Архив

Archive for май, 2014

Bulletin BRC


Bulletin_bg_21-27.05.pdf

Категории:Uncategorized

Bulletin BRC


Bulletin_bg_14-20.05.pdf

Категории:Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ, КОНКУРСИ


 • НОВО: Конкурс за статии в Уикипедия
  Краен срок: 30 май 2014 г.
  Областна администрация Сливен обявява национален конкурс за статии в Уикипедия по следните теми:
  1. Добри Желязков-Фабрикаджията – живот и дело;
  2. Текстилна индустрия в България – развитие и съвременно състояние;
  3. Текстилна индустрия и занаяти в област Сливен-развитие и съвременно състояние.
  Конкурсът е в рамките на Националното честване „180 г. българска индустрия“.
 • НОВО: Обучителен курс „Мастър Клас“ за проекти по програма „Европа за гражданите 2014-2020“
  Краен срок: 30 май 2014 г.
  Асоциацията на Българските Черноморски Общини в партньорство с Асоциацията на Агенциите за Местно Развитие в Европа организира Специализиран обучителен курс (ALDA Master Class) за разработване на проекти по програма "Европа за гражданите 2014-2020" на 11 юни 2014 г. в гр. Несебър.
  Курс „Мастър Клас“ се провежда в рамките на един ден, и последващо шест месечно дистанционно обучение.
  Курсът се води на английски език и е насочен основно към онези, които желаят да придобият знания и умения в разработването на идеи, проекти и инициативи, както и да получат практически съвети при усвояването на финансови средства.
 • НОВО: Конкурс за есе за студенти от Варна на тема "Нека съборим стената между образованието и бизнеса!“
  Краен срок: 9 юни 2014 г.
  Jobio, JCI Varna и AIESEC Varna обявиха конкурс за студентско есе на тема „Нека съборим стената между образованието и бизнеса!"
  Предизвикваме всички студенти от Варна да споделят своето мнение относно:
  – Какви трудности среща един млад човек при търсене на работа?
  – Липса на качествено образование или липса на активност сред студентите?
  – Липса на качествени кадри или липса на подход към младите кадри от страна на бизнеса?
  – Къде е проблемът и къде виждаш решението?
 • НОВО: Пети национален конкурс за стихове на тема „Mоето синьо лято”
  Краен срок: 15 септември 2014 г.
  В конкурса могат да участват всички ученици от цялaта страната.
  Участниците ще бъдат разделени в две възрастови категории:
  – Първа категория от 7 до 14 години.
  – Втора категория от 15 до 19 години.
  Участниците в конкурса могат да участват с до две непубликувани стихотворения всяко с дължина не повече от една страница.
  Стиховете трябва да са с тематика за морето и Странджа планина.
  НОВО: Тази година организаторите решиха да има и нова тема „Стих със дължина до 140 символа” – целта е стиховете да бъдат публикувани в социалната мрежа twitter.
 • НОВО: Конкурс за поезия и проза на тема „Първи трепети” за русенски автори
  Краен срок: 15 август 2014 г.
  Русенският филиал към Съюза на свободните писатели в България обявявалитературен конкурс за поезия и проза. Целта на конкурса е да се издирят и отличат талантливи автори в русенския регион.
  Конкурсът е явен, регионален, на тема „Първи трепети”.
  Право на участие имат пишещи, живущи в Русенска област.
  Приемат се творби в раздел поезия и раздел проза. Всяка от творбите (поезия или проза) не трябва да надвишава 2 печатни страници – стандартен шрифт Times New Roman, 12 пункта. Приемат се текстове във всякакви поетични и прозаични художествени жанрове.
  Всеки автор може да участва само с по две свои творби (една поезия и една проза; две поезия или две проза).
 • НОВО: Българският център за нестопанско право търси млади хора за участие в стажантска програма „Разкази за НПО“
  Краен срок: 31 май 2014 г.
  Българският център за нестопанско право (БЦНП) търси млади хора за участие в стажантската програма „Разкази за НПО". По време на едномесечния си стаж младежите ще имат възможност да се запознаят отблизо с българския неправителствен сектор и да намерят онези граждански организации, които отстояват техните собствени ценности и принципи. Задачата на стажантите ще бъде да подготвят авторски материали за избраните НПО и инициативите им. Текстовете ще бъдат публикувани на http://www.ngobg.info– най-големият информационен портал за НПО в България.
 • НОВО: ASEF CREATIVE NETWORKS 2014
  Краен срок: 15 юли 204 г.
  За втора година Фондация Азия-Европа обявява конкурс за проекти, които насърчават взаимодействието между мрежи в културния сектор от двата региона. Поканени са да кандидатстват членове на съществуващи, или нововъзникнали мрежи от Азия и Европа. Проектите, с които кандидатствате, трябва да се реализират в периода 1 април – 30 ноември 2015 г.
  Подкрепят се дейности, като уъркшопи за изграждане на капацитет, мапинг на добри практики и развитие на мрежите в други региони.
 • НОВО: Набиране на проекти за конкурса PR приз 2014
  Краен срок: 6 юни 2014 г.
  Продължава набирането на проекти за конкурса PR Приз 2014, организиран от Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО).
  Компаниите, агенциите и неправителствените организации могат да кандидатстват с реализираните от тях през 2013 г. пиар проекти, като конкурсните категории остават непроменени спрямо предходното издание и pr практиците ще могат да се конкурират в 13 конкурсни категории – за корпоративни кампании, CSR, събития, зелени кампании и градска среда и други.
  Има и специална категория за кампания на НПО: Социално отговорна PR кампания на организация от нестопанския сектор.
 • НОВО: Европейската лятна школа по икономическата история, Берлин
  Краен срок: 30 май 2014 г.
  Място на провеждане: 1-5 септември 2014, Берлин, Германия
  Лятната школа, спонсориран от European Historical Economics Society, Humboldt University и в London School of Economics, е посветена на обединяване на младите учени от различни части на Европа, чиито изследвания се фокусират върху икономическата история на Централна, Източна и Южна -Източна Европа (CESEE) или върху сравнителното развитие в различните европейски региони. Лятната школа ще бъде интердисциплинарна, базирана на последните постижения в областта на икономиката, икономическата история. В нея могат да вземат участие докторанти, магистри и млади учени от различни части на Европа от всички социални науки, работещи по историческите аспекти на икономическата промяна.
  Всички разходи за участие, включително пътни, дневни и настаняване се поемат от организаторите.
 • НОВО: 7 стипендии за докторанти в Училището за международни изследвания, Италия
  Краен срок: 26 май 2014 г.
  Международната програма за докторанти обединява водещи изследователски специалности (икономика, история, съвременни езици и хуманитарни науки; хуманитарни и социални изследвания; правни изследвания; Социология и социални изследвания), за да постигне интердисциплинарна изследователска насоченост.
  За 2014/2015 е избрана темата "Суверенитет, демокрация и криза”.
  За кандидати с магистърска степен по икономика, история, право, политология, политическа философия, социология.
  Стипендията е пълна.
 • НОВО: Международна стажантска програма за бъдещи лидери в областта на филантропията
  Краен срок: 13 юни 2014 г. за граждани на страни извън САЩ
  Програмата е на Центъра за филантропията и осигурява обучение чрез семинари с участието на практици от третия сектор, изследвания на най-добрите практики.
  Програмата е предназначена за бъдещи лидери на общностни фондации, местни финансиращи организации и институции, които подкрепят филантропията.
  Програмата ще се проведе от 22 септември до 12 декември 2014 г.
  Кандидатите трябва да имат най-малко 3-5 години опит в областта на НПО и финансиране на проекти.
 • НОВО: Награда за журналисти "Пиша за Централна и Източна Европа"
  Краен срок: 31 юли 2014 г.
  Наградата цели да насърчи европейската интеграция и с нея ще бъдат отличени . материали, които спомагат за преодоляване на границите и предразсъдъците и разглеждат бъдещето на Централна Европа или Европа на регионите, малцинствените въпроси или на диалога със съседите.
  В конкурса могат да участват всички европейски журналисти с материали, публикувани в периода от 1 август 2013 г. до 31 юли 2014 г.
  Награда: 5000 евро.
 • НОВО: Peace Fellowship от Фондацията Ротари
  Краен срок: 1 юли 2014 г.
  Стипендиите на Ротари за мир са най-висшата академична стипендия на фондацията. Те целят да дадат възможност, да образоват и да увеличат капацитета чрез строга академична подготовка, практика и възможностите на глобалните мрежи.
  Предлагат се два вида стипендии : програма за магистърска степен и професионална програма за развитие.
  Стипендията е предназначена за физически лица , които са избрали кариера, свързана с международните отношения, мира и разрешаване на конфликти; които имат професионален опит в тези области; и желаят да работят за мир.
 • НОВО: Стаж в UN Office for Project Services, Копенхаген
  Краен срок: 22 май 2014 г.
  Могат да кандидатстват бакалаври, магистри или докторанти (или с еквивалентни степени) по специалностите международен бизнес, корпоративни финанси, комуникации и маркетинг.
 • НОВО: Уъркшоп M100 за млади европейски журналисти, Потсдам, Германия
  Краен срок: 23 юни 2014 г.
  Семинарът има за цел да запознае участниците с боравенето с данни: както с техническите принципи, така и с професионалното и отговорно използване на данни и ползите от него, но също така и на рисковете, пред които всеки ден журналистът се изправя. Темата "Свобода на медиите в ерата на Big Data" ще бъде обсъдена в две сесии. M100 Sanssouci колоквиумът ще бъде посетен от 50 до 60 старши редактори, преподаватели, блогъри, политици и представители на големите интернет компании от Европа и САЩ на 12 септември 2014 година.
  Могат да каниддатстват млади журналисти на възраст от 18 до 26 години от цяла Европа (включително от държави, които не са членки на ЕС).
 • НОВО: EU-CoE Youth Partnership тъпси експерти по социално включване
  Краен срок: 28 май 2014 г.
  EU-CoE youth partnership търси експерти за изготвяне на аналитични доклади за пречките пред социалното включване на младите хора в уязвимо положение. Целта на този проект е да разработи основани на знания ресурси, които ще подобрят инициативи, насочени към осигуряване на достъп на младите хора до възможности за еднакво да учасие в обществото.
Категории:Uncategorized
%d блогъра харесват това: