Начало > Uncategorized > FLGR E-Weekly: Издания>Електронен седмичник>Година 2014 > Е-Седмичник 39/2014

FLGR E-Weekly: Издания>Електронен седмичник>Година 2014 > Е-Седмичник 39/2014


 • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ
 • НОВО: Конкурс за доброволческа инициатива 2014 – можеш да се включиш и ти!
  Краен срок: 31 октомври 2014 г.
  Фондация Лале и Фондация „Национален алианс за работа с доброволци” (НАРД) обявиха традиционния конкурс за най-интересни и ефективни доброволчески инициативи в България през 2014 година.
  конкурса са поканени да участват всички организации и групи, които през настоящата 2014 година са реализирали доброволческа инициатива, без значение на място и време на реализация, цел и начин на организация, източници на финансиране, брой и възраст на доброволците. Всяка добра инициатива заслужава признание!
  Най-добрите инициативи ще бъдат определени от жури и отличени с почетна грамота и материална награда – инвестиция в развитието на доброволците и организацията.
 • НОВО: Десети конкурс "Иновативно предприятие на годината 2014"
  Краен срок: 15 октомври 2014 г., до 24:00 часа
  Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, с подкрепата на Еnterprise Europe Network – България и KIC InnoEnergy, и в партньорство с Министерството на икономиката и енергетиката иПредставителството на ЕК в България обявяват Десетия конкурс за "Иновативно предприятие на годината 2014".
  Конкурсът цели да покаже успешните български бизнес модели, основаващи се на иновациите и новите технологии и да привлече вниманието на широката общественост към постиженията на българските предприятия в тази област.
  Наградите се присъждат в различни категории според въздействието на отличените иновации като:
  – Пазарно лидерство (иновативен продукт, наложил се на международния пазар)
  – Иновационен хъб (реализирана процесна иновация в поредица от клиенти)
  – Качество на живот (иновация, имаща потенциал или довела до подобряване качеството на живот на потребителите)
  – Зелена иновация (иновация в областта на устойчивото и екологично съобразено развитие)
  – Устойчиво иновативно поведение (наличие на иновативна дейност през последните минимум 6 години)
  – Социална иновация (нови продукт, услуга или модел, които отговарят на социални потребности и създават нови социални отношения)
  – Иновативни дигитални игри (иновация в гейминг индустрията)
  – Иновативно новостартирало предприятие (до три години от създаването му)
  Тази година за първи път е предвидена и специална награда за Иновативни решения за устойчива енергия.
 • НОВО: Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"
  Краен срок: 7 януари 2015 г.
  По Програмата се предвижда да бъдат обявени четири процедури за подбор на проекти, за които ще бъдат подписани споразумения за безвъзмездна помощ.
  Първата грантова схема е "Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи". В програмата са предвидени 7 647 059 евро за реализирането на проекти в тази област.
  Втората грантова схема е за производство на горива от биомаса. По нея ще бъдат финансирани проекти за производство на пелети, дървесен чипс, екобрикети, биогаз от ферми и др. Бенефициенти са малки и средни предприятия. Бюджетът на процедурата е 1 764 705 евро.
  Размерът на безвъзмездната финансова помощ е до 60% и в рамките от 30 000 до 200 000 евро. Предвидени са мерки за повишаване на енергийната ефективност и оползотворяване енергийния потенциал на биомасата за постигане на общоевропейските цели за намаляване емисиите парникови газове. Това е съществен елемент от прехода към конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, подчерта зам.-министърът и допълни, че в това отношение страната ни разчита на ползотворно сътрудничество с Норвегия.
  Едно проектно предложение може да включва една или повече сгради.
  Времето за изпълнение на проектите е до април 2016 г.
 • НОВО: Конкурс на Сдружение "Постоянно образование" за дипломна работа
  Краен срок: 20 ноември 2014 г.
  Сдружение „Постоянно образование”, клон на японския образователен център "Номура", за втора поредна година обявява парична награда от 500 лв. за Дипломна работа, защитена през 2014 г., в която са залегнали принципите на личностното интегрирано образование и засяга някои от следните теми:
  – самопознание, самообразоване и самовъзпитание
  – интегриране на процеси и индивидуални качества
  – гражданско образование и доброволен труд
  – възпитание в толерантност, неагресивност и мир
  – основни цели на образованието
  – живот и работа в общност
  – взаимозависимост във взаимоотношенията
  – преоткриване на общочовешките ценности
  – силата на единността в общностите
  – човек и природа
 • НОВО: Информационна мрежа Europe Direct 2015-2017
  Краен срок: 30 октомври 2014 г.
  Европейската комисия, чрез представителството си в България, отправя покана за представяне на предложения, които отговарят на условията за отпускане на безвъзмездни средства за дейности и техническа помощ в замяна на осигуряването на приемни структури за обществени информационни центрове, известни под общото наименование „Информационна мрежа Europe Direct“ за периода 2015-2017 г.
  Приоритет ще бъде даден на предложения от:
  1. Кърджали, Видин, Силистра
  2. Хасково, Монтана, Пазарджик, Ловеч
 • НОВО: Награди за политически карикатури обяви ООН
  Краен срок: 15 ноември2014 г.
  Организацията на обединените нации (ООН) приема кандидатури от карикатуристи от цял свят за участие в наградите Ranan Lurie Political Cartoon Awards.
  Работата на кандидатите трябва да отговарят на следните принципи – уважение към човешкото достойнство, взаимно уважение и приятелски отношения между нациите, както и отговорно отношение към икономиката и околната среда.
  Материалите трябва да бъдат репродукции на политически карикатури, които са публикувани в медия за периода септември 2013 г. и 15 октомври 2014 г. Първата награда в конкурса възлиза на 10 хил. долара, втората е 5 хил. долара, а третата е 3 хил. долара.
 • НОВО: Обучение на активни блогъри за противодействие срещу езика на омразата, 17 ноември 2014
  Краен срок: 31 октомври 2014 г.
  Операторът на Програма за подкрепа на НПО в България организира безплатно еднодневно обучение на активни блогъри за противодействие срещу езика на омразата в интернет.
  Обучението ще бъде на английски език и ще има практическа насоченост. Ще се води от експерт на Съвета на Европа и представители на български неправителствени организации.
  Обучението ще се проведе на 17 ноември 2014 г. (понеделник) от 9:30 до 18:00 часа, в гр. София. За участници, които пътуват от места извън София, организаторът покрива пътни, дневни и разходи за една нощувка.
  Обучаемите ще получат сертификат за участие, който удостоверява тяхното желание и принос за противодействие срещу езика на омразата в интернет.
  Условията за участие са посочени в онлайн регистрационната форма, която всеки кандидат трябва да попълни и изпрати до 31 октомври 2014 г. (петък):
 • НОВО: Конкурс за финансиране на малки проекти
  Краен срок: 17 октомври 2014 г.
  Младежка фондация "Арете" – България О Б Я В Я В А конкурс за финансиране на малки проекти в полза за местната общност по програма „Заедно Напред“.
  Младежка фондация „Арете“ организира конкурс по програма „Заедно Напред“ за набиране на предложения за малки проекти до 500 лв. Основен приоритет на програма „Заедно Напред“ е организирането на младежки ромски лагери, които целят мотивирането на младите роми да продължат образованието си, да придобият лидерски умения, които да съдействат за тяхното лично и кариерно развитие и да станат активни и ангажирани граждани.
  Целта на конкурса е повишаване капацитета на ромските младежи, чрез включването им в осъществяването на дейности и инициативи в полза на местната общност, и стимулиране на личностната изява и реализация на придобитите умения и знания.
  Проектите приоритетно трябва да бъдат ориентирани към:
  – полза на местната общност;
  – подкрепа на образованието на местната общност;
  – насърчаване на младежката активност и доброволчество;
  – мотивация на ромските младежи.
  Кой може да кандидатства?
  Участници от младежките ромски лагери „Заедно Напред“ 2014 и доброволци към младежката мрежа на фондация „Арете“.
 • НОВО: Второ издание на CV РАБОТИ-лница за младежи, 29 октомври 2014
  Краен срок: 20 октомври 2014 г.
  Нестле България организира второ издание на инициативата на 29 октомври 2014 г. от 09:30 часа в Централния офис на Нестле (гр. София, бул. „Европа“ 128). Събитието е насочено към ученици, студенти и младежи от всички професионални направления и в него свободно могат да вземат участие всички желаещи от цялата страна.
  В рамките на специално разработена сесия младежите ще имат възможността да получат ценна информация, практически насоки, уроци и съвети за изготвяне на документите си при кандидатстване за работа, стаж или проект. CV РАБОТИ-лницата ще помогне на младите хора да разберат защо е важно да знаят как да изготвят своята автобиография и мотивационно писмо, какви са основните правила за съдържание на документите, на какво трябва да се наблегне и какво да се избягва в процеса на писане, както и какъв формат и съдържание създават добро впечатление на работодателя. Единственото условие за участие е до 20 октомври младежите да се регистрират като изпратят e-mail на адрес: nestleneedsyouth@bg.nestle.com, посочвайки трите си имена и телефон за контакти.
 • НОВО: Deutsche Welle набира журналисти за платен стаж
  Краен срок: 31 октомври 2014 г.
  Журналисти, които владеят английски и немски език, могат да кандидатстват за осемнадесет месечната стажантска програма DW Akademie, която предлага комбинация от академичен и практичен тренинг.
  Избраните кандидати ще прекарат шест месеца като участници в специализирани семинари. Следващата част от обучението за период от девет месеца, включва работа в различни редакции на Deutsche Welle в Бон и Берлин, както и в едно от чуждестранните бюра на медията в Брюксел, Вашингтон или Москва. Заплащането на стажантите възлиза на 1.590 евро на месец, като имат право на две увеличения по време на обучението си. Наред с това получават и възможност за ваканция в рамките на един месец.
 • НОВО: Thomson Reuters провежда тренинг по финансова журналистика
  Краен срок: 15 декември 2014 г.
  Журналисти, които владеят добре английски език, могат да кандидатстват за тренинг програмата на Thomson Reuters в Ню Йорк, Лондон и Азия. Деветмесечният курс обхваща интензивно обучения и работа на терен под ръководството на опитни редактори.
  Участниците ще придобият знания за всички аспекти на финансовата журналистика. Предимство при кандидатстването е опит при боравенето с бази данни, работа с мултимедии и владеенето на арабски, мандарин или руски език.
 • НОВО: Конкурс за стажанти в ИПИ за периода ноември 2014 – януари 2015
  Краен срок: 26 октомври 2014 г.
  Кандидатите трябва да изпратят есе на една от следните теми:
  1. Кои са първите три стъпки, които трябва да предприеме новото правителство?
  2. Каква е икономическата цена на политическата нестабилност?
  3. Трябва ли да се насърчава раждаемостта в България? Ако да – как, ако не – защо?
  Обемът на есетата трябва да бъде между 500 и 800 думи.
 • НОВО: Стаж в Европейския център за превенция и контрол на заразите
  Краен срок: 31 януари (всяка година)
  Европейския център за превенция и контрол на заразите (ЕЦПК) (European Center for Disease Prevention and Control – ECDC) организира стажове веднъж годишно.
  Всеки стаж е платен и е с продължителност между 3 и 9 месеца. ЕЦПК е агенция към ЕС, която цели засилването на предпазните мерки в Европа срещу заразни заболявания.
 • НОВО: Летен институт по лидерство и международно сътрудничество, 9 юни – 20 юли 2015, Сан Диего, Калифорния
  Краен срок: 5 януари 2015 (за кандидати, живеещи извън САЩ)
  Летен институт Hansen по лидерство и международно сътрудничество е международна програма, която предоставя уникална лидерски опит и програма в международното сътрудничество. Програмата е насочена към създаване на международна общност от млади учени, които ще използват опита си като основа за създаване на трайни приятелства и придобиване на общо практическо разбиране на по-мирно бъдеще.
 • НОВО: Стипендии за лидери на общностни решения
  Краен срок: 27 октомври 2014 г.
  Могат да кандидатстват общностни лидери на възраст 25-38 години.
  Стипендия: пътни, виза, застраховка, издръжка.
  Програмата за общностни решения е програма за професионално развитие на най-добрите и най-ярките световни лидери на общността. CSP (Community Solutions Program) е програма на Бюрото за образователни и културни въпроси на Държавния департамент на САЩ и се изпълнява от IREX. Одобрените кандидати ще участват в:
  – Четиримесечен стаж в местна неправителствена организация или правителствена агенция;
  – Структурирано виртуалното обучение и работа в мрежа чрез Online Community Leadership Institute; и
  – Подготовка и изпълнение на последващи проекти в родните им страни.
  Кандидатът трябва да избере една професионална тема, върху която той / тя възнамерява да се съсредоточи върху, докато е в САЩ:
  – Прозрачност и отчетност,
  – Толерантност и разрешаване на конфликти,
  – Проблеми на околната среда,
  – Жени и въпросите на половете.
  България е страна-участничка.
 • НОВО: Специализация в Изследователски център анадолските цивилизации
  Краен срок: 15 декември 2014 г.
  Могат да кандидатстват: младши и старши учени от всички националности.
  Финансирането покрива: настаняване, пътни, и стипендия.
  Университет Коч кани учени, специализирани в археология, история на изкуството, история и свързани дисциплини с Турция от неолита до османските епохи. Финансирането, което включва настаняване, пътни и стипендия, ще бъде дадено на около 10 кандидат докторанти и 10 учени с докторска степен да прекарат една учебна година в Истанбул в Изследователски център анадолските цивилизации на Университет Коч (RCAC).
  Успешните кандидати ще пребивават в Истанбул по време на 9-месечната учебна година (15 септември – 15 юни).
 • НОВО: Creative Shock – Международен конкурс за бизнес казус
  Краен срок: 19 октомври 2014 г.
  Creative Shock е годишен бизнес конкурс за студенти от цял свят. Участниците всяка година се събират за решаване на бизнес, маркетинг и PR проблеми на социални предприятия и организации.
  Конкурсът е отворен за студенти бакалавърска и магистърска степен.
  Участниците в конкурса трябва да формират екип от 3 до 4 членове.
  1-ви кръг: 20-29 октомври; по време на първото предизвикателство екипите решават социален бизнес казус.
  2-ри кръг: 30 октомври – 9 ноември; по време на втория етап екипите създават guerilla маркетингова стратегия за международни социални организации и представят решението си във видео формат.
  Петте най-добри отбора ще стигнат финала, който ще се проведе в ISM Университет по мениджмънт и икономика във Вилнюс, Литва на 5-7 декември 2014 г. Тези екипи ще имат само една нощ, за да решат последния казуса и да се конкурират помежду си.
  Отборът победител получава голямата награда и 1500 евро.
 • НОВО: Обучение по журналистика на публичните отношения, 26 април – 1 май 2015, Охайо, Кълъмбъс, САЩ
  Краен срок: 30 октомври 2014 г.
  Програма на Kiplinger „Журналистика на обществените въпроси” предлага краткосрочни стипендии, за да се постигне по-добро използване на новите онлайн инструменти и канали. Стипендиантите прекарват интензивна седмица в Държавния университет в Кълъмбъс, Охайо. Те ще бъдат преминат обучение, което ще могат да приложат незабавно в нюзрума. Ще работят по възможностите в журналистиката на Twitter, Facebook, LinkedIn и други социални медийни сайтове.
  Ако сте журналист в печатна, електронна или онлайн медиа с пет или повече години опит, и знаете английски, кандидатствайте.
 • НОВО: Jumpthegap – международeн конкурс за дизайн на бани
  Краен срок: 25 февруари 2015 г.
  Новото издание на надпреварата ще включва две категории: една за студенти и друга за професионалисти. По един проект от всяка категория ще получи награда от по 4000 евро, съобщиха още организаторите. В допълнение тази година ще бъде връчена специална награда за устойчивост, която е предоставена от инициираната от Roca фондация We Are Water.
 • НОВО: Конкурс за иновации в дигиталния бизнес
  Краен срок: 15 октомври 2014 г.
  Може да участва всеки, който има start-up, уеб-предприемач или студент.
  Награда: варира от 1000 до 5000 евро.
  Конкурсът Digital Business Innovation (DBI) търси най-добрите продукти, услуги и бизнес идеи, насочени към ключови възможности за иновации на днешния дигитален бизнес. Идеята на конкурса е да се създаде бизнес план, който се фокусира върху използването и прилагането на технологиите.
 • НОВО: Международен форум за млади лидери за правата на човека, 11-17 октомври 2015, McGill University, Montreal, Canada
  Краен срок: 31 октомври 2014 г.
  Международният форум за млади лидери събира лица под 30-годишна възраст, които са доказали своята страст за прилагане на иновативни, предприемачески решения за най-наболелите проблеми в света, и им предлага възможност да си взаимодействат и да се възползват от опита на другите.
  Участниците идват от различни среди, включително НПО, политици, представители на правителството, академичните среди, частния сектор и медиите.
  За да може да кандидатствате, трябва да:
  – Бъдете под 30-годишна възраст към 31 юли 2015 г.
  – Да притежавате университетска степен в която и да е област;
  – Да притежавате висока степен на владеене на английски език; и
  – Да сте показали лидерство, иновации, креативност, и / или на предприемачеството във вашата сфера на действие.
  За избраните кандидати всички разходи конференцията ще бъдат покрити, включително пътни разходи до и от Монреал, квартира, храна и разходи за виза.
 • НОВО: Конкурс за участие във Fellowship Exchange Program
  Краен срок: 15 ноември 2014 г.
  WSOS Community Action Commission, Inc. – Great Lakes Consortium for International Training and Development в сътрудничество с Фондация Сега, България, CCF, Унгария, CeRe, Румъния, и CKO, Словакия,обяви конкурс за участие в "Подкрепа на гражданското участие в малцинствените общности" – програма за обмен на България, Унгария, Румъния, Словакия и САЩ. Програмата се финансира от Държавния департамент на САЩ.
  Канят се да кандидатстват за участие в конкурса за 42-дневна стипендия в САЩ специалисти от всяка сфера на България, Унгария, Румъния и Словакия.
 • НОВО: Конкурс за текстове NinjaEssays
  Краен срок: 12 ноември 2014 г.
  Могат да участват автори от цял свят.
  Целта на конкурса за есе е да вдъхнови автори от цял свят, за да покажат творческите и критичните си уменията. Вашият текст трябва да бъде на една от следните теми:
  – "Писането на есе като една от най-големите тенденции и проблеми в съвременното образование";
  – "Непоносимата лекота на битието: Достъпността на съвременното образование проблем ли е? Трябва ли всеки да получи диплома?";
  – "Значението на образованието в живота ми";
  – "Как една книга промени живота ми";
  – "Завършването на колеж задължително ли е, за да си готов за кариера?";
  – "Съвременните образователни инструменти намаляват ли ролята на учителите?";
  – "Работа в екип в училище: това е вдъхновяващо ли е или дискриминиращо?".
 • НОВО: 18-месечен стаж в областта на мултимедиите на Deutsche Welle
  Краен срок: 31 октомври 2014 г.
  Deutsche Welle предлага нова възможност за стаж, който ще ви отведе из целия свят само за 18 месеца. Стажовете с английските и немските редакционни отдели ще ви даде шанс да се задълбочите в икономическите и културните въпроси, както и в новините и спорта. Ще имате възможност да работите и в най-малко един от другите езикови отдели на DW като китайски, фарси или испански отдел, и да се включите в работата им в съответствие с езиковите си умения. Независимо от езиковите ви умения, вие ще сте част от редакционните екипи още от първия ден, ще пишете и ще провеждане на интервюта за телевизия, радио и онлайн.
  DW търси кандидати, които:
  – са завършили университет или колеж преди началото на стажа;
  – предишен опит в областта е предимство, но не е задължителен;
  – отговарят на езиковите критерии.
  Стипендия: до 1 885 евро/месечно
 • НОВО: #H2020-MSCA COFUND – CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES
  Краен срок: 01-10-2015 17:00:00 (Brussels local time)
  Objective:
  The COFUND scheme aims at stimulating regional, national or international programmes to foster excellence in researchers’ training, mobility and career development, spreading the best practices of Marie Sk?odowska-Curie actions.
  This will be achieved by co-funding new or existing regional, national, and international programmes to open up to, and provide for, international, intersectoral and interdisciplinary research training, as well as transnational and cross-sectoral mobility of researchers at all stages of their career.
  Scope:
  Each proposal funded under the COFUND scheme shall have a sole participant that will be responsible for the availability of the necessary matching funds to execute the proposal.
  Participants submit multi-annual proposals for new or existing doctoral programmes or fellowship programmes that may be run at regional, national or international level. The evaluation is organised in two different panels: A) Doctoral programmes and B) Fellowship programmes. Support cannot be awarded to researchers who are already permanently employed at the host organisation.
Advertisements
Категории:Uncategorized
 1. Все още няма коментари.
 1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: