Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ….

ВЪЗМОЖНОСТИ….


НОВО: Международна лятна академия за пряка демокрация в ЕС, 13-15 юли, хотел България, Бургас, 13 – 15 юли
Краен срок: 12 юли 2012 г.
Представители на европейската експертна, политическа и гражданска общност, отстояваща идеите на пряката демокрация ще се съберат от 13 до 15 юли в Бургас, за да дискутират по проблеми на прякото участие в Европа.
Основни теми ще бъдат кризата и демокрацията в ЕС, предстоящи референдуми за пакта за стабилност в Ирландия и вероятно в Германия, първите трудности, с които се сблъсква реализирането на Европейската гражданска инициатива и най-вече електронното подписване на петиции, законопроекта за реформиране на избора на евродепутати и др.
Цел на Академията e взаимното информиране на представители на Германия, Австрия, Франция, Гърция, Румъния, Унгария, България и др. за условията и практиките на провеждане на референдуми и граждански инициативи в тези държави. Демокраси интернешънъл си поставя също така за цел да намери партньори и да консултира с участниците старта на своята предстояща кампания за граждански Конвент за бъдещето на Европа (по подобие на този, който изработи в Брюксел Европейската конституция – понастоящем Лисабонски договор).
Ще участват зеленият евродепутат Гералд Хефнер (Германия), Бруно Кауфман, председател на Европейския институт за референдуми и инициативи, Даниел Шили, изп.директор на Демокраси Интереншънъл, Даниела Божинова, изследовател на пряката демокрация, граждански активист, Петко Ковачев, икономист, д-р Мартин Белов, специалист по конституционно право, и др.
От участниците се очаква да споделят своя опит в организирането на референдуми или други форми на участие на хората във вземането на решения, важни за тяхната община или населено място.
Работният език на Академията е английски.
За участие и допълнителна информация: Даниела Божинова, тел. 0899145652, dbozhinova

НОВО: Безплатен семинар на тема Интелектуална собственост, иновации, трансфер на технологии и ноу-хау
Краен срок: 12 юли 2012 г.
Фондация SOS Предприемачи има удоволствието да Ви покани на 12 юли 2012 г., Четвъртък, да вземете участие в еднодневния семинар, част от поредицата събития в подкрепа на предприемачеството на тема “Интелектуална собственост, иновации, трансфер на технологии и ноу-хау”.
В първия панел на семинара ще бъдат разгледани възможностите за защита на интелектуалната собственост, ще бъдат представени казуси от практиката и информация за технологичното сътрудничество между европейски и български научни и бизнес среди. В следобедната сесия ще се разгледат механизми за пазарна реализация на научни разработки и иновации и ще се обърне специално внимание на съществуващите бази данни за свободен достъп, добри практики и полезни страници.
Семинарът ще се порведе на 12 юли 2012 г., четвъртък, от 09.00 ч. на адрес София 1113, ул. „Александър Жендов” 5 . Участието в семинара е безплатно, но с предварителна регистрация. За да се регистрирате, моля попълнете Форма за регистрация. Семинарът е част от инициативата Поредица от събития в помощ на предприемачеството през 2012, която Фондация SOS Предприемачи организира съвместно с Enterprise Europe Network – България при Фондация “Приложни изследвания и комуникации”.

НОВО: Покана за участие на неправителствени организации в избора на представители на неправителствения сектор в работната група за изготвяне на новата оперативна програма за иновации и предприемачество за програмния период 2014-2020
Краен срок: 19 юни 2012 г.
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма кани желаещите неправителствени организации, отговарящи на условията, да представят писмено заявление до министъра на икономиката, енергетиката и туризма за участие в избора на представители на неправителствени организации за включването им в състава на работна група за изготвяне на Оперативна програма „Иновации и предприемачество“ 2014-2020.
Организациите и предложените от тях представители и техните заместници следва да отговарят на условията, посочени в Механизма за избор на неправителствените организации, чиито представители да участват в състава на работните групи за разработване на Договора за партньорство и програмите на Република България за програмен период 2014-2020 г. (Механизма), утвърден от министъра по управление на средствата от ЕС.

НОВО: Конкурс за стажанти в ИПИ (август – октомври 2012)
Краен срок: 23 юли 2012 г.
Кандидатите трябва да изпратят есе на една от следните теми:
– Дебатът в ЕС: Стимулиране на растежа или бюджетни съкращения?
– Какво трябва да очаквам от държавата?
– Къде трябва да спре приватизацията?
Обемът на есетата трябва да бъде между 500 и 800 думи, а текстовете да са форматирани по следния начин:
– Шрифт – Times New Roman, 12
– Междуредие – един ред
Есетата, заедно с автобиография на български език и два параграфа мотивация защо искате да сте стажанти в ИПИ, изпращайте до 23 юли 2012 г. на адрес yavor, на вниманието на Явор Алексиев.

НОВО: МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В СЪДЕБНАТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ”, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”
Краен срок: от 17 юли до 27 юли 2012 г. (от 8.00 до 16,30 ч. )
Магистърската програма “Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт” е предназначена за завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър“. Разработена е от Юридически факултет и катедра „Информационни технологии” в сътрудничество с Държавната комисия по сигурността на информацията, Апелативен съд Велико Търново, Областна администрация Велико Търново, фондация „Право и Интернет”, като се предвижда студентите да преминат държавна практика в тези институции и възможност най-добрите да се реализират в тях.
Цел на програмата: Да се изградят висококвалифирицирани специалисти за нуждите на съдебната и изпълнителната власт, подготвени успешно да прилагат информационните технологии; Да се повишат уменията и знанията на заети в практиката специалисти за придобиване на квалификация за изпълнение на нови задачи и за стимулиране на служебното им израстване; Да повиши качеството на подготовка на специалисти по администрация чрез предлагане на гъвкави, модерни и адаптирани към постоянно изменящите се условия на практиката дисциплини.
Като гост-преподаватели се канят да четат лекции висококвалифицирани специалисти от структурите на съдебната и изпълнителната власт, ДКСИ и др.
Възможности за студентска мобилност по Еразъм за обучение и практика.

НОВО: Национален конкурс за фоторазказ „Какво за мен е Пирин?!” за ученици от 4 до 12 клас
Краен срок: 30 септември 2012 г.
Какво е Пирин…
Пирин е скрита целувка под вековен бор. Неповторима прегръдка в меката трева.
От плясъка на пъстървата в реката, през песента на щурците, до плющенето на вятъра – Пирин е музика.
Игра на цветове – бляскави кристали, посипани от слънцето върху спокойно езеро. Пурпурен залез. Ухание на мащерка и смола.
От камъка, с който правя кръгове във водата, до този, който поставям на върха на пирамидата – Пирин е моето удовлетворение.
А всеки изкачен хълм, всеки достигнат връх – мое сладко постижение…!
Настоящата 2012-та година е юбилейна за Национален парк „Пирин” – наследник на създадената преди 50 години защитена територия Народен парк „Вихрен”!
Дирекция “Национален парк Пирин” обявява Национален конкурс за фоторазказ „Какво за мен е Пирин?!”
Конкурсът се провежда при следните условия:
Право на участие имат ученици от 4 до 12 клас от цялата страна.
Текст – разказ, есе или стихотворение – в рамките на 1 стр., формат А4.
Снимки – до 5 бр.
Авторите се съгласяват изпратените текстове и снимки да останат в архива на дирекция “Национален парк Пирин” и да бъдат използвани при разработката на образователни материали.
Жури от паркови експерти ще разгледа и класира получените материали до 10 октомври. На първите трима ще бъдат връчени:
1-ва награда – триместна палатка
2-ра награда – спортна раница
3-та награда – спален чувал
Всички участници ще получат рекламни и образователни материали за националния парк.
Пожелаваме много приключения и радостни преживявания през настъпващото лято, които да ви вдъхновят!
Очакваме фоторазказите на адрес:
2770, гр. Банско, ул. „България” 4
Дирекция “Национален парк Пирин”
и на ел. поща: pirin_nppirin_np
За допълнителна информация:
Лиляна Декова, експерт „Образователни дейности”
тел. 0899/866 414; 0749/88 204

НОВО: Drucker Challenge конкурс за есе
Краен срок: 15 юли 2012 г.
Третият конкурс за есе, организиран от Peter Drucker Society Europe, цели да се повиши осведомеността сред младите хора на работата и идеите на Питър Дракър и управленска философия, която поставя човека в центъра на вниманието.
Могат да участват студенти, младши мениджъри и предприемачи от цял свят.
Есетата трябва да са между 1 500 до 3 000 думи и опит.
Темата тази година е "Преоткриването на труда, преоткриване на организацията” – гореща тема, която ще бъде обсъдена на 4-ти Глобален форум Peter Drucker в контекста на капитализъм 2.0.
Награди: парична награда от 1000 евро, публикация на есето или безплатно участие в 4-ти Глобален Форум Peter Drucker.

НОВО: Магистърска стипендия за хора с ниски / средни доходи, Великобритания
Краен срок: 6 август 2012 г.
Welcome Trust укрепва научно-изследователски капацитет в страните с ниски и средни доходи (вкл. България) чрез предоставяне на подкрепа за младши изследователи, за да придобият изследователски опит и висококачествен опит в изследвания на ниво магистърска степен. Изследователските проекти трябва да бъдат насочени към разбиране и контрол на заболявания, хора или животни) от значение за здравето на местно, национално или световно ниво.

НОВО: ФПББ набира кандидат-стипендианти на програма „Готови за успех“ за учебната 2012-2013 година
Краен срок: 8 октомври 2012 г. (включително)
Фондация „Помощ за благотворителността в България“ обявява прием на документи на кандидати за стипендия по програма „Готови за успех” за учебната 2012-2013 година.
Целта на програмата е да окаже подкрепа на млади хора – сираци и полусираци – с отличен успех, да продължат образованието си. Стипендиите са десетмесечни, а годишният им размер е съответно 2000 лв. за студентите и 1000 лв. за учениците. В програмата могат да участват ученици от 12 клас, както и студенти от бакалавърска и магистърска степен в държавни университети.
Най-важният критерий за избора на стипендиантите е успехът, който имат от предходната учебна година; на второ място се оценява социалният им статус.

НОВО: Курс по медиация
Краен срок: 3 август 2012 г.
СНЦ ”Институт за кариерно развитие”-Варна, лицензирано със заповед N ЛС-04-819/22.05.2012 г. на Министъра на правосъдието за обучения на медиатори, организира курс по медиация с начална дата 4 август 2012 г. Курсът е подходящ за широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или подобрят професионалните си умения в сферата на извънсъдебното разрешаване на спорове. Обучението ще се проведе в гр. Варна, бул. „Сливница” 46. За информация и записване можете да се обадите на тел. 052 602 314; 0878 724745 или да пишете на e-mail: ikar_institute.

НОВО: MEDIA Mundus – Покана за представяне на предложения за 2013 г.
Краен срок: 28 септември 2012 г.
Допустими действия:
– Действие 1 – Подкрепа за обучение: това действие има за цел повишаване на уменията на европейски професионалисти и на професионалисти от трети държави.
– с вариант 1 се подкрепя включването на студенти/професионалисти и на преподаватели от държави извън ЕС в схеми за първоначално или непрекъснато обучение, подкрепяни в рамките на програмата МЕДИА 2007,
– с вариант 2 се подкрепя създаването на схема за непрекъснато обучение, която е специфична за MEDIA Mundus.
– Действие 2 – Подкрепа за достъп до пазара: с това действие се подкрепят проекти за насърчаване на достъпа до международните пазари на аудио-визуални творби. Тези проекти се отнасят до етапите на разработване и/или преди реализиране на творбите (например международни пазари за съвместни продукции) и до дейностите надолу по веригата (мероприятия за улесняване на продажбите на творбите на международно равнище).
– Действие 3 – Подкрепа за разпространение и популяризиране: това действие има за цел насърчаване на дистрибуцията, популяризирането, представянето пред публика и разпространението на европейски творби на пазарите на трети държави и на аудио-визуални творби от трети държави в Европа при оптимални условия.
– Действие 4 – Взаимосвързани дейности: това действие има за цел да подкрепя проекти с взаимосвързан характер, т.е. имащи отношение към няколко от приоритетите на настоящата програма, например обучения с последващи мероприятия за намиране на партньори и инвеститори и срещи, свързани със съвместни продукции.

НОВО: Покани за представяне на предложения и обявяване на две награди в рамките на работните програми за 2012 г. и 2013 г. на Седма рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности, и на Рамковата програма на Европейската общност за атомна енергия (ЕВАРТОМ) за ядрени изследвания и обучение
Известието се отнася до обявяването на покани за представяне на предложения и на две награди в рамките на работните програми за 2012 г. и 2013 г. по специфичните програми „Сътрудничество“, „Идеи“, „Хора“ и „Капацитети“ на Седма рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013 г.) и в рамките на работната програма за 2013 г. на Рамковата програма на ЕВРАТОМ за ядрени изследвания и обучение (2012-2013 г.).
Крайните срокове за представяне на предложенията, както и бюджетите са посочени в текста на поканите, публикувани на съответния уебсайт на Европейската комисия.

НОВО: Отворена покана за участие в 7-мия Европейски екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век”, 27 – 29 септември, 2012 г., Кърджали, България
Краен срок: 20 август 2012 г.
Седмото издание на Международния фестивал „Зелена вълна – 21 век” ще се проведе от 27 до 29 септември, 2012 г. в сърцето на Източните Родопи – град Кърджали. Организатор на фестивала е фондация „Европейски екологичен фестивал”.
Фестивалът има за цел представянето на съвременни продукции на тема екология и запознаването на широката общественост със съществуващите екологични проблеми, пред които сме изправени. Във форума традиционно участват най-големите европейски и световни медии и независими продуцентски къщи, както и водещите български телевизии и неправителствени екологични организации.
Участниците във фестивала ще се състезават в следните категории:
– Документални филми
– Научнопопулярни и учебни филми
– Телевизионни програми, посветени на екологията и опазването на околната среда
– Туристически филми и продукции за опазване на културното и природно наследство
– Видеоклипове и спотове
Очакваме Вашите нови филми и телевизионни програми, посветени на екологията и опазването на околната среда.

НОВО: Фото конкурс „Слънце в обектива”
Краен срок: 30 септември 2012 г
Покажете своя момент от лятото, който си струва да поставите в рамка и да се усмихвате всеки път когато го погледнете.

НОВО: Конференция Intercity European Peer Learning on Local Youth Policy, Лайпциг, Германия, 10 – 12 октомври 2012
Краен срок: 7 септември 2012 г.
Конференцията предлага платформа на европейските общини за обмен на опит и практики в сферата на местната младежка политика. Предизвикателствата, стоящи пред младежта, като прехода от младежка към зряла възраст, младежката безработица, образование и социална заетост, нарастващата потребност от време на съвременната младеж и намалените възможности за осигуряване на тяхното препитание, се срещат в подобни форми в много европейски страни и са обект на национални и европейски политики. Също така в много европейски страни общините са тези, които носят отговорността за младежките услуги и младежката работа. Общините са на ниво, най-близко до гражданите и като такива те се явяват централно звено за осигуряване условията на живот на младите и техния растеж.
Конференцията има за цел:
– да даде възможност на представители от цяла Европа да обсъдят различни теми, както и да осъществят обмен на идеи по тях;
– да бъдат представени примери на добри практики как Европейските общини управляват младежката политика;
– да стимулира общините да вземат активно участие в развитието на младежката политика и младежката работа на национално и европейско ниво;
– да привлече вниманието към европейския транс-местен обмен и европейското "учение между връстници" като стратегия за по-нататъшно развитие на младежката политика на общините и да събуди интерес у тях;
– да предложи платформа за развитие на европейските мрежи;
– да запознае общините по-добре с младежката стратегия на ЕС и нейната добавено стойност за младежките услуги.

НОВО: Седми национален исторически конкурс 2012-2013 за ученици от 8 до 12 клас
Краен срок: 15 февруари 2013 г.
Допускат се ученици от всички видове училища, на възраст от 14 до 19 години.
Могат да бъдат представени индивидуални и групови разработки.
Изследването може да се извърши самостоятелно или с научен ръководител.
Тема: „Толерантността на българския народ – заедно, въпреки различията”

НОВО: Конкурс „Покажи ми включване”
Краен срок: 16 септември 2012 г.
Ако сте на възраст между 12 и 26 години, можете да се присъедините към Конкурс „Покажи ми включване” и да проявите творческите си дарби по темата социално включване на хората с увреждания.
Участниците могат да създадат видео, аудио файлове, рисунки, и комикси (sketch books), посветени на следните теми:
– Включване на хора с увреждания във всекидневния живот,
– Значение на включването,
– Потенциал на хората с увреждания,
– Правата на хората с увреждания и включването на хората с увреждания в борбата за слагане край на бедността.

НОВО: Видео научен конкурс „60 секунди”
Краен срок: за регистрация – 1 август 2012 г.; за предаване на конкурсните материали -26 август 2012 г.
Канят се всички заинтересовани да създадат 60 секунди видео или анимация, обяснявайки научно изобретение, експеримент, концепция или идея. Творбата трябва да обяснява определен аспект от науката.
Целта на конкурса е да отличи нашата способност да разбираме по-добре света около себе си.
Най-добрите творби ще бъдат възнаградени с парични награди от по максимум 400 австралийски долара.

НОВО: Europe Aid: Грантове за социална интеграция на хора с увреждания
Краен срок: за концепция – 23 юли 2012 г.
Общата цел на настоящата покана за предложения е да се гарантира равен достъп до стоки, услуги и всички аспекти на живота на хората с увреждания.
Могат да кандидатстват НПО / граждански организации, установени в държавите-членки на ЕС (+ Турция).
Безвъзмездните средства са за укрепване на мрежи на организации на гражданското общество и участието им във вземането на решения, когато става дума за услуги за хора с увреждания.

НОВО: Онлайн курс „Търсене с Google”
Краен срок: 16 юли 2012 г.
„Търсене с Google” е безплатен онлайн курс, представящ техники на търсене и как да се ползват за решаване на реални, ежедневни проблеми. Той включва:
– Шест 50-минутни урока.
– Интерактивни дейности за практикуване на нови умения.
– Възможности за свързване с други, които използват Google Groups, Google+ и Hangouts on Air.
– Успешно завършилите курса ще получат Сертификат от Google.

НОВО: Green Fest: Открита покана за филмови участия, Белград
Краен срок: 10 октомври 2012 г.
Международният фестивал за екологична култура "GREEN FEST" се провежда за първи път с това име и енаследник на Международния екологичен филмов фестивал " Green Screen Fest".
"Градска екология и устойчиво развитие" е основната тема на Покана за участие в програмата на "Green Fest Screen", който ще се проведе в рамките на Международния фестивал за зелена култура "GREEN FEST", 14-16 ноември 2012 г., в Dom Omladine, Белград.
Могат да кандидатстват любители и професионалисти.

НОВО: Voices4Climate: Глобален конкурс за снимки, видео / музика
Краен срок: 15 ноември 2012 г.
В навечерието на Конференцията на Обединените нации по изменение на климата (COP18) в Катар, декември 2012 г., конкурсът Voices4Climate кани младите хора на възраст от 18 до 35 години да представят снимки и видео клипове, свързани с изменението на климата.
Могат да кандидатстват млади хора на възраст от 13 до 35 години.
Категории:
1. Селско стопанство
2. Енергия
3. Гори
4. Равенство на половете
5. Здраве
6. Води

НОВО: Конкурс на EIB Institute: Турнир за социални иновации
Краен срок: 14 септември 2012 г.
EIB Institute обяи своя първи социален турнир за иновации. Турнирът се стреми да насърчава генерирането на иновативни идеи и да се определят / отличат възможности, които обещават съществени ползи за обществото или демонстрират добри практики с реални, измерими резултати. Той е насочен към създаването на социална стойност във връзка с борбата срещу социалното изключване. Кандидатурите могат да обхващат широк спектър области: образование, здравна помощ, природна или градска среда, нови технологии нови системи, нови процеси и др. Подобренията в тези области са от решаващо значение за успеха на бизнеса и социалните иновации биха могли да имат значително социално въздействие.
Могат да кандидатстват стопански и нестопански организации, млади предприемачи, социални предприятия, правителствени илиместни организации/институции, университетски общности и др.

Advertisements
Категории:Uncategorized
  1. Все още няма коментари.
  1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: