Архив

Archive for май, 2012

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


НОВО: Покана: Летен семинар "Europe & Liberty”, Банско 2012
Краен срок: 15 юни 2012 г.
Институтът за пазарна икономика, Фондация за свободата „Фридрих Науман” и Institute for Economic Studies – Europe отново организират съвместно едноседмичен летен семинар в България. Семинарът ще е с като с местни, така и с чуждестранни участници (лектори и студенти) и ще бъде изцяло на английски език. Българската група студенти, разбира се, ще е най-голяма.
Семинарът е изцяло безплатен за студентите. Организаторите поемат разходите за лектори, нощувки, храна и материали. Семинарът ще се проведе в Банско – хотел „Св. Иван Рилски”.
ИПИ ще организира безплатен транспорт с автобус от София до Банско и обратно. Семинарът ще се проведе от 14 юли до 20 юли 2012 г.
За повече информация и въпроси пишете на Петър Ганев: ganev, 02 952 62 66 (ИПИ)

НОВО: ФРГИ обяви конкурс за създаване на младежки банки
Краен срок: 15 юни 2012 г., 18.00 ч.
Фондация „Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ) набира заявления за интерес към създаване на младежка банка от нестопански организации, работещи за младежко развитие с участие на младежи (14-25 г.). ФРГИ ще предостави обучения и ноу-хау на 10-20 организации и ще подкрепи процеса на развитие на младежките банки в България.
Младежката банка е уникален метод на въвличане на младите хора в дейности в полза на общността. Младежката банка представлява комисия за отпускане на грантове, управлявана изцяло от млади хора, която показва младежката гледна точка във филантропията и подкрепя младежки проекти на територията на дадено населено място (град, община). Младежите, участващи в банката се подбират с конкурс от организацията-домакин; най-често те са от средни училища или студенти в университет на възраст между 14 и 25. В много случаи младежките банкисами набират средства от частни дарители, които впоследствие разпределят. Младежките банки са широко разпространени в Европа днес – в повече от 15 страни – и изследвания на тяхното въздействие показват, че те съдействат за развитието на младежко лидерство и имат широк положителен ефект върху общностите като цяло.
Ако сте НПО, която работи за детско и младежко развитие в община с население над 10 000 души, заинтересована да изгради младежка банка, моля да попълните информационен лист (бутон "Документи за кандидатстване") и да опишете вашата мотивация за създаване на младежка банка и опита ви в набиране на средства от частни дарители.

НОВО: Търси се най-добрата благотворителна кампания
Краен срок: 22 юни 2012 г.
Фондация „Работилница за граждански инициативи” търси кампании и дарителски актове, които вдъхновяват и могат да бъдат модел за дарителството в България. Категориите на наградите „Заедно”:
1. Най-добра кампания на неправителствена организация
2.. Най-добра кампания
3. Най-ефективна кампания (като съотношение между набрани и изразходвани за реализиране на кампанията средства
4. Най-добро сътрудничество между бизнес и НПО
5. Частен дарител с кауза (физическо лице)
Всеки може да номинира, независимо дали е физическо лице, НПО или компания! Номинирайте вашата организация, вашият дарител, компанията която ползотворно си е партнирала с вас, номинирайте организацията, която мислите, че е успешна в своите инициативи за събиране на дарения, или компанията, партнирала добре с НПО или дарителя, подкрепил финансово със свои средства важна кауза.

НОВО: Покана за участие в безплатно тримодулно обучени, 10-15 юли 2012 г.
Краен срок: 18 юни 2012 г.
Обучението е част от дейностите по проект „Синергия“, организиран с финансовата подкрепа на програмата „Младежта в действие“, дейност 1.2.
Целта на проект „Синергия” е да се работи за подобряването на три сфери от живота на младите хора в България – здраве, финансова и социална сфера. Това ще доведе до развитие на нови гледни точки и умения и обогатяване на цялостния мироглед на младите хора, които ще се докоснат до проекта и дейностите му.
Ще съберем дванадесет млади човека от шест града в България. Те ще преминат тренинги за инструктори по Йога на смеха (здраве), финансова грамотност (бизнес) и личностно развитие (социална сфера). Обученията ще се проведат в град София, от 10 до 15.07.2012 г.
След тренинговата част, те ще пристъпят към разпространение на придобитите знания – В последващите три месеца обучените младежи ще трябва да предадат усвоените знания на свои връстници от родните им места под формата на поне 6 сесии по Йога на смеха и поне 3 финансово-образователни беседи.
Сдружение „Чудно“ ще организира и покрие: шест нощувки в град София и храната на участниците по време на обучението.
Всички бъдещи участници трябва да са съгласни с горепосочените условия и да изпратят кратко мотивационно писмо, не по-късно от 18.06.2012 г., на адрес: synergy

НОВО: Онлайн фотоконкурс „Отлични туристически дестинации EDEN – България” 2012
Краен срок: 2 юли 2012 г., 17.00 ч.
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма стартира онлайн фотоконкурс по темите на ЕДЕН за промоция на дестинациите ЕДЕН в България”.
Конкурсът е отворен и право на участие имат както български, така и чуждестранни граждани.
Лица, ненавършили 18 години, участват в конкурса само със съгласието на своите родители или законни попечители, което се отразява във формуляра за участие.
Чрез своите фотографии участниците представят една различна гледна точка, свързана с туристическите забележителности (природни, културни, исторически, обичаи, бит, атракции и други), намиращи се на територията на EDEN дестинациите от България – победители и подгладници от проведените 3 тематични национални конкурса за отлична туристическа дестинация.
Всеки може да участва с до 3 снимки, които отговарят на темата на конкурса и са с необходимото фотографско качество.
Изискване към предоставените снимки е да бъдат заснети в рамките на последните 3 години, по възможност в различни сезони; да бъдат дигитални в JPEG формат, с минимален размер 1,5 MB (2048/3088 ppi, 300 dpi). Всеки автор трябва да може да предостави при необходимост оригинален файл на заснетото изображение (необработена снимка в оригинален размер).
Снимките трябва да бъдат авторски, а не създадени в съавторство.
Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат допълнително прибавени надписи и графики. Целта на конкурса е да покаже снимки, които се доближават максимално до естествената среда, която са запечатали, а не да се показват умения на автора да работи с фотообработващи програми.

НОВО: Стипендия за социални изследвания на Фондация ЕРСТЕ 2012/2013
Краен срок: 10 юни 2012 г.
Могат да кандидатстват изследователи, учени и практици от Централна, Източна и Югоизточна Европа, които учат или се занимават с икономически и социално-демографски промени.
Финансовата подкрепа е за срок до една година за предложена разработка или проект.

НОВО: 2013 Програма за развитието на преподавателите, САЩ
Краен срок: 18 юни 2012 г.
Могат да кандидатстват учителите в институция на висшето образование с най-малко две години педагогически опит.
Стипендия: двупосочен международен и вътрешен транспорт до и от вашия роден град и приемащия университет, злополука / заболяване, застраховки, месечна стипендия за покриване на разходите за издръжка, както и професионален фонд за развитие.

НОВО: Международен конкурс за есе на ЮНЕСКО 2012
Краен срок: 30 юни 2012 г.
Могат да кандидатстват всички на възраст до 25 години (към 30 юни 2012 г.)
Темата на конкурса е "Създаване на бъдещето, което искаме".
Бъдещето започва с визия, която имаме днес. Какво бъдеще искате да създадете за себе си и света? Моля, споделете вашата мечта и идеи за реалност.

НОВО: Конкурс за млади новатори 2012
Краен срок: 1 юли 2012 г.
Могат да кандидатстват социални предприемачи на възраст 18-25 години.
Категориите на конкурса са две:
– Концепции: добре проучени и документирани идеи, които все още не са били приложени;
– Проекти: текущи операции, които показват предварителни резултати (например прототипи) и нужда от подкрепа, за да разширят своето въздействие.

НОВО: Конкурс за устойчив бизнес план Postcode Lottery Green Challenge 2012
Краен срок: 31 юли 2012 г.
Postcode Lottery Green Challenge 2012 има за цел да насърчи развитието на нови, новаторски, творчески и търговски жизнеспособни продукти и / или услуги, които допринасят за екологичен начин на живот, пряко намаляване на емисиите на парниковите газове и залагат на удобството, качеството и дизайна.
Може да кандидатства всяко лице, от която и да е страна, по-възрастно от 18-годишна възраст, фирми, предприятия, институции и всички други организации.
Награда: 500 000 евро

НОВО: 2012 World Open на фотографията
Краен срок: 28 септември 2012 г.
Могат да кандидатстват всички фотографи.
Награда: 50 000 щ.д.

НОВО: Седем медийни фондации стартираха европейска прес награда
Краен срок: 26 октомври 2012 г.
През 2011-та представители на седем европейски медийни фондации се съгласиха, че насърчаването на висококачествена журналистика в печатни или онлайн издания ще допринесе за повишаване ролята на журналистиката като жизненоважен защитник на свободите на демокрацията и като инициатор на сериозен европейски дискурс. Идеята за европейската прес награда бе родена.
Кандидатурите (журналистически материали, публикувани от 1 октомври 2011 г. до 1 октомври 2012 г. – могат да бъдат приемани след 1 юли 2012 г. до 26 октомври 2012.
Могат да кандидатстват журналисти, репортери, редактори от всички 47 страни на Европа.
Награда: награди в четири отделни категории, като всяка награда се състои от 10 000 евро.

НОВО: Грант за пишещи на Фондация Уорхол
Краен срок: 6 юни 2012 г.
Инициативата за творческо писане се обръща към критика и текстове за визуалните изкуства. Проектът има два компонента: безвъзмездни средства за писатели, които поддържат различни видове проекти, от книги до есета и експериментално писане в новите медии, както и субсидии за нетърговски публикации изкуства. Предназначени да поощряват и възнаграждават писането за съвременно изкуство, което е строго, страстно, красноречиво и точно, както и да се създаде по-широка аудитория за писането за изкуство, Грантовата програма е насочена към укрепване на областта като цяло и да гарантира, че критичното авторство на текстове остава ценен метод на ангажиране на визуалните изкуства. Писатели, които отговарят на изискванията на програмата за допустимост, са поканени да се кандидатират в следните категории:
– Статии
– Блогове
– Книги
– Нови и алтернативни медии
– Кратки форми
Грантовете варират от 3 000 до 50 000 щ.д., в зависимост от нуждите и обхвата на проекта.
Могат да кандидатстват индивидуални автори, чиято работа е насочена съвременното визуално изкуство.

НОВО: МЕДИА 2007 – Подпомагане на цифровизацията на европейските киносалони
Краен срок: 31 юли 2012 г.
Целта на настоящата покана за представяне на предложения е да се улесни преходът към цифрови технологии на киносалоните, които прожектират европейски филми, като бъде оказана подкрепа при непреките разходи, свързани със закупуването на цифров прожекционен апарат.

Категории:Uncategorized

Смях


ZASTO.pps

VODICKY.pps

Категории:Uncategorized

Partner Invitation


Partner Invitation!
If you interesting in, please check the details..

Mustarhaz Ifjusagi Informacios es Tanacsado Iroda
Mustarhaz Youth Centre
http://www.mustarhaz.hu
info@mustarhaz.hu
nyiregyhaza.mustarhaz@eurodesk.eu
4400 Nyiregyhaza
Szent Istvan utca 20.
Hungary
+36- 42-400-344
Partnersegi felhivas.doc
ADA2012_preliminary_agreement.doc

Категории:Uncategorized

23-28 July 2012: Summer Seminar in Vama Veche, Romania DL:15.06


Good morning !

We would like to bring to your attention that the Luxembourg Institute for European and International Studies (LIEIS), the Black Sea University Foundation and the European Cultural Centre in Bucharest will soon organize an International Summer School in Romania, on the Black Sea coast.

This year’s seminar, an 18th edition taking place in Romania under the aegis of LIEIS, is called „The rise, decline and – demise ? revival? of Europe“ and will be held at Vama Veche, a youth holiday village at about 50 km south of Constantza, between 23 – 28 July 2012 (flyer and poster attached).

The ambition of the 2012 seminar is to find out whether Europe can regain its former position at the forefront of history, whether its steady decline, accelerated by the two world wars, by the unrivaled primacy of the US in the second half of the 20th century, and by the rapid advances of countries like China today (to name but a few causes), can be slowed down, halted or even inverted. A thorough analysis of the strengths and weaknesses of present-day Europe will show whether her revitalization is conceivable and feasible.

The main speakers invited at the seminar are academics from the London School of Economics, the Romanian Academy, Trier University in Germany and the Luxembourg Institute for European and International Studies.

This year, as in the past, it is expected that participants come from both eastern and western Europe, undergraduates in their terminal years, MA and PhD students, young researchers in political sciences, European studies, international relations, history, philosophy, law, sociology, anthropology etc. Selected participants will be offered partial scholarships by the Institute for European and International Studies in Luxembourg (leaflet with detailed information and application form can be found also on http://www.ieis.lu).

Inquiries and applications will be directed to Mrs Maria Burs Popescu, Executive Director, European Cultural Centre, Bucharest, e-mail: cti@clicknet.ro

We would be grateful if you could kindly publicize the course among those potentially interested to participate and play an active part in the seminar’s debates.

As mentioned in the flyer, there is a participation fee of 335 Euro that includes the costs of lodging and half-board at Vama Veche, as well as the course support. To this amount, those interested to participate should add their international and local transportation costs, as well as the counter value of lunch for 5 days . On the other hand, a limited number of partial scholarships to cover mainly for lodging (in twin bed rooms), breakfast, dinner and course support will be offered by LIEIS. Undergraduate, MA or PhD students seeking for a scholarship are requested to send either by e-mail or post a CV, a Letter of Intention, and a two page Essay on one of the seminar’s main topics (under Main Topics on the leaflet) to the European Cultural Centre in Bucharest (cti@clicknet.ro), by 15 June.

Hoping we may benefit from your kind support in this endeavour, and looking forward to receiving applications from all over Europe,

With advanced thanks and best wishes,

Dr. Armand Clesse
Director, Institute for European and International Studies in Luxembourg http://www.ieis.lu

leaflet Vama Veche 2012-.doc
posterA4, Clesse 2012, Vama Veche.doc
Comunicat presa, Clesse 2012.doc

Категории:Uncategorized

pokana za obuchenie


logoGLOW.jpgИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
на Сдружение "ГЛОУ", В.Търново
Категории:Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


НОВО: Програма „Зелена София”
Краен срок: 18 юни 2012 г., 17,00 ч.
Процедурата за изпълнение на настоящата схема е процедура за директно безвъзмездно предоставяне на материали за изпълнение на проектите. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездната помощ е тази, при която проектно предложение може да подаде само кандидат, който изрично е посочен като конкретен бенефициент на помощта.
Безвъзмездна финансова помощ в натура получават конкурентноспособни проекти, свързани с възстановяване и развитие на междублокови площи, прилежащи територии и локални зелени пространства /локални градини/ – общинска собственост; създаване на дълготрайни материални и нематериални активи в жилищните райони и населени места с цел подобряване условията за живот и отдих.
Допустими дейности:
– озеленяване, изграждане на цветни пространства, оформяне на зони за отдих и общуване в зелени площи – общинска собственост – околоблокови пространства и градини;
– доставка на подходящо оборудване, необходимо за реализацията на гореизброените дейности и последващата поддръжка на обектите.
Бенефициенти на Програмата са:
– Етажни собствености по чл. 46б от ЗУЕС или сдружения на собственици, вписани в регистъра по чл. 44 от ЗУЕС;
– Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани на територията на Столична община по ЗЮЛНЦ или Закона за народните читалища.
Допустимият, максимален размер на разходите, за които може да се кандидатства за финансиране по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в натура е, както следва:
– за площ до 1000 кв.м /1 дка/ – до 2 000лв (с ДДС);
– за площ от 1000 кв.м до 3000 кв.м / от 1 до 3 дка/ – до 3 000лв (с ДДС);
– за площ над 3000 кв.м / над 3 дка/ – до 4 000 лв (с ДДС).

НОВО: Програма „Младежта в действие“, Системи за подкрепа на младежта – Поддействие 4.3 Подпомагане на мобилността на работещите с младежта
Краен срок: 3 септември 2012 г.
Ще бъдат предпочетени проектите, които най-добре отразяват следните приоритети:
i) постоянни приоритети на програмата „Младежта в действие“
– участие на млади хора,
– културно разнообразие,BG 15.5.2012 г. Официален вестник на Европейския съюз C 139/21
– европейско гражданство,
– включване на млади хора с по-малко възможности.
ii) годишни приоритети на програмата „Младежта в действие“
– младежка безработица, бедност и маргинализация,
– инициативност, творческо начало и предприемчивост, пригодност за наемане на работа,
– дейности на открито и дейности в областта на масовия спорт,
– глобалните предизвикателства, свързани с околната среда и изменението на климата.
Предложенията трябва да бъдат подадени от организации с нестопанска цел. Тези организации могат да бъдат:
– неправителствени организации (НПО),
– организации, активни на европейско равнище в младежката сфера (ЕНПО), в които членуват организации от поне осем (8) държави по програмата „Младежта в действие“,
– публични органи на регионално или местно равнище.
Това се отнася както за кандидатстващите организации, така и за организациите партньори.
Кандидатите трябва – към посочения краен срок за подаване на предложенията – да са юридически регистрирани от най-малко две (2) години в една от държавите по програмата.
Проектите трябва да започнат между 1 ноември 2012 г. и 1 април 2013 г.
Максималната продължителност на проектите е 12 месеца. Минималната продължителност на дейностите е 2 месеца, а максималната – 6 месеца.
Максималният размер на безвъзмездните средства е 25 000 евро.

НОВО: Покана за представяне на предложения в рамките на работната програма на Седмата рамкова програма на ЕО за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности
Кандидатите се приканват да представят предложенията си във връзка с поканата в рамките на специфична програма „Сътрудничество“: Информационни и комуникационни технологии: FP7-2012-ICT-FI.

НОВО: Трети национален конкурс за стихове на тема „Моето синьо лято”
Краен срок: 15 септември 2012 г.
Фондация Астика – Бургас обяви трети национален конкурс за стихове на тема „ моето синьо лято”.
В конкурса могат да участват всички ученици от начално до средно образование от цялата страна.
Участниците ще бъдат разделени в две възрастови категории:
– Първа категория от 7 до 14 години.
– Втора категория от 15 до 19 години.
Участниците в конкурса могат да участват с до две непубликувани стихотворения всяко с дължина не повече от една страница. Стиховете трябва да са с тематика за ваканцията (морето и Странджа планина).
Участниците в конкурса трябва да изпратят трите си имена, възраст, адрес, телефон, имейл за връзка, училище и клас.
Най-добрите стихотворения ще бъдат отличени с грамоти, а победителите в двете категории с предметна награда.
Стиховете ще бъдат оценени от пет членно независимо жури.
Творбите изпращайте на следните адреси:
п.к.290
гр. Бургас 8000
(за конкурса „Моето синьо лято)
e-mail: astika2003
За допълнителна информация: Л.Вълков – GSM: 0878 75 70 72

НОВО: Фото-конкурс на тема „Доброволчеството като философия и начин на живот"
Краен срок: не е посочен
В рамките на проект на фондация „АСТИКА" „Младежта стъпка по стъпка" е обявен Фото-конкурс на тема „Доброволчеството като философия и начин на живот".
В конкурса могат да участват младежи на възраст от 14 до 35 години от цялата страна.
Фотосите трябва да са с тематична насоченост „Доброволчеството като философия и начин на живот". Те трябва да отразяват моменти от доброволчески акции и инициативи.
Участниците в конкурса могат да изпратят фотоси си на jpg-формат, на е- майл, електронен носител (CD, DVD) или на хартия.
Изпратените фотоси ще бъдат публикувани в интернет, както и изложени в сграда с обществен достъп. Най-добрите фотоси ще бъдат отличените с грамоти, а победителите ще получат предметна награда.
Творбите изпращайте на следните адреси:
8000 Бургас, п.к.290 (за фото-конкурса)
e-mail: astika2003

НОВО: Конкурс за детска рисунка „МОЯТ ДОМ В ХАРМОНИЯ С ПРИРОДАТА“
Краен срок: 15 юни 2012 г.
Мрежата на бившите стипендианти на Немската федерална фондация за околна среда (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) DBU Alumninetzwerk Bulgarien обяви конкурс за детска рисунка „МОЯТ ДОМ В ХАРМОНИЯ С ПРИРОДАТА“.
Ти обичаш природата и искаш да я пазиш за теб и за другите след теб?
Знаеш ли, че домовете ни са едни от най-големите вредители за околната среда?
Имаш ли идея за къща, която е в хармония с природата?
Нарисувай ни я, а ние ще я покажем!
Изпратете оригинала на рисунката на адрес гр. Шабла 9686, п.к.37 заедно със следната информация:
– заглавие на творбата
– трите имена на автора
– възраст
– училище и клас
– адрес, имейл, телефон
В конкурса може да участват ученици от 1-ви до 7-ми клас от цялата страна. Изисквания за минимален размер на рисунките: 25 х 25 см. Техниката на рисуване е по избор на участника. Оригиналите на рисунките остават при DBU Alumninetzwerk Bulgarien и няма да се връщат на авторите.
Наградените художници ще получат награди от Немската фондация за околна среда Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU).
Избраните рисунки ще бъдат използвани за създаване на изложба с цел популяризиране опазването на околната среда.
Снимки на всички рисунки ще бъдат качени на уеб-страницата на конкурса. Трите снимки, събрали най-много харесвания, ще получат поощрителни награди.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 20 юни 2012 г. на www.facebook.com/DomVHarmoniaSPrirodata, а наградите ще бъдат раздадени на официална церемония в гр. София на 22 юни 2012 г, за което участниците ще бъдат допълнително уведомени лично.
За допълнителна информация: 0879 822 313 , Десислава Първанова

НОВО: Регионален фестивал за деца – изпълнители на народни песни „Ружа Пенева”, 2 юни 2012 г.
Краен срок: 29 май 2012 г.
Фестивалът носи името на народната певица Ружа Пенева, родена и живяла в с.Стоил войвода, община Нова Загора.
Организатори:
– Община Нова Загора,
– Народно читалище „Искра-1875”- с.Стоил войвода, община Нова Загора.
Условия за участие:
А. Конкурс за индивидуални изпълнители /до двама от колектив/ – една бавна и една бърза народна песен в рамките на 5 минути.
Бавната песен – до два куплета.
Б. Конкурс за фолклорни певчески групи:
– дуети
– фолклорни групи до 18 човека
Участниците в групите изпълняват до две песни в рамките на 6 минути.
Категории:
от 6 – 12 години
от 13 – 18 години

НОВО: Обучение на тема "Междукултурни различия", 09.06.2012.
Краен срок: 7 юни 2012 г.
Екипът на МИКЦ "Варна на младите" Ви кани на обучение на тема "Междукултурни различия". Обучението е насочено към младежи на възраст от 15 до 29 г. и е безплатно.Сесията ще се проведе в Базата на "Младежки дом"- Варна на 09.06.2012 г. от 10.00 ч.
За да се регистрирате е достатъчно да изпратите Вашите имена, телефон или e-mail на mikc.varna
Ще регистрираме най-много по трима представители на една организация.
Ще бъдете включени в работната група след потвърждение от наша страна.

НОВО: Интензивно обучение по английски език на млади роми с висше образование
Краен срок: 4 юни 2012 г.
Централноевропейският университет (ЦЕУ) и Програма Ромски Инициативи на Институт "Отворено общество" обявяват конкурс за стипендии за академичната 2012/3 година за осеммесечно интензивно обучение по английски език в ЦЕУ, Будапеща. Програмата обхваща периода от средата на октомври 2012 година до средата на юни 2013 година.
Интензивното обучение по английски език за завършили висше образование млади роми има за цел да подобри личностното развитие на младите роми от Централна и Източна Европа. Целта на обучението е да се повиши нивото на владеене на английски език на участниците, с цел успешно кандидатстване за професионален стаж към Европейската Комисия, за обучение по Програмата RAP (Roma Access Program) в ЦЕУ, както и за други възможности за стажове, квалификация и образование. Студентите също така ще подобрят познанията си за ромския език, история и култура.

НОВО: Лятна стипендиантска програма за млади роми
Краен срок: 6 юни 2012 г.
Институт "Отворено общество" – София и Посолството на САЩ в България обявиха конкурс за две стипендии за млади роми. Стажантската програма, която ще се осъществи в посолството на САЩ, е предназначена за български граждани от ромски произход, които имат интерес към международните отношения и публичната администрация.
Кандидатите следва да са на не повече от 28-годишна възраст, да са студенти последна година или току-що завършили висшето си образование, да имат основни познания по английски език и базови компютърни умения, да са комуникативни и отговорни.

НОВО: CIPE конкурс за карикатура 2012
Краен срок: 15 юли 2012 г.
Едно изображение може да комуникира повече от десетки страници текст или часове речи. Центърът за международно частно предприемачество (CIPE) кани всички (в световен мащаб, от всички възрасти, професионални и любители-карикатуристи) да представя карикатури в следните категории: демократично управление, предприемачество и овластяване на младежта. Можете да подадете повече от две карикатури във всяка категория, в оригинал и превод на английски език за всеки текст на арабски, китайски, френски, руски или испански.
Наградените с първо място във всяка категория ще получат награда от 1000 щ.д., а спечелилият Голямата награда ще получи 2000 щ.д.

Категории:Uncategorized

Social Europe e-newsletter


Social Europe e-newsletter

rss.jpg

· Content

· Social Europe on Facebook

· Videos

· News

· Events

· Features

· Publications

· Current calls for tenders

· Open calls for proposals

Find Social Europe on Facebook
play_transp.png

Moving within Europe – How does moving affect my right to unemployment benefits?

News

BlobServlet?mode=displayPicture&photoId=667522/05/2012

Youth: Employment and Inclusion in times of crisis

On 26-27 April, the Danish Presidency held a Conference on “Youth: Employment and Inclusion in times of crisis”, which, building upon the Commission’s “Youth Opportunities Initiative”, focused on the following topics: access to the labour market, social inclusion and maintaining skills at a time of crisis.

21/05/2012

Higher skills provide growing job opportunities as general labour demand slows down

21/05/2012

Commission launches ‘Your First EURES job’ pilot project to help young people find jobs

22/05/2012

Meeting the coach! – Launch of the Generations@school Project in Greece

22/05/2012

Peer Review in Riga on

… more news

Events

BlobServlet?mode=displayPicture&photoId=660222/05/2012 – 22/05/2012

European Housing Forum conference: "Demographic Change & Housing Wealth"

Brussels – May 22nd 2012

22/05/2012 – 22/05/2012

Conference: ‘Solidarity of generations. Designing together the fullness of life’

23/05/2012 – 23/05/2012

ESIP European Conference 2012

23/05/2012 – 23/05/2012

Styrian generations conference "Young. Old.Together"

24/05/2012 – 24/05/2012

Launch of the new Standards of Qualifications for Active Ageing Trainer

… more events

Features

BlobServlet?mode=displayPicture&photoId=637721/02/2012

New programme paves the way for innovative thinking

The European Commission has put forward a proposal to develop a new instrument – the Programme for Social Change and Innovation (PSCI) – which will support employment and social policies throughout the EU.

17/02/2012

Helping young people fulfil their potential

07/10/2011

Social Dialogue – helping Europe through crisis

Open calls for proposals

VP/2012/001

Industrial Relations and Social Dialogue

VP/2012/003

Information, consultation and participation of representatives of undertakings, Budget heading 04.03.03.03

VP/2012/004

Actions for Cooperation and Information on Social Security Coordination

VP/2012/005

Reinforce learning networks for a more effective implementation of transnational actions under the ESF 2007-2013

Notice: This selection is not exhaustive. For a complete list of current calls for tenders please log on to the tenders/grants webpages or the Tenders Electronic Daily database

Категории:Uncategorized
%d блогъра харесват това: