Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ • НОВО: ПОКАНИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014)

  Краен срок: Различни за различнитке покани – 19 май и 17 април 2014 г.
  Покана по мярка 1 “Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”
  Мярката е насочена към реновиране, рехабилитиране и възстановяване на сгради от културното наследство, обновяване чрез интерактивни технологии на изложбени пространства и платформи, дейности за предпазване на пространства от културното наследство и превръщането им в музеи на открито. Общият бюджет по мярката е в размер на 7 106 470 евро.
  19 май 2014 г. е крайният срок за подаване на проектни предложения по мярка 1.
  Покана по мярка 2 “Документиране на културната история”
  Мярката е насочена към проектни идеи за конвертиране на обекти с културна стойност в дигитален формат за първи път, създаване на дигитални центрове за културното наследство в институти в областта на културата или университети. Общият бюджет по мярката е в размер на 2 935 000 евро.
  19 май 2014 г. е крайният срок за подаване на проектни предложения по мярка 2.
  Покана по мярка 3 “Достъпност на културното наследство за обществеността”
  Мярката е насочена към улесняване на достъпността до музеи и културни центрове, отваряне за посетители на сгради с културна стойност, създаване на нови дигитални съдържания в Интернет в областта на културното наследство. Общият бюджет по мярката е в размер на 1 594 412 евро.
  19 май 2014 г. е крайният срок за подаване на проектни предложения по мярка 3.
  Покана по Малка грантова схема: “Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура”
  Малката грантова схема е насочена към реализиране на нови изложби и събития, свързани със съвременното изкуство. Общият бюджет е в размер на 788 235 евро.
  Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17 април 2014 г.
  Покана за набиране на заявления за финансиране на дейности по „Фонд за двустранни взаимоотношения по програма БГ08”
  По поканата ще бъдат финансирани участия в работни срещи, конференции, закупуване на данни и т.н. на потенциални бенефициенти с оглед подпомагане процеса на изготвяне на проектни предложения по мярка 1, мярка 2, мярка 3 и по Малката грантова схема по програма БГ08.
  Информационни дни ще бъдат проведени през март 2014 г.
 • НОВО: ВТОРА ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ПО ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ ЗА ЗЕЛЕНА ИНДУСТРИЯ"
  Краен срок: 9 април 2014 г.
  Кандидатът трябва МСП, регистрирано в България.
  Кандидатът да има дейност поне от една пълна бюджетна година.
  Бъджет: 4,4 млн. евро.
  Финансиране на проект: от 200 000 до 500 000 евро.
 • НОВО: ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФОНДА ЗА ДВУСТРАННИ ОТНОШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНО НИВО
  Краен срок: текущо до 15 декември 2014 г.
  Приемат се проекти в 2 тематични области:
  – Обмяна на знания и добри практики в борбата срещу наркотиците и организираната престъпност, деца и младежи в риск (приоритет 1);
  – Популяризиране на европейските ценности и по-специално изучаването на история в мултикултурно общество (приоритет 2)
 • НОВО: Общински фонд „Култура” Варна – покана за подаване на предложения
  Краен срок: Различни в различните направление
  Новоучреденият общински фонд „Култура” – Варна набира проектни предложения за реализирането на културни събития, които са в съответствие с културните политики на Община Варна и със стратегическите цели и задачи, заложени в апликацията на Варна – кандидат за Европейска столица на културата 2019.
  Подкрепяните дейности във фонд „Култура“ са разпределени в четири основни направления:
  – Фестивали и конкурси
  – Творчески проекти
  – Международно сътрудничество
  – Публики
  На 20 февруари 2014 г. ще се проведе Информационен ден по Поканата в сградата на Община Варна, зала „Пленарна”, от 16:30ч. до 17:30 ч.
 • НОВО: Национален конкурс за есе 2014 „Творците в духовното развитие на моя роден край”
  Краен срок: 19 септември 2014 г.
  Община Стара Загора, Народно Читалище „Родина 1860” – Стара Загора и Клуб „Млад писател” И Вестник „Teen’s Paper” организират Национален литературен конкурс за есе „Творците в духовното развитие на моя роден край”.
  Конкурсът е в две възрастови групи:
  – Първа група – до 13 години;
  – Втора група – до 18 години.
  Есетата ще бъдат приемани на имейл: teen_stzagora@abv.bg до 19 септември 2014 г.
  Получените творби ще бъдат оценявани от тричленно жури. И в двете възрастови групи ще бъдат номинирани най-добрите три литературни творби. Организаторите ще раздадат и поощрителни награди. Награждаването ще стане в навечерието на 5 октомври – Ден на Стара Загора 2014 година.
 • НОВО: Фотоконкурс „Аз и Чарли в Габрово”
  Краен срок: 20 март 2014 г.
  По повод 125-годишнината от рождението на великия комик Чарли Чаплин Музеят „Дом на хумора и сатирата” – Габрово обявява фотоконкурс на тема „Аз и Чарли в Габрово”.
  В конкурса могат да участват габровци и гости на града, българи и чужденци, запечатали с обективите си единствения в България паметник на Чарли Чаплин, който се намира в Парка на смеха до Музея „Дом на хумора и сатирата”. Оригиналната композиция е дело на талантливия скулптор акад. Георги Чапкънов, който я дарява на Габрово през 1985 г. Паметникът на най-великия комик на всички времена е любима атракция и неизменно място за снимки за спомен на туристите.
  Организаторите очакват снимки с атрактивни и нестандартни сюжети, оригинални и необичайни гледни точки към паметника, кадри на веселяци редом с комика и всякакви оригинални фотографски трикове и хрумвания, поднесени с чувство за хумор и доза артистизъм.
  Всеки участник може да изпрати до 2 авторски фотографии в електронен вариант, с разширение .jpeg и минимум 300 dpi, с минимален размер 20 х 28,7 см.
 • НОВО: Международен фолклорен фестивал “Врачанска пролет”, 28, 29, 30 април и 10 март 2014 г.
  Краен срок: ..
  Фестивалът се организира от Община Враца за девети пореден път. Целта на празника е да се популяризира танцовото изкуство на различни български региони, както и запознаване с фолклора на гостуващите държави. Фестивалът е възможност за създаване на нови контакти и приятелства, както и възможност на гости от различни страни и региони да разгледат интересни туристически обекти и природни дадености на Враца.
  Участие във фестивала могат да вземат танцови състави за автентичен и обработен фолклор от страната и чужбина, подали заявка по образец в определения срок. Няма възрастово ограничение за участниците.
  Броят на участниците, заедно с ръководители, оркестранти и шофьори е до 30 души.
  Фестивалът няма конкурсен характер. Всички участници получават плакет и диплом за участие.
  Всеки колектив подготвя за участието си:
  – програма за участие в сборен концерт от 15 до 20 минути
  – програма за концерт на открито – до 15 минути
  – елементи за дефиле
 • НОВО: Копнеж за превод на „За спасяването на света“ на английски
  Краен срок: За момента няма краен срок за участие
  Фондация „Човешката библиотека“ кани всички преводачи със силен художествен английски език в новия Копнеж за превод на „За спасяването на света“ на английски.
  Копнежът има две цели:
  1. Да преведе възможно най-голяма част от антологията „За спасяването на света“, а впоследствие да разпространи преведените текстове в англоезичния свят.
  2. Да привлече/обучи нови преводачи, способни да пре-създават българска литература на английски: дейност, с която Фантазийската преводаческа школа към Човешката библиотека се занимава от 2005 г.
  Вдъхновение!
 • НОВО: "Нов български роман" – конкурс на издателство "Сиела"
  Краен срок: 17 юни 2014 г.
  Издателство "Сиела" обявява анонимен конкурс за публикуване на неиздаван български роман.
  Издателството търси следващия любим български роман и с този конкурс протяга ръка към всички пишещи. Конкурсът е анонимен и без каквито и да е ограничения в тематично, жанрово и стилово отношение. Бъдете сигурни, че пращате най-доброто, което можете да дадете от себе си – добре редактиран ръкопис, издържани образи, увлекателен сюжет и вълнуваща история.
  Окуражаваме да участват както неиздавани, така и вече публикувани и утвърдени писатели. Възрастови ограничения няма. Единственото, което има значение, са историята, която разказвате, и вашите писателски умения. Текстовете ще се четат от специално избрано и обявено по-късно тричленно жури от професионалисти.
 • НОВО: Национален конкурс за литература и изобразително изкуство "Диря в морето"
  Краен срок: 30 май 2014 г.
  Инициативен комитет за честване на Международния ден на моряка – 25 юни организира Национален конкурс за литература и изобразително изкуство, посветен на морето и моряците, под наслов „Диря в морето”.
  Конкурсът цели да се отразяват по художествен начин радостите и тегобите на моряшката професия, отсъствието и завръщането, ярките и колоритни индивидуалности на морските хора.
  Приемат се литературни творби – проза и поезия.
  В раздел изобразително изкуство се допускат произведения в областта на живописта, графиката и фотографията.
  В конкурса могат да участват лица, професионално свързани с морето, без възрастови ограничения.
  Литературните творби не трябва да бъдат публикувани или достъпни в интернет.
  За произведенията в жанровете живопис и графика не се изисква определен размер.
  В раздел фотография фотосите трябва да бъдат в размер A4 или А3.
 • НОВО: Започна регистрацията за участие в Европейските младежки медийни дни в Страсбург през м. май
  Краен срок: 1 март 2014 г.
  Тази година Европейските младежки медийни дни (ЕММД), които се организират от Европейския парламент в сътрудничество с European Youth Press, ще се проведат между 8 и 11 май в Страсбург и ще съвпаднат с Европейската младежка конференция EYE 2014, която ще се състои в Страсбург по същото време.
  Участниците в Европейските младежки медийни дни ще изготвят специален доклад и мултимедийна документация за Европейската младежка конференция EYE 2014, които по-късно ще бъдат предоставени на новите членове на Европейския парламент.
 • НОВО: III Национален конкурс за детско творчество на тема: “Великденско огънче в шепите си нося”
  Краен срок: 30 март 2014 г.
  Четвърто основно училище „Христо Ботев” обяви III Национален конкурс за детско творчество на тема: “Великденско огънче в шепите си нося”.
  В конкурса могат да участват ученици в две възрастови групи:
  І – ва група : І – ІV клас
  ІІ – ра група : V – VІІІ клас
  (Учениците могат да бъдат членове на кръжоци, клубове и школи към читалища и други организации.)
  Категории:
  1. Литература – раздел поезия
  2. Литература – раздел проза
  3. Изобразително изкуство – раздел изящно изкуство
  4. Изобразително изкуство – раздел приложно изкуство
  >> Изисквания за литературните творби:
  Всеки участник представя по едно стихотворение, разказ, приказка или есе, до две машинописни страници в три екземпляра, изпратени в запечатан плик на адреса на училището, като приложи лични данни: Трите имена, точен адрес, училище, клас, телефон за връзка, ръководител или на e-mail: ou_hbotev_lom@abv.bg
  >> Изисквания за художествените творби:
  Участниците могат да използват всички видове живописни, графични и приложни техники върху кадастрон, с формат 35/50 см, без паспарту.
  Всеки участник участва с по една творба, в предпочитаната от него техника.
 • НОВО: VI Международна научна конференция „Е-управление“, 2-4 юни 2014, Созопол, България
  Краен срок: 10 март 2014 г.
  Целта на конференцията е да се проучат предизвикателствата на процеса на Е-демократизация и изследваните промени в административно-управленските процеси в резултат на прилагането на най-новите Е-технологии. Фокусът на VI МНК "E-управление" е насочен върху въздействието на Е-управлението в съвременното общество, както теоретични аспекти и практически решения, спомагащи за обучението по "Е-управление".
  Пленарните доклади могат да бъдат представени в следните тематични области, без да са ограничени:
  – Е-демократизация и управленски процеси;
  – Състояние и тенденции на Е-управлението;
  – Обучение по Е-управление;
  – Е-управление в публичната и бизнес администрация.
  Всички сесии ще бъдат подкрепени с видеоконферентна връзка. Пленарните доклади ще могат да бъдат представяни на място или дистанционно чрез Уеб базирано видеоконфериране.
  >> Ще се проведе workshop на тема „Териториално развитие на Е-управлението в България”. За участие в семинара се приемат презентации до 4 страници. Моля, изпратете Вашата заявка за участие в workshop-а до 25 март 2014 г.
  >> Ще се проведе workshop за млади изследователи. Победителите от конкурс за най-добри студентски курсови работи/проекти и докторантски конкурси ще имат възможност да представят своите резултати. Ще се проведе и шоу форум за демонстрация на "добри практики" в публичната и бизнес администрация.
 • НОВО: Покана за представяне на предложения за създаване на общности на знание и иновации (KICs – ОЗИ)
  Краен срок: 10 септември 2014 г.
  Приоритетни области, засегнати в поканата, са:
  – иновации за здравословен начин на живот и активен живот на възрастните хора;
  – суровини – устойчиво развито проучване, добив, преработка, рециклиране и заместване.
 • НОВО: Награда на името на Вацлав Хавел за принос в областта на правата на човека на ПАСЕ
  Краен срок: 30 април 2014 г.
  Международна награда на името на Вацлав Хавел за принос в опазването на човешките права, се състои от сума от 60 000 евро, статуетка и грамота, като се присъжда всяка година от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), в партньорство сБиблиотеката на бившия чешки президент Вацлав Хавел и фондацията „Харта-77?. Наградата беше присъдена за първи път на белоруския активист за човешки права Алес Белятски през септември 2013 г.
  Наградата се присъжда за активен принос на гражданското общество в защита на правата на човека в Европа и по света. Кандидатите трябва да са допринесли реално за позитивна промяна в положението на дадена група хора, да са изиграли важна роля за разкриването на системни нарушения в голям мащаб или да са мобилизирали общественото мнение или международната общност за дадена кауза.
 • НОВО: Конкурс за арт фотография: Потисничество и свобода
  Краен срок: 10 март 2014 г.
  Организаторите канят професионални и любители фотографи и художници да представят снимки и други форми на изкуството (т.е. карикатури, графика, живопис, графика), които отразяват темите свобода, политическо участие, демокрация, права на човека и потисничество.
  Приемат се твори от всяка страна или регион на света, но ще се отдава предпочитание към произведения от страни, където свободата е под заплаха.
  Награди: 300 щ.д. за първо място; 200 щ.д. за второ място; 100 щ.д. за третото място
 • НОВО: Международни стипендии Knight за журналистика в Източна Европа и Евразия
  Краен срок: текущ
  Международният център за журналисти търси кандидати за 21-месечна Международни стипендии Knight за журналистика в Източна Европа и Евразия. Базиран в региона, получателят ще разработва дългосрочни планове за устойчивост и добри практики за управление на мрежа от медийни организации и разследващи центрове в 20 страни, които са част от проекта „Разследване на организираната престъпност и корупцията” (OCCRP). Целта е да се спомогне за генерирането на допълнителни и новаторски източници на приходи, които поставят тези организации и центрове на пътя към по-голяма устойчивост.
  Могат да кандидатстват кандидати от всички националности с бизнес и предприемачески умения и владеене на английски език
 • НОВО: Международни блог награди на Deutsche Welle
  Краен срок: 5 март 2014 г.
  Международните блог награди на Deutsche Welle – BOBS – отличават сайтове на 14 езика, които работят за отворения обмен на идеи и свободата на изразяване.
  Могат да участват блогъри от цял свят, пишещи на арабски, бенгалски, китайски, английски, френски, немски, хинди, индонезийски, персийски, португалски, руски, испански, турски, украински.
  Награда: покана за Global Media Forum на Deutsche Welle в Бон, Германия.
 • НОВО: Стажове в Агенцията на ЕС за основните права, Виена, Австрия
  Краен срок: 7 март 2014 г.
  Стажът може да продължи най-малко три (служи като пробен период) и най-много 12 месеца.
  Могат да кандидатстват гражданите на държавите-членки на Европейския съюз и кандидат-членки и потенциалните страни кандидатки.
  Възнаграждение: 1000 евро
 • НОВО: Лятно училище за глобално предприемачество, Мюнхен, Германия
  Краен срок: 15 май 2014 г.
  Лятното училище за глобално предприемачество, Мюнхен, се стреми да подкрепи предприемчиви студенти, които са силно ангажирани да усъвършенстване нашето глобално общество с решения на трудни проблеми.
  Могат да кандидатстват студенти и възпитаници на всички университетски специалности, например: дизайн, компютърни науки, бизнес икономика, хуманитарни науки, социални науки и т.н. кандидатите следва да са били записани да следват в който и да е университет по всяко време през 2014 г. и да бъдат между 18 и 27 години.
  Училището ще се проведе от 17 септември до 25 септември 2014 г. в Мюнхен, Германия.
 • НОВО: Грантове на Държавния департамент на САЩ Professional Fellows Program
  Краен срок: 8 април 2014 г.
  Програмата за стипендианти е двустранна, глобална програма за обмен за насърчаване на взаимното разбирателство, усъвършенстването на лидерството и професионалните умения и да изгради трайни и устойчиви партньорства между бъдещи лидери от средно ниво от чужди страни и Съединените щати. Чуждестранните стипендиантите ще прекарат Съединените между пет и шест седмици професионален стаж.
  Теми:
  – Законодателен процес и управление;
  – Икономически възможности;
  – Развитие на НПО;
  – Междусекторно развитие.
  Участниците следва да са оформящи се лидери на 25-40 годишна възраст с владеене на английски език.
  На посочената страница в полето „Funding Opp #:” копирайте ECA-ECAPEC-14-039
  и натиснете „търсене”.
 • НОВО: Фонд за консервационна биология на името на Sophie Danforth
  Краен срок: 1 юни 2014 г.
  Могат да кандидатстват организации от цял свят.
  Приоритет се дава на теренни проучвания и други проекти, които демонстрират мултидисциплинарен подход към биологичното разнообразие, и опазване на екосистемите.
 • НОВО: Стипендии за млади учени Green Chemistry Research на ЮНЕСКО
  Краен срок: 28 февруари 2014 г.
  Изследванията в областта на зелената химия и свързаните с нея области в биохимията, геохимията, биотехнологиите, екологията и здравеопазването дава на млади учени възможност да демонстрират своята изобретателност и да направят своя принос за устойчивото развитие. В течение на пет години проектът ще предложи изследователски грантове до 30 000 щ.д. за учени на възраст 35 години или по-малко с иновативен изследователски проект, който зачита 12-те принципа на зелената химия.
 • НОВО: Покана за подаване на проекти H2020-Prize-Innovation-SOFT-2014
  Краен срок: 16 април 2014 г.
  Участникът (ците) могат да кандидатстват с иновация в областта на физиката или иновациите, която е била разработвана в рамките на European fusion research programme и която има потенциален пазар или към която е проявила интерес индустрията.
 • НОВО: Покана за представяне на предложения EU-JAPAN RESEARCH AND DEVELOPMENT COOPERATION IN NET FUTURES #EUfunding H2020-EUJ-2014
  Краен срок: 10 април 2014 г.
  В центъра на вниманието на е развитието на иновативни световни платформи за облачни технологии, които да отговорят на новите предизвикателства.
  Резултатът от изследването се очаква да бъде глобална и гъвкава платформа за услуги.
 • НОВО: Работа в мрежа на МСП в нано-биомедицинския сектор
  Краен срок: 6 май 2014 г.
  Действията за координация и подкрепа ще свърже в мрежа МСП, с цел да подобри техните знания; за изграждане на мостове с академичните среди и болници , както и да ги свърже с големи компании и инвеститори.
 • НОВО: COSME Enterprise Europe Network 2015/2020: Покана за представяне на заявления
  Краен срок: 15 май 2014 г.
  Мрежата следва да съдейства за постигане на целите на Програма COSME чрез подкрепа за достъп до европейски и международни пазари за европейски МСП и чрез предоставяне на бизнес услуги, насочени към растеж.
Advertisements
Категории:Uncategorized
 1. Все още няма коментари.
 1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: