Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


НОВО: Обучение „Разработване на проекти за кандидатстване по ПРСР, област растениевъдство”
Краен срок: 20 април 2012 г.
Екипът на Сдружение „Институт за кариерно развитие”, Варна кани на обучение земеделски производители на тема: „Разработване на проекти за кандидатстване по ПРСР, област растениевъдство”. Обучението е безплатно и ще се проведе в базата на сдружението в гр. Варна, бул.”Сливница” 46 на 28 април 2012 г. от 11.00 часа. За да се регистрирате, изпратете Вашите имена, телефон и е-mail на ikar_institute. Ще бъдете включени в обучението след потвърждение от наша страна.

НОВО: ОПРЧР G051PO001-3.1.07 “Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”
Краен срок: 8 юни 2012 г., 16.30 ч.
Общата цел на тази операция е да се преведе на езика на образованието социалната поръчка на бизнеса за нови професионалисти. По поканата могат да кандидатстват висши училища самостоятелно или в партньорство.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Анализ на приоритетни специалности според потребностите на бизнеса и изискванията на пазара на труда на микрониво. Привличане на специалисти от съответния бранш.
2. Включване на бизнеса в образователния процес на висшите училища – създаване на връзка между ръководствата и факултетните съвети на висшите училища от една страна и представители на работодателски организации, работодатели и др. Приемане на мерки за осъвременяване на учебните програми.
3. Създаване на нови учебни програми и/или актуализиране на сегашните.
4. Апробиране на новите и/или актуализирани учебни програми в академична среда. Въвеждане на мерки за осъвременяване на начините на преподаване.
5. Ангажиране на бизнеса в приложимостта на новите учебни програми – посещения на студентите в реална работна среда, семинарни занятия за студентите с участието на представители на бизнеса, сключване на споразумения между университета и партньорите за съвместно бъдещо партньорство и др.

НОВО: Евростипендии – Проект "Студентски стипендии и награди" – ІІ фаза
Краен срок: 11 май 2012 г.
Стартира кандидатстването за стипендии и награди за летния семестър на учебната 2011/2012 г. Кампанията ще продължи 35 дни.
През настоящата кампания студентите ще могат да кандидатстват за над 16 000 стипендии за срок от 5 месеца и за 7 500 награди.

НОВО: КОНКУРС за две стипендии за участие на български студенти в двуседмичен летен курс по хърватски език и литература, който ще се проведе в рамките на Загребската школа по славистика през лятото на 2012 година
Краен срок: 10 април 2012 г.
Поканата е към студенти през учебната 2011-2012 г.:
1. които са в български държавни висши училища в редовна форма на обучение по специалностите „Славянска филология със сръбски и хърватски език” или „Приложна лингвистика със сръбски и хърватски език”,
2. които не са в първата или в последната година на обучението си и са записани за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър” или „магистър” след завършено средно образование, или
3. които са записани за обучение в първи курс за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър” след завършена степен „бакалавър” или „магистър”,
4. успех от завършените семестри не по-нисък от „добър 4.00”.

НОВО: КОНКУРС за стипендии, отпуснати от правителството на Република Гърция за обучение, специализация и научни изследвания на български граждани през академичната 2012-2013 г.
Краен срок: 12 април 2012 г.
– Три стипендии за пълен срок на обучение на студенти за придобиване на образователно-квалификационната степен „бакалавър”;
– Шест стипендии за студенти за летни семинари по гръцки език, история и култура;
– Пет стипендии по 10 месеца всяка за следдипломно обучение или научни изследвания.

НОВО: Лято за код на Google
Краен срок: 6 април 2012 г.
Лято за код на Google е глобална програма, която предлага на студенти разработчици стипендии за писане на код за различни проекти с отворен код.
Могат да кандидатстват учащи в университети, колежи или други акредитирани институции.

НОВО: Обучение за млади блогъри и онлайн активисти
Проект „Младите хора срещу речта на омразата онлайн”

Краен срок: 19 април 2012 г.
Младежки департамент на Съвета на Европа приканва всички млади блогъри и онлайн активисти, ангажирани с нарушенията на човешките права, хейтърската реч онлайн, дискриминацията и расизма, да кандидатстват за курса на обучение, който ще се проведе в периода между май и декември 2012 г., състоящ се от семинар между 20-27 май 2012 г. в Европейския младежки център в Будапеща, като първи етап в участието в дългосрочна кампания срещу расизма, ксенофобията и дискриминацията.
Могат да кандидатстват млади блогъри или млади активисти в областта на човешките права, и социални медийни активисти, младите хора, на възраст между 18 и 30 години.
Курсът на обучение ще събере млади блогъри и онлайн активисти, които са мотивирани и готови да се предприемат действия и да играе централна роля в развитието на кампанията.
Разходи: такса за записване на 60 евро. Храната и настаняването, както и разходите за обучение са осигурени и платени. Пътни разходи и визовите разходи се възстановяват при представяне на съответните документи.

НОВО: Стипендии за лятно училище в Литва
Краен срок: 7 май 2012 г.
Литовският клон на международната неправителствена организация за борба с корупцията – Transparency International организира лятно училище за студенти и наскоро завършили млади специалисти в периода 9-14 юли 2012 г. във Вилнюс.
По време на лятното училище, участниците ще преминат интензивно обучение от водещи специалисти в сферата на антикорупцията.
Предвидени са и ограничен брой стипендии за участниците, в това число и за българи.

НОВО: Втори национален фестивал „Майстори на шеговития къс разказ ЗЕВЗЕК 2012” Каспичан, 8-9.06.2012 год.
Краен срок: 30 април 2012 г.
Община Каспичан и НЧ „Пробуда-1928” огранизират под патронажа на Министерство на културата Втори национален фестивал „Майстори на шеговития къс разказ ЗЕВЗЕК 2012” Каспичан.
Националният фестивал „МАЙСТОРИ НА ШЕГОВИТИЯ КЪС РАЗКАЗ -ЗЕВЗЕК2012” си поставя като основна цел предоставяне на сцена на автентични и неповлияни от комерсиализацията майстори на късата словестна форма на изказ, или иначе казано – ЗЕВЗЕЦИ. Фестивалът e двудневен. Ще се проведе на 8 и 9 юни и е с индивидуална форма на участие. Регламентът и времето допускат до 20 участника.
Важно: Организаторите поемат разходите на участниците за нощувки, дневни и като бонус организират екскурзия до историческите забележителности на Мадарския конник и НИАР „Плиска”.
За контакти :тел.: 05327 6047 или 4719
моб.тел: 0895 787652 или 0897 274292
e-mail: festival_zevzek

НОВО: Национален конкурс на името на Петко и Пенчо Славейкови за лирично стихотворение на тема „Не пей ми се”
Краен срок: 14 май 2012 г.
Община Трявна обявява Национален конкурс на името на Петко и Пенчо Славейкови за лирично стихотворение на тема „Не пей ми се”. Конкурсът е под патронажа на Президента на Република България Росен Плевнелиев. Наградата се присъжда за непубликувано лирично стихотворение на съвременен български автор.
Конкурсът за Славейковата награда е анонимен. Всеки автор има право да участва с по 1 лирично стихотворение в 5 екземпляра, напечатани или компютърна разпечатка. Подписани творби и ръкописи не се приемат.
Авторът изпраща общ плик, който съдържа:
– Едно неподписано стихотворение в 5 екземпляра;
– Малък плик – запечатан, ненадписан – с информация за: име, адрес и телефон за контакти.
Всички творби остават във фонд „Славейкова награда”.
Краен срок за получаване на творбите – 14 май 2012 г. на адрес:
Трявна 5350, ул. „Ангел Кънчев” 21, Община Трявна, за конкурса ”Славейкова награда”.

НОВО: Детски национален фолклорен конкурс "Напеви от Северозапада"
Краен срок: 15 април 2012 г.
Четвъртото издание на Детския национален фолклорен конкурс „Напеви от Северозапада” ще се проведе на 27 и 28 април в областния град.
Право на участие имат деца на възраст от 4 до 19 години, ученици от държавни и общински училища, възпитаници на читалища, ОДК, ЦРД, Младежки домове и др. организации за неформално образование.
За пръв път български деца, живеещи в чужбина, ще вземат участие в Детския национален фолклорен конкурс „Напеви от Северозапада”.
ЖАНРОВЕ:
Автентичен и обработен песенен, инструментален и танцов фолклор.
Тази година освен видео конкурса за народна песен, организаторите от Общински младежки дом – Монтана, допълниха към традиционните раздели на „Напеви от Северозапада” и още: „Народно пеене”, „Хореография” и „Инструменталисти”, и нов: „Фолклорни ансамбли за обработен фолклор”.
Раздел 1. НАРОДНО ПЕЕНЕ
Раздел 2. ХОРЕОГРАФИЯ
Раздел 3. ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ
Раздел 4. ФОЛКЛОРНИ АНСАМБЛИ ЗА ОБРАБОТЕН ФОЛКЛОР

НОВО: IV национален детски фолклорен конкурс "Дай, бабо, огънче!"
Краен срок: 5 май 2012 г.
Организиран от: НЧ "П. К. Яворов 1926 г." – с. Мещица, и Сдружение „Дай, бабо, огънче!” – гр. Перник, с подкрепата на Община Перник. Право на участие имат деца до 14 години. Те ще бъдат разделени в две категории:
Категория – Групи
– Детски фолклорни игри;
– Фолклорни хора от Граово или от района, от който идва участникът
– Обичаи, обреди, драматизация на приказки;
– Групи за детски традиционен фолклор (в чийто репертоар влизат – детски фолклорни игри; фолклорни хора; забавалки, наричания, броилки, пословици и гатанки.
Индивидуални изпълнители:
– Словесен фолклор – разказвачи на български народни приказки; легенди; гонетки;
– Народни песни от Граово и от района, от който идва участникът;
– Инструменталисти на народни инструменти.
Конкурсният репертоар е по избор, като едно от изпълненията трябва да бъде от Граово.

НОВО: Национални поетични празници “Яворови дни”: Национален конкурс за поезия “От заник слънце озарени // алеят морски ширини” и Национален рецитал-конкурс по творби на Яворов
Краен срок: 1 юли 2012 г.
1. Национален конкурс за поезия “От заник слънце озарени // алеят морски ширини” – Конкурсът е анонимен.
2. Oт 12 юли до 14 юли 2012 год. в гр.Поморие ще се проведат националните поетични празници “Яворови дни”.
Община Поморие и Читалище “Просвета 1888” – Поморие организират в рамките на “Яворови дни” – 2012 Национален рецитал-конкурс по творби на Яворов (за любители). В него могат да участват любители, изпълнители на художествено слово от всички възрасти. Допускат се до участие само изпълнения по творби на Яворов (поезия, проза, драматургия).
Времетраене на изпълненията:
– Индивидуални – до 10 мин.
– Групови – до 20 мин.
Наградният фонд на конкурса е подсигурен от Община Поморие, Фондация “25 века Поморие” и Фондация “Яворов” – Чирпан.
Подборният етап на конкурса ще се проведе на 14 юли (събота) от 10.00 часа в Читалище “Просвета 1888”.
Заключителният етап на конкурса ще се проведе на 14 юли (събота) от 20.30 часа.
8200 – Поморие
ул. “Кн. Борис І” № 51
Читалище “Просвета”
тел. /0596/ 2 23 16
prosveta_pomorie

НОВО: Национален конкурс за eсе по темата "Реформи в Общата селскостопанска политика на ЕС"
Краен срок: 9 май 2012 г.
Информационното бюро на Европейския парламент в България в партньорство с Портал Европа обявива национален конкурс за eсе по темата "Реформи в Общата селскостопанска политика на ЕС". Конкурсът е насочен към участници в две възрастови категории: ученици в професионални гимназии по селско стопанство, икономика или туризъм (11-12 клас), навършили 16 години, и студенти, обучаващи се в свързани с тематиката специалности в български колежи и университети.
Тема за есе за ученици: "Европейското земеделие – нови възможности по време на криза?"
Теми за есе за студенти: "Как България може най-добре да се възползва от реформата на ОСП?", или
"Моят проект за земеделие в България – личен избор, европейски резултат".
Eсетата трябва да са на български език, с обем до 5400 знака (с включени интервали), с приложена библиография, ако е използвана такава.
Есетата изпращайте по електронна поща на адрес epsofia, със заглавие "Национален конкурс за есе ОСП".
Наградата за победителите в двете категории е посещение на Европейския парламент в Страсбург или Брюксел и среща с евродепутати, работещи по тези проблеми.
Целта на конкурса е да даде възможност на младите хора да споделят своята визия за развитието на земеделието и на селските райони в България и в ЕС, какви са техните очаквания от бъдещите реформи, как биха искали да се реализират в този сектор, както и да представят оригинални идеи за преодоляване на настоящата криза в земеделието.
В конкурса могат да участват младежи на възраст между 16 и 18 години, които се обучават в професионални гимназии по селско стопанство, икономика или туризъм, както и студенти, които учат в свързани с тематиката специалности в български колежи и университети. В случай, че младежи под 18 години са сред победителите в конкурса, се изисква нотариално заверено писмено съгласие за пътуване в чужбина от родителите (съответно от настойниците или попечителите) – по чл. 76, т. 9 от Закона за българските лични документи (ЗБЛД).
Eсетата трябва да са на български език, с обем до 5400 знака (с включени интервали), с приложена библиография, ако е използвана такава.
Всеки участник в конкурса трябва да посочи следните данни за себе си: три имена, възраст и местоживеене (само името на населеното място, не е нужен точен адрес); клас/курс и име на учебното заведение; адрес на електронна поща, на който да бъде известен, ако бъде избран за победител. По желание може да се посочи и телефон за обратна връзка. Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса, ще се съхраняват съгласно българското законодателство и няма да бъдат предоставяни на трети страни.

НОВО: Предварително обявление за публикуване на предстояща Покана за представяне на предложения
В периода май – юли 2012 г. ще бъде публикувана нова покана за представяне на предложения за подбор на приемни структури на третото поколение от информационни центрове "Европа директно".
Основна цел на тази мрежа отново ще бъде осигуряването на лесен достъп до информация за ЕС на всички граждани, както от селските райони, така и от градовете, което ще бъде възможно благодарение на балансирано географско разположение на центровете.

НОВО: Процедура за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България 2012”
Краен срок: 20 април 2012 г.
Министерството на културата, съвместно с Българска академия на науките, стартира процедурата за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България 2012”, която преминава през два етапа – регионален и национален.
Право на номинации имат народните читалища, като най-стари културни институции, представени и днес в почти всяко селище на България, както и местните музеи.

НОВО: Подготвително действие „Филморазпространението в ерата на цифровите технологии“ – Покана за представяне на предложения за 2012 г.
Краен срок: 6 септември 2012 г.
Подготвителното действие ще подкрепи проекти, позволяващи да се експериментира едновременното или почти едновременното излизане на всички видове носители и на няколко европейски територии.
Проектите ще се ограничат само до европейски кинематографични произведения и тяхното разпространение в страните от Европейския съюз и съответно ще трябва да

Advertisements
Категории:Uncategorized
  1. Все още няма коментари.
  1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: