САЩ в България кaни Вас или Ваши представители да се включите в официалната бизнес-делегация, която ще посети търговското изложение за отпадъци Уейст Експо 2012 (Waste Expo 2012), гр. Лас Вегас, Невада, 30 април – 2 май 2012 г.
Waste Expo e най-голямото търговско изложение в Северна Америка за управление на твърди битови отпадъци, рециклиране на отпадъци, строителство на сметища и управление на медицински отпадъци с над 550 изложители и над 11 000 посетители от цял свят. Waste Expo е предназначен за държавни/общински служители и фирми oт всички браншове с интерес към технологии, оборудване и услуги за управление на отпадъци.
Участниците в делегацията са освободени от такса за участие. Посолство на САЩ ще организира срещи с изложителите. Групата ще бъде придружена от представител на Търговското представителство към Посолство на САЩ. Крайният срок за регистрация и включване в групата е 23 март 2012 г.
Пътуването ще се проведе по следната схема:
– 25 април – полет София – Лондон
– 25 април – 1 нощувка в хотел LANCASTER (4 звезди)
– 26 април – полет Лондон – Лас Вегас
– 26 април – 3 май – 7 нощувки в хотел HARRAHS (3.5 звезди) в Лас Вегас
– 3 май – полет Лас Вегас – Лондон
– 4 май – полет Лондон – София
*Не са включени трансфери летище – хотел – летище и закуските в хотелите в САЩ
*Включени са трансферите в Лондон
Пакетната цена при настаняване в двойна стая e 1473 евро, а за единична стая 1788 евро.
За включване в групата или въпроси моля свържете се с нас на телефон 02/939 5784, 939 5740, 02/ 80 80 100, 0898 955567 и ел. поща:
stanislava.dimitrova или office

НОВО: Национален конкурс за детско творчество "Великденско огънче в шепите си нося"
Краен срок: 10 април 2012 г.
Четвърто основно училище „Христо Ботев” – Лом в партньорство с УН „Феникс” обяви Национален конкурс за детско творчество "Великденско огънче в шепите си нося".
В конкурса могат да участват ученици в две възрастови групи:
– първа група – І – ІV клас;
– втора група – V – VІІІ клас.
Всеки участник представя по едно стихотворение, разказ, приказка или есе, до две машинописни страници в три екземпляра, изпратени в запечатан плик, като приложи лични данни: трите имена, дата на раждане, град, точен адрес, училище, клас и телефон за връзка. Изисквания за рисунките: Участниците могат да използват всички видове живописни, графични и приложни техники върху лист, с формат по избор. Всеки участник участва с по една творба, в предпочитаната от него техника. Придружаваща информация: всеки участник записва върху гърба на листа: трите имена, дата на раждане, град, точен адрес, училище, клас и телефон за връзка.
Жури ще оцени литературните творби и рисунките и ще присъди за всяка възрастова група по три награди и поощрителни грамоти. Отличените литературни произведения ще бъдат издадени в сборник.
Наградените рисунки ще бъдат подредени в изложба.
Победителите ще получат своите награди по пощата, а имената им ще бъдат поместени в сайта на училището.
Срок на изпращане на творбите – 10.04.2012г. на адрес:
3600 гр. Лом, област Монтана
ул. „Софийска” № 56
ІV Основно Училище „Христо Ботев”
за конкурса „Великденско огънче в шепите си нося”
или на e-mail: ou_hbotev_lom@abv.bg, тел.: 0894 472 692; 0878 575 491

НОВО: Покана за представяне на предложения в рамките на работната програма ENIAC Joint Undertaking
Краен срок: 12 април 2012 г.
Настоящата покана се фокусира върху проекти, свързани с технологични изследвания и развойни дейности, като формулиране на технологични концепции, експериментални доказателства и валидиране в лабораторни условия, съответстващи на технологична готовност до нива от 2 до 5.

НОВО: Награда на името на Hannah Arendt за критическа теория и творчески изследвания
Краен срок: 15 март 2012 г.
Конкурсът за Годишната награда "Хана Аренд" е за всеки, който се интересува в свързването на изкуството и творческите изследвания, включително познание, основано на смисъл; реалността на единственото, неповторими явления, етична визия и съвпадение между вътрешно и външно, естеството и причината, мисълта и опитът, предмет и обект, азът и светът.

НОВО: МЕДИА 2007 – Развитие, разпространение, популяризиране и обучение – Покана за представяне на предложения – EACEA/7/12 – Подкрепа за международното разпространение на европейски филми – „Автоматичната“ схема 2012
Краен срок: 30 април 2012 г.
Една от целите на програмата е да насърчава широкото международно разпространение на нови европейски филми, като предоставя средства на разпространители според тяхното представяне на пазара за по-нататъшно реинвестиране в нови ненационални европейски филми.
Схемата също така има за цел да насърчи развиването на връзки между секторите на продукция и разпрос­транение, като така подобри пазарния дял на европейските филми и повиши конкурентоспособността на европейските компании.
Кандидатите трябва да са установени в една от 27-те държави членки на Европейския съюз, Швейцария, Хърватия или Босна и Херцеговина.

НОВО: Международни блог награди на Дойче Веле Bobs
Краен срок: 12 март 2012 г.
Bobs отличават сайтове на 11 езика, които подкрепят открития обмен на идеи и свободата на словото.
Могат да участват блогъри от цял свят.
Има 17 категории в общо 11 езика. Информация за конкурса може да бъде подадена в някой от следните езици: арабски, бенгалски, китайски, английски, френски, немски, индонезийски, персийски, португалски, руски, испански.

НОВО: Google Научен панаир 2012
Краен срок: 1 април 2012 г.
Научният панаир на Google е онлайн конкурс, който търси любопитни умове от четирите краища на земното кълбо. Всеки и всички между 13 и 18 може да участват. Всичко, от което се нуждаете, е идея.
Можете да подадете проекти в някоя от следните категории:
– Компютърни науки и математика
– Науки за земята и околната среда
– Поведенчески и социални науки
– Флора и фауна
– Енергия и космос
– Изобретения и иновации
– Физика
– Биология
– Химия
– Наука за храната
– Електричество и Електроника
Материалите и придружаващите ги документи могат да бъдат подавани на английски, немски, италиански, испански, френски, арабски, иврит, полски, японски, руски, холандски, корейски или китайски.

Advertisements
Категории:Uncategorized
  1. Все още няма коментари.
  1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: