Начало > Uncategorized > ИНИЦИАТИВИ/ПРОЕКТИ

ИНИЦИАТИВИ/ПРОЕКТИ


Форум Ключ, 13 октомври 2012 г.
На малките доброволчески организации в България им трябва добър пример, за да се справят с прегарянето, което понякога се получава, трябват им контакти, идеи, а понякога малко вяра и побутване. На Форум КЛЮЧ те могат да получат всичко това.
Ако сте фирма, фондация, корпорация, експерт корпоративно-социална отговорност в някоя голяма (или дори и малка) компания в България – това е мястото, на което ще видите много, ама много отдадени хора, които правят велики неща и не биха отказали подкрепа. Сами ще се уверите в чистотата и ценността им!

Празник на вкусните образователни градинки, 22 септември 2012 г., 11.00 ч.
пред Народния театър “Иван Вазов” в рамките на Детски панаир 4
«Вкусната образователна градинка» е интерактивна «зелена класна стая» в двора на детската градина. В нея децата, учителите и родителите лично и заедно отглеждат храната си – билки, зеленчуци и плодове. ВКУСНАТА ГРАДИНКА или така наречената Еdible Garden in Kindergarden е изключително успешна по света практика за екологично образование чрез преживяване и за изграждане на умения и нагласи за здравословен начин на живот в хармония с Природата и околните.

Десети Международен ден на правото да знам
28 септември 2012: ПДИ връчва традиционните награди за принос в свободата на информация.
Десетата церемония по случай Международния Ден на правото да знам ще се проведе на 28 септември 2012 от 12.00 ч. в Пресклуба на БТА (София, бул. "Цариградско шосе" 49).

Free Sofia Tour
Вече повече от 2 години група младежи на възраст между 19 и 29 години ентусиазирано развеждат туристи, дошли да разгледат София или просто поспрели тук на път за други дестинации. В най-големите студове и в най-горещите летни дни те, двадесетина усмихнати доброволци, са винаги там, два пъти на ден, всеки ден. Те се подвизават под името Free Sofia Tour и организират безплатни англоезични пешеходни обиколки на българската столица по точно определен маршрут.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

НОВО: „Знания за успех“
Краен срок: 1 октомври 2012 г.
„Знания за успех“ е съвместната програма на ФРГИ със SAP Labs Bulgaria чиято основна цел е да предостави нови възможности за развитие на деца и младежи чрез включването им в инициативи, подпомагащи тяхното представяне в училище, придобиване на нови знания и умения и ангажиране с дейности, които са полезни не само за самите участници в програмата, но и за общественото развитие. Ще бъдат подкрепени инициативи, насочени към ефективната интеграция на деца и младежи от уязвими групи и изграждането на здравословна учебно-възпитателна среда чрез подобряване взаимодействието между ученици, учители и местната общност.
В програмата могат да участват само училища за средно образование, чрез своите училищни настоятелства като изпълнители на проекта / инициативата. Едно училище може да кандидатства само с една идея/предложение. Максималната сума, която ФРГИ чрез подкрепата от SAP Labs България ще предостави на един индивидуален проект е 9 700 лева

НОВО: Програма „Стипендии“ на ФРГИ
Краен срок: 15 октомври 2012 г.
Основна цел на програмата е да подкрепи младежи в неравностойно положение (отглеждани от самотни родители, приемни семейства или специализирани институции) да развият уменията си и да реализират потенциала си в избраната от тях професионална област, както и да им осигури професионално развитие чрез стаж, а на по-късен етап и възможност за работа по специалността.
Средствата се осигуряват дългосрочно от Първа инвестиционна банка. Избраните студенти получават стипендия в продължение на 3 (три) години – втори, трети и четвърти курс от бакалавърската си степен. Това е първата и единствена в страната толкова дългосрочна подкрепа.

НОВО: Стипендии на Черноморски НПО 2012
Краен срок: 21 септември 2012 г.
Програмата има за цел да събере 12 млади лидери на гражданското общество от региона на Черно море: Армения, Азербайджан, България, Грузия, Република Молдова, Румъния, Русия, Турция, Украйна.
Участниците следва да са млади лидери на гражданското общество (18 – 27 години), които работят с организации на гражданското общество / групи на гражданското общество в целевите страни.

НОВО: Награда на Черноморски НПО за насърчаване на регионалното сътрудничество в района на Черно море
Краен срок: 28 септември 2012 г.
Могат да бъдат номинирани НПО, регистрирани в по-широкия регион на Черно море (Армения, Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Руската федерация, Турция, Украйна).
Номинираните организации следва да работят по инициативи (а) с участието на представители от или въздействащи върху повече страни в региона. Кандидатите трябва да имат доказан опит на добри практики в работата си и в изпълнението на организационната мисия (прозрачност, автономия и др.)

НОВО: Конференция „Европейско гражданство- възможности и предизвикателства”, 13 октомври 2012 г.
Краен срок: 1 октомври 2012 г.
Участниците от България имат възможност да представят доклад в рамките на 20 мин. на английски език по една от следните теми:
1. Активното гражданско участие по теми от общоевропейски интерес
2. Обучение за европейско гражданство

НОВО: Национални детски конкурси, организирани от НГФ "Българка", за есе, стихотворение и рисунка, за ученици от 7 до 18 години
Краен срок: 1 октомври 2012 г.
Темата през 2012 г. е “Приятелството”.
Конкурсите са:
– Конкурс за есе, стихотворение
– Конкурс за рисунка

НОВО: Конкурс за детска рисунка „Как искам Европейският съюз да промени моя град"
Краен срок: 19 октомври 2012 г.
Първата фаза на конкурса се реализира на регионално ниво. Участниците са разделени в две възрастови групи:
– от 6 до 10 години
– от 11 до 12 години.

НОВО: BG051PO001-2.3.03 „БЕЗОПАСЕН ТРУД”
Краен срок: 26 ноември 2012 г.,16.30 ч.
ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ ПОДКРЕПА, ВКЛЮЧВАТ:
– Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо или на отделни елементи от нея;
– Mодернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд, както и закупуване на колективни средства за защита;
– Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;
– Разработване (внедряване) и сертифициране на стандарт за безопасни условия на труд;
– Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване, технологии и обучение във връзка с нововъведен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд.

НОВО: BG051PO002/12/2.2-07 „Компетентна и ефективна държавна администрация”
Краен срок: 16 ноември 2012 г. (петък), 17.30 ч.
Цел на процедурата: Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на общинско ниво чрез обучение в страната.
Целите ще бъдат постигнати чрез изпълнение на 4 приоритетни оси:
Приоритетна ос I: Добро управление
Приоритетна ос II: Управление на човешките ресурси
Приоритетна ос III: Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление
Приоритетна ос IV: Техническа помощ
Бенефициенти: Общински администрации
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 20 000 000 лв.
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделните проекти: 20 000 лв.
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделните проекти: 90 000 лв.
Продължителност: на изпълнение на проекта: 12 месеца

НОВО: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”
Краен срок: 11 януари 2013 г.
Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
1. Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, като паркове, зелени площи, детски площадки и др., включително поставяне на пейки, беседки, възстановяване на чешми, фонтани, статуи, паметници, изграждане на естетически композиции с характер на скулптури и пластики, ремонт на обществени тоалетни, възстановяване на водни площи (напр.малко изкуствено езеро за целите на по-доброто естетическо възприятие на парковата среда), изграждане на поливни системи, поставяне на градинско обзавеждане и други елементи от градското обзавеждане;
2. Изграждане, реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, подлези за пешеходци и велосипедисти, включително свързани дейности като поставяне на указателни знаци, изграждане на спортни площадки (за футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, скейтборд и др.) в междублокови и паркови пространства , предвидени за свободно (безплатно) ползване от жителите на населеното място и др.;
3. Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, изграждане на обществени паркинги встрани от главни улици;
4. Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление.
5. Създаване на достъпна архитектурна среда, свързана с горните направления.
Конкретни бенефициенти по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са 36 общини – центрове на агломерационни ареали, съгласно Приложение 3а на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г.

НОВО: Национален видеоконкурс „Свободата е…"
Краен срок: 12 октомври 2012 г.
Право на участие имат всички тийнейджъри между 13 и 19-годишна възраст, които са ученици в българското училище.

НОВО: Конкурс за най-добри млади преводачи в Европейския съюз
Краен срок: 20 октомври 2012 г.
Записването на училищата става директно на сайта от 1-и септември до 20 октомври 2012 г.

НОВО: ПОКАНА за КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ за новата работна програма /2013-2015/ в рамките на Спогодбата за сътрудничество с Френската общност на Белгия
Краен срок: 10 октомври 2012 г.
Приоритетните теми в областта на образованието и науката са: научни изследвания и технологични иновации, професионално и продължаващо образование, европейски въпроси, социална политика, укрепване на връзките между образованието, науката и бизнеса, езиково и културно многообразие, подкрепа за Франкофонските образователни филиали в България и за разпространението на френския език.
Проектните предложения трябва да са на френски и на български език.

НОВО: Световен конкурс „Пътеки към култура на мира”, иницииран в рамките на програмата на ЮНЕСКО
Краен срок: 31 октомври 2012 г.
Чрез конкурса всички млади хора по света могат да се включат със свои идеи как да бъде постигнат мирен диалог; могат да споделят своите разбирания относно ролята и мястото на фундаменталните ценности в постигането на мирно съвместно съществуване, както и да популяризират лични инициативи и свой опит.

НОВО: Програма за международно сътрудничество в областта на археологията и биоархеологията
Краен срок: 1 декември 2012 г.
Американският научен център в София и музеят „Фийлд” в Чикаго обявяват четири конкурса за 2013 година за финансиране в областта на археологията, антропологията и музейното развитие. Конкурсите се осъществяват с подкрепата на Фондация Америка за България.
1. Програма за международно сътрудничество в областта на археологията и биоархеологията. (ICAB)
2. Програма за сътрудничество в областта на антропологическите и археологическите изследвания с висок риск. (HRAR)
3. Постдокторска специализация на Фондация Америка за България в областта на археологията към музея „Фийлд” в Чикаго. (PF)
4. Програма за опазване на археологически обекти, консервация и музейно развитие (SPCME).

НОВО: Конкурс за лозунг: Международна година за сътрудничеството в областта на водите и Световен ден на водата 2013
Краен срок: 15 ноември 2012 г.
2013 година е обявена от ООН за Международна година за сътрудничеството в областта на водите.
Всеки, по целия свят и независимо от възрастта, е поканен да се присъедини към конкурса и да допринесе за кампанията чрез създаване на кратък и запомнящ се лозунг, написан на английски език, лесен за разбиране и привлекателенза по-широка аудитория.
Авторът на спечелилия лозунг ще бъде поканен на събитието за откриване на Международна година за сътрудничеството в областта на водите 2013 г. в седалището на ЮНЕСКО в Париж, Франция, през януари 2013 г. Наградата включва самолетни билети до Париж и настаняване за две нощувки.

НОВО: Грантове на Европейския фонд за разследваща журналистика
Краен срок: 24 септември 2012 г.
Могат да кандидатстват професионални журналисти от ЕС и EFTA.
Грантът е в размер на 20 000 евро.

НОВО: Конкурс за снимка на National Geographic 2012
Краен срок: 30 ноември 2012 г.
Могат да кандидатстват физически лица, навършили пълнолетие, които не пребивават в Куба, Иран, Ню Джърси, Северна Корея, провинция Квебек, Судан, Сирия или Върмонт.
Победителят ще получи 10 000 щ.д. и пътуване до централата на National Geographic във Вашингтон, окръг Колумбия, за да участва в годишния семинар по фотография на National Geographic през януари 2013 г.

НОВО: Конкурс „Измислете име на този астероид”
Краен срок: 2 декември 2012 г.
Ученици от цял свят до 18-годишна възраст имат възможност да дадат име на астероид, от който предстоящата мисия на НАСА ще донесе на Земята първи проби. Планирана да започне през 2016 г., мисията се нарича Origins-Spectral Interpretation-Resource Identification-Security-Regolith Explorer (OSIRIS-REx ).
На името на победителя ще бъде кръстена част от Слънчевата система!

НОВО: Конкурс за социални иновации „Предизвикателства” на Dell
Краен срок: 28 януари 2013 г.
Конкурсът на Dell за социални предизвикателства-иновации идентифицира и подпомага обещаващи млади социални новатори, които се посвещават на решаване на най-належащите световни проблеми със своите трансформиращи идеи. Те осигуряват на студенти, които се интересуват от социалното предприемачество, преподаване и обучение от световна класа, както и с начален капитал и достъп до мрежа от наставници и консултанти.
Конкурсът е в четири категории:
– Определение: Проектът съществува най-вече в главата ви или е на стадий скицирани идеи, с ограничени изследвания до момента.
– Дизайн: Проектът е описан в план, с малко по-формално маркетингово проучване, в началото на изкристализиране на елементи като финансов модел, ценообразуване, маркетинг, сегментация на клиентите и оценка на риска.
– Пилотно: продуктът / услугата е бил тестван с една малка група от клиенти / клиенти. Екипът продължава да прави ревизии, базирани на знания на областта.
– Мащаб: продуктът / услугата е успешен и е разпространен в повече от една географска област. Предприятието има силни и устойчиви финансови и човешки ресурси, както и силен борда на директорите и стратегически партньори.
Всички студенти в света могат да кандидатстват – няма значение в кое училище учат или специалността, която изучават.

Advertisements
Категории:Uncategorized
  1. Все още няма коментари.
  1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: