Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: SmartUp Challenge за студенти
  Краен срок: 20 ноември 2014 г.
  SmartUp Challenge е програма по предприемачество, която предоставя на младежи (18 – 26 г.) от България, Унгария, Румъния и Словакия възможността да усвоят жизнено важни умения -лидерство и иновативност, необходими за стартирането на собствен бизнес. Посредством тези умения, младите предприемачи ще имат потенциала да променят обграждащата ги реалност.
  Имаш ли идея за бизнес? Ние ще ти помогнем да я превърнеш в реалност!
  Ако участваш в програмата SmartUp Challenge, ти ще имаш възможност да:
  – присъстваш на безплатни уебинари в подготовката за Open Innovation Challenge
  – да представиш идеята си за бизнес по време на Деня на Младия Иноватор/Young Innovators Day/
  – да разработиш предложение, работейки с бизнес доброволците на Citi и експертите на Джуниър Ачийвмънт България
  – да общуваш с потенциални клиенти и да тестваш бизнес идеята си
  – да се присъединиш към Лятното Училище на SmartUp.
  SmartUp Challenge е програма по предприемачество, която предоставя на младежи (18 – 26 г.) от България, Унгария, Румъния и Словакия възможността да усвоят жизнено важни умения -лидерство и иновативност, необходими за стартирането на собствен бизнес. Посредством тези умения, младите предприемачи ще имат потенциала да променят обграждащата ги реалност.
  В проекта могат да се включат всички студенти от България, които имат интерес в тази област. Те могат да подават своите решения на зададения казус до 21 ноември 2014 г. на сайта http://www.smartupchallenge.org. Въз основа на подадените решения ще бъдат избрани 50 студента, които да участват в Националното иновационно предизвикателство, което ще се проведе на 3 декември 2014 г. в град София. След приключване на събитието, отборите ще имат няколко месеца, в които да развият своята идея за стартиране на нов бизнес, разрастване на вече съществуваш такъв или стартиране на специфични проекти, свързани с отваряне на нови работни места. По време на своята работа отборите ще бъдат консултирани от консултанти на CITI Bank, а 10 най-добре представили се участници ще участват в Международен летен лагер по предприемачество през лятото на 2015 г в Румъния.
 • НОВО: Конкурс по писане „Толкова сходни, толкова различни, толкова европейски“
  Краен срок: 27 февруари 2015 г., по обед
  Европейската комисия има голямо желание да научи какво мислите Вие:
  – Какви са Вашите впечатления от разширения Европейски съюз?
  – Как разширеният Европейски съюз може да отговори на предизвикателствата на бъдещето?
  Споделете Вашето мнение по единия или двата въпроса в статия (до 1000 думи) и спечелете страхотни награди!
  В конкурса могат да участват лица на възраст 18–25 г.
  В конкурса могат да участват граждани на 28-те държави, членки на ЕС.
  Участниците трябва да са на възраст от 18 до 25 години към крайния срок за предаване на текстовете.
  Участниците трябва да пребивават в държава, членка на ЕС.
  Можете да напишете своя текст на всеки официален език на Европейския съюз.
 • НОВО: Обучение по набиране на средства от индивидуални и корпоративни дарители за организации, работещи в социалната сфера, 1 и 2 декември, София, Парк-хотел Витоша
  Краен срок: 21 ноември 2014 г.
  Българският център за нестопанско право, съвместно с Фондация ПАЦЕП организира двудневно обучение по набиране на средства от индивидуални и корпоративни дарители за организации, работещи в социалната сфера. Обучението има за цел да помогне на участниците да получат полезни знания и практически умения за набиране на средства от дарители. Обучители ще бъдат г-н Ян Крупа и г-жа Яна Ледвинова, експерти на Чешкия център за набиране на средства (Czech Fundraising Center).
  – Ниво на обучението: начинаещи.
  – Езикът на обучението е английски, като организаторите са осигурили превод на български. Ползването на английски език ще бъде предимство за кандидата, тъй като ще улесни неформалните дискусии извън обучителната програма.
 • НОВО: Онлайн курс на тема социални медии в журналистиката, 3 декември от от 2.00 ч EDT.
  Краен срок: не е посочен
  Уебинар на тема „Социални медии и анализи: полезни стратегии и инструменти“ ще се състои на 3 декември от от 2.00 ч EDT. Събитието се организира от Poynter News University и предлага на репортерите изчерпателна информация за това как да използват социалните мрежи в своята работа, как да намират достоверни източници по време на сензационни събития, как да боравят с аналитични инструменти и т.н.
  Регистрацията за курса вече е отворена, като таксата за участие е 29.95 долара. Тя покрива учебни материали и достъп до архивни материали.
 • НОВО: Проект „Красива България" 2015
  Краен срок: 19 януари 2015 г.
  Допустими кандидати в кампанията са общините и областните управители, държавните институции, контролните органи и вписаните от компетентните органи като юридически лица религиозни институции (вкл. църковни настоятелства) и читалища, които са собственици на оферираните обекти или са с делегирани права за тяхното стопанисване и управление.
  Допустими проекто-предложения в кампанията са свързаните със строително-монтажни/ремонтни работи на:
  – сгради или самостоятелни обекти в тях, вкл. прилежащите им външни пространства, които са за обществено обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата, транспорта и съобщенията, спорта и социалния туризъм, почивното дело, вероизповеданията, публични площи за обществено ползване като площади, паркове и градини и мемориални обекти в тях;
  – обекти със статут на недвижима културна ценност;
  – сгради или самостоятелни обекти в тях, вкл. прилежащите им външни пространства, които са за обществено обслужване в областта на: образованието и науката – детски ясли и градини, училища, вкл. висши, научни и академични звена и др. подобни; здравеопазването – лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ и др. подобни; предоставянето на социални услуги в общността, които не са от резидентен тип – дневни центрове, центрове за обществена подкрепа, центрове за социална рехабилитация и интеграция, центрове за работа с деца на улицата, социално учебно-професионални центрове, звена „Майка и бебе", приюти и обществени трапезарии;
  – съществуващи сгради или самостоятелни обекти в тях, или ново строителство с цел предоставяне на социални услуги от резидентен тип – център за настаняване от семеен тип, център за временно настаняване, кризисен център, защитено жилище, наблюдавано жилище и преходно жилище.
  Общата стойност на бюджета за всеки кандидатстващ обект е минимум 30 000 лв. с ДДС и максимум 300 000 лв. с ДДС, като изискуемата минимална съфинансираща вноска от всеки кандидат ще е 50% (по мерки М01 и М02) или 20% (по мярка М02-01).
  Кандидатите няма да имат ограничение за броя на проекто-предложенията, с които ще кандидатстват.
 • НОВО: Фондация „Човешката библиотека“ кани всички художници в новия Копнеж за корица на „Приказки за Юнаци и злодеи: Промяна“
  Краен срок: 21 декември 2014 г.
  „Приказки за Юнаци и злодеи: Промяна“ е предстоящо издание в поредица „Човешката библиотека“. Книгата разказва за гражданските протести от миналата година, окупацията на СУ „Св. Климент Охридски“ от Ранобудните студенти и други зреещи промени. Тя представлява колективна история: в случването, споделянето и написването й участват осемнадесет души. „Промяна“ дава още един поглед към събитията от 2013 година – различен от онова, което видяхме в медиите; допълващ онова, което четохме в блоговете; съсредоточен върху чисто човешката им страна.
 • НОВО: Безплатен онлайн курс за производство на биогаз от земеделски остатъци и отпадъци
  Краен срок: текущ
  Германската Академия за възобновяеми енергийни източници организира безплатен онлайн курс за производство на биогаз от земеделски остатъци и отпадъци. Обучението е част от проект "SustainGas", финансиран от Европейската комисия. Партньор по проекта за България е Фондация за околна среда и земеделие. Курсът има няколко работни езика, вкл. български, и следва да бъде завършен най-късно до 13.03.2015 г.
 • НОВО: Национален конкурс за детска рисунка „Св.Трифон Зарезан”
  Краен срок: 15 януари 2015 г.
  Организатори:
  Министерство на образованието и науката
  Национален дворец на децата – гр. София
  Регионален инспекторат по образование – гр. Бургас
  Община гр. Сунгурларе
  Общински детски комплекс – Сунгурларе
  Национално издателство „Аз-буки”
  Конкурсът-изложба за детска рисунка на тема „Св.Трифон Зарезан” е посветен на традиционния празник на лозаря и винаря Трифон Зарезан и на Деня на гр. Сунгурларе – 14 февруари.
  Целта на конкурса е да съхрани и популяризира българския народен обичай „Трифон Зарезан”.
  УЧАСТНИЦИ:
  Ученици от 7 до 18 години, разпределени в три възрастови групи:
  7 – 10 г.; 11 – 14 г.; 15 – 18 г.
  ТЕМАТИЧЕН ОБХВАТ:
  – Обреди и ритуали за „Св.Трифон Зарезан” от различни краища на България.
  – Предания и митове, свързани с плодородието, с виното и винопроизводството.
  Всеки участник може да участва в конкурса с най-много три творби.
  В конкурса могат да участват творби на:
  – живописта;
  – графика (рисунка, карикатура);
  – скулптура;
  – приложно-декоративни творби и проекти.
 • НОВО: 10 издание на Националния конкурс за коледна картичка „Весела Коледа за всички“
  Краен срок: 12 декември 2014 г.
  Художествена галерия „Димитър Добрович” – Сливен, фирма „Сименс“ и в-к „Сливенско дело“ имат удоволствието да отправят покана за участие в Десетото издание на Националния конкурс за коледна картичка, под наслов „Весела Коледа за всички“.
  По традиция, всички картички, участващи в конкурса, ще бъдат предоставени в навечерието на Бъдни вечер и Рождество Христово на социалния патронаж в градовете – Сливен, Котел, Нова Загора, Твърдица и в домовете за стари хора от Сливен и Нова Загора.
  Малки приятели от цялата страна,
  2 500 възрастни хора от Сливенска област очакват Вашите поздравления, които ще ги зарадват и стоплят през светлите новогодишни празници.
  Участвайте и нарисувайте своята най-красива коледна картичка!
  През 2014 година участниците в конкурса, ще бъдат селекционирани в четири възрастови групи:
  I група – до 7 години
  II група – от 7 до 11 години
  III група – от 11 до 15 години
  IV група – над 15 години
  във всяка от които ще бъдат раздадени отличия – награди и грамоти за:
  първо, второ и трето място и поощрителни награди.
 • НОВО: Семинар по бежанско право: Особености на съдебната защита по закона за убежището и бежанците, 13 ноември 2014г.
  Краен срок: asap
  Центърът за обучение на адвокати "Кръстьо Цончев" със съдействието на Български хелзинкски комитет и подкрепата на Върховния комисариат за бежанците на ООН организират семинар по бежанско право на тема: "Особености на съдебната защита по Закона за убежището и бежанците", предназначен за адвокати от Софийска адвокатска колегия.
  Семинарът ще се състои на 13 ноември 2014г. от 14.00 до 17.00 ч. в сградата на Центъра за обучение на адвокати, София, ул."Калоян" №8, етаж 4.
  Броят на участниците е ограничен до 25 души. Изискването към обучаемите е да са вписани и действащи адвокати. За записване желаещите могат да изпратят своите имена и телефон за връзка на refunit(лкьомба)bghelsinki(точка)org или да се обадят на 02 981 3318 или 02 988 0057.
 • НОВО: Награди на EMAS 2015
  Краен срок: 30 януари 2015 г.
  ЕК кани за участие в надпреварата за наградите на EMAS (EU Eco-Management and Audit Scheme), които са насочени към отличаване на публични и частни организации за демонстриране на практични, по-екологични и по-устойчиви модели на производство на стоки и предоставяне на услуги.
  EMAS (еко-мениджмънт и одит) е инструмент за управление на организациите, насочени към подобряване на техните екологични и финансови резултати и популяризиране на техните екологични постижения.
 • НОВО: Vanderbilt International Summer Research Academy, 8 юни – 1 август 2015, Vanderbilt University, Nashville, TN, USA
  Краен срок: 15 януари 2015 г.
  Лятното училище е предназначено за студенти в областта на биомедицинските изследвания, които не са граждани на САЩ.
 • НОВО: Европейски младежки конкурс за есе на UAEM
  Краен срок: 24 ноември 2014 г.
  Могат да кандидатстват жителите на европейските страни, под 30-годишна възраст и с интереси в темите: здравеопазването в световен мащаб, права на човека и достъп до лекарства.
  Награди: публикации на есетата; парични награди от 100 до 250 евро + за големия победител поемане на всички разходи за участие в Европейска конференция на UAEM в Лондон, Обединеното кралство, през на април 2015 г.
  Вашето есе трябва да отговори на следните въпроси: Защо днес достъпът до лекарства е неотложен европейски въпрос? Каква роля трябва да играят университетите в решаването на световния достъп до лекарства и иновации?
  Есетата ще бъдат приемани само на английски език. Есето не може да надвишава 1500 думи.
 • НОВО: 13 финансирани изцяло докторанти в областта на изследване на рака
  Краен срок: 28 ноември 2014 г.
  Институтът за изследване на рака, базиран в Лондон, е един от най-влиятелните институти за изследвания на рака с над 100-годишна история.
  Програмата започва през октомври 2015 г.
 • НОВО: Erasmus Mundus: The European Masters in Lifelong Learning
  Краен срок: 10 декември 2014 г.
  The European Masters in Lifelong Learning: Policy and Management (MA LLL) изгражда специалисти за проектиране и разработване на образователни и обучителни стратегии за учене през целия живот.
  Програмата се предлага от консорциум от три европейски университета и австралийски университет:
  – Отдел „Образование”, Факултет по изкуствата, Aarhus University, Копенхаген, Дания;
  – Институт по образованието, Лондонски университет, Великобритания;
  – Факултет по психология и образование в Университета на Deusto, Билбао, Испания;
  – Melbourne Graduate School of Education, Университет на Мелбърн, Австралия.
 • НОВО: John S. Knight Journalism Fellowships at Stanford University
  Краен срок: 1 декември 2014 г.
  John S. Knight Journalism ще подбере 20 стипендианти от цял свят за обучение в продължение на 10 месеца в Stanford University, САЩ.
  За да станете стипендиант не е необходимо да сте завършили колеж, но трябва да имате 5 години журналистически опит (7 години – за кандидатите от САЩ.
  Ще се разглеждат кандидатури от:
  – Журналисти, наети от новинарска организация или на свободна практика;
  – Предприемачи и новатори в областта на журналистиката;
  – Бизнес мениджъри в областта на журналистиката.
  Стипендии: 65 000 щ.д. за 10 месеца.
 • НОВО: Стипендии за докторанти в Центъра за екологичен и еволюционен синтез, Осло
  Краен срок: 24 ноември 2014 г.
  Ако имате магистърска степен по биология, антропология, еволюционна биология и биоинформатика, кандидатствайте за 3-годишна докторска специализация в Центъра за екологичен и еволюционен синтез в Осло, Норвегия.
  Годишната стипендия варира от 50 000 до 56 000 евро.
Advertisements
Категории:Uncategorized
 1. Все още няма коментари.
 1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: