Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


НОВО: Втори обучителен модул: програма за млади ромски лидери набира участици

 • Краен срок: 8 май 2014 г.
  За ромски младежи, на възраст между 18 и 30 години, от София.
  Програмата е подходяща и за ромски младежи, които търсят ново вдъхновение, съмишленици или общност, в която могат да споделят своите мечти, планове и проблеми.
  Програмата е разделена на три идентични обучителни модула в рамките на една година, като всеки от тях включва три последователни обучения на теми:
  >> Изграждане на лидерски умения – раждат ли се лидерите или се създават, как се гради влияние над екип или общност, лидерска култура на поведение и какво помага или пречи на лидера да бъде успешен
  >> Моите права в Европейския съюз – каква е практическата ползва от това да бъдеш европеец когато работиш, пътуваш или учиш в границите на съюза и защо и как да упражня правото си на такъв
  >> Неформално лидерство в интернет – как да използвам социалните мрежи (Фейсбук, блогърство, Туитър), за да изразя идеите си и изградя влияние сред общност от хора, която надхвърля ежедневните ми контакти
  Повече информация или допълнителни въпроси могат да бъдат задавани на телефон 089 8888 234, за контакт Радостин Манов
 • НОВО: Стажантска програма за представители на малцинствата, 27 октомври – 28 ноември 2014.
  Краен срок: 5 май 2014 г.
  Стажантска програма за представители на малцинствата се провежда към Службата на върховния комисар по правата на човека, ООН.
  Кандидатът трябва да принадлежи към национална, етническа, езикова или религиозна малцинствена група.
 • НОВО: Roma English Language Program
  Краен срок: 20 май 2014 г.
  Central European University (CEU), Офис за ромски инициативи на фондация Отворено общество и Фондът за образование на ромите нърдят кандидати за стипендии за учебната 2014/2015 за 8.5 – месечен интензивен обучение по английски език за младите ромски висшисти.
  Програмата се предлага в Централно-европейския университет , Будапеща, и ще се проведе от октомври 2014 до юни 2015 година.
  Целевата група на програмата са млади роми, които владеят начално ниво на английски език. В допълнение към обучението по английски езикови умения , чрез поредица от семинари програмата има за цел да се изгради международна общност от млади, мотивирани роми, които са талантливи агенти на промяната в своите ромските общности, както и извън нея.
 • НОВО: Търсят се експерти за 10-дневен ангажимент в проект за гражданско участие на ромски младежи
  Краен срок: 24 април 2014 г.
  Проектът "Гражданско умастие на ромски младежи: практики и подходи" има за цел да подпомогне ромските младежи за участие на различни нива, чрез събиране на качествени данни за подходи и практики на ромски младежи участие и подкрепа на пилотни инициативи, където участието на младите хора е от ключово значение за дългосрочна промяна.
  Могат да кандидатстват експерти, които имат опит в процесите на участие на младите хора в процеса на вземане на решения, както и познаване на политиката и ситуацията по отношение на ромската младеж.
 • НОВО: Конкурс за младежки ромски лагери “Заедно напред” 2014
  Краен срок: 9 юни 2014 г.
  През 2014 година ще се организират два национални лагера, които ще се проведат през месеците юли и август в Хотелски комплекс "ЯЕВ" в с. Соколица, община Карлово.
  Критерии за участие:
  – Младежи от 16 до 21 години – ученици 9-12 клас или завършили средно образование
  – Кандидатите да са от ромски произход
  – Есе по една от двете зададени теми във формуляра
  – Минимален успех – Добър 4.00
  – Правилно попълнен формуляр за кандидатстване
  – Препоръка от преподавател
  – Приложена декларация, попълнена и подписана от родител или настойник (Декларацията се попълва само за участниците под 18 г.)
  – Попълнена декларация от кандидатите за информирано съгласие за използване на личните данни по Закона за защита на личните данни
 • НОВО: "Нов български роман" – конкурс на издателство "Сиела"
  Краен срок: 17 юни 2014 г.
  Издателството търси следващия любим български роман и с този конкурс протяга ръка към всички пишещи. Конкурсът е анонимен и без каквито и да е ограничения в тематично, жанрово и стилово отношение. Бъдете сигурни, че пращате най-доброто, което можете да дадете от себе си – добре редактиран ръкопис, издържани образи, увлекателен сюжет и вълнуваща история.
  Окуражаваме да участват както неиздавани, така и вече публикувани и утвърдени писатели. Възрастови ограничения няма. Единственото, което има значение, са историята, която разказвате, и вашите писателски умения. Текстовете ще се четат от специално избрано и обявено по-късно тричленно жури от професионалисти.
 • НОВО: Докторантски стипендии на Victoria University, Уелингтън, Нова Зеландия
  Краен срок: 1 юли 2014 г.
  За да насърчи следдипломни изследвания Victoria University предлага стипендии.
  Могат да кандидатстват завършилите всяка дисциплина на всеки университет в или извън Нова Зеландия.
  Стипендията е в размер на 23 500 долара годишно плюс таксите за обучение и се дава обикновено за три години.
 • НОВО: Стажантска програма на Българската национална телевизия
  Краен срок: 10 дни от датата на обявяване – 14 април 2014 г.
  За провеждане на стаж в Българската национална телевизия могат да кандидатстват студенти, които учат в български висши учебни заведения.
  Стажът е с продължителност от 30 работни дни и ще се проведе в периода от месец юни до месец септември 2014 година съобразно възможностите и ангажираността на съответните структурни звена.
  ПОЗИЦИИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
  – ДИРЕКЦИЯ „ АДМИНИСТРАТИВНА”, Специалност: „ Графичен дизайн”, Брой стажанти: 2
  – ДИРЕКЦИЯ „ ИНФОРМАЦИЯ”, Специалност: журналистика, Брой стажанти: 4, в т.ч., Репортер – 1, Онлайн редактор – 1, Международен редактор – 2
  – ДИРЕКЦИЯ „ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”, Специалност: технически специалности, свързани с радиокомуникационна техника и технологии, аудио и видеотехника, цифрова обработка на сигнали, аналогова и цифрова схемотехника., Брой стажанти: двама
  – ДИРЕКЦИЯ „ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”, Специалност: технически специалности, свързани с радиокомуникационна техника и технологии, аудио и видеотехника, цифрова обработка на сигнали, аналогова и цифрова схемотехника. Брой стажанти: четирима
  – ДИРЕКЦИЯ „ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”, Специалност: технически специалности, свързани с комуникационна техника и технологии, профил радиокомуникации. Брой стажанти: двама
  – ТЪРГОВСКА ДИРЕКЦИЯ, Брой стажанти: 2
  – НАПРАВЛЕНИЕ „ МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ”, Брой стажанти: 6
 • НОВО: Национален конкурс за разказ и стихотворение на тема: „Млади и свободни”
  Краен срок: 15 май 2014 г.
  Ученическият парламент на НПГ “Димитър Талев”, Гоце Делчев, обяви Национален конкурс за разказ и стихотворение на тема „Млади и свободни”.
  Право на участие в конкурса имат всички граждани на Република България на възраст 16-28 години.
  Всеки автор може да участва с един разказ или стихотворение.
  Изисквания:
  – до четири стандартни страници А4, шрифт Times New Roman 12, с файлово разширение doc.
  Придружаваща информация: трите имена на автора; населено място, години; личен телефон и e-mail за връзка.
  Срок, форма и начин за предаване на творбите:
  На e-mail: mladiisvobodni до 15 май (включително) 2014 г.
 • НОВО: Грант на провинция Щирия в сътрудничество с Университета в Грац за студенти от Югоизточна Европа – GO STYRIA
  Краен срок: 30 април 2014 г.
  В сътрудничество с Университета в Грац, провинция Щирия предлага грант за изявени студенти от Югоизточна Европа GO STYRIA. За зимния семестър 2014/2015 ще бъдат присъдени 50 стипендии.
  Програмата за стипендия е насочена към магистри или докторска теза, които:
  – В момента са записани в университети в Югоизточна Европа (Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия, Косово, Черна гора, Бивша югославска република Македония (БЮРМ), Албания, Гърция, Кипър, Турция, Унгария, Румъния, България и Молдова) , които са регистрирани за зимния семестър 2014/15;
  – В момента работят по своята магистърска или докторска дисертация;
  – Искат да работят в университета в по изследвания и след това завършат своята степен в родните си университети;
  – Както и постдокторанти , които са завършили докторска програма с отлични резултати. Завършването на докторантурата не трябва да бъде по-рано от 1 година от времето на кандидатстването за гранта.
 • НОВО: Национален конкурс „Съвременният номад”
  Краен срок: 9 май 2014 г.
  Център за неформално образование и културна дейност Алос в партньорство с One Design Week обяви Национален конкурс „Съвременният номад” за създаване на художествени проекти в областта на визуалните изкуства и дизайна.
  Участници в конкурса могат да бъдат ученици от 8 до 12 клас в училищата по изкуствата към Министерство на културата на РБ.
  Проектите, които се допускат до явяване на конкурса, могат да бъдат във всички сфери на визуалните изкуства и дизайна: рекламен, промишлен и интериорен дизайн, живопис, графика, скулптура, декоративно-приложни изкуства, дигитална фотография и др.
  Концепция:
  Всички сме номади. Днес, въоръжени с безжични компютри и телефони, ние сме навсякъде и по всяко време. У дома сме, щом влезем в световната мрежа. Тази свобода ни дава импулси за непрекъснато движение, за живот в постоянна готовност за преместване – ново жилище, нов град, нова държава… нов континент. Този номадски живот се отразява на начина, по който изглеждат домовете и работните ни места, на храната, която консумираме, на социалните ни контакти и средствата за комуникация, на начина, по който се придвижваме и почиваме.
  Новите условия и потребности налагат нови концепции за предмети, услуги и пространства.
  Номадството дава облик на целия ни живот, променя статуквото в бизнеса, политиката, медиите и въобще начина, по който функционира съвременното общество.
  (От манифеста на ONE DESIGN WEEK 2014)
 • НОВО: Грантове за дейности за укрепване на доверието в Южен Кавказ
  Краен срок: 14 май / 01 октомври 2014 г.
  Могат да кандидатстват: Армения, Азербайджан, България, Грузия, Румъния, Русия и Турция
  Грант: около 23 000 щ.д.
  Фондация Рobert Bosch и Черноморският тръст за регионално сътрудничество на Германския фонд Маршал продължават съвместната си инициатива за финансиране на проекти в подкрепа на изграждане на доверие на недържавни участници в Южен Кавказ и съседните му страни.
  Проекти, които работят в следните области, ще бъде особено ценени:
  – Трансгранични инициативи за младежта;
  – Подходи за гражданско образование или активното гражданство;
  – Подходи за помирение и мир, които включват опит от историята и да ги предаде на по-младото поколение;
  – Ролята на медиите за преодоляване на стереотипите.
 • НОВО: Фондация Vilcek: Награди за обещаващо творчество в областта на модата
  Краен срок: 10 юни 2014 г.
  Могат да кандидатстват модни дизайнери, стилисти, гримьори, писатели, куратори, фотографи, режисьори и илюстратори, родени извън САЩ, но в момента, живеещи там.
  Награди: три награди от по 50 хиляди щ.д. всяка
 • НОВО: Конкурс за блогъри на тема "Кажи своето мнение за дигиталната комуникация в ЕС"
  Краен срок: 15 юни 2014 г.
  Участниците трябва да изпратят своята идея по имейл до екипа по социални медии на Европейската комисия със заглавие "#TALKDIGITAL BLOGGING COMPETITION" или да оставят коментар към публикацията на конкурса.
  – текстът трябва да бъде представен на английски език в Word формат
  – участниците трябва да изпратят своя кратка биография заедно с координати за връзка
  – текстът трябва да съдържа не повече от 500 думи
 • НОВО: МОН КАНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ
  Краен срок: 30 май 2014 г.
  При разработването на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020 г.) и във връзка с Националната стратегия за развитие на научни изследвания 2020 бе заложена в Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ допустима дейност „Подкрепа за създаване и развитие на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност“.
  Предвид изключителната значимост на предвидената дейност за българската наука, Mинистерството на образованието и науката приканва всички научни институции, които са получавали финансиране от национални или европейски инструменти да кандидатстват с идеен проект за център за върхови постижения и/или компетентност.
 • НОВО: ІV ЕЖЕГОДЕН КОНКУРС ЗА ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ, ПЕВЦИ, КОМПОЗИТОРИ И ДИРИГЕНТИ ФОНДАЦИЯ „ЙОРДАН КАМДЖАЛОВ”
  Краен срок: 30 април 2014 г.
  Фондацията предлага:
  – Финансиране на участие в образователни форми в страната и чужбина
  – Финансиране на участие в международни конкурси и фестивали
  – Изява на международна сцена
  – Стипендии
Advertisements
Категории:Uncategorized
 1. Все още няма коментари.
 1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: