Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


НОВО: Работна среща "Ранна интервенция при деца с увреждания и семействата им – по-добра грижа за децата и превенция на изоставянето", 28 – 29 май 2012 г., София
Краен срок: 18 май 2012 г.
Фондация Лале организира работна среща за представители на неправителствени организации на тема "Ранна интервенция при деца с увреждания и семействата им – по-добра грижа за децата и превенция на изоставянето". Срещата ще се проведе на 28 – 29 май 2012 г. в София.
Целта на работната среща е да бъдат представени различни модели и практики по ранна интервенция, прилагани в България и да бъдат обсъдени въпроси, пряко свързани с приложението им – какъв е моделът на работа, в каква среда се предоставят услугите, каква е възрастовата рамка на децата, каква е ролята на родителите, какви са специалистите, които предоставят услугата.
В срещата ще участват представители на неправителствени организации и институции, които имат отношение към услуги и подкрепа за деца със специални нужди и техните семейства. Представяне ще направи Дейвид Алан, професор в Държавния Университет в Портланд, САЩ.
Темите, които предлагаме за дискусия по време на срещата са:
– Модели и практики за ранна интервенция при деца с увреждания и семействата им;
– Участие на децата и семействата в прилагане на моделите;
– Възможности за взаимодействие с местната власт и държавните институции с цел осигуряване на услуги по ранна интервенция.
Организациите, които се интересуват и желаят да участват в срещата, са поканени да попълнят info не по-късно от 18 май 2012 г. Тъй като местата са ограничени, организаторите си запазват правото да поканят представители на организации, които в момента предлагат практики или услуги за "ранна интервенция". Фондация Лале поема разходите на един представител от организация за път, настаняване и храна по време на срещата. Участниците ще бъдат писмено уведомени до 24 май 2012 г.

НОВО: Покана за номинации на добри практики – номинации за най-добри кметове в областта на интеграцията на ромите в Европа
Краен срок: 15 юни 2012 г.
Мрежата "Кметовете постигат максималното чрез фондовете на EС за включване на ромите (Mayors Making the Most of EU Funds for Roma Inclusion Network – MERI) стартира своите награди.
Добри практики в областта на образованието, заетостта, здравеопазването, жилищното настаняване и обществените услуги, реализирани с подкрепата на фондовете на ЕС, ще бъдат отличени на първата конференция на MERI.
Могат да кандидатстват:
– местните власти от България, Унгария, Румъния, Чехия и Словакия;
– местните власти от държавите-членки с население от ромски произход, които могат да покажат добри практики от работата си;
– местните власти от Западните Балкани – Сърбия, Черна гора, Македония, Хърватия, Албания.

НОВО: Конкурс за финансиране на проекти за изследване, развитие и привличане на нови публики на НФК
Краен срок: 25 май 2012 г.
Тема на сесията за 2012 г. "Култура и образование"
Цели на програмата:
– Да стимулира процеса на разработването на маркетингови стратегии и програми за проучване, анализ и привличане на потребители на културни продукти;
– Под формата на семинари, работни ателиета, теоретични конференции и т.н. да подготви и мотивира мениджъри, организатори, активни участници, както в създаването и разпространението, така и в рекламата на културни събития;
– Да насърчи създаването и разпространението на иновативни културни продукти и привличането на широк кръг от зрители чрез интерактивни събития;
– Да изгради професионални и надеждни умения, както и да повиши надеждността на средствата и начините за мониторинг, оценка и архивиране на културните събития;
– Да инициира по – тясно сътрудничество на културните и образователни институции за създаване на съвместни образователни продукти.
– Да подкрепи опитите за съвременното съществуване на традиционни изкуства с оригинална национална идентичност.

НОВО: Конкурс за обучение в разработването на дебютни проекти и подкрепа за реализирането им в областта на съвременните изкуства и култура на НФК
Краен срок: 31 май 2012 г.
Програма "Дебюти" подкрепя:
– професионални творци (артисти – изпълнители, режисьори, хореографи, музиканти, писатели, художници, фотографи и др.), които правят своите първи професионални опити;
– организации и събития, създаващи благоприятни възможности за изява на дебютанти.
Конкурсът се провежда в два кръга. Участието в първия кръг е изрично условие за участие във втория. Всички кандидати трябва да имат готовност да участват (ако бъдат одобрени на първи кръг) в двудневно обучение по разработване на проекти, което ще се проведе на 16 и 17 юни 2012 г. в София.
Моля, имайте предвид, че участието в пълния курс на семинара също е задължително условие за разглеждането на проекта на втори кръг.
Дейностите по проекта следва да бъдат планирани за осъществяване (включително приключване и отчитане) до края на месец ноември 2013 г.

НОВО: Конкурс за финансиране на издаването на българска критическа литература във всички области на изкуствознанието, културологията и арт мениджмънта на НФК
Краен срок: 28 май 2012 г.
Програмата дава подкрепа:
– За издаване на периодични издания;
– За поддържане на рубрики за оперативна критика в специализираните издания за култура и в електронни издания.

НОВО: Фотоконкурс "Отлични туристически дестинации ЕДЕН – България 2012"
Краен срок: 2 юли 2012 г., 17 часа
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма обявява онлайн фотоконкурс "Отлични туристически дестинации ЕДЕН – България 2012".
Снимките трябва да представят оригинална гледна точка към забележителностите на страната ни (природни, културни, исторически, обичаи, бит, атракции и др.), които популяризират нетрадиционни и екологични форми на туризъм.
ЕДЕН дестинациите в България са 15 и са свързани с темите аква туризъм, защитени територии и културно наследство.
Основните критерии за оценка на снимките са свързани с принадлежността им към темата, естетическото изпълнение, оригиналността и визуалното въздействие. Подборът на най-добрите творби ще се извърши от 5-членно жури, в което влизат представители на екипа на проекта и нa национални и браншови организации в туризма.

НОВО: Първи пленер по рисуване 2012 "Мой любим Черноморец"
Краен срок: 10 май 2012 г.
Организира СНЦ "Странджа – партньорска мрежа за развитие" – гр.Черноморец.
Място на провеждане: гр.Черноморец, база- ВТЕПС "Черноморец"
Дати: 20.06.- 24.06.2012 г.- 5 нощувки
Възраст на участниците: 7- 19 г.
Участници: Колективи и индивидуални записвания

НОВО: Национален конкурс за народни хора за любителски групи и клубове "На хорото", Варна, 20 май 2012 г.
Краен срок: 10 май 2012 г.
1. Право на участие имат любителски танцови фолклорни групи и клубове, изучаващи български народни хора
2. Групата/клуба се представя в два тура:
І тур – изпълнение на три хора с общо времетраени 6 минути
ІІ тур – изпълнение на три хора с общо времетраене 6 минути, като едното хоро задължително да бъде от Добруджанската етнографска област
3. Музикален съпровод – жива музика или CD
4. Разходите за пътни и пребиваване са за сметка на участниците

НОВО: 2-дневен семинар за бизнеса, 10 и 11 май
Краен срок: 9 май 2012 г.
На 10 и 11 май 2012 г. Търговско-промишлените камари на Пловдив и Стара Загора организират 2-дневен семинар на следните теми:
– Правни действия за изпълнение на дължимите вземания в търговията в Европейския Съюз
– Управление на търговски кредити при трансгранични сделки в рамките на Европейския Съюз
Обучението ще се проведе в гр. Пловдив, сградата на Търговско-Промишлена Камара-Пловдив, ул.Самара №7, ет.2 зала " Самара".
Семинарът е предназначен за управители на МСП, за служители, участващи в бизнес преговори, в управление на кредити и международни разплащания.

НОВО: Фотоконкурс "Благотворителността през обектива"
Краен срок: 17 юни 2012 г.
Български дарителски форум и Фондация "Помощ за благотворителността в България" обявяват фотоконкурс "Благотворителността през обектива".
Фотоконкурсът има за цел да покаже и да популяризира ролята на благотворителността в обществото.
Могат да се включат професионалисти и любители, деца и възрастни.
До 17 юни всеки може да изпраща снимки, придружени от текст, които да показват инициативи, програми и услуги, които дават по-добро качество на живот.

НОВО: ХІХ Национален младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев" 2012 за млади автори от 14 до 25 години
Краен срок: 12 октомври 2012 г.
Конкурсът "Веселин Ханчев" се организира и провежда от Община Стара Загора, библиотека "Родина" и къща музей "Гео Милев". Участници в него могат да бъдат всички автори, навършили четиринадесет и не по-възрастни от двадесет и пет години за календарната година, които нямат издадена стихосбирка. Конкурсът е явен. Всеки кандидат може да представи от 5 до 10 поетични творби, напечатани в 3 еднообразни екземпляра. Материалите се изпращат с препоръчана кореспонденция, по е- mail или факс, придружени с точно посочени имена, адрес, телефон, дата и място на раждане на участника, не по-късно от 12.10.2012 г.
Конкурсните произведения се журират от утвърдени национални литературни творци и критици и от млади автори, лауреати на Голямата награда от конкурса през изминали години. Присъждат се три награди, като първата е издаване на самостоятелна стихосбирка и връчване на приза Златното яйце.

НОВО: Пети национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика "Стоян Михайловски" – Русе 2012
Краен срок: 30 септември 2012 г.
В конкурса могат да участват ученици от 2-ри до 12 клас, които творят в областта на литературното творчество и журналистиката, а темата е свободна – по избор на младите творци.
Конкурсът се обявява в два раздела:
І. Литературно творчество –
А. Поезия
Б. Проза /разказ,приказка/
Литературни есета няма да се разглеждат от журито.
ІІ. Журналистика –
А. Индивидуална (журналистическо есе, репортаж, интервю, коментар, фейлетон или друг публицистичен жанр)
Б. Колективна (ученически вестник, радио или телевизионно предаване).

НОВО: Конкурс за иновативни младежки идеи "Рецепти за нашето бъдеще"
Краен срок: 15 юни 2012 г.
МОСВ съвместно с Програмата за малки проекти на ГЕФ, УзанаПолянаФест и Фондация "ТАЙМ – екопроекти" обявяват съвместен конкурс за иновативни младежки идеи "Рецепти за нашето бъдеще".
Каним за участие младежи от 18 до 25 години от цялата страна.
Предложете позитивно и щастливо бъдеще, в което не само живеем в хармония с природните процеси, но и се учим от тях и ги прилагаме като основен икономически и социален принцип.
Предложете идея/проект в следните формати: видео, текст, презентация, фотография + текст или само фотография.

НОВО: Втора стажантска Програма "Мост с Бизнеса" за млади роми в частния сектор
Краен срок: текущ до края на 2012 г.
Целта на Програмата е да подпомогне процеса на интеграция на Ромската общност чрез иновативен и разширен подход, който да отчете спецификите на местната общност и предизвикателствата на икономическата и финансова криза. Програмата си поставя за цел да отговори на критичните нужди на младите роми с висше образование и висока квалификация, като предостави достъп до трудова заетост в рамките на 3-месечни стажове във водещи частни компании в България.

НОВО: Стипендиантска програма в областта на образованието в Германия
Краен срок: 31 май 2012 г.
Програмата "Гражданско образование в действие" предлага възможност за работа в германска образователна институция и за участие в мрежа за европейско гражданско образование.
Работният език е немски.
Kандидатите трябва да са завършили висшисти с добри познания по немски език и да са граждани на България, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения или Чехия.
Източник: http://www.dnevnik.bg/evropa

НОВО: Стипендии Айнщайн
Краен срок: 14 май 2012 г.
Могат да кандидатстват: изключителни млади мислители, които желаят да упражняват проект в друга област от тази на предишното им изследвания.
Стипендия: Настаняване, 10000 евро и възстановяване на пътните разходи.

НОВО: Стипендия на Ротари за мир 2013
Краен срок: 1 юли 2012 г.
Могат да кандидатстват притежатели на най-малко бакалавърска степен или мин. 3 години опит.
Стипендия: обучение и такси, настаняване, пътни разходи.
Стипендиантите получават магистърска степен по международни отношения, устойчиво развитие, мирни проучвания, разрешаването на конфликти, или професионален сертификат за развитие в мир и проучвания на конфликти.

НОВО: Проект Aday – Заснемете живота на 15 май 2012 г.
Краен срок: 22 май 2012 г.
На 15 май 2012 г. ние Ви каним да вземете вашия фотоапарат и да ни помогне да снимаме ежедневния живот. Какво е близо до вас? Какво е важно за вас? Ние ще свържем вашите снимки на изображения от цял свят, създавайки уникална онлайн възможност.
В проекта могат да участват професионалисти, любители, ученици, земеделски производители, социални медийни фенове, офис работници и вие.

НОВО: Международен филмов фестивал FreeNetWorld 2012, Сърбия, 4-6 октомври
Краен срок: 15 юли 2012 г.
Могат да участват заинтересовани режисьори от цял свят.
Жанр:
– Фантастика – драма и комедия,
– Документален,
– Анимации,
– Експериментален / музика видео.
Тема: Свободен избор

НОВО: Европейска награда за мода FASH 2013 г.
Краен срок: 30 септември 2012 г.
Могат да кандидатстват талантливи ученици по специалността "дизайн", особено в областите "мода" и "текстил".

НОВО: Обичам този град – Видео конкурс
Краен срок: 21 май 2012 г.
Кой е вашият любим град? Разкажете история на града.

Advertisements
Категории:Uncategorized
  1. Все още няма коментари.
  1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: