Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


НОВО: Конкурс за студентско есе на тема: „Моята визия за модернизирането на българската администрация“
Краен срок: 30 октомври 2014 г.
Целева група: студенти от специалностпублична администрация, обучаващи се във висшите училища в страната или чужбина, без значение от курса, степента или форма на обучение.
Категории:
– Иновации и практики за добро управление;
– Отворено управление;
– Е-управление.
Най-добрите отличени три есета и техните автори ще бъдат представени на конкурса за добри практики в Европейския институт по публична администрация,EIPA Маастрихт, Кралство Нидерландия. Авторите на други отличени текстове ще бъдат поканени да участват в учебен курс от Каталог 2014 на ИПА по избор. Отличените есета ще бъдат публикувани на Интернет страницата на ИПА и портала за студентски стажове.

НОВО: Фондация "Атанас Буров": Лятно училище „Капиталови пазари”, 30 юни – 5 юли 2014 г. Краен срок: 15 юни 2014 г. Лятното училище е израз на стремежа на фондацията да подпомага и подготвя студентите за последваща успешна трудова реализация. Проведено за първи път през 2002 г., то е уникално образователно събитие, подкрепяно от професионалните общности във финансовия сектор. Неговата програма е насочена към мотивирани и отлични студенти, проявяващи интерес към новите практики в банкирането и инвестициите. Преобладаваща част от завършилите училището впоследствие започват кариерното си развитие във водещи финансови институции или биват одобрени за стипендианти на фондацията. През 2014 г. Лятното училище ще се проведе от 30 юни до 5 юли в хотел „Жеравна” – гр. Банкя. Основна тема на тазгодишното лятното училище е „Капиталови пазари”, като основния акцент в него ще бъде анализ на капиталови инструменти и инвестиционна етика. Участниците в училището ще бъдат поставени пред задачи с практически характер, като за целта се очаква да демонстрират знания, съобразителност, креативност и умения за работа в екип. В Лятното училище ще бъдат включени до 20 студенти от икономическите университети в страната, които се обучават по икономически специалности, имат завършен най-малко трети курс и успех от следването най-малко много добър 4,50. Необходимо е кандидатите да владеят отлично английски език. НОВО: НАЦИОНАЛЕН ПУБЛИЧЕН КОНКУРС ЗАГОРКА ЗЕЛЕН ФОНД 2014 Краен срок: 31 юли 2014 г. Конкурсът цели да насърчава новаторски проекти, свързани с намаляване на парниковите емисии или разхода на вода в населените места, като основната идея е постигане на максимална ефективност при ниска себестойност на вложените средства за реализиране на проектите, за да бъдат максимално приложими за широк кръг потребители. КАТЕГОРИИ: – Пасивна стая или офис – Ефикасно решение за пестене на енергия – Ефикасно решение за пестене на вода Право на участие имат: юридически лица с нестопанска цел и физически лица. Независимо дали потенциалните кандидати участват в конкурса индивидуално или колективно, могат да кандидатстват само с един проект. роектите, класирани на първите три места в конкурса получават парични награди, както следва: – 1-во място – 10 000 лева / десет хиляди/ – 2-ро място – 7000 лева / седем хиляди / – 3-томясто – 5000 лева /пет хиляди/ НОВО: Национален конкурс за детска рисунка и фотография/фотоколаж Краен срок: 1 септември 2014 г. Конкурсът се осъществява по инициатива на Държавната агенция за закрила на детето в рамките на Национална кампания на тема: „Детската безопасност – споделена отговорност и грижа”. Тема на конкурса: „Победи опасността!” Подтеми: I. „Победи опасността у дома” II. „Победи опасността на пътя и в превозното средство” III. „Победи опасността на местата за игра, отдих и забавления” В конкурса могат да участват деца и ученици на възраст от 5 до 18 години, които са разделени на 4 възрастови групи. Всяко дете има право да участва с до 3 творби по темите на конкурса, с рисунка, фотография или фотоколаж. НОВО: Национален конкурс за реализирана през 2014 г. инициатива/програма/проект "В подкрепа на детската безопасност" Краен срок: 3 ноември 2014 г. Конкурсът се осъществява по инициатива на Държавната агенция за закрила на детето в рамките на Национална кампания на тема: „Детската безопасност – споделена отговорност и грижа”. Могат да кандидатстват реализирани през 2014 година инициативи, програми или проекти за превенция на рисковете от злополуки и наранявания при деца и за отстраняване на опасностите в бита и жизнената среда на децата в следните категории: 1. Инициативи/програми/проекти от детски градини, училища, читалища, клубове и школи за деца, домове и резидентни услуги за деца, лишени от родителски грижи. 2. Инициативи/програми/проекти от държавни институции, областни и местни администрации. 3. Инициативи/програми/проекти от неправителствени организации и фирми. 4. Журналистически материали, публикации в пресата, предавания и медии, отразяващи проблемите на детската безопасност. 5. Специална награда за личен принос. НОВО: Стипендия на Social Impact за социални предприемачи от България Краен срок: 15 юли 2014 г. Ако живеете в България, ако имате намерение да създадете или вече работите по социален бизнес, стремящ се да реши локален или глобален проблем, ако идеята ви е иновативна и сте готови да промените света, ако социалното въздействие ще надмине алтернативните решения, ако идеята ви има потенциал да бъде скалирана, то може да кандидатствате за стипендията на Social Impact GmbH. (водещата организация за социално предприемачество в Германия), чийто партньор за страната ни е «Обединени идеи за България». Главен спонсор на програмата е софтуерният концерн SAP. Какво получавате, ако спечелите стипендията? 5000 евро и участие в едномесечната акселераторска програма за социални бизнеси на Social Impact Lab в Берлин (12.09 – 15.10. 2014). С помощта на ментори и треньори бизнесът ви ще достигне до нови нива на успех, а контактите с цялата мрежа от социални предприемачи в Берлин може да открие нови възможности за проекта ви. НОВО: Австрийско-български летен колеж за юбилеен път в България Краен срок: 15 юни 2014 г. Катедра Славянистика към Виенския университет и Института за дунавския регион и Централна Европа (IDM) организират 20-ти Австрийско-български летен колеж в Благоевград и във Варна от 1-ви до 2о-и август. По време на колежа български и австрийски студенти учат в езиков курс и преди всичко един от друг съответно немски и български език. Преподавателите са с майчин език немски и прилагат модерни методики за неговото изучаване. Допълнително се организират екскурзии и гост-лекции. Ще има и достатъчно свободно време за опознаване на културата и бита на България и за посещения на някои забележителности. Могат да кандидатстват всички студенти и докторанти в български университети, които са изучавали немски език, поне 100 часа. Не се приемат кандидатури на студенти от филологически специалности с немски. НОВО: Стипендии „Ото Байер“ за студенти по медицина, фармация и биология Краен срок: 15 юли 2014 г. За стипендиите „Ото Байер“ на фондация „Байер“ могат да кандидатстват студенти по биология, химия, физика и други природни науки, а също така истуденти по медицина или фармация. Финансовата помощ се отпуска за летни курсове, стажове, учебни проекти, дипломни работи и разработване на докторски тези в Германия. Срокът на подпомагане е не повече от година, а стипендиите покриват разходи за живот, път и такива, свързани с разработването на конкретния проект. НОВО: Ежегодна резидентна програма „Арт хоризонти”, с. Дъждовница, Източни Родопи Краен срок: 20 юли 2014 г. Арт движение КРЪГ и Община Кърджали организират в с. Дъждовница ежегодната лятна резиденция за художници и поети „Арт хоризонти”. В рамките на една седмица (24 – 31 август) Арт къщата в селото ще приюти творци от различни националности, свързани от идеята за създаване на артпроизведения в предизвикателствата на новата среда. Тазгодишното издание се провежда под мотото: „80 САНТИМЕТРА НАД ЗЕМЯТА” – концепции за мащаб в контекста на изкуството. В предстоящото събитие могат да вземат участие художници, скулптори, фотографи, артисти и писатели. Одобрените участници ще получат официална покана до 25 юли. Конкретните направления за участие през 2014 г. са: 1 Живопис 2 Скулптура 3 Фотография 4 Ленд арт 5 Литература Арт движение КРЪГ осигурява работното пространство, средствата за храна, нощувки и материали за участниците. Резиденцията разполага с ателиета и с открити пространства за работа и презентации. В края на резиденцията в селото ще се проведе популярният местен Фестивал на Терлика. Разходите за пътуването до с. Дъждовница и застраховките /за чуждите артисти/ са за сметка на участниците. С всеки един от артистите ще бъде сключен договор, уреждащ участието му в проявата и авторските права за показване на работите му. Информация за участващите автори, за работата им по време на резиденцията, за участието им в дебати за изкуството, както и за произведенията, с които участват, ще бъде публикувана в специален каталог на български и английски език, обхващащ историята на 9-те летни резидентни програми „Арт хоризонти” (2005-2014). Дати на провеждане: 24 август – 31 август 2014. Място: с. Дъждовница, Източни Родопи Всеки автор, желаещ да кандидатства за арт резиденцията през 2014 г., трябва да изпрати кратко CV, представящо досегашната му работа и опит. Обявяване на резултатите: 25 юли 2014 г. Адрес за кореспонденция: arthorizons@abv.bg НОВО: Национален детски фестивал с международно участие „Звезден път” за популярни песни, танци и рисунки, обединени под мотото „Детско изкуство за безопасност на движението”, 27 и 28 юни 2014, Разград Краен срок: 15 юни 2014 г. Организатори: Сдружение „Бъдеще за Европа”, Община Разград, ОД” Полиция” гр.Разград Цел на фестивала: Насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби, които са доказали своите възможности в областта на изкуството и ангажирането им със социално значима и актуална кауза, каквато е безопасността на движение по пътищата. Фестивалът има конкурсен характер и включва три категории: I категория – конкурс за популярна песен – индивидуални изпълнители; II категория – конкурс за вокални дуети , триа и вокални групи; ІІІ категория – конкурс за съвременни танци – танцови групи и състави НОВО: Детски фестивал – надпяване „С песните на Надежда Хвойнева”, Левочево, 18 и 19 юли 2014 Краен срок: 30 юни 2014 г. Организатори: Община Смолян, под патронажа на кмета на Община Смолян -Николай Милемов, кметски наместник с. Левочево, НЧ „Развитие-1919” с. Левочево и ГПК „Сакарка” Участниците се разделят в 3 възрастови групи: Първа възрастова група – до 9 навършени години; Втора възрастова група – от 10 навършени до 14 навършени години; Трета възрастова група – от 15 навършени до 18 навършени години. Всеки изпълнител представя 2 песни – със съпровод (собствен или подсигурен от организаторите), или акапелно, с времетраене до 5 минути. Една от песните задължително да бъде от репертоара на Надежда Хвойнева. Съпроводът е по желание – един или няколко народни инструмента. НОВО: Курсисти за възможни обучения онлайн по Английски език и Информационни технологии НАБИРА „Съюз на инвалидите – Дружество Пловдив” Краен срок: 31 юли 2014 г. ИЗИСКВАНИЯ: – Кандидатите да имат ЕР на ТЕЛК – Да имат достъп до Интернет – Да напишат Искане (свободен текст, в който посочат имената си и и населено място, както и колко процента тр.н.р. имат в ЕР на ТЕЛК) за включване в едно от обученията, описани по-долу – Да се свържат с Вяра Мисчиян и да изпратят Искането на ел. поща invalidi@abv.bg с Предмет на писмото: Kursove 2014. Телефони за контакт: 032/640-359, 0878/105-688 (10-17 ч. всеки работен ден) – Искането може да е на български и/или английски език Обучението е безплатно, но търсим само силно мотивирани да се развиват хора. Ще се оформят групи от по 8 човека. Интензивност 3 учебни часа, веднъж седмично. Обучение Английски език – Начинаещи – Средно напреднали – Разговорен английски (за по-напреднали) Обучение Информационни технологии: – Компютърна грамотност – Скрийн рийдърс (предимно за незрящи) – Графичен дизайн Забележка: Приемат се искания и за други нива нива на английски език и други ИТ-профили. НОВО: Международен конкурс Зелени таланти, Германия Краен срок: 16 юни 2014 г. Германското федерално министерство на образованието и научните изследвания (BMBF) обяви шести кръг на своите престижни "Зелени таланти – Международен форум за висок потенциал в устойчивото развитие" за насърчаване на международния обмен на идеи по отношение на зелени решения. Конкурсът ежегодно отличава 25 забележителни иноватори от цял свят. Могат да кандидатстват не-германски граждани, работещи по иновативни екологични решения, които в момента се обучават в магистърската програма / PhD или вече притежават степен, до 32-годишна възраст. Награда: покана за двуседмичен научен форум в Германия през 2014 г. и изследователски престой до три месеца през 2015 г. НОВО: SynCity: Международно лятно училище, 17-30 септември 2014, Дрезден, Германия Краен срок: 15 юни 2014 г. Могат да кандидатстват чуждестранни студенти, докторанти, постдокторанти и младши преподаватели. НОВО: Докторантски стипендии в Scuola Normale Superiore, Италия Краен срок: 15 септември 2014 г. Могат да кандидатстват всички студенти, завършили магистърска степен преди крайния срок за кандидатстване. Стипендии: пълна финансова подкрепа от 14 084 евро годишно + безплатна храна. Тази година в университета се предлагат 94 Ph.D. стипендии в различни области. НОВО: International Kokuyo Design Awards 2014, Япония Краен срок: 30 юни 2014 г. Темата на конкурса тази година е Next Quality. Отвъд само качеството, Kokuyo иска да види повече продукти, които съчетават красотата и съвършената функционалност. Това ниво на съвършенство те наричат Next Quality. Кандидатурите следва да се фокусират върху дизайна на канцеларски материали и на мебели. Могат да кандидатстват корпорации, организации, физически лица, както и група, независимо от тяхната възраст, пол, професионален опит или националност. НОВО: Пресечните точки на изкуството и инженерството Краен срок: 7 юли 2014 г. Това е конкурс за новатори, инженери, дизайнери и хора на изкуството, за да лацсъжзават за връзките и пропастите между изкуството и техниката, както и да проучат как тези връзки ще се прилагат през следващите 50 години. Могат да участват новатори, инженери, дизайнери и художници от всички възрасти и специалности.

Advertisements
Категории:Uncategorized
  1. Все още няма коментари.
  1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: