Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Промяна в датата на семинара за насърчаване на сътрудничеството
  На вниманието на всички регистрирали се и проявяващи интерес към семинар за насърчаване на партньорството, организиран от Националното координационно звено по ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014 г. съвместно с Посолството на Кралство Норвегия:
  Събитието ще се проведе на 12 май 2014 г., вместо предварително обявената дата 10-ти април.
 • НОВО: Младежки конкурс за есе
  Краен срок: 20 април 2014 г.
  АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРИ с подкрепата на ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В БЪЛГАРИЯ обяви младежки конкурс за есе по една от следните теми:
  I. Три мерки за по-здрава България;
  II. Десета годишнина от Разширяването на ЕС от 2004 г.
  III. Здравно неравенство в светлината на членството в ЕС;
  IV. Здрави ли са българските градове?
  Участие в конкурса могат да вземат студенти, докторанти, асистенти и млади професионалисти от здравеопазването, икономиката, политиката, социологията, архитектурата, и други сфери.
  Заелите първите три места ще получат възможност да посетят Европейските институции в Брюксел, на отличените участници ще бъдат предложени стажове в Академията и в други организации, участие в проекти и др.
 • НОВО: УзанаПолянаФест – зелените идеи в действие, 18 – 20 юли 2014
  Краен срок: 15 май 2014 г.
  Фондация „ТАЙМ Екопроекти” и тази година ще бъде организатор на УзанаПолянаФест – зелените идеи в действие. Вече са определени датите, а мястото на срещата остава непроменено – Узанската поляна.
  Нашите цели са: да предоставим пространство за споделяне опита и идеите на организации, фирми и граждани, които работят в сферата на устойчивото развитие и управлението на околната среда; да провокираме дискусии, стимулиращи по-широкото прилагане на добрите еко-практики на местно, регионално и национално ниво; да вдъхновяваме към действие за промяна на нагласите в обществото и отговорно отношение към околната среда.
  УзанаПолянаФест създава възможности за представяне на една цялостна визия на устойчивия и здравословен начин на живот, който започва от съзнателното общуване с природата и творческото себеизразяване.
  Ако искате да се включите като участници в УзанаПолянаФест, изпратете попълнена заявка за участие.
 • НОВО: Покана за TEDxHumanifesto, Бургас, 8 май 2014 г.
  Краен срок: 25 април 2014 г.
  Асоциация за стратегическо управление „Делфи” с подкрепата на НЦЕМПИ, Община Бургас и Областен информационен център – Бургас, организират TEDx „Humanifesto”. Събитието ще се състой на 8 май 2014 г., в Културен център „Морско казино” – Бургас , ще се проведе събитието. За участие в TEDx Humanifesto могат да се запишат младежи на възраст до 29 години, които да споделят своята вдъхновяваща идея.
  “TEDx” е независима локална конференция за свободно знание, изненадващи преживявания, вдъхновяващи идеи. Целта на събитието e да насърчи младите хора да представят и споделят своите вдъхновяващи идеи, пред публика. В рамките до 18 минути всеки може да вдъхнови и насърчи към незабавни действия и да намери свои съмишленици и приятели. (Подтема на конференция е „Как Европа променя мен и хората”).
  Събитието е част от проект "Действай.Съдействай.Въздействай." – Национална програма за младежта (2011-2015). Заявките за участие се приемат до 25.04.2014 г., по електронен път.
  За допълнителна информация се пишете на e-mail: delphibs
  За контакти: тел. 089 8750275 – Апостол Стойчев, ръководител на проект “Действай, съдействай, въздейства!”
 • НОВО: ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ за Национални лагери за момичета от ромски произход
  Краен срок: 30 април 2014 г.
  Младежка фондация „Арете“ ще осъществи Първи национален младежки лагер за момичета от ромски произход, като продължение на дългосрочната ни стратегия за изграждане на капацитет, обучение на лидери и развитие на младежки групи и менторство. В този лагер, след предварителен подбор ще се включат 25 момичета на възраст между 16 и 21 години. Националният лагер за момичета от ромски произход ще бъде проведен за първи път през 2014 година и ще се реализира само след проявена щедрост от съмишленици и донори.
 • НОВО: НМД набира добри практики по детско и младежко участие в България
  Краен срок: 19 април 2014 г.
  Участие може да вземе всяка организация без ограничения за това дали е:
  – Неправителствена организация или държавна структура;
  – Структура на централните или местните власти;
  – Образователна, културна, социална, здравна или друга организация/институция;
  – Насочена към юноши или по-малки деца;
  – Насочена към специфична социална, етническа или друга група деца и млади хора.
 • НОВО: Номинациите за „Златна ябълка” 2014 са отворени
  Краен срок: 20 април 2014 г.
  Номинирайте общини, училища, компании, политици и журналисти с принос към живота и благосъстоянието на децата в България.
 • НОВО: Включете се в Групи за граждански диалог
  Краен срок: 30 април 2014 г.
  Европейската комисия кани неправителствени организации (НПО) в Европейския съюз за участие в работата на така наречените „Групи за граждански диалог“ по проблемите на земеделието и селските райони. Новите групи, които ще бъдат общо 14 на брой, от юли тази година ще заменят работещите в момента „Съвети“ или групи за съвети с гражданското общество.
  Целта на „Групите за граждански диалог“ е да се даде на неправителствените организации платформа за активен диалог с Европейската комисия така, че те да могат да дават съвети за новите стратегии за изпълнение на новата Обща селскостопанска политика 2014-2020 г., както и да бъдат връзката между Комисията и земеделските производители.
  Новата форма на граждански контрол беше обявена през декември миналата година. Неправителствени организации в областта на защитата на околната среда като Greenpeace, Friends of the Earth и BirdLife приветстваха програмата. Групите ще обсъждат подходи за решаване на проблемите в следните области: животински продукти, Общата селскостопанска политика, околна среда и промени в климата, гори, градинарство, напитки, маслини, международни аспекти на земеделието, мляко, органично земеделие, качество, селско стопанство, вино и жените в селските райони. Документи за участие се подават до 30 април, а одобрените кандидати ще получат членство за период от седем години.
  Целта на инициативата е да се намерят фермери, учени, администратори и НПО, които да работят заедно по иновативни методи и подходи за земеделие.
 • НОВО: Трети фотоконкурс „Благотворителността през обектива”
  Краен срок: 21 май 2014 г.
  Български дарителски форум и фондация „Помощ за благотворителността в България” стартират за трета поредна година фотоконкурса „Благотворителността през обектива”.
  Конкурсът има за цел да популяризира ролята на благотворителността в обществото чрез средствата на фотографията и е подкрепен от фондация Български дарителски форум и фондация "Помощ за благотворителността в България" организират за трета поредна година фотоконкурс на тема "Благотворителността през обектива".
  Ако сте фотограф – любител или професионалист и имате сетивата да видите нечия кауза, добро дело, смислена промяна наоколо, лицата на хората, направили жест за другите, дарители, доброволци, активни граждани, или сте готови да ги потърсите оттук насетне – снимайте и ни изпратете вашия поглед върху благотворителността в България!
  Категориите, в които ще бъдат излъчени победители в конкурса, са 8:
  1. Благотворителност и образование
  2. Благотворителност и здраве
  3. Благотворителност и култура
  4. Благотворителност и екология
  5. Благотворителност и социална подкрепа
  6. Моят герой (лицата и действията на хора, направили нещо изключително за друг човек или кауза)
  7. Фоторазказ за благотворителността (група от 4 до 8 фотографии на една тема)
  8. Награда на публиката
 • НОВО: Лятно училище за НПО Аркутино 2014
  Краен срок: 30 април 2014 г.
  Български център за нестопанско право и Програмен и аналитичен център за европейск
  о право Ви канят да кандидатствате за участие в ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ЗА НПО АРКУТИНО 2014. Лятното училище ще се проведе от 16 до 20 юни в Международен център „Аркутино", между Созопол и Приморско. Лятното училище АРКУТИНО 2014 ще Ви даде възможност да надградите знанията си за:
  – Кои са най-важните неща, свързани с правия статут на вашата организация, как се правят промени в структурата й, как да осигурите прозрачност при вземането на решения;
  – Как да развиете стопанската дейност на НПО и какви са важните данъци, които трябва да запомните;
  – Как се организират застъпнически кампании и как се участва в процеса на вземане на решения;
  – Как да планирате проектите и инициативите си;
  – Най-интересното – как да набирате средства от частни и корпоративни дарители.
 • НОВО: Изграждане на база данни за НПО от граничните области на България и Турция
  Краен срок: 31 май 2014 г.
  Във връзка с изпълнението на проект „Партньорство през границата”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014 г., Сдружение „Асоциация на НПО в регион Тракия” започна изграждането на база данни. НПО от областите Бургас, Хасково и Ямбол, които желаят да работят по трансгранични програми и проекти могат да се регистрират в нашата база данни, като попълнят и изпратят формуляр.
 • НОВО: Стажантска програма в Администрацията на Президента
  Срок: от 10-ти до 20-ти май 2014 г. за стаж юни – септември
  Администрация на Президента предлага ежегодно възможности за провеждане на стажове за студенти и висшисти от различни специалности. Приемът на стажанти се осъществява съобразно ангажираността на структурните звена. Всяко звено в администрацията може да организира допълнителни стажантски програми.
  Изисквания към кандидат-стажантите:
  – Записана/завършена бакалавърска, магистърска или докторантска програма в български и чуждестранни висши училища;
  – Добро владеене на български, писмено и говоримо;
  – Допълнителни изисквания могат да бъдат посочени, пр. добро владеене на чужди езици или сфера на интереси, в зависимост от позицията, за която се кандидатства.
 • НОВО: Стажантска програма за роми: мост към кариерното развитие
  Краен срок: 25 април 2014 г.
  Посолството на Съединените американски щати в София в сътрудничество с Институт „Отворено общество” обявява пет позиции за стажанти от ромски произход в продължение на 10 седмици.
  Стажантската програма е предназначена за български роми, които или в момента следват, или наскоро са завършили висше образование.
  Стажантите получават стипендия.
 • НОВО: Стипендии за висше образование в Латвия
  Краен срок: 1 май 2014 г.
  Повечето обучения се провеждат на латвийски език, но има и много програми, които се водят изцяло на английски. Стипендиите се отпускат само за редовна форма на обучение. Академичната година в Латвия продължава от 1 септември до 30 юни.
 • НОВО: Конкурс за рисунки и есета „Слънцето свети еднакво за всички 2014”
  Краен срок: 23 април 2014 г.
  Във връзка с предстоящия Международен ден на ромите – 8-ми април клуб „Младежта е толерантност”, съвместно с Комисията за защита от дискриминация-Бургас, имат удоволствието да поканят Ваши ученици/студенти в конкурс за есе и рисунка на тема „Слънцето свети еднакво за всички”.
  В конкурса могат да участват младежи от област Бургас на възраст от 12 до 25 години, разделени в три възрастови групи: 12-18 години, 19-22 години, 23-25 години.
 • НОВО: Национален конкурс за северняшка народна песен, 10 и 11 май 2014, Севлиево
  Краен срок: 25 април 2014 г.
  Северняшката народна песен има своите певчески гении в лицето на Борис Машалов, Мита Стойчева, Иван Пановски, Марин Иванов, Лалка Павлова, Марин Дудински и много други родени на Север от Балкана…
  Първият Национален конкурс за северняшка песен е една от проявите, които община Севлиево организира във връзка със 100 годишнината от рождението на популярния певец и събирач на северняшки песни Борис Машалов, роден в Севлиево.
  Конкурсът ще се проведе в две категории – за индивидуални участници и за групи.
 • НОВО: Финансиране на издаването на българска критическа литература във всички области на изкуствознанието, културологията и арт мениджмънта
  Краен срок: 29 април 2014 г.
  Програма “Критическа литература” цели да стимулира изследователската дейност в сферата на културата и изкуствата и да подпомага издаването на некомерсиална литература в България. Подкрепа се дава за:
  – издаване на периодични издания;
  – поддържане на рубрики за оперативна критика в специализираните издания за култура и в електронни издания;
  – изкуствоведски издания (студия).
 • НОВО: Финансиране на проекти за превод на българска художествена литература
  Краен срок: 10 септември 2014 г.
  Национален фонд „Култура“ обявява конкурс за финансиране на проекти за превод на българска художествена литература. Програма “Преводи” дава подкрепа за еднократни проекти за превод на българска художествена литература.
  Целта на програмата е да допринесе за популяризиране на българската художествена литература в чужбина, като подпомага превода на разнообразни по жанр произведения на различни езици, стремейки се да запази и представи пред чуждестранната аудитория многообразието на българското литературно творчество.
 • НОВО: Програма „Дебюти”
  Краен срок: 29 април 2014 г.
  Национален фонд „Култура“ обявява първи кръг на конкурс за обучение в разработването на дебютни проекти и подкрепа за реализирането им в областта на съвременните изкуства и култура.
  Програма „Дебюти” подкрепя:
  – професионални творци (артисти – изпълнители, режисьори, хореографи, музиканти, писатели, художници, фотографи и др.), които правят своите първи професионални опити;
  – организации и събития, създаващи благоприятни възможности за изява на дебютанти.
  Конкурсът се провежда в два кръга. Участието в първия кръг е изрично условие за участие във втория.
 • НОВО: Покана: Летен семинар "Europe & Liberty”, Банско 2014
  Краен срок: 15 май 2014 г.
  Институтът за пазарна икономика, Фондация за свободата „Фридрих Науман” и Institute for Economic Studies – Europe отново организират съвместно едноседмичен летен семинар в Банско (България). Идеята на семинара е да послужи като въведение в идеите на класическия либерализъм, както и да бъдат дискутирани съвременните предизвикателства пред свободата. Семинарът ще е както с местни, така и с чуждестранни участници (лектори и студенти) и ще бъде изцяло на английски език. Българската група студенти, разбира се, ще е най-голяма.
  Семинарът е изцяло безплатен за студентите. Организаторите поемат разходите за лектори, нощувки, храна и материали. ИПИ ще организира безплатен транспорт с автобус от София до Банско и обратно. Семинарът ще се проведе от 27 юли до 2 август 2014 г.
 • НОВО: Конкурс за дизайн на нови тениски
  Краен срок: 18 април 2014 г.
  Коалиция „За да остане природа за България” ще отпечата тениски с ясни послания за спасяването на Черноморието и природата, за да се разпространят идеите ни сред все повече хора. И тъй като в тази битка винаги сме били заедно, обявяваме конкурс за дизайн на тениски и разчитаме за вашите оригинални предложения!
  Конкурсът е в две категории:
  1. Послание за Черноморието
  2. Нов дизайн на „За да остане природа”
 • НОВО: Artists’ Development program
  Краен срок: 16 май 2014 г.
  Институтът към Европейската инвестиционна банка (EIB) обяви второто издание на програмата за развитие на артисти (Artists’ Development program – ADP), която включва едновременно менторска програма и артистична резиденция за визуални артисти на възраст до 35 години от България, Хърватска, Чешката република, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Избраният участник ще получи менторството на полския артист Miros?aw Ba?ka.
  Резиденцията е отворена за всеки <35, който желае да развие своята практика чрез създаването на нова арт творба. Менторството ще бъде на английски език.
  Програмата покрива пътните разходи на участника до Люксембург и Варшава, стипендия от 100 евро на ден и 1500 евро в края на резиденцията.
  Преди и по време на резиденцията в Люксембург, избраният кандидат ще може да прекара няколко дни със своя ментор и ще има достъп до студио във Варшава. Продължителността на резиденцията в Люксембург е от 4 до 6 седмици, и за почва от 1 септември.
 • НОВО: Турнир за социални иновации 2014
  Краен срок: 28 април 2014 г.
  Турнирът се стреми да насърчава генерирането на новаторски идеи и откриване на възможности за значителни ползи за обществото или показващи най-добрите практики с реално измерими резултати. Той е насочен към създаване на социална стойност във връзка с борбата срещу социалното изключване. По този начин той обхваща проекти в широк спектър от области, от образование и здравни грижи, физическа или градска среда, до нови технологии, нови системи и нови процеси.
 • НОВО: Конкурси на Националния фестивал „Четящият човек”
  Краен срок: 15 май 2014 г.
  Националният фестивал „Четящият човек” ще се проведе в Бургас от 12 до 15 юни тази година. В рамките на форума ще се проведат три конкурса – литературен, кулинарен и фотоконкурс:
  „За ползата от нечетенето и вредата от четенето”
  1. Литературен конкурс – Изисквания към текстовете:
  Текстовете не трябва да са по-големи от една компютърна страница (12 пункта). Жанрове: есе и фейлетон.
  Краен срок за получаване: 15 май 2014.
  2. Кулинарно състезание, свързано с четенето и художествената литература
  Приятелите на добрата книга и изтънчените кулинарни удоволствия трябва да подберат любимите си рецепти, тънко вплетени в сюжетите на известни литературни произведения. Краен срок: 15 май 2014.
  3. Фотоконкурсът на „Хеликон” е на тема „Детето в страната на книгите”
  Снимките трябва да са минимум 800х600 пиксела, като ограничение в максималната големина на снимките няма, както и в това дали те ще са черно-бели или цветни.
  Краен срок за получаване на снимките: 15 май 2014.
 • НОВО: Фотоконкурс по случай Международната година на семейното фермерство
  Краен срок: 1 май 2014 г.
  Конкурсът се организира от World Rural Forum и Agricultures Network, с подкрепата на Организацията за изхранване и селско стопанство към ООН.
  Снимките трябва да представят лозунга на семейното фермерство: „Храна за света, грижа за земята”. Предложенията трябва да визуализират силата, потенциала и предизвикателствата пред устойчивите, многофункционални семейни земеделски производители в световен мащаб, в цялото им разнообразие и контексти.
  В конкурса могат да участват фотографи от цял свят. Участието на земеделски производители, жени и млади хора силно се насърчава.
 • НОВО: Награда на Arab Gulf Programme for Development (AGFUND)
  Краен срок: 31 май 2014 г.
  Програмата на арабския залив за развитие (AGFUND) обяви началото на номинации за Международната награда за новаторски проекти за човешко развитие в областта на "Маркетинг на домашно приготвени продукти" . AGFUND кани ООН, международни и регионални организации, министерства и държавни институции, неправителствени организации, университети и изследователски центрове и експерти от цял свят да представят своите кандидатури за наградата, която е на обща стойност $ 500 000 щ.д., разпределени за четири категории.
  – Първа категория : 200 000 щ.д. Проектите, които се финансират, се изпълняват от агенциите на ООН или международни и регионални неправителствени организации.
  – Втора категория : 150 000 щ.д. Проектите, които се финансират, се изпълняват от националните неправителствени организации.
  – Трета категория : 100 000 щ.д. Проектите, които се финансират, се изпълняват от министерства и държавни агенции.
  – Четвърта категория: 50 000 щ.д. Проектите, които се финансират, се изпълняват от лица.
 • НОВО: Summer School и Boot Camp за журналисти и медийни специалисти, Флоренция, Италия
  Краен срок: 18 април 2014 г.
  Лятната школа е отворена за журналисти и други заинтересовани страни в медийната индустрия, например издатели, мрежови оператори, доставчици на съдържание и услуги, граждански сдружения, както и регулаторните органи, главно от страните-членки на ЕС.
  Boot Camp е отворен за журналисти от всички медийни платформи, главно от страните-членки на ЕС.
  Както Лятната школа и Boot Camp предлагат пълни стипендии (10) и частични стипендии (20).
 • НОВО: Онлайн медиен проект "Равенството е …."
  Краен срок: 30 април 2014 г.
  Международният музей на жените в момента е част от Глобалния фонд за жените и създава нова онлайн изложба относно перспективи за човешките права на жените.
  Вашата работа и идеи могат да проучват всички аспекти на равенството и човешките права на жените:
  – Власт
  – Бедност
  – Насилие
  – Образование
  – Работа
  – Здравеопазване
  Могат да участват: художници, режисьори, фотографи, музиканти, писатели …
 • НОВО: Стипендианти на Парламентарната асамблея на ОССЕ в Копенхаген или Виена
  Краен срок: 01 май / 01 октомври
  Парламентарната асамблея на ОССЕ ежегодно приема на стаж осем или девет студенти по политически науки, право и международни отношения от университети в страни от ОССЕ като научни сътрудници.
  Стажът е шестмесечен, предоставя се жилище и стипендия от 564 евро на месец, което покрива минималните разходи за живот в Копенхаген или Виена.
  Кандидатите следва да са на възраст между 21 и 26 години. Специфични интереси в политиката на региона на ОССЕ, и по-специално в страните от бившия Съветски съюз се приветстват. Изисква се отличен писмен и говорим английски език.
 • НОВО: TRAINEESHIPS AT THE FMO – EEA GRANTS AND NORWAY GRANTS 2014
  Краен срок: 1 май 2014 г.
  Целта на стажа е да предостави на младшите държавни служители и други квалифицирани кандидати възможности за обучение и запознаване с работата и функциите на Службата на финансовия механизъм.
  Продължителност на стажа: 10 месеца
  Дати: 1 септември 2014 – 30 юни 2015
 • НОВО: Покана за представяне на предложения за Active and Assisted Living Programme с тема "Грижа за бъдещето"
  Краен срок: 26 юни 2014 г.
  Поканата търси да финансира разработването и тестването на продукти, основани на ИКТ решения за реални житейски ситуации, които позволяват и поддържат устойчиви модели за грижи за възрастните хора. И още:
  – ИКТ-базирани решения да съвместяват повишеното търсене с ограничени ресурси;
  – ИКТ-базирани решения да увеличават и улесняват предоставянето на формални и неформални грижи за възрастните хора;
  – ИКТ-базирани решения да намаляват търсенето на грижи чрез превенция и самостоятелен живот;
  – ИКТ-базирани решения да подкрепят прехода към по-добри грижи у дома и в общността.
Advertisements
Категории:Uncategorized
 1. Все още няма коментари.
 1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: