Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС на Национален ученически екопарламент

 • Удължен краен срок: 30 юли 2014 г.
  1. За Разказ на тема "Жива вода" (5-8 клас)
  Разказът трябва да представя герой /герои/ и случка, в която се поставя проблем, свързан с големите теми за: живата българска природа, нашето минало и настояще, спасението, ценността на живота, вълшебството, здравето, тайните на света, по-добрия свят, вдъхновението в човешките дела и т.н.
  2. За Есе на тема "Роден съм да съм свободен – също като теб…"
  Есето трябва да защитава теза, мисъл, идея по проблем, обвързан с темите за: живата българска природа, свободата на човека и неговия избор, естественото познание, законите на природата и обществото, хармонията с природата, доброто и злото в природата и обществото и т.н.
 • КОНКУРС ЗА ЕЛЕКТРОННА ИГРА И ЕЛЕКТРОНЕН ТЕСТ на тема "Биоразнообразието на моя роден край" на Национален ученически екопарламент
  Удължен краен срок: 30 юли 2014 г.
  1. За Електронна игра: Играта да е не-повече от 3 етапа, или краят й да е предвидим. Да има ясно формулирани и описани правила за нейното изпълнение.
  2. За Електронен тест: Тестът да е не-повече от 30 въпроса и при финалното му попълване да показва резултата, който попълващия е постигнал. Ще се счита за предимство тест, който показва верните отговори на сгрешени въпроси.
  Ще имат предимство проекти, които са приложими и при хора с увреждания. Авторите да изпишат по какъв начин и за коя група.
 • КОНКУРСИ ЗА РИСУНКА, ПЛАСТИКА И ФОТОГРАФИЯ на тема "Защитени видове от биоразнообразието на страната ни" на Национален ученически екопарламент
  Удължен краен срок: 30 юли 2014 г.
  Идеята на конкурса е децата и младежите да представят защитени видове с различни изразни средства и дадат кратка информация за тях.
  1. Конкурс за рисунка (5-8) и (9-12) клас
  Материали – по избор на кандидата: акварел, темперна или акрилна боя, по желание – графично изобразяване. Основа – по избор на кандидата: картон (формат А4), кожа, камък, текстил, пластмаса, стъкло.
  2. Конкурс за пластика
  Свободен избор на материали: глина, пластелин, моделин, продукти за рециклиране (всички познати изделия за еднократна употреба).
  Критерии за оценка
  – Артистичност (цветово усещане и композиция).
  – Оригиналност на идеята и нейното представяне.
  3. Конкурс за фотография (5-8) и (9-12) клас
  Изпрати копирана/принтирана снимка на формат А4 върху сиво паспарту по темата на конкурса. Всеки ученик може да участва с 1 до 3 кадъра.
 • НОВО: Национален конкурс за реализирана през 2014 г. инициатива/програма/проект „В подкрепа на детската безопасност”
  Краен срок: 3 ноември 2014 г.
  Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) обяви конкурс за реализирани през 2014 г. инициативи, програми и проекти по превенция на рисковете от злополуки и наранявания при деца и за отстраняване на опасностите в бита и жизнената среда на децата.
  Конкурсът е с тема: „В подкрепа на детската безопасност”, а целта му е да насочи общественото внимание към темата за детска безопасност и насърчи реализирането на програми, инициативи и проекти за превенция на рисковете от злополуки и наранявания на деца и за отстраняване на опасностите в бита и жизнената среда на децата.
  Могат да кандидатстват реализирани през 2014 година инициативи, програми или проекти за превенция на рисковете от злополуки и наранявания при деца и за отстраняване на опасностите в бита и жизнената среда на децата в следните категории:
  1. Инициативи/програми/проекти от детски градини, училища, читалища, клубове и школи за деца, домове и резидентни услуги за деца, лишени от родителски грижи.
  2. Инициативи/програми/проекти от държавни институции, областни и местни администрации.
  3. Инициативи/програми/проекти от неправителствени организации и фирми.
  4. Журналистически материали, публикации в пресата, предавания и медии, отразяващи проблемите на детската безопасност.
  5. Специална награда за личен принос.
 • НОВО: Обучителната среща по Програма "Европа за гражданите", 24 и 25 юли, Стара Загора
  Краен срок: 14 юли 2014 г.
  Европейски Граждански Ресурсен Център организира Обучителната среща по Програма "Европа за гражданите", 24 и 25.07.2014 в гр. Стара Загора.
  Основната цел на инициативата е да даде възможност на гражданските организации (НПО) и публичните институции (общини) да получат допълнителна информация и експертиза по Програма „Европа за гражданите”. В програмата на срещите са включени:
  – детайлно представяне на Програма „Европа за гражданите” и условията за програмен период 2014-2020 г.
  – разработване на практически казуси и подготовка на проекти;
  Срещата ще даде възможност на представителите на НПО и Общините (бенефициенти по Програмата) да усъвършенстват своите знания и уменията относно създаване, развитие и изпълнение на проектни идеи, организиране на обучения и информационни кампании, граждански инициативи. Участниците ще получат методически материали и практическо ръководство за разработване на проекти по Програма „Европа за гражданите”.
  Обучителната среща ще бъде двудневна и ще се проведе на 24 и 25.07.2014 в гр. Стара Загора (Община Ст. загора).
 • НОВО: ІХ конкурс за съвременна хореография върху българска музика – международно издание
  Краен срок: 3 август 2014 г.
  Балет „Арабеск” обявяви ІХ конкурс за съвременна хореография върху българска музика – международно издание.
  Конкурсът се провежда традиционно на всеки три години в София.
  Селектираните хореографи реализират постановките си с танцьори от трупата на Балет „Арабеск”.
 • НОВО: ИПИ обяви стипендиантско място за завършили в чужбина докторанти/магистри
  Краен срок: 23 юли 2014 г.
  Институтът за пазарна икономика предлага една стипендия за платена 6-месечна изследователска програма в рамките на Think Tank Young Professional Development Program.
  Изисквания към кандидатите:
  – Да са завършили през последните три години магистърска или докторска степен в областта на социалните или хуманитарните науки в университет в страните от ОИСР;
  – Да са на възраст между 23 и 35 години;
  – Да владеят перфектно английски език.
  Работата на стипендианта в ИПИ ще бъде фокусирана върху анализ на ефектите от предприети през последните години популистки управленски мерки в една от следните сфери:
  – Пазар на труда
  – Пенсионна система
  – Енергиен сектор
 • НОВО: Обучение "Дайте власт за овластяване ", 4-21 септември 2014, Кипър
  Краен срок: 11 юли 2014 г.
  Обучението цели да развие капацитета на младежки. Обучението ще повиши компетенциите и ще осигури практически инструменти и методи за устойчива социално-възпитателната работа и дълготрайно влияние върху младите хора.
  Очакваните участниците са младежки работници, младежки лидери, обучители, координатори на проекти и наставници от държави по програма „Младежта в действие” (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Хърватия, Швейцария, Турция, Австрия, България, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство, Малта, Македония, Белгия и Словакия).
 • НОВО: Стипендии на OSF за документални фотографи
  Краен срок: 8 юли 2014 г.
  Програмата за отпускане на безвъзмездна помощ е отворена за документални фотографи, фото-базирани художници и социално ангажирани практици фотографи от цял свят.
  Грант: до 30 000 щ.д. за разработване на проект.
 • НОВО: Симулация на UNESCO, Корфу, Гърция, 20 – 23 август 2014 г.
  Краен срок: 30 юни 2014 г.
  Симулация на ЮНЕСКО в Корфу е първата симулация на ЮНЕСКО, организирана в Гърция.
  ЮНЕСКО е организация на ООН, която работи, за да се създадат условия за диалог между цивилизациите, културите и народите, основани на зачитане на споделени ценности. Тя има за цел за изграждането на мир, изкореняването на бедността, устойчивото развитие и междукултурния диалог. ЮНЕСКО допринася за осъществяването на тези цели чрез пет основни програми: Образование, Природни науки, Социални и хуманитарни науки, култура, комуникация и информация.
  Целта на проекта е да събере млади хора и чрез симулация на създаването на темати(ни комисии да им помогне да подобрят своите познания за ЮНЕСКО (как работи, ценности и цели), да разберат как международната общност се занимава с глобалните въпроси и да има конструктивен дебат.
  Симулацията е отворена за всички млади хора без ограничение във възрастта.
 • НОВО: Конкурс за късометражни филми, Лондон
  Краен срок: 31 юли 2014 г.
  Фестивалът за късометражно кино IWM е организиран от Imperial War Museums и е форум за филми, които изследват причините за войни и конфликти и тяхното въздействие върху живота на хората.
  Студенти и любители кинематографисти се насърчават да представят своите документални проекти на фестивала.
  Филмите трябва да са завършени след 1 януари 2011 г., а максималната дължина на филма е 30 минути.
 • НОВО: Икономически форум на млади лидери в Нови Сонч, Полша, 2 – 5 септември 2014
  Краен срок: 5 юли 2014 г.
  Над 350 млади лидери от 42 страни ще се срещат в Полша, за да излязат с нови идеи за бъдещето на Европа. По време на дискусии и семинари ще бъдат разработени нови идеи за промяна на бъдещето. Програмата ще се фокусира върху следните тематични области: глобалната сигурност, бъдеще и архитектурата на Европа, икономически растеж, младежко предприемачество, управление на бизнес, лидерство и роля на младото поколение в съвременния свят.
  Икономическият форум на млади лидери е най-голямата международна социална и икономическа среща на лидерите на младото поколение в ЕС и в продължение на 9 години тя е предизвиква огромен интерес.
  Поканени са да участват: млади лидери от ЕС, Източна Европа, Балканите и Кавказ с комуникативни познания по английски език и ангажираност в политическа, гражданска, социална или икономическа НПО и други институции.
 • НОВО: Paruvipe Grants Program
  Краен срок: 17 юли 2014 г.
  (Paruvipe означава "промяна" на ромски език)
  Програмата ще подкрепи застъпнически кампании на НПО в България, Македония и Румъния, насочени към влияние върху публичното вземане на решения, предоставянето на услуги и отговори на държавата към актове, породени от омраза. Приветства се кандидатстването на ромски организации.
 • НОВО: Покана за участие: Инициатива за възпоминание за геноцида над ромите
  Краен срок: не е посочен
  За да отбележим 70-годишнината на геноцида над ромите на 2 август, ние събираме 1000 млади роми и не-роми от всички краища на света.
  Това е уникално събитие, което дава възможност да се обединят в един социален форум, за да обменят опит и да обсъдят за миналото, настоящето и бъдещето 1 000 млади хора и младежки организации! Ние помним геноцида над ромите, ние научаваме за миналото и настоящето, в работилници, а ние представяме нашите инициативи и организации.
 • НОВО: Международният алианс за памет за Холокоста търси двама краткосрочни изследователи за проекти, свързани с ромите и Холокоста
  Краен срок: 11 юли 2014 г.
  Международният алианс за памет за Холокоста търси двама краткосрочни изследователи за проекти, свързани с ромите и Холокоста. Първият ще състави анотирана библиография на издания по темата, а вторият – преглед на организации, работещи по темата Холокоста, както и върху съвременна анти-ромски дискриминация.
 • НОВО: Обучение в бакалавърски, магистърски програми и доктурантури в чужбина, подкрепено от Ромски образователен фонд – Будапеща
  Краен срок: 21 юли 2014 г.
  Програмата осигурява частична подкрепа на студенти от ромски произход, които са граждани на една от следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Унгария, Косово, Македония, Молдова, Черна гора, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Турция и Украйна, за завършването на бакалавърска, магистърска и докторска степен, или постдокторантско образование извън родната им страна или държава на пребиваване. Целта на стипендията е да насърчава академичната мобилност на студентите от ромски произход и подпомагане на тяхната академична интеграция в международен план.
 • НОВО: Медийни грантове за журналисти, блогъри и фотографи
  Краен срок: декември 2014 г.
  Офисът на Финансовия механизъм на ЕИП предоставя медийни грантове на медии, журналисти, блогъри и / или фотографи, интересуващи се от отразяване на ключови области на подкрепа за ЕИП и Норвежката програма за сътрудничество. Целта е да се осигури възможно най-широко разпространение или целенасочено популяризиране сред съответните групи в обществото на областите, подкрепяни от ЕИП и Норвежката програма за сътрудничество. Грантовете се предоставят за участие в подходящи мероприятия, посещение на място на финансирани програми и / или проекти, или други дейности, които са от значение в страните бенефициери или донори на ЕИП и Норвежката програма за сътрудничество. За грантове се кандидатства до края на декември 2014 г. с общ бюджет 5000 евро. Максималният размер на индивидуалния грант е 1000 евро.
 • НОВО: Конкурс за наградата на Европейската сметна палата
  Краен срок: 30 ноември 2014 г.
  Европейската сметна палата (ЕСП) стартира конкурса за наградата на ЕСП за изследвания в областта на одита на публичния сектор за 2014 г.
 • НОВО: Музикални награди на младата публика
  Краен срок: 15 юли 2014 г.
  Young Audiences Music Awards (YAMA) се връчват за творчество и иновации в областта на музикалните продукции за младежка публика, от цял свят, създадени от професионални ансамбли от всички формати, от соло артисти до оркестри.
 • НОВО: ESA App Camp prize competition
  Краен срок: 21 юли 2014 г.
  The goal of the App Camp is to produce mobile apps using Earth observation data on smartphones, ready to be brought to market.
 • НОВО: Copernicus Masters competition
  Краен срок: 15 юли 2014 г.
  This competition rewards innovative proposals for new applications of EO data in solving problems for society and businesses.
Advertisements
Категории:Uncategorized
 1. Все още няма коментари.
 1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: