Архив

Archive for ноември, 2014

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Крайният срок за подаване на номинации в кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“ е удължен
  Краен срок: 30 ноември 2014 г.
  ИАГ и БДЗП обявиха конкурс с награди за всеки, който спомогне разкриването на престъпления срещу дивата природа.
  Кампанията има за цел да популяризира случаите, в които любители на природата или професионалисти спомагащи разследването, предотвратяването или друга дейност отнасяща се до престъпленията срещу дивата природа са предприели действия, за да предотвратят или разкрият дадено престъпление. Примери за подобни престъпления са незаконното залавяне на животни от дивата природа и отглеждането им в плен, ограбване на гнезда, яйца и малки от дивата природа; трафик и търговия със защитени видове; използване на незаконни методи за лов с примамки и отрови; бракониерски острел; незаконно препариране и др.
  Всеки желаещ може да направи номинация в кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“. Можете да номинирате както себе си, така и ваш колега или познат. Изпратете кратко описание на извършеното според вас престъпление (не повече от 500 думи) и действията, които сте предприели то да бъде предотвратено. За допълнителни доказателства за действията предприети от кандидата ще се считат снимки, кореспонденция с институция, както документи доказващ развитието на случая.
  Кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“ ще предостави 10 бр. награди по 150 лв.
 • НОВО: „Софтуерна академия на Телерик“ – Програмиране за начинаещи и напреднали
  Краен срок: 7 декември 2014 г.
  „Софтуерната академия на Телерик“ e интензивна програма за обучение на софтуерни инженери, която предоставя практически опит и задълбочени знания по програмиране, необходими за вашето успешно кариерно развитие в ИТ индустрията.
  Безплатното практическо обучение, част от инициативата „Академията на Телерик“, е подходящо както за напълно начинаещи програмисти, quality assurance инженери, developer support инженери и front-end разработчици, така и за хора с опит в разработката на софтуер.
  В рамките на програмата ще изучите основите на програмирането, езика C#, HTML, CSS и JavaScript, съвременните .NET технологии, технологии за създаване на мобилни, уеб и десктоп приложения. Отличилите се с най-високи резултати по време на обучението курсисти ще получат сертификат от „Академията на Телерик“.
  За да се включите в инициативата, е необходимо да кандидатствате и да се явите на входен изпит, който включва тест по информационни технологии, английски и IQ.
 • НОВО: Конкурс за озеленяване на до два общински терена в малко населено място
  Краен срок: 7 декември 2014 г.
  Конкурсът е част от проекта „Обичам моето село и се грижа за него" на Фондация "Евроразвитие 2007" е Основна цел на проекта е да популяризираме и дадем пример за активно гражданство в действие, в малките населени места.
 • НОВО: FUNCITY обяви конкурс за младежки инициативи в чест на Варна – Европейска младежка столица 2017
  Краен срок: 30 ноември 2014 г.
  В рамките на своята инициатива FUN Capital (Забавна столица), Сдружение „Варненски Младежки Фестивал” обявява конкурс за 5 забавни и нестандартни, еднодневни младежки инициативи на територията на Варна, които да обогатят календара от младежки събития в града. Идеята на организаторите на FUNCITY е да подпомогнат реализирането на подобни инициативи извън летния сезон, когато няма толкова възможности за младите, като част от инициативите бъдат изнесени в кварталите на града, така че да покрият максимално голяма територия.
  Инициативите трябва да имат следните цели:
  – предоставят смислено свободно време на младите хора
  – осигуряват интересни дейности за младежи от 15 до 29 години да се включат като доброволци, артисти, участници или публика
  – осигуряват възможности за партньорство между младежките организации във Варна и популяризиране на техните дейности.
  Дейностите трябва да се развиват поне в една от следните области:
  – Музика
  – Спорт
  – Танци
  – Сценични изкуства
  – Визуални изкуства
  Поканата е отворена за младежи, неформални групи и младежки организации от Варна, които имат креативни идеи за младежки инициативи. Те ще трябва да планират реализирането на своите еднодневни инициативи в периода Декември 2014 – Май 2015 и Септември – Ноември 2015. Целта е инициативата FUN Capital да предложи интересни дейности за младежи извън летния период, когато възможностите са ограничени.
  Сдружението „Варненски Младежки Фестивал” осигурява:
  – Финансова подкрепа – до 850 лв. на инициатива
  – Техническа подкрепа – озвучение, реклама и популяризиране
  – Качествена подкрепа – обучения за екипите и менторство при подготовка на инициативите
  Всички желаещи да кандидатстват трябва да подготвят резюме на идеята си до 1 стр. с примерен бюджет.
 • НОВО: Конкурс за участие в Созополски семинари по творческо писане, 18-22 юни 2015
  Краен срок: 20 март 2015 г., 22:00 ч.
  Програмата на семинара включва интензивни всекидневни уъркшопове по творческо писане, дискусии под формата на кръгли маси, лекции, изнесени от гост-лекторите, и литературни четения на преподавателите и участниците в програмата. За участие в семинара могат да кандидатстват писатели от България и от англоговорящи страни, включващи, но неограничени до Великобритания и САЩ. До участие ще бъдат допуснати общо десет кандидати, които ще получат стипендии.
 • НОВО: Конкурс за включване на разкази в "Words Without Borders"
  Краен срок: 15 януари 2015 г., 17:00 ч.
  Фондация "Елизабет Костова" (ФЕК) и литературното списание "Words Without Borders" обявяват конкурс за разкази от съвременни български писатели, които ще бъдат публикувани в тематично обособена българска рубрика на списанието през пролетта на 2015 г.
  Конкурсът е насочен към преводачи на съвременна българска литература. Всеки преводач може да кандидатства с до два разказа.
 • НОВО: Световната банка набира стажанти
  Краен срок: за лятната стажантска програма (юни-септември) – от 1 декември до 31 януари всяка година, а за зимната (декември-март) – от 1 септември до 31 октомври всяка година
  Световната банка започна набирането на канидати за своите зимна и лятна стажантски програми. Стажовете са платени и са насочени към студенти, които се интересуват от социални и икономически въпроси и които са граждани на страните акционери в Световната банка. Кандидатите трябва да притежават бакалавърска степен и да са записани редовно обучение магистратура или докторантура.
  Областите, в които се търсят стажантите, са икономика, финанси, развитие на човешките ресурси (обществено здравеопазване, образование, хранене, демография), социални науки (антропология, социология), земеделие, околна среда, развитие на частния сектор и пр. Изисква се отлично владеене на английски език.
 • НОВО: Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи 2014-2015
  Краен срок: 30 януари 2015 г.
  Българска фондация Биоразнообразие обяви Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи в областта на Биологичното разнообразие и управление на защитените територии. Могат да кандидатстват дипломанти от всички български висши учебни заведения (бакалаври, магистри и докторанти), чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса: опазване на биоразнообразието, устойчиво управление на природните ресурси и природозащитно образование.
  Основно условие е географския обсег, на който се провеждат част или всички дейности по дипломната работа,да засяга и територията на Централна и/или Западна Стара планина.
  Финансирането на всяка дипломна работа е на стойност до 1000 лева.
 • НОВО: Лятно училище "Гражданска устойчивост в условия на криза", 5-11 юли 2015, Флоренция, Италия
  Краен срок: 15 декември 2014 г.
  Проектът LIVEWHAT обявява покана за набиране на заявления за лятно училище на тема " Гражданска устойчивост в условия на криза", организирана в Центъра за социално движение изследвания.
  Лятната школа е отворена за аспиранти, както и за млади изследователи със специален интерес към участие и мобилизация в периоди на кризи от различни области на образованието, включително и политически науки, политическа социология, политическа комуникация и политическа антропология.
 • НОВО: Европейска прес награда за постижения в областта на журналистиката
  Краен срок: 31 декември 2014 г.
  Могат да бъдат номинирани журналисти от всички 47 страни от Европа, съобразно членството в Съвета на Европа.
  Награда: 10 000 евро
  Седем фондации съвместно връчват Европейските награди за журналистика. Целта на наградите е да почетат на журналистиката от най-високо качество в Европа. Наградите се връчват в категориите:
  – Разследващи репортажи награда
  – Изключително писане
  – Награда на коментатор
  – Награда на иновации
  – Специалната награда
  Кандидатстващите материали могат да бъдат приети в езика на оригиналното им публикуване.
 • НОВО: Летен стаж в Ройтерс
  Краен срок: 1 декември 2014 г.
  За студенти и завършили с опит в журналистиката.
  Стипендиантите работят 10 седмици (начало юни 2015) в Ню Йорк или Торонто, Мексико сити, Сао Паоло.
 • НОВО: Стипендии Айфел
  Краен срок: 9 януари 2015 г.
  Програмата за стипендии Eiffel Excellence е създадена от френското Министерство на външните работи и международното развитие, за да се даде възможност на френските висши учебни заведения да привлекат най-добрите чуждестранни студенти да се запишат в техните магистърски и докторантски курсове.
  Стипендиите Eiffel се предлагат в три основни области:
  – Инженерни науки (инженерни науки; точни науки: математика, физика, химия и науки за живота, нано- и биотехнологии, науки за земята, науки за Вселената, науки за околната среда, информация и комуникация науката и технологиите);
  – Икономика и управление;
  – Право и политически науки.
  Програмата е за кандидати с не-френско гражданство. За магистърските програми кандидатите трябва да са не по-възрастни от 30 години и за докторантура кандидатите трябва да са под 35-годишна възраст.
  Програмата Eiffel не покрива таксите за обучение.
  Очаква се да кандидатстват отлични студенти, които желаят да получат магистърска или докторска степен във френски институции на висшето образование.
  Месечната стипендия е в размер на 1181 евро за магистри и 1400 евро за докторанти.
 • НОВО: Стипендии за докторанти на Facebook Fellowship
  Краен срок: 6 януари 2015 г.
  Facebook ще връчи до 12 двегодишни стипендии (37 000 щ.д. годишно) в специалностите:
  – Architecture;
  – Data Mining;
  – Databases;
  – Distributed Systems;
  – Computer Vision;
  – Human-Computer Interaction & Social Computing;
  – Economics and Computation;
  – Machine Learning;
  – Natural Language Processing;
  – Networking & Operating Systems;
  – Programming Languages & Compilers;
  – Security & Privacy;
  – Software Engineering.
 • НОВО: PACT Zollverein творческа резиденция
  Краен срок: 4 декември 2014 г.
  Могат да кандидатстват артисти в областта на танца, пърформънса, медийните изкуства или музика.
  Покриват се: Дневни и пътни разходи, настаняване, студио и техническо оборудване.
 • НОВО: Грантове на United Nations Democracy Fund
  Краен срок: 331 декември 2014 г.
  UNDEF ще финансира двегодишни проекти (от 100 000 до 300 000 щ.д.) в една или повече от шестте основни области:
  – Развитие на общността
  – Върховенството на закона и правата на човека
  – Инструменти за демократизацията
  – Медии
  – Жени
  – Млади хора
 • НОВО: Стипендии Leo Baeck за докторанти – Leo Baeck Institute London
  Краен срок: 1 февруари 2015 г.
  За изследователи на областта на историята и културата на немскоговорящото еврейство.
  Стипендия: 1 150 евро месечно.
Категории:Uncategorized

FACE 2015


Уважаеми колеги,

Приложено изпращам писмо с информация за стартиране на процеса за подбор на отбор за Европейското състезание по първа помощ FACE 2015. Във връзка с това се обръщам към вас с молба да подкрепите всички желаещи да станат част от отбора на България и да разпространите настоящото писмо сред мрежата от доброволци във вашите области.

С цел по – широко популяризиране на тази много очаквана вест, всички документи за кандидатстване могат да бъдат разпространени и във вашите фейсбук групи и да бъдат изтеглени от следния линк: http://youth.redcross.bg/wp-content/uploads/Face_2015.rar

Предварително ви благодаря за помощта и подкрепата

Пожелавам успех на всички, желаещи да участват в Представителния отбор на БЧК за Европейското състезание по първа помощ FACE 2015!

Лека и приятна вечер,

Деница

Деница Баръмова

Директор на Дирекция БМЧК

Български Червен Кръст

бул. Джеймс Баучер, 76

София 1407

тел.:+359 2 8164807; факс: +359 2 8164 780

мобилен тел.: +359889778009

E-mail: d.baramova ; Skype: dbaramova

Български младежки Червен кръст

youth.redcross.bg

Kriterii_za_podbor_2015.doc

anketna.karta.face.doc

FACE_15.pdf

Категории:Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: SmartUp Challenge за студенти
  Краен срок: 20 ноември 2014 г.
  SmartUp Challenge е програма по предприемачество, която предоставя на младежи (18 – 26 г.) от България, Унгария, Румъния и Словакия възможността да усвоят жизнено важни умения -лидерство и иновативност, необходими за стартирането на собствен бизнес. Посредством тези умения, младите предприемачи ще имат потенциала да променят обграждащата ги реалност.
  Имаш ли идея за бизнес? Ние ще ти помогнем да я превърнеш в реалност!
  Ако участваш в програмата SmartUp Challenge, ти ще имаш възможност да:
  – присъстваш на безплатни уебинари в подготовката за Open Innovation Challenge
  – да представиш идеята си за бизнес по време на Деня на Младия Иноватор/Young Innovators Day/
  – да разработиш предложение, работейки с бизнес доброволците на Citi и експертите на Джуниър Ачийвмънт България
  – да общуваш с потенциални клиенти и да тестваш бизнес идеята си
  – да се присъединиш към Лятното Училище на SmartUp.
  SmartUp Challenge е програма по предприемачество, която предоставя на младежи (18 – 26 г.) от България, Унгария, Румъния и Словакия възможността да усвоят жизнено важни умения -лидерство и иновативност, необходими за стартирането на собствен бизнес. Посредством тези умения, младите предприемачи ще имат потенциала да променят обграждащата ги реалност.
  В проекта могат да се включат всички студенти от България, които имат интерес в тази област. Те могат да подават своите решения на зададения казус до 21 ноември 2014 г. на сайта http://www.smartupchallenge.org. Въз основа на подадените решения ще бъдат избрани 50 студента, които да участват в Националното иновационно предизвикателство, което ще се проведе на 3 декември 2014 г. в град София. След приключване на събитието, отборите ще имат няколко месеца, в които да развият своята идея за стартиране на нов бизнес, разрастване на вече съществуваш такъв или стартиране на специфични проекти, свързани с отваряне на нови работни места. По време на своята работа отборите ще бъдат консултирани от консултанти на CITI Bank, а 10 най-добре представили се участници ще участват в Международен летен лагер по предприемачество през лятото на 2015 г в Румъния.
 • НОВО: Конкурс по писане „Толкова сходни, толкова различни, толкова европейски“
  Краен срок: 27 февруари 2015 г., по обед
  Европейската комисия има голямо желание да научи какво мислите Вие:
  – Какви са Вашите впечатления от разширения Европейски съюз?
  – Как разширеният Европейски съюз може да отговори на предизвикателствата на бъдещето?
  Споделете Вашето мнение по единия или двата въпроса в статия (до 1000 думи) и спечелете страхотни награди!
  В конкурса могат да участват лица на възраст 18–25 г.
  В конкурса могат да участват граждани на 28-те държави, членки на ЕС.
  Участниците трябва да са на възраст от 18 до 25 години към крайния срок за предаване на текстовете.
  Участниците трябва да пребивават в държава, членка на ЕС.
  Можете да напишете своя текст на всеки официален език на Европейския съюз.
 • НОВО: Обучение по набиране на средства от индивидуални и корпоративни дарители за организации, работещи в социалната сфера, 1 и 2 декември, София, Парк-хотел Витоша
  Краен срок: 21 ноември 2014 г.
  Българският център за нестопанско право, съвместно с Фондация ПАЦЕП организира двудневно обучение по набиране на средства от индивидуални и корпоративни дарители за организации, работещи в социалната сфера. Обучението има за цел да помогне на участниците да получат полезни знания и практически умения за набиране на средства от дарители. Обучители ще бъдат г-н Ян Крупа и г-жа Яна Ледвинова, експерти на Чешкия център за набиране на средства (Czech Fundraising Center).
  – Ниво на обучението: начинаещи.
  – Езикът на обучението е английски, като организаторите са осигурили превод на български. Ползването на английски език ще бъде предимство за кандидата, тъй като ще улесни неформалните дискусии извън обучителната програма.
 • НОВО: Онлайн курс на тема социални медии в журналистиката, 3 декември от от 2.00 ч EDT.
  Краен срок: не е посочен
  Уебинар на тема „Социални медии и анализи: полезни стратегии и инструменти“ ще се състои на 3 декември от от 2.00 ч EDT. Събитието се организира от Poynter News University и предлага на репортерите изчерпателна информация за това как да използват социалните мрежи в своята работа, как да намират достоверни източници по време на сензационни събития, как да боравят с аналитични инструменти и т.н.
  Регистрацията за курса вече е отворена, като таксата за участие е 29.95 долара. Тя покрива учебни материали и достъп до архивни материали.
 • НОВО: Проект „Красива България" 2015
  Краен срок: 19 януари 2015 г.
  Допустими кандидати в кампанията са общините и областните управители, държавните институции, контролните органи и вписаните от компетентните органи като юридически лица религиозни институции (вкл. църковни настоятелства) и читалища, които са собственици на оферираните обекти или са с делегирани права за тяхното стопанисване и управление.
  Допустими проекто-предложения в кампанията са свързаните със строително-монтажни/ремонтни работи на:
  – сгради или самостоятелни обекти в тях, вкл. прилежащите им външни пространства, които са за обществено обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата, транспорта и съобщенията, спорта и социалния туризъм, почивното дело, вероизповеданията, публични площи за обществено ползване като площади, паркове и градини и мемориални обекти в тях;
  – обекти със статут на недвижима културна ценност;
  – сгради или самостоятелни обекти в тях, вкл. прилежащите им външни пространства, които са за обществено обслужване в областта на: образованието и науката – детски ясли и градини, училища, вкл. висши, научни и академични звена и др. подобни; здравеопазването – лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ и др. подобни; предоставянето на социални услуги в общността, които не са от резидентен тип – дневни центрове, центрове за обществена подкрепа, центрове за социална рехабилитация и интеграция, центрове за работа с деца на улицата, социално учебно-професионални центрове, звена „Майка и бебе", приюти и обществени трапезарии;
  – съществуващи сгради или самостоятелни обекти в тях, или ново строителство с цел предоставяне на социални услуги от резидентен тип – център за настаняване от семеен тип, център за временно настаняване, кризисен център, защитено жилище, наблюдавано жилище и преходно жилище.
  Общата стойност на бюджета за всеки кандидатстващ обект е минимум 30 000 лв. с ДДС и максимум 300 000 лв. с ДДС, като изискуемата минимална съфинансираща вноска от всеки кандидат ще е 50% (по мерки М01 и М02) или 20% (по мярка М02-01).
  Кандидатите няма да имат ограничение за броя на проекто-предложенията, с които ще кандидатстват.
 • НОВО: Фондация „Човешката библиотека“ кани всички художници в новия Копнеж за корица на „Приказки за Юнаци и злодеи: Промяна“
  Краен срок: 21 декември 2014 г.
  „Приказки за Юнаци и злодеи: Промяна“ е предстоящо издание в поредица „Човешката библиотека“. Книгата разказва за гражданските протести от миналата година, окупацията на СУ „Св. Климент Охридски“ от Ранобудните студенти и други зреещи промени. Тя представлява колективна история: в случването, споделянето и написването й участват осемнадесет души. „Промяна“ дава още един поглед към събитията от 2013 година – различен от онова, което видяхме в медиите; допълващ онова, което четохме в блоговете; съсредоточен върху чисто човешката им страна.
 • НОВО: Безплатен онлайн курс за производство на биогаз от земеделски остатъци и отпадъци
  Краен срок: текущ
  Германската Академия за възобновяеми енергийни източници организира безплатен онлайн курс за производство на биогаз от земеделски остатъци и отпадъци. Обучението е част от проект "SustainGas", финансиран от Европейската комисия. Партньор по проекта за България е Фондация за околна среда и земеделие. Курсът има няколко работни езика, вкл. български, и следва да бъде завършен най-късно до 13.03.2015 г.
 • НОВО: Национален конкурс за детска рисунка „Св.Трифон Зарезан”
  Краен срок: 15 януари 2015 г.
  Организатори:
  Министерство на образованието и науката
  Национален дворец на децата – гр. София
  Регионален инспекторат по образование – гр. Бургас
  Община гр. Сунгурларе
  Общински детски комплекс – Сунгурларе
  Национално издателство „Аз-буки”
  Конкурсът-изложба за детска рисунка на тема „Св.Трифон Зарезан” е посветен на традиционния празник на лозаря и винаря Трифон Зарезан и на Деня на гр. Сунгурларе – 14 февруари.
  Целта на конкурса е да съхрани и популяризира българския народен обичай „Трифон Зарезан”.
  УЧАСТНИЦИ:
  Ученици от 7 до 18 години, разпределени в три възрастови групи:
  7 – 10 г.; 11 – 14 г.; 15 – 18 г.
  ТЕМАТИЧЕН ОБХВАТ:
  – Обреди и ритуали за „Св.Трифон Зарезан” от различни краища на България.
  – Предания и митове, свързани с плодородието, с виното и винопроизводството.
  Всеки участник може да участва в конкурса с най-много три творби.
  В конкурса могат да участват творби на:
  – живописта;
  – графика (рисунка, карикатура);
  – скулптура;
  – приложно-декоративни творби и проекти.
 • НОВО: 10 издание на Националния конкурс за коледна картичка „Весела Коледа за всички“
  Краен срок: 12 декември 2014 г.
  Художествена галерия „Димитър Добрович” – Сливен, фирма „Сименс“ и в-к „Сливенско дело“ имат удоволствието да отправят покана за участие в Десетото издание на Националния конкурс за коледна картичка, под наслов „Весела Коледа за всички“.
  По традиция, всички картички, участващи в конкурса, ще бъдат предоставени в навечерието на Бъдни вечер и Рождество Христово на социалния патронаж в градовете – Сливен, Котел, Нова Загора, Твърдица и в домовете за стари хора от Сливен и Нова Загора.
  Малки приятели от цялата страна,
  2 500 възрастни хора от Сливенска област очакват Вашите поздравления, които ще ги зарадват и стоплят през светлите новогодишни празници.
  Участвайте и нарисувайте своята най-красива коледна картичка!
  През 2014 година участниците в конкурса, ще бъдат селекционирани в четири възрастови групи:
  I група – до 7 години
  II група – от 7 до 11 години
  III група – от 11 до 15 години
  IV група – над 15 години
  във всяка от които ще бъдат раздадени отличия – награди и грамоти за:
  първо, второ и трето място и поощрителни награди.
 • НОВО: Семинар по бежанско право: Особености на съдебната защита по закона за убежището и бежанците, 13 ноември 2014г.
  Краен срок: asap
  Центърът за обучение на адвокати "Кръстьо Цончев" със съдействието на Български хелзинкски комитет и подкрепата на Върховния комисариат за бежанците на ООН организират семинар по бежанско право на тема: "Особености на съдебната защита по Закона за убежището и бежанците", предназначен за адвокати от Софийска адвокатска колегия.
  Семинарът ще се състои на 13 ноември 2014г. от 14.00 до 17.00 ч. в сградата на Центъра за обучение на адвокати, София, ул."Калоян" №8, етаж 4.
  Броят на участниците е ограничен до 25 души. Изискването към обучаемите е да са вписани и действащи адвокати. За записване желаещите могат да изпратят своите имена и телефон за връзка на refunit(лкьомба)bghelsinki(точка)org или да се обадят на 02 981 3318 или 02 988 0057.
 • НОВО: Награди на EMAS 2015
  Краен срок: 30 януари 2015 г.
  ЕК кани за участие в надпреварата за наградите на EMAS (EU Eco-Management and Audit Scheme), които са насочени към отличаване на публични и частни организации за демонстриране на практични, по-екологични и по-устойчиви модели на производство на стоки и предоставяне на услуги.
  EMAS (еко-мениджмънт и одит) е инструмент за управление на организациите, насочени към подобряване на техните екологични и финансови резултати и популяризиране на техните екологични постижения.
 • НОВО: Vanderbilt International Summer Research Academy, 8 юни – 1 август 2015, Vanderbilt University, Nashville, TN, USA
  Краен срок: 15 януари 2015 г.
  Лятното училище е предназначено за студенти в областта на биомедицинските изследвания, които не са граждани на САЩ.
 • НОВО: Европейски младежки конкурс за есе на UAEM
  Краен срок: 24 ноември 2014 г.
  Могат да кандидатстват жителите на европейските страни, под 30-годишна възраст и с интереси в темите: здравеопазването в световен мащаб, права на човека и достъп до лекарства.
  Награди: публикации на есетата; парични награди от 100 до 250 евро + за големия победител поемане на всички разходи за участие в Европейска конференция на UAEM в Лондон, Обединеното кралство, през на април 2015 г.
  Вашето есе трябва да отговори на следните въпроси: Защо днес достъпът до лекарства е неотложен европейски въпрос? Каква роля трябва да играят университетите в решаването на световния достъп до лекарства и иновации?
  Есетата ще бъдат приемани само на английски език. Есето не може да надвишава 1500 думи.
 • НОВО: 13 финансирани изцяло докторанти в областта на изследване на рака
  Краен срок: 28 ноември 2014 г.
  Институтът за изследване на рака, базиран в Лондон, е един от най-влиятелните институти за изследвания на рака с над 100-годишна история.
  Програмата започва през октомври 2015 г.
 • НОВО: Erasmus Mundus: The European Masters in Lifelong Learning
  Краен срок: 10 декември 2014 г.
  The European Masters in Lifelong Learning: Policy and Management (MA LLL) изгражда специалисти за проектиране и разработване на образователни и обучителни стратегии за учене през целия живот.
  Програмата се предлага от консорциум от три европейски университета и австралийски университет:
  – Отдел „Образование”, Факултет по изкуствата, Aarhus University, Копенхаген, Дания;
  – Институт по образованието, Лондонски университет, Великобритания;
  – Факултет по психология и образование в Университета на Deusto, Билбао, Испания;
  – Melbourne Graduate School of Education, Университет на Мелбърн, Австралия.
 • НОВО: John S. Knight Journalism Fellowships at Stanford University
  Краен срок: 1 декември 2014 г.
  John S. Knight Journalism ще подбере 20 стипендианти от цял свят за обучение в продължение на 10 месеца в Stanford University, САЩ.
  За да станете стипендиант не е необходимо да сте завършили колеж, но трябва да имате 5 години журналистически опит (7 години – за кандидатите от САЩ.
  Ще се разглеждат кандидатури от:
  – Журналисти, наети от новинарска организация или на свободна практика;
  – Предприемачи и новатори в областта на журналистиката;
  – Бизнес мениджъри в областта на журналистиката.
  Стипендии: 65 000 щ.д. за 10 месеца.
 • НОВО: Стипендии за докторанти в Центъра за екологичен и еволюционен синтез, Осло
  Краен срок: 24 ноември 2014 г.
  Ако имате магистърска степен по биология, антропология, еволюционна биология и биоинформатика, кандидатствайте за 3-годишна докторска специализация в Центъра за екологичен и еволюционен синтез в Осло, Норвегия.
  Годишната стипендия варира от 50 000 до 56 000 евро.
Категории:Uncategorized
%d блогъра харесват това: