Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИE

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИE


 • НОВО: LIFE Action Grants
  Краен срок: 24 октомври 2014 г.
  Крайният срок за подаване на "традиционните" проекти е официално удължен до петък, 24 октомври 2014 г., 16:00 часа местно време в Брюксел, вместо на 16 октомври.
 • НОВО: Rinker’s Challenge
  Краен срок: 31 декември 2014 г.
  Новосъздаденият Център „Ринкър“ към Фондация „Помощ за благотворителността в България“ обявява старт на програмата за предприемачи Rinker’s Challenge. Конкурсът е отворен до 31 декември 2014, а кандидатстването става с бизнес идея.
  Център "Ринкър" за предприемачество и обучение е създаден да насърчава образованието, ученето през целия живот и да подпомага предприемачеството и развитието на бизнеса в България. Приоритетни области за Центъра са развитието на селските райони и разпространението на социалното предприемачество.
  Центърът се управлява от Фондация “Помощ за благотворителността в България” (ФПББ). Основан е през 2014 година.
  Могат да участват:
  а/ индивидуални физически лица или екипи от хора, които не са обединени в юридическо лице;
  Програмата е отворена включително за хора със свободни професии, земеделски производители и други;
  б/ юридически лица, които са:
  – Търговски дружества
  – Организации с нестопанска цел
  – Читалища
  – Кооперации
  – Земеделски производители
  Търсим нашите предприемачи във всички сфери на бизнеса: образование, информационни технологии, култура, земеделие, био-земеделие, преработване на земеделска продукция, социални услуги, здравеопазване, лека промишленост и други.
  Насърчаваме участието на проекти от община Попово, област Търговище, но ще подкрепим проекти в цяла България.
  Трите най-добри бизнес проекта ще получат стартово финансиране в размер до 20 000 лева всеки.
 • НОВО: Конкурс за иновативни бизнес проекти
  Краен срок: за изпращане на кратки писмени представяния – 31 октомври 2014 г.
  Целта на провеждането на конкурса е да се генерират иновативни бизнес идеи с висок потенциал за реализация. Проектите трябва да са свързани някои от следните сектори: минна индустрия; преработвателна индустрия; компоненти и системи за енергийна ефективност и ВЕИ; химическа промишленост; рециклиране на отпадъци и опазване на околната среда; електроника, електрически двигатели. Под иновативна бизнес идея (иновативен проект) се има предвид продукт, процес, услуга или бизнес модел, който представлява технологична новост с полезен ефект и задоволява реална пазарна потребност (ниша) на българския пазар. Когато кандидатите предлагат идея, те трябва да докажат, че тя има практическо приложение, както и да се ангажират с развитието на проекта.
  На първия етап от конкурса участниците трябва да предоставят писмено резюме на проекта, което да включва описание на идеята, конкурентни предимства и пазарен потенциал, бюджет и основни финансови параметри, както и представяне на екипа. Одобрените за втори етап кандидати ще бъдат поканени да представят подробни бизнес план и финансова обосновка. Третият етап представлява презентация на проектите пред журито на конкурса.
  До три проекта ще бъдат подкрепени от фонда на „Асарел-Медет” АД под формата на дялова инвестиция, с обща стойност 200 000 евро.
 • НОВО: Покана за участие в национален младежки форум на тема "Младите не искат да са бeзработни!", 12-14 декември 2014 г., гр. Карлово
  Краен срок: 14 ноември 2014 г.
  Сдружение “Младежки и граждански инициативи в Розовата долина” – гр .Карлово кани младежки лидери, младежки работници и хора, работещи с младежи за участие в национален младежки форум на тема “Младите не искат да са безработни!”. Форумът се организира по проект на сдружението, финансиран по Дейност КА3 на Програма “Еразъм +”.
  Форумът ще се проведе от 12 до 14 декември 2014 г. в гр. Карлово. Очаква се във форума да вземат участие 40 представители на младежки и ромски организации на възраст от 18 до 30 години, които ще се включат в дискусиите и обсъжданията за начините за справяне с младежката безработица и изразяват готовност след участието им в националния форум да продължат да работят по места, като консултират месни младежи от ромски и български произход за възможностите и мерките, които предоставят българските институции за справяне с младежката безработица и начините за участие на младите хора в процесите на взимане на решения и формиране на младежки политики.
  Пътните разходи, настаняването и изхранването на участниците се поемат от организаторите за датите на форума.
 • НОВО: ФРГИ обяви конкурс за стипендия „Валери Манчев“
  Краен срок: 15 ноември 2014 г.
  Стипендия „Валери Манчев“ е инициатива на Нотариус Валери Манчев, учредена във Фондация „Работилница за граждански инициативи“.
  Стипендия „Валери Манчев“ осигурява финансова подкрепа на студенти, израснали без родители или в многодетни семейства, учещи в Юридическия факултет на Софийския университет. От кандидатите се изисква много добър и отличен успех от първите две години на следването, както и интерес в областта на нотариалната практика. На стипендиантите се дава възможност и за платен стаж в нотариалната кантора на Нотариус Манчев. Стипендиите са двугодишни, отпускат се на студенти от 3 и по-горен курс, след конкурс.
  Нотариус Валери Манчев е Член на Настоятелството на ФРГИ и решението му да учреди стипендия във фондацията още веднъж доказва, че ние продължаваме да работим за това да има повече индивидуални дарители, подкрепящи каузи свързани с развитието на младите хора и обществото ни като цяло.
 • НОВО: Конкурс на Сдружение “Постоянно образование“ за дипломна работа
  Краен срок: 20 ноември 2014 г.
  Сдружение "Постоянно образование", клон на японския образователен център "Номура", за втора поредна година обявява парична награда от 500 лв. за Дипломна работа, защитена през 2014 г., в която са залегнали принципите на личностното интегрирано образование и засяга някои от следните теми:
  – самопознание, самообразоване и самовъзпитание
  – интегриране на процеси и индивидуални качества
  – гражданско образование и доброволен труд
  – възпитание в толерантност, неагресивност и мир
  – основни цели на образованието
  – живот и работа в общност
  – взаимозависимост във взаимоотношенията
  – преоткриване на общочовешките ценности
  – силата на единността в общностите
  – човек и природа
 • НОВО: Стаж в посолството на САЩ в София
  Краен срок: 29 октомври 2014 г.
  Посолството на САЩ в София и търси да назначи стажанти.
  Могат да кандидатстват студенти, които не са граждани на САЩ, в България или български студенти, учещи в чужбина, включително всички чуждестранни граждани, които са студенти в България. Кандидатите трябва да имат добри академични постиженияи да са навършили 18-годишна възраст към момента на назначаването.
 • НОВО: Национален конкурс "Добротворчество"
  Краен срок: 10 януари 2015 г.
  Конкурсът е разделен на четири категории: за млади музиканти, художници, писатели, а също и за младежи, които желаят да учат висше образование, но са в затруднено финансово положение. Целта е да бъдат подпомогнати младите хора в творческите им търсения като им се предоставят възможности за изява, финансова помощ, форум за споделяне на идеите им и за преосмисляне на мисията си като творци.
 • НОВО: Конкурс за млади поети за Националната литературна награда "Владимир Башев"
  Краен срок: 20 ноември 2014 г.
  Националният литературен музей, Литературният кабинет “Владимир Башев” и Националният дарителски фонд “13 века България” обявяват конкурс за млади поети. На победителя ще бъде връчена Националната литературна награда “Владимир Башев”. Тя се присъжда на всеки две години за издадена стихосбирка на автор до 32 години.
 • НОВО: Конкурс за участие в проект „Училището като център в общността“
  Краен срок: 7 ноември 2014 г.
  Национална мрежа за децата обяви конкурс за участие в проект „Училището като център в общността“. Той се финансира от фондация „Чарлз Стюарт Мотт“.
  Целта на проекта е да реализира в 10 училища в цялата страна модела на community school или училище, което предлага не само образователни услуги, но и привлича към обучението на децата родители, семейство, значими близки и други важни за живота на общността хора.
  В нашето училище учим и се забавляваме заедно. В него ние си помагаме и се подкрепяме. Тук всеки е добре дошъл. Когато някой има проблеми или трудности, всички се обединяваме, за да ги решим. Срещаме се, за да си разказваме за страхотните неща, които правим и искаме да правим. Така ставаме по-силни и активни и мечтите ни са още по-смели. Ние сме щастливи тук, където живеем и с хората, с които се срещаме всеки ден. Училището ни дава много повече от знания – то ни кара да се чувстваме у дома и като част от една задружна и истинска общност.
  Ако това е Вашето училище или искате да бъде, моля запознайте се с подробното описание на процедурата за кандидатстване и попълнете нашия въпросник и го изпратете по е-поща на Пламена Фотева, координатор проект „Училището като център в общността“.
 • НОВО: Erasmus Mundus MA “Euroculture – Европа в останалата част от света”
  Краен срок: 1 декември 2014 г.
  Могат да кандидатстват студенти с бакалавърска степен, с добър английски.
  Фокусът на програмата е върху културните и социални промени, политическия процес на европейска интеграция, ценностите, гражданството и културната идентичност. Програмата учи студентите на методите и уменията, необходими за идентифициране на европейските измерения на социалните проблеми, да събират и обработват съответната информация от европейските институции и организации, както и да отразяват културните аспекти и фактори, които играят роля в процеса на формиране на европейска идентичност и европейската интеграция.
 • НОВО: Семинар "Учим пътищата за социално сближаване", 15-17 декември, Виена, Австрия
  Краен срок: 22 октомври 2014 г.
  Първа EUSDR младежка платформа "Учим пътищата към социалното сближаване" ще се проведе в периода 15-17 декември 2014 г. във Виена и ще обедини 70 педагози от страните от Дунавския регион. Семинарът е организиран от Националната агенция на Австрия и има за цел да отрази ролята на образованието и обучението за социалното сближаване и да проучи стойността на междусекторното сътрудничество в Дунавския регион.
  Работен език: Английски.
  Всички разходи (настаняване, пътни, визи и т.н.), свързани с участие в семинара, ще бъдат покрити.
  Преди да кандидатствате, моля, свържете се с Националната агенция във вашата страна, за да проверите дали тя участва в този конкретен проект и ангажимент за покриване на пътните разходи. След това, можете да кандидатствате за това обучение чрез SALTO онлайн.
 • НОВО: Магистратури на Университета в Берн
  Краен срок: 28 ноември 2014 г.
  Могат да кандидатстват бакалаври, завършили извън Швейцария.
  Стипендия: 1600 CHF / месечно, такса за обучение.
  Канят се да кандидатстват високо мотивирани завършили бакалаври с изключителни качества и отлично познаване на езика на преподаване.
  В допустимите специалности не влиза Biomedical Science.
 • НОВО: Стажове в Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията
  Краен срок: 31 януари 2015 г.
  Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията е агенция на ЕС, насочена към укрепване на защитните сили на Европа срещу инфекциозните болести. Тя е със седалище в Стокхолм, Швеция.
  Могат да кандидатстват наскоро завършили висшисти, които са граждани на една от държавите-членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Македония, Сърбия, Турция и Черна гора.
  Възнаграждение: 1 456,71 евро на месец, пътни.
 • НОВО: Програма за развитие на таланта за млади филмови критици, 22-29 януари 2015, Ротердам, Холандия
  Краен срок: 1 ноември 2014 г.
  Проектът на IFFR за обучение на млади филмови критици е програма за развитие на таланта, който предлага на до три млади хора (под 30 години), мотивирани и талантливи професионални филмови критици от страни извън Холандия шанс да пътуват в чужбина за отразяване на голям международен филмов фестивал.
 • НОВО: Стипендии за докторанти на Ирландското правителство
  Краен срок: 27 ноември 2014 г.
  Ирландският съвет за научни изследвания финансира надарени изследователи във всички дисциплини и насърчава интердисциплинарните изследвания. Съветът улеснява развитието на кариерата на изследователите, като ги свързва с утвърдени изследователски екипи, които са постигнали международно признание за своята работа.
  Ирландският съвет за научни изследвания предлага два вида стипендии: едногодишни и двегодишни.
 • НОВО: Call for proposal EU-Brazil Research and Development Cooperation in Advanced Cyber Infrastructure now open Topic: Cloud Computing, including security aspects
  Краен срок: Date 21-04-2015 17:00:00 (Brussels local time)
  Specific Challenge: Data are motivating a profound transformation in the culture and conduct of scientific research in every field of science and engineering. Advancements in this area are required in terms of cloud-centric applications for big data, as well as in creating novel cloud technologies that provide effective utilization and optimization of heterogeneous resources (such as storage and communications) in big data scenarios, in particular addressing privacy, security and other Quality-of-Service issues.
  Scope: · The focus of the joint research will be the development of innovative technologies combining advanced Clouds and Big Data approaches to address the challenges stemming from different application domains in business and societal contexts. The technologies developed should take into account interoperability and data portability issues and aim towards future standardization.
  · Coordinated and Support Actions One CSA for the research coordination and policy activities, including research roadmapping and supporting further future common activities, i.e. dissemination, organisation of workshops, preparation of future coordinated call topics, etc.
  Total Call Budget 7,000,000 euros
 • НОВО: Call for proposal H2020-ICT-2015 INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES
  Краен срок: 14-04-2015 17:00:00 (Brussels local time)
  The submission session is now available for:
  – ICT-04-2015: Customised and low power computing
  – ICT-08-2015: Boosting public sector productivity and innovation through cloud computing services
  – ICT-10-2015: Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation
  – ICT-12-2015: Integrating experiments and facilities in FIRE+
  – ICT-16-2015: Big data – research
  – ICT-19-2015: Technologies for creative industries, social media and convergence
  – ICT-20-2015: Technologies for better human learning and teaching
  – ICT-24-2015: Robotics
  – ICT-25-2015: Generic micro- and nano-electronic technologies
  – ICT-27-2015: Photonics KET
  – ICT-28-2015: Cross-cutting ICT KETs
  – ICT-30-2015: Internet of Things and Platforms for Connected Smart Objects
  – ICT-36-2015: Pre-commercial procurement open to all areas of public interest requiring new ICT solutions
  – ICT-38-2015: International partnership building and support to dialogues with high income countries
  – ICT-39-2015: International partnership building in low and middle income countries
 • НОВО: Call for proposal Cultural Routes and Luxury Goods
  Краен срок: 04/11/2014
  This call for Proposals aims to create a Cultural Route showcasing one high-end product, either perfume, chocolate or jewellery. Its objective is to promote cooperation between tourism and the luxury goods industries.
  The call for proposal aims at funding the development and promotion of a new European Route which visits at least 5 Member States (and/or other countries participating in COSME). The Route must showcase key steps of the value chain of either
  – perfume,
  – chocolate or
  – jewellery.
  The objectives of the calls are to:
  – facilitate exchanges of good practice, the development of networks and of discussion platforms between public decision-makers and the private sector, in the fields of cultural and industrial tourism;
  – facilitate and stimulate public-private partnerships and the integration of enterprises of the cultural tourism sector into regional development strategies;
  – improve the quality of the European tourism offer by a strengthened cross-border cooperation; and/or
  – strengthen the management skills of public or private bodies in charge of developing thematic tourism products.
 • НОВО: Стипендии за докторантура на Imperial College London
  Краен срок: 31 октомври 2014 г.; 7 април 2015 г.
  Схемата за отпускане на стипендии на Imperial College предлага възможност за потенциални докторанти за получаване на докторска степен в Кралския колеж в Лондон. Схемата има за цел да осигури на до 50 студенти с голям потенциал възможност да работят в избраната от тях област изследвания с подкрепата на отличен ръководител.
  Стипендия: 20 400 паунда годишно
 • НОВО: Интердисциплинарна среща с Нобелови лауреати от областта на физиката, физиологията или медицината и химията, 28 юни – 03 юли 2015,
  Краен срок: 24 октомври 2014 г.
  На Lindau Meeting 2015 повече от 600 млади учени от цял свят ще имат уникалната възможност да прекарат вдъхновяваща седмица с около 70 Нобелови лауреати, да обменят опит и да създадат ценни контакти в областта на науката и извън нея.
  За стипендианти Marie Sk?odowska-Curie.
 • НОВО: Стипендиантска програма на UNAOC за Европа и Северна Америка
  Краен срок: 26 октомври 2014 г.
  Стипендиантска програма на UNAOC (Алианс на цивилизациите на ООН) е създадена като признание за необходимостта от изграждане на мостове между култури и общества чрез диалог и сътрудничество. Целта на програмата 2014 е да улесни позитивното сътрудничество и разбиране между страните от Близкия изток и Северна Африка (MENA) и в Европа и Северна Америка (EUNA) чрез подкрепа на бъдещи лидери от тези региони.
  Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:
  – Да е гражданин на САЩ, Канада или Европа;
  – Да е на възраст между 26-38 години;
  – Да владее писмено и говоримо английски език;
  – Да притежава паспорт, валиден поне 6 месеца след декември 2014 г.;
  – Да бъде на разположение, за да пътува за период до 15 дни, в първата половина на декември 2014 г.;
  – Да е професионалист в една от областите: организации на гражданското общество, традиционни и социални медии, политика, управление, движения на общността / инициативи, религиозни организации, социално предприемачество, академични среди, мозъчни тръстове или друга област, свързана с целта на програмата.
 • НОВО: Изцяло финансирани докторантури в областта на медицината, Швейцария
  Краен срок: 30 ноември 2014 г.
  Институт за биомедицински изследвания Friedrich Miescher финансира международна програма за докторанти.
  Международната програма предлага разширено, интердисциплинарно обучение в областите невробиология и механизми на рака. Докторанти, допуснати до програмата, получават теоретична и практическа подготовка и провеждат изследователски проект. Можете да продължите да учиш в следните области:
  – Биология на инфекциите;
  – Невробиология;
  – Биология на клетките;
  – Биология на развитието;
  – Биофизична химия;
  – Структурна биология;
  – Биология на системите;
  – Биоинформатика.
 • НОВО: Програма за социални предприемачи, 13 април – 5 юни 2015, Стокхолм, Швеция
  Краен срок: 2 ноември 2014 г.
  Програмата SE Outreach Accelerator, финансиран главно от Шведската агенция за международно развитие, е програма за изграждане на капацитет, който е предназначен за придобиване от участниците на предприемачески умения, за да им се даде възможност за увеличаване на тяхното въздействие и да се ускори растежът им.
  Могат да кандидатстват социални предприемачи, които създават положително социално и / или екологично въздействие в развиващите се общности.
 • НОВО: Изследователски грантове на Terra Foundation за учени извън САЩ
  Краен срок: 15 януари 2015 г.
  Фондация Terra предлага подкрепа за научни изследвания по теми, свързани с американското изкуство и визуална култура преди 1980 г. Безвъзмездното финансиране е на разположение за краткосрочни пътувания (3 месеца максимум), което дава възможност на учените да:
  – Открият нов източник на материал;
  – Опитат произведения на изкуството от първа ръка в музеи и частни колекции,
  – Консултират се с местни архиви и библиотечни колекции, и
  – Създават професионални мрежи за бъдещи изследвания.
 • НОВО: Грантове за журналисти на името на Tim Hetherington
  Краен срок: 31 октомври 2014 г.
  World Press Photo и Human Rights Watch канят пред фотографи и фотожурналисти от цял свят да кандидатстват за гранта от 20 000 евро, посветен на фотожурналиста и режисьора Тим Хетерингтън, убит, когато група журналисти попада по обстрел по време на сраженията между бунтовниците и силите генерал Кадафи в Мисрата, Либия през април 2011 година.
  Успешните кандидати представят свои работи по темата за правата на човека, като демонстрират последователен морален ангажимент към живота и историите на обектите.
  Канят се фоторепортери, документални фотографи и мултимедийни продуценти от цял свят.
Advertisements
Категории:Uncategorized
 1. Все още няма коментари.
 1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: