Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


НОВО: Покана: Летен семинар "Europe & Liberty”, Банско 2012
Краен срок: 15 юни 2012 г.
Институтът за пазарна икономика, Фондация за свободата „Фридрих Науман” и Institute for Economic Studies – Europe отново организират съвместно едноседмичен летен семинар в България. Семинарът ще е с като с местни, така и с чуждестранни участници (лектори и студенти) и ще бъде изцяло на английски език. Българската група студенти, разбира се, ще е най-голяма.
Семинарът е изцяло безплатен за студентите. Организаторите поемат разходите за лектори, нощувки, храна и материали. Семинарът ще се проведе в Банско – хотел „Св. Иван Рилски”.
ИПИ ще организира безплатен транспорт с автобус от София до Банско и обратно. Семинарът ще се проведе от 14 юли до 20 юли 2012 г.
За повече информация и въпроси пишете на Петър Ганев: ganev, 02 952 62 66 (ИПИ)

НОВО: ФРГИ обяви конкурс за създаване на младежки банки
Краен срок: 15 юни 2012 г., 18.00 ч.
Фондация „Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ) набира заявления за интерес към създаване на младежка банка от нестопански организации, работещи за младежко развитие с участие на младежи (14-25 г.). ФРГИ ще предостави обучения и ноу-хау на 10-20 организации и ще подкрепи процеса на развитие на младежките банки в България.
Младежката банка е уникален метод на въвличане на младите хора в дейности в полза на общността. Младежката банка представлява комисия за отпускане на грантове, управлявана изцяло от млади хора, която показва младежката гледна точка във филантропията и подкрепя младежки проекти на територията на дадено населено място (град, община). Младежите, участващи в банката се подбират с конкурс от организацията-домакин; най-често те са от средни училища или студенти в университет на възраст между 14 и 25. В много случаи младежките банкисами набират средства от частни дарители, които впоследствие разпределят. Младежките банки са широко разпространени в Европа днес – в повече от 15 страни – и изследвания на тяхното въздействие показват, че те съдействат за развитието на младежко лидерство и имат широк положителен ефект върху общностите като цяло.
Ако сте НПО, която работи за детско и младежко развитие в община с население над 10 000 души, заинтересована да изгради младежка банка, моля да попълните информационен лист (бутон "Документи за кандидатстване") и да опишете вашата мотивация за създаване на младежка банка и опита ви в набиране на средства от частни дарители.

НОВО: Търси се най-добрата благотворителна кампания
Краен срок: 22 юни 2012 г.
Фондация „Работилница за граждански инициативи” търси кампании и дарителски актове, които вдъхновяват и могат да бъдат модел за дарителството в България. Категориите на наградите „Заедно”:
1. Най-добра кампания на неправителствена организация
2.. Най-добра кампания
3. Най-ефективна кампания (като съотношение между набрани и изразходвани за реализиране на кампанията средства
4. Най-добро сътрудничество между бизнес и НПО
5. Частен дарител с кауза (физическо лице)
Всеки може да номинира, независимо дали е физическо лице, НПО или компания! Номинирайте вашата организация, вашият дарител, компанията която ползотворно си е партнирала с вас, номинирайте организацията, която мислите, че е успешна в своите инициативи за събиране на дарения, или компанията, партнирала добре с НПО или дарителя, подкрепил финансово със свои средства важна кауза.

НОВО: Покана за участие в безплатно тримодулно обучени, 10-15 юли 2012 г.
Краен срок: 18 юни 2012 г.
Обучението е част от дейностите по проект „Синергия“, организиран с финансовата подкрепа на програмата „Младежта в действие“, дейност 1.2.
Целта на проект „Синергия” е да се работи за подобряването на три сфери от живота на младите хора в България – здраве, финансова и социална сфера. Това ще доведе до развитие на нови гледни точки и умения и обогатяване на цялостния мироглед на младите хора, които ще се докоснат до проекта и дейностите му.
Ще съберем дванадесет млади човека от шест града в България. Те ще преминат тренинги за инструктори по Йога на смеха (здраве), финансова грамотност (бизнес) и личностно развитие (социална сфера). Обученията ще се проведат в град София, от 10 до 15.07.2012 г.
След тренинговата част, те ще пристъпят към разпространение на придобитите знания – В последващите три месеца обучените младежи ще трябва да предадат усвоените знания на свои връстници от родните им места под формата на поне 6 сесии по Йога на смеха и поне 3 финансово-образователни беседи.
Сдружение „Чудно“ ще организира и покрие: шест нощувки в град София и храната на участниците по време на обучението.
Всички бъдещи участници трябва да са съгласни с горепосочените условия и да изпратят кратко мотивационно писмо, не по-късно от 18.06.2012 г., на адрес: synergy

НОВО: Онлайн фотоконкурс „Отлични туристически дестинации EDEN – България” 2012
Краен срок: 2 юли 2012 г., 17.00 ч.
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма стартира онлайн фотоконкурс по темите на ЕДЕН за промоция на дестинациите ЕДЕН в България”.
Конкурсът е отворен и право на участие имат както български, така и чуждестранни граждани.
Лица, ненавършили 18 години, участват в конкурса само със съгласието на своите родители или законни попечители, което се отразява във формуляра за участие.
Чрез своите фотографии участниците представят една различна гледна точка, свързана с туристическите забележителности (природни, културни, исторически, обичаи, бит, атракции и други), намиращи се на територията на EDEN дестинациите от България – победители и подгладници от проведените 3 тематични национални конкурса за отлична туристическа дестинация.
Всеки може да участва с до 3 снимки, които отговарят на темата на конкурса и са с необходимото фотографско качество.
Изискване към предоставените снимки е да бъдат заснети в рамките на последните 3 години, по възможност в различни сезони; да бъдат дигитални в JPEG формат, с минимален размер 1,5 MB (2048/3088 ppi, 300 dpi). Всеки автор трябва да може да предостави при необходимост оригинален файл на заснетото изображение (необработена снимка в оригинален размер).
Снимките трябва да бъдат авторски, а не създадени в съавторство.
Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат допълнително прибавени надписи и графики. Целта на конкурса е да покаже снимки, които се доближават максимално до естествената среда, която са запечатали, а не да се показват умения на автора да работи с фотообработващи програми.

НОВО: Стипендия за социални изследвания на Фондация ЕРСТЕ 2012/2013
Краен срок: 10 юни 2012 г.
Могат да кандидатстват изследователи, учени и практици от Централна, Източна и Югоизточна Европа, които учат или се занимават с икономически и социално-демографски промени.
Финансовата подкрепа е за срок до една година за предложена разработка или проект.

НОВО: 2013 Програма за развитието на преподавателите, САЩ
Краен срок: 18 юни 2012 г.
Могат да кандидатстват учителите в институция на висшето образование с най-малко две години педагогически опит.
Стипендия: двупосочен международен и вътрешен транспорт до и от вашия роден град и приемащия университет, злополука / заболяване, застраховки, месечна стипендия за покриване на разходите за издръжка, както и професионален фонд за развитие.

НОВО: Международен конкурс за есе на ЮНЕСКО 2012
Краен срок: 30 юни 2012 г.
Могат да кандидатстват всички на възраст до 25 години (към 30 юни 2012 г.)
Темата на конкурса е "Създаване на бъдещето, което искаме".
Бъдещето започва с визия, която имаме днес. Какво бъдеще искате да създадете за себе си и света? Моля, споделете вашата мечта и идеи за реалност.

НОВО: Конкурс за млади новатори 2012
Краен срок: 1 юли 2012 г.
Могат да кандидатстват социални предприемачи на възраст 18-25 години.
Категориите на конкурса са две:
– Концепции: добре проучени и документирани идеи, които все още не са били приложени;
– Проекти: текущи операции, които показват предварителни резултати (например прототипи) и нужда от подкрепа, за да разширят своето въздействие.

НОВО: Конкурс за устойчив бизнес план Postcode Lottery Green Challenge 2012
Краен срок: 31 юли 2012 г.
Postcode Lottery Green Challenge 2012 има за цел да насърчи развитието на нови, новаторски, творчески и търговски жизнеспособни продукти и / или услуги, които допринасят за екологичен начин на живот, пряко намаляване на емисиите на парниковите газове и залагат на удобството, качеството и дизайна.
Може да кандидатства всяко лице, от която и да е страна, по-възрастно от 18-годишна възраст, фирми, предприятия, институции и всички други организации.
Награда: 500 000 евро

НОВО: 2012 World Open на фотографията
Краен срок: 28 септември 2012 г.
Могат да кандидатстват всички фотографи.
Награда: 50 000 щ.д.

НОВО: Седем медийни фондации стартираха европейска прес награда
Краен срок: 26 октомври 2012 г.
През 2011-та представители на седем европейски медийни фондации се съгласиха, че насърчаването на висококачествена журналистика в печатни или онлайн издания ще допринесе за повишаване ролята на журналистиката като жизненоважен защитник на свободите на демокрацията и като инициатор на сериозен европейски дискурс. Идеята за европейската прес награда бе родена.
Кандидатурите (журналистически материали, публикувани от 1 октомври 2011 г. до 1 октомври 2012 г. – могат да бъдат приемани след 1 юли 2012 г. до 26 октомври 2012.
Могат да кандидатстват журналисти, репортери, редактори от всички 47 страни на Европа.
Награда: награди в четири отделни категории, като всяка награда се състои от 10 000 евро.

НОВО: Грант за пишещи на Фондация Уорхол
Краен срок: 6 юни 2012 г.
Инициативата за творческо писане се обръща към критика и текстове за визуалните изкуства. Проектът има два компонента: безвъзмездни средства за писатели, които поддържат различни видове проекти, от книги до есета и експериментално писане в новите медии, както и субсидии за нетърговски публикации изкуства. Предназначени да поощряват и възнаграждават писането за съвременно изкуство, което е строго, страстно, красноречиво и точно, както и да се създаде по-широка аудитория за писането за изкуство, Грантовата програма е насочена към укрепване на областта като цяло и да гарантира, че критичното авторство на текстове остава ценен метод на ангажиране на визуалните изкуства. Писатели, които отговарят на изискванията на програмата за допустимост, са поканени да се кандидатират в следните категории:
– Статии
– Блогове
– Книги
– Нови и алтернативни медии
– Кратки форми
Грантовете варират от 3 000 до 50 000 щ.д., в зависимост от нуждите и обхвата на проекта.
Могат да кандидатстват индивидуални автори, чиято работа е насочена съвременното визуално изкуство.

НОВО: МЕДИА 2007 – Подпомагане на цифровизацията на европейските киносалони
Краен срок: 31 юли 2012 г.
Целта на настоящата покана за представяне на предложения е да се улесни преходът към цифрови технологии на киносалоните, които прожектират европейски филми, като бъде оказана подкрепа при непреките разходи, свързани със закупуването на цифров прожекционен апарат.

Advertisements
Категории:Uncategorized
  1. Все още няма коментари.
  1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: