Архив

Archive for септември, 2014

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Възможност за финансиране на училищни настоятелства към средни училища в страната
  Краен срок: 1 октомври 2014 г.
  ФРГИ обяви нов конкурс по Програма „Знания за успех“.
  За трета поредна година ФРГИ обявява конкурс за проекти по програма „Знания за успех“, финансирана от SAP Labs България. В него могат да участват училища, които чрез своите училищни настоятелства да имат възможността да получат допълнително финансиране. Училищата трябва да са в икономически слаборазвити места. Предимство имат кандидати от населени места с под 50 000 жители и/или номинирани от служители на „SAP Labs България“.
  Основна цел на програмата е да предостави нови възможности за развитие на младежи чрез включването им в инициативи, подпомагащи тяхното представяне в училище, придобиване на нови знания и умения и ангажиране с дейности, които са полезни не само за самите участници в програмата, но и за общественото развитие. Ще бъдат подкрепени инициативи, насочени към ефективната интеграция на деца и младежи от уязвими групи и изграждането на здравословна учебно-възпитателна среда чрез подобряване взаимодействието между ученици, учители и местната общност.
  Кандидатстването за участие по програма „Знания за успех“ става чрез попълване на формуляр. Училищните настоятелства ще получат финансиране въз основа на количествени и качествени критерии за оценка като брой ученици, тип населено място, бедност, липса на възможности за развитие, достъп до качествени образователни инициативи, включване на родителите и други. Предимство ще имат училища от населени места под 50 000 жители, както и такива номинирани от служители на SAP Labs България.
  Програмата предвижда кандидатите да са разработили дейности по всяко от следните три направления: развитие на училищната библиотека, гражданско образование и професионално консултиране.
  Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект е 7000 лева.
 • НОВО: Фонд за иновации в културата
  Краен срок: 23 септември 2014 г. (хартиен носител: 24 септември 2014 г.)
  Фонд за иновации в културата отправя покана към творци, граждански организации в сферата на културата и академични институции, които са регистрирани и развиват творческа дейност на територията на София и Югозападния регион да предложат за финансиране своите артистични, иновативни и нетрадиционни творчески идеи.
  Първата програма на фонда ще подкрепи проекти, които представят иновативна интерпретация на творческата концепцията на София и Югозападния регион „Сподели София“ с фокус върху сезон 3 „Бъдеще предварително“: Сподели възможностите, Сподели творчеството, Сподели мечтите.
  (Пълният текст на концепцията София 2019 е публикуван на http://www.sofia2019.bg )
  Ще бъдат насърчавани проекти, които развиват партньрства и съвместни инициативи между културни оператори и творци от София и населените места в Югозападния регион.
  ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
  Минимален размер на финансовата помощ: 1 000 лева (хиляда лева)
  Максимален размер на финансовата помощ: 2 000 лева (две хиляди лева)
  ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА:
  Минимален размер на финансовата помощ: 5 000 лева (пет хиляди лева)
  Максимален размер на финансовата помощ: 8 000 лева (осем хиляди лева)
  Процент на съ-финансиране от страна на бенефициента: минимум 10% – максимум 40% от общия бюджет на проекта.
  Общият бюджет на Фонда за пилотното издание на програмата за 2014 г. е 200 000 лева.
 • НОВО: Конкурс за есе на тема: Какъв е будителят днес?
  Краен срок: 20 октомври 1014 г.
  Литературен клуб "Петър Парижков" организира конкурс на тема: Какъв е будителят днес? по случай предстоящия Ден на народните будители.
  Конкурсът за есе в три категории:
  – Първа категория – деца от IV до VIII клас
  – Втора категория – деца от IX до XII клас
  – Трета категория – участници от 19 до 25 години
  Участниците в конкурса трябва да подготвят есе в обем до 3 стандартни страници.
 • НОВО: Втори национален семеен турнир по шахмат „ЧОВЕКОЛЮБИЕ 2014”, 11 – 12 октомври 2014 г., Пазарджик
  Краен срок: 7 октомври 2014 г.
  Турнирът е посветен на 10 октомври – Световният ден за психично здраве и негов организатор е Сдружение “Човеколюбие”.
  В турнира участие ще вземат 24 семейства от цялата страна.
  С приоритет при определяне на участниците ще бъдат:
  1. Семейства, които посещават Колежа по семейни отношения на Център за социална рехабилитация и интеграция „Човеколюбие";
  2. Семейства, в които има член с психиатрична диагноза.
  Последвайте линка и се запознайте с приложените правила и програма на турнира.
 • НОВО: Младежки конкурс за есе "Животът ни е като нощ и ден" за ученици от VII до XII клас
  Краен срок: 31 октомври 2014 г.
  Сдружение „Артцентрик“ – Русе и Електронно списание "LiterNet" обявиха младежки конкурс за есе под надслов „Животът ни е като нощ и ден“.
  Как съвременните млади хора виждат своя живот? Кое ги вълнува, как примиряват в себе си контрастите? Избрахме този стих от поемата „Едисон“ на Витезслав Незвал, за да разкрием вечните търсения на младите, на поетите, на мечтателите, на откривателите… Поемата на Незвал намери своя проникновен интерпретатор – актьора Никола Чиприянов (1945–2010), в чиято памет се организира конкурса.
  В конкурса могат да участват ученици от VII до XII клас.
  Есетата следва да са в обем до 3 стандартни страници.
 • НОВО: Фотоконкурс "Децата на животните"
  Краен срок: 1 октомври 2014 г.
  Сдружение "На ти с Природата" обяви фотоконкурс за най-оригинална авторска снимка на животни, на тема „Децата на животните". Снимките трябва да са заснети с висока резолюция и максимално добро качество (с над 6 мегапиксела камера), за да са подходящи за печат. Приемат се само авторски снимки!
 • НОВО: Конкурс за участие на роми в програма за кандидатстудентска подготовка 2014/2015 г.
  Краен срок: 30 септември 2014 г.
  Изисквания към кандидатите:
  1. Да са от ромски произход.
  2. Да са между 18 – 29 години.
  3. Да са завършили средно образование или да им предстои завършване през учебната 2014/2015 година.
  4. Да имат минимум Мн. Добър (5.00) от балообразуващите предмети за специалността, която ще кандидатстват от дипломата за средно образование .
  5. Да имат минимум Добър (4.00) общ успех от дипломата за средно образование.
  6. Да имат доказана нужда от финансова подкрепа.
  7. Да имат мотивация за изучаване на конкретната специалност.
 • НОВО: Номинации за третите годишни награди "Валя Крушкина – журналистика за хората"
  Краен срок: 20 октомври 2014 г.
  За трета поредна година Фонд „Валя Крушкина” при Фондация „Работилница за граждански инициативи” организира провеждането на журналистическия конкурс „Валя Крушкина – журналистика за хората”. Целта на конкурса е да отличи журналисти с активна позиция, която отстояват в името на гражданите.
  т 11 септември до 20 октомври 2014, журналисти от различни медии ще могат да бъдат номинирани или да се самономинират в 5 категории:
  – Печатна медия
  – Електронна медия
  – Онлайн медия
  – Фотография и операторско майсторство
  – Млад журналист (възрастта на номинираните за наградата „Млад журналист“ към 11 септември 2014 година да не надвишава 28 навършени години).
  В конкурса могат да участват български журналисти от медии, издавани в България или чужбина – журналисти от печатни медии – вестници, списания, журналисти от електронни медии – радио, телевизия, журналисти от информационни сайтове и агенции, журналисти на свободна практика и блогъри, както и представители на гражданската журналистика.
  Един журналист може да бъде номиниран или да се самономинира с максимум 3 материала.
 • НОВО: Уъркшоп за млади журналисти Solidarity Academy 2014, 16-22 ноември, Гданск, Полша
  Краен срок: 12 октомври 2014 г.
  15 млади журналисти ще имат възможност да обогатят знанията си и да придобият нови умения, необходими за работа в областите геополитика, освободителни движения в световен и европейски план.
 • НОВО: Observer обяви награда за журналистически материали на тема изкуство
  Краен срок: 31 октомври 2014 г.
  Международната фондация Anthony Burgess и в. Observer набират кандидатури на журналисти, работещи в областта на изкуствата, за специализираната награда Observer/Anthony Burgess Prize for Arts Journalism.
  Инициативата отличава най-добрите журналистическите текстове посветени на изкуството във всичките му форми и интерпретации. Важно условие е тези материали да не са били публикувани преди. Особено се приветстват текстове на автори, които до този момент нямат публикации в други големи медийни организации.
 • НОВО: До 29 септември се приемат заявления по схемата „Младежка заетост”
  Краен срок: 29 септември 2014 г.
  Работодателите, желаещи да се включат в схемата „Младежка заетост”, могат да подават своите заявки в бюрата по труда в цялата страна до 29 септември 2014 г. (включително).
  На работодателите, които осигурят обучение по схемата, ще бъдат поети разходите за:
  – възнаграждения на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата за страната;
  – разходите за здравни и социални осигуровки за срок от 6 месеца.
  Разходите за възнаграждение на определения от работодателя наставник ще бъдат поети от програмата (1/2 от минималната работна заплата за страната).
 • НОВО: Семинар на тема „Популяризиране на младежкото участие и активно гражданство”, 26-28 септември, София
  Краен срок: 20 септември 2014 г.
  Участници в обучителния семинар могат да бъдат млади хора на възраст между 15 и 24 години.
  Главен акцент на семинара ще бъде работата с „младежи в риск“.
  Семинарът се провежда в рамките на проект на НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖИ ФОРУМ И УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ, и цели да повиши капацитета на младежките организации в България в процесите на овластяване на младежи в риск, като подобри взаимната работа между организациите, а с това да способства за обмяната на добри практики за окуражаване на уязвими групи младежи да участват в обществения живот и в процесите на разработване и взимане на решения.
 • НОВО: Зимно училище по федерализъм и управление, 2-13 февруари 2015, Инсбрук
  Краен срок: 26 октомври 2014 г.
  Международният форум ще изследва връзката между федерализъм и демократично участие от мултидисциплинарна и сравнителна перспектива, и ще предостави на участниците по-задълбочен анализ и практически познания.
  Двуседмичната следдипломна програма приветства международно участие: млади учени и университетски преподаватели, докторанти и студенти, държавни служители от местно, регионално или национално ниво, както и служители на международни организации или неправителствени организации.
 • НОВО: Търсят се доброволци за работа с деца в Кения, Тайланд и Индонезия
  Краен срок: 1 януари 2015 г.
  International Humanity Foundation търси трудолюбиви и отдадени доброволци, които следва да са над 18-годишна възраст, със свързано образование (социални ануки, педагогика, медиицина, социални дейности и под.) и опит на работа с деца.
 • НОВО: Стипендии на Американската асоциация на жените в университетите
  Краен срок: 1 декември 2015 г.
  Международните стипендии се присъждат за редовна форма на обучение или научни изследвания в Съединените щати на жени, които не са американски граждани или постоянно пребиваващи. Кандидатите трябва да са спечелили еквивалент на бакалавърска степен в САЩ до 30 септември 2014 г., и трябва да са кандидатствали в предложените от тях институции на обучение по времето на кандидатстването. До пет стипендии се предоставят за обучение втора година.
 • НОВО: Конкурс за есе на WOLFoundation на тема модерното лидерство
  Краен срок: 30 септември 2014 г.
  Темата на конкурса 2014 г. е "Лидерство: Какви са характеристиките на ефективното лидерство през 21-ви век?"
  В конкурса може да участва всеки.
 • НОВО: Food-Scanner Prize
  Конкурсът започва в началото на 2015-а и завършва в края на 2015-а година.
  Награден фонд: 1 млн. евро
  Целта е да се отвори пазарът на електронното здравеопазване с решения, които подкрепят гражданите в приемането на по-активен начин на живот и за подобряване на тяхното здраве чрез по-добро наблюдение на приема на храна.
 • НОВО: Награда за намаляване употребата на антибиотици
  Конкурсът започва в началото на 2015-а и завършва през пролетта на 2016-а година.
  Награден фонд: 1 млн. евро
  Основните цели са: да се намали ненужната употреба на антибиотици при вирусни инфекции на горните дихателни пътища, или липса на инфекции; да се намалят разходите и страничните ефекти, свързани с употребата на антибиотици; намаляване на появата на резистентни на антибиотици организми; да се даде възможност на доставчиците на здравни грижи да се възползват от ранни и информирани решения в управлението на инфекции на горните дихателни пътища (бързото започване и прекратяване на лечението) и да се улесни решението на доставчика на здравни грижи да не се предписват антибиотици при вирусни инфекции и за улесняване на пациентите приемане на не приемате антибиотици за вирусни инфекции; да се справи с широко разпространените и значими за здравеопазването респираторни инфекции.
 • НОВО: Награда за намаляване на замърсяването на въздуха
  Награден фонд: 3 млн. евро
  Конкурсът започва в началото на 2015-а и завършва в края на 2018-а година.
  Целта на наградата е да се намали замърсяването на въздуха в градските райони чрез развитие на иновативни решения. Тези решения трябва да бъдат достъпни и устойчиви, и те трябва да докажат, че могат ефективно да премахнат и / или предотвратят образуването на прахови частици в атмосферата (изпускателни системи на превозните средства не са включени).
 • НОВО: Collaborative Sharing of Spectrum Prize
  Награден фонд: 0.5 млн. евро
  Конкурсът започва в началото на 2015-а и завършва в края на 2015-а година.
  Целта е да се предложат иновативни но изпълними решения, които дават възможност за значително подобряване на използването на ограничените ресурси от радиочестотния спектър, като по този начин намирайки решение на очакваната криза в капацитета на безжичните мрежи се при очаквания бум на трафика и ползването.
 • НОВО: Breaking the optical transmission barriers Prize
  Награден фонд: 0.5 млн. евро
  Конкурсът започва в края на 2014-а и завършва в началото на 2016-а година.
  Наградата трябва да отличи революционни решения в областта на оптичните влакна, които да намерят своето място в бъдещите оптични мрежи.
 • НОВО: Направи си самоснимка и се включи в инициативата "Ние искаме мир" Make a Selfie for ?#?WeWantPeace? Initiative
  Краен срок: 1 януари 2015 г.
  Най-добрите селфита ще бъдат включени в специална публикация.
 • НОВО: Японски държавни стипендии за студенти
  Краен срок: 30 ноември 2014 г.
  Заинтересованите студенти могат да изберат една от съответните области на обучение:
  – Социални и хуманитарни науки
  – Естествени науки
 • НОВО: Стипендианти по околната среда на Университета Харвард
  Краен срок: 14 януари 2015 г.
  Стипендиантите по околната среда ще работят в продължение на две години с харвардски преподаватели, с цел да постигнат нови знания, а също и укрепване на връзките между академичните дисциплини на университета.
 • НОВО: Borealis Student Innovation Award
  Краен срок: 31 октомври 2014 г.
  За наградата могат да кандидатстват с научни тези завършили в областта на устойчивото развитие, химия, полимерна химия, полимер аналитична, техническа химия, механично и индустриално инженерство или приложения, с особен акцент върху полиолефини, олефини или базови химикали. Вашата научна разработка не трябва да бъде по-стара от две години и трябва да бъде завършена до края на октомври, за да кандидатства за наградата на следващата година през януари. Могат да кандидатстват студенти от цял свят.
  Награда: 5 000 евро.
 • НОВО: Конкурс за есе, посветено на Рафаел Лемкин
  Краен срок: 30 ноември 2014 г.
  Society Initiatives Institute, неправителствена организация от Украйна, се стреми да запълни липсата на информация в социалните, културни и духовни сфери, формирани около фигурата на Рафаел Лемкин, учен, юрист, експерт по международно право, създал в най-широкия научни и юридически смисъл термина "геноцид". В чест на Рафаел Лемкин и за да се разпространят и да продължат теоретичните изследвания по въпросите на геноцида, Society Initiatives Institute организира Международен конкурс за есе "Геноцид – тъмната марка на човечеството". Есето може да бъде написано в контекста на правен, политически, исторически, културен, икономически или друг проблем, свързан с геноцида.
  Всеки участник може да представи само едно есе, разработено на английски, украински, руски или полски. То трябва да отразява стила писане на участника и оригиналното му/й мислене.
  Есето трябва да бъде дълго до 1000 думи в следния формат: есе заглавие / име на автора и контакти / училище / университет / принадлежност / есе (въведение, основни доводи, изводи).
 • НОВО: Стипендии за журналисти Nieman в Харвард
  Краен срок: 1 декември 2014 г.
  Nieman Foundation for Journalism в Харвард избира до 12 международни стипендианти всяка година. Международните стипендии Нийман са запазени за граждани на нации, различни от Съединените щати, работещи в Съединените щати или за медийни компании в САЩ.
  Кандидатите трябва да са на пълно работно време (включително журналисти на свободна практика) с опит най-малко от пет години.
 • НОВО: Международна стипендиантска програма по право на ООН, Хага, Холандия
  Краен срок: 1 декември 2014 г.
  Програмата осигурява висококачествено обучение от водещи учени и практици по широк кръг от субекти на международното право.
  Могат да кандидатстват кандидати на 24-45 годишна възраст, които имат юридическо образование
 • НОВО: Energy Globe Awards 2015
  Краен срок: 22 септември 2014 г.
  Представете свой реализиран устойчив проект в една от категориите:
  1. Земя
  2. Вода
  3. Въздух
  4. Огън
  5. Млади хора
  Във всяка от категориите победителят ще получи награда от 10 000 евро.
 • НОВО: Инициатива Нови и появяващи се таланти на UNICEF
  Краен срок: 23 септември 2014 г.
  Инициатива Нови и появяващи се таланти на UNICEF (New and Emerging Talent Initiative – NETI) е възможност за начало на динамична кариера в UNICEF.
  Програма NETI се стреми да превлича и развива нови таланти, за да растат и да се развиват в рамките на организацията.
 • НОВО: Награда „Предай нататък” за жени в технологиите
  Краен срок: 15 октомври 2014 г.
  Могат да кандидатстват жени над 18-годишна възраст, които желаят да се развиват в областта на ИКТ.
  Размер на гранта: 500 – 1000 щ.д.
 • НОВО: Open Knowledge Technologies: Mapping and validating knowledge
  Краен срок: 22 септември 2014 г.
  Пилотният проект ще разработи и приложи технологична платформа за работа в мрежа на знанието, за интегриране на онлайн услуги, включително, наред с другото, следните модули:
  1. Умения / компетенции картиране;
  2. Адаптирани учебни пътни карти и пътища (чрез образователни услуги, включително специфични отворени образователни ресурси);
  3. Механизми за валидиране на придобитите знания.
 • НОВО: Sony World Photography Awards
  Краен срок: 8 януари 2015 г.
  Наградите са посветени на подпомагане и култивиране на фотографската култура.
  Категориите са:
  – За професионалисти – с 45 подкатегории
  – Отворен конкурс – подходящ за любители – с 10 подкатегории
  – Студентски фокус – за снимки на предмет или сцена, които символизират съвременното общество
  – Младежка награда – за участници под 19-годишна възраст, с три подкатегории
Категории:Uncategorized
%d блогъра харесват това: