Архив

Archive for април, 2012

ново


НОВО: BG051PO001-5.1.05 „Съпричастност"
Краен срок: 22 юни2012 г., 17.00 ч.
За целите на настоящата процедура е допустимо създаването на центрове за подкрепа на хора с увреждания и/или разширяване на дейността на съществуващи такива на територията на страната.
Допустими кандидати по настоящата процедура са национално представителните организации на хора с увреждания и национално представителните организации за хора с увреждания съгласно §1, т.10 от ДР на Закона за интеграция на хората с увреждания.
Общият предвиден размер по схемата е 5 000 000 лв.

НОВО: Покана за предложения по програма Artemis
Краен срок: 6 септември 2012 г.
Програмата насърчава напредъка в знанието и технологиите в 10 тематични области, съответстващи на основните области в науката и изследванията.
Бюджет: 138 730 166 евро
Източник: http://www.dnevnik.bg/evropa

НОВО: Работилница за млади режисьори
Краен срок: 1 юни 2012 г.
Белгийската национална агенция по програма „Младежта в действие” (френска част) ще събере на едно място 8-10 млади режисьори от 4 различни континента по време на международния фестивал на свободите в Брюксел през октомври. Те ще създадат заедно документален филм на тема „Младите хора, кризата и паниката”.
Обявата е насочена към всички млади режисьори, които вече имат опит при създаването на документални филми.
Всички разходи на одобрените участници (международен и вътрешен транспорт, настаняване, храна, застраховки и заснемане на филма) ще бъдат поети от организаторите.

НОВО: Форум Ключ Варна, Икономически Университет – Аула, 19 май 2012
Краен срок: не е посочен
КЛЮЧ ще бъде форум на споделяне на опит, мнения и идеи за развитие на младите хора в сектора на гражданските организации. КЛЮЧ ще събере на едно място млади хора, начинаещи в своята дейност в гражданския сектор, студенти с интереси към кариера в неправителствените организации, доброволци и ентусиасти с хора, които са успели в този сектор, които имат достатъчно опит зад себе си и желание да го споделят.

НОВО: Конкурс за най-добри доброволчески инициативи в България през 2012 година
Краен срок: 31 октомври 2012 г.
Фондация Лале и Национален алианс за работа с доброволци обявяват конкурс за най-добри доброволчески инициативи в България през 2012 година – Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията.
В конкурса са поканени да участват всички, които през настоящата година реализират доброволческа инициатива в тази сфера.
Инициативите могат да бъдат номинирани от организации и лица и се приемат до 31 октомври 2012 г.

НОВО: MLDI подкрепя проекти на НПО
Краен срок: текущ
Инициатива Правна защита на медиите (MLDI) приема предложения от организации от целия свят, които търсят финансиране за правна помощ или съдебни дейности, които опазват или увеличават свободата на медиите.
Безвъзмездните средства, отпуснати от MLDI обикновено са за 12-месечен период и са с размер между 5 000 и 25 000 британски лири.
MLDI очаква предложения от национални организации, които упражняват една или и двете от следните дейности:
– Предоставяне на правна помощ за независими журналисти или медии, които са изправени пред съдебно производство, поради тяхната работа;
– Ангажиране в стратегически дела, за да синхронизират местното законодателство и практика в случаи на медии в съответствие с международните стандарти за свободата на словото.

НОВО: Google Online Marketing Challenge
Краен срок: 11 май 2012 г.
Целта е учениците да създадат ефективна онлайн маркетингова кампания в Google AdWords.
Ученическите екипи, заедно с техния учител, идентифицира малкък/среден бизнес или организация с нестопанска цел, който/която има сайт, но не е потребителит на AdWords сега или през последните 6 месеца.
Ученическите екипи се срещат с бизнес или организация с нестопанска цел и подготвят Предварителната кампания. След като ученическите екипи качват своите доклади , те ще могат да финансират кампанията с 250 щ.д.
Ученическите екипи провеждат кампанията си през 3 последователни седмици до 8 юни 2012 г. След края на кампанията учениците имат 3 седмици, не по-късно от 15 юни 2012 г. да представят своя доклад за кампанията.

НОВО: КОНКУРС за детска рисунка на тема: "Вълшебният свят на приказките"
Краен срок: 15 май 2012 г.
Конкурсът за детска рисунка се организира във връзка с отбелязването на 130-та годишнина от откриването на първата детска градина в България.
Изисквания към оформянето на рисунките:
– Техники и материали-по избор: молив, пастел, акварел, туш, флумастери, смесени
– Размери: 25 х 35 см. или 35 х 50 см. (рисунките не трябва да са паспартирани)
– Други изисквания: творбите трябва да са създадени през 2012 година и да са оригинални и да не са изпращани за участие в други конкурси
Участието е индивидуално. Всяко дете може да участва само с една собствена творба. Децата, участници в конкурса трябва да бъдат на възраст между 3 и 7 години.

Категории:Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


НОВО: ИПИ обяви втори конкурс за стажанти за 2012 г., 2 май – 31 юли
Краен срок: 25 април 2012 г.
Кандидатите трябва да изпратят есе на ЕДНА от следните теми:
– Кои могат да бъдат двигателите на икономическия растеж на България?
– Кой трябва да плаща за образованието на студентите?
– Причини и последици от младежката безработица в България
Обемът на есетата трябва да бъде между 500 и 800 думи, а текстовете да са форматирани по следния начин:
– Шрифт – Times New Roman, 12
– Междуредие – един ред
Есетата, заедно с автобиография на български език и два параграфа мотивация защо искате да сте стажанти в ИПИ, изпращайте до 25 април 2012 г. на адрес yavor, на вниманието на Явор Алексиев.
Одобрените кандидати ще бъдат уведомени по електронната поща и поканени на интервю. Интервютата с одобрените кандидати ще се провеждат в периода 26-27 април 2012 г. Моля проверявайте редовно пощата си.

НОВО: СЕСИЯ за финансова подкрепа на фестивали и конкурси в страната в областта на професионалното музикално и танцово изкуство
Краен срок: 9 май 2012 г.
Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват юридически лица, вписани в Информационния регистър на културните организации на Министерство на културата.

НОВО: СЕСИЯ за финансиране на фестивали в страната в областта на професионалното театрално изкуство
Краен срок: 9 май 2012 г.
Подкрепата се определя чрез конкурс по документ в който могат да участват организациите, регистрирани в Информационния регистър на културните организации в Министерството на културата, съгласно чл. 14 от ЗЗРК.

НОВО: МЕДИА 2007 – Развитие, разпространение, популяризиране и обучение – Покана за представяне на предложения – EACEA/8/12 – Подкрепа за международното разпространение на европейски филми – Схема „агенции за продажби“ 2012
Краен срок: 18 юни 2012 г.
Схемата за подпомагане „Агенции за продажби“ функционира на два етапа:
– Създаване на потенциален фонд, определен в зависимост от резултатите на дружеството на европейския пазар за съответния период (2007 г.-2011 г.).
– Реинвестиране на потенциалния фонд: така създаденият от всяко дружество фонд трябва да бъде реинвестиран в два модула (2 вида проекти) до 1 март 2014 г.:
1. минимални гаранции или авансови плащания за придобиването на права за международни продажби на нови европейски ненационални филми;
2. и/или за популяризирането, пускането в продажба и рекламата на нови европейски ненационални филми.
За да има право на участие филмът, авторските права за него трябва да са възникнали не по-рано от 2007 г.

НОВО: Покана за представяне на предложения – EAC/S06/12 – Подготвителна дейност „Европейско партньорство в областта на спорта“
Краен срок: 31 юли 2012 г.
В рамките на тази покана за представяне на предложения ще бъдат подпомагани транснационални проекти, изготвени от публични органи или организации с нестопанска цел, с цел установяване и изпробване на подходящи мрежи и добри практики в областта на спорта в следните сфери:
1. борбата с уреждането на резултатите от спортни състезания;
2. насърчаването на физическата активност с оглед на активния живот на възрастните хора;
3. по-добрата информираност за ефективните начини, за да се насърчава развитието на спорта на общинско ниво;
4. трансграничните съвместни състезания в рамките на спорта за всички в съседни региони и държави- членки.
Допустимите кандидати са:
– публични органи,
– организации с нестопанска цел.

НОВО: Покани за представяне на предложения по програма „ЕСПОН 2013“ (18 април-13 юни 2012 г.)
Краен срок: 13 юни 2012 г.
1. Покана за представяне на предложения за целеви анализи/приоритет 2:
– Северно море – разпространение на резултатите от транснационалното сътрудничество (бюджет 340 000 EUR)
Ще бъде одобрено само едно предложение по посочената тема.
2. Покана за представяне на предложения в рамките на научната платформа на ЕСПОН/приоритет 3:
– Европейска система за наблюдение на територията (бюджет 598 000 EUR)
– Откриване на териториалния потенциал и предизвикателства (бюджет 350 000 EUR)
– Уебприложение за европейски градски сравнителен анализ (бюджет 200 000 EUR)
3. Покана за представяне на предложения за транснационални мрежови дейности на мрежата от звена за контакт по ЕСПОН/приоритет 4:
– Дейности за капитализация на резултатите на транснационално равнище на мрежата от звена за контакт по ЕСПОН

НОВО: Обучение за национални съдии по законодателството на ЕC в областта на конкуренцията и съдебното сътрудничество между национални съдии
Краен срок: 31 май 2012 г.
Подкрепят се:
– семинари, конференции, симпозиуми и др., посветени на законодателството на ЕC в областта на конкуренцията;
– обучения по законодателството на ЕC в областта на конкуренцията за национални съдии;
– разпространение на документация и информация в областта на конкуренцията за нуждите на националните съдии;
– сътрудничество, вкл. създаване и поддръжка на бази данни между правни и други институции, отговорни за спазването или мониторинга на прилагането на законодателството на ЕC в областта на конкуренцията.

НОВО: Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства"
Краен срок: 23 май 2012 г.
Приемът е открит за кандидати, одобрени за финансово подпомагане и изпълняващи проекти по Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери" и посочили към датата на кандидатстване в своите заявления за подпомагане по мярката намерение за кандидатстване по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства".
Заявления могат да подават и кандидати, одобрени за финансово подпомагане и изпълняващи проекти по Мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране", които в своя бизнес план, приложен към подаденото заявление за подпомагане по мярката имат налична индикация за кандидатстване с проект по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства".
Заявления за подпомагане ще се приемат и за инвестиции, свързани с постигане на стандартите на Директива 91/676 ЕИО за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници; привеждане на животновъдните стопанствата от и извън сектор „Мляко" в съответствие със стандартите на Общността, включително инвестиции за прилагане на Директива 91/676/ЕИО; както и закупуване на специални съоръжения и механизация, сгради, недвижима собственост (включително трайни насаждения) и оборудване за преминаване към биологично производство.
Приемът по Мярка 121 започва в 9 часа на 2 май и приключва на 23 май в 17.30 часа. Документи се подават в областните дирекции на ДФ „Земеделие" по място на извършване на инвестицията. Условията и редът за подпомагане са описани в Наредба № 8 от 3 април 2008 г.
Общият бюджет за четирите инвестиционни направления с гарантирани бюджети е 57 507 000 евро, плюс неусвоените средства от предишни периоди на прием. Средствата за бенефициентите с одобрени проекти по мерките 112 и 141 възлизат на 17 млн. евро, които са предвидени и за тази група от тях, подали проекти по време на приема по Мярка 121 в края на 2011 г.

НОВО: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища"
Краен срок: 20 юни 2012 г., 16.30 ч.
Министерство на образованието, младежта и науката кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 3 „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието", по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища".
Основните цели на операцията са:
– Усъвършенстване на системата за управление във висшите училища – системи за управление на качеството, системи за администриране на процесите, системи за информационно обслужване на учебната дейност, системи за събиране на информация за научно-изследователската дейност и др.
– Разработване на критерии, методи и процедури за повишаване на качеството на присъщите дейности на висшите училища

НОВО: BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища”
Краен срок: 25 юни 2012 г., 16.30 ч.
Министерство на образованието, младежта и науката, чрез Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми", в качеството си на Договарящ орган по приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР, кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 3 „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието", Основна област на интервенция 3.1. „Подобряване качеството на услугите в образованието и обучението" посредством схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища".
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Осигуряване на обучения за преподавателите във висшите училища по въвеждане на съвременни методи за преподаване чрез ИКТ;
2. Провеждане на интензивно специализирано чуждоезиково обучение;
3. Провеждане на курсове, свързани с:
– идентифицирани потребности на преподавателите във висшите училища от специализирани обучения;
– прилагане на съвременните образователни стратегии и технологии;
– разработване на учебно съдържание, планове и програми обвързани със Системата за натрупване и трансфер на кредити (ECTS);
– методика на академичното преподаване и научно-изследователската дейност.
4. Създаване на инструментариум за повишаване качеството на подготовката и за обучение, ориентирано към пазара на труда.
5. Създаване, апробиране и усъвършенстване на система за кариерно израстване на преподавателите във висшите училища (съгл. Закона за развитието на академичния състав в Република България).
Важно:
1. Дейности 3, 4 и 5 са със задължителен характер.
2. Дейности 1 и 5 могат да се извършват само на територията на Република България.

НОВО: Награда за изследвания в областта на интеграция на младите хора, изключени чрез ранно напускане на училище и безработица
Краен срок: 30 юни 2012 г.
Тази награда отличава материали, които разясняват в строга, емпирична и оригинална форма причините и възможните решения за ранното напускане на училище и / или младежката безработица в Белгия и / или Европа. Най-добрите автори на 12-добрите статии ще получат парични награди. 12-те статии ще бъдат публикувани в книга с GPRC етикет (гарантирани партньорска проверка на съдържанието) и ще бъдат представени по време на европейска конференция, която ще се проведе в Брюксел на 7-8 февруари 2013 г.

НОВО: Електрически декември 2012 – Конкурс за късометражни филми
Краен срок: 28 септември 2012 г.
Млади европейци (до 21 години), които са заснели късометражен филм тази година или възнамеряват да заснемат, имат възможност да покажат таланта си на останалата част от Европа. Филмът трябва да е по-кратък от 5 минути, завършен след септември 2011 г., допускат се всички жанрове (анимации, документални, драма, експериментални, с изключение на реклами), на английски език или с английски субтитри.

НОВО: PLURAL+ Младежки видео фестивал 2012
Краен срок: 1 юли 2012 г.
Предложенията трябва да бъдат изпратени до 1 юли 2012 г. Млади хора от 9- до 25-годишна възраст от цял свят са поканени да представят кратки видеоклипове от една до пет минути и да споделят своите мисли, преживявания, мнения, въпроси и предложения относно миграцията и разнообразието. Творбите трябва да са завършени след януари 2010 г. и, ако не и на английски език, трябва да имат субтитри на английски език. Международно жури ще връчи награди в три възрастови категории: от 9 до 12, 3 до 17, 18 до 25 години. Тримата победители ще получат парични награди.

НОВО: 10 награди на TED от по 10 000 щ.д. за City 2.0 Конкурс
Краен срок: 15 май 2012 г.
TED ще връчи десет (10) награди на стойност 10 000 щ.д. за местни проекти, които биха могли да стимулират създаването на Град 2.0.
Проектите трябва да се основават на творчески идеи, които могат да бъдат възпроизведени и да се разпространи и в други градове.
Екип, а не едно физическо лице трябва да се ангажират с проекта. Насърчава се интердисциплинарния подход и активно включване на местни лица в работата.

НОВО: Финансиране на журналистически разследвания от Scoop
Краен срок: 1 юли 2012 г.
Могат да кандидатстват журналисти от Украйна, Беларус, Сърбия и Черна гора, Босна и Херцеговина, Албания, Македония и Молдова (за национални разследвания) и журналисти от Украйна, България, Румъния, Беларус, Сърбия и Черна гора, Босна и Херцеговина, Албания, Македония и Молдова (за транс-национални разследвания).
Грант: 2000 евро
Критериите са:
– Разследването ще разкрие нова, важна информация от очевиден обществен интерес.
– Разследването се основава на споразумение за отпечатване с най-малко едно и за предпочитане няколко средства за масова информация.
– Разследващият(те) журналист(и) вече имат достъп до ключова информация (съответни източници, съдебна истории, документи), а достъпът до допълнителна информация е реалистичен.
– Разследването няма да доведе до неприемливи рискове за ангажираните журналисти / медии.
– Журналистът (ите) ще работят в съответствие с професионалните журналистически и етични стандарти.
– Ключовите резултати от разследването ще бъдат публикувани в разумно кратък срок.
– Журналистите / редакторите, участващи в разследването, ще представят своя материал на юридически съветници преди публикуване, за да се избегне ненужен конфликт със закона.
– SCOOP трябва да бъде изрично посочен при публикуването на статиите.

НОВО: Конкурс за видео „Културна обмяна” (ME)
Краен срок: 20 юли 2012 г.
Конкурсът е за млади хора (16-32 години) от цял свят. Той е платформа за младите хора да разкажат за своите култури в кратък 3-минутен филм. Имате възможност да кажете на света: "Това съм аз"!
Видеото трябва да е с дължина до 3 минути и да е на един от следните езици: английски, арабски, френски, испански, португалски, хинди, японски, италиански, немски и холандски, тъй като това са езиците на организационния комитет.
Организаторите предлагат награда от 1000 щ.д.

НОВО: Scriptament – писателски конкурс за доброволци
Краен срок: 2 май 2012 г.
Могат да участват всеки, без възрастова граница, който пребивава в една от европейските страни, и е бил ангажиран с какъвто и да е вид доброволна работа в чужбина.
Текстът трябва да бъде най-малко две страници (една страница се състои от 1800 знака), но не повече от 5 страници. Творбите трябва да бъдат изпратени заедно с формуляра за участие, изцяло попълнен. В случай на липсващ формуляр за участие работата няма да бъде разглеждана.
Творбите могат да бъдат написани в един от тези езици: италиански, английски, френски, испански, португалски, латвийски, холандски, румънски и каталонски.

НОВО: Национален студентски литературен конкурс – Шумен 2012 за поезия, белетристика, критика и книга от автор студент
Краен срок: 10 май 2012 г.
В конкурса могат да участват само студенти от български висши училища.
Конкурсната програма включва четири направления – поезия, белетристика, критика и книга от автор студент.
В направление ПОЕЗИЯ се участва с до 5 стихотворения (или с не повече от 5 страници).
В направление БЕЛЕТРИСТИКА – до 3 разказа (с общ обем до 15 стандартни страници – 30 реда по 60 знака).
В направление КРИТИКА – с един или повече текстове с общ обем до 15 стандартни страници.
В направление КНИГА участват автори с издадени книги през 2011 г. или 2012 г.
Допуска се участие в различни жанрове.
Конкурсът е явен. Приемат се и публикувани текстове през 2011 г. или 2012 г. (да се посочи изданието).

НОВО: Европейската комисия обяви конкурс за видеоклип „5 години членство в ЕС в 5 секунди“
Краен срок: 5 май 2012 г.
Можеш ли да мислиш бързо и да говориш кратко? Виждаш ли България днес по-различна от тази преди 5 години? Знаеш ли какво и защо се промени? Или пък точно обратното? Имаш ли позиция и желание да я покажеш, или пък имаш просто талант и ти трябва вдъхновение?
Ръкавицата е хвърлена – каним те да претвориш историята на европейското членство на България. 5 години в 5 секунди. Ако можеш да пътуваш във времето, да разказваш истории и обичаш да твориш, включи се в конкурса, организиран от Европейската комисия в България на тема „5 години членство в ЕС в 5 секунди“.

НОВО: Конкурс за детска рисунка на тема: "Вълшебният свят на приказките" на МОН
Краен срок: 30 април 2012 г.
Участници: деца от предучилищна възраст (3 до 7 години).
Техники и материали-по избор: молив, пастел, акварел, туш, флумастери, смесени.
Размери: 25 х 35 см. или 35 х 50 см. (рисунките не трябва да са паспартирани).
Други изисквания: творбите трябва да са създадени през 2012 година и да са оригинални и да не са изпращани за участие в други конкурси.

НОВО: Национална награда "Христо Г. Данов" 2012 за принос в българската книжовна култура
Краен срок: 17 май 2012 г.
Министерство на културата и Община Пловдив обявиха конкурс за ежегодната награда "Христо Г. Данов".

НОВО: Шести национален литературен конкурс на свободна тема „ОГЪНЯТ НА ОРФЕЙ” 2012 (за деца и младежи до 25 г.)
Краен срок: 15 юни 2012 г.
Организатори: Фондация “Огънят на Орфей” Народно читалище „Христо Г. Данов”, с подкрепата на Община Пловдив.
Конкурсът се провежда в две възрастови групи:
— до 14 години;
— до 25 години.
Моля, изпратете своите творби В ДВА ЕКЗЕМПЛЯРА до 15.06.2012 г. на адрес:
ПЛОВДИВ – 4002,
П.К. № 21-I,
Фондация “Огънят на Орфей”,
За конкурса
Ръкописите да не надвишават 10 печатни страници (изключение само за романи и новели).
Творбите могат да бъдат в различни жанрове (стихове, разкази, есета и др.) и се изпращат задължително по пощата.
Не забравяйте да напишете трите си имена, дата на раждане, адрес, телефон и е-mail.

НОВО: Младежки конкурс с награда посещение във Валенсия Express Your Future
Краен срок: 9 май 2012 г.
Община Варна организира конкурс под надслов „Express Your Future“ (Покажи бъдещето си!). Ако си на възраст от 15 до 25 години, ни покажи как виждаш бъдещето си в Европа, как ще изглежда твоето населено място, как ти ще помогнеш да изглежда по-добре.
Начините по които може да ни го представиш са чрез видео (до 3 мин.), снимки (до 3 броя) или аудио материал (до 5 мин). Продуктът ти може да бъде смешен, сериозен, ироничен, разтревожен или какъвто искаш. Техническите възможности нямат значение, журито ще следи за най-оригинална идея и творчески стил по който се изразява темата. Наградата е посещение във Валенсия, Испания, от 10 до 14 юли, където победителите ще бъдат част от големият европейски форум Youth MediaLab. Всички разходи по вашето пътуване и настаняване са поети.
Качи своят материал и попълни регистрационната форма до 23 часа на 9 май!
Ако материала е колективно дело, участник може да е само един човек, избран от групата.

НОВО: Конкурс “Елия е моето име”
Краен срок: 1 октомври 2012 г.
В Никопол има паметник на любовта – чешмата на Елия, надживяла векове и събития, любимо място на хората за срещи и раздумки, студена и бистра вода. Името Елия е разпространено не само в Никопол, но и по цяла България. Разкажете защо носите името на Елия, защо кръстихте дъщеря си с това прекрасно име? Разкажете за момичето и жената Елия която познавате, обичате и уважавате.
Център ”Приятели на краезнанието и пазители на историческата и културна памет на родния край” изграден по проект на сдружение АГОРА – „Активни граждански общности чрез читалищата в България” и Библиотечен информационен център изграден по Програма „Глобални библиотеки” към НЧ „Напредък 1871” – гр. Никопол обявяват конкурс с награди за разказ/документален разказ/стихотворение на тема „Елия е моето име” с условия:
1. Възраст – без ограничения;
2. Обем за разказите – не повече от 2 стр.- А4;
3. Произведенията на автори под 18 г. да бъдат преподписани от родител, удостоверяващ неговата истинност и авторство;
4. Кандидатстващите произведения да бъдат придружени със снимки в подкрепа на съдържанието, автора и героинята на разказа/стихотворението;
5. Краен срок за представяне на материалите – 1 октомври 2012 г. на адрес:
5940 гр. Никопол
ул.”Христо Ботев” №6,
НЧ „Напредък 1871”
napredak1871nl

НОВО: Втори конкурс с награди за документален разказ „Да накараме миналото да заговори чрез разказите и спомените в моя род”
Краен срок: 8 август 2012 г.
Център “Приятели на краезнанието и пазители на историческата и културна памет на родния край” изграден по проект на сдружение АГОРА -“Активни граждански общности чрез читалищата в България” и “Библиотечен информационен център” изграден по Програма «Глобални библиотеки” към НЧ „Напредък 1871” – гр. Никопол обявяват Втори конкурс с награди за документален разказ на тема „Да накараме миналото да заговори чрез разказите и спомените в моя род” с условия:
1. Възраст – без ограничения;
2. Обем – не повече от 2 стр.- А4;
3. Разказите на автори под 18 г. да бъдат преподписан от родител, удостоверяващ неговата истинност;
4. Да бъде придружен поне с 1 снимка за лицата и събитията в подкрепа на съдържанието, снимки и изгледа на града от преди 50 и повече години;
5. Разказът пряко или косвено да бъде свързан с Никопол;
6 .Краен срок за представяне – 8 август 2012 г. на адрес:
5940 гр. Никопол,
ул.”Христо Ботев” №6
„НЧ Напредък 1871”
napredak1871nl

НОВО: Младежки ромски лагери „Заедно напред” 2012 на Младежка Фондация „Арете“
Краен срок: 1 юни 2012 г.
Целите на лагерите са:
– Мотивиране на ромските младежи да продължат образованието си във висши учебни заведения;
– Изграждане на лидерски умения сред младите роми;
– Включване на участниците в младежката доброволческа мрежа към фондация "Арете";
– Мотивиране на ромските младежи към активно участие в обществения и социален живот и личностната им реализация;
– Насърчаване на младежката активност;
– Предоставяне на полезна информация за историята, културата и традициите на ромската общност в България;
– Създаване на среда за комуникация между младите роми от различни краища на България;
– Запознаване с изявени роми;
– Мотивиране на ромската жена за по-активно участие в обществения живот;
– Създаване на положителен образ на ромите сред обществото;
– Забавна и активна работна среда.
През 2012 година ще се организират четири лагера и участниците ще се разпределят на регионален принцип: младежи от регионите Шумен, Пазарджик, Сливен и Монтана. И четирите лагера ще се проведат в хотел "Хит" в с. Равда през месеците юли и август.
Кандидатури могат да подават младежи от цялата страна, но с предимство ще се ползват участниците от регионите Шумен, Пазарджик, Сливен и Монтана.
Желателно е всички документи да бъдат попълнени четливо или обработени на компютър.
Критерии за участие:
Младежи до 21 години – ученици 9-12 клас или завършили средно образование.
Кандидатите да са от ромски произход.
Минимален успех – Добър 4.00
Есе по една от двете зададени във формуляра теми.
Правилно попълнен формуляр за кандидатстване.
Приложена декларация, попълнена и подписана от родител или настойник.
Препоръка от преподавател.
Документите да бъдат изпратени преди 1 юни 2012 г. на e-mail: info или по пощата на адрес:
Младежка фондация „Арете“ България
бул. „Александър Стамболийски“ № 49, ет. 3
гр. София 1301
ФОРМУЛЯР за кандидатстване за участие в ромски лагер „Заедно Напред" – 2012 г.

НОВО: Национален конкурс за класически, характерни и модерни танци за купа "Българска роза" за ученици от 8 до 19 г.
Краен срок: 10 май 2012 г.
Инициативата е отворена за всички детски комплекси, центрове за работа с деца, читалища, младежки и студентски домове, училища и детски градини, частни школи, студия, клубове и групи, развиващи танцовото изкуство и популяризиращи танцовите стилове и техники.
Направление 1: Съвременен или етно-танц на фолклорна основа, пресъздаващ бита или ритуалите на българите (без сола и дуети)
Направление 2: Класически танци
Направление 3: Характерни танци (танци на народите)
Направление 4: Съвременни и модерни танци
Колективите могат да участват във всяко танцово направление поотделно, като представят по един танц в солово изпълнение, дует, група от 3 до 6 и формация до 12 участници.
Възрастовите групи в четирите направления са:
– 8-11 годишни;
– 12-15 годишни;
– 16-19 годишни.

НОВО: Национален конкурс "Казанлъшка роза" 2012 за ученици от 8 до 19 г.
Краен срок: 14 май 2012 г.
Конкурсът „Казанлъшка роза” се провежда в рамките на ежегодния за град Казанлък Празник на розата.
Области:
– За млади изпълнители на популярна песен
– Етнография
– Изобразително изкуство: изящно и приложно

Категории:Uncategorized

Enjoy


Photos magnifiques.pps

Категории:Uncategorized

Central park


Central Park.pps

Категории:Uncategorized

Enjoy


Consul_Beautiful Pictures 8 – music – Leo Sayer bud.pps

Категории:Uncategorized

Канада


Canada.pps

Категории:Uncategorized

Смях


Shops KAUFHAUS.ppt

Shssssss.estoydurmiendo.ppsreg.pps

Категории:Uncategorized
%d блогъра харесват това: