Архив

Archive for февруари, 2014

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ • НОВО: ПОКАНИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014)

  Краен срок: Различни за различнитке покани – 19 май и 17 април 2014 г.
  Покана по мярка 1 “Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”
  Мярката е насочена към реновиране, рехабилитиране и възстановяване на сгради от културното наследство, обновяване чрез интерактивни технологии на изложбени пространства и платформи, дейности за предпазване на пространства от културното наследство и превръщането им в музеи на открито. Общият бюджет по мярката е в размер на 7 106 470 евро.
  19 май 2014 г. е крайният срок за подаване на проектни предложения по мярка 1.
  Покана по мярка 2 “Документиране на културната история”
  Мярката е насочена към проектни идеи за конвертиране на обекти с културна стойност в дигитален формат за първи път, създаване на дигитални центрове за културното наследство в институти в областта на културата или университети. Общият бюджет по мярката е в размер на 2 935 000 евро.
  19 май 2014 г. е крайният срок за подаване на проектни предложения по мярка 2.
  Покана по мярка 3 “Достъпност на културното наследство за обществеността”
  Мярката е насочена към улесняване на достъпността до музеи и културни центрове, отваряне за посетители на сгради с културна стойност, създаване на нови дигитални съдържания в Интернет в областта на културното наследство. Общият бюджет по мярката е в размер на 1 594 412 евро.
  19 май 2014 г. е крайният срок за подаване на проектни предложения по мярка 3.
  Покана по Малка грантова схема: “Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура”
  Малката грантова схема е насочена към реализиране на нови изложби и събития, свързани със съвременното изкуство. Общият бюджет е в размер на 788 235 евро.
  Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17 април 2014 г.
  Покана за набиране на заявления за финансиране на дейности по „Фонд за двустранни взаимоотношения по програма БГ08”
  По поканата ще бъдат финансирани участия в работни срещи, конференции, закупуване на данни и т.н. на потенциални бенефициенти с оглед подпомагане процеса на изготвяне на проектни предложения по мярка 1, мярка 2, мярка 3 и по Малката грантова схема по програма БГ08.
  Информационни дни ще бъдат проведени през март 2014 г.
 • НОВО: ВТОРА ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ПО ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ ЗА ЗЕЛЕНА ИНДУСТРИЯ"
  Краен срок: 9 април 2014 г.
  Кандидатът трябва МСП, регистрирано в България.
  Кандидатът да има дейност поне от една пълна бюджетна година.
  Бъджет: 4,4 млн. евро.
  Финансиране на проект: от 200 000 до 500 000 евро.
 • НОВО: ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФОНДА ЗА ДВУСТРАННИ ОТНОШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНО НИВО
  Краен срок: текущо до 15 декември 2014 г.
  Приемат се проекти в 2 тематични области:
  – Обмяна на знания и добри практики в борбата срещу наркотиците и организираната престъпност, деца и младежи в риск (приоритет 1);
  – Популяризиране на европейските ценности и по-специално изучаването на история в мултикултурно общество (приоритет 2)
 • НОВО: Общински фонд „Култура” Варна – покана за подаване на предложения
  Краен срок: Различни в различните направление
  Новоучреденият общински фонд „Култура” – Варна набира проектни предложения за реализирането на културни събития, които са в съответствие с културните политики на Община Варна и със стратегическите цели и задачи, заложени в апликацията на Варна – кандидат за Европейска столица на културата 2019.
  Подкрепяните дейности във фонд „Култура“ са разпределени в четири основни направления:
  – Фестивали и конкурси
  – Творчески проекти
  – Международно сътрудничество
  – Публики
  На 20 февруари 2014 г. ще се проведе Информационен ден по Поканата в сградата на Община Варна, зала „Пленарна”, от 16:30ч. до 17:30 ч.
 • НОВО: Национален конкурс за есе 2014 „Творците в духовното развитие на моя роден край”
  Краен срок: 19 септември 2014 г.
  Община Стара Загора, Народно Читалище „Родина 1860” – Стара Загора и Клуб „Млад писател” И Вестник „Teen’s Paper” организират Национален литературен конкурс за есе „Творците в духовното развитие на моя роден край”.
  Конкурсът е в две възрастови групи:
  – Първа група – до 13 години;
  – Втора група – до 18 години.
  Есетата ще бъдат приемани на имейл: teen_stzagora@abv.bg до 19 септември 2014 г.
  Получените творби ще бъдат оценявани от тричленно жури. И в двете възрастови групи ще бъдат номинирани най-добрите три литературни творби. Организаторите ще раздадат и поощрителни награди. Награждаването ще стане в навечерието на 5 октомври – Ден на Стара Загора 2014 година.
 • НОВО: Фотоконкурс „Аз и Чарли в Габрово”
  Краен срок: 20 март 2014 г.
  По повод 125-годишнината от рождението на великия комик Чарли Чаплин Музеят „Дом на хумора и сатирата” – Габрово обявява фотоконкурс на тема „Аз и Чарли в Габрово”.
  В конкурса могат да участват габровци и гости на града, българи и чужденци, запечатали с обективите си единствения в България паметник на Чарли Чаплин, който се намира в Парка на смеха до Музея „Дом на хумора и сатирата”. Оригиналната композиция е дело на талантливия скулптор акад. Георги Чапкънов, който я дарява на Габрово през 1985 г. Паметникът на най-великия комик на всички времена е любима атракция и неизменно място за снимки за спомен на туристите.
  Организаторите очакват снимки с атрактивни и нестандартни сюжети, оригинални и необичайни гледни точки към паметника, кадри на веселяци редом с комика и всякакви оригинални фотографски трикове и хрумвания, поднесени с чувство за хумор и доза артистизъм.
  Всеки участник може да изпрати до 2 авторски фотографии в електронен вариант, с разширение .jpeg и минимум 300 dpi, с минимален размер 20 х 28,7 см.
 • НОВО: Международен фолклорен фестивал “Врачанска пролет”, 28, 29, 30 април и 10 март 2014 г.
  Краен срок: ..
  Фестивалът се организира от Община Враца за девети пореден път. Целта на празника е да се популяризира танцовото изкуство на различни български региони, както и запознаване с фолклора на гостуващите държави. Фестивалът е възможност за създаване на нови контакти и приятелства, както и възможност на гости от различни страни и региони да разгледат интересни туристически обекти и природни дадености на Враца.
  Участие във фестивала могат да вземат танцови състави за автентичен и обработен фолклор от страната и чужбина, подали заявка по образец в определения срок. Няма възрастово ограничение за участниците.
  Броят на участниците, заедно с ръководители, оркестранти и шофьори е до 30 души.
  Фестивалът няма конкурсен характер. Всички участници получават плакет и диплом за участие.
  Всеки колектив подготвя за участието си:
  – програма за участие в сборен концерт от 15 до 20 минути
  – програма за концерт на открито – до 15 минути
  – елементи за дефиле
 • НОВО: Копнеж за превод на „За спасяването на света“ на английски
  Краен срок: За момента няма краен срок за участие
  Фондация „Човешката библиотека“ кани всички преводачи със силен художествен английски език в новия Копнеж за превод на „За спасяването на света“ на английски.
  Копнежът има две цели:
  1. Да преведе възможно най-голяма част от антологията „За спасяването на света“, а впоследствие да разпространи преведените текстове в англоезичния свят.
  2. Да привлече/обучи нови преводачи, способни да пре-създават българска литература на английски: дейност, с която Фантазийската преводаческа школа към Човешката библиотека се занимава от 2005 г.
  Вдъхновение!
 • НОВО: "Нов български роман" – конкурс на издателство "Сиела"
  Краен срок: 17 юни 2014 г.
  Издателство "Сиела" обявява анонимен конкурс за публикуване на неиздаван български роман.
  Издателството търси следващия любим български роман и с този конкурс протяга ръка към всички пишещи. Конкурсът е анонимен и без каквито и да е ограничения в тематично, жанрово и стилово отношение. Бъдете сигурни, че пращате най-доброто, което можете да дадете от себе си – добре редактиран ръкопис, издържани образи, увлекателен сюжет и вълнуваща история.
  Окуражаваме да участват както неиздавани, така и вече публикувани и утвърдени писатели. Възрастови ограничения няма. Единственото, което има значение, са историята, която разказвате, и вашите писателски умения. Текстовете ще се четат от специално избрано и обявено по-късно тричленно жури от професионалисти.
 • НОВО: Национален конкурс за литература и изобразително изкуство "Диря в морето"
  Краен срок: 30 май 2014 г.
  Инициативен комитет за честване на Международния ден на моряка – 25 юни организира Национален конкурс за литература и изобразително изкуство, посветен на морето и моряците, под наслов „Диря в морето”.
  Конкурсът цели да се отразяват по художествен начин радостите и тегобите на моряшката професия, отсъствието и завръщането, ярките и колоритни индивидуалности на морските хора.
  Приемат се литературни творби – проза и поезия.
  В раздел изобразително изкуство се допускат произведения в областта на живописта, графиката и фотографията.
  В конкурса могат да участват лица, професионално свързани с морето, без възрастови ограничения.
  Литературните творби не трябва да бъдат публикувани или достъпни в интернет.
  За произведенията в жанровете живопис и графика не се изисква определен размер.
  В раздел фотография фотосите трябва да бъдат в размер A4 или А3.
 • НОВО: Започна регистрацията за участие в Европейските младежки медийни дни в Страсбург през м. май
  Краен срок: 1 март 2014 г.
  Тази година Европейските младежки медийни дни (ЕММД), които се организират от Европейския парламент в сътрудничество с European Youth Press, ще се проведат между 8 и 11 май в Страсбург и ще съвпаднат с Европейската младежка конференция EYE 2014, която ще се състои в Страсбург по същото време.
  Участниците в Европейските младежки медийни дни ще изготвят специален доклад и мултимедийна документация за Европейската младежка конференция EYE 2014, които по-късно ще бъдат предоставени на новите членове на Европейския парламент.
 • НОВО: III Национален конкурс за детско творчество на тема: “Великденско огънче в шепите си нося”
  Краен срок: 30 март 2014 г.
  Четвърто основно училище „Христо Ботев” обяви III Национален конкурс за детско творчество на тема: “Великденско огънче в шепите си нося”.
  В конкурса могат да участват ученици в две възрастови групи:
  І – ва група : І – ІV клас
  ІІ – ра група : V – VІІІ клас
  (Учениците могат да бъдат членове на кръжоци, клубове и школи към читалища и други организации.)
  Категории:
  1. Литература – раздел поезия
  2. Литература – раздел проза
  3. Изобразително изкуство – раздел изящно изкуство
  4. Изобразително изкуство – раздел приложно изкуство
  >> Изисквания за литературните творби:
  Всеки участник представя по едно стихотворение, разказ, приказка или есе, до две машинописни страници в три екземпляра, изпратени в запечатан плик на адреса на училището, като приложи лични данни: Трите имена, точен адрес, училище, клас, телефон за връзка, ръководител или на e-mail: ou_hbotev_lom@abv.bg
  >> Изисквания за художествените творби:
  Участниците могат да използват всички видове живописни, графични и приложни техники върху кадастрон, с формат 35/50 см, без паспарту.
  Всеки участник участва с по една творба, в предпочитаната от него техника.
 • НОВО: VI Международна научна конференция „Е-управление“, 2-4 юни 2014, Созопол, България
  Краен срок: 10 март 2014 г.
  Целта на конференцията е да се проучат предизвикателствата на процеса на Е-демократизация и изследваните промени в административно-управленските процеси в резултат на прилагането на най-новите Е-технологии. Фокусът на VI МНК "E-управление" е насочен върху въздействието на Е-управлението в съвременното общество, както теоретични аспекти и практически решения, спомагащи за обучението по "Е-управление".
  Пленарните доклади могат да бъдат представени в следните тематични области, без да са ограничени:
  – Е-демократизация и управленски процеси;
  – Състояние и тенденции на Е-управлението;
  – Обучение по Е-управление;
  – Е-управление в публичната и бизнес администрация.
  Всички сесии ще бъдат подкрепени с видеоконферентна връзка. Пленарните доклади ще могат да бъдат представяни на място или дистанционно чрез Уеб базирано видеоконфериране.
  >> Ще се проведе workshop на тема „Териториално развитие на Е-управлението в България”. За участие в семинара се приемат презентации до 4 страници. Моля, изпратете Вашата заявка за участие в workshop-а до 25 март 2014 г.
  >> Ще се проведе workshop за млади изследователи. Победителите от конкурс за най-добри студентски курсови работи/проекти и докторантски конкурси ще имат възможност да представят своите резултати. Ще се проведе и шоу форум за демонстрация на "добри практики" в публичната и бизнес администрация.
 • НОВО: Покана за представяне на предложения за създаване на общности на знание и иновации (KICs – ОЗИ)
  Краен срок: 10 септември 2014 г.
  Приоритетни области, засегнати в поканата, са:
  – иновации за здравословен начин на живот и активен живот на възрастните хора;
  – суровини – устойчиво развито проучване, добив, преработка, рециклиране и заместване.
 • НОВО: Награда на името на Вацлав Хавел за принос в областта на правата на човека на ПАСЕ
  Краен срок: 30 април 2014 г.
  Международна награда на името на Вацлав Хавел за принос в опазването на човешките права, се състои от сума от 60 000 евро, статуетка и грамота, като се присъжда всяка година от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), в партньорство сБиблиотеката на бившия чешки президент Вацлав Хавел и фондацията „Харта-77?. Наградата беше присъдена за първи път на белоруския активист за човешки права Алес Белятски през септември 2013 г.
  Наградата се присъжда за активен принос на гражданското общество в защита на правата на човека в Европа и по света. Кандидатите трябва да са допринесли реално за позитивна промяна в положението на дадена група хора, да са изиграли важна роля за разкриването на системни нарушения в голям мащаб или да са мобилизирали общественото мнение или международната общност за дадена кауза.
 • НОВО: Конкурс за арт фотография: Потисничество и свобода
  Краен срок: 10 март 2014 г.
  Организаторите канят професионални и любители фотографи и художници да представят снимки и други форми на изкуството (т.е. карикатури, графика, живопис, графика), които отразяват темите свобода, политическо участие, демокрация, права на човека и потисничество.
  Приемат се твори от всяка страна или регион на света, но ще се отдава предпочитание към произведения от страни, където свободата е под заплаха.
  Награди: 300 щ.д. за първо място; 200 щ.д. за второ място; 100 щ.д. за третото място
 • НОВО: Международни стипендии Knight за журналистика в Източна Европа и Евразия
  Краен срок: текущ
  Международният център за журналисти търси кандидати за 21-месечна Международни стипендии Knight за журналистика в Източна Европа и Евразия. Базиран в региона, получателят ще разработва дългосрочни планове за устойчивост и добри практики за управление на мрежа от медийни организации и разследващи центрове в 20 страни, които са част от проекта „Разследване на организираната престъпност и корупцията” (OCCRP). Целта е да се спомогне за генерирането на допълнителни и новаторски източници на приходи, които поставят тези организации и центрове на пътя към по-голяма устойчивост.
  Могат да кандидатстват кандидати от всички националности с бизнес и предприемачески умения и владеене на английски език
 • НОВО: Международни блог награди на Deutsche Welle
  Краен срок: 5 март 2014 г.
  Международните блог награди на Deutsche Welle – BOBS – отличават сайтове на 14 езика, които работят за отворения обмен на идеи и свободата на изразяване.
  Могат да участват блогъри от цял свят, пишещи на арабски, бенгалски, китайски, английски, френски, немски, хинди, индонезийски, персийски, португалски, руски, испански, турски, украински.
  Награда: покана за Global Media Forum на Deutsche Welle в Бон, Германия.
 • НОВО: Стажове в Агенцията на ЕС за основните права, Виена, Австрия
  Краен срок: 7 март 2014 г.
  Стажът може да продължи най-малко три (служи като пробен период) и най-много 12 месеца.
  Могат да кандидатстват гражданите на държавите-членки на Европейския съюз и кандидат-членки и потенциалните страни кандидатки.
  Възнаграждение: 1000 евро
 • НОВО: Лятно училище за глобално предприемачество, Мюнхен, Германия
  Краен срок: 15 май 2014 г.
  Лятното училище за глобално предприемачество, Мюнхен, се стреми да подкрепи предприемчиви студенти, които са силно ангажирани да усъвършенстване нашето глобално общество с решения на трудни проблеми.
  Могат да кандидатстват студенти и възпитаници на всички университетски специалности, например: дизайн, компютърни науки, бизнес икономика, хуманитарни науки, социални науки и т.н. кандидатите следва да са били записани да следват в който и да е университет по всяко време през 2014 г. и да бъдат между 18 и 27 години.
  Училището ще се проведе от 17 септември до 25 септември 2014 г. в Мюнхен, Германия.
 • НОВО: Грантове на Държавния департамент на САЩ Professional Fellows Program
  Краен срок: 8 април 2014 г.
  Програмата за стипендианти е двустранна, глобална програма за обмен за насърчаване на взаимното разбирателство, усъвършенстването на лидерството и професионалните умения и да изгради трайни и устойчиви партньорства между бъдещи лидери от средно ниво от чужди страни и Съединените щати. Чуждестранните стипендиантите ще прекарат Съединените между пет и шест седмици професионален стаж.
  Теми:
  – Законодателен процес и управление;
  – Икономически възможности;
  – Развитие на НПО;
  – Междусекторно развитие.
  Участниците следва да са оформящи се лидери на 25-40 годишна възраст с владеене на английски език.
  На посочената страница в полето „Funding Opp #:” копирайте ECA-ECAPEC-14-039
  и натиснете „търсене”.
 • НОВО: Фонд за консервационна биология на името на Sophie Danforth
  Краен срок: 1 юни 2014 г.
  Могат да кандидатстват организации от цял свят.
  Приоритет се дава на теренни проучвания и други проекти, които демонстрират мултидисциплинарен подход към биологичното разнообразие, и опазване на екосистемите.
 • НОВО: Стипендии за млади учени Green Chemistry Research на ЮНЕСКО
  Краен срок: 28 февруари 2014 г.
  Изследванията в областта на зелената химия и свързаните с нея области в биохимията, геохимията, биотехнологиите, екологията и здравеопазването дава на млади учени възможност да демонстрират своята изобретателност и да направят своя принос за устойчивото развитие. В течение на пет години проектът ще предложи изследователски грантове до 30 000 щ.д. за учени на възраст 35 години или по-малко с иновативен изследователски проект, който зачита 12-те принципа на зелената химия.
 • НОВО: Покана за подаване на проекти H2020-Prize-Innovation-SOFT-2014
  Краен срок: 16 април 2014 г.
  Участникът (ците) могат да кандидатстват с иновация в областта на физиката или иновациите, която е била разработвана в рамките на European fusion research programme и която има потенциален пазар или към която е проявила интерес индустрията.
 • НОВО: Покана за представяне на предложения EU-JAPAN RESEARCH AND DEVELOPMENT COOPERATION IN NET FUTURES #EUfunding H2020-EUJ-2014
  Краен срок: 10 април 2014 г.
  В центъра на вниманието на е развитието на иновативни световни платформи за облачни технологии, които да отговорят на новите предизвикателства.
  Резултатът от изследването се очаква да бъде глобална и гъвкава платформа за услуги.
 • НОВО: Работа в мрежа на МСП в нано-биомедицинския сектор
  Краен срок: 6 май 2014 г.
  Действията за координация и подкрепа ще свърже в мрежа МСП, с цел да подобри техните знания; за изграждане на мостове с академичните среди и болници , както и да ги свърже с големи компании и инвеститори.
 • НОВО: COSME Enterprise Europe Network 2015/2020: Покана за представяне на заявления
  Краен срок: 15 май 2014 г.
  Мрежата следва да съдейства за постигане на целите на Програма COSME чрез подкрепа за достъп до европейски и международни пазари за европейски МСП и чрез предоставяне на бизнес услуги, насочени към растеж.
Категории:Uncategorized

Social Europe e-newsletter


European Commission » Employment, Social Affairs & Inclusion
11/02/2014
The ESF at work – Getting people into jobs
Featured video
Social Europe on YouTube
News RSS
31/01/2014

EU social dialogue newsletter: sectoral social dialogue achievements

The European Commission launched a special edition of the EU social dialogue newsletter, featuring success stories on 31 sectoral social dialogue achievements at European level.

28/01/2014

Working conditions: time for Member States to implement the ILO domestic workers convention

28/01/2014

Commission proposes €840,000 from Globalisation Fund to help redundant textile workers in Spain

21/01/2014

Employment and Social Developments: Annual Review highlights need to address risks of in-work poverty

17/01/2014

Commission proposes to improve EURES job search network

more news

Events
17/03/2014 – 21/03/2014

Interactive demography exhibit

From 17 to 21 March the European Commission will host the demography exhibit, which it funded itself. This will be the first time the exhibition will be .

more events

Publications
Social Agenda 36 – Youth employment 11/02/2014

Social Agenda 36 – Youth employment
(11/02/2014)

FMW - Online Journal on Free Movement of Workers within the European Union – no 7 11/02/2014

FMW – Online Journal on Free Movement of Workers within the European Union – no 7
(11/02/2014)

Subscribe

Open calls for proposals
Категории:Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ • НОВО: Възможност за финансиране на проект от Фондация „Мoят град“

  Краен срок: 1 март 2014 г.
  Фондация „Моят град“ открива конкурс за набиране на проекти за облагородяване на градската среда в гр. София, на стойност до 5 000 лв. Всеки социално ангажиран гражданин или фирма могат да участват със своята идея. Срокът за набиране на проекти е от 01.02.2014 до 01.03.2014. Ето и няколкото лесни стъпки, с които можем да подобрим света около нас:
  1. Имате идея за облагородяване на средата, в която живеем и търсите подкрепа за нейната реализация
  2. Попълвате формуляра на нашата интернет страница http://www.mycityfoundation.org , в секция „Предложи проект“
  3. Ние оценяваме вашите предложения по следните критерии:
  3.1. Съответствие с целите и мисията на Фондацията – тежест 25%;
  3.2. Влияние на проекта върху хората (минимален брой засегнати – 100 човека) – тежест 25%;
  3.3. Бюджет за изпълнение на проекта (до 5 000 лв) – тежест 20%;
  3.4. Срок за изпълнение на проекта (до 1 година) – тежест 15%;
  3.5. Създаване на предпоставки за доброволчески труд (минимум 5 доброволци) – тежест 5%;
  3.6. Минимални разходи за поддръжка по проекта след неговата реализация – тежест5%;
  3.7. Наличие на основен спонсор за реализацията на проекта (физическо и/или юридическо лице) – тежест 5%.
  4. Избираме трите проекта, събрали най-много точки съгласно горепосочените критерии и ги публикуваме на нашата Facebook страница http://www.facebook.com/mycityfoundation
  5. Гласувате за предпочитания от Вас проект в рамките на един месец
  6. Ние осигуряваме до 50% от средствата, необходими за реализация на проекта, събрал най-много гласове
  7. ЗАЕДНО събираме останалата част от средствата, реализираме проекта и правим света около нас по-приятен за живеене.
 • НОВО: Копнеж за илюстрации на „За спасяването на света“
  Краен срок: 13 април 2014 г.
  Фондация „Човешката библиотека“, Дружество на българските фантасти „Тера Фантазия“ и списание „Тера фантастика“ канят всички художници на възраст от 13 до 27 години в новия Копнеж за илюстрации на „За спасяването на света“.
  „За спасяването на света“ е тринадесетата книга в поредица „Човешката библиотека“ – антология, която събира близо 50 български фантастични истории от последните 50 години, до една избрани заради силата си да ни размислят, развълнуват, навярно дори… променят?
 • НОВО: Конкурс за Space Camp
  Краен срок: 17 февруари 2014 г.
  Космически център – Турция (Space Camp Turkey) e космически център за обучение, намиращ се в гр. Измир,Турция. Програмите са адаптирани за деца и младежи на възраст от 9 до 15 години, с интереси в областта на астрономията, физика, математика, технологиите, биологията и всички други науки.
  В света има едва три подобни центъра, като в Европа и съседните държави SPACE CAMP Turkey e единственият, функциониращ учебно-треноровъчен лагер. Той е създаден по модел на NASA през 2000 година от г-н Кая Тунджар и съпругата му, г-жа Мери Милс Тунджар.
  Космическият център провежда обучителни програми от април до септември, като от основаването му до момента през програмите му са преминали над 15 000 участници.
  От българска страна, национален координатор за програмите на Space Camp Turkey е „Център за творческо обучение”. Сътрудничеството на двете организации стартира през 2004 година, от тогава, ежегодно се излъчват български участници и отбори от цялата страна. До 2013 година в програмите на Space Camp Turkey са взели участие повече от 550 деца и младежи от България.
  Програмите на космическия център дават възможност на участниците да работят със съвременни технологии и тренажори в областта на астрономията, роботиката, астро-физиката и биологията. Провеждат се занятия по конструиране на ракети, управление на космически совалки, термодинамика и много други. Участниците обличат астронавтски костюми, тренират на реални тренажори за подготовка на астронавти, изпробват движенията в безтегловна среда, упражняват се в предната палуба на совалка и много други. Програмата е с продължителност една седмица и се провежда изцяло на английски език от специално подготвени тренери и специалисти. В програмите на космическия център участниците могат да се срещнат с истински космонавт или астронавт, специалист за подготовка полетите или ракетен инженер. След преминаване на програмите участниците получават сертификати, които са високо ценени в голям брой училища и университети по света.
  През 2014 година Център за творческо обучение ще подготви и изпрати четири групи ученици от по 20 участници всяка и 1 група от 20 учители, които ще се включат в международната космическа седмица.
  Ето темите и изискванията за конкурса през 2014 г.:
  Теми за ученици Space Camp Turkey 2014 година. Конкурсни теми за учителски курс Space Camp Turkey 2014 година. Изисквания:
  – Да не се надвишава броят думи.
  – Есетата да съдържат информация за обратна връзка.
  – Контакти само на децата участници, без посочен родител или училище, не се приемат.
  Темите изискват от вас да размишлявате, да демонстрирате запознатост, да покажете отношение към проблемите на Света и да бъдете себе си. Не е малко значението на вашия стил, на споделеното преживяване и на формата, която сте избрали, за да ни убедите, че сте съпричастни към проблеми, че високо цените активността, че искрено вярвате в сътрудничеството, изградено върху доверие и уважение. Всяко есе, което дава малка частица от вас, е важно и значимо.
  Срокове:
  До 17. 02 – Първи тур – изпращане на есета
  До 17. 04 – Втори тур – Подбор по документи и превод на есета на английски език, ако е необходимо
  Дати на програмите:
  22 – 29 юни 2014
  13 – 20 юли 2014
  20 – 27 юли 2014
  10 – 17 август 2014
 • НОВО: Конкурс за детска рисунка “С Ян Бибиян и дяволчето Фют на Луната“
  Краен срок: 14 февруари 2014 г.
  По повод 80-годишнината от първото издание на книгата на Елин Пелин "Ян Бибиян на Луната" Националният литературен музей със сътрудничеството на Фондация "Моят музей" обяви конкурс за детска рисунка на тема:
  "С Ян Бибиян и дяволчето Фют на Луната"
  – Възрастови ограничения – няма
  – Размер на картините – по Ваш избор
  – Материали за рисуване – по Ваш вкус
 • НОВО: Конкурс за кратък фантастичен разказ на името на Агоп Мелконян
  Краен срок: 10 март 2014 г.
  Електронно списание „Сборище на трубадури“ и семейство Мелконян, за трета поредна година обявиха Конкурс за кратък фантастичен разказ по повод годишнина от рождението на Агоп Мелконян.
  Очакваме разказите ви в обем до 1000 думи, написани на кирилица, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 12, във формат .odt, .doc или .rtf.
  Жанр – всичко, включващо фантастични елементи – научна фантастика, фентъзи, ужаси, психологическа фантастика, магически реализъм и др.
  Допуска се един разказ от автор.
  Участващите разкази трябва да са авторски, непубликувани под каквато и да е форма (на хартия, в Интернет, под формата на аудио и/или видео).
 • НОВО: Конкурс АГОРА 2013
  Краен срок: 23 февруари 2014 г.
  Конкурс АГОРА стартира петото си издание за най-успешна инициатива за общностно развитие, реализирана от читалище, с нов регламент.
  В конкурса могат да участват читалища от цялата страна, реализирали самостоятелно или в партньорство проекти, кампании или инициативи за развитие на своята общност. Кандидатурата трябва да посочва реален и видим резултат постигнат през 2013 г., независимо че може да е започнала и в предходна година. Всяко читалище може да участва в конкурса с неограничен брой предложения, като сред финалистите може да бъде само едно от тях.
  Конкурсното жури ще излъчи 5 финалиста измежду кандидатстващите инициативи в пет категории за развитие на местните общности в областите:
  – Общност в развитие;
  – Солидарност и хуманност;
  – Изкуство и култура за развитие;
  – Перспективи за израстване;
  – Най-продуктивно партньорство.
  Победителят в конкурса ще бъде избран измежду тях с прекия вот на аудиторията по време на официалната церемония, която ще се проведе на 14 март 2014 г.
  Конкурсът ще отличи читалища, които с участието на гражданите са подпомогнали развитието на своите общности, мотивирали са местните хора за решаване на общностни проблеми, подкрепа на каузи, социални иновации, благотворителност, доброволчество. Това са онези читалища, изпълняващи изначалната си роля на обединителен център на местните хора, активни и иновативно мислещи.
 • НОВО: XII фестивал на камерния танц – Хасково, 26 и 27 април 2014
  Краен срок: 10 април 2014 г.
  Фестивалът се организира от ОП "Младежки център" и Община Хасково.
  Направления:
  – Български народни танци
  – Класически танци
  – Характерни танци
  – Съвременни танци (без улични танци)
  Възрастови групи:
  – Първа група: до 8 години;
  – Втора група : 9 – 11 години;
  – Трета група: 12 – 15 години;
  – Четвърта група: над 16 години
  За повече информация:
  Тел. 038/664358, 0889/404415
 • НОВО: ХІ Международен фестивал на православната музика „Св. Богородица – Достойно есть” – Поморие, 11 – 15 юни 2014
  Краен срок: 10 март 2014 г.
  Участие в ХІ Международен фестивал на православната музика „Св. Богородица – Достойно есть”в гр. Поморие могат да вземат български и чуждестранни хорове, камерни формации (професионални или любителски състави), детски хорове, клиросни певци и свещеници. Всички изпълнения от фестивалната програма ще бъдат пред публика в храм ”Рождество на Пресвета Богородица” в гр. Поморие.
  Категории:
  1. Православни църковни хорове – които редовно участват в православни богослужения и членовете им не са повече от 36 певци.
  2. Източно пеене – могат да участват клиросни певци и/или свещеници, както и камерни формации.
  3. Смесени и еднородни хорове или вокални ансамбли – неангажирани постоянно в богослужения и които включват не повече от 36 изпълнители.
 • НОВО: Конкурс за концепция "Алея на Европа"
  Краен срок: за регистрация за участие и задаване на въпроси – 14.02.2014 г.; за предаване на предложения от участниците – от 15.02.2014 г. до 24.02.2014 г.
  Във връзка с предстоящото честване на Денят на Европа – 9 май 2014г, Представителството на Европейската Комисия в България с партньорството на Столична община възнамерява да изгради „АЛЕЯ НА ЕВРОПА”, която по иновативен начин да запознава жителите и гостите на град София с политиката на Европейския съюз, правата и задълженията на нейните граждани, както и с интересни природни и културно-исторически факти от държавите членки.
  Право на участие в конкурса (със статут на водещ проектант) имат всички правоспособни архитекти и ландшафтни архитекти, които са се регистрирали за участие.
 • НОВО: Европейска награда за превенция на наркотиците
  Краен срок: 30 март 2014 г.
  Наградата се връчва на успешни проекти за превенция, реализирани от млади хора в рамките на държавите, включени в Съвета на Европа или Средиземноморската мрежа за сътрудничество по наркотичните зависимости (Mednet). Наградените проекти са три, като всеки от тях получава по 5 000 евро.
  Основните изисквания са:
  1. Проектът да е реализиран от млади хора, като те участват не само като негови изпълнители, но и създават неговата концепция и ръководят изпълнението му.
  2. Проектът трябва да тече в момента на кандидатстване или да е приключил наскоро.
  3. Фокусът на проекта да е насочен към превенция на зависимости ( наркотици, алкохол, тютюн). Проектът може да си поставя и други приоритети, например здравословен начин на живот/ повишаване физическата активност на младежите и тн., но задължително трябва да има връзка с проблема за зависимостите.
  4. Организацията или групата, която кандидатства ( няма изисквания да е неправителствена организация, може и неформална група, клас и тн.) трябва да има "формална структура".
  5. Методите и средствата на проекта трябва да се отличават с иновативност и оригиналност.
 • НОВО: Отворена покана за участие в седмото издание на "Видеохолика"
  Краен срок: 1 юни 2014 г.
  Седмото издание на международния видео арт фестивал "Видеохолика 2014" обяви отворена покана за участие.
  Събитието ще се проведе в периода 1 – 7 август в град Варна. То ще бъде съпътствано от международен дискусионен панел по проблематиката и възможностите за алтернативна видео арт дистрибуция и създаване на он-сайт архив на видео изкуство у нас.
  Инициативата има три категории: видео арт, късометражно кино и анимация. Ще се присъдят общо четири награди – за първо, второ и трето място, както и награда за млад български автор. Първенецът във фестивала ще получи парична награда в размер на 1000 евро.
 • НОВО: Национален конкурс за студентско есе
  Краен срок: 30 март 2014 г.
  Клуб "Финанси" при Икономически университет – Варна организира национален конкурс за студентско есе. Право на участие имат всички студенти в акредитираните висши учебни заведения в България.
  Темите на конкурса са общо три:
  – "Всички модели са грешни, но някои са полезни" – Защо използваме модели в икономиката?
  – "Често е рационално да не си съвсем рационален" или за рационалното поведение на икономическите агенти;
  – Защо инвеститорите бягат от България?
  Желаещите да участват трябва да изпратят авторско есе по една от зададените теми до пет страници.
 • НОВО: Конкурс за есе търси решение на бедността
  Краен срок: 10 март 2014 г.
  "Могат ли и как бедните страни да станат богати?"- това е темата на конкурса за студентско есе, организиран от Българската макроикономическа асоциация.
  Кандидатите трябва да покажат много добри познания за българската и световната икономика, да използват и цитират подходяща литература, както и да демонстрират оригинален стил и убедителност на изложението.
  Есетата могат да бъдат написани на български или на английски език. Трябва да са с обем до 20 000 знака, включително интервали, библиография и приложения.
  Победителят ще получи еднократна стипендия за обучение в размер на 750 лв. Той ще има възможност да представи своето есе на конференция на Българската макроикономическа асоциация през 2014 г.
 • НОВО: Европейска награда за превенция на наркотиците
  Краен срок: 30 март 2014 г.
  Европейската награда за превенция на наркотиците се присъжда на иновативни местни проекти, които се ръководят от млади хора.
  Тя се връчва на успешни инициативи за превенция, реализирани в рамките на държавите, включени в Съвета на Европа или Средиземноморската мрежа за сътрудничество по наркотичните зависимости.
  Награждават се три проекта, като всеки от тях получава по 5 000 евро.
  Основните изисквания са проектът да е реализиран от млади хора, те трябва да участват не само като негови изпълнители, но и като автори на концепцията и ръководители на изпълнението му. Проектът трябва да тече в момента на кандидатстване или да е приключил наскоро.
  Фокусът трябва да е насочен към превенция на зависимости – наркотици, алкохол, тютюн.
 • НОВО: Конкурс за наградата "д-р Илко Ескенази" за млади хора до 30-годишна възраст
  Краен срок: 11 април 2014 г.
  Международната фондация "Св. Св. Кирил и Методий" и мемориален фонд "Д-р Илко Ескенази" обявиха Десетия годишен конкурс за присъждане на наградата "Д-р Илко Ескенази".
  Конкурсът ще отличи и награди по един писмен труд в областите "Право" и "Икономика", свързан с членството на България в ЕС. Представените разработки трябва да са съдържателни, да третират актуален проблем, свързан с правото и политиките на ЕС и на Република България.
  В надпреварата могат да участват юристи и икономисти, които не са навършили 35 години към 1 януари 2014 г., както и студенти в юридическите и икономическите специалности.
  Всяка от двете награди – за право и за икономика – се състои от парична награда в размер на 2500 лв. и грамота. Комисията има право да присъди и до 3 почетни грамоти във всяка от двете области. Трудовете могат да бъдат и публикувани, но не по-рано от май 2012 г.
 • НОВО: Конкурс „Сияйните звезди на Европа”
  Краен срок: 1 май 2014 г.
  Представителството на ЕК в Люксембург организира този конкурс, за да покажете пожеланието си за Европа във видеоклип с продължителност под 90 секунди!
  Могат да участват хора от всички възрасти и краища на планетата.
 • НОВО: Комисия “Фулбрайт” обявява конкурси за следните стипендии през учебната 2015-16 година
  Краен срок: 7 май 2014 г.
  – Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност (5 месеца)
  – Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми (10 месеца) испециализации (до 6 месеца)
  – Съвместна стипендия за магистри по бизнес администрация “Фулбрайт – Бизнес колеж Прайс към университета на Оклахома” (2 години)
  – Съвместна стипендия за магистърски програми “Фулбрайт – Институт Благодарност към Скандинавия” (10 месеца)
  – Стипендия “Хюбърт Хъмфри” за специалисти в държавния и частния сектор(10 месеца)
  – Стипендия за развитие на гражданското общество (3-5 месеца)
 • НОВО: Бургаски клуб търси име и лого – Покана от Клуба на почитателите на руската култура и изкуство
  Краен срок: 15 март 2014 г.
  Новосформираният Клуб на почитателите на руската култура и изкуство в Бургас обявява конкурс за оригинално име и емблема (лого).
  Клубът е с отворен характер, в него може да участва всеки с отношение към руската култура и душевност – като посетител на сбирките, концертите, семинарите и другите прояви, или като активен участник (организатор, изпълнител, лектор и др.) при реализиране на дейностите му.
 • НОВО: Видео конкурс "Ние сме Европа…всеки ден"
  Краен срок: 10 март 2014 г.
  Какво те прави горд да бъдеш европеец? Как живееш живота си като европейски гражданин? Представи това в кратко видео пред Европейската комисия и можеш да получиш парична награда!
  Ако си нетърпелив да споделиш своя житейски опит в рамките на ЕС, този конкурс е създаден само за теб. Трябва да си физическо лице на възраст над 18 години. В конкурса също така могат да участват продуцентски фирми. Трябва само да представиш своя проект преди 10 март 2014г. и можеш да бъдеш един от тримата победители, споделящи награда от 10 000 евро.
  За творческо вдъхновение: помисли за определена дата, на която се е случило важно събитие в историята на ЕС и направи сравнение с това, какво означава това събитие за теб, и как то се е отразило на личния ти живот. Създай видео микс с твои събития и значими събития за ЕС. За тази цел имаш пълен достъп до базата данни на видео и фотографски снимки на Аудиовизуалната библиотека на Европейската комисия и на ООН. Там можеш да откриеш и откъси онлайн новини. Успех и не забравяй, че ние сме Европа, всеки ден!
  Награда: 10 000 евро
 • НОВО: ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EACEA/05/14
  Програма Erasmus+
  Сътрудничество с гражданското общество

  Краен срок: 17 март 2014 г.
  Целта на настоящата покана е да предостави структурна подкрепа, наречена оперативна субсидия, на европейски неправителствени организации (ЕНПО) и общоевропейски мрежи, действащи в областта на образованието и обучението или в областта на младежта и насочени към следните общи цели:
  — повишаване на осведомеността на участниците относно европейските програми за политики в областите на образованието, обучението и младежта, и по-специално относно „Европа 2020“, „Образование и обучение 2020“, „Стратегията на ЕС за младежта“ и други програми за политики в съответните сектори;
  — повишаване на ангажираността и сътрудничеството на участниците с публичните органи за осъществяване на политиките и реформите в областите на образованието, обучението и младежта, и по-специално на препоръките за отделните държави, отправени в рамката на европейския семестър;
  ПАРТИДА 1: Сътрудничество с гражданското общество: Образование и обучение
  ПАРТИДА 2: Сътрудничество с гражданското общество: Младеж
  Настоящата покана за представяне на предложения е отворена за две категории субекти:
  — Категория 1: европейски неправителствени организации (ЕНПО) в областта на образованието и обучението или в областта на младежта;
  — Категория 2: общоевропейски мрежи в областта на образованието и обучението или в областта на младежта.
 • НОВО: EAC/S11/13 – Key Action 1 : Large Scale European Voluntary Service events Еразъм+“
  Краен срок: Различни за различните действия
  Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия от програмата „Еразъм+“:
  Ключово действие 1 (КД 1) — Мобилност с учебна цел на физически лица
  – Мобилност на физически лица в областта на образованието, обучението и младежта
  – Съвместни магистърски степени
  – Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба
  Ключово действие 2 (КД 2) — Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики
  – Стратегическо партньорство в областта на образованието, обучението и младежта
  – Алианси на познанията
  – Секторни алианси на уменията
  – Изграждане на капацитет в областта на младежта
  Ключово действие 3 (КД 3) — подкрепа за реформиране на политиката
  – Структуриран диалог: Среща между младите хора и лицата, отговорни за вземането на решения в областта на младежта
  – Действия „Жан Моне“
  – Ръководители на катедри по програмата „Жан Моне“
  – Модули „Жан Моне“
  – Центрове за върхови постижения „Жан Моне”
  – Жан Моне подкрепа за институции и сдружения
  – Мрежи „Жан Моне“
  – Проекти „Жан Моне“
  Спорт
  – Партньорства за сътрудничество в областта на спорта
  – Европейски спортни събития с нестопанска цел
 • НОВО: Наближава крайният срок на Тринадесетия национален поетичен конкурс „Любовта е пиянство или пиянство от любов" за написване на стихотворение, посветено на 14 февруари – Ден на Св. Валентин и на Св. Трифон Зарезан
  Краен срок: 18 февруари 2014 г.
  Организатори: Община Силистра, Дирекция „Хуманитарни дейности”- Отдел „Култура”, и Литературно сдружение „Реката и приятели”
  Право на участие имат лица над 18 години.
  Конкурсът е анонимен. Желаещите да участват трябва да изпратят до 18.02. 2014 г. (валидна е датата на пощенското клеймо) голям пощенски плик, съдържащ:
  – едно непубликувано и напечатано в 3 екземпляра стихотворение;
  – малък, запечатан плик с лични данни: трите имена, адрес, e-mail, телефон за връзка с автора и кратка творческа биография (дата и място на раждане, публикации).
 • НОВО: European Youth Foundation: Грантове за международни младежки дейности
  Краен срок: 1 април 2014/ 1 октомври 2014/ 1 октомври 2015
  Кандидатите трябва да представляват международна неправителствена младежка организация или мрежа, национална или местна неправителствена младежка организация или мрежа, или неправителствени структури, участващи в работата с младежи, от държавите-членки на Съвета на Европа.
 • НОВО: Грантове на National Geographic Gives за млади изследователи
  Краен срок: текущ
  Young Explorers Grants (YEG) дава възможности на изследователи на възраст от 18 до 25 години да се занимават с изследвания, консервация и проучвания. Грантовете са в размер от 2 000 до 5 000 щ.д.
 • НОВО: Международни пролетни училища
  Краен срок: 2 март 2014 г.
  За да се засили гражданската активност в региона на Балканите, организацията Balkans, Let’s Get Up! осигурява възможности за участие в едно двете едноседмични Международни пролетни училища, където ще бъдат обсъждани актуални теми, аспекти на управлението на проекти, идеи за проекти. Тази година акцентите са:
  – "Екологичен активизъм: Обществото в движение" (22 април – 30-ти) и
  – "Ценностите на мира" (03 – 11 май).
  След приключването на обучението съществува възможност за безвъзмездна финансова подкрепа за проекти и участие в допълнителни обучения.
  Могат да участват младежите между 18-27 г. от: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Косово, Македония, Черна гора, Румъния, Сърбия, Гърция и Словения.
  Работен език: английски.
Категории:Uncategorized

Social Europe e-newsletter


04/02/2014
EURES, Your job in Europe
Video of the week
Social Europe on YouTube
News RSS
31/01/2014

EU social dialogue newsletter: sectoral social dialogue achievements

The European Commission launched a special edition of the EU social dialogue newsletter, featuring success stories on 31 sectoral social dialogue achievements at European level.

28/01/2014

Working conditions: time for Member States to implement the ILO domestic workers convention

more news

Events
04/02/2014 – 05/02/2014

European seminar: Evaluating and Monitoring Apprenticeship and Traineeship Schemes

The seminar will be an interactive event providing an overview of the role of monitoring and evaluation in improving the effectiveness of traineeship and apprenticeship programmes.

06/02/2014 – 07/02/2014

ESF launch conference

more events

Current calls for tenders
VT/2013/074
Supporting the analysis and ex- ante verification of simplified cost options within the European Social Fund (ESF)

Notice: This selection is not exhaustive. For a complete list of current calls for tenders please log on to the tenders/grants webpages or the Tenders Electronic Daily database

Open calls for proposals
VP/2013/016
PARES: Benchmarking between Employment Services

Notice: This selection is not exhaustive. For a complete list of current calls for tenders please log on to the tenders/grants webpages or the Tenders Electronic Daily database

Категории:Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Наближава крайният срок за кандидатстване по Програмата за подкрепа на социалното включване на ромите и други уязвими групи
  Краен срок: 17 февруари 2014 г.
  Кандидатства се с концепция!
  Звеното за изпълнение на програмата и Министерство на труда и социалната политика отправя покана към всички общини, които са областни центрове да изразят интерес и да представят допълнителна информация за статуса и характеристиките на целевите групи и първоначални концепции за разработване на проекти за интеграция на роми и уязвими групи, които живеят в сегрегирани квартали. За целта е необходимо, общините, които желаят да подготвят предварителни концепции да попълнят приложените въпросници (приложение 1) и формуляр за концепция (приложение 2).
  Програмата е насочена към подобряване на живота и създаване на подходящи условия за устойчивата интеграция на маргинализирани и социално изключени роми и хора от други уязвими групи.
  Двете конкретни цели на програмата са:
  – подобряване на жизнените условия посредством осигуряването на по-лесен достъп на хората от ромската общност до услуги и човешки права (приоритетна линия 1 според основния документ);
  – укрепване на културната интеграция и идентичността, по-добро обществено приемане и засилено ромско участие в административните и политически институции (приоритетна линия 2 според основния документ).
  Общият размер на тематичния фонд е 7 200 000 швейцарски франка за 4 години, като дейностите по двете приоритетни линии ще се изпълняват в рамките на 4-5 големи проекта.
 • НОВО: Национални информационни дни по Програма „Европа за гражданите”
  Краен срок: 14 февруари 2014 г.
  Европейски граждански ресурсен център организира национални информационни дни по Програма "Европа за гражданите". Основната цел на инициативата е да даде възможност на гражданските организации (НПО) и публичните институции (Общини) да получат допълнителна информация и експертиза по Програма „Европа за гражданите”. В програмата на срещите са включени:
  – детайлно представяне на Програма „Европа за гражданите” и условията за програмен период 2014-2020 г.
  – регистрация в системата на Агенцията (ECAS) и получаване на персонален код (Participant Identification Code (PIC);
  – разработване на практически казуси и подготовка на проекти;
  – представяне на добри практики и реализирани проекти – Проект COHEIRS.
  Срещата ще даде възможност на представителите на НПО и общините (бенефициенти по Програмата) да усъвършенстват своите знания и умения относно създаване, развитие и изпълнение на проектни идеи, организиране на обучения и информационни кампании, граждански инициативи. Участниците ще получат методически материали и практическо ръководство за разработване на проекти по Програма „Европа за гражданите”.
  Обучителните срещи са еднодневни и ще се проведат на 19.02. и 24.02.2014 в гр. София (Представителство на ЕК в България).
  При повишен интерес сме готови да проведем допълнителни срещи и в други области на страната.
  Повече информация можете да получите на тел.: 0887 584 054
 • НОВО: Конкурс „За чиста околна среда“ – 2014 с мото „Обичам природата – и аз участвам“ на МОСВ и ПУДООС
  Краен срок: 21 февруари 2014 г.
  Участници в конкурса могат да бъдат общини, кметства, училища, детски градини и обединени детски комплекси от цялата страна, които се нуждаят от изграждане на нови или облагородяване на съществуващи зелени площи и зони за отдих, еко кътове, детски площадки, съоръжения за игра на открито, спортни уреди, паркови пейки, кошчета и т.н. За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 5 хил. лв за училища, детски градини и обединени детски комплекси и до 10 хил. лв. за общини и кметства. Нямат право да участват единствено Заявители, които са получили финансиране в Националната кампания „За чиста околна среда“ през 2012 г. и 2013 г.
  Подават се заявления в свободна форма като се следва последователността по съдържанието на проекта, указана в поканите за кандидатстване за съответните групи бенефициенти:
  – училища, детски градини и обединени детски комплекси;
  – общини и кметства.
 • НОВО: Балкански стипендии за отлични постижения в журналистиката
  Краен срок: 5 март 2014 г.
  Стипендиантската програма е създадена от Робърт Бош и фондация ЕРСТЕ, в сътрудничество с Балканската мрежа за разследващи репортажи, и цели да подпомогне журналистите в отразяването на сложни тематики в регионален и европейски план.
  Тази година, кандидатите ще трябва да развият темата „Поколения“, представяйки явления от съществено значение, с фокус върху човека като най-важната брънка в Историята.
  Избраните от независимата комисия за подбор журналисти, ще получат стипендия от 2 000 евро и още 2 000 евро за пътните им разходи .Те ще имат възможността да участват в семинарите за професионално развитие във Виена.
 • НОВО: Награди „European Entrepreneurial Region (EER) – 2015 г."
  Краен срок: 31 март 2014 г.
  Комитетът на регионите обяви, че набира предложения за наградите „European Entrepreneurial Region (EER) – 2015 г."
 • НОВО: Копнеж за растящо творчество
  Краен срок: 28 февруари 2014 г.
  Фондация „Човешката библиотека“, клуб „Светлини сред сенките“, електронно списание SciFi.bg, Фентъзи ЛАРП център, Клуб за екология, самосъзнание и фантастика „ВОДА“ и клуб „ЕКОРАВНОВЕСИЕ“ канят всички автори на възраст от 6 до 27 години (включително) да участват в Копнеж за растящо творчество.
  Изпращайте на адрес poslednorog -в- gmail.com разкази, стихотворения, есета, пиеси или откъси от по-дълги текстове.
  Копнежът е отворен към всеки, който пише на български език, независимо дали в България или по света.
  Темата е свободна, но тази година ще ни зарадвате, ако ни разкажете за:
  А. Природата – как ? помагаме да расте.
  Б. Гражданските събития в България от миналата година досега – как пораснахме покрай тях и за какво ни вдъхновиха.
 • НОВО: Конкурс за лектори на Форум КЛЮЧ: Кандидатствай за КЛЮЧ-ар!
  Краен срок: 23 февруари 2014 г.
  Форум КЛЮЧ е уникална възможност, която имаха вече над 40 представители на граждански организации, да споделят опита си с над 1600 млади хора, студенти, доброволци и техни колеги от други НПО.
  На 15 март 2014г., събота, ще организираме шестото издание на Форум КЛЮЧ – Сподели промяната! Събитието ще се състои в истинска театрална зала.
 • НОВО: Конкурс за участие в Проект „КЛЮЧе“
  Краен срок: 12 февруари 2013 г.
  Проектът КЛЮЧе за европейско гражданско участие ще даде възможност на млади хора между 18 и 30 години да участват в новата ни инициатива за организиране на малки форуми КЛЮЧ като се изявят на сцената и говорят на теми свързани с Европейското развитие на България.
  В шестте месеца – от януари до юни 2014г. екипът на фондацията ще подбере на конкурсен принцип онези от вас, които проявяват желание да участват, имат ясно дефинирана теза за нуждата от по-активна гражданска позиция на младите хора за бъдещето на Европа и ще им предложи:
  1) включване в обучение за презентационни умения, което ще се проведе на 22 и 23 март 2014г. в гр. София
  2) участие на сцената на Форум КЛЮЧе във Велико Търново на 06 април 2014г. или София на 13 април 2014 г.
  3) един от участниците ще получи като награда възможността да пътува до Страсбург за деня на Европа – 09 май 2014 г.
  Ако си:
  – на възраст от 18 до 30 г.;
  – динамичен характер и считаш себе си за активен гражданин на България и Европа;
  – човек с идеи за по-доброто бъдеще на България в ЕС;
  – от София или Велико Търново (или можеш да стигнеш до там) и искаш да участваш в нашия Форум КЛЮЧе.
  Кандидатствай и ние ще ти дадем шанса да излезеш подготвен(а) на сцена и да споделиш с всички как избра да живееш в Европа!
 • НОВО: Много езици, един свят – кандидатствайте с есе и спечелете пътуване до Ню Йорк
  Краен срок: 21 февруари 2014 г.
  United Nations Academic Impact (UNAI) в сътрудничество с ELS Educational Services кани студенти на възраст 18 години или по -възрастни, записани в редовна форма на обучение в колеж или университет, да участват в конкурс за есе на тема "Много езици, един свят" .
  Есето трябва да се отнася до идеите на глобалното гражданство и разбирането и на ролята, която многоезичието може да играе в насърчаването им. Есетата с дължина до 2000 думи трябва да бъдат написани на един от официалните езици на Организацията на обединените нации, който да не е първи език на участника. Официалните езици на Организацията на обединените нации са арабски, китайски, английски, френски, руски и испански език.
 • НОВО: Покана за кандидатстване за стипендии по Програмата за научен обмен между Швейцария и новите държави-членки на ЕС (Sciex-NMSch)
  Краен срок: 1 април 2014 г.
  Желаещите изследователи от България, Чешката република, Унгария, Латвия, Литва и Словашка република трябва да представят своите заявления за участие в Десетата покана за Програмата за научен обмен Sciex-NMSch. В края на август 2014 г. Управляващият Комитет на Sciex ще проведе заседание, за да подбере предложенията въз основа на резултатите от оценката и наличния бюджет.
 • НОВО: Фондация „Младежка толерантност” обявява конкурс за участие в обучение „Аз разбирам и участвам – Симулация на ЕП”
  Краен срок: 3 март 2014 г.
  От 3 февруари до 3 март младежи между 18 и 29 години имат възможност да участват в обучение на тема "Аз разбирам и участвам – Симулация на ЕП". То се осъществява по проект на Фондация „Младежка толерантност”, финансиран от Националната програма за младежта.
  Желаещите да участват в обучението трябва да отговорят в свободен текст на два въпроса:
  – Защо искам да участвам в обучението "Аз разбирам и участвам-Симулация на ЕП"?
  – Избори за Европейски парламент 2014 г. – защо е важен моя глас ?
  Одобрените кандидати ще бъдат известени чрез посочените от тях имейл и телефон за връзка.
 • НОВО: HORIZON 2020: Покана за представяне на предложения WP2014-15 Предизвикателство за уеб предприемачи
  Краен срок: 23 април 2014 г.
  Целта на настоящата покана е да се създаде среда в Европа, която насърчава повече уеб предприемачи да започнат бизнес в Европа и го разрастват. Фокусът на тази тема е за предприемачите, които използват уеб и мобилни технологии като основни компоненти в своите иновации.
  Предстоящото финансиране на 10 млн. евро ще бъдат отпуснати за проекти, за ускоряване на уеб предприемачеството в Европа чрез използване на нови трансгранични услуги, разработени съвместно от няколко местни уеб предприемачи.
  Предмет на настоящата покана:
  а. Ускоряване на уеб предприемачеството в Европа: Онлайн платформи с нови услуги;
  б. Координационни дейности в областта на уеб предприемачи.
  Процент на финансиране: 100%
 • НОВО: HORIZON 2020 Покана за проекти в областта на здравето
  Краен срок: 15 април 2014 г.
  Приемат се проекти по темите:
  – HCO-01-2014 г.: Подкрепа за европейско партньорство за иновации в областта на активно остаряване в добро здраве
  – HCO-02-2014 г.: Съвместно планиране: Координация действия за инициатива за съвместно планиране (JPI) "повече години по-добър живот и предизвикателствата и възможностите, свързани с демографските промени"
  – HCO-04-2014 г.: Подкрепа за международни изследвания в областта на подготвеността за инфекциозни заболявания
  – HCO-05-2014 г.: Глобален алианс за хронични заболявания: профилактика и лечение на диабет тип 2
  – HCO-07-2014 г.: ERA-NET: Създаване на синергии между съвместното планиране в областта на изследванията на невродегенеративните заболявания и Horizon 2020
  – HCO-08-2014 г.: ERA-NET: привеждане на националните / регионалните изследователски програми и дейности в областта на рака
  – HCO-09-2014 г.: ERA-NET: Лекарства за клинични нужди
  – HCO-10-2014 г.: ERA-NET изследвания на редки заболявания при изпълнението на целите на IRDiRC
  – HCO-14-2014 г.: Преодоляване на разделението в европейските здравни изследвания и иновации
  – HCO-15-2014 г.: План за действие за мобилизиране и взаимно обучение
  – HCO-16-2014 г.: Национални точки за контакт
 • НОВО: Специфична програма “ISEC” (2007-2013) Превенция и борба с престъпността
  Покана за поректи JUST/2013/ISEC/DRUGS/AG Грантове за дейности

  Краен срок: 19 март 2014 г.
  Ще се подкрепят транснационални и национални проекти.
  Общ бюджет: 5 млн. евро
 • НОВО: Покана за представяне на предложения – Основни права и гражданство – Грантове за дейности 2013
  Краен срок: 12 март 2014 г.
  Предложенията по тази процедура ще се съсредоточат върху годишните приоритети, описани по-долу:
  – Права на детето;
  – Информация за това къде се прилага Хартата на основните права на Европейския съюз, и къде да се обръщаме, ако основните права са нарушени;
  – Борба с различни форми и прояви на расизъм и ксенофобия;
  – Борба с хомофобията: към по-добро разбиране и толерантност;
  – Обучение и работа в мрежа между правните професии и практикуващите юристи;
  – Повишаване на информираността за гражданството на EI и правата, свързани с него и идентифициране на пречките пред ефективното им упражняване;
  – Повишаване на осведомеността и информация за правилата на ЕС за свободно движение, по-специално Директива 2004/38/ЕО;
  – Улесняване на обмяната на знания и най-добри практики за придобиване и загуба на гражданство на ЕС;
  – Предложения за решаване на проблема на неравновесието между половете по отношение на участието в изборите за Европейски парламент;
  – Права за защита на данните и неприкосновеността на личния живот.
Категории:Uncategorized
%d блогъра харесват това: