Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


НОВО: Програма "Старт на кариерата"
Краен срок: 17 август 2012 г.
От 23 юли 2012 г. стартира процедурата за кандидатстване по програма “Старт на кариерата” за 2012 г. Тя се реализира от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. Програмата дава възможност на 850 висшисти на възраст до 29 години, в рамките на 9 месеца, да придобият трудов стаж и опит по специалността, която са завършили.
Работните места по Програмата са в министерства, ведомства, агенции и териториалните им поделения, както и в областни управи и общински администрации. До 17 август 2012 г. в дирекции „Бюро по труда“ ще се приемат документи за участие в Програмата, като условие за участие е притежаваното образование и квалификация на кандидатите да отговаря на изискванията за заемане на съответното работно място.
Пълният списък на обявените работни места по процедурата, условията и документите за кандидатстване са публикувани на интернет-страниците на Министерството на труда и социалната политика:
http://www.mlsp.government.bg/bg/projects/startkariera.htm
и Агенцията по заетостта на адрес:
http://www.az.government.bg/Projects/Prog/Mladeji/Frame_Mladeji.htm,
както и във всички бюра по труда.

НОВО: Национален конкурс „Успешни партньорства в младежката сфера”, 2012 г.
Краен срок: 6 август 2012 г.
Във връзка с отбелязването на Международния ден на младежта – 12 август 2012 г., Министерството на образованието, младежта и науката обявява национален конкурс на тема „Yспешни партньорства в младежката сфера".
Желаещите да участват в конкурса трябва да представят в текстови вариант информация за успешно осъществени партньорски проекти, кампании, инициативи или други събития, реализирани в младежката сфера през последните две години (2011 и 2012 г.).
Описанието трябва да съдържа:
– Дейности в полза на младите хора, реализирани чрез партньорство между общински и областни администрации, читалища, неправителствени организации, представители на бизнеса и др. с активното участие на младите хора в съответното населено място (като се посочи ангажиментите на партньорите и броя на ангажираните в дейностите младежи);
– Брой привлечени доброволци и ангажимент към проявата;
– Ефект върху младите хора и резултат от реализираната инициатива;
– Предприети действия за осигуряване на устойчивост на партньорствата.
Предложенията трябва да бъдат изпратени в срок до 6 август 2012 г., до дирекция „Младеж" в Министерството на образованието, младежта и науката на следните адреси:
София 1113, бул. Цариградско шосе № 125, бл. 5, ет. 3, стая 320
или на имейл: youth
Победителите в конкурса ще бъдат обявени на 12 август 2012 г. на младежки хепънинг, организиран от Министерството на образованието, младежта и науката в Борисовата градина в град София.

НОВО: ХЕРКУЛЕС II – ЧАСТ „ОБУЧЕНИЕ“: Покана за представяне на предложения
Краен срок: 25 септември 2012 г.
Покана за дейности, свързани с организиране на обучения, семинари и конференции в подкрепа на борбата срещу измамите, корупцията и други незаконни дейности, както и в подкрепа на разработването и прилагането на политики за превенция и разкриване на измамите.
Могат да кандидатстват национални или регионални администрации на държави членки или на страна извън Европейския съюз, които насърчават укрепването на действията на блока за защита на неговите финансови интереси; организации с нестопанска цел, научноизследователски и образователни институции.
Финансовото участие на ЕС по предложените дейности няма да надвишава 80 % от допустимите разходи.

НОВО: Литературен конкурс "Духовният реализъм"
Краен срок: 15 септември 2012 г.
Порталът Православие.БГ обявява младежки конкурс за статия, размисъл или есе на тема “Духовният реализъм“.
В нашето съвремие вярата и духовността са изтикани в периферията на съзнанието и живота даже на вярващите хора. Дори при християните духовната реалност е изкуствено ограничена в твърде микроскопични дози, може би за да не пречи на “успеха“ и “позитивната нагласа“ в рамките на “този живот“. Отделяме й два-три часа в седмицата – времето на неделното богослужение, – а през останалото време тя присъства само като словесни формули, повтаряни от нас като мантри и заклинания. С безкрайна горчивина трябва да признаем, че нашата вяра практически не влияе на живота ни. Ние сме в плен на духовния номинализъм и илюзионизъм.
Нека да противопоставим един по-здрав, реалистичен и жизнен подход на всичко това! Ще се радваме, ако споделите с нас Вашите размисли, търсения и идеи на тази тема – започвайки с теоретично-богословски разработки и завършвайки с личния Ви опит, с неща, лично изстрадани и преживяни от Вас самите.
В конкурса могат да участват автори до 35-годишна възраст.
Текстовете трябва да са в Word-формат и да не надвишават 5 стандартни страници. По-големи текстове няма да се приемат.

НОВО: Мярка 321: Приемат се проекти за строеж на пътища и центрове за култура и спорт по програмата за развитие на селските райони
Краен срок: 22 (17) август 2012 г.
Поради големия интерес към мярката средствата бяха осигурени чрез допълнително прехвърляне към бюджета й със седмо изменение на ПРСР, което Европейската комисия одобри преди броени дни. В този период са предвидени три различни приема с определени целеви бюджети.
Единият от целевите бюджети е за инвестиции за ремонт на съществуващи общински пътища и мостове и строеж на нови пътища, както и за строеж и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения. Наличните средства са 43 993 334 евро, към които се добавят и 7 867 245 евро неусвоен бюджет от предишен прием.
В рамките на втория целеви прием ще се финансират проектни предложения за строеж или ремонт на центрове за отдих, свободно време и спорт (спортни и младежки центрове и др.) Финансовата помощ за тях също е в размер на 43 993 334евро, към които се добавят 7 867 245 евро неусвоен бюджет от предишен прием.
По третия целеви прием е определен ресурс от 10 млн. евро за изграждане на мобилни центрове, както и за изграждането или ремонта на културни средища, театри и библиотеки и центрове за социални услуги.
До 17 август проекти могат да се подават и по целеви прием по мярка 321 за изграждане и ремонт на центрове за информационни услуги и комуникационни технологии. Приемът започна на 25 юни и е с бюджет от 7 420 722 евро

НОВО: Видео конкурс ReporTeen „Свободата е…” за всички между 13 и 19 години
Краен срок: 12 октомври 2012 г.
Център за образователни инициативи стартира национален видео конкурс ReporTeen на тема „Свободата е…”, в който право на участие ще имат всички тийнейджъри между 13 и 19-годишна възраст, които са ученици. Основната цел на проекта е да провокира нестандартното и креативно мислене на учениците, да ги постави в ситуация на свободен избор и да им даде възможността да изявят своя опит и идеи.
Всички ученици, отговарящи на условията за участие, трябва да публикуват видеоклип, дълъг не повече от 180 секунди, с позитивно послание на тема „Свободата е“. Авторите на най-добрите 10 видео клипа (определени от авторитетно жури) ще получат: лаптопи, видео камери, пълен достъп до Фестивала за независимо американско кино SoInedependent, включително и до провеждащите се в рамките на форума семинари с известни американски кинаджии.

НОВО: Награда „Достъп до обучение” 2013, Фондация "Бил и Мелинда Гейтс"
Краен срок: 30 септември 2012 г.
Тази награда отличава иновационни усилия на библиотеки или други подобни организации извън САЩ, които осигуряват на хората достъп до информация чрез свободен достъп до компютри и интернет. Наградата е в размер на 1 млн. щ.д.

НОВО: Конкурс за научно видео „60 секунди”
Краен срок: за регистрация – 1 август 2012 г.; за подаване на видео творбите – 26 август 2012 г.
Харесвате ли науката? Ако да, трябва да се запознаете с този конкурс. Всеки заинтересован може да създаде 60-секундно видео или анимация, обяснявайки научно изобретение, експеримент, концепция или идея. Творбата трябва да обяснява определен аспект от науката.
Целта на конкурса е да отличи нашата способност да разбираме по-добре света около себе си.
Най-добрите творби ще бъдат наградени с парични награди от по максимум 400 австралийски долара.

НОВО: Европейски младежки медийни дни, 16 – 18 октомври 2012 г.
Краен срок: 1 август 2012 г.
Ако журналистиката ви привлича и имате въпроси, като например:
Как един журналист може се справи по време на кризата ? Какво трябва да бъде отношението към социалните последици от кризата ? Как да се обясняват европейските политики по време на строги финансови икономии? Какво е въздействието на кризата върху младите хора?
Ако тази тематика ви интересува, кандидатствайте за участие в Европейските младежки медийни дни 2012. Европейският парламент е домакин на тази проява. Медийните дни са организирани и с подкрепата на Европейската младежка преса. Събитието ще събере 100 избрани млади журналисти на възраст между 18 и 30 години, които живеят в ЕС и които ще имат възможността да обменят информация с високопоставени европейски политици, професионални журналисти и експерти. Също така в процеса на междукултурен обмен младите журналисти ще могат да произведат различни медийни продукти.

НОВО: Конкурс за научни разработки на тема "Икономическата конвергенция и финансирането на растежа в държавите-членки на ЕС от Централна и Източна Европа", ECFIN 2012 014/E
Краен срок: 15 октомври 2012 г.
Генерална дирекция "Икономически и финансови въпроси" на Европейската комисия организира еднодневен семинар на 16 януари 2013 г. в Брюксел. Семинарът има за цел да подобри разбирането за факторите и перспективите за финансиране на икономическата конвергенция в държавите-членки на ЕС от Централна и Източна Европа след кризата.
За да осъществи този семинар, Европейската комисия има удоволствието да покани изследователи, учени и политици, които са заинтересувани от това събитие, да изпратят резюме на свои разработки по следните теми:
– Финансиране на икономическата конвергенция в региона на Централна и Източна Европа през последните години;
– Финансиране на растежа Централна и Източна Европа по време на кризата;
– Перспективи след кризата.
Основният фокус на материалите трябва да бъде върху държавите-членки на ЕС от Централна и Източна Европа, които все още не са приели еврото и/или наскоро са се присъединили към еврозоната. Разработките би следвало да са концентрирани върху трансгранични и количествени анализи.
След като работите бъдат разгледани, селектираните автори ще бъдат поканени да изпратят пълните си разработки на ГД "Икономически и финансови въпроси" до 13 декември 2012 г. и да ги представят по време на семинара на 16 януари 2013 г.

НОВО: Грантове на Съвета на Европа за кампании
Краен срок: 15 септември 2012 г.
Младежките неправителствени организации, регистрирани в базата данни на Европейската младежка фондация, са поканени да кандидатстват с пилотни проекти, които да бъдат финансирани от Европейската младежка фондация.
Поканата е насочена към подпомагане на проекти в рамките на проект на Съвета на Европа за младите хора и борбата срещу речта на омразата он-лайн. Проектът има за цел борбата с расизма и дискриминацията и он-лайн проявите на речта на омразата чрез продобиване на съответните умения от младите хора и младежки организации. В тази рамка два вида проекти ще бъдат подкрепени от Европейската младежка фондация:
I. Проекти, насочени към създаването на партньорства за национални "кампании";
II. Семинари за изграждане на капацитет за активисти.

НОВО: Норвежки държавни субсидии на творци
Краен срок: 15 октомври 2012 г.
Целта на безвъзмездната финансова помощ по програмата е да се даде възможност на творци и артисти-изпълнители по-активно да работят по своята артистична кариера, както и да се подпомогнат млади художници в началото на творческия им път.

НОВО: Годишен литературен конкурс на името на Уилям Фокнър за разказ и пиеса
Краен срок: 31 август 2012 г.
За автори от всички възрасти.

НОВО: Награда Prix Ars Electronica Collide@CERN
Краен срок: 26 септември 2012 г.
Новият международен конкурс е за цифрови художници, които желаят да спечелят творческа резиденция в CERN, инициатива на лабораторията.

НОВО: Семинар за журналисти от Централна и източна Европа
Краен срок: 9 август 2012 г.
"Саксонската фондация за медийно обучениe" организира семинар за журналисти от Централна и източна Европа.

НОВО: Конкурс на Фондация "Мумерт" – стипендии 2012-2013
Срок: 1 септември – 1 ноември 2012 г.
Фондация „Rochus und Beatrice Mummert” насърчава бъдещи потенциални топ мениджъри от страните в Централна и Източна Европа в областта на икономическите, инженерните и природните науки. Програмата включва стипендия за период от 2,5 години за завършване на магистърско обучение в университета в Кьолн (Universitat zu Koln), в Германската Спортна Академия, Кьолн (Deutsche Sporthochschule Koln) или в Техническия университет в Аахен, Германия (RWTH Аachen) и се предлага в сътрудничество с фондация Robert Bosch.

Advertisements
Категории:Uncategorized
  1. Все още няма коментари.
  1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: