Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


НОВО: Международен конкурс за вокално изкуство "Морски звездички", 4-6 юли 2014 година

 • Краен срок: 28 юни 2014 г.
  Международният конкурс за вокално изкуство “Морски звездички” ще се проведе от 5 до 7 октомври 2012 г. във Варна. Той е със състезателен характер за млади изпълнители на популярна песен и се организира от Народно читалище “Петко Рачев Славейков 1928” – гр. Варна.
  Дава възможност за изява на участници в 4 възрастови групи до 25 години.
 • НОВО: Национален конкурс за поезия
  Краен срок: 30 юни 2014 г.
  Община Поморие обяви в рамките на Яворови дни 2014 (17 – 19 юли) Национален конкурс за поезия “От заник слънце озарени // алеят морски ширини”.
  Творбите (до 10 стихотворения) в 3 екземпляра изпращайте на адрес:
  8200 – Поморие
  ул. “Княз Борис І” № 51
  (конкурс за поезия)
  Конкурсът е анонимен. Запечатайте и поставете в големия плик , малко пликче с трите си имена, телефон и адрес за връзка.
  (валидно е пощенското клеймо на плика)
  Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 19 юли 2014 год.
 • НОВО: Фестивал на духовите оркестри и мажоретни състави, “Ритъмът на морето 2014”, 1 и 2 септември 2014 г.
  Краен срок: 4 август 2014 г.
  Фестивалът има за цел да даде шанс за изява на значителен брой деца и младежи, и да допринесе за повишаване на мотивацията им да се занимават с конструктивна творческа дейност.
 • НОВО: Покана за участие в четвъртото издание на АСТ фестивал за свободен театър, 16 – 19 октомври 2014
  Краен срок: 30 юни 2014 г.
  Поканата е отправена към независими организации и артисти в сферата на изпълнителските изкуства, които могат да предложат:
  – готови спектакли, които вече не се играят, но могат да бъдат възстановени
  – спектакли, които се представят в момента
  – проекти, които ще бъдат реализирани в рамките на предстоящите 4 месеца.
 • НОВО: Конкурс за финансиране на проекти за изследване, развитие и привличане на нови публики
  Краен срок: 26 юни 2014 г.
  Програма „Публики” се стреми да развива качествено и количествено потребителите на изкуство и култура в различни възрастови групи;
  Една от важните задачи на Програмата е изработване на ефективни практики за маркетинг и реклама на традиционното и съвременно изкуство;
  Специална нейна цел е работата в сферата на непознати, но слабо развити у нас практики на интерактивните художествени продукти и произтичащите от това нагласи за „култура на участието” – пърформанси, сцени за импровизация, форум – сцени, артистични акции, арт инсталации и визуални изкуства, интегриращи най-новите технологии.
  Тема на програмата е „Култура и образование”
 • НОВО: ІI сесия на конкурс по програма за културни контакти „Мобилност”
  Краен срок: 25 юни 2014 г.
  Конкурсът е за финансиране на:
  – участия в международни културни форуми в чужбина на представители на българската култура и изкуство;
  – посещения на чуждестранни мениджъри и продуценти в областта на културата и изкуствата.
  Втората сесия на конкурса обхваща събития, които ще се състоят от началото на месец август2014 година до края на месец ноември 2014 г. включително.
 • НОВО: Конкурс за подкрепа на късометражното кино
  Краен срок: 9 септември 2014 г.
  Програма „Късометражно кино” подкрепя дебютни проекти до третия самостоятелен професионален опит на дебютанта/ите.
  Подпомага се създаването на късометражни филми:
  – Игрални късометражни филми – до 30 минути;
  – Документални филми – до 30 минути;
  – Анимационни филми – до 10 минути.
  Средствата се отпускат за техническо осъществяване на проекта.
 • НОВО: IDEA CAMP
  Краен срок: 15 юли 2014 г.
  От тази година Европейската културна фондация спира програмата за финансиране на партньорски проекти Collaboration Grants и стартира нова двугодишна програма, наречена Idea Camp. Тя ще има за цел да подпомогне реализирането на идеи за междусекторно партньорство, които ангажират европейците в пре-дефинирането и оформянето на “публичното пространство”.
  Изборът на идеите, които ще бъдат подпомогнати в своето развитие и финансирани, ще бъде направен на база на отворена покана, в която могат да участват индивиди, организации и колективи, които работят в сферата на културата и изкуствата, околна среда, образование, права на човека, социални грижи и др.
  Ще бъдат избрани 50 идеи, авторите на които ще бъдат поканени да участват в първия Idea Camp, който ще се проведе в Марсилия от 23 до 25 октомври 2014 година. Разходите по участиетоще бъдат покрити.
  Участниците в него ще имат възможност да обменят идеи и да сформират бъдещи партньорски проекти. “Лагерът” ще предложи едновремнно и място за срещи и за работа под формата на уъркшопи около теми и методологии, които ще помогнат на избраните участници:
  – Да доразвият своите идеи
  – Да обменят знания и да намерят нови партньори
  – Да се вдъхновят и да се свържат с практици от други сектор
  – Да открият нови демократични алтернативи
  След това всички участници ще могат да доразвият своите идеи в нови проектни предложения, от които ще бъдат избрани и финансирани 25 идеи с грант в размер на 10 000 евро за допълнително изследване и доразработване, като напр. бизнес планове, конкретни проектни предложения, прототипи, изследвания и др.
 • НОВО: ГРАНТОВЕ ЗА ФОТОГРАФИ/ ФОНДАЦИЯ ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО
  Краен срок: 8 юли 2014 г.
  От 2004 година Фондация “Отворено общество”, Ню Йорк финансира Програма за подкрепа на документална фотография. През 2014 година по програмата ще бъдат раздадени индивидуални грантове за Audience engagement (Ангажиране на публиките).
  Избраните участници в програмата ще имат възможност да изпълнят своите проекти в две стъпки: разработване на проект и изпълнение. За разработването на проектите, участниците ще бъдат поканени през декември 2014 година за участие в уъркшоп, организиран съвместно с Creative Capital’s Professional Development Program. След това всеки ще получи индивидуален грант за реализиране на проекта си.
 • НОВО: 5 бъдещи предприемачи ще получат стипендия за магистратура по иновации и финанси
  Краен срок: 1 юли 2014 г.
  Конкурсът е насочен към професионалисти, без значение от конкретната им област на опит, които имат желание и потенциал да започнат нов бизнес.
  Изисквания към участниците
  – Професионален опит – минимум 4 години, без значение в каква сфера на дейност.
  – Завършена бакалавърска степен.
  – Желание и потенциал за създаване на нов бизнес.
 • НОВО: Конкурс за детска рисунка на тема „Приказният свят на легенди, митове и сказания от моя роден край”
  Краен срок: 31 август 2014 г.
  Условия за участие:
  – Възрастова група: 8-14 години;
  – Размери на рисунката: максимален размер на творбите – не по-голям от А3;
  – Име и информация за контакт (английски/български език): три имена, възраст (ден, месец, година на раждане), пол и пълен адрес, включително телефон и e-mail трябва да бъдат на гърба на рисунката;
  – Рисунката следва да бъде придружена от описание (английски/български език) на изобразеното и неговата връзка с уникалното нематериално културно наследство в съответния регион – НЕ на самата рисунка;
  – Допуска се участие на рисунки изпълнени с: акварел, пастели, цветни моливи и др., както и смесени и други изобразителни техники.
 • НОВО: Конкурс за кратка проза – 2014
  Краен срок: 31 юли 2014 г.
  За ДВАНАДЕСЕТА поредна година онлайн списанията eRunsMagazine и LiterNetобявяват конкурс за Кратка проза 2014.
  Приемат се до три непубликувани кратки прози в обем до 1800 знака, изпратени по имейл. Няма изисквания за тема или за употреба на ключова дума.
  Конкурсът е анонимен. Текстовете (във формат: *.doc / *.txt / *.rtf) да бъдат прикрепени към писмото в отделен файл, несъдържащ информация за автора. В имейла впишете трите имена на автора и имейл за обратна връзка. Не се допуска участие с псевдоним.
 • НОВО: Стипендиантска програма "Аз ще уча и ще успея в България"
  Краен срок: 4 юли 2014 г.
  За шеста поредна година стипендиантската програма на Варненския свободен университет дава възможност на зрелостници с отличен успех да участват в конкурс за есе на тема "Аз ще уча и ще успея в България".
  Първите 20 от тях могат да започнат обучението си в избраната специалност със стипендия, покриваща 100 % от годишната такса за първи курс. Необходимо условие за участие в програмата е зрелостниците да са с отличен успех и да са завършили средното си образование в България през учебната 2013/2014 година.
 • НОВО: Стипендиантите на Леков
  Краен срок: 1 юли 2014 г.
  Конкурсът е насочен към професионалисти, без значение от конкретната им област на опит, които имат желание и потенциал да започнат нов бизнес.
 • НОВО: Фотоконкурс на тема работни места за Европа
  Краен срок: 30 юни 2014 г.
  Конкурсът е част от кампанията в подкрепа на младежката заетост. В него могат да се включат любители фотографи над 18 годишна възраст, от които се изисква да уловят чрез снимка многообразието от реалности, свързани със заетостта и професионалните амбиции в Европа.
 • НОВО: H2020 SEAC-3-2014: Покана за превръщане на научното образование и кариера в привлекателна за младите хора тема: Транс-национална мрежа EURAXESS Service
  Краен срок: 2 октомври 2014 г.
  Целта на поканата е по-нататъшно разнообразяване на услугите, предлагани от EURAXESS Service Centres в грижи за развитието на кариерата на предимно млади изследователи в Европа.
  Финансиране: 100%
  Бюджет: 12 200 000 евро
 • НОВО: 3-месечни специализации по мениджмънт, икономика и социални науки в Кьолн, Германия
  Краен срок: 15 юни 2014 г.
  Всяка година CGS дава до 10 стипендии за отлични студенти (сред първите 10% от техните потоци) с магистърска / дипл. степен или близо до завършване тяхната степен.
  Отворена за докторанти в областта на икономиката, мениджмънта и социалните науки.
  Стипендия: 1200 евро месечно
 • НОВО: ISES Летен университет, Koszeg, Унгария, 22 юни – 4 юли 2014
  Краен срок: 10 юни 2014 г.
  Институтът за социални и европейски изследвания (ISES) организира лятно училище в Koszeg, Унгария, озаглавен "Навигация към бъдещето на Европа: Новата одисея". Училището ще предостави теоретични и практически познания в областта на международните отношения и икономиката, регионалните и глобални изследвания, политологията, социологията, европейската култура, история и творчество.
  Лятната школа е отворена за всички заинтересовани кандидати. Магистрите и докторантите могат да кандидатстват за стипендии.
 • НОВО: Стипендиантска програма в Хонгконг на M+/Design Trust
  Краен срок: 30 юни 2014 г.
  Програмата цели да подкрепи оригинален изследователски проект по въпроси, свързани с дизайна и архитектурата в района на делтата на Перлената река. Кандидатите трябва да се заемат с исторически изследвания върху една дисциплина, като архитектура, графичен дизайн, промишлен дизайн и урбанизъм, или интердисциплинарни разработки. Макар да се предпочитат теми след 1949-а г., ще се разглеждат и стойностни теми от началото на 20 век.
 • НОВО: Международни награди на Ockenden за проекти в помощ на бежанците
  Краен срок: 31 юли 2014 г.
  Могат да кандидатстват благотворителни организации, подпомагащи бежанците и разселените хора от целия свят.
  Награда: 100 000 щатски долара за организацията победител, 25 000 щатски долара за две организации подгласнички.
 • НОВО: Стажове в Европейския център за съвременни езици, Грац
  Краен срок: 31 август 2014 г.
  Могат да кандидатстват: студенти за предпочитане на ниво следдипломна квалификация. Предимство ще се дава на държавите-членки на ECML (Албания, Андора, Армения, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Исландия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Македония, Черна гора, Холандия, Норвегия, Полша, Румъния, Словашката република, Словения, Испания, Швеция и Швейцария).
  Възнаграждението е 720 евро месечно.
 • НОВО: Международни стипендии във Freie Universitаt Berlin
  Краен срок: 4 юли 2014 г.
  Могат да кандидатстват млади учени от всички дисциплини и всички националности.
  Стипендии: 26500 – 34400 евро годишно.
 • НОВО: Thomson Reuters 2014 Семинар за глобална сигурност, Лондон, 22-24 октомври 2014
  Краен срок: 30 юни 2014 г.
  Семинарът ще събере на едно място водещи експерти по сигурността, авторитетни коментатори и журналисти за поредица от оживени презентации и дебати, насочени към някои от най-належащите въпроси на сигурността и тероризма в света.
  Семинарът ще включва обсъждане на териториалните амбиции на Русия, тероризма в Източна Африка, продължаващите вълнения в Близкия Изток, кибернетичната сигурност, и много повече. Ще има и практически сесии за обучение.
Advertisements
Категории:Uncategorized
 1. Все още няма коментари.
 1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: