Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


НОВО: Младежка работилница срещу речта на омразата онлайн
Краен срок: 1 ноември 2012 г.
Български неправителствени организации ще станат част от кампанията за борба с речта на омразата в Интернет. Неин инициатор е Съвета на Европа, който ще проведе серия от събития за защита на човешките права в онлайн пространството през 2013 г.
Събитията в България започват с работилница за изграждане на капацитета на младежи, онлайн активисти и младежки работници. От 15-ти до 18-ти ноември тази година те ще отработят техники за разграничаване на свободата на речта от речта на омразата в Интернет.
Като част от обучението участниците ще търсят и причините за пораждането на различните нива на омразно говорене – от тормоза в киберпространството до престъпленията от омраза.
Организаторите от СНЦ „Възможности без граници“ – София ще насърчат разработването на индивидуални планове за действие на всеки един от участниците. В рамките на курса ще започне и работа по информационна брошура за толерантността и уважението към човешките права в Интернет.
Провеждането на работилницата се финансира от Европейската младежка фондация към Съвета на Европа. Участниците заплащат единствено едната посока от маршрута си до мястото на обучението в местността Беклемето (Троян).

НОВО: Обучение "Разрешаване на конфликти"
Краен срок: 25 октомври 2012 г.
Екипът на МИКЦ "Варна на младите" Ви кани на обучение на тема "Разрешаване на конфликти". Обучението е насочено към младежи на възраст от 15 до 29 г. и е безплатно. Сесията ще се проведе в Базата на Младежки дом Варна на 27.10. от 10.00 ч. За да се регистрирате е достатъчно да изпратите Вашите имена, телефон или e-mail на mikc.varna. Ще регистрираме най-много по трима представители на една организация.
Ще бъдете включени в работната група след потвърждение от наша страна.

НОВО: Работна среща за изграждане на партньорства за кампания против онлайн речта на омразата срещу младите роми
Краен срок: 1 ноември 2012 г.
Сдружение „Жажда за живот“ с подкрепата на Европейската младежка фондация на Съвета на Европа има удоволствието да покани младежи с активна социална позиция на възраст до 30 години на работна среща. Нейната цел е изграждане на партньорства за кампания против онлайн-речта на омразата срещу младите роми; да се мобилизират младежки лидери от различни организации за изграждане на коалиции и партньорства, които ще подкрепят кампанията срещу речта на омразата; да се направи план, представяне и обсъждане на реалностите на онлайн речта на омразата и нейното въздействие върху младите хора от ромски произход , както и възможните действия, които да се предприемат на местно и национално ниво за младите хора срещу речта на омразата онлайн .На тази среща ще се разработи стратегия за кампанията на национално ниво и програма от дейности, ще се определят и основните партньори за създаването на национална кампания.
За участие желаещите могат да попълнят регистрационната форма до
01.11.2012 и изпратят на e-mail: info
Срещата ще се проведе от 09 ноември до 11 ноември 2012 в хотел Национал Палас , гр.Сливен.
Организацията поема пътните разходи в едната посока, настаняване и храна по време на срещата.

НОВО: Конкурс по програма “Мобилност”, 3-та сесия
Краен срок: 9 ноември 2012 г.
Национален фонд “Култура” обявява ІII сесия на конкурса за финансиране на:
– участия в международни културни форуми в чужбина на представители на българската култура и изкуство
– посещения на чуждестранни мениджъри и продуценти в областта на културата и изкуствата.
Средства по програмата се отпускат по два модула:
– индивидуални пътувания с професионална ориентираност;
– колективни пътувания на професионални състави.
Третата сесия на конкурса обхваща събития, които ще се състоят от началото на месец декември 2012 година до края на месец март 2013 г. включително.
Документите за участие в конкурса, в един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител (диск), се депозират лично в Национален фонд „Култура” до (петък)

НОВО: Програма за обучение на ученици YES
Краен срок: 12 октомври 2012 г. за София и 16 октомври 2012 г. за Стара Загора
Американският съвет за международно образование (American Councils for International Education – ACIE) обяви конкурс за участие в Програмата за обучение на ученици YES (Kennedy Lugar Youth Exchange and Study) за учебната 2013/2014 година. Ще бъдат дадени 6 стипендии за едногодишно обучение в САЩ, които покриват всички разходи свързани с пътуването и участието в програмата.
Учениците посещават държавни училища и живеят при подбрано американско семейство.
Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
– да са ученици в 9 или 10 клас;
– да са родени между 1 януари 1996 и 15юли 1998;
– да владеят английски език;
– да имат много добър или отличен успех;
– да са български граждани;
– да не са живели в САЩ за повече от 3 месеца през последните 5 години.

НОВО: Конкурс за набиране на оценители за оценка на проектни предложения подадени пред МИГ Костенец
Краен срок: 12 ноември 2012 г.
Предмет на конкурса: Създаване на база данни от външни експерти – оценители, които да бъдат включвани в Комисията за избор на проекти за проверка на допустимост на проектите, проверка за основателността на предложените разходи, липса на двойно финансиране и изкуствено създадени условия, и осъществяване на техническа експертна оценка и класиране на проектите по следните мерки от ПРСР 2007-2013, включени в Стратегията за местно развитие на МИГ Костенец 2010:
– Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
– Мярка 226 „Възстановяване на горски потенциал и въвеждане на превантивни мерки”
– Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”
Документите следва да бъдат представени в срок до 12.11.2012 г. до 16.00 часа, лично или по пощата в офиса на МИГ Костенец 2010, гр. Костенец, 2030, ул.”Боровец” № 13 Б. (важи датата на пощенското клеймо).

НОВО: Програма за международно сътрудничество в областта на археологията и биоархеологията
Краен срок: 1 декември 2012 г.
Американският научен център в София и музеят „Фийлд” в Чикаго обявяват четири конкурса за 2013 година за финансиране в областта на археологията, антропологията и музейното развитие. Конкурсите се осъществяват с подкрепата на Фондация Америка за България.
– Програма за международно сътрудничество в областта на археологията и биоархеологията. (ICAB)
– Програма за сътрудничество в областта на антропологическите и археологическите изследвания с висок риск. (HRAR)
– Постдокторска специализация на Фондация Америка за България в областта на археологията към музея „Фийлд” в Чикаго. (PF)
– Програма за опазване на археологически обекти, консервация и музейно развитие (SPCME).

НОВО: Национална стипендиантска програма на Л`ОРЕАЛ и ЮНЕСКО „За жените в науката”
Краен срок: 31 декември 2012 г.
Създадените от Л`ОРЕАЛ и Националната комисия за ЮНЕСКО в България национални стипендии "За жените в науката" са предназначени основно да предоставят възможност на жени с докторска степен да провеждат научни изследвания в тяхната родна страна. Всяка национална стипендия подпомага жените учени в решаващ момент от тяхната кариера като им позволява да продължат своята изследователска дейност в избраната от тях област чрез предоставената им стипендия. Друг важен елемент на стипендиантската програма е възможността за създаване на нови контакти, които тя предоставя. Стипендиантите създават ценни приятелства и връзки, които могат да се превърнат в интересни и ползотворни сътрудничества в бъдещата им работата им.
В рамките на тазгодишното издание на конкурса ще бъдат отпуснати две стипендии от по 5000 евро.

НОВО: ЮНЕСКО-Ашберг 2013 г.
Краен срок: Октомври – ноември 2012 г.
ЮНЕСКО-Ашберг подкрепя обучение зад граница на за 2013 г. за млади хора между 25 и 35 години, занимаващи се с изкуство, в обучението им зад граница в областите творческо писане, музика, визуални изкуства.

НОВО: Световен конкурс „Пътеки към култура на мира”, иницииран в рамките на програмата на ЮНЕСКО
Краен срок: 31 октомври 2012 г.
Чрез конкурса всички млади хора по света могат да се включат със свои идеи как да бъде постигнат мирен диалог; могат да споделят своите разбирания относно ролята и мястото на фундаменталните ценности в постигането на мирно съвместно съществуване, както и да популяризират лични инициативи и свой опит.
В тази връзка, ЮНЕСКО е отправя покана към всички свои партньори в държавите-членки, а именно катедрите на ЮНЕСКО, асоциираните училища, клубовете ЮНЕСКО, работещите в сферата на образованието и културата и медийните експерти, да популяризират, както и да се включат във:
1. Дигитална изложба, която да представи различните начини, по които мислим и пишем за мира;
2. „Пътеки към културата на мира” – Световен конкурс за всеобщо разбирателство”, който ще се проведе в четири категории: есе, видео, фотография и графични изкуства, насочен към младежи на възраст между 14 – 25 години.

НОВО: KОНКУРС "Проект от нашия клас – за живот без тютюн"
Краен срок: 31 октомври 2012 г.
Участниците разработват и изпращат проекти в областта на:
– превенция на тютюнопушене и/ или
– отказване от тютюнопушене и/ или
– превенция на пасивно тютюнопушене.
Участниците могат да конкретизират дейностите си чрез: използване на изкуството, науката или спорта при отказа от тютюнопушенето; популяризиране на начини как да откажеш цигара, предложена от приятел; как да откажеш родител или учител от тютюнопушене; как да убедиш другите, че тютюневата индустрия манипулира и преднамерено убива хората, за да u купуват продукцията; как да възпрепятстваш да се продават тютюн и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица, и др.

НОВО: Конкурс за есе на театрална тема: "Любовта е театър" или "Любовта в театъра"
Краен срок: 25 октомври 2012 г.
Продуцентска къща „Арт Кейс” съвместно със сайта за книги „Аз чета” обявяватконкурс за есе на тема по избор: „Любовта е театър” или „Любовта в театъра”.
Участие в конкурса могат да вземат студенти редовно или задочно обучение, магистри, специализанти или докторанти във всички български и чуждестранни висши училища.
Създайте текст не по-голям от 3 600 знака.
Изпратете ни го на e-mail: office със Subject: Za konkursa

НОВО: Резиденции в Мексико за европейски художници (дигитални медии)
Краен срок: 15 ноември 2012 г.
Европейските художници могат да кандидатстват за два месеца пребиваване в Centro Multimedia в Мексико Сити и Centro de Arte y Nuevas Technologias (CANTE) в Сан Луис Потоси. Всеки художник, който работи с цифрови медии и притежава валидно разрешение за пребиваване и европейска лична карта, може да кандидатства.

НОВО: Грантове за публикации за изследване на американско изкуство
Краен срок: 15 януари 2013 г.
Грантовете на Фондация Terra за американско изкуство са предназначени да подкрепят и да интернационализират стипендия за изучаване на американското изкуство и се предоставят на лица извън Съединените щати с по-голям достъп до ресурси в областта.
Безвъзмездно финансиране е на разположение за научни книги и статии в печатни или цифрови формати, които се фокусират върху американско изкуство в периода 1500-1980 и имат международно измерение.

НОВО: Конкурс за есе, посветено на американското изкуство
Краен срок: 15 януари 2013 г.
Целта на наградата е да стимулира и подкрепя активно учени извън САЩ, работещи върху теми, свързани с американското изкуство, насърчаване на международна обмяна на нови идеи, и създаване на широк диалог по въпросите на американското изкуство. Кандидатите следва да имат научна титла доктор или по-висока.
Дължината на есето не трябва да надвишава 8500 думи с 12 – 14 илюстрации.

НОВО: Стипендии Danceweb 2013
Краен срок: 15 декември 2012 г.
Тази стипендия е за 5-седмичен престой (10 юли до 14 август 2013 г. във Виена) в рамките на фестивала ImPulsTanz. Той предлага на 65 млади професионални танцьори и хореографи възможността да участват в интензивна многонационална програма за обучение.
Танцьори и хореографи с професионални амбиции от европейски, Източна Европа и страните извън Европейския са добре дошли да кандидатстват, за предпочитане на възраст между 22 и 30 години и добро владеене на английски.

НОВО: Конкурс Dell Education Challenge 2012
Краен срок: 24 октомври 2012 г.
Dell Education Challenge ще действа като образователната общност в областта на иновациите, където студенти, академичната общност, преподаватели, наставници от цял свят могат да работят в мрежа, да споделят най-добрите практики и да се вдъхновят един друг, за създаване на образоманелни промени.
Всеки студент или докторант във всяка област на обучение, от която и да е държава, може да се включи. Студентите могат да включат проект на всеки етап, независимо дали е на етап идея или вече по него работи организация. Организации със стопанска цел, както и с нестопанска цел са допустими.
Ще бъдат връчени 30 000 щ.д. като награди и отличия, за да могат студентите да реализират своите идеи.

НОВО: Младежки отговор на ксенофобията и расизма в Европа
Краен срок: текущ
Поканата е за представяне на предложения за нови и иновативни инициативи, които популяризират толерантност и включване и / или борба с расизма и ксенофобията в Европа.
Предложения за насърчаване на участие на младежи с умствени или физически затруднения в културния, икономическия, политическия и социалния живот на техните общности също се насърчават.
За целите на настоящата покана, Европа се дефинира като държавите-членки на Европейския съюз, както и Албания, Беларус, Босна и Херцеговина, Хърватия, Македония, Молдова, Черна гора, Русия, Сърбия, Турция и Украйна. Грант: максимум 2000 евро.

Advertisements
Категории:Uncategorized
  1. Все още няма коментари.
  1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: