Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Кандидатстване по Програма за подкрепа на ученици в гимназиална степен ‘Равен шанс: достъп до средно обрaзование’
  Краен срок: 20 юли 2014 г.
  Тези стипендии нямат ограничение по отношение на етническата принадлежност на децата.
  Учениците няма да получават пари в брой, а администриращите организации ще закупуват месечни карти за транспорт и учебници за подбраните стипендианти. Сумата на индивидуалните стипендии не може да надвишава 500 лева на ученик в рамките на една учебна година.
  През учебната 2014/2015 г. Център Амалипе ще подкрепи по програмата 55 ученика.
 • НОВО: Обучение „Normal ist anders”, 208.08.2014., Потсдам, Германия
  Краен срок: Не е посочен
  ИМКА Добрич набира кандидатури за младежки обмен на тема "Различното е нормално" – "Normal ist anders" на младежи от България на възраст от 16 до 21 г. в Потсдам, Германия от 02 до 08 август 2014. Билатералният обмен между младежи от Германия и България ще има и втора фаза в България през 2015 г.
  Младежите трябва да отговарят на следните изисквания:
  – да са на възраст не повече от 21 г. (може да направим изключение за 2 – 3 младежи до 23 годишна възраст)
  – да са мотивирани и да се интересуват от темата за дискриминация
  – да могат да говорят и разбират немски език. Частичен превод ще бъде осигурен, в случай на неяснота, но младежите е необходимо да разбират и да говорят немски език прилично.
  – да се интересуват от методите на неформалното образование.
  – да са отговорни и дисциплинирани и да участват в цялото обучение.
  Кандидатства се с автобиография и попълнен формуляр за кандидатстване.
  За въпроси: 0888 887857
  Кандидатствалите по-рано ще се ползват с приоритет.по-рано ще се ползват с приоритет.
 • НОВО: Седми национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – РУСЕ`2014
  Краен срок: 10 октомври 2014 г.
  В конкурса могат да участват ученици от 2-ри до 12 клас, които творят в областта на литературното творчество и журналистиката.
  Темите са по раздели: „ПРИЯТЕЛ В НУЖДА СЕ ПОЗНАВА” – за литературно творчество; и
  „ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО–КАУЗА И мИСИя” – за журналистика
  КОНКУРСЪТ СЕ ОБЯВЯВА В ДВА РАЗДЕЛА:
  І. Литературно творчество
  А. Поезия
  Б. Проза (разказ,приказка)
  (Литературни есета няма да се разглеждат от журито)
  ІІ. Журналистика
  А. Индивидуална (журналистическо есе, репортаж, интервю, коментар, фейлетон или друг публицистичен жанр)
  Б. Колективна (ученически вестник)
 • НОВО: Национален конкурс за поезия „Мара Белчева”
  Краен срок: 19 септември 2014 г.
  Национален конкурс за поезия „Мара Белчева” се посвещава на севлиевската поетеса Мара Белчева и се организира от Община Севлиево, Бизнес сдружение „Севлиево XXI век”, със съдействието на Съюза на българските писатели.
  Конкурсът си поставя за цел да стимулира творческия потенциал на български поетеси, чиято поезия носи духа на нашето време, поезия – търсеща и отговаряща на многобройните въпроси, които съвремието поставя.
  Право на участие имат български поетеси, чието творчество отговаря на целите на конкурса.
  Представените за участие в конкурса творби не трябва да са отличавани на други конкурси.
  Конкурсът е явен. Всеки кандидат изпраща 3 поетични творби.
 • НОВО: Конкурс „Дърво с корен”
  Краен срок: 14 септември 2014 г.
  За пета поредна година фондация „ЕкоОбщност“ обявява начало на набирането на номинации за обичани или запомнени с някакво преживяване дървета. И в унисон с юбилея – в 5 категории -„Дърво с корен“, „Млад природолюбител“, „Дърво с бъдеще“, „Вековните дървета говоря“ и „Дървото на нашето семейство“.
 • НОВО: Отворена покана за участие в Performance Platform Lublin
  Краен срок: 15 юли 2014 г.
  Performance Art Foundation и Galeria Labirynt отправят покана към артисти за участие в шестото издание на международния фестивал Performance Platform Lublin. Те трябва да са на възраст до 35 години и да не са участвали в събитието до момента. На избраните артисти ще бъдат поети настаняване, пътни до 700 PLN, заплащане от 1000 PLN, фото и видео документиране на представената работа, предоставяне на техника и материали.
 • НОВО: ИПИ обявява стипендиантско място за завършили в чужбина докторанти/магистри
  Краен срок: 23 юли 2014 г.
  За пореден път Институтът за пазарна икономика беше определен като една от организациите, които ще имат възможност да предложат една стипендия за платена 6-месечна изследователска програма в рамките на Think Tank Young Professional Development Program.
  Изисквания към кандидатите:
  – Да са завършили през последните три години магистърска или докторска степен в областта на социалните или хуманитарните науки в университет в страните от ОИСР;
  – Да са на възраст между 23 и 35 години;
  – Да владеят перфектно английски език
  Примерна тематична насоченост
  Работата на стипендианта в ИПИ ще бъде фокусирана върху анализ на ефектите от предприети през последните години популистки управленски мерки в една от следните сфери:
  – Пазар на труда
  – Пенсионна система
  – Енергиен сектор
 • НОВО: Стаж в Световната търговска организация
  Краен срок: Текущ
  Секретариатът на Световната търговска организация има стажантска следдипломна програма за студенти, които желаят да придобият практически опит и задълбочени познания на многостранната търговска система.
  Продължителността на стажовете е до 24 месеца. Избираеми кандидати са всички граждани на страни, които са членове на Световната търговска организация, между които е и България.
  Минималната възраст на стажантите трябва да 21 години, а максималната 30. Кандидатите трябва да имат завършена подходяща специалност в университет – икономика, политически науки, право, международни отношения.
  Стажовете са платени, те се провеждат в Женева, Швейцария.
 • НОВО: Състезание за свободни медии #FreeMediaRace
  Краен срок: не е посочен
  Европейската инициатива за медиен плурализъм приканва организации и личности от България да се включат в Състезанието за свободни медии. Наградите включват участие в конференция в Брюксел по въпросите на медийния плурализъм и усещането за принос към законодателния процес в ЕС. Присъединете се към кампанията, зад която стоят Европейски алтернативи, Международният алианс на журналистите и редица авторитетни организации от цяла Европа. За свободата на медиите!
 • НОВО: Покана за концепции – Грантове Barvalipe Училища
  Краен срок: 24 юли 2014 г.
  От 2011 г. Roma Initiatives Office разработва концепция, наречена Barvalipe – което означава "богатство" или "гордост" на ромски език. Barvalipe е за подкрепа на най-талантливите и перспективни сред образованите млади роми, тези, които представляват най-добрата надежда за ромските общности да процъфтяват в тези трудни времена. Barvalipe съчетава три важни елемента: засилване на гордостта от принадлежността към ромската общност, изграждане на доверие и смелост да работят за промяна и създаване на чувство за общност сред младите роми, които имат потенциал да се превърнат в лидери в обществения живот.
  Кандидатите трябва да имат предвид не само организирането на летни училища и летни лагери. Те могат да предлагат всеки формат, който е подходящ за целите и обстоятелствата на своя проект – например, определена целева група, географското разнообразие на участниците, както и наличието на преподаватели, обучители, фасилитатори, и др. Водещи кандидати трябва да бъдат ромски неправителствени организации, регистрирани в Албания, България, Чешката република, Унгария, Италия, Македония, Румъния, Сърбия, Словакия, Испания, или Турция.
  Roma Initiatives Office определя ромска НПО като организация, в която най-малко 50 на сто от членството (в случай на сдружения), управителния орган, както и висшия ръководен открито декларират своята ромски етнически произход.
 • НОВО: МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ – за конкретен бенефициент Агенция по заетостта
  Краен срок: 4 август 2014 г.
  В рамките на процедурата ще се предостави възможност на младежи до 29-годишна възраст за стажуване/обучение по време на работа при работодател. Целта е да се повиши конкурентоспособността на младежите чрез осигуряване на възможност за стажуване или обучение по време на работа, което ще улесни прехода от образование към заетост, а и едновременно с това ще доведе до натрупване на ценен професионален опит, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодатели. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 35 000 000 лв.
 • НОВО: Грант за журналистика посветена на опазването на околната среда
  Краен срок: 15 юли 2014 г.
  Инициативата е на Society of Environmental Journalists (SEJ) и цели да подкрепи журналистите, които работят в тази сфера, но срещат финансови затруднения. Грантът покрива пътни разходи, проучвания на терен и други директни разходи.
  Журналисти от цял свят могат да кандидатстват за грант в размер на 3 500 долара, който покрива разследвания по темата опазване околна среда – проекти и предприемачество.
 • НОВО: Конкурс за 2014 г. за наградите за комуникация в областта на ОСП
  Краен срок: 31 октомври 2014 г.
  Разработили ли сте комуникационна инициатива или кампания в сферата на земеделието и развитието на селските райони, която бихте искали да представите пред международна аудитория? Искате ли да споделите опита си с други заинтересовани страни в областта на комуникационните въпроси, свързани с ОСП? Участвайте в конкурса!
  Могат да кандидатстват:
  1. Национални министерства;
  2. Неправителствени организации (НПО);
  3. Организации, представляващи местни, регионални и общински органи;
  4. Други публични или смесени органи;
  5. Професионални организации (включително асоциации на земеделски производители, земеделски асоциации или асоциации за развитие на селските райони);
  6. Мозъчни тръстове, изследователски и академични институции;
  7. Медии; и
  8. Комуникационни агенции / комуникационни експерти.
  Какви видове проекти могат да бъдат подавани за участие?
  Всички текущи или приключили проекти, които очевидно информират по теми, свързани с общата селскостопанска политика, и за които етапът на изпълнение е започнал не по-рано от 1 януари 2011 г.
 • НОВО: Включете се в студентски лагер „Зa Балкана”, 1 – 6 август 2014 г.
  Краен срок: 20 юли 2014 г.
  Традиционният природозащитен младежки лагер на Българска фондация Биоразнообразие тази година ще се състои от 1 до 6 август 2014 г. в близост до географския център на България и по-точно около хижа „Горския дом“ в местността Узана.
  Поляната на Узана е най-широката билна поляна в Стара планина и е обградена отвсякъде с вековни букови гори. Надморската и? височина варира от 1220 до 1350 м, като най-високата точка е връх Марков стол (1352 м). Местността е изходна точка към два парка: на запад – Национален парк „Централен Балкан " и на изток – Природен парк „Българка". Традиционно нашите експерти ще ви запознаят с характерните за района растителни и животински видове, както и с техните местообитания, ще помогнем на стопанина на хижата, ще чистим, ще носим дърва, ще участваме в изграждането на Детската природна академия, която БФБ създава в района. Ще изследваме биоразнообразието из буковите гори на двата парка, ще изкачим най-високия връх в околността (Исполин – 1524 м), както и други интересни занимания.
  Ето някои акценти от програмата:
  – природозащитно законодателство: каква е разликата между природен и национален парк; категории защитени територии съгласно международната класификация на IUCN;
  – управление на горите; защитени видове и планове за действие;
  – инвентаризация на видовете от района: експертни групи по гъби, растения, птици, едри бозайници, влечуги и земноводни, безгръбначни;
  – връзката между опазването на природата и устойчивото земеделие и животновъдство;
  – екосистемни услуги и ползвания – какво значи това и как да оценим природните ресурси.
 • НОВО: Национален конкурс за студенти и докторанти по проект "Техностарт-насърчаване на иновационната активност на младите хора в България"
  Краен срок: 15 септември 2014 г.
  Целта на проекта е да се подпомогнат младите хора да започнат собствен бизнес в най-ранен етап като им се предостави безвъзмездна финансова помощ в размер до 20 000 лева за всеки одобрен бизнес план.
  За да получи финансиране на проекта, всеки кандидат след одобряване на бизнес плана му трябва да регистрира своя фирма (ЕООД или ЕТ) по Търговския закон в Агенцията по вписванията и да осигури задължителен собствен принос от 10% от размера на безвъзмездната помощ, под формата на финансови средства и/или материални активи.
  Допустими кандидати по проекта са:
  1. Физически лица – български и чуждестранни граждани, които са студенти през учебната 2013-2014 г. във висши училища в България, получили акредитация и създадени по условията и реда на Закона на висшето образование, независимо от формата на обучение.
  2. Физически лица – български граждани, които са студенти през учебната 2013-2014 г. във висши училища в чужбина, признати от съответната страна, независимо от формата на обучение.
  3. Физически лица – български и чуждестранни граждани, дипломирани с образователно-квалификационна степен Бакалавър или Магистър през 2014 г. или 2013 г. във висши училища в България, получили акредитация и създадени по условията и реда на Закона за висшето образование.
  4. Физически лица – български граждани, дипломирани с образователно-квалификациона степен Бакалавър или Магистър през 2013 г. или 2014 г. във висши училища в чужбина, признати от съответната страна.
  5. Физически лица – български и чуждестранни граждани, които са докторанти, през учебната 2013-2014 г. или са получили докторска степен през 2013 г. или 2014 г. в България.
  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 400 000 лв.
 • НОВО: Стаж в Съда на Европейските общности
  Краен срок: 30 септември и 30 април всяка година
  Всяка година Съдът на Европейския съюз предлага ограничен брой платени стажове с максимална продължителност от пет месеца. Стажовете обикновено се провеждат в Дирекцията за изследвания и документация, Информационната служба, Генералната дирекция за писмени преводи или Дирекция Устни преводи.
 • НОВО: Стипендиантска програма Minerva EU-Japan
  Краен срок: 15 юли 2014 г.
  Центърът за промишлено сътрудничество EС-Япония предлага 6-месечен стаж в Япония, предназначен да подкрепи изследвания и анализ на политиките на ЕС и Япония по икономически и индустриални въпроси.
  Стажът е за европейски и японски специалисти (търговски и икономически анализатори, учени, държавни служители) с доказан интерес към Япония и сътрудничеството между ЕС и Япония.
  Кандидатите трябва да притежават ЕС или японско гражданство или гражданство на ЕС, да имат висше образование.
 • НОВО: Глобални билети InterRail за млади европейци на фондация Schwarzkopf
  Краен срок: 1 септември 2014 г.
  За хора на възраст 17 – 25 години за посещение на съседни европейски страни.
  Това е възможност за младите хора да се запознаят с европейските си съседи, както и да се запознаят с актуалните културни или политически събития там. Важно е, че тези промени се разглежда в контекста на отношенията на страните за гости "с ЕС.
 • НОВО: Стаж в INTERPOL, Франция
  Краен срок: Текущ
  За да бъдат допустими за стаж в Интерпол, кандидатите трябва:
  – да бъдат граждани на страна-членка;
  – да са по-възрастни от 18 години;
  – да бъдат включени в, или да са завършили акредитирана академична институция
 • НОВО: Награди за млади предприемачи за устойчив живот на Unilever
  Краен срок: 1 август 2014 г.
  За кандидати от цял свят на възраст до 30 години, с практични и иновативни решения на големите предизвикателства в областта на устойчивото развитие.
  Подкрепата е в размер на 200 000 евро и обучения.
  Категории:
  1. Подобряване на здравето и благоденствието
  2. Намаляване на въздействието върху околната среда
  3. Подобряване на поминъка (дребни фермери, жени, микропредприятия)
 • НОВО: Международен фотоконкурс No Hate Speech Movement
  Краен срок: 1 септември 2014 г.
  Движението No Hate Speech организира международен фотоконкурс, посветен на Европейския ден за действие срещу ислямофобията и религиозната нетърпимост на 21 септември 2014 г.
  Участниците следва да са на възраст от 13 до 30 години.
 • НОВО: Connect Programme Exchange of Entrepreneurs between Europe and Brazil
  Краен срок: 15 юли 2014 г.
  Програмата ще избере 50 европейски високо мотивирани нови предприемачи да се включат в схема за бизнес мобилност в Бразилия. Ще им бъде предложена уникалната възможност да си сътрудничат и да обменят знания с опитен и успешен предприемач домакин за период от 1 до 6 месеца. CONNECT ще стартира първата си вълна през 2014 г. и ще улесни мобилността на 25 европейски нови предприемачи. Втората вълна ще се състои през 2015 година.
 • НОВО: Фотоконкурс „Да направим по-добър свят” на IREX
  Краен срок: 18 юли 2014 г.
  Категории:
  – укрепване на демокрацията и управлението
  – младежи – водачи на промяната
  – разширяване на възможностите чрез технологии
  В конкурса могат да вземат участие професионални фотографи и любители от всички нива, които са най-малко на 18-годишна възраст.
 • НОВО: Подкрепа за творчески престой на художници в Япония, 16 януари – 11 март 2015
  Краен срок: 31 юли 2014 г.
  Могат да кандидатстват творци на възраст под 40 години, които работят по проект, в областта на темата "Характеристиките на тази земя".
Категории:Uncategorized
 1. Все още няма коментари.
 1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: