Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Наближава крайният срок за кандидатстване по Програмата за подкрепа на социалното включване на ромите и други уязвими групи
  Краен срок: 17 февруари 2014 г.
  Кандидатства се с концепция!
  Звеното за изпълнение на програмата и Министерство на труда и социалната политика отправя покана към всички общини, които са областни центрове да изразят интерес и да представят допълнителна информация за статуса и характеристиките на целевите групи и първоначални концепции за разработване на проекти за интеграция на роми и уязвими групи, които живеят в сегрегирани квартали. За целта е необходимо, общините, които желаят да подготвят предварителни концепции да попълнят приложените въпросници (приложение 1) и формуляр за концепция (приложение 2).
  Програмата е насочена към подобряване на живота и създаване на подходящи условия за устойчивата интеграция на маргинализирани и социално изключени роми и хора от други уязвими групи.
  Двете конкретни цели на програмата са:
  – подобряване на жизнените условия посредством осигуряването на по-лесен достъп на хората от ромската общност до услуги и човешки права (приоритетна линия 1 според основния документ);
  – укрепване на културната интеграция и идентичността, по-добро обществено приемане и засилено ромско участие в административните и политически институции (приоритетна линия 2 според основния документ).
  Общият размер на тематичния фонд е 7 200 000 швейцарски франка за 4 години, като дейностите по двете приоритетни линии ще се изпълняват в рамките на 4-5 големи проекта.
 • НОВО: Национални информационни дни по Програма „Европа за гражданите”
  Краен срок: 14 февруари 2014 г.
  Европейски граждански ресурсен център организира национални информационни дни по Програма "Европа за гражданите". Основната цел на инициативата е да даде възможност на гражданските организации (НПО) и публичните институции (Общини) да получат допълнителна информация и експертиза по Програма „Европа за гражданите”. В програмата на срещите са включени:
  – детайлно представяне на Програма „Европа за гражданите” и условията за програмен период 2014-2020 г.
  – регистрация в системата на Агенцията (ECAS) и получаване на персонален код (Participant Identification Code (PIC);
  – разработване на практически казуси и подготовка на проекти;
  – представяне на добри практики и реализирани проекти – Проект COHEIRS.
  Срещата ще даде възможност на представителите на НПО и общините (бенефициенти по Програмата) да усъвършенстват своите знания и умения относно създаване, развитие и изпълнение на проектни идеи, организиране на обучения и информационни кампании, граждански инициативи. Участниците ще получат методически материали и практическо ръководство за разработване на проекти по Програма „Европа за гражданите”.
  Обучителните срещи са еднодневни и ще се проведат на 19.02. и 24.02.2014 в гр. София (Представителство на ЕК в България).
  При повишен интерес сме готови да проведем допълнителни срещи и в други области на страната.
  Повече информация можете да получите на тел.: 0887 584 054
 • НОВО: Конкурс „За чиста околна среда“ – 2014 с мото „Обичам природата – и аз участвам“ на МОСВ и ПУДООС
  Краен срок: 21 февруари 2014 г.
  Участници в конкурса могат да бъдат общини, кметства, училища, детски градини и обединени детски комплекси от цялата страна, които се нуждаят от изграждане на нови или облагородяване на съществуващи зелени площи и зони за отдих, еко кътове, детски площадки, съоръжения за игра на открито, спортни уреди, паркови пейки, кошчета и т.н. За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 5 хил. лв за училища, детски градини и обединени детски комплекси и до 10 хил. лв. за общини и кметства. Нямат право да участват единствено Заявители, които са получили финансиране в Националната кампания „За чиста околна среда“ през 2012 г. и 2013 г.
  Подават се заявления в свободна форма като се следва последователността по съдържанието на проекта, указана в поканите за кандидатстване за съответните групи бенефициенти:
  – училища, детски градини и обединени детски комплекси;
  – общини и кметства.
 • НОВО: Балкански стипендии за отлични постижения в журналистиката
  Краен срок: 5 март 2014 г.
  Стипендиантската програма е създадена от Робърт Бош и фондация ЕРСТЕ, в сътрудничество с Балканската мрежа за разследващи репортажи, и цели да подпомогне журналистите в отразяването на сложни тематики в регионален и европейски план.
  Тази година, кандидатите ще трябва да развият темата „Поколения“, представяйки явления от съществено значение, с фокус върху човека като най-важната брънка в Историята.
  Избраните от независимата комисия за подбор журналисти, ще получат стипендия от 2 000 евро и още 2 000 евро за пътните им разходи .Те ще имат възможността да участват в семинарите за професионално развитие във Виена.
 • НОВО: Награди „European Entrepreneurial Region (EER) – 2015 г."
  Краен срок: 31 март 2014 г.
  Комитетът на регионите обяви, че набира предложения за наградите „European Entrepreneurial Region (EER) – 2015 г."
 • НОВО: Копнеж за растящо творчество
  Краен срок: 28 февруари 2014 г.
  Фондация „Човешката библиотека“, клуб „Светлини сред сенките“, електронно списание SciFi.bg, Фентъзи ЛАРП център, Клуб за екология, самосъзнание и фантастика „ВОДА“ и клуб „ЕКОРАВНОВЕСИЕ“ канят всички автори на възраст от 6 до 27 години (включително) да участват в Копнеж за растящо творчество.
  Изпращайте на адрес poslednorog -в- gmail.com разкази, стихотворения, есета, пиеси или откъси от по-дълги текстове.
  Копнежът е отворен към всеки, който пише на български език, независимо дали в България или по света.
  Темата е свободна, но тази година ще ни зарадвате, ако ни разкажете за:
  А. Природата – как ? помагаме да расте.
  Б. Гражданските събития в България от миналата година досега – как пораснахме покрай тях и за какво ни вдъхновиха.
 • НОВО: Конкурс за лектори на Форум КЛЮЧ: Кандидатствай за КЛЮЧ-ар!
  Краен срок: 23 февруари 2014 г.
  Форум КЛЮЧ е уникална възможност, която имаха вече над 40 представители на граждански организации, да споделят опита си с над 1600 млади хора, студенти, доброволци и техни колеги от други НПО.
  На 15 март 2014г., събота, ще организираме шестото издание на Форум КЛЮЧ – Сподели промяната! Събитието ще се състои в истинска театрална зала.
 • НОВО: Конкурс за участие в Проект „КЛЮЧе“
  Краен срок: 12 февруари 2013 г.
  Проектът КЛЮЧе за европейско гражданско участие ще даде възможност на млади хора между 18 и 30 години да участват в новата ни инициатива за организиране на малки форуми КЛЮЧ като се изявят на сцената и говорят на теми свързани с Европейското развитие на България.
  В шестте месеца – от януари до юни 2014г. екипът на фондацията ще подбере на конкурсен принцип онези от вас, които проявяват желание да участват, имат ясно дефинирана теза за нуждата от по-активна гражданска позиция на младите хора за бъдещето на Европа и ще им предложи:
  1) включване в обучение за презентационни умения, което ще се проведе на 22 и 23 март 2014г. в гр. София
  2) участие на сцената на Форум КЛЮЧе във Велико Търново на 06 април 2014г. или София на 13 април 2014 г.
  3) един от участниците ще получи като награда възможността да пътува до Страсбург за деня на Европа – 09 май 2014 г.
  Ако си:
  – на възраст от 18 до 30 г.;
  – динамичен характер и считаш себе си за активен гражданин на България и Европа;
  – човек с идеи за по-доброто бъдеще на България в ЕС;
  – от София или Велико Търново (или можеш да стигнеш до там) и искаш да участваш в нашия Форум КЛЮЧе.
  Кандидатствай и ние ще ти дадем шанса да излезеш подготвен(а) на сцена и да споделиш с всички как избра да живееш в Европа!
 • НОВО: Много езици, един свят – кандидатствайте с есе и спечелете пътуване до Ню Йорк
  Краен срок: 21 февруари 2014 г.
  United Nations Academic Impact (UNAI) в сътрудничество с ELS Educational Services кани студенти на възраст 18 години или по -възрастни, записани в редовна форма на обучение в колеж или университет, да участват в конкурс за есе на тема "Много езици, един свят" .
  Есето трябва да се отнася до идеите на глобалното гражданство и разбирането и на ролята, която многоезичието може да играе в насърчаването им. Есетата с дължина до 2000 думи трябва да бъдат написани на един от официалните езици на Организацията на обединените нации, който да не е първи език на участника. Официалните езици на Организацията на обединените нации са арабски, китайски, английски, френски, руски и испански език.
 • НОВО: Покана за кандидатстване за стипендии по Програмата за научен обмен между Швейцария и новите държави-членки на ЕС (Sciex-NMSch)
  Краен срок: 1 април 2014 г.
  Желаещите изследователи от България, Чешката република, Унгария, Латвия, Литва и Словашка република трябва да представят своите заявления за участие в Десетата покана за Програмата за научен обмен Sciex-NMSch. В края на август 2014 г. Управляващият Комитет на Sciex ще проведе заседание, за да подбере предложенията въз основа на резултатите от оценката и наличния бюджет.
 • НОВО: Фондация „Младежка толерантност” обявява конкурс за участие в обучение „Аз разбирам и участвам – Симулация на ЕП”
  Краен срок: 3 март 2014 г.
  От 3 февруари до 3 март младежи между 18 и 29 години имат възможност да участват в обучение на тема "Аз разбирам и участвам – Симулация на ЕП". То се осъществява по проект на Фондация „Младежка толерантност”, финансиран от Националната програма за младежта.
  Желаещите да участват в обучението трябва да отговорят в свободен текст на два въпроса:
  – Защо искам да участвам в обучението "Аз разбирам и участвам-Симулация на ЕП"?
  – Избори за Европейски парламент 2014 г. – защо е важен моя глас ?
  Одобрените кандидати ще бъдат известени чрез посочените от тях имейл и телефон за връзка.
 • НОВО: HORIZON 2020: Покана за представяне на предложения WP2014-15 Предизвикателство за уеб предприемачи
  Краен срок: 23 април 2014 г.
  Целта на настоящата покана е да се създаде среда в Европа, която насърчава повече уеб предприемачи да започнат бизнес в Европа и го разрастват. Фокусът на тази тема е за предприемачите, които използват уеб и мобилни технологии като основни компоненти в своите иновации.
  Предстоящото финансиране на 10 млн. евро ще бъдат отпуснати за проекти, за ускоряване на уеб предприемачеството в Европа чрез използване на нови трансгранични услуги, разработени съвместно от няколко местни уеб предприемачи.
  Предмет на настоящата покана:
  а. Ускоряване на уеб предприемачеството в Европа: Онлайн платформи с нови услуги;
  б. Координационни дейности в областта на уеб предприемачи.
  Процент на финансиране: 100%
 • НОВО: HORIZON 2020 Покана за проекти в областта на здравето
  Краен срок: 15 април 2014 г.
  Приемат се проекти по темите:
  – HCO-01-2014 г.: Подкрепа за европейско партньорство за иновации в областта на активно остаряване в добро здраве
  – HCO-02-2014 г.: Съвместно планиране: Координация действия за инициатива за съвместно планиране (JPI) "повече години по-добър живот и предизвикателствата и възможностите, свързани с демографските промени"
  – HCO-04-2014 г.: Подкрепа за международни изследвания в областта на подготвеността за инфекциозни заболявания
  – HCO-05-2014 г.: Глобален алианс за хронични заболявания: профилактика и лечение на диабет тип 2
  – HCO-07-2014 г.: ERA-NET: Създаване на синергии между съвместното планиране в областта на изследванията на невродегенеративните заболявания и Horizon 2020
  – HCO-08-2014 г.: ERA-NET: привеждане на националните / регионалните изследователски програми и дейности в областта на рака
  – HCO-09-2014 г.: ERA-NET: Лекарства за клинични нужди
  – HCO-10-2014 г.: ERA-NET изследвания на редки заболявания при изпълнението на целите на IRDiRC
  – HCO-14-2014 г.: Преодоляване на разделението в европейските здравни изследвания и иновации
  – HCO-15-2014 г.: План за действие за мобилизиране и взаимно обучение
  – HCO-16-2014 г.: Национални точки за контакт
 • НОВО: Специфична програма “ISEC” (2007-2013) Превенция и борба с престъпността
  Покана за поректи JUST/2013/ISEC/DRUGS/AG Грантове за дейности

  Краен срок: 19 март 2014 г.
  Ще се подкрепят транснационални и национални проекти.
  Общ бюджет: 5 млн. евро
 • НОВО: Покана за представяне на предложения – Основни права и гражданство – Грантове за дейности 2013
  Краен срок: 12 март 2014 г.
  Предложенията по тази процедура ще се съсредоточат върху годишните приоритети, описани по-долу:
  – Права на детето;
  – Информация за това къде се прилага Хартата на основните права на Европейския съюз, и къде да се обръщаме, ако основните права са нарушени;
  – Борба с различни форми и прояви на расизъм и ксенофобия;
  – Борба с хомофобията: към по-добро разбиране и толерантност;
  – Обучение и работа в мрежа между правните професии и практикуващите юристи;
  – Повишаване на информираността за гражданството на EI и правата, свързани с него и идентифициране на пречките пред ефективното им упражняване;
  – Повишаване на осведомеността и информация за правилата на ЕС за свободно движение, по-специално Директива 2004/38/ЕО;
  – Улесняване на обмяната на знания и най-добри практики за придобиване и загуба на гражданство на ЕС;
  – Предложения за решаване на проблема на неравновесието между половете по отношение на участието в изборите за Европейски парламент;
  – Права за защита на данните и неприкосновеността на личния живот.
Advertisements
Категории:Uncategorized
 1. Все още няма коментари.
 1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: