Архив

Archive for юни, 2014

Bulletin 18-24.06.2014


Bulletin_18-24.06.2014.pdf

Категории:Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Конкурс за социални предприемачи ПРОМЯНАТА
  Краен срок: 26 август 2014 г.
  ПРОМЯНАТА се осъществява от фондация Reach for Changе с медийното партньорство на Нова телевизия. Това е инициатива, целяща да подобри живота на децата, като помогне на социални предприемачи да осъществят идеите си.
  Конкурсът е отворен за всички физически лица и неправителствени организации, които притежават иновативна идея, ентусиазъм, предприемачески дух и силна мотивация, за да реализират ПРОМЯНАТА за българските деца.
  Победителят в конкурса на “ПРОМЯНАТА” ще получи не само публичност и обществено внимание. Той или тя ще си спечели място и в т.н. Инкубатор на фондация Reach for Change. Той включва финансова подкрепа (в размер на 30 000 лв.), професионални съвети и насоки, както и нужното медийно отразяване, за да може да развие плановете си и да постигне възможно най-голямо положително въздействие върху живота на децата.
  Освен основния победител 4 други социални предприемачи ще получат сумата от 7500 лв. и също ще се възползват от възможностите за медийно популяризиране, бизнес менторство и контакти в международната мрежа на Reach for Change.
  Reach for Change работи за създаването на един по-добър свят за децата и за провеждането на инициативи в подкрепа и защита на техните права. Организацията е създадена през 2010 г. в Швеция и е част от корпорацията Kinnevik. Дейността й расте с всяка изминала година, като вече има представителства в 8 държави от Европа, Азия и Африка. Reach for Change вярва, че правата на децата трябва да бъдат спазвани и уважавани от всички и именно социалното предприемачество има способността да създаде трайни и системни промени в живота на нуждаещите се.
 • НОВО: Конкурс за е-доброволчество
  Краен срок: 30 юни 2014 г.
  Има много интересни социални проекти в мрежата: всеки ден хора да редактират Wikipedia, провеждат езикови курсове он-лайн, предлагат безплатно уеб-консултиране, подпомагане и формират групи за самопомощ, насърчават социални кампании и много други. Ние наричаме всички тези действия ", е-доброволчеството", защото те правят това безплатно, доброволно! Чрез този конкурс се надяваме да се покаже разнообразието на електронните доброволчески дейности и насърчаване на всички европейци да предприеме социална дейност в интернет!
  Ако имате идея за проект, в който:
  – Хората си помагат един на друг чрез интернет (например на форуми, чрез пощата / Skype),
  – Изграждане на източник на общи знания (например с помощта на уики),
  – Създаване на социални карти (например използването на OpenStreetMap),
  – Споделят своите професионални умения и опит (например електронно обучение),
  – Има граждански журналисти,
  – Или да направите нещо съвсем различно с положително въздействие в реалния свят,
  Пуснете вашата идея и спечелете грант за вашата организация!
  Всяка неправителствена организация (НПО) от Европа, с идея за е-доброволчеството може да кандидатства.
  Наградите са 2000 евро безвъзмездни средства за изпълнението на идеите за е-доброволческите проекти. Финалистите ще имат също така професионални обучения и наставнически сесии с експерти, които ще ги подкрепят в създаването на висококачествени проекти на е-доброволчество.
 • НОВО: LIFE Action Grants 2014
  Краен срок: 16 октомври 2014 – за традиционни проекти; 29 октомври 2014 – за подготвителни проекти; с концепция – 10 октомври 2014 за интегрирани проекти; 15 септември 2014 – за проекти за техническа помощ; в текущ порядък до 30 септември 2015 г. за проекти за изграждане на капацитет
  Настоящата покана обхваща безвъзмездни средства за дейности "традиционни" проекти, подготвителни проекти, интегрирани проекти, проекти за техническа помощ и изграждане на капацитет проекти. За подпрограмата за действия по климата, този разговор ще покрива безвъзмездни средства за дейности само за "традиционните" проекти и изграждане на капацитет проекта (останалите видове ще бъдат обявени от 2015 г. нататък).
  Традиционните проекти обхващат следните приоритетни области:
  – LIFE Натура и Биоразнообразие
  – LIFE Околна среда и ресурсна ефективност
  – LIFE управление и информация за околната среда
  – LIFE Промяна на климата – Смекчаване
  – LIFE Промяна на климата – Адаптиране
  – LIFE управление и информация на климата
  Краен срок: 16 октомври 2014 в 16.00 часа местно време Брюксел за традиционния проекти
  Подготвителни проекти (подпрограмата само за околната среда, а не за действия по климата) отговарят на специфичните нужди за развитието и прилагането на политиката и законодателството на Съюза за околната среда или климата.
  Краен срок: 29 октомври 2014 в 16.00 часа брюкселско местно време за подготвителни проекти
  Интегрирани проекти (подпрограма за околна среда, а не за действия по климата) са проекти реализиращи в голям териториален мащаб (регионалeн, мулти-регионалeн, националwн или транс-национален мащаб) планове или стратегии, изисквани от специфичното законодателство на Съюза за околната среда или изменението на околната среда или климата, разработени в съответствие с други актове на Съюза или разработени от органите на държавите-членки, главно в областта на природата (включително управление на мрежата Натура 2000), вода, отпадъци, въздух и изменението на климата, смекчаване и адаптиране, като същевременно се гарантира участието на заинтересованите страни и насърчаване на координация с и мобилизация на най-малко един друг подходящ съюз, национални или частни източници на финансиране.
  Краен срок: Фаза I, концепция бележка 10 октомври 2014 16.00 часа местно време Брюксел
  Краен срок: Phase II, пълно предложение април 2015
  Проекти за техническа помощ (подпрограма за околната среда, а не за действия по климата) предоставят, чрез безвъзмездни средства за дейност, финансова подкрепа, за да помогне на кандидатите да подготвят интегрирани проекти.
  Краен срок: 15 септември, 2014 в 16.00 часа местно време Брюксел.
  Проекти за изграждане на капацитет – осигуряват финансова подкрепа за дейности, необходими за изграждане на капацитета на държавите-членки, включително национални или регионални звена за контакт по LIFE, с цел да се даде възможност на държавите-членки да участват по-ефективно в програмата LIFE.
  Краен срок: текущо до 30 септември 2015 г. 16.00 часа местно време Брюксел.
  Общият бюджет за настоящата покана е 283 122 966 евро. От тях 238 862 966 евро са предвидени за подпрограмата за околната среда и 44 260 000 евро – за подпрограмата за действия по климата. Най-малко 55% от бюджетните средства, отпуснати за проекти в рамките на подпрограмата за околната среда, следва да се посветят на проекти, подкрепящи опазването на природата и биологичното разнообразие.
 • НОВО: Шести международен и седемнадесети национален фестивал на любителските исторически филми, Шумен 2014
  Краен срок: 30 юни 2014 г.
  Организатори са: Министерство на културата на Република България Община Шумен Национален филмов център Съюз на българските филмови дейци Федерация “Алтернативно кино” Национален исторически музей Национален военно-исторически музей Народно читалище “Добри Войников- 1856” – Шумен Регионален исторически музей – Шумен.
  Кинофестивалът има конкурсен характер.
  За участие се допускат документални, игрални, анимационни и експериментални филми по темата на фестивала, изработени от индивидуални автори или авторски колективи – непрофесионалисти. Допустима е методическа консултация от професионалисти. Филмите не трябва да са участвали до сега в този фестивал.
  Продължителност на един филм – до 15 минути, на филмова програма (най-малко три филма) – до 45 минути. Филмите се представят във формат DVD, система PAL, Mini DV, MPG-2, MPG-4.
  Всеки филм трябва да бъде записан на отделен носител (диск, флашка или miniDV)
  Дисковете трябва да бъдат самостартиращи се, без меню и допълнителни икони. Филмът трябва да започва 5 – 10 секунди след зареждане на диска.
  Чуждестранните филми трябва да бъдат придружени с кратка анотация на английски или руски език.
 • НОВО: Започна набирането на кандидати за Националната програма за 2014/2015 година на Българско училище за политика „Димитър Паница”
  Краен срок: 15 август 2014 г.
  До 15 август гражданските организации и завършилите Българско училище за политика „Димитър Паница” могат да дадат своите предложения за участници в Националната програма за 2015 година. Основната цел на програмата е да обучи и вдъхнови бъдещите създатели и изпълнители на обществени политики, да ги подготви с визия, знания и отговорност за ефективно управление и лидерство, основани на върховенството на закона, спазване на човешките права, отчетност и открит диалог.
  Кандидатстването става онлайн чрез страницата на училището.
  Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю през септември. Те ще попълват и тестове.
 • НОВО: Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев – Стара Загора 2014
  Краен срок: 3 октомври 2014 г.
  Конкурсът "Веселин Ханчев" се организира и провежда от Община Стара Загора, Библиотека "Родина" и Къща музей "Гео Милев".
  Участници в него могат да бъдат всички автори, навършили четиринадесет и не по-възрастни от двадесет и пет години към датата на отчитане на конкурса, които нямат издадена стихосбирка. Конкурсът е явен. Всеки кандидат може да представи от 5 до 10 поетични творби, напечатани в 3 еднообразни екземпляра. Конкурсните произведения се журират от утвърдени национални литературни творци и критици и от млади автори, лауреати на Голямата награда от конкурса през изминали години. Присъждат се три награди, като първата е издаване на самостоятелна стихосбирка и връчване на приза Златното яйце; втора и трета награди са парични премии. Присъждат се и поощрения.
 • НОВО: Национален литературен конкурс за есе „Творците в духовното развитие на моя роден край”
  Краен срок: 19 септември 2014 г.
  Организатори: Община Стара Загора, Народно читалище „Родина 1860” – Стара Загора, Клуб „Млад писател” и вестник „Teen’s Paper”
  Конкурсът е в две възрастови групи:
  – Първа група – до 13 години
  – Втора група – до 18 години
 • НОВО: Удължен е проектът за помощ на доброволно връщащи се арменци в родината
  Краен срок: до края на месец август 2014 г.
  RECEA е посветен на подкрепа и помощ за арменски имигранти да се завърнат доброволно в родината си и се финансира от Фонд за връщане на Европейската комисия.
  Център за реинтеграция Армения предоставя възможност на Арменски граждани, които пребивават легално или нелегално на територията на България да се завърнат доброволно в родината си. Желаещите да се завърнат получават както подкрепа при оформяне на лични документи, така и средства за транспорт до дома, настаняване, лечение, преквалификация и издръжка, в зависимост от специфичните им нужди. Допълнително тези, които желаят могат да подготвят бизнес план и да получат средства за реализиране на малък бизнес в родината им.
  Сдружение ЗА ТЕБ все още разполага с възможност да подкрепи и други желаещи да се приберат у дома като консултациите се извършват при пълна конфиденциалност.
 • НОВО: Проект “Моята банка на бъдещето”
  Краен срок: 7 септември 2014 г.
  Предназначена е за студенти от различни университети и специалности, свързани с банковия бизнес – финанси, икономика, бизнес администрация, маркетинг, информационни технологии, счетоводство и др. Иновативната програма предоставя възможност на участниците да работят по реални бизнес казуси с подкрепата на мениджъри от банката, които да бъдат техни ментори. По време на програмата за участниците ще бъдат организирани и допълнителни обучения.
  Програмата „Моята банка на бъдещето“ открива нови хоризонти за развитие пред младежите, давайки им възможност да се докоснат до реалната бизнес среда и да почерпят опит и знания от нея, като:
  – Се срещнат с най-добрия учител – практиката;
  – Научат нови неща и се включат в специално разработени за програмата обучения;
  – Да работят по реални проекти и да представят своите идеи пред мениджмънта;
  – Шанс да се включат в Стажантската програма на УниКредит Булбанк.
 • НОВО: Конкурс за млади творци и изпълнители "Евробет Талант"
  Краен срок: 21 юли 2014 г.
  Евробет и Фондация „Помощ за благотворителността в България” обявяват конкурс за млади творци и изпълнители „Евробет Талант“.
  Конкурсът е предназначен за млади (възраст от 18 до 25 години) творци и изпълнители от България, като предоставя нови възможности за всички участници да представят своите идеи, постижения и опит и да се състезават, за да получат подкрепа за своята реализация. Чрез конкурса се подкрепят млади хора на. В конкурса могат да участват младежи със занимания в следните категории:
  – Музика (класическа, поп, рок, джаз) – вокални и инструментални изпълнители, солови или в група;
  – Визуални изкуства – живопис, графика, фотография;
  – Танцово изкуство – съвременен танц.
  Участниците в програмата ще имат възможност да получат:
  – Финансова подкрепа в размер:
  >> До 1 500 лв. за индивидуални участници и двойки;
  >> До 4 000 лв. за групи.
  – Работа с ментори – изявени български творци и изпълнители.
 • НОВО: Стажове, осигурени от групата на СД
  Краен срок: asap
  Групата на прогресивния алианс на социалисти и демократи (СД) кани годишно 25 млади хора да се включат в работата й посредством стаж.
  Кандидатите следва да:
  – Са от страна-членка, страна-кандидатка за членство в ЕС или страна с партньорско споразумение с групата СД;
  – Са на възраст от 18 до 35 години;
  – Споделят ценностите на СД;
  – Да владеят един от официалните езици на ЕС + един от работните езици на СД (английски, френски, испански, немски).
  Стипендиите биват:
  – Финансирани от Francis Vals Fund;
  – Финансирани от International Co-operation Fund;
  – Финансирани от Fiorella Ghilardotti Fund;
  – Фонда за младежи от ромски произход;
  – За млади хора с увреждания;
  – ‘ad hoc’ или индивидуални стажове.
  Тези фондове предлагат стипендии за лица, които желаят да извършват проучвания и изследвания по теми, свързани с работата на социалистите и демократите в Европейския съюз и на Групата на СД в Европейския парламент в частност.
 • НОВО: Национален фестивал на народни хорове и камерни групи за обработен фолклор "НЕЗАБРАВКА" 2014, 28 юни 2014 г.
  Краен срок: asap
  "Незабравка" е фестивал на народните хорове и камерни групи за обработен фолклор и ще бъде проведен за първи път на 28 юни 2014 г. в Приключенски парк "Незабравка" – гр. Габрово, с. Поповци.
  Организатори: Община Габрово, РЕКИЦ "Читалища" – гр. Габрово, НЧ "Съзнание 1926"- гр. Белослав.
  Първия национален фестивал на народните хорове и камерните групи за обработен фолклор "Незабравка" няма конкурсен характер.
  Идеята е фестивалът да се превърне в ежегодна проява, чиято основна цел е:
  – Да събере народните хорове и камерни групи за обработен фолклор, да ги обедини в една обща изява и да ги популяризира.
  – Да съхранява и разпространява българското народно творчество в неговото многообразие, богатство и колорит.
  – Да стимулира интереса и любовта към българската народна песен.
  – Запознаване с творчеството на българските композитори – майстори в обработката на български народни песни.
  – Да осъществи приемственост между поколенията.
  – Да популяризира гр. Габрово като туристическа дестинация, която съхранява и обогатява културно-фолклорното наследство на България.
 • НОВО: Конкурс за избор на външни оценители на проекти по фонда за двустранни отношения – ФМ на ЕИП и НФМ 2009-014 г.
  Краен срок: 21 юли 2014 г., 17.00 ч.
  Националното координационно звено по ФМ на ЕИП и НФМ 2009-014 г. обявява конкурс за избор на външни експерти за оценка на проектни предложения по приоритет 1 „Обмяна на знания и добри практики в борбата срещу наркотиците и организираната престъпност, деца и младежи в риск“ и приоритет 2 „Популяризиране на европейските ценности и по-специално в сферата на обучение по история в мултикултурно общество“ на Фонда за двустранни отношения на национално ниво.
 • НОВО: Конкурс за набиране на иновативни бизнес проекти
  Краен срок: 31 октомври 2014 г.
  Целта на провеждането на конкурса е да се генерират иновативни бизнес идеи с висок потенциал за реализация. Проектите трябва да са свързани някои от следните сектори: минна индустрия; преработвателна индустрия; компоненти и системи за енергийна ефективност и ВЕИ; химическа промишленост; рециклиране на отпадъци и опазване на околната среда; електроника, електрически двигатели. Под иновативна бизнес идея (иновативен проект) се има предвид продукт, процес, услуга или бизнес модел, който представлява технологична новост с полезен ефект и задоволява реална пазарна потребност (ниша) на българския пазар. Когато кандидатите предлагат идея, те трябва да докажат, че тя има практическо приложение, както и да се ангажират с развитието на проекта.
  До три проекта ще бъдат подкрепени от фонда на „Асарел-Медет” АД под формата на дялова инвестиция, с обща стойност 200 000 евро.
  На първия етап от конкурса участниците трябва да предоставят писмено резюме на проекта, което да включва описание на идеята, конкурентни предимства и пазарен потенциал, бюджет и основни финансови параметри, както и представяне на екипа. Одобрените за втори етап кандидати ще бъдат поканени да представят подробни бизнес план и финансова обосновка. Третият етап представлява презентация на проектите пред журито на конкурса.
 • НОВО: Три нови възможности за финансово подпомагане чрез програмата на ЕИБ за финансиране на университетските изследвания (EIBURS)
  Краен срок: 30 септември 2014 г.
  Институтът на Европейската инвестиционна банка предлага три нови възможности за финансово подпомагане чрез програмата на ЕИБ за финансиране на университетските изследвания (EIBURS) в рамките на Програмата за знания.
  Институтът на Европейската инвестиционна банка осъществява по-голямата част от институционалните си отношения с университетите чрез своята програма за знания, която се състои от три отделни програми:
  — EIBURS – Програма на ЕИБ за финансиране на университетски изследвания,
  — STAREBEI (Изследователски стажове на ЕИБ), програма за финансиране на млади изследователи, работещи по съвместни проекти на университети и ЕИБ, и
  — Университетска мрежа на ЕИБ – механизъм за сътрудничество с университетски мрежи, чиито характеристики са от особено значение за подпомагане целите на Групата на ЕИБ.
  EIBURS осигурява безвъзмездна помощ за университетски изследователски центрове, които работят по научни теми и области от особен интерес за банката. На конкурсни начала, ЕИБ предоставя средства в размер до 100 000 евро годишно, за срок от 3 години, на заинтересованите университетски катедри или на научноизследователски центрове, асоциирани към университети в Европейския съюз, в страни — кандидати за членство или в страни, които са потенциални кандидати за присъединяване, които имат признати постижения в области, избрани от ЕИБ. По този начин те получават възможност да задълбочат дейността си в тези области. Одобрението на дадено предложение предполага различни резултати (изследователска дейност, провеждане на курсове и семинари, изграждане на мрежи, разгласяване на резултатите и др.), които се уреждат чрез договор с банката.
  През академичната 2014/2015 г. програмата EIBURS избра три нови насоки в научните изследвания:
  >> Икономически анализ на инвестициите в енергийна ефективност (EE)
  >> Демографски промени в ЕС, най-старите възрастни и нуждата от новаторски модели за по-ефективни грижи за хората в напреднала възраст
  >> Отражение на микрофинансирането върху финансовото и социалното приобщаване в Европа
 • НОВО: Околната среда и аз – фотоконкурс
  Краен срок: 30 септември 2014 г.
  Ние сме свързани с и зависим от околната среда. Какво означава на околната среда за вас? Споделете вашите мисли, тревоги, възгледи с нас чрез снимки в новия конкурс.
  Европейската агенция за околната среда (EEA) Ви кани да споделите вашите мнения в конкурс фотография "Околната среда и аз".
  Конкурсът е отворен за граждани на страните-членки на ЕИП и Западните Балкани.
  Всички участници трябва да са навършили 18 години.
  Победителите ще бъдат наградени с парични награди от по 2000 евро за 1-ва награда, 1500 евро за второ награда, 1000 евро за третата награда и 500 евро за награда на публиката и младежката награда.
 • НОВО: Награда на името на Busek за по-добро разбирателство в Южна, Източна и Централна Европа
  Краен срок: 10 юли 2014 г.
  Наградата на Dr. Erhard Busek, бивш вице-канцлер на Австрия, отличава медиен принос за спиране на хомофобията, етническото разделение, дискриминация по пол и всякакъв друг вид дискриминация.
  Конкурсът е отворен за журналисти, редактори, медийни директори, медийни експерти, писатели и преподаватели по журналистика, които са допринесли за насърчаване на по-добро разбирателство в региона и които са работили за преустановяване на проблемите, свързани с малцинствата, етническите разделения, расизма, ксенофобията, дискриминацията по полов признак, хомофобията и други въпроси, свързани с дискриминацията.
  Могат да участват кандидати и от България.
 • НОВО: Конкурс за съвременно изкуство, Триест, Италия
  Краен срок: 13 юли 2014 г.
  Конкурс за млади европейци под 30-годишна възраст за проекти малък формат / нисък бюджетен, обединяващи театър, визуални изкуства и нови медии.
  Конкурсът е отворен за млади състезатели под 30 години (родени след 13-ти юли 1984), от страни членки на ЕС, страните-членки на ЦЕИ, Косово и Турция.
  Награда: Две награди, позволяващи колаборации с международно утвърдени автори.
 • НОВО: Стипендии на Мексиканското правителство за чуждестранни студенти
  Краен срок: 31 юли 2014 г.
  Могат да кандидатстват международни студенти, които притежават бакалавърска, магистърска или докторска степен.
  Стипендии: месечната стипендия варира от 8,074.80 мексикански песос (еквивалентни на 450 евро) до 10,093.50 мексикански песос (еквивалентни на 570 евро).
 • НОВО: Изследователска стипендия по еволюционна геномика / поведенческа екология, Осло, Норвегия
  Краен срок: 15 август 2014 г.
  Стипендията се присъжда на PhD в областта на еволюционна геномика / поведенческа екология към Природонаучния музей (НИМ), Университет в Осло.
 • НОВО: CALL FOR PROPOSALS FOR ERC ADVANCED GRANT
  Краен срок: 31 октомври 2014 г.
  Advanced Grants са предназначени за подпомагане на главни изследователи в етап на кариерата, в който те вече са установени научни ръководители с призната репутация на изследователски постижения.
 • НОВО: Derida Dance Center обяви конкурс за артистични резиденции в областта на съвременния танц и пърформанс
  Краен срок: 6 юли 2014 г.
  Центърът обяви конкурс за артистични резиденции, които ще започнат през август и ще продължат два месеца. Местата са две и ще бъдат ползвани от един български и един чуждестранен екип за реализиране на авторски проект. Едно от изискванията на конкурса е резултатът от резиденцията да бъде завършен спектакъл, който ще бъде представен пред публика.
 • НОВО: Национален конкурс за разказ на младежка тема 2014
  Краен срок: 30 юни 2014 г.
  Право на участие в конкурса имат лицаот 16 до 35 години.
 • НОВО: Първи национален поетичен конкурс "Горчиво вино" за любовна лирика
  Краен срок: 10 август 2014 г.
  Право на участие имат всички автори, навършили 18 години от България и чужбина.
 • НОВО: Национална литературна награда „Николай Хайтов"
  Краен срок: 31 август 2014 г.
  Наградата се присъжда ежегодно за книга с белетристика или публицистика, утвърждаваща националните традиции, нравствеността, родолюбието и духовните послания на писателя Николай Хайтов.
 • НОВО: Национален конкурс "Яна Язова 2014" за разказ
  Краен срок: 30 септември 2014 г.
  Конкурсът е обявен от Община Лом и Народно Читалище „Постоянство” 1856 Лом.
 • НОВО: Конкурс „ВДЪХНОВЕНИ ОТ КРАЛЯ” – за разказ вдъхновен от Стивън Кинг
  Краен срок: 21 септември 2014 г.
  Обем – до 6666 думи, като задължително изискване е към тях да добавите в свободен текст, до една страница, по какъв начин сте били вдъхновени (произведение, герой и т.н.).
 • НОВО: Конкурс "Рада Казалийска"
  Краен срок: 1 септември 2014 г.

  В памет на първата българска поетеса и светска учителка в Родопския край. Регламент:
  – до две стихотворения, а за разказ или есе – до три печатни страници.
  – непрофесионални автори.
  – без възрастови ограничения.
  – Непубликувани творби.
  – Три имена, адрес и телефон за контакт.

Категории:Uncategorized

Bulletin 11-17 June


Bulletin_bg_11-17.06.pdf

Категории:Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Покана за набиране на проектни предложения по Мярка 1: "Услуги за подкрепа на жертвите на домашно насилие и насилие, основано на полов признак", Програма БГ 12 Домашно насилие и насилие, основано на полов признак, НФМ
  Краен срок: 1 септември 2014 г.
  Мярката има за цел намаляване на скритото домашно насилие и насилието, основано на полов признак, чрез увеличаване и подобряване на услугите за подкрепа на жертвите на ДН и НОПП (изнасилване, сексуално насилие, преследване и т.н.) и чрез създаване на кризисен център.
  Финансиране ще се предоставя за отделни проекти, които допринасят за създаване и оказване на подкрепа и услуги за жертвите на ДН и НОПП (изнасилване, сексуално насилие, преследване и т.н.), като краткосрочно настаняване, консултиране и психологически услуги, информационни услуги, застъпничество и правни консултации и чрез създаване на кризисен център, където се предоставят услуги за подкрепа на жертвите.
  Проектните предложения, които предвиждат дейности, насочени към подобряване на положението на ромското население и по-специално на ромските жени и момичета, които най-често стават жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак, ще получат повече точки по време на техническата оценка на проекта.
  Общото финансиране е в размер на 937 130 евро.
  Минимални и максимални размери на безвъзмездна помощ:
  – Минимална стойност на финансирането – 170 000 евро.
  – Максимална стойност на финансирането – 900 000 евро.
  Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е:
  – 90% от общите допустими разходи по проекта в случаите, когато водещи организации на проекта са НПО и международни организации. 10% от общите допустими разходи се финансират от собствени източници на водещата организация по проекта или от други източници, напр. банкови заеми или влогове на трети лица. При проекти, изпълнявани от НПО, апортни вноски под формата на доброволен труд могат да съставляват до 50% от съфинансирането, което се изисква от програмата за проекта. С цел изчисляване на стойността на апортните вноски един час доброволен труд ще се оценява на 1/160 от приложимата месечна заплата.
  – 100% от общите допустими разходи по проекта в случаите, когато водещата организация по проекта са публични субекти (местни, регионални и национални публични институции).
 • НОВО: Покана за набиране на проектни предложения по Мярка 2: "Организиране на кампании, повишаващи обществената чувствителност, със специален фокус върху ромите и други уязвими групи", Програма БГ 12 Домашно насилие и насилие основано на полов признак", НФМ 2009-2014
  Краен срок: 1 септември 2014 г.
  ОБЩА ЦЕЛ НА МЯРКА 2: “Организиране на кампании, повишаващи обществената чувствителност, със специален фокус върху ромите и други уязвими групи”
  Мярката има за цел намаляване на домашното насилие чрез информационни кампании и инициативи за повишаване на информираността и знанието сред ромската общност и други уязвими групи. Целта е да се предотврати домашното насилие и да се насърчи нулева толерантност към такова насилие.
  Чрез разпространяване на информация за домашното насилие сред уязвими групи като ромите и повишаване на информираността на тези групи по проблема и чрез информиране на жертвите на насилие за техните права, жертвите ще имат възможност да търсят защита и подкрепа и да докладват за случаи на насилие в техните семейства.
  Общото финансиране е в размер на 240 000 евро.
  Минимални и максимални размери на безвъзмездна помощ:
  – Минимална стойност на финансирането – 15 000 евро.
  – Максимална стойност на финансирането – 50 000 евро.
 • НОВО: Покана за набиране на проектни предложения по Мярка 3: "Изследвания и събиране на данни" Програма БГ 12 Домашно насилие и насилие, основано на полов признак, НФМ 2009-2014
  Краен срок: 1 септември 2014 г.
  Общото финансиране е в размер на е 200 000 евро.
  Минимални и максимални размери на безвъзмездна помощ:
  – Минимална стойност на финансирането е 170 000 евро.
  – Максимална стойност на финансирането е 200 000 евро.
  Финансиране по тази мярка ще се предоставя за отделните проекти, които предвиждат изследвания и събиране на данни чрез проведени редица изследователски проучвания на ДН и НОПП.
  Мярката предвижда също изследвания и събиране на данни относно ромското население.
  Проектните предложения, които предвиждат дейности, насочени към подобряване на положението на ромското население и по-специално на ромските жени и момичета, които най-често стават жертви на насилие, основано на полов признак, ще получат повече точки по време на техническата оценка на проекта.
 • НОВО: Покана за набиране на проектни предложения по Мярка 4: "Услуги за подкрепа на жертвите на домашно насилие" Програма БГ 12 Домашно насилие и насилие, основано на полов признак, НФМ 2009-2014
  Краен срок: 1 септември 2014 г.
  Мярката има за цел намаляване на скритото домашно насилие чрез увеличаване и подобряване на услугите за подкрепа на жертвите на ДН. Финансиране ще се предоставя за отделни проекти, които допринасят оказване на подкрепа и услуги за жертвите на ДН, например краткосрочно настаняване, консултиране и психологически услуги, информационни услуги, застъпничество и правни консултации и други услуги за подкрепа.
  Проектните предложения, които предвиждат дейности, насочени към подобряване на положението на ромското население и по-специално на ромските жени и момичета, които най-често стават жертви на домашно насилие, ще получат повече точки по време на техническата оценка на проекта.
  Общото финансиране е в размер на е 300 000 евро.
  Минимални и максимални размери на безвъзмездна помощ:
  – Минимална стойност на финансирането е 20 000 евро.
  – Максимална стойност на финансирането е 100 000 евро.
  Ставките за безвъзмездна финансова помощ по проект, финансиран от фонда, са както следва:
  – Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 90% от общите допустими разходи по проекта в случаите, когато водещата организация на проекта са НПО и международни организации. 10% от общите допустими разходи се финансират от собствени източници на водещата организация на проекта или от други източници, напр. банкови заеми или влогове на трети лица. При проекти, изпълнявани от НПО, апортни вноски под формата на доброволен труд могат да съставляват до 50% от съфинансирането, което се изисква от програмата за проекта. С цел изчисляване на стойността на апортните вноски един час доброволен труд ще се оценява на 1/160 от приложимата месечна заплата.
  – 100% от общите допустими разходи по проекта в случаите, когато водещата организация на проекта са публични субекти (местни, регионални и национални публични институции).
 • НОВО: Покана за набиране на проектни предложения по Мярка 5: "Кампании за повишаване на информираността и чувствителността" Програма БГ12 Домашно насилие и насилие, основано на полов признак, НФМ 2009-2014
  Краен срок: 1 септември 2014 г.
  Мярката има за цел намаляване на насилието, основано на полов признак, чрез информационни кампании и инициативи за повишаване на информираността и знанието сред жертвите на насилие, основано на полов признак, уязвимите общности и обществото като цяло. Целта е да се предотврати насилието, основано на полов признак, и да се насърчи нулева толерантност към подобно насилие.
  Общото финансиране е в размер на е 170 588 евро.
  Минимални и максимални размери на безвъзмездна помощ:
  – Минимална стойност на финансирането е 15 000 евро.
  – Максимална стойност на финансирането е 50 000 евро.
  Ставките за безвъзмездна финансова помощ по проект, финансиран от фонда, са както следва:
  – Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 90% от общите допустими разходи по проекта в случаите, когато водещата организация на проекта са НПО и международни организации. 10% от общите допустими разходи се финансират от собствени източници на водещата организация на проекта или от други източници, напр. банкови заеми или влогове на трети лица. При проекти, изпълнявани от НПО, апортни вноски под формата на доброволен труд могат да съставляват до 50% от съфинансирането, което се изисква от програмата за проекта. С цел изчисляване на стойността на апортните вноски един час доброволен труд ще се оценява на 1/160 от приложимата месечна заплата.
  – 100% от общите допустими разходи по проекта в случаите, когато водещата организация на проекта са публични субекти (местни, регионални и национални публични институции).
 • НОВО: Покана за набиране на предложения по Фонда за двустранни отношения, Програма БГ 12 „Домашно насилие и насилие основано на полов признак”, Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014/
  Краен срок: по Мярка 1- 10 юли 2014 г.; по Мярка 2 – 1 декември 2015 г.
  В съответствие с Регламента за изпълнение на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 и с Програмното споразумение за финансиране на Програма БГ12, фондът ще финансира следните мерки:
  Мярка 1: търсене на партньори преди или по време на изготвяне на проектно предложение, което ще бъде подадено по някоя от горепосочените покани за набиране на проектни предложения и малки грантови схеми;
  Мярка 2: създаване на контакти, обмен, споделяне и предаване на знания, технология, опит и най-добри практики между Бенефициенти по горепосочените покани за набиране на проектни предложения, малки грантови схеми и предварително дефиниран проект и и организации от Държавата – донор.
 • НОВО: Покана за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Верификация на дейности и разходи в изпълнение на Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г. по програми БГ12 и БГ13" по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки – ОТВОРЕНА
  Краен срок: 26 юни 2014 г.
  Ще бъде избран изпълнител на дейности по верификация на дейности и разходи в изпълнение на Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г. по програми БГ12 и БГ13
 • НОВО: Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетни области – 2014 г.
  Краен срок: 31 юли 2014 г.
  Целта на конкурса е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения в следните приоритетни области:
  1. Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и еко-технологии, в т.ч. опазване на въздуха, почвите и водите.
  2. Здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни, в т.ч. изследвания в областта на аграрните науки.
  3. Нови материали и технологии, в т.ч. изследвания в областта на химията, физиката и техническите науки. 4. Културноисторическо наследство, в т.ч. социално и икономическо развитие.
  5. Информационни и комуникационни технологии, в т.ч. изследвания в областта на математиката.
  По настоящия конкурс ще се финансират само проекти за фундаментални научни изследвания с интензитет на безвъзмездната помощ до 100%.
 • НОВО: Фотоконкурс Go-Wild! Да празнуваме с природата на Европа и НАТУРА 2000!
  Краен срок: 15 септември 2014 г.
  За да отдаде почит и отпразнува европейското природно наследство, CEEweb for Biodiversity (Централно- Източноевропейска Работна група за опазване на биоразнообразието) съвместно с Българска Фондация Биоразнообразие, както и други партньори (вкл. Екоорганизация – Родопи, член на CEE WEB), организират фотоконкурс в следните две категории:
  Пейзажи с привкус на диво – Направете пейзажна снимка на природни местообитания и зони, устойчиво управлявана семейна ферма или красива градска градина.
  Диви видове – Направете снимка на диви европейски животински или растителни видове в техните естествени местообитания.
 • НОВО: Фотоконкурс „Европа в моя регион“
  Краен срок: 25 август 2014 г.
  Третият ежегоден фотоконкурс „Европа в моя регион“ ще се проведе това лято и отново има за цел да привлече вниманието към проекти, получили финансиране в рамките на регионалната политика на ЕС.
  Както и преди, конкурсът се провежда чрез Facebook страницата на Европейската комисия. Конкурсът започва на 12 юни и регистрации ще се приемат до понеделник, 25 август 2014 г. (до обед). 100-те фотографии, получили най-много гласове, както и до 50 участия, избрани на случаен принцип (които не са включени в първата група участия, получили най-много гласове), ще бъдат представени пред жури от трима професионални фотографи, които ще изберат трима победители. Победителите ще получат своите награди – пътуване до Брюксел и 1000 евро за закупуване на цифрово фотографско оборудване – по време на инициативата OPEN DAYS 2014 г. през октомври.
 • НОВО: Единадесети конкурс за финансиране на студентски филмови проекти
  Краен срок: 24 юни 2014 г.
  Кандидатите трябва да са студенти по кино и телевизия и могат да кандидатстват с проекти за игрални, анимационни и документални филми.
 • НОВО: Xll Летен университет, 22 – 28 август 2014 г., "Албена"
  Краен срок: 3 август 2014 г.
  Летният университет е социален проект на Националното представителство на студентските съвети, целящ да създаде условия за изграждане на активния диалог между студентските общности на висшите училища, посредством участието им в обучения, семинари, спортни и културни събития, обединявайки ги да работят заедно за развитието на масовия студентски спорт, образованието и междукултурните ценности.
  Право на участие в Xll-то издание на Летен университет имат всички студенти или младежи до 29 годишна възраст, от държави членки на Европейския съюз.
 • НОВО: Фотографски конкурс „Manfrotto – Секунда е малко"
  Краен срок: 15 септември 2014 г.
  Конкурсът „Manfrotto – Секунда е малко“ ще се проведе в рамките на три месеца, като стартира от 15.06.2014 г. и приключи на 15.09.2014 г. След завършването на фотоконкурса ще бъде представена фотоизложба с най-добрите участвали творби. Снимките ще бъдат разпечатани в размер 60х40 см. Датата на събитиeтo ще бъде обявена допълнително.
  Снимките трябва да са направени посредством използване на дълги експозиционни времена – такива, при които не може да се снима от ръка.
 • НОВО: Международен ученически конкурс Danube Art Master 2014
  Краен срок: 20 юли 2014 г.
  И тази година всички ученици и образователни организации са поканени да участват в традиционния конкурс, посветен на река Дунав и да създадат произведение, вдъхновено от природата, културното наследство и разнообразните форми на човешките дейности в басейна на реката.
  Предизвикателството Danube Art Master 2014 е за всички на възраст между 6 и 16 години. Те трябва да сътворят „екологична” творба, вдъхновена от величествената река Дунав, нейните притоци и обитатели. Конкурсът се провежда под егидата на Международната комисия за опазване на река Дунав (ICPDR) и Институт по Глобално партньорство по водите за Централна и Източна Европа (GWP CEE). Целта на състезанието е младите творци да направят посещение на брега на река Дунав или на нейн приток, намиращ се в непосредствена близост до населеното място в което живеят.
  Състезанието ще се проведе на два етапа: национален и международен.
  Националният победител ще представи България в международната надпревара за приза Danube Art Master 2014. Авторът на най – добрата творба сред националните победители от 14 Дунавски страни, участнички в конкурса ще бъде коронясан за Danube Art Master на 2014 година.
  Заедно със своите съученици и приятели участвайте в международната инициатива, посветена на река Дунав и покажете вашето отношение към реките, техните водни обекти и обитатели. Направете разходка до брега на Дунав или по поречието на нейните притоци в близост до населеното място, в което живеете. Идеята е да се вдъхновите от всичко онова, което ви заобикаля и използвайки материали, събрани по брега на реката, да изработите уникална творба. Това могат да бъдат скулптури, мозайки или колажи, направени от различни материали, като например клони, камъни, кал, шума, дори отпадъци, изоставени около реката. Препоръчително е творбите да бъдат направени директно на брега на реката.
  Рисунки върху хартия, стени, паваж, или друга повърхност няма да бъдат допуснати до участие.
  Направете цветна снимка на своята творба, с филмова или цифрова камера. Принтирайте снимката и ни я изпратете на пощенския ни адрес: 1142 София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви, 93, ет. 1, ап. 1, за Информационен и учебен център по екология, или направо на e-mail адреса на Сдружението: ceie@ceie.org . Изискването за минимален формат на принтираните снимки е 15х20 см върху гланцова или матирана хартия. Минималният размер на дигиталните снимки е 1 MB, а формата им – JPEG.
 • НОВО: Девети музикален фестивал на хора с физически увреждания – Поморие, 27 – 31.08 .2014 г.
  Краен срок: 1 август 2014 г.
  Фондация „Сила за живот” се стреми чрез фестивала да промени обществените възприятия и нагласи за хората с увреждания като пълноценни български граждани чрез тяхното поставяне в центъра на общественото внимание, чрез прякото им участие в обществено значими изяви, в които да могат да заявят и защитят лично своите права и дължимото си място в съвременното общество.
  Фестивалът няма конкурсен характер и няма такса участие!
  За участие във фестивала се допускат талантливи певци, танцьори и инструменталисти с физически увреждания.
  Участниците във фестивала се представят с изпълнение по свой избор без ограничение в музикалния жанр – народни песни, поп, рок, джаз, оперно изпълнение, авторски творби, танц или музикална композиция.
  Всеки участник трябва да представи предложението си за участие – авторски видео клип до 5 минути, илюстриращ музикалните и артистични способности на изпълнителя (музикална творба, танц, инструментално изпълнение), който се изпраща заедно с копие от решение на ТЕЛК на е-mail: sila_zajivot
  или на адрес
  5000 Велико Търново
  ул.Драгоман № 18
  Фондация „Сила за живот“ (за фестивала)
  Фондация “Сила за живот” ежегодно организира музикален фестивал за талантливи хора с увреждания в Поморие. Фестивалът се провежда на централния площад пред Читалище “Просвета 1888” в град Поморие.
  Музикалният фестивал за талантливи хора с увреждания се осъществява с подкрепата на Агенция за хората с увреждания към Министерството на труда и социалната политика, Община Поморие.
  Поредното издание на Музикалния фестивал за талантливи хора с увреждания в Поморие през 2013 г. очаква своите нови участници!
 • НОВО: Конкурс за филм за Природен парк "Витоша"
  Краен срок: 25 август 2014 г.
  Предизвикателството е да се създаде кратък анимационен филм до една минута на тема "80 години Природен Парк Витоша".
  Всички желаещи могат да изпратят филма си на адрес: film
  Наградите за победителите са:
  – първа награда: 1 500 лв.
  – втора награда: 1 000 лв.
  – трета награда: 700 лв.
 • НОВО: Националeн литературен конкурс “Георги Давидов”
  Краен срок: 30 юни 2014 г.
  Националният литературен конкурс “Георги Давидов” се организира и провежда от община Шабла.
  В конкурса могат да участват всички млади поети, на възраст до 40 години, които пишат на морска тематика за живота и вълненията на хората, живеещи край морето.
  Всеки участник в конкурса може да представи до 5 стихотворения, цикъл от стихове или подготвен за книга ръкопис по посочената тематика.
 • НОВО: Конкурс за стипендианти за учебната 2014 – 2015 година в област „Туризъм”
  Краен срок: 15 юли 2014 г.
  „Св. Св. Константин и Елена холдинг” АД и Фондация „Св. Св. Константин и Елена” обявиха конкурс за стипендианти за учебната 2014 – 2015 година в област „Туризъм”.
  За стипендии по стипендиантска програма имат право да кандидатстват студенти в редовна форма на обучение – степен бакалавър, във всички висши училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование, със завършен минимум един семестър от висшето си образование с минимален успех: отличен – 5.50 и обучаващи се в област „Туризъм”. Предимства при класиране имат студенти в неравностойно положение, което включва деца със специален социален или здравен статус.
 • НОВО: II Международна младежка академия в рамките на серията студентски семинари Paving Youths‘ Way, 14–18 юли 2014 г.
  Краен срок: 25 юни 2014 г.
  Институтът за икономическа политика, гр. София, и Фондация „Ханс Зайдел“ организират второто издание на Международната младежка академия в рамките на серията студентски семинари Paving Youths‘ Way. Тя ще бъде на тема „Дали моята Европа е същата като твоята?“ и ще се проведе в периода 14–18 юли 2014 г. в хотел „Пирин“, гр. Сандански.
  Международният младежки проект цели да съпостави възприятията за Европейския съюз и бъдещето на Европа на младите хора от трите балкански страни-членки: България, Румъния и Гърция.
  Могат да участват студенти от България, Румъния и Гърция, които отговарят на следните условия:
  – да са на възраст до 27 години;
  – да са студенти в горен курс на обучение от следването си за бакалавърска/магистърска степен или да са придобили бакалавърска/магистърска степен през последните 6 месеца;
  – да владеят английски език поне на работно ниво.
 • НОВО: Трети академичен конкурс за разработки в областта на международните финанси за наградата „Д-р Иванка Петкова“
  Краен срок: 1 юли 2014 г.
  Институт за икономическа политика (ИИП) организира за трета поредна година академичен конкурс на името на своя основател и пръв предеседател – д-р Иванка Петкова. Академичният конкурс е насочен към настоящи докторанти в български университети/научни институции, както и постдокторанти (до 5 години от придобиване на степен „доктор“) на възраст до 35 години, с интереси в областта на международните финанси. На първия етап от селекционната процедура, до 1 юли 2014 г. (вторник), кандидатите следва да представят концепция за разработване на доклад по актуален проблем в посочената сфера, който не са публикувни до момента. Предвиденият награден фонд за финалистите в конкурса е на обща стойност от над 3000 лв.
 • НОВО: Шести национален конкурс за учители-творци
  Краен срок: 22 август 2014 г.
  За шеста поредна година издателска къща "Анубис" и издателство "Булвест 2000" обявяват Национален литературен конкурс за учители-творци, в който могат да се включат действащи учители и директори от цялата страна.
  Тази година инициативата се посвещава на 100-годишнината от рождението на големия български писател Павел Вежинов. В негова чест за първи път се обявява и тема на конкурса, която съвпада със заглавието на един от известните му романи – "Бариерата".
  Всеки участник има право да изпрати до три произведения – стихотворения, разкази или есета. Максималният обем на всяка творба трябва да е до 5000 знака с интервалите. Не се допускат материали, които вече са били публикувани в печатни или електронни издания и/или са участвали в този или други конкурси.
 • НОВО: ViceVersa: Първа българо-немска преводаческа работилница, Преводачески дом Лорен/Швейцария, 9-16 ноември 2014
  Краен срок: 15 юли 2014 г.
  Каним ви на преводаческа работилница. Литературни преводачи от немски на български език и от български на немски език представят един на друг своята работа и я предлагат за дискусия, обсъждат преводачески подходи и конкретни решения на проблеми. В случая са подходящи незавършени текстове от предстоящи издания, както и „проекти-желания” все още без договори с издателства, за които нашата работилница да се окаже стимул и оценка. Освен на интензивен обмен по време на преводаческата работилница, ние се надяваме и на възникването на дълготрайни работни връзки между литературните преводачи от България и от немскоговорящите държави.
  Кръг от участници:
  по 5 преводача/преводачки на белетристика, специализирана литература, есета и лирика, както и на детска литература и на литература за младежи. По изключение също така и начинаещи преводачи, доколкото те вече интензивно са се занимавали с литературен превод.
  Разходи:
  Работилницата, настаняването и прехраната са безплатни. Пътните разходи ще бъдат възстановени.
 • НОВО: Стаж в Генерална дирекция "Преводи"
  Краен срок: 16 септември 2014 г.
  Могат да кандидатстват граждани на държавите-членки на ЕС и на страните-кандидатки (Македония, Исландия, Черна гора, Сърбия и Турция).
  Стипендия: 2400 евро за граждани на ЕС, 1600 евро за граждани страните-кандидатки.
 • НОВО: Трета програма "Здраве" – Покана за проекти
  Краен срок: 25 септември 2014 г.
  Настоящата покана е съставена от седем отделни теми в областта на хроничните заболявания, стареенето, ценообразуването на лекарствени продукти, за мониторинг на здравето и здравните грижи при инфекции.
 • НОВО: Трета програма "Здраве" – Ранна диагностика и скрининг на хронични заболявания
  Краен срок: 25 септември 2014 г.
  Проектите трябва да разработят общ преглед за това къде и как нови или подобрени форми на ранна диагностика (технически средства, диагностика, индикаторни заболявания … ) ще бъдат ефективни и ефикасни интервенции за подобряване на контрола на хроничните заболявания, и ще имат влияние върху превенцията и развитието на основни хронични заболявания.
 • НОВО: Грантове за творчески и новаторски проекти за мир
  Краен срок: 30 септември 2014 г.
  Могат да кандидатстват организации с нестопанска цел, от всяка точка на света.
  Грант: до 50 хиляди щ.д.
  Фондацията на журналистите и писателите (Journalists and Writers Foundation) е неправителствена организация, която насърчава мирното съвместно съществуване чрез диалог и разбиране на глобално, регионално и местно равнище. Проекти за мир е програма за подпомагане на иновативни проекти за разрешаване на конфликти и изграждане на мир, насочени към предотвратяването, управлението и разрешаването на ожесточени конфликти и насърчаване на следвоенно възстановяване на мира.
  Ще се приемат проекти от широк кръг от дисциплини. Някои от възможните теми включват:
  – Между-общностен и междудържавен диалог / сътрудничество;
  – Плурализъм и културното многообразие;
  – Младежи, конфликти и изграждане на мира;
  – Помиряване след конфликт;
  – За ранно предупреждение и предотвратяване на конфликти;
  – Образование за мир;
  – Разоръжаване, демобилизация и реинтеграция;
  – Равенство между половете и овластяване;
  – Ролята на медиите в конфликти и изграждане на мира.
  За да кандидатстват за безвъзмездната помощ, кандидатите трябва да представят на английски език резюме на предложение до 30 септември 2014 г. Предложението трябва да съдържа следните документи:
  – Концепция (не повече от 4 страници);
  – Кратки биографии на ключовия персонал (до 5);
  – Бюджет (използваната валута трябва да бъде само на щатски долари).
 • НОВО: Лоби на европейските жени: Тримесечен стаж
  Краен срок: 22 юни 2014 г.
  Търсят се двама платени стажанти за секретариата на Лобито на европейските жени в Брюксел от септември до края на годината.
 • НОВО: Конкурс за млади фотожурналисти на името на Ian Parry
  Краен срок: 1 юли 2014 г.
  Ian Parry е фотожурналист на The Sunday Times, починал по време на румънската революция през 1989 г., когато е бил само за 24-годишна възраст. Стипендията Ian Parry е създадена от Ейдън Съливан, редактор и приятел на Ian.
  Всяка година се провежда международен фотографски конкурс за млади фотографи, които участват във фотографски курс на пълно работно време или са под 24 години.
  Първият победител място ще получите 3500 паунда, награди от 500 паунда ще получат двамата му подгласници.
 • НОВО: COS-WP2014-4-06 Обучение по предприемачество (Pan-European Entrepreneurial Learning Initiative)
  Краен срок: 20 август 2014 г.
  Целта на обучението по предприемачество е да се помогне на хората да градят и да придобиват умения, знания и нагласи, за да действат като предприемачи.
  Целта на настоящата покана за представяне на предложения е да се разработи Общоевропейска инициатива за предприемаческо обучение, обединяваща съществуващите европейски и национален опит в областта, в съответствие с предложенията, включени в Плана за действие за предприемачество 2020. Това действие насърчава и подкрепя създаването на мрежа между създателите на политики и експерти в цяла Европа със силен интерес в развитието на обучението по предприемачество и в задълбочаването на сътрудничеството на равнище ЕС в тази област.
 • НОВО: COS-WP2014-4-05 Еразъм за млади предприемачи
  Краен срок: 17 юли 2014 г.
  Целта на поканата е да се изберат организации, които ще действат като посредник за реализация на програмата "Еразъм за млади предприемачи" на местно ниво. Те ще набират и подпомагат предприемачите, които ще се възползват от програмата. Ето защо тази покана е за подкрепа на организации за повишаване и улесняване на мобилността на новите предприемачи, и не е предназначена за предприемачи, желаещи да участват в програмата.
  Кандидатстващите консорциуми трябва да състоят от поне 5 организации от поне 4 участващи страни.
 • НОВО: Стажове в Европейската агенция за морска безопасност в Лисабон, Португалия
  Краен срок: 2 юли 2014 г.
  Могат да каниддатстват млади висшистиот една от държавите-членки на Европейския съюз, Исландия и Норвегия.
  Възнаграждение: 910 евро месечно.
 • НОВО: Балканското разбиране на войната и революцията
  Краен срок: 31 юли 2014 г.
  Департаментът за балкански, славянски и ориенталн изследвания към Университета на Македония в сътрудничество с Association Internationale d’Etudes du Sud-Est Europeen като част от отбелязването на стогодишнината от избухването на Първата световна война организират конференция под надслов "Балкански светове II: Балканското разбиране на войната и революцията (1789-1918)", 27-30 ноември 2014 г., в Университета на Македония, Солун (Гърция).
  Работният език на конференцията е английски.
 • НОВО: Станете член на международна мрежа социални предприемачи
  Краен срок: 15 юли 2014 г.
  Фондация Schwab за социално предприемачество представлява мрежа от социални предприемачи на регионално и глобално ниво, реализиращи водещите модели на устойчива социална иновация и се ангажира във формирането на глобални, регионални и отраслови програми, които подобряват състоянието на света.
  Запознайте се с критериите и, ако прецените, че Вашата организация отговаря на изискванията, кандидатствайте.
Категории:Uncategorized

Семинар: Телефонни продажби и умения за комуник ация по телефона


Телефонни продажби и умения за комуникация по телефона

София, 26-27.06.2014г./четвъртък и петък/ конферентна зала хотел Шипка, 9.00 -17.00 ч

Основни цели на семинара:

 Да се повиши ефективността на телефонните продажби;

 Как да си уредим първа среща по телефона – да се научим да продаваме “идеята за среща” по телефона;

 Да се овладеят техниките за телефонни преговори;

 Да се придобие умението за съставяне на предложения за продажба в зависимост от спецификата на продукта;

Да се изработи личен стил за ефективна работа с клиенти.

Да се придобият умения за контролиране на трудните преговори.

Telefonni prodagbi i umenia za komunikacia po telefona

Sofia, 26-27.04.2014 g./chetvartak i petak/, konferentna zala hotel Shipka,, 9.00 -17.00 h

Osnovni celi na seminara:

 Da se povishi efektivnostta na telefonnite prodagbi;

 Kak da si uredim parva sresta po telefona – da se nauchim da prodavame “ideate za sresta” po telefona;

 Da se ovladeiat tehnikite za telefonni pregovori;

 Da se pridobie umenieto za sastaviane na predlogenia za prodagba v zavisimost ot specifikata na produkta;

 Da se ovladeiat tehnikite za telefonni pregovori;

 Da se pridobie umenieto za sastaviane na predlogenia za prodagba v zavisimost ot specifikata na produkta;

 Da se izraboti lichen stil za efektivna rabota s klienti;

 Da se pridobiat umenia za kontrolirane na trudnite pregovori

R. Rusinov

Center za evropeisko obrazovanie i multikulturni komunikacii
gsm. 0877293031
email: office

Programa seminari.doc

Категории:Uncategorized

нови конкурси и програми за проекти


-98.pdf

Категории:Uncategorized

BRC Bulletin


Bulletin_bg_04-10.06.pdf

Категории:Uncategorized
%d блогъра харесват това: