Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


НОВО: Програма „Младежта в действие“ – Действие 3.2 – „Младежта в света“: сътрудничество със страни, различни от съседните на Европейския съюз
Краен срок: 15 май 2012 г.
Ще бъдат предпочетени проектите, които най-добре отразяват следните приоритети:
1) Постоянни приоритети на програмата „Младежта в действие“:
– участие на младите хора,
– културно многообразие,
– европейско гражданство,
– включване на млади хора с по-малко възможности.
2) Годишни приоритети на програмата „Младежта в действие“:
– младежка безработица, бедност и маргинализация,
– дух на инициатива, творчество, предприемачество и пригодност за заетост,
– спортни събития и дейности на открито за гражданите,
– глобални екологични проблеми и изменение на климата.
3) Сътрудничество с конкретни партньорски региони или страни:
Като последваща мярка във връзка с 2011 г. – Година на младежта „ЕС-Китай“ и в контекста на 2012 г. – Година на междукултурен диалог „ЕС-Китай“ ще бъде отделено внимание на проектите, насочени към насърчаване на диалога, обмена и сътрудничеството между ЕС и Китай в областта на въпросите, свързани с младежта. Специално внимание ще бъде отделено на проекти, насочени към последващи дейности и осигуряване на устойчивост на сътрудничеството, установено през 2011 г., и/или на проекти за насърчаване на междукултурния диалог между младите хора от ЕС и Китай.
Предложенията трябва да бъдат представени от организации с нестопанска цел. Тези организации включват:
– неправителствени организации (НПО),
– публични органи на регионално или местно равнище, или
– национални младежки съвети.
Дейностите, подкрепяни в рамките на настоящата покана, могат да включват, но без да се ограничават до следното:
– мащабни младежки мероприятия, семинари, конференции,
– дейности, насърчаващи развитието на партньорства и мрежи,
– дейности, насърчаващи диалога относно политиките в областта на младежта,
– кампании за предоставяне на информация и повишаване на осведомеността в интерес и от страна на младите хора, – обучение и изграждане на капацитет на работещи с младежта, младежки организации и структури за популяризиране на дейността,
– обмен на опит чрез наблюдение на работата и дългосрочна мобилност на работещите с младежта.
Проектите трябва да започнат между 1 септември 2012 г. и 31 декември 2012 г., като минималната им продължителност е 6 месеца, а максималната – 12 месеца.
Общият бюджет, отпуснат за съфинансиране на проекти по настоящата покана, възлиза на 3 000 000 евро.
Финансова помощ от Агенцията се предоставя за не повече от 80 % от общата стойност на допустимите разходи за проекта. Максималният размер на субсидиите не може да надхвърля 100 000 евро.

НОВО: Копнеж за ученическо творчество
Краен срок: 8 април 2012 г.
Като част от седмия Фестивал на българското образование, фондация „Човешката библиотека“, фентъзи клуб „Светлини сред сенките“, електронно списание SciFi.bg и ученически клуб по журналистика „6+“ канят всички пишещи ученици да участват в Копнеж за ученическо творчество.
Участниците могат да изпращат на адрес poslednorog -в- gmail.com разкази, стихотворения, есета, пиеси или откъси от по-дълги текстове. Темата е свободна. Ние копнеем само да си личи, че ви вълнува.
Молим всеки участник да събере текстовете си в един файл – в RTF, ODT, TXT, DOC или DOCX формат. Общата дължина на текстовете може да бъде до 9 хиляди знака (включително интервалите).
Файловете трябва да са анонимни. Личната си информация (име, възраст, клас, училище, град) пращайте отделно, в текста на самия имейл.
Наградите ще бъдат обявени на Фестивала на българското образование (20-22 април) и включват книги от Човешката библиотека (хартиени и електронни), публикация онлайн и участие в писателски работилнички на живо, по време на самия фестивал и след това.

НОВО: Конкурс за кратък разказ на тема „Близки срещи от Zомби вид”
Краен срок: 27 март 2012 г.
Издателство „Изток-Запад” и „Аз чета” обявяват конкурс за кратък разказ на тема „Близки срещи от Zомби вид”, свързан с предстоящото издаване на мегаселъра на Макс Брукс „Z-та световна война”.
Творбите трябва да са с дължина до 2000 знака общо и трябва да описват въображаема или не среща със зомби(та), оцеляването от която не е задължително – изпращайте ги на e-mail: iztok.zapadbg .

НОВО: Он-лайн обучение на младежи “Oрганизиране и провеждане на доброволческа инициатива”
Краен срок: 28 март 2012 г.
Сдружение "ГЛОУ" кани младежи на възраст 15-29 години от цялата страна да се включат в он-лайн обучение „Организиране и провеждане на доброволческа инициатива”, което ще се състои в периода 02 април – 01 май 2012 г.
Курсът включва модули практически ориентирани към организирането на доброволчески инициативи. Участниците в курса ще задълбочат своите знания и ще развият умения си за планиране, целеполагане, промотиране на инициативи, работа с медиите и др. Обучените младежи от градовете Берковица, Варна, Велико Търново, Кюстендил, Разград и София ще имат възможност да упражнят наученото в реални доброволчески инициативи в градовете, които ще се състоят в периода юни-август.
Обучението ще се проведе изцяло он-лайн в специализирана платформа за дистанционно обучение, която позволява обучаемите да работят индивидуално по учебния материал във време удобно за тях.
Курсът е разработен от експерти в областта на неформалното обучение на база личния си опит при организирането на доброволчески акции за разрешаване на местни проблеми.
Обучението приключва със Сертификат.
За обучението могат да кандидатстват младежи на възраст 15-29 години от цялата страна. Кандидатстването се реализира чрез попълването на формуляр за включване. Формулярът се попълва директно он-лайн.

НОВО: Лидерска академия "ГЛОУ"
Краен срок: 1 юни 2012 г.
Лидерска академия „ГЛОУ” представлява едноседмичен образователен курс, насочен към насърчаване себеуважението и израстването на младите жени на възраст между 14-18 години, изграждането на лидерски качества, умения за взимане на решения, поставяне на цели, комуникативност, окуражаване на толерантното поведение, а също и осигуряването на информация по проблемите, с които те се срещат днес – трафик на хора, здраве, ХИВ/СПИН, околна среда и доброволческа дейност.
Лидерска академия „ГЛОУ” се провежда изцяло на английски език и е съвкупност от интерактивни, увлекателни дейности: игри, дискусии в големи и малки групи и семинари, срещи с гост – лектори, както и организацията и провеждането на еднодневна социално ангажирана кампания. В процеса на работа, чрез интерактивни методи на принципа “връстници обучават връстници”, момичетата придобиват нови знания и умения и усъвършенстват вече притежаваните такива. Сред тях за знания и уменията за работа в екип, за планиране, изработка и реализация на кампании, публични презентации и много още. 20 техни връстнички, участвали вече в Лидерска академия „ГЛОУ” и отличили се със своите изключителни лидерски качества, получават възможността да се завърнат в академията, но вече като обучители, след като преминат предварително тридневен допълнителен обучителен курс по посочените теми, провеждан от доброволци от Корпус на Мира, България като наши партньори.
Лидерска академия „ГЛОУ” 2012 ще се състои в периода 19-26 август 2012 г. в гр.Велико Търново. Приемът на документи за Академията ще стартира на 26.03.2012 г.

НОВО: ЛАГЕР “ЗАЕДНО НАПРЕД” 2012
Младежка фондация "Арете" ще проведе четири седемдневни лагера за развитие на лидерски умения "Заедно напред" през 2012 година за младежи от ромски произход на възраст от 16 до 21 години от областите Пазарджик, Сливен, Шумен и Монтана. Те ще се проведат през месец юли и август, близо до морския бряг.
Кампанията за набиране на участници за лагерите ще стартира в началото на месец април.

НОВО: Конкурс за временна художествена трансформация на фасадата на историческата сграда на Телефонната палата в София
Краен срок: 20 април 2012 г.
VIVACOM и Sofia Design Week обявяват конкурс за временна художествена трансформация на фасадата на историческата сграда на Телефонната палата в София.
Конкурсът е отворен за артисти, дизайнери, урбанисти, архитекти, както и за всички граждани, които искат да участват в промяната на облика на сградата. Победителят в конкурса ще бъде избран от международно жури и ще спечели награда в размер на 3 000 лв.
Условието, на което трябва да отговаря проектът, е да не нарушава или променя трайно облика на сградата, обявена за паметник на културата.
Проектът на победителя в конкурса ТРАНСФОРМАЦИЯ ще бъде реализиран от VIVACOM до 1 юни 2012 г. като част от програмата на фестивала на съвременен дизайн "Sofia Design Week", партньор на VIVACOM в организирането на конкурса.

НОВО: Помощ за книгата 2012
Краен срок: 2 април 2012 г.
МК обявяви конкурсна сесия по програма “Помощ за книгата” 2012 г. за финансиране на творчески проекти в областта на книгоиздаването в следните направления:
1. Българска и преводна художествена литература;
2. Българска и преводна хуманитаристика;
3. Литература за деца и юноши;
4. Културно-историческо наследство и съвременна култура.
В конкурса „Помощ за книгата” може да участва всеки професионален издател, регистриран като юридическо лице и получил международен стандартен книжен номер (ISBN).

НОВО: Конкурс ЛАБОРАТОРИЯ ЗА СЛАВА / FAMELAB 2012
Краен срок: За кастинг на живо – 5 април 2012 г.; видеокастинг – 13 април 2012 г.
За участие в конкурса FameLab ® се допускат лица, които са навършили 18 години и са студенти или работещи в областта на естествените и инженерните науки.
FameLab търси хора, които искат да говорят за своята работа и да споделят с какво ги привлича научната кариера, а не онези, които вече се занимават професионално с комуникация на науката или нейната популяризация:
– Студенти в областта на естествените и инженерните специалности (стига да са навършили 18 г.)
– Млади учени (поощряваме участието на учени до 35 годишна възраст, макар че няма да откажем участие и на хора надхвърлили тази възраст)
– Преподаватели от университети, работещи в областта на природо-математическите и инженерните науки, включително и учители по специалните предмети в училищата, които са завършили съответната дисциплина;
– Хора, които работят в областта на приложението на науката, технологиите и математиката – например, патентни специалисти, статистици, компютърни техници, индустриални консултанти и т.н.;
– Хора, работещи във въоръжените сили или държавни институции, които използват природо-математическите и инженерните науки;
– Хора, работещи в промишлеността или бизнеса и използващи научните изследвания в областта на естествените и инженерни науки.
Участниците имат точно 3 минути, за да впечатлят членовете на журито и на Първи кръг, и на Финала.

НОВО: Пети национален конкурс за хайку на свободна тема
Краен срок: 15 май 2012 г.
"Хайку клуб София" обявява началото на Петия национален конкурс за хайку на свободна тема.
Приемат се до 10 непубликувани хайку на адрес 17etaj

НОВО: Средношколски конкурс за поезия "Възкресения 2012"
Краен срок: 8 април 2012 г.
Регионален исторически музей – Добрич и в. "Добруджанска трибуна" обявиха Средношколски конкурс за поезия "Възкресения 2012".
В конкурса могат да участват ученици на възраст от 13 до 19 години, с до три непубликувани стихотворения в три напечатани екземпляра, като посочат име, възраст, училище, телефон и адрес за връзка.
Текстовете се приемат до 8 април 2012 г. на адрес:
9300 Добрич
Дом-паметник „Йордан Йовков”
п.к. 131
за „Възкресения”
или на имейл: dobrichmuseum
Телефони за връзка – 058/ 602 213; 0884 311 492; 0896 328 758.

НОВО: Видеоконкурс на МОТ за млади хора
Краен срок: 10 април 2012 г.
Международната организация на труда организира конкурс за видео, посветено на последиците от безработицата за младите хора и техните общности.
Видеото следва да е до 2 минути и да са на английски, френски или испански език (при другите езици се очакват субтитри на споменатите 4 езика).
Могат да участват младежи на възраст от 18 до 29 години.

НОВО: Конкурс за участие в кампанията „Стажант в европейските информационни мрежи”
Краен срок: 29 март 2012 г.
Конкурсът е обявен от Европейския информационен център „Европа Директно” – София, Центъра за развитие на човешките ресурси, Европейския потребителски център – България, EURES – България и Информационния център на ЕС.
Право на участие имат всички студенти, записани минимум в трети курс към датата на обявяване на конкурса, във висши учебни заведения на територията на София-град.
Критериите, по които ще бъдат оценявани кандидатите, са:
– Общи познания за ЕС (с акцент работата на европейските информационни мрежи)
– Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо (предимство е владеенето и на втори чужд език)
– Добри комуникационни умения
– Умения за работа в екип
– Креативност
– Организационни умения
– Готовност за работа с различни целеви групи
– Отлична компютърна грамотност
– Опитът по проекти се счита за предимство

НОВО: Грантове на SIDA за демократизация и свобода на изразяване
Краен срок: 15 април 2012 г.
Правителството на Швеция продължава своята специална инициатива за демокрация и свобода на изразяване, стартирала през 2009 г. Целта на инициативата е в подкрепа на работещите за промяна – индивиди, групи и организации на гражданското общество, които работят за демократизация и свободата на изразяване.

НОВО: Награда за изкуство Henkel 2012 за Централна и Източна Европа
Краен срок: 25 май 2012 г.
Наградата за изкуство Henkel се връчва за изключителни и новаторски произведения на изкуството, създадени от визуални артисти в Централна и Източна Европа в областите живопис, рисунката, фотография, видео и инсталация.
Могат да участват художници, ненавършили 40 години.

НОВО: Платен стаж в Thomson Reuters, Лондон
Краен срок: 31 март 2012 г.
"Ройтерс", най-голямата международна мултимедийна информационна агенция, търси талантливи студенти или наскоро завършили студенти за . 6-седмичните платени летни стажове 2012 г.
Могат да кандидатстват студенти или наскоро завършили в специалностите журналистика, икономика, бизнес, право, счетоводство, езици или компютърни науки.

НОВО: Конкурс за съвременен разказ и стихотворение
Краен срок: 30 март 2012 г.
СНБП (Съюз на независимите български писатели) обяви Конкурс за съвременен разказ и стихотворение:
– Участници в този конкурс могат да бъдат лица от всички възрасти и упражняващи всякакви професии, актуални членове на СНБП.
– Обем – до 5 страници А4 за разказ до 1 страница А4 за стихотворение
– Тематика – съвременна, избрана от автора
– Творбите не трябва да са публикувани до обявяване резултатите на конкурса, включително в интернет сайтове.
– Конкурсът е анонимен. Изпращат се два файла – единият с произведението, без никаква информация за автора или неговото име, наименован ime_na_proizvedenieto_proza или ime_na_proizvedenieto_poeziya. Вторият да съдържа информация за автора – име, фамилия, населено място, адрес, телефон и електронен адрес за контакт, наименован informaciiya_za_avtora.
– Всеки автор има право да участва само с едно произведение-проза и едно произведение-поезия.
Изпращайте своите материали само на имейл snbp_sf

НОВО: Национален конкурс за разказ на младежка тема на Община Варна
Краен срок: 20 юли 2012 г.
Право на участие в конкурса имат лица, навършили 16 години /без ограничение на горна възрастова граница/.
Формат: до четири стандартни страници А4, шрифт Times New Roman 12.
Придружаваща информация: трите имена на автора; дата, месец, година на раждане; личен телефон и e-mail за връзка. Всеки автор може да участва с един разказ.
Изпращайте творбите си на mladejkirazkaz
Няма ограничение за участие с вече публикуван разказ.

НОВО: Награда за композиция на Crossover
Краен срок: 1 юли 2012 г.
Специфичното при този конкурс е фокусът върху публиката. От композиторите се очаква да създават вълнуващи творби, които да доведат слушателя до емоционални върхове.
Комбинирайте най-доброто от поп, джаз, танго, опера, оперета, соул, блус, минималистична музика, виртуозни цигулкови пиеси (Паганини, Виенявски, Сарасате) и други, или просто развихрете собственото си въображение и стил. Всичко е приемливо, стига публиката да полудее по него!
Очаква се произведението да е технически трудно и предизвикателно за изпълнение, неконвенционално. Трябва да комбинира новаторски ефекти, звук и модерни ритми.
Композицията трябва да е написана специално за конкурса и за нашето дуо.
Инструментация: За две цигулки
Времетраене: приблизително 5 минути музика.

НОВО: Втори Национален конкурс за поезия Усин Керим- Чепеларе 2012
Краен срок: 1 май 2012 г.
За наградата за поезия "Усин Керим" могат да кандидатстват български поети, издали книги през последните две години преди годината на връчване на наградата, без възрастови ограничения. Книгите, участвали в конкурса, не се връщат, а се даряват на Градската библиотека при НЧ "Родопска искра" – гр. Чепеларе.
Авторите изпращат точен адрес за кореспонденция и телефон за връзка.
Крайният срок за изпращане на стихосбирките е 1 май 2012 на адрес:
Отдел "Култура" (за конкурса "Усин Керим")
Община Чепеларе
ул. "Беломорска" 44 б
4850 Чепеларе
Телефони за информация: 03051/2209, 0882421113 – Шинка Талева, 0885211127 – Яна Димова

Advertisements
Категории:Uncategorized
  1. Все още няма коментари.
  1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: